Mantalslängder för Germundemåla, Älmeboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1600 Germundemåla 1600
??Brumfe???
smh bild 48
1601 Germundemåla 1601
Gumme??
smh bild 81
1602 Germundemåla 1602
??Gumme?? i Germundemåla
smh bild 70
1603 Germundemåla 1603
?Bråse? I Germundemåla
smh bild 40
1604 Germundemåla 1604
?Bråse? I Germundemåla
smh bild 38
1605 Germundemåla 1605
Per Jonsson
smh bild 43
1607 Germundemåla 1607
Per Jonsson
smh bild 43
1608 Germundemåla 1608
Per Jonsson
smh bild 37
1609 Germundemåla 1609
Per Jonsson i Germundemåla
smh bild 41
1611 Germundemåla 1611
Per 1 hjonelag
smh
1613 Germundemåla 1613
Per Jonsson
smh bild 39
1615 Germundemåla 1615
Per Jonsson
smh
1617 Germundemåla 1617
Per Jonsson i Germundemåla
smh bild 186
1618 Germundemåla 1618
Per Jonsson
smh bild 37
1625 Germundemåla 1625
Peder
smh osäker om det verkligen står Germundemåla
1628 Germundemåla 1628
Per
smh
1629 Germundemåla 1629
Per
smh bild 46 crono
1630 Germundemåla 1630
Per
smh bild 34 crono
1631 Germundemåla 1631
Per (nästan oläsligt, osäker)
jb bild 28
1632 Germundemåla 1632
Per
jb bild 124 Öde ¼
1634 Germundemåla 1634
Per
jb bild 157 ½ öde
1640 Germundemåla 1640
Gumme
jb bild 151 Krono, hela
1640 Germundemåla 1640
Gumme
jb bild 152 Frälse
1641 Germundemåla 1641
Gumme
jb bild 143 Krono, hela
1642 Germundemåla 1642
Gumme i Germundemåla
mtl s 248
1642 Germundemåla 1642
Gumme, hust Märit
I samma gård: Inge, hust Kyrstin.
mtl s 189 Skatte och Crono
1643 Germundemåla 1643
Gumme i Germundemåla
mtl s 236
1643 Germundemåla 1643
Gumme, hust Märit
I samma gård:
Inge, Kirstin
mtl s 179
1644 Germundemåla 1644
Gumme i Germundemåla
mtl s 391
1644 Germundemåla 1644
Hustru Märit (ensam)
Samma gård: Inge?, hust. Kierstin.
mtl s 249 Svårtytt, men tror detta måste vara Germundemåla
1645 Germundemåla 1645
Nils i Germundemåla
h. Maritt
mtl s 100 Sid 241: Maritt i Germundemåla sjuklig och utfattig
1646 Germundemåla 1646
Nils
Hust Märith?
mtl s 120 Det står eg. typ Giummemåla, men det är den enda platsen som skulle kunna vara Germundsmåla, den står på den plats där Germundsmåla brukar stå, och namnen stämmer jfr 1647
1647 Germundemåla 1647
Nils
Hust. Märit
S.G. Sven
h. Ingreds
S.G. Måns
h. Märit
mtl s 136
1648 Germundemåla 1648
Sven
Hust Ingrit
S.g. Måns
Hust Märit
mtl s 249
1650 Germundemåla 1650
Suen, ensam
mtl s 254
1650 Germundemåla 1650
Sune (alt. Sven), ensam
mtl s 198
1651 Germundemåla 1651
Sune? (Sven?)
H ?instris?
mtl s 76
1652 Germundemåla 1652
Suen
Hustrun
mtl s 53b
1653 Germundemåla 1653
Swen (eller Sone??)
Hust Ingrij
mtl s 156
1654 Germundemåla 1654
Swän, hust. Segrid (möjl. Ingrid)
mtl s 867
1655 Germundemåla 1655
Swän
h. Ingredt
Pigan i samma gård
mtl s 676
1656 Germundemåla 1656
Swen, hust Ingred
Pigan Ingred
mtl s 380
1657 Germundemåla 1657
Swen, hust Ingreds. Pigan. 1 mtl.
mtl s 350 här står alldeles tydligt Sven, ej Sone eller Sten
1659 Germundemåla 1659
Sone, hust Ingerds, pig. Kierstin
mtl s 196 Här står alldeles tydligt Sone, i.e. varken Sven eller Sten
1660 Germundemåla 1660
Swen, hustru Karin, pig. Kirstin
mtl s 493
1661 Germundemåla 1661
Sven, hust Ingredt, Swen hust Kirstin
mtl s 260
1662 Germundemåla 1662
Sven, hust. Ingeborg
mtl s 290
1663 Germundemåla 1663
Sten, dräng Per. (Sten verkar vara ogift)
mtl s 411
1665 Germundemåla 1664
Per, hustrun, Swen (möjl. Sten)
mtl s 388
1665 Germundemåla 1665
Börge hustru Märit
mtl s 531 sic. Det verkar faktiskt vara andra bönder i Germundemåla detta år.
1666 Germundemåla 1666
Swen, Ingredt, Per, Britta
mtl s 524
1667 Germundemåla 1667
Sven, Ingredt, Per, Britta
mtl s 707
1668 Germundemåla 1668
Änkan hustru Ingiär i Germundemåla
mtl s 554
1669 Germundemåla 1669
Änkan Ingred och dräng Matz i Germundemåla
mtl s 654
1670 Germundemåla 1670
Per och hust
Dräng Mattes i samma gård
mtl s 1011
1671 Germundemåla 1671
Per och hust i Germundemåla
d. Mattes, i samma gård
mtl s 499 Lite tveksamt, ser ut att stå Germondsryd snarare än Germundemåla, men bönderna är rätt, och placeringen i listan är rätt, så bör vara Germundemåla
1675 Germundemåla 1675
Nills
jb bild 210
1676 Germundemåla 1676
Per, änkling
Mattes, änkl, d. Per
mtl s 241
1678 Germundemåla 1678
Nils
jb bild 203
1680 Germundemåla 1680
Per, hust
Mattis, hust
mtl s 321
1682 Germundemåla 1682
Inget namn
jb bild 215 osäker på om det är rätt bynamn
1687 Germundemåla 1687
½ mtl
Per, hust anm. Per död
Pig. Märta
Boo och hust.
mtl s 1417
1688 Germundemåla 1688
½ mtl
Per, hust
Pig. Kierstin, d. Swän – anm. d. Swän under 15 år
Dittern Märta Persdotter
Boo, hust
mtl s 609
1689 Germundemåla 1689
½ mtl
Per, hustru
d. Swän, piga Ingebor
Boo, hustru
mtl s 757
1690 Germundemåla 1690
½ mtl
Per, hust
d. Swän, pig. Ingebor, Boo, hustr.
mtl s 1999
1691 Germundemåla 1691
½ mtl
Per, hust, son Swän (el. möjl. Sune)
Boo, hust
mtl s 1177
1692 Germundemåla 1692
½ mtl
Per, hust
Sonen Swän, Boo, hustrun
mtl s 784
1693 Germundemåla 1693
½ mtl
Pär, hust, son Sven
Bo, hust
mtl s 1000
1694 Germundemåla 1694
½ mtl
Per, hustrun
Boo, hust, dr. Tofwe
mtl sid 1190
1695 Germundemåla 1695
½ mtl
Pär, hust
Boo, hust. Dräng Tofwe
Piga Märta
mtl s 717
1697 Germundemåla 1697
Boo
jb bild 310
1699 Germundemåla 1699
Boo
jb bild 207
1701 Germundemåla 1701
½ mtl
Boo, hust, pig. Karin
Änkan Kirstin, dr. Jöns
Jon, hust
mtl s 2153 notering om pigan i kanten, texten defekt
1701 Germundemåla 1701 Krono
Boo, Jon, änkan Kerstin
jb bild 498
1702 Germundemåla 1702
½ mtl
Boo, hust
Pigan Karin
Änkan Kirstin, dr. Jöns
Jon, hust
mtl s 1423
1703 Germundemåla 1703
½ mtl
Boo, hust
p. Kahrin?
Änkan Kirstin
d. Jöns, p. Ingred
mtl s 1855
1704 Germundemåla 1704
Boo, hust
Dr. Jöns
Änkan Kirstin
mtl s 1443
1705 Germundemåla 1705
½ mtl
Boo, hust
Jon, hust
dr. Jöns
Änkan Kirstin
dr. Pär, fånig
mtl s 1147
1706 Germundemåla 1706
½ mtl
Boo, hust
d. Jöns
Jon, hust
Änkan Kirstin
mtl s 1173
1707 Germundemåla 1707
½ mtl
Boo, hust
dr. Jöns
dr. Johan
mtl s 1143
1708 Germundemåla 1708 Krono
Per, Jöns
jb bild 208
1710 Germundemåla 1710 Krono
Boo, Jöns, Erik
jb
1712 Germundemåla 1712 Krono
Jöns, Boo
jb
1714 Germundemåla 1714 Krono
Per och Jöns
jb
1716 Germundemåla 1716
Abraham
jb
1717 Germundemåla 1717
Pär, hust
Jöns, hust
Gossen Gumme, pigan Kirstin.
mtl s 247
1718 Germundemåla 1718
Pär, hust
Jöns, hust
mtl s 407
1719 Germundemåla 1719
Pär, hust
Jöns, hust
rgd s 397
1723 Germundemåla 1723
Pär
Jöns
rgd s 173
1724 Germundemåla 1724
Per
Dräng Johannes
Jöns
rgd s 313
1725 Germundemåla 1725
Pär, Jöns
rgd s 259
1726 Germundemåla 1726
Pär
Jöns
rgd s 305
1727 Germundemåla 1727
Per, Jöns
rgd s 239
1728 Germundemåla 1728
Pehr och Jöns
rgd s 239
1729 Germundemåla 1729
Pär, Jöns
rgd s 281
1730 Germundemåla 1730
Per, Jöns
rgd s 283
1731 Germundemåla 1731
Pär
Jonas (alt. Jon)
rgd s 183
1732 Germundemåla 1732
Per
Jöns
rgd s 197
1733 Germundemåla 1733
Per, son Anders
Jöns
rgd s 185
1734 Germundemåla 1734
Pähr
Son Anders
Jöns
rgd s 173
1735 Germundemåla 1735
dr. Anders
Britha och Jöns
rgd s 149
1736 Germundemåla 1736
Anders
Dr (.. oläsl..), pig Britta, Jöns
d. Gume, p. Karin
rgd s 257
1737 Germundemåla 1737
Anders
Pig. Britta, änkan Kirstin
Lars, Gumme, pig. Karin
rgd s 239
1738 Germundemåla 1738
dr. Anders
dr. Gume, pig. Märta
Änkan Kirstin, dr. Lars
rgd s 263
1739 Germundemåla 1739
Anders
Pig. Ingierd
Änkan Kirstin
dr. Lars, Gume
rgd s 279
1740 Germundemåla 1740
Anders
Pig. Ingrid, d. Swen
Änkan Kirstin, Lars, Gumme
rgd s 207
1742 Germundemåla 1742
Anders, Kirstin
jb bild 64
1744 Germundemåla 1744
Anders Persson
Änkan Kierstin
Son Sven (bonde)
Son Gumme
mtl sid 477
1745 Germundemåla 1745
Anders Pärsson, hust
Änkan Kirstin
Son Sven
Gossen Johan, under 15 år
mtl s 475
1746 Germundemåla 1746
Anders Pärsson, hust
Änkan Kirstin
Son Sven
Son Johan
mtl s 489
1747 Germundemåla 1747
Anders Persson, hust
Änkan Kirstin, son Johan
dr. Sven?, pig Maria, fästehjon
Abram Pållsson?, hust
mtl s 247
1748 Germundemåla 1748
Änkan Kierstin
Sonen Johan
Sven Jonsson, hust
Abraham Pålsson, hust
mtl s 381
1749 Germundemåla 1749
Änkan Kirstin
Son Johan
Sven Jönsson, hust
Abraham Påhlsson, hust
mtl s 235
1750 Germundemåla 1750
Änkan Kirstin
Son Johan
Sven Jonsson, hust
Gossen Carl 15 år
Abraham Påhlsson, hust
mtl s 345
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder, småländska handlingar och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1750. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
smh = Småländska landskapshandlingar
 
 
<<Tillbaka