Mantalslängder för Bungemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Bungemåla 1633
Håkon i Bungemåla
Ibidem
Jöns i Bungemåla
jb
1635 Bungemåla 1635
Håkonn i Bungemåla
Ibidem:
Jöns i Bungemåla
jb
1638 Bungemåla 1638
Håkan i Bungemåla
Ibidem:
Jöns i Bungemåla
jb
1640 Bungemåla 1640
Håkonn i Bungemåla
Ibidem:
Jöns i Bungemåla
jb
1642 Bungemåla 1642
Änkan i Bungemåla
Ibidem:
Jönns i Bungamåla
jb
1644 Bungemåla 1644
Änkan i Bungemåla
1 hemman
Ibidem:
Jon Persson i Bungamåla, hust (endast hustrun räknas i mtl)
Jon ibidem, hust
Jon och Jon har tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Bungemåla 1645
Änkan i Bungamålen
1 hemman
Ibidem (frälse):
Jon i Bungamålan, hust
1 hemman
mtl
1646 Bungemåla 1646
Änkan i Bungamåla.
½ hemman
Ibidem (frälse):
Jonn i Bungamåla, hust
½ hemman
mtl
1647 Bungemåla 1647
Änkan i Bungemålan, 1 son
1 hemman
Ibidem (frälse):
Jonn i Bungamåla, hust
1 hemman
mtl
1648 Bungemåla 1648
Änkan i Bungemåla
Ibidem:
Joon i Bungemåla, hust (frälse)
mtl
1649 Bungemåla 1649
Per Håkonsson i Bungemåla, hust
1 hemman
Ibidem:
Joan i Bungemåla, hust
1 hemman
mtl
1650 Bungemåla 1650
Per Håkansson i Bungemåla, hust
Ibidem:
Joon i Bungemåla, hust, 1 son
mtl
1651 Bungemåla 1651
Per i Bungamålan, singel
Ibidem:
Joan i Bungamåla, hust, 1 son
mtl
1652 Bungemåla 1652
Anders i Bungamåla, singel
Ibidem:
Jon i Bungamåla, hust, 1 son
mtl
1653 Bungemåla 1653
Anders i Bungemåla, hustrun är död
Ibidem:
Jonn i Bungamålen, hustrun åldrig
Peer ibidem, hust
Inhyses:
Måns Giöding, hust, i Bungamåla, utfattiga
mtl
1654 Bungemåla 1654
Anders i Bungemåla, hust
Ibidem:
Jonn i Bungemåla, hustrun åldrig
Perr ibm, hust
mtl
1655 Bungemåla 1655
Mariadt i Bungemåla (1 kvinna, ingen bonde)
Ibidem:
Jonn i Bungemåla, hustrun åldrig
Peer ibidem, hust
mtl
1660 Bungemåla 1660
Sven i Bungemåla, hust
Peer i samma gård, hust
Ibidem:
Påfvel i Bungemåla, hust
mtl
1663 Bungemåla 1663
Per Löö i Bungemåla
Ibidem:
Jonn i Bungemåla
jb
1664 Bungemåla 1664
Per Löö
Ibidem:
Jon i Bungemåla
jb
1665 Bungemåla 1665
Per Löö i Bungemåla
Ibidem:
Jon i Bungemåla
jb
1666 Bungemåla 1666
A – ingen bonde anges
Ibidem
Jon? I Bungemåla
jb
1667 Bungemåla 1667
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Peder Swensson i Bungemåla, hust
mtl
1668 Bungemåla 1668
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Pär Swensson i Bungemåla, hust
mtl
1669 Bungemåla 1669
Måns i Bångemåla, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Per Swensson i Bungemåla, hust
mtl
1670 Bungemåla 1670
Måns i Bungemåla, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Per i Bungemåla, hust, 1 piga
mtl
1671 Bungemåla 1671
Måns i Bungemåla, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Pär i Bungemåla, hust
mtl
1673 Bungemåla 1673
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Per i Bungamåla, hust
mtl SVAR
1675 Bungemåla 1675
Måns i Bungemåla
Ibidem:
Pär i Bungemåla
jb
1676 Bungemåla 1676
Måns i Bungemåla
Ibidem:
Pär i Bungemåla
jb
1677 Bungemåla 1677
Måns i Bungemåla
Ibidem:
Per? I Bungemåla
jb
1678 Bungemåla 1678
Måns i Bungemåla
Ibidem:
Per i Bungemåla
jb
1679 Bungemåla 1679
Måns i Bungemåla
Ibidem:
Per i Bungemåla
jb
1680 Bungemåla 1680
Måns i Bungemåla
Ibidem:
Päär i Bungemåla
jb
1681 Bungemåla 1681
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Per i Bungemåla, hust
mtl
1682 Bungemåla 1682
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Pehr i Bungemåla, hust
mtl
1685 Bungemåla 1685
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Pehr i Bungemåla, hust
mtl
1686 Bungemåla 1686
Måns i Bungemåla, hust
Ibidem:
Pehr i Bungemåla, hust, 1 son
Båtsm. Måns Bruunsax i samma gård, hust
mtl
1687 Bungemåla 1687
Måns i Bungemåla, hust
Båtsm. Per Kruskop
Ibidem:
Per, hust, 1 son
Båtsm. Måns Bruunsax, hust
mtl
1688 Bungemåla 1688
Måns i Bungemåla, hust
Båtsm Pehr Kruuskopp
Ibidem:
Pehr S, hust, och Pehr P, hust
Båtsm. Måns Bruunsax, hust
mtl
1689 Bungemåla 1689
Måns Håk. I Bungemåla, hust
Båtsm. Pehr Kruskopp i samma gård
Ibidem:
Pehr S, hust, 1 son
Pehr P i samma gård, hust
Båtsm. Måns Brynsax i samma gård, hust
mtl
1690 Bungemåla 1690
Måns Håkansson, hust, 3/8 mtl, 1 dotter
Båtsm. Chwistaric Jön Storck i Gryssbruk Söderåkra socken
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Pärh Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Bruunsax, hust
mtl
1691 Bungemåla 1691
Måns Håkonsson, hust, 1 dotter
Båtsm. C Hwitwin wän (förstår inte?)
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Pehr Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Brunnsax, hust
mlt
1692 Bungemåla 1692
Måns Håkansson, hust, 3/8 mtl, 1 dotter
Ibidem:
Pehr Svensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Bruunsax, hust
mtl
1693 Bungemåla 1693
Måns Håkansson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Paul Bondesson
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Änkan Ingeborg, ¼ mtl
Båtsm. Måns Bruunsax, hust
mtl
1694 Bungemåla 1694
Måns Håkonsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Paul Bondesson
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders P Bruunsax
mtl
1695 Bungemåla 1696
Måns Håkonsson, hust, 5/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Påfwell Bonde
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Pehrsson Saxkuhla
mtl
1696 Bungemåla 1696
Måns Håkonsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Påfwell Bonde
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders P Saxkuhla
mtl
1697 Bungemåla 1697
Måns Håkonsson, hust, 5/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Påfwell Bonde
Ibidem:
Pehr Swänsson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Pehrsson Saxkula
mtl
1698 Bungemåla 1698
Måns Håkansson, hust, 5/? mtl, 1 dotter
Båtsm nr 193 Påfwel Bonde
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 194 Anders P Saxkula, hust
mtl
1699 Bungemåla 1699
Måns Håkonsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Påfwel Bonde
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. P. Saxkula, hust
mtl
1700 Bungemåla 1700
Måns Håkansson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Påfwell Bonde, hust
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders P. Saxkuhla är död
mtl
1701 Bungemåla 1701
Måns H, hust, 5/8 mtl
Båtsm Jonn Kruus
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr (?) Saxkuhla
mtl
1702 Bungemåla 1702
Måns, hust, 5/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Jonn Kruus
Ibidem:
Per Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns P Saxkuhla, hust
mtl
1703 Bungemåla 1703
Måns, hust, 5/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Jonn Persson Kruus
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Saxkula
mtl
1704 Bungemåla 1704
Måns Håkansson, hust, 5/8 mtl, 1 piga
Båtsm Jonn Persson Kruus
Ibidem:
Per Svensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Saxkula
mtl
1705 Bungemåla 1705
Måns Håkansson, hust, 5/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Jonn Kruus, hust
Ibidem:
Pär Swensson, hust, ¼ mtl
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Saxkula
mtl
1706 Bungemåla 1706
Måns Håkansson, hust, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Kruss, hust
Ibidem:
Pähr Swänsson, hust, ¼ mtl, 1 son
And. Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Saxkula
mtl
1707 Bungemåla 1707
Måns Håkansson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Håkan Nilsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Jonn Kruus, hust
Ibidem:
Per Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
And. Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Saxkuhla, hust
mtl
1708 Bungemåla 1708
Måns Håkansson, hust, 3/8 mtl, 1 son
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonn Kruus, hust
Ibidem:
Pehr Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Saxkulla, hust
mtl
1709 Bungemåla 1709
Måns Håkansson, hust, 3/8 mtl, 1 son
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Kruus, hust
Ibidem:
Pehr Swänsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Saxkuhla, hust
mtl
1710 Bungemåla 1710
Måns Håkansson, singel, 3/8 mtl, 1 son
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Kruus, hust
Ibidem:
Pär Swensson, hust, 1 inhyses kvinna
Pär Swensson (ovan) verkar vara överstruken och ersatt med Swen Pährsson
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Saxkulla, hust
mtl
1711 Bungemåla 1711
Måns S, singel, 1 son
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Krus, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, inhyses 1 qvinna
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Laxkuhla, hust
mtl
1712 Bungemåla 1712
Daniel Månsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga, 1 inhyses man
Håkan Nilsson, hust, 5/16? mtl
Båtsm. Jon Kruus, hust
Ibidem:
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Persson (möjl. Torsson?), hust, ¼ mtl
Båtsm. Saxkula vakant
mtl
1713 Bungemåla 1713
Henrik Månsson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses man
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Jonn Krus, hust
Ibidem:
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Saxkula
mtl
1714 Bungemåla 1714
Hänrik Månsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Johan Kruus, hust
Ibidem:
Swän Pärsson?, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Larsson, hust, ¼ mlt
Båtsm. Saxkula
mtl
1715 Bungemåla 1715
Hänrik, hust, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Krus, hust
Ibidem:
John Pärsson brukar ½ mtl
Båtsm. Saxkuhla
mtl
1716 Bungemåla 1716
Änkan, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Joan Krus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm Saxkulla (vakant?)
mtl
1717 Bungemåla 1717
Änkan (inget mantal)
Jon Jonsson, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Saxkula
mtl
1718 Bungemåla 1718
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Kruss, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pähr Modig
mtl
1720 Bungemåla 1720
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär, And 16 år
Båtsm Jon Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust ,1/2 mtl, 1 dotter
Båtsm. Pär Modig
mtl
1721 Bungemåla 1721
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Krus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust
mtl
1722 Bungemåla 1722
Jon Jonsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1723 Bungemåla 1723
Jon Jonsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, husts, 5/16 mtl
Båtsm. Jonn Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1724 Bungemåla 1724
Jon Jonnsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Båtsm. Joan Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1725 Bungemåla 1725
Jonn Jonsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Båtsm. Kruus vakant
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1726 Bungemåla 1726
Joan Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, singel, 5/32 mtl, 1 piga
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Joan Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1727 Bungemåla 1727
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Joan Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl, dräng Gumme
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1728 Bungemåla 1728
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1729 Bungemåla 1729
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl (trol. är ”hustrun” i det här fallet Nils mor, det finns en notering som antyder detta)
Båtsm. Jon Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1730 Bungemåla 1730
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1731 Bungemåla 1731
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, hust
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1732 Bungemåla 1732
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1733 Bungemåla 1733
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Modig, hust
mtl
1734 Bungemåla 1734
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, 1 /4 mtl, son Carl
Sven Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1735 Bungemåla 1735
Jon Jonsson, hust, 5/32 mtl, obs.mtl pigan Kierstin
Måns Pärsson, hust, 5/32 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, obs mtl pigan Maria?
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Sven Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1736 Bungemåla 1736
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Förra bonden Jon Jonsson inhyses
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1737 Bungemåla 1737
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nills Månsson, hust, ¼ mtl, son Carl, 1 piga
Swän Ingalsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1738 Bungemåla 1738
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1739 Bungemåla 1739
Måns Persson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1740 Bungemåla 1740
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns
Sven Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig, hust
mtl
1741 Bungemåla 1741
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Kruus, ogift
Ibidem:
Måns Nilsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Modig, ogift
mtl
1742 Bungemåla 1742
Måns Persson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Kruus ogift
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Modig ogift
mtl
1743 Bungemåla 1743
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Kruus vakant
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Modig, ogift
mtl
1744 Bungemåla 1744
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Swän
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Modig vakant (sic!)
mtl
1745 Bungemåla 1745
Måns Persson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Kruus vakant
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Modig vakant
mtl
1746 Bungemåla 1746
Måns Persson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Kruus vakant
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Modig, vakant
mtl
1747 Bungemåla 1747
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Kruus vakant
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelssons änka, ¼ mtl, dräng Swen
Båtsm. Modig vakant
mtl
1748 Bungemåla 1748
Måns Persson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Krus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swens änka, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Modig, ogift
mtl
1749 Bungemåla 1749
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Kruus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Jonas Modig, ogift
mtl
1750 Bungemåla 1750
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen? Krus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Modig, ogift
mtl
1751 Bungemåla 1751
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Swen Kruus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Modig, ogift
mtl
1752 Bungemåla 1752
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre
Båtsm. Sven Krus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hsut, ¼ mtl, son Måns
Båtsm. Jonas Modig, piga Karin, ogift
mtl Måns Nilssons piga Marje omnämns på sid 277
1753 Bungemåla 1753
Måns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, dotter Ingred
Båtsm. Swen Kruus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1754 Bungemåla 1754
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, dotter Ingred
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, han bräcklig
Båtsm Swen Krus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl, son Swen
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1755 Bungemåla 1755
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, dotter Ingred
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, han bräcklig
Båtsm Swen Krus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, pig Elin
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Elin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1756 Bungemåla 1756
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Håkansson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, dotter Ingred?
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Swen Kruus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Elin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1757 Bungemåla 1757
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, singel, 5/16 mtl, piga Ingre
Gamle bonden Nils Håkansson, hust, han bräcklig?, juta av jorden
Båtsm. Swen Krus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1758 Bungemåla 1758
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, singel, 5/16 mtl, piga Ingred
Gamle bonden Nils Håkansson, hust, han bräcklig, juta av jorden
Båtsm. Swen Krus, brukar gård i Klättorp
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1759 Bungemåla 1759
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Nilsson, singel, 5/16 mtl, piga Ingred
Båtsm. Petter Krus, ogift
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Giertru
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl dotter Elin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1760 Bungemåla 1760
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Petter Kruus, ogift
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jonas Bondesson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Båts. Jonas Modig, hust
mtl
1761 Bungemåla 1761
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Petter Krus, ogift
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jonas Bondesson, singel, ¼ mtl, dotter Karin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1762 Bungemåla 1762
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Petter Krus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Ingre
Jonas Bondesson, singel, ¼ mtl, son Nils, dotter Karin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1763 Bungemåla 1763
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Jonsson, hust, 5/16 mtl, pig. Giertru
Båtsm. Petter Krus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Jon Swensson, bor i ??Nickamåla??
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1764 Bungemåla 1764
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Petter Kruus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, piga Karin
Jan Swensson, 1/8 mtl, bor i Nickamåla
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1765 Bungemåla 1765
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, piga Giertru
Håkan Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Peter Krus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1766 Bungemåla 1766
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, piga Giertru, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Kruus, hust, 1 flicka
Gamla pigan Karin, utfattig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Kirstin, gossar, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils piga Karin, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hust, 2 gossar
mtl
1767 Bungemåla 1767
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, piga Kierstin, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Dess Svärfader inhyses, utg, juta bruk
Båtsm. Petter Krus, hust, 1 flicka
Inhyses gamla pigan Karin, utfattig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Ingre, 2 gossar, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, piga Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hust, 2 gossar
mtl
1768 Bungemåla 1768
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, piga Kierstin, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, dess svärfar inhyses, utgammal, 1 gosse 1 (2?) flicka
Båtsm. Peter Krus, hust, 1 flicka
Inhyses pigan Karin, utfattig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Abram, 2 gossar, 1 flicka
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, piga Karin, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hust, 2 gossar
mtl
1769 Bungemåla 1769
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor, dess svärfar inhyses, utgammal
Båtsm. Petter Krus, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Abram, 2 gossar, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hust, 2 gossar
mtl
1770 Bungemåla 1770
Pär M, hust, 5/16 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, piga Giertru, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Krus, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 2 gossar, 1 flicka
Swen Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hust, 2 gossar
mtl
1771 Bungemåla 1771
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, piga Kierstin, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Krus, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, 2 gossar, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1772 Bungemåla 1772
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, piga kierstin, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Petter Kruus, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jon, 2 gossar, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, gossen Jonas
Båtsm Jonas Modig, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1773 Bungemåla 1773
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Jonsson, hust, 5/16 mtl, gossen Swen 16 år, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Krus, hust, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1774 Bungemåla 1774
Pär, hust, 5/16 mtl, son Pär 15 år, 2 flickor
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Krus, hust, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, söner Nils och Pär
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1775 Bungemåla 1775
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Krus, hust, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1776 Bungemåla 1776
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Krus, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Petr
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1777 Bungemåla 1777
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Sara
Båtsm. Petter Krus, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, singel, ¼ mtl, dotter Brita
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Jonas Modig, hust
mtl
1778 Bungemåla 1778
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Sara
Båtsm. Peter Krus, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Brita
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dr Jonas
Båtsm. Jonas Modig, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1779 Bungemåla 1779
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Sara, 1 gosse
Båtsm. Peter Krus, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jonas Modig, hustrun utgammal
mtl
1780 Bungemåla 1780
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dotter Inger
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dotter Sara
Båtsm. Petter Krus, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dr Petr
Båtsm. Jonas Modig, hustrun utgammal
mtl
1781 Bungemåla 1781
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, 2 flickor
Båtsm Petter Krus, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Jonas Modig, hustrun utgammal
mtl
1782 Bungemåla 1782
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, söner swen och Måns, dotter Ingar
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, piga Elin
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Carl, dotter Brita, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm Hans modig, ogift
mtl
1783 Bungemåla 1783
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, 1 gosse
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, piga Elin
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun utgammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Carl, dotter Brita, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Hans Modig, ogift
mtl
1784 Bungemåla 1784
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, dotter Ingre, 1 gosse
Håkan Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, piga Maria
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Sjöman Swen Swensson, singel
Båtsm. Hans Modig, ogift
mtl
1785 Bungemåla 1785
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, son Måns, dotter Ing(..), 1 gosse
Håkan Jönsson, 5/16 mtl, hustrun gammal och bräcklig, son Swen, piga M(…)
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Dess svärföräldrar inhyses, han utgammal
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Hans Modig, ogift
mtl
1786 Bungemåla 1786
Per Månsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dotter Ingre
Håkan Jönsson, 5/16 mtl, hustrun gammal och bräcklig, son Swen, Pigor Lena och Maja
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Hans Modig, ogift, piga Elin
mtl
1787 Bungemåla 1787
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, söner Swen och Jonas, dotter Ingre
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Hans Modig, hust
mtl
1788 Bungemåla 1788
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, söner Swen och Jonas, dotter Ingri
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Desssvärföräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Modig, hust
mtl
1789 Bungemåla 1789
Pär Månsson, hust, 5/16 mtl, son Sven, dotter Ingre
Sven Håkansson, hust, 5/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Petter Kruskopp, hustrun gammal och bräcklig
Ibidem:
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Hans Modig, hust
mtl
1790 Bungemåla 1790
Per Månsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dotter Ingre
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon, piga Annika
Båtsm. Kruskopp vakant
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Hans Modig, hust
mtl
1791 Bungemåla 1791
Pehr Månsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dotter Ingrid
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon
Båtsm. Kruskorr vakant
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, han utgammal
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Dess svärföräldrar inhyses
Båtsm. Hans Modig, hust
mtl
1792 Bungemåla 1792
Per Månsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dotter Ingrid
Swen? Håkansson, hust, 5/16 mtl, piga Ingrid
Båtsm. Peter Kruskopp, ogift
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Dess svärföräldar inhyses, hon bräcklig
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
1793 Bungemåla 1793
Pehr Månsson, hust, 5/16 mtl, söner Swen, Jonas, dotter Ingred
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Kruskopp vakant
Ibm:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
1794 Bungemåla 1794
Swen Pehrsson, singel, 5/16 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses.
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas
Båtsm. Jöns (Måns?) Kruskopp, ogift
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, piga maria
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm Nils Modig, ogift
mtl
1795 Bungemåla 1795
Sven Pehrsson, singel, 5/16 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses
Sven Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Kruskopp vakant
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm Nils Modig, ogift
mtl
1796 Bungemåla 1796
Swen Persson, hust, 5/16 mtl, piga Ingrid
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Cruskopp, ogift
Ibidem:
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
1797 Bungemåla 1797
Swen Persson, hust, 5/16 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Kruskopp, ogift
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, piga Ingaborg, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
1798 Bungemåla 1798
Swen Persson, hust, 3/16 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses, utgamla
Swen Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Carl Kruskopp, ogift
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
1799 Bungemåla 1799
Swän Pehrsson, huts, 5/16 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 flicka
Swän Håkansson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm Carl Kruskopp, ogift
Ibidem:
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swän Swänsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
1800 Bungemåla 1800
Swen Persson, hust, 5/16 mtl, piga Ingerd, dess föräldrar inhyses, utgamla, 2 flickor
Swen Håkansson, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Carl Kruskopp, ogift
Ibidem:
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Johannes, 2 gossar, 2 flickor
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Nils Modig, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka