Mantalslängder för Kåraböket, Vissefjärda - övriga personer
Årtal   Källa Noteringar
1646 Övriga 1646
Nils ?skomakare? I Målatorp nu i Möre i Klättorpagården.
mtl sid 301
1680 Övriga 1680
Sockenskräddare Niels (1 p)
Sockenskomakare Gudmund (1 p)
mtl
1681 Övriga 1681
Sockenskräddare dräng Nils (1 p)
Sockenskomakare dräng (..oläsl..) (1 p)
mtl
1685 Övriga 1685
Sockenskräddare dräng Nils (1p)
mtl
1686 Övriga 1686
Sockenskräddare d. Niels (1 p)
mtl
1701 Övriga 1701
Sockenskräddaren dr. Johan (1 p)
mtl
1702 Övriga 1702
Sockenskräddaren dr. Johan (1 p)
mtl
1703 Övriga 1703
Sockenskräddare Johan (1 p)
mtl
1704 Övriga 1704
Sockenskräddare d. Johan (1 p)
Sockenskomakare k Mattes (1 p)
mtl
1705 Övriga 1705
Sockenskräddare dräng Johan (1 p)
Sockenskomakare dr. Mattis (1 p)
Klåck. Dr. Pär (1 p)
mtl
1706 Övriga 1706
Sockenskräddaren d Johan (1 p)
Sockenskomakaren Mattes (1 p)
Klåckaren, d. ?Pål? (1 p)
mtl
1707 Övriga 1707
Sockenskräddare dräng Johan (1 p)
Sockenskomakare dräng Mattes (1 p)
Klåckaredräng Pär (1 p)
mtl
1717 Övriga 1717
Sockenstom (avses kanske sockenstuga? Eller sockenstämman?
Oluf, hustru (1 inhyses) fattiga.
mtl
1746 Övriga 1746
Sockenskräddare Anders Torsson, hustru (2 p)
Läradräng Johan (1 p)
Sockenskomakare Måns Nilsson, hustru (2 p)
läradrängar Johan och Jonas (2 p)
mtl
1747 Övriga 1747
Sockenskräddare Anders Torsson, hustru (2 p)
Sockenskomakare dräng Jonas (Jöns?) Månsson (1 p)
mtl
1748 Övriga 1748
Sockenskräddare Anders Torsson, hustru (2 p)
Lärodräng dr. Hemming (1 p)
Sockenskomakare dr. Jonas Månsson (1 p)
mtl
1749 Övriga 1749
Sockenskräddare Hemming Persson (1 p)
Sockenskomakare Jonas Månsson (1 p)
Läradräng gossen Anders Swensson (1 dräng)
mtl
1750 Övriga 1750
Sockenskomakare Jonas Månsson, hustru (2 p)
Läradräng Per Persson (1 dräng)
Sockenskräddare Hemming Persson (1 p)
läradräng Bengt (1 dräng)
mtl
1751 Övriga 1751
Sockenskomakare Jonas Månsson, hustru (2 p)
Lärgossen ?Broinell? (1 dräng) 15 år
Sockenskräddare Henning Persson (1 p)
dräng Per (1 dräng) 15 år
mtl
1752 Övriga 1752
Sockenskomakare Jonas Månsson, hustru (2 p)
Lärodräng Brönjel? (1 dräng) 16 år
Sockenskräddare Hemming Persson (1 p)
Lärodräng Nils (1 dräng) 15 år
mtl
1754 Övriga 1754
Sockenskomakare Jonas Månsson, hust (2 p)
Sockenskräddare Häming Persson (1 p)
dräng Per (1 dräng)
Hindrich Jonsson, hust (2 p) *)
mtl *) Anm. Arrenderar till ?Skiutzwastan?
(..) 1/4.
1755 Övriga 1755
Sockenskomakare Jonas Månsson, hust (2 p)
lärodräng Jacob (1 dräng) 20 år
Sockenskräddare Hemming Persson (1 p)
lärogosse Per (1 p)
Socken?fiärdingsman? Hindric Jonsson, hust (2 p)
mtl
1756 Övriga 1756
Jonas Månssons hustru (1 hust) anm. Mannen i Carlscrona.
Skräddare drängen Häming Persson (1 p)
lärogosse Nils (1 p)
Fiärdingsman Hindric Jönsson, hustru (2 p)
mtl
1757 Övriga 1757
Hindrik Jönsson, fattig fiärdingsman (1 p)
Jonas Månsson, hustru (1 hust). Mannen volenteur i Carlskrona, hon bor på Törestorps ägor.
Sockenskomakare dr Anders Persson (1 p)
mtl
1758 Övriga 1758
Sockenskomakare dr. Anders Persson (1 p)
Hindrick Jonsson (1 p) inhyses fattig
Swen Swensson (1 p) avskedad soldat, ogift, inhyses i Ellingsmåla.
mtl
1759 Övriga 1759
Hindrik Jonsson (1 p) inhyses
Sockenskräddare dr. Per Swensson (1 p)
Lärogosse Swen (1 dräng)
Häradsskräddaren för Ståndspersoner i Konga härad Bernhard Lindquist, ogift (1 p)
Lärodräng Mattis, gift (2 p)
Socken 1/4 (…) dr. Måns Persson (1 p)
mtl
1760 Övriga 1760
Sockenskräddare dr. Per Swensson (1 p)
lärogosse Abram (1 dräng)
Sockenfiärdingsman dr. Måns Persson (1 p)
mtl
1762 Övriga 1762
Sockenskräddare dr Per Swensson (1 p)
Lärodräng Swen (1 dräng)
sockenskomakare dr. Nils Larsson (1 p)
lärodräng Anders (1 dräng)
mtl
1763 Övriga 1763
Sockenskräddare dr Per ?Swensson? (1 p)
lärodräng Lars (1 dr) 15 år
(..) dr. Petter (1 dr) 15 år
Sockenskomakare dr. Nils ?Larsson? (1 p)
lärodräng Nils (1 dr) 16 år
mtl
1764 Övriga 1764
Sockenskräddaren dr Per Swensson (1 p)
lärodräng Påfwell (1 dräng)
lärodrängsgossar Lars Nilsson, 16 år och Petter Swensson, 16 år (2 dr)
Sockenskomakare dr Nils Larsson (1 p)
lärogosse dr Petter (1 dr) 15 år
mtl
1765 Övriga 1765
Sockenskräddare dr Per Swensson (1 p)
lärodräng Påfwel (1 dr)
goss. Lars (1 dr) (anm. Oläsl.)
Sockenskomakare dr Nils Larsson (1 p)
Lärodräng dr. Petter (1 dr)
mtl
1767 Övriga 1767
Sockenskräddare dr Per (1 p)
Lärodräng dr Petter (1 dr)
Goss. Anders (1 barn u 15 år)
Sockenskomakare dr Nils (1 p)
Lärodräng dr Petter (1 dr)
mtl
1768 Övriga 1768
Sockenskräddare dr. Per (1 p)
Lärodräng dr Petter (1 dr)
Lärodräng dr. Jonas (1 dr)
Sockenskomakare dr Nils (1 p)
Lärodräng dr. Petter (1 dr)
Lärodräng Johan (1 dr)
mtl
1769 Övriga 1769
Sockenskräddare dr. Petter (1 p)
Lärodräng Jonas (1 dr)
Sockenskomakare dr. Nils (1 p)
mtl
1770 Övriga 1770
Sockenskräddare dr Petter (1 p)
Sockenskomakare dr. Nils (1 p)
Lärodräng dr. Johan (1 dräng)
mtl
1778 Övriga 1778
Sockenskräddare dr. Petter (1 p)
Lärodräng Nils (1 p)
mtl
1785 Övriga 1785
Sockenskräddare dr. Peter Jonasson (1 p)
Lärodräng Nils (1 p)
Sockenskomakare dr Olof Boberg (1 p)
mtl
1792 Övriga 1792
Sockenskomakare dr. Peter Andersson (1 p)
Lärodräng Petter (1 p)
mtl
1795 Övriga 1795
Sockenskräddare Karl (1 p)
Lärodräng Anders (1 p)
mtl
1797 Övriga 1797
Sockenskräddare dr. Carl (1 p)
Sjudaredräng vid Cronoborgs stat dr. C. Wisselgren (1 p)
mtl
1798 Övriga 1798
Sockenskräddare dr. Karl? (1 p)
mtl
1799 Övriga 1799
Sockenskomakare dr. Håkan Svensson (1 p)
Lärodräng Israel (1 p)
mtl  
1800 Övriga 1800
Sockenskomakare dr. Håkan (1 p)
mtl  
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka