Mantalslängder för Skälstånga, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Skälstånga 1631
Jöns
jb
1632 Skälstånga 1632
Joens
(anm: kallas nybygge)
jb
1634 Skälstånga 1634
Jöns
jb
1635 Skälstånga 1635
Jöns
(anm: kallas nybygge)
jb
1637 Skälstånga 1637
Jöns
jb
1638 Skälstånga 1638
Jöns
(anm. Kallas nybygge)
jb
1640 Skälstånga 1640
Nils
(anm: kallas nybygge)
jb
1641 Skälstånga 1641
Jöns
(anm: kallas Nybygge)
jb
1642 Skälstånga 1642 Krigsfolk på skatt o Crono
Nils
mtl
1643 Skälstånga 1643
Nils
hustru Bengta
mtl
1644 Skälstånga 1644
-
Bengta
mtl
1644 Skälstånga 1644
Jöns
mtl s 389
1645 Skälstånga 1645
Jöns
(anm: kallas Nybygge)
jb
1646 Skälstånga 1646
hustru Bengta
mtl
1647 Skälstånga 1647
Bängta
mtl
1648 Skälstånga 1648
hustru Bengta
mtl
1650 Skälstånga 1650
(inga namn)
mtl
1650 Skälstånga 1650
inget namn
mtl s 247
1650 Skälstånga 1650
Änkan
(anm: kallas "nybygge")
jb
1653 Skälstånga 1653
Änkan
jb
1653 Skälstånga 1653
Är förbrändt och öde.
mtl
1655 Skälstånga 1655
hustru Bengita
mtl
1656 Skälstånga 1656
Änkan Bengta
mtl
1657 Skälstånga 1657
1/4 Änkan Bengta
mtl
1660 Skälstånga 1660
Änkan
jb
1660 Skälstånga 1660
Änkan Bengta, son (el dräng?) Pawl (möjl. Jacob)
mtl
1662 Skälstånga 1662
Joens
mtl
1663 Skälstånga 1663
Jacob, hustrun
mtl
1664 Skälstånga 1664
Jacob, Kristin i Samma gård.
mtl
1665 Skälstånga 1665
Jacob, hustru Karin. Bängta fattig.
mtl
1666 Skälstånga 1666
Jacob, Karin. Bengta fattig. (2 p)
mtl
1667 Skälstånga 1667
Jacob, Karin, Bengta (3 p)
mtl
1668 Skälstånga 1668
1/4 Jacob och hustru Karin (2 p)
Änkan Bengta gammal och utfattig (0 p)
mtl
1669 Skälstånga 1669
1/4 Jacob och hustru (2 p)
mtl
1669 Skälstånga 1669
Änkan
jb
1670 Skälstånga 1670
1/4 Jacob och hustru (2 p)
mtl
1670 Skälstånga 1670
Änkan
jb
1671 Skälstånga 1671
1/4 Jacob och hustru, (2 p)
mtl
1673 Skälstånga 1673
inget namn angivet
jb
1675 Skälstånga 1675
1/4 Jacob, hustru (2 p)
mtl
1675 Skälstånga 1675
Enkan
jb
1676 Skälstånga 1676
1/4 Jacob, hustru (2 p)
mtl
1678 Skälstånga 1678
Änkan
jb
1680 Skälstånga 1680
1/4 mtl Jacob, hustru (2 p)
mtl
1681 Skälstånga 1681
1/2 mtl Jacob och hustru (2 p)
mtl
1685 Skälstånga 1685
1/4 mtl Jacob, hustru (2 p)
mtl
1686 Skälstånga 1686
1/4 mtl Jacob, hustru (2 p)
mtl
1687 Skälstånga 1687
1/4 mtl Jacob, hustru (2 p)
mtl
1688 Skälstånga 1688
1/4 mtl Jacob, hustru (2 p)
förl. Knekt Anund, hustru (2 p)
mtl
1689 Skälstånga 1689
1/4 mtl Jacob, hustrun, Anund, hustrun (4 p)
mtl
1690 Skälstånga 1690
1/4 mtl Jacob, änkl. Anund, hustru (3 p)
mtl
1691 Skälstånga 1691
1/4 mtl Jacob änkl. (1 p)
Amund, hustru (2 p)
mtl
1692 Skälstånga 1692
1/4 mtl Jacob, änkling (1 p)
mtl
1693 Skälstånga 1693
1/4 mtl Mattis, hustru (2 p)
mtl
1694 Skälstånga 1694
1/4 mtl Mattis, hustrun (2 p)
Jacob, hustru. Piga Ingrid (2 p, 1 dotter)
mtl
1695 Skälstånga 1695
1/4 mtl Mattis, hustru (2 p)
Jacob, hustru (2 p)
mtl
1697 Skälstånga 1697
Jakob och Matthias
jb
1699 Skälstånga 1699
Enkan Martha och Matthis
jb
1701 Skälstånga 1701
1/4 mtl Pär, hustru, Mattes, hustru (4 p)
Ammund, hustru (1 inhys) utgamla
mtl
1701 Skälstånga 1701
Mattis och Per
Tilläggstext: Åbon Anund Hemmingsson kiöpt till skatte för 70 rdr smt etc den 27 nov 1701
jb
1702 Skälstånga 1702 (anm. Står Skiälsmåhla)
1/4 mtl Måns (alt. Mattes) hustru (2 p)
Hemming, hustru (2 p)
mtl
1703 Skälstånga 1703
1/4 mtl Anund, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
mtl
1704 Skälstånga 1704
1/4 mtl Mattes, hustru (2 p)
Gummund, hustru (2 p)
mtl
1705 Skälstånga 1705
1/4 mtl Mattis, hustru, Amund, hustru (4 p)
mtl
1706 Skälstånga 1706
1/4 mtl Mattes, hustru (2 p)
Amund, hustru (2 p)
mtl
1707 Skälstånga 1707
1/4 mtl Mattes, hustru (2 p)
Amund, hustru (2 p)
mtl
1708 Skälstånga 1708
Mattis, Anund
jb
1710 Skälstånga 1710
Matthis
jb
1712 Skälstånga 1712
Mattis
jb
1714 Skälstånga 1714
Mattis
jb
1716 Skälstånga 1716
Lars
jb
1717 Skälstånga 1717
1/4 mtl Mattes, hustru (2 p)
mtl
1717 Skälstånga 1717
Mattis
jb
1718 Skälstånga 1718
Mattes, hustru (2 p)
mtl
1719 Skälstånga 1719
Änkan Bryta
rgd
1720 Skälstånga 1720
Britta
jb
1721 Skälstånga 1721
Britta
jb
1723 Skälstånga 1723
Lars
rgd
1723 Skälstånga 1723
Lars
jb
1724 Skälstånga 1724
Lars Lundgren
rgd
1725 Skälstånga 1725
Lars
rgd
1725 Skälstånga 1725 Skatte
Lars
jb
1726 Skälstånga 1726
Lars
rgd
1726 Skälstånga 1726
Lars
jb
1727 Skälstånga 1727
Lars
rgd
1728 Skälstånga 1728
Lars
rgd
1728 Skälstånga 1728
Lars
jb
1729 Skälstånga 1729
Lars
rgd
1729 Skälstånga 1729
Lars
jb
1730 Skälstånga 1730
Lars
rgd
1731 Skälstånga 1731
Lars
rgd
1732 Skälstånga 1732
Lars
rgd
1733 Skälstånga 1733
Lars
rgd
1734 Skälstånga 1734
Lars
rgd
1735 Skälstånga 1735
Lars
rgd
1736 Skälstånga 1736
Lars
rgd
1736 Skälstånga 1736
Lars
jb
1737 Skälstånga 1737
Lars
rgd
1738 Skälstånga 1738
Lars
rgd
1739 Skälstånga 1739
Lars
rgd
1740 Skälstånga 1740
Lars
rgd
1742 Skälstånga 1742
Lars (Carl?)
jb
1744 Skälstånga 1744
Lars Mattsson, hust
mtl
1745 Skälstånga 1745
Carl Mattsson, hust
Dotter Karin
mtl
1746 Skälstånga 1746
Lars Mattsson, hustru (2 p)
mtl
1747 Skälstånga 1747
Lars Mattsson, hustru (2 p)
mtl
1748 Skälstånga 1748
Lars Mattsson, hustru (2 p)
mtl
1749 Skälstånga 1749
Lars Mattsson, hustru (2 p)
mtl
1750 Skälstånga 1750
Lars Mattsson, hustru (2 p)
pig. Karin (1 piga)
mtl
1751 Skälstånga 1751
Lars Mattsson (1 p) (anm. Hustrun 64 år och sjuk)
Pig. Kirstin (1 dotter)
Anders Swensson, hustru (2 p)


1752 Skälstånga 1752
Lars Mattsson, hustru (1 p) anm. Hustru 65 år och sjuk.
Dr. Kjerstin (sic!) 1 dräng
Anders Swensson, hustru, 2 p)
mtl
1754 Skälstånga 1754 1/4 mtl
1/6 mtl Lars Mattisson, hustru (1 p*) anm. Hustrun gammal och sjuk.
Dotter Kirstin? (1 dot)
1/12 Anders Swensson, hust (2 p)
mtl
1755 Skälstånga 1755 1/4 mtl
1/6 Lars Mattsson, hust (2 p)
dotter Kirstin (1 dot)
(..) Marta (1 dot)
1/2 Anders Swensson, hust (2 p)
mtl
1756 Skälstånga 1756 1/4 mtl
1/6 mtl Lars Mattisson, hust (2 p)
qwinfolket Märta (1 dotter)
dotter Kirstin (1 dotter)
1/12 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
mtl
1757 Skälstånga 1757 1/4 mtl
1/6 mtl Lars Matthisson, hust (2 p)
dot. Kirstin (1 dotter)
1/12 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
mtl
1758 Skälstånga 1758 1/4 mtl
1/6 mtl Lars Matsson, hustru (1 p) hustr. Sjuklig
dot. Kerstin (1 dot)
1/12 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
mtl
1759 Skälstånga 1759 1/4 mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Persson, sockenskomakare, hust (2 p)
Inhyses: Lars Matthisson (1 p) hustru sjuk
mtl
1760 Skälstånga 1760 1/4 mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/8 mtl sockenskomakaren Anders Persson, hust (2 p)
Lars Mattisson (1 inhyses)
mtl
1761 Skälstånga 1761 1/4 mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/8 mtl sockenskomakare Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1762 Skälstånga 1762 1/4 mtl
1/8 Anders Svensson, hust (2 p)
1/8 Anders ?Persson?, hust (2 p)
mtl
1763 Skälstånga 1763 1/4 mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1764 Skälstånga 1764 1/4 mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1765 Skälstånga 1765 1/4 mtl
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1767 Skälstånga 1767 ¼ mtl
1/8 mtl Anders Svensson, hust (2 p)
Son Per, Nils, dot Lena, Majia (4 barn u 15 år)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
Son Per, dot Stina (2 barn u 15 år)
Änkan Karin (1 p) anm. ”dito” (trol. avses att hon är utfattig), min 65 år
Son Håkan, Per (2 söner u 15 år)
mtl
1768 Skälstånga 1768 ¼ mtl
1/8 mtl Anders Svensson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1769 Skälstånga 1769 ¼ mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
Dot Stina (1 dot)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1770 Skälstånga 1770 ¼ mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust (2 p)
Anders Persson, hust (2 p)
mtl
1778 Skälstånga 1778 ¼ mtl
1/8 mtl Anders Svensson (2 p som seniorer??*)
s. Pehr, dot. Maria (2 p)
1/8 mtl Anders Pehrsson, hust (2 p)
Dot Stina (1 p)
mtl *) eftersom mtl är defekt framgår ej hur man ska tolka siffrorna i de olika kolumnerna. Jag har dragit slutsatsen att han finns i kolumn för äldre personer, men vet ej med säkerhet.
1784 Skälstånga 1784
¼ mtl
Anders Svensson 1/8 mtl
Dotter Anna (eller Gunnu?)
Anders Persson, hust, 1/8 mtl
Dotter Stina
mtl
1785 Skälstånga 1785 ¼ mtl
1/8 mtl Anders Swensson, hust
Dot. Lena? (1 p)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
Son Peter (1 p)
mtl
1791 Skälstånga 1791 ¼ mtl
1/8 mtl Olof Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Nils Andersson (1 p)
mtl
1792 Skälstånga 1792 ¼ mtl
1/8 mtl Olof Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Nils Andersson (1 p)
mtl
1795 Skälstånga 1795 ¼ mtl
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Nils (1 p)
mtl
1797 Skälstånga 1797 ¼ mtl
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Nils (1p)
mtl
1798 Skälstånga 1798 ¼ mtl
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Nils (1 p)
mtl
1799 Skälstånga 1799 ¼ mtl
1/8 mtl Olof Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Nils Andersson, hust (2 p)
mtl
1800 Skälstånga 1800 ¼ mtl
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka