Mantalslängder för Fornamåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Fornamåla 1631
oläsl.
jb
1632 Fornamåla 1632
Swän?
jb
1634 Fornamåla 1634
Swän??
jb
1635 Fornamåla 1635
S… ("Sanåph??")
jb
1638 Fornamåla 1638
?S….? ("Suafur", "Smörgbar")
jb
1640 Fornamåla 1640
Sefans? (Sofus??)
jb
1642 Fornamåla 1642
Lars (möjl. Hans?)
mtl s247
1642 Fornamåla 1642 frälse
Anders
hustru Gertrud
piga Ingrid
mtl
1643 Fornamåla 1643
?Saffanast?
mtl s 235
1643 Fornamåla 1643
Anders?
Hustru Ingrit
mtl
1644 Fornamåla 1644
"Sowasa"??
mtl s 389
1644 Fornamåla 1644
Swän (möjl. Såne?)
hustru Giertrud
I samma gård:
Anders
hustru Ingridt
mtl
1645 Fornamåla 1645
"Sadoff?"
jb
1645 Fornamåla 1645
Jöns
hustru Sissela
mtl notering sid 243:
Anders och Ingrid i Fornamåla nu i Danmark.
1646 Fornamåla 1646
Jöns
hustru Sissella
mtl
1647 Fornamåla 1647
Jöns
hustru Sissela
mtl
1648 Fornamåla 1648
Jöns
hustru Sissela
mtl
1650 Fornamåla 1650
Jöns
Hustru Sissella
mtl s 247
1650 Fornamåla 1650
Jöns
hustru Sissela
mtl
1650 Fornamåla 1650 ?
Jöns
jb
1652 Fornamåla 1652
Jöns
hustrun
mtl
1653 Fornamåla 1653
Inget namn
jb
1653 Fornamåla 1653
Niels
hustru Karin
mtl
1654 Fornamåla 1654
Nils
hustrun
mtl
1655 Fornamåla 1655
Nils och hustru Karin
I samma gård:
hustru Ingrid
mtl
1656 Fornamåla 1656
Nils, hustru Karin
hustru Ingerd
mtl
1657 Fornamåla 1657
1/2 Nills, hustru Karin
1/4 hustru Ingerd
mtl
1659 Fornamåla 1659
Nils
hustru Karin
mtl
1660 Fornamåla 1660
inget namn
jb
1660 Fornamåla 1660
Nils
hustru Karin
mtl
1661 Fornamåla 1661
Nils hustru Karin
mtl
1662 Fornamåla 1662
Nils, hustru Karin
mtl
1663 Fornamåla 1663
Nils, hustrun Karin
mtl
1664 Fornamåla 1664
Nils, hustru Karin
mtl
1665 Fornamåla 1665
Nils, hustru Karin
mtl
1666 Fornamåla 1666
Nils, Karin
mtl
1667 Fornamåla 1667
Nils, Karin
mtl
1668 Fornamåla 1668
1 (delat) Anders brotfälling (=yrsel, epilepsi), hustru Märit (1 p)
I samma gård:
1 (delat) Suen (Sune?) och hustrun Gertrud (2 p)
mtl
1668 Fornamåla 1668
1 Nils och hustrun Karin (2 p)
mtl
1669 Fornamåla 1669
(inget namn)
jb
1669 Fornamåla 1669
1/2 Nils och hustru (2 p)
mtl
1670 Fornamåla 1670
1/2 Nils och hustru (2 p)
mtl
1670 Fornamåla 1670
inget namn angive
jb
1671 Fornamåla 1671
1/2 Nils och hustru (2 p)
mtl
1673 Fornamåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Fornamåla 1675
(inget namn)
jb
1675 Fornamåla 1675
1/2 Nils, hustru, dräng Staffan (3 p)
mtl
1676 Fornamåla 1676
Nils, hustru, Staffan, hustru (4 p)
mtl
1678 Fornamåla 1678
(inget namn)
jb
1680 Fornamåla 1680
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
Swen, hustru, Nils, hustru utgammal (3 p)
mtl
1681 Fornamåla 1681
1/2 mtl Oluf och hustru (2 p)
Swän och hustru, Nils och hustru utfl. (3 p + 1 p)
mtl
1685 Fornamåla 1685
1/2 mtl Oluf, hustru, Swän (Sone?) hustru (4 p)
Nils, hustru, utgammal (1 p 1)
Knekt Håkan (1 m)
mtl
1686 Fornamåla 1686
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
Swän, hustru, Nils, hustru, utgamla. (3 p, 1 utgl)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1687 Fornamåla 1687
1/2 mtl Oluf, hustru, Swen (Suen?) hustru (4 p)
Nils, hustru, utgamla (1 p 1 utgl)
knekt Oluf (1 mil)
mtl
1688 Fornamåla 1688
1/2 mtl Olof, hustru, Swän, hustru (4 p)
Dräng Nils - Nils hustru utgammal (2 p, 1 utgl)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1689 Fornamåla 1689
1/2 mtl Oluf, hustrun, Swän, hustrun (4 p)
Nils, hustrun utgl (1 p 1 utgl)
mtl
1690 Fornamåla 1690
1/2 mtl Oluf, hustru, Swän, hustru (4 p)
Nils, hustru, utgammal, sjuk (1 p 1 utgl)
mtl
1691 Fornamåla 1691
1/2 mtl Oluf, hustru, Suen, hustru (4 p)
Nils änkling (1 p)
mtl
1691 Fornamåla 1691 ?
1/2 mtl Jon Hustru (2 p)
mtl
1692 Fornamåla 1692
1/2 mtl Oluf, hustru, Swän, hustru (4 p)
Nils, utgl. Hustru (1 p 1 utgl)
mtl
1693 Fornamåla 1693
1/2 mtl Oluf, hustru, Jon, hustru (4 p)
mtl
1694 Fornamåla 1694
1/2 mtl Oluf, hustrun (2 p)
Jon, hustrun (2 p)
mtl
1695 Fornamåla 1695
1/2 mtl Oluf, hustru, Jonn, hustru (4 p)
mtl
1697 Fornamåla 1697
Oluf och Jöns
jb
1699 Fornamåla 1699
Oluf, Jon
jb
1701 Fornamåla 1701
1/2 mtl Olof, hustru, Jon, hustru (4 p)
Dr. Gumme, dr Swen (2 söner)
mtl
1701 Fornamåla 1701
Oluf och Jon
jb
1702 Fornamåla 1702
1/2 mtl Olof, hustru (2 p)
D. Gumme, d. Swen (1 p, 1 son) anm. Gumme brukare
Jon, hustru 2 p
mtl
1703 Fornamåla 1703
Jon, hustru (2 p)
Oluf, hustru (2 p)
d. Gudmund, d. Swen? (2 söner)
mtl
1704 Fornamåla 1704
1/2 Jon, hustru, Olof, hustru (4 p)
dr. Gudmund, dr. Swen (2 söner)
mtl
1705 Fornamåla 1705
1/2 mtl Jon, hustru, Oluf, hustru (4 p)
dr. Gumme (1 son)
dito Swen? (alt. Simon, Sohne el dyl) (1 son)
mtl
1706 Fornamåla 1706
1/2 mtl Jon, änkl. (1 p)
Oluf, hustru (2 p)
d. Gudmund (1 son)
d. Swen (1 son)
mtl
1707 Fornamåla 1707
1/2 mtl Jon, hustru, Oluf, hustru (4 p)
dr. Swen, dr. Gume (2 p) Anm: Swen och Gume bröder brukar tillsamman
dr. Pär (1 son)
mtl
1708 Fornamåla 1708
Jonn, Oluf, Gumme och d. Nils
jb
1710 Fornamåla 1710
Oluf, Jonn, Gume, Swän
jb
1712 Fornamåla 1712
Oluf Gumme
jb
1714 Fornamåla 1714
Oluf och Gumme
jb
1716 Fornamåla 1716
Oluf och Gume
jb
1717 Fornamåla 1717
1/2 mtl dr. Nils, dr. Per (bröder) (2 p)
Gumme, hustru (2 p)
mtl
1717 Fornamåla 1717
dr Nilss och dr Per
jb
1718 Fornamåla 1718
dräng Nils Olsson (1 p)
Gumme, hustru (2 p)
Olof, hustru (1 inhys) anm. Man för(..)
mtl
1719 Fornamåla 1719
Dr. Nils
Hust. Märta
Gumme, hust
rgd
1720 Fornamåla 1720
Pär Oluf och Gumme
jb
1721 Fornamåla 1721
Måns och Gumme
jb
1723 Fornamåla 1723
d. Måns, Gume
jb
1723 Fornamåla 1723
dr. Måns
Gumme
rgd
1724 Fornamåla 1724
dr. Måns
Gumme
rgd
1725 Fornamåla 1725
dr. Pär
Hust. Märita
Gumme
rgd
1725 Fornamåla 1725 Krono
Per Märta och Gume
jb
1726 Fornamåla 1726
dr. Pär
Hust. Märta
Pig. Marta
Gumme, Carl
rgd
1726 Fornamåla 1726 Krono
Per, Martha, Gume
jb
1727 Fornamåla 1727
Per
Gume, hust. Märta
rgd
1728 Fornamåla 1728
Per
Änkan Annika
Pig. Elisabet
Gumme
rgd
1728 Fornamåla 1728 Krono
Per och Gume
jb
1729 Fornamåla 1729
Pehr
Pig. Elisabet
Gumme
rgd
1729 Fornamåla 1729
Per, Gume
jb
1730 Fornamåla 1730
Pär
Pig. Elisabet
Gumme
Pig. Kirstin
rgd
1731 Fornamåla 1731
Pähr
dr. Carl
Pig. Elisabeth
Gumme
Pig. Kirstin
rgd
1732 Fornamåla 1732
Per
Gumme
Dotter Kierstin
rgd
1733 Fornamåla 1733
Pär
d. Per, p. Botill
Gumme, dotter Kierstin
rgd
1734 Fornamåla 1734
Pähr
d. Anders, p. Kierstin
Gumme, döttrar Kierstin och Märta
rgd
1735 Fornamåla 1735
Pär
dr. Pär, pigan Elin
Gume, dottern Kirstin
Pär
rgd
1736 Fornamåla 1736
Pär Gume Pär
jb
1736 Fornamåla 1736
Pär, Petter, p. Elin
Gume, dotter Kirstin och Pär
rgd
1737 Fornamåla 1737
Pär
dr. Måns, p. Maria
Pär, Gumme, pig. Kerstin
rgd
1738 Fornamåla 1738
Per, dr. Jonas
Per, dr. Petter
Hust. Märta, dotter Kirstin
rgd
1739 Fornamåla 1739
Per, dr. Jonas
Per, Petter
Hust. Märta
rgd
1740 Fornamåla 1740
Pär, d. Jon
Pär, Nils, hustru Marta
rgd
1742 Fornamåla 1742
Börge, Nils
jb
1744 Fornamåla 1744
Börje Mattsson, hust
dr. Håkan
dr. Nils, änkan Märta, moder och son
Pig. Anna
dr. Anders res. Karl
mtl
1745 Fornamåla 1745
Börge Mattsson, hust
dr. Håkan
dr. Nils, änkan Märta, mor och son
mtl
1746 Fornamåla 1746
Börge Mattsson, hustru (2 p)
Goss. Jacob (1 dräng)
dr. Nils, enkan Märta (2 p) anm. Moder och son.
mtl
1747 Fornamåla 1747
Börge Mattsson, hustru (2 p)
dr. Jacob (1 dr)
dr. Nills, änka Märta (2 p) moder och son
mtl
1748 Fornamåla 1748
Enkan Annika (1 p)
Enkan Marta? (1 p)
sonen Nils (1 p)
mtl
1749 Fornamåla 1749
Enkan Annika (1 p)
dr. Mattis (1 dräng)
dotter Marta (1 dotter) 15 år
Enkan Märta (1 p)
Son Nils (1 son)
mtl
1750 Fornamåla 1750
Enkan Annika (1 p)
dr. Olof (1 dräng)
Per Swensson, hustru (2 p) (står i klammer med Enkan Annika, med noteringen "brukar ihop med swärmoderen")
Enkan Märta (1 p)
Son Nils (1 son)
Son: Olof (1 son) 15 år
mtl
1751 Fornamåla 1751
Enkan Annika (1 p)
Per Swensson, hustru (2 p) (brukar ihop m. Annika)
Enkan Märta (1 p)
Nils Gummesson, hustru (2 p) (Märta o. Nils är mor och son, brukar ihop)
ggd Staffan (-) skonas i år
mtl
1752 Fornamåla 1752
Enkan Annika (1 p)
Per Swensson, hustru (2 p)
Nils Gummesson, hustru (2 p)
dräng Olof (1 dräng)
pig. Britta (1 piga)
mtl
1754 Fornamåla 1754 1/2 mtl
1/8 mtl änkan Anna (1 p)
1/8 Per Swensson, hust (2 p)
1/4 Nils Gummesson, hust (2 p)
flickan Elin (1 piga)
mtl
1755 Fornamåla 1755 1/2 mtl
1/8 Enkan Annika (1 p)
dr. Måns (1 dräng) 16 år
1/8 Per Swensson, hust (2 p)
1/4 Nils Gummesson, hust (2 p)
dr. Anders (1 dräng) 15 år
mtl
1756 Fornamåla 1756 1/2 mtl
1/8 mtl Enkan Annika (1 p)
Hennes måg Per Staffansson, hust (2 p)
1/8 mtl Per Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
flickan Elin (1 piga)
mtl
1757 Fornamåla 1757 1/2 mtl
1/8 mtl Per Staffansson, hust (2 p)
Enk. Annika (1 piga) (sic!)
1/8 mtl Per Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
flickan Elin (1 piga)
mtl
1758 Fornamåla 1758 1/2 mtl
1/8 mtl Per Staffansson, hust (2 p)
Enkan Annika (1 inhyses)
1/8 mtl Pär Swensson, hust
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
p. Karin (1 piga)
Gosse Johannes (1 dräng)
p. Stina (1 piga) anm. Sköter sin mor
mtl
1759 Fornamåla 1759 1/2 mtl
1/8 mtl Enk. Annika (1 p)
Son Måns (1 son)
pig. Elin (1 pig)
1/8 Håkan Olsson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
goss. Johannes (1 dr)
pig. Karin (1 pig)
p. Stina (1 pig) anm. Sköter sin gamla mor.
mtl
1760 Fornamåla 1760 1/2 mtl
1/8 mtl Enkan Annicka (1 p)
son Måns (1 son)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
dr. Staffan (1 dräng)
p. Karin, Stina (2 pigor)
1/8 mtl brukas under Järnbruket
mtl
1761 Fornamåla 1761 1/2 mtl
1/8 mtl Måns Swensson, hust (2 p)
hans mor enkan Annika (1 p)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
p. Stina (1 pig)
1/8 brukas av Brukspatron på bruket.
mtl
1762 Fornamåla 1762 1/2 mtl
1/8 mtl Måns Swensson, hust (2 p)
p Brita (1 pig)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
pig. Stina (1 pig)
1/8 brukas under järnbruket.
mtl
1763 Fornamåla 1763 1/2 mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
pig. Stina (1 pig)
1/8 mtl brukas under Järnbruket
Enk. Lisbet (1 p) fattig
mtl
1764 Fornamåla 1764 1/2 mtl
1/8 mtl Måns Svensson, hust (2 p)
1/4 mtl Nils Gummesson, hust (2 p)
pig. Stina (1 pig)
1/8 brukas under Järnbruket
mtl
1765 Fornamåla 1765 1/2 mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
p. Stina (1 pig)
1/8 brukas under järnbruket.
Enk. Lisbet, af 65 åhrs ålder
mtl
1767 Fornamåla 1767 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Dot Lena (1 dot u 15 år)
¼ mtl Änk. Ingrid (1 p)
Son Gumme, dot Majia, Stina, Karin, Lena (5 barn u 15 år)
dr. Nils (1 dr)
1/8 under Järnbruket
dr. Jon
Torpet: hust Stina (1 hust)
Son Anders (1 son u 15 år)
Änkan? Lisbeth ( 1 p) min 65 år, utfattig
mtl
1768 Fornamåla 1768 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
¼ mtl Enk. Ingrid (1 p)
dr. Nils, Son Gumme 15 år (1 dr 1 son)
1/8 mtl under Järnbruket
Torpet: hust. Stina (1 p)
Dito: Brukas under Järnbruket
dr. Nils 15 år (1 dr)
mtl
1769 Fornamåla 1769 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
¼ mtl Gabriel, hust (2 p)
Son Gumme 16 år (1 son)
1/8 under Järnbruket
Torpet: hustru Stina (1 hust)
Dito: Under Järnbruket
mtl
1770 Fornamåla 1770 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
¼ mtl Gabriel, hust (2 p)
Son Gumme (1 son)
Dot Marija (1 dot)
1/8 mtl under järnbruket
Torpet brukas under gården
Dito under Järnbruket
mtl
1778 Fornamåla 1778 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
¼ mtl Gabriel, hust (2 p)
s. Gumme, dot. Stina (2 p)
1/8 mtl under Järnbruket
Djäknaliden:
Hust. Kjerstin (1 p)
Qwinfolket Maria (1 p)
mtl
1784 Fornamåla 1784
½ mtl
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl
Gabriel Persson, hust, ¼ mtl
Pig. Kierstin
Olof Persson, hust, 1/8 mtl
Dräng Sven, piga Elin
Djäknaliden: Olof Andersson
Soldat Anders Hof, hust
mtl
1785 Fornamåla 1785 ½ mtl
1/8 mtl Måns Svensson, hust (2 p)
¼ mtl Gabriel Persson, hust (2 p)
Pig. Katrina (1 p)
1/8 mtl Ohlof Persson, hust (2 p)
Djäknaliden: Olof Andersson
Soldat Anders Hof, hust (1 hust), anm. soldat under Hovgård.
mtl
1791 Fornamåla 1791 ½ mtl
1/8 mtl Måns Swensson, hust (2 p)
s. Nils (1 p)
¼ mtl Gabriel Persson, hust (2 p)
s. Nils, p. Catarina (2 p)
1/8 mtl Peter Swensson, hust (2 p)
mtl
1792 Fornamåla 1792 ½ mtl
1/8 mtl Måns Svensson, hust (2 p)
s. Nils (1 p)
¼ mtl Henrick? Persson, hust (2 p)
S Nils, (…. oläsl…) (1 son, 1 dotter eller piga)
1/8 mtl Peter Swensson?, hust (2 p)
mtl
1795 Fornamåla 1795 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
s. Nils (1 p)
Gabriel, änkling (1 p), Undantag hos:
¼ Nils Gabrielsson?, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Karl (1 p)
dr. Swen anm. utan tjänst
mtl
1797 Fornamåla 1797 ½ mtl
1/8 Måns, hust (2 p)
Son Nils (1 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Petter Anm: I Skallebo Norregård, Långasjö socken
1/8 mtl Gustaf, hust (2 p)
dr. Carl (1 p)
Båsbro: Peter, hust (2 p)
mtl
1798 Fornamåla 1798 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Son Nils (1 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Petter – i Skallebo Norregård i Långasjö socken.
1/8 mtl Swen Pil, hust (2 p)
dr. Carl (1 p)
Båsbro: Petter, hust (2 p)
mtl
1799 Fornamåla 1799 ½ mtl
1/8 mtl Måns Svensson, hust (2 p)
Son Nils (1 p)
1/8 mtl Nils Gabrielsson, hust (2 p)
Pig. Maria (1 p)
1/8 mtl dr. Petter Persson, bor i Skallebo Ng Långasjö socken
1/8 mtl Sven Pil, hust (2 p)
Båsbro: Petter, hust (2 p)
mtl
1800 Fornamåla 1800 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Son Nils (1 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Pig. Maria (1 p)
1/8 mtl av Petter Persson i Skallebo Norregård i Långasjö socken.
1/8 mtl Swen Pil, hust (2 p)
Båsbro: Petter, hust (2 p)
mtl

  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka