Mantalslängder för Karamåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Karamåla 1633
Ingeborg i Karamåla (Namnet Oluff står överstruket; sannolikt är Ingeborg hans änka)
Päder Jonsson Ibidem
Pär Gysesson? Ibidem
jb
1635 Karamåla 1635
Bönderna är ej namngivna
jb
1638 Karamåla 1638
Börgie i Karamåla
Ibidem:
Per Gissesson
Ibidem:
Per Carlsson (Trullsson? Larsson?)
jb
1640 Karamåla 1640
Pär i Karamåla
Måns ibidem
Birger Ibidem
jb
1642 Karamåla 1642
Pär i Karamåla
Mons Ibidem
Mats i Karamåla
jb
1644 Karamåla 1644
Lars Löpare? I Karamåla, hust
Måns Ibidem, hust
mtl
1645 Karamåla 1645
Måns Gumesson (ser eg. ut som ”Gumato”) i Karamåla, hust, 1 hemman
Åke Persson ibidem, singel
Suän Suänsson ibidem, singel, ½ hemman
mtl
1646 Karamåla 1646
Måns i Karamåla, hust, 1 hemman
Åke Persson ibidem, hust, 1 hemman
Sten Svensson ibidem, singel, 1 hemman
Ibidem:
Oluff i Karamåla, hust
Per i Karamåla, hust
mtl
1647 Karamåla 1647
Måns i Karamåla, hust, 1 hemman
Åke Persson Ibidem, hust, 1 hemman
Sten Svensson Ibidem, singel, 1 hemman
Ibidem:
Oloff i Karamåla, singel
Per Ibidem, singel
mtl
1648 Karamåla 1648
Måns i Karamåla, hust
Åke Ibidem, singel
Olof Ibidem, singel
Sten Ibidem, singel
Per Svensson Ibidem, singel
mtl
1649 Karamåla 1649
Måns i Karamåla, hust, 1 hemman
Åke Persson? Ibidem, hust, 1 son, 1 hemman
Sten Svensson Ibidem, hust
Per i samma gård, singel (Sten och Per har tillsammans 1 hemman)
mtl
1650 Karamåla 1650
Måns i Karamåla, hust
Åke Ibidem, hust
Sten Ibidem, hust
Perr i samma gård, hust
mtl
1651 Karamåla 1651
Måns i Karamåla, hust
Åke ibidem, singel
Steen ibidem, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1652 Karamåla 1652
Måns i Karamåla, hust
Åske (Åsle?) ibidem, singel
Sten Ibidem, hust
mtl
1653 Karamåla 1653
Oluf i Kaamåla, åldrig, hust
Åke Ibidem, hust
Måns Ibidem, hust
Steen Ibidem, hust
mtl
1654 Karamåla 1654
Oluf i Karamåla, åldrig, hust
Åke Ibidem, hust
Steen ibidem, hust
Måns ibidem, hust
mtl
1655 Karamåla 1655
Oluf i Karamåla, åldrig, hust, 1 dotter
Åsle? I Karamåla, hust
Sten i Karamåla, hust, 1 piga
Måns i Karamåla, hust
mtl
1660 Karamåla 1660
Måns i Karamåla, hust. Notering i kanten: dottern är ”fåhnut” (fånig??)
Thore ibidem, hust
Stenn i Karamåla, hust
mtl
1663 Karamåla 1663
Måns i Karamåla
Tore Ibidem
Sten Ibidem
jb
1664 Karamåla 1664
Måns i Karamåla
Tore Ibidem
Steen Ibidem
jb
1665 Karamåla 1665
Måns i Karamåla
Thore Ibidem
Steen Ibidem
jb
1666 Karamåla 1666
Måns i Karamåla
Tore ibidem
Stenn ibidem
jb
1667 Karamåla 1667
Måns i Karamåla, hust
Måns Månsson i samma gård, hust
Toore Ibidem, hust
Stenn ibidem, hust
mtl
1668 Karamåla 1668
Måns i Karamåla, hust
Måns Månsson i samma gård, hust
Sten Ibidem, singel, 1 son: Carl Stensson
Tore ibidem, hust, 1 son: Anders Torsson
mtl
1669 Karamåla 1669
Måns i Karamåla, hust
Måns Månsson i samma gård, hust
Sten Ibidem, singel, 1 son
Torhe ibidem, hust,1 son, 1 dotter
mtl
1670 Karamåla 1670
Måns i Karamåla, hust
Måns Månsson i samma gård, hust
Ibidem:
Sten, singel
Carl Stensson i samma gård, hust
Ibidem:
Tore, hust, 2 söner
mtl
1671 Karamåla 1671
Måns i Karamåla, hust
Dito Måns i samma gård, hust
Sten Ibidem, singel, 1 piga
Thore Ibidem, hust, 2 söner
mtl
1673 Karamåla 1673
Måns i Karamåla, hust
Dito Måns i samma gård, hust
Sten ibidem, singel, 1 dotter
Thore ibidem, hust, 1 son
mtl SVAR
1675 Karamåla 1675
Måns i Karamåla
Tohre Ibidem
Steen ibidem
jb
1676 Karamåla 1676
Måns i Karamåla
Tohre Ibidem
Steen Ibidem
jb
1677 Karamåla 1677
Måns i Karamåla
T. Ibidem
Sten Ibidem
jb
1678 Karamåla 1678
Måns i Karamåla
Anders Ibidem
Stein i Karamåla
jb
1679 Karamåla 1679
Änkan i Karamåla
Ibidem:
Anders
Stein i Karamåla
jb
1680 Karamåla 1680
Måns i Karamåla
Tohre Ibidem
Steen Ibidem
jb
1681 Karamåla 1681
Håkans änka i Karamåla
Sten Ibidem, hust
Anders Ibidem, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1682 Karamåla 1682
Håkans änka i Karamåla
Sten ibidem, hust, 1 fattig (sten står inte med i mtl, det finns en notering i kanten som jag inte kan tyda, kan möjligen stå ”afrymbds”
Ibidem:
Anders, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1685 Karamåla 1685
Håkan i Karamåla, hust
Soldat Jöns i samma gård, hust
Ibidem:
Sten, hust, 2 inhyses
Ibidem:
Anders, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1686 Karamåla 1686
Båtsm. Håkan i Karamåla, hust
Staffan i samma gård, hust
Ibidem:
Sten (Sven?), hust
Ibidem:
Båtsm. Anders, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1687 Karamåla 1687
Båtsm. Håkan i Karamåla, hust
Staffan i samma gård, hust
Ibidem:
Sten, hust, och Olof, hust
Båtsm. Abraham Skytt
Ibidem:
Båtsm. Anders Torsson, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1688 Karamåla 1688
Båtsm. Håkan i Karamåla, hust
Staffan i samma gård, hust
Ibidem:
Swen, hust, 1 son
Olof J i samma gård, hust
Ibidem:
Anders Torsson, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1689 Karamåla 1689
Båtsm. Håkan i Karamåla, hust
Staffan i samma gård, hust
Ibidem:
Sune S, hust, 1 son
Båtsm. Abraham Skytt
Ibidem:
Båtsm. Anders Torsson, hust
Carl i samma gård
mtl
1690 Karamåla 1690
Håkan Stensson, hust, ¾ mtl
Staffan Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Ryttare
Ibidem:
Sten Svensson, hust, 1 son
Båtsm. Abraham Skytt
Ibidem:
Anders Torsson, hustrun eländig, ½ mtl
Carl Stensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl
mtl
1691 Karamåla 1691
Nils Stensson, hust, ¾ mtl
Håkan Stensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Sten Svensson, hust, ¾ mtl
Pehr Stensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Abraham Skytt
Ibidem:
Anders Torsson, singel, ½ mtl
Carl Stensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Andersson Kar
mtl
1692 Karamåla 1692
Håkan Stensson, hust, 2/3 mtl
Staffan Håkansson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Pehr Stensson, hust, 1 mtl
Båtsm. Abram Skytt
Ibidem:
Anders Torsson, singel, ½ mtl
Änkan Sigre, 1 son, ½ mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl
mtl
1693 Karamåla 1693
Håkan Stensson, hust, 2/3 mtl
Staffan Håkansson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Pehr Stensson, hust
Båtsm. Abraham Skytt
Ibidem:
Anders Torsson, singel, ½ mtl
Änkan Ingred, 1 son
Pehr Andersson, hust (änkan och Pehr Andersson har tillsammans ½ mtl)
Båtsm. Lars And. Karl
mtl
1694 Karamåla 1694
Staffan Håkansson, hust, ½ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, ½ mtl
Pehr Stensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Abraham L? Skytt
Ibidem:
Anders Torsson?, singel, ½ mtl
Änkan Sigrid, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl
mtl
1695 Karamåla 1695
Staffan Håkansson, hust
Sven Carlsson, hust
Båtsm. Pehr Trondson? Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust
Pehr Stensson, hust
Båtsm. Abram Skytt, hust
Ibidem:
Anders Torsson?, singel, 1 dräng
Änkan Sigrid inhyses
Pehr Andersson, hust
Båtsm. Lars Andersson Carl
mtl
1696 Karamåla 1696
Staffan Håkansson, hust, 5/16 mtl
Sven Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkon Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Abraham Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, singel, 5/16 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/16 mtl
Lars Andersson Karl
mtl
1697 Karamåla 1697
Staffan Håkonsson, hust, 5/16 mtl
Sven Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Abram Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/16 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pehr Andersson B., singel (inget mantal, brukare?)
Båtsm. Lars Andersson Karl
mtl
1698 Karamåla 1698
Staffan Håkansson, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nr 172 Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkon Stensson, hust, 5/16 mtl
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Nr 172 Abram Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, bruk., hust, 5/32 mtl
Börge Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Nr 174 Lars And. Karl, hust
mtl
1699 Karamåla 1699
Staffan H., hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Abram Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, bruk, hust, 5/32 mtl
Börge Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars A Karl
mtl
1700 Karamåla 1700
Staffan Håk., hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl, drängen sägs vara vanför
Båtsm. Abram Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Börge Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl
mtl
1701 Karamåla 1701
Staffan Håk., hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Abram Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Börge Pehrsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl, hust
mtl
1702 Karamåla 1702
Staffan H, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Per Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Abram Skytt är död
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Börge Persson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars And. Karl, hust
mtl
1703 Karamåla 1703
Staffan Håkansson, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkon Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Jönsson Skytt
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Gamle Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Nya Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Börje Persson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1704 Karamåla 1704
Staffan Håkonsson, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per Ryttare
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Per Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per Jönsson Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Gamle Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Nya Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Börje Persson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1705 Karamåla 1705
Staffan, singel, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Per Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Per Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Per Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Gamle Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Nya Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Börje Persson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars And. Karl, hust
mtl
1706 Karamåla 1706
Staffan, hust, 5/16 mtl
Swän Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pähr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr? Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Gamle Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl
Nya Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Börje Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl, hust
mtl
1707 Karamåla 1707
Staffan, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Per Ryttare, hust
(härefter saknas en sida med den fortsatta texten)
mtl
1708 Karamåla 1708
Staffan, hust, 5/16 mtl, 1 son
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pehr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl
Pehr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pehr Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonnsson, hust, 5/32 mtl
Gamle Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Nya Pehr Andersson, hust, 5/32 mtl
Börje Pehrsson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1709 Karamåla 1709
Staffan, hust, 5/16 mtl
Swän Carlsson, hust, 5/16 mtl
Pähr Staffansson, hust
Båtsm. Pähr Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pähr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Joansson, hust, 5/32 mtl
Gamle Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl
Nya Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl
Börge Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Andersson Karl, hust
mtl
1710 Karamåla 1710
Staffan, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Pähr Staffansson, 2 inhyses (ingen bonde, ingen mora)
Båtsm. Pähr Rättare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pähr Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
Ibidem:
Jönns Jonnsson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Gamle Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl, 1 dräng
Nya Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl
Börige Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1711 Karamåla 1711
Staffan, hust, 5/16 mtl
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, 2 inhyses (ingen bonde eller mora noterad)
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Håkan Stensson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Pär Stensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, 5/32 mtl
Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Gamle? Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Börge Pährsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1712 Karamåla 1712
Pär Staffansson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Swen Carlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Pär Carlsson, singel, 5/32 mtl, 1 inhyses
Pär Andersson, singel, 5/32 mtl, 1 piga
Börge Pärsson, singel, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1713 Karamåla 1713
Swän, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Sten Staffansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, 5/32 mtl
Pär Carlsson, singel, 5/32 mtl
Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Börge Pärsson, singel, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Andersson Carl, hust
mtl
1714 Karamåla 1714
(…), hust, 5/16 mtl
Pähr Staffansson, hust, 5/32 mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Sten Staffansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Ryttare (vakant?)
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Pähr Carlsson, singel, 5/32 mtl
Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl
Hult?? Börje Pärsson brukar, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1715 Karamåla 1715
Swenn, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl
Sten Staffansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Ryttare (vakant?)
Ibidem:
Jöns Jonsson, bräcklig, 5/32 mtl
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Pär Andersson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars? Kar?, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, dräng Swenn
Båtsm. Skytt
mtl
1716 Karamåla 1716
Swän, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl
Sten Staffansson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Rytt. Vakant
Ibidem:
Pär Stensson, singel, 5/? mtl, dräng Lars
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, bräcklig, 5/32 mtl
Pär Carlsson, hust,5/32 mtl
Pär Andersson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1717 Karamåla 1717
Anders Håkansson, hust, 5/24 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/24 mtl
Stens änka 5/24 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Skytt, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Pähr Andersson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Carl
mtl
1718 Karamåla 1718
Dragon Anders Håkansson, hust, 5/24 mtl
Pähr Staffansson, hust, 5/24 mtl
Måns Månsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pähr Stensson, hust, 5/16 mtl
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pähr Skytt
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, 5/32 mtl
Pähr Carlsson, hust, 5/32 mtl
Pähr Andersson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars Carl
mtl
1720 Karamåla 1720
Dragon Anders Håkansson, hust, 5/24 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/24 mtl
Måns Månsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/16 mtl
Nils Månsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt
Ibidem:
Jöns Jansson, hust, 5/32 mtl
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Pär Andersson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Lars Carl
mtl
1721 Karamåla 1721
Anders Håkansson, hust, 5/24 mtl
Pähr Staffansson, hust, 5/24 mtl
Måns Månsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Johan Ryttare, hust
Ibidem:
Pähr Staffansson, hust, 5/8 mtl, son Pär 15 år
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Pähr Carlsson, hust, 5/32 mtl
Pähr Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1722 Karamåla 1722
Anders Håkansson, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl
Måns Månsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Per Stensson, hust, 5/8 mtl, son Pär
Båtsm. Pär Skytt, brukar i gården (…)
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Per Carlsson, hust, 5/16 mtl
Per Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1723 Karamåla 1723
Anders Håkansson, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl
Måns Månsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, son Pär
Båtsm. Pär Skytt, brukar gård
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Pär Carlsson, hust, 5/16 mtl
Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Carl, hust
mtl
1724 Karamåla 1724
Anders Håkansson, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, son Pär
Båtsm. Pär Skytt brukar 5/16 heman som näst följer
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Pär Skytt, hust, 5/16 mtl
Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1725 Karamåla 1725
Anders Håkansson, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Pär Skytt
Ibidem:
Pär Skytt, hust, 5/16 mtl (se båtsman Pär Skytt ovan)
Jöns Jonsson, hust, 5/32 mtl
Pär Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1726 Karamåla 1726
Anders Håkansson, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/8 mtl, son Pär
Båtsm. Pär Skytt, brukar (se nedan)
Ibidem:
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl (se båtsm ovan)
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl, son Anders
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1727 Karamåla 1727
Anders Håkansson, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt
Ibidem:
Pär Skytt, hust, 5/16 mtl
Ibidem:
Pär Skytt, hust, 5/16 mtl – se båtsm. Pär Skytt ovan
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl, son Nils
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm Lars Karl, hust
ml
1728 Karamåla 1728
Comminister Blom, 5/16 mtl, brukar
Pär Staffansson, hust ,5/32 mtl
Måns Månsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Bonden Anders Håkansson, hust, inhyses
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/16 mtl, son Jöns
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, se nedan
Ibidem:
Båtsm Pär Skytt (se ovan), hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm Lars Karl
mtl
1729 Karamåla 1729
Måns Börgesson, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl
Måns Månsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Stensson, hust, 5/16 mtl, son Jöns
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pär Skytt, se nedan
Ibidem:
Båtsm. Pär Skytt, hust, 5/32 mtl (se ovan)
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mrl
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl, son Pär skrivs 1730
Båtsm Lars Carl, hust
mtl
1730 Karamåla 1730
Måns Börgesson, hust, 5/16 mtl
Pär Staffansson, hust, 5/32 mtl
Måns Månsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Gamle bonden Pär Stensson?, hust, han utgammal
Båtsm. Pär Skytt, brukar (i Karamåla, se nedan)
Ibidem:
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl, son Jon
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1731 Karamåla 1731
Måns Börgesson, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Gamel bonden Pär Stensson, utgammal, bräcklig
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust,15/64 mtl, son Nils
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Lars Karl, hust
mtl
1732 Karamåla 1732
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl (Måns Börgesson står överstruken)
Pär Staffanson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Gamle Bonden Pär Stensson, utgammal
Båtsm. Pär Skytt – brukar nr 1 ibidem
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl, dotter Ingri
Båtsm. Karl vakant
mtl
1733 Karamåla 1733
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Gamle bonden Pär Stensson är död
Båtsm Pär Skytt, brukar här i gården
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl, 1 dotter
Båtsm. Nils Karl, ogift
mtl
1734 Karamåla 1734
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl, 1 dotter
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Måns Månsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, brukar
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Nils Karl, ogift
mtl
1735 Karamåla 1735
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl, 1 dotter
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl, dess svärmoder inhyses
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, notering i kanten om piga Elin
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl, notering i kanten om pigan Ingalöf
Båtsm. Pär Skytt, brukar här
Ibidem:
Nils Pypare, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl
Pär Andersson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Nils Karl, ogift
mtl
1736 Karamåla 1736
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl, son Staffan
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkon Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, brukar
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Jöns Jonsson, hust, 15/64 mtl, son Håkan
Pär Andersson, hust ,15/64 mtl, son Anders
Båtsm. Nils Karl, ogift
mtl
1737 Karamåla 1737
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pär Skytt, brukar här på nr 1
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga
Pär Anderssons änka, 15/64 mtl, son Anders
Båtsm. Nils Carl, ogift
mtl
1738 Karamåla 1738
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, singel, 15/64 mtl
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Pär Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Pär Skytt, brukar i Karamåla
Ibidem:
Nils Pipare, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga
Anders Pärsson, singel, 15/64 mtl, dess moder
Båtsm. Nils Karl, ogift
mtl
1739 Karamåla 1739
Pär Skytt, hust, 5/32 mtl
Pär Staffansson, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Persson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Skytt, brukar i Karamåla
Ibidem:
Nils Pippare, hust
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
And. Pärsson, singel, 15/64 mtl, dess moder
Båtsm. Nils Carl, ogift
mtl
1740 Karamåla 1740
Olof Ryttare, hust, 5/32 mtl
Mattis Kruslock, hust, 15/64 mtl
Gamle båtsm. Pär Skytt, hust, han utgammal
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Gamle bonden Pär Staffansson, hust, han utgammal
Båtsm. Håkan Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Skytt vakant
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Anders Pärsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga, dess moder
Båtsm. Nils Carl, ogift
mtl
1741 Karamåla 1741
Olof Ryttare, hust, 5/32 mtl
Mattis Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Staffan Ryttare, ogift
Gamle båtsman Pär Skytt, hust, han utgammal
Gamle bonden Pär Staffansson, hust, han utgammal
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär
Pär Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Anders Pärsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Carl, ogift
mtl
1742 Karamåla 1742
Olof Ryttares änka, 5/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Staffan Ryttare, ogift
Gamle båtsm. Pär Skytt, hust, han utgammal
Gamle bonden Pär Staffansson
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
And. Pärsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga
Båtsm. Carl vakant
mtl
1743 Karamåla 1743
Olofs änka, 5/32 mtl
Mattis Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Staffan Ryttare, ogift
Afsk. Båtsm. Pär Skytt, hust, han utgammal
Gamle bonden Pär Staffansson, hust, han utgammal
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl
And. Pärsson, singel, 15/64 mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Carl, ogift
mtl
1744 Karamåla 1744
Olofs änka, 5/32 mtl, dräng Håkan
Mattis Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Staffan Ryttare, ogift
Afsk. Båtsm. Pär Skytt, hust, han utgammal
Gamle bonden Pär Staffansson, hust, han utgammal
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Anders Pärsson, singel, 15/64 mtl, dräng Håkan, 1 piga
Båtsm. Karl vakant
mtl
1745 Karamåla 1745
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Mattis Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Staffan Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Persson, hust, 5/16 mtl, dräng Måns
Per Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skiött, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jonsson, hust, 5/64 mtl
Håkan Persson, singel, 5/64 mtl, 1 piga
Båtsm. Karl vakant
mtl
1746 Karamåla 1746
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 5/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Ryttare vakant
Förre båtsm. Staffan Ryttare
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Måns
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jonsson (möjligen Pärsson?), hust, 15/64 mtl
Håkan Persson, singel, 15/64 mtl
Båtsm. Carl vakant
mtl
1747 Karamåla 1747
Håkan Håkansson, hust 5/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Ryggare vakant
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Måns
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, singel, 15/64 mtl
Båtsm. Carl vakant
mtl
1748 Karamåla 1748
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jon Jönsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Per Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Persson, hust, 5/16 mtl
Per Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Persson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Persson, singel, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Karl, ogift
mtl
1749 Karamåla 1749
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Mats Kruslock, hust, 15/64 mtl
Jonn Jönnsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Pär Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nills Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönnsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, singel, 15/64 mtl, piga Kierstin
Båtsm. Carl Carlsson, ogift
mtl
1750 Karamåla 1750
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Gottschalk Schröder, 77/288 mtl, bor på Linnefors bruk
Jon Jonsson, hust, 29/144 mtl
Båtsm. Pehr Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Per Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, singel, 15/64 mtl, piga Kierstin
Båtsm Carl Karl, ogift
mtl
1751 Karamåla 1751
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Gottschalk Schröder, 77/288 mtl, bor på Linnefors bruk
Jöns Jonsson, hust, 29/144 mtl
Båtsm. Pär Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Joansson, hust, 5/16 mtl, dräng Zachris
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, dotter Kiersti
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, singel, 15/64 mtl, piga Kiersti
Båtsm. Carl Carl, hust
mtl
1752 Karamåla 1752
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Gottschalk Schröder, 77/288 mtl, på Linnefors bruk
Jon Jönsson, hust, 29/144 mtl
Båtsm. Pär Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, doter Kierstin
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, singel, 15/64 mtl, piga Botill
Båtsm Carl Karl, hust
mtl
1753 Karamåla 1753
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Gottschalk Schröder, 5/32 mtl, bor på Linnefors bruk
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botill
Båtsm. Pär Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Nils Pärsson, hust, 5/32 mtl, dotter Kierstin
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, singel, 15/64 mtl, piga Botil
Båtsm Carl Karl, hust
mtl
1754 Karamåla 1754
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Gottsch. Schröder, 5/32 mtl, bor på Linnefors bruk
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botil
Båtsm. Pär Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Per Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Gamle bonden Nils Pärsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1755 Karamåla 1755
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, bor vid Linnefors bruk
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botill
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1756 Karamåla 1756
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, bor på Linnefors bruk
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botill
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Jan
Ibiem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, dräng Swen, piga Giertrud
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1757 Karamåla 1757
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, bor på Linnefors bruk
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botill
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Jöns (el Jon?)
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, piga Maria
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1758 Karamåla 1758
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botilla
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Märta
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Jonn
Båtsm Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl, son Jonas
HåkanPärsson, hust, 15/64 mtl, piga Maria
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1759 Karamåla 1759
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Botill
Båtsm. Pär Ryttare, ogift
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Jan
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1760 Karamåla 1760
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, dotter Stina
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Jon, dotter Stina
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, piga Kierstin
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl, piga Karin
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1761 Karamåla 1761
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns, piga Karin
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär (abs)
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Jonn
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl, piga Karin
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1763 Karamåla 1763
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Pär Ryttare, hust
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Jöns, och Peter
Båtsm. Jonas Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Bårsm. Carl Karl, hust
mtl
1764 Karamåla 1764
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Båtsm. Ryttare vakant
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Båtsm. Skytt vakant
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Carl, hust
mtl
1765 Karamåla 1765
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl
Brukspatron Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns
Båtsm Ryttare vakant
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Annicka
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Petter
Båtsm. Skytt vakant
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl, son Jonas
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1766 Karamåla 1766
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Brukspatron Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, 4 gossar, 1 flicka
Båtsm. Ryttare vakant
Affsk. Olof Bill, hust, utgamla, intet bruk
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Annicka, 3 gossar, 3 flickor
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Peter, dotter Stina, 1 flicka
Båtsm. Skytt vakant
Inhyses ?Lisa? ?Skytt?, tigger
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jonsson, hust, 15/64 mtl, 5 gossar, 2 flickor
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust, 1 gosse
mtl
1767 Karamåla 1767
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, 4 flickor, 1 gosse
Båtsm. Ryttare vakant
Inhyses Olof Bill, hust, utgamla, intet bruk
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, 3 flickor
Pär Jansson, hust, 5/16 mtl, son Peter, piga Elin, 1 flicka
Båtsm. Skytt vakant
Inhyses Sissa, utfattig
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, piga N, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jönsson, hust, 15/64 mtl, 5 gossar, 2 flickor
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust, 2 gosse
mtl
1768 Karamåla 1768
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Brukspatron Schröder 5/32 mtl, på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Caisa, 4 flickor
Båtsm. Ryttare vakant
Inhyses: Olof Bill, hust, utgamla, intet bruk
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Maria, 2 flickor
Pär Jonnsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, piga Stina, 1 flicka
Båtsm. Pär Skytt vakant (sic!)
Inhyses Sissa, utfattig
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jonsson, hustrun vanför, 15/64 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust, 1 gosse
mtl
1769 Karamåla 1769
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
H. Gottschalk Schröder 5/32 mtl, brukspatron bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Caisa, 4 gossar
Båtsm Ryttare, vakant
Ibidem:
Pär Gröning, hust, 1 flicka. Notering i kanten: S P S znäckknäst??
Inh. Olof Bill, hust, utgamla
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär dotter Mar(..)
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, piga Stina
Båtsm. Skytt vakant
Inhyses Sissa, utfattig
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jönsson, hustrun vanför, 5/64 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 5/64 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust, 1 gosse
mtl
1770 Karamåla 1770
Håkan Håkansson, hust, 5/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Brukspatron Gottschalk Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jon Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, dotter Caisa, 4 gossar
Båtsm. Ryttare vakant
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Jöns, dotter Maria, 1 gosse, 1 flicka
Pär Jonsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, piga Lena, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Skytt vakant
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jönsson, hustrun vanför, 15/64 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, dräng Abram, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust, 1 gosse
mtl
1771 Karamåla 1771
Håkan Håkansson, hustrun bräcklig, 5/32 mtl, piga Stina, 3 gossar, 1 flicka
Brukspatron Gottschalk Schröder 5/32 mtl på Bruket
Pär Jansson, singel, dräng Jonas, piga aisa
Dess föräldrar inhyses, hon utgammal
Båtsm Ryttare vakant
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Maria
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Olof, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, hon utgammal
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, son Anders 15 år, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Jönsson, hustrun vanför, 15/64 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1772 Karamåla 1772
Håkan Håkansson, hustrun sjuk bräcklig, 5/32 mtl, son Måns 15 år, piga Stina 3 gossar, 1 flicka
Brukspatron Gottschalk Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jöns Jonsson, singel, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Caisa, dess föräldrar inhyses, hon utgammal
Båtsm. Ryttare vakant
Ibidem:
Jöns Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, döttrar Maja och Stina
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, pigor Stina och Marta
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm Pär Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl, piga Ingred
Håkan Jönsson, singel, 15/64 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl
Båtsm. Carl Karl, hustrun utgammal
mtl
1773 Karamåla 1773
Håkan Håkansson, singel, 5/32 mtl, dr Måns 16 år, piga Märta, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, gamla och bräckliga
Herr Gottsckalk Skröder, bor på bruket
Jöns Jonsson, singel, 5/32 mtl, dräng Pär, Anders 15 år, piga Caisa
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Båtsm. Ryttare vakant
Ibidem:
Pär Jönsson, singel, 5/16 mtl, piga Marija, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Stina, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm Pär Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hustrun gammal och bräcklig, son Nils 16 år, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, gosse Magnus, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Karl, hust
mtl
1774 Karamåla 1774
Nils Håkansson, singel, 5/32 mtl, piga Marta
Dess föräldrar inhyses, gamla och bräckliga
Assessor Gottschalk Schröder, 5/32 mtl. Assessor, bor på bruket Hovgård.
Jöns Jonsson, singel, 5/16 mtl, drängar Nils och Anders, piga Caisa
Dess föräldrar inhyses.
Båtsm. Anders Ryttare, ogift
Ibidem:
Pär Jönsson, singel, 5/32 mtl, piga Maja, 1 flicka
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Peter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Annika, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Håkan Jönsson, hustrun gammal och bräcklig, 15/64 mtl, son Nils, dotter Anna, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm Carl Carl, hust
mtl
1775 Karamåla 1775
Måns Håkansson, singel, 5/32 mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, gamla och bräckliga
Assessor Gottskalk Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jöns Jonsson, singel, 5/16 mtl, drängar Nils, Anders och Pär
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, singel, 5/32 mtl, piga Maja
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgammal
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dr Swen piga Stina
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Petter Skytt, hust, 1 gosse,1 flicka
Ibidem:
Swen Swensson, hust, 5/32 mtl
Pär Håkansson, singel, 15/64 mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Petter, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Carl, hust
mtl
1776 Karamåla 1776
Måns Håkansson, singel, 5/32 mtl, piga Stina
Dess förädlrar inhyses, gamla och bräckliga
Herr Gottskalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jöns Jonsson, singel, 5/16 mtl, dräng Anders och Jonas
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. And. Ryttare, ogift, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Pär Jonsson, singel, 5/32 mtl, piga Maja
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Nils, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Swen Swensson, hustrun sängliggande, 5/32 mtl, dotter Ingre
Pär Håkansson, singel, 15/64 mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, bäckliga och utgamla
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Petr, dotter Caisa
Båtsm. Carl Carl, hust
mtl
1777 Karamåla 1777
Måns Håkansson, singel, 5/32 mtl, piga Stina
Gottskalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, drängar Anders och Nils, 1 flicka
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, singel, 5/32 mtl, piga Maja
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl, piga Elin (Elsa?)
Dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Swen, piga Lena
Dess föräldrar inhsyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Sune? (Swen?) Swensson, hustrun sängliggande, 5/32 mtl, dotter Ingre
Håkan Håkansson, singel, 15/64 mtl, dräng Pär, piga Stina
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Pär, dotter Caisa, piga Caisa
Båtsm. Carl Carl, hust, 1 flicka
mtl
1778 Karamåla 1778
Håkan Håkansson, singel, 5/32 mtl, son Nils, piga Stina
Herr Gottskalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, drängar Anders och Nils, 1 flicka
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Peter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hustrun sängliggande, 5/32 mtl, dotter Ingre
Håkan Håkansson, singel, 15/128 mtl, dräng Nils, piga Stina
Jöns Håkansson, hust, 15/128 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Peter, piga Caisa
Båtsm. Carl Carl, hust, 1 flicka
mtl
1779 Karamåla 1779
Måns Håkansson, singel, 5/32 mtl, piga Merta
Herr Gottshalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, drängar Anders och Nils, 1 flicka
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl
Peter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär, piga Inger
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hustrun vanför, 5/32 mtl, dotter Inger
Håkan Håkansson, singel, 15/128 mtl
Jöns Håkansson, hust, 15/128 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Peter, piga Caisa
Piga Stina, sköter sin gamla mor
Båtsm. Carl Carl, hust
mtl
1780 Karamåla 1780
Måns Håkansson, singel, 5/32 mtl
Herr Gottskalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jonas Jönsson, singel, 5/16 mtl, dräng Anders, piga Stina, 1 flicka
Båtsm. And. Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Inger
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hustrun vanför, 5/32 mtl, dotter Inger
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 2 flickor
Jöns Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Peter, 1 flicka
Pigan Stina Håkansdotter, 15/192 mtl, dräng Nils
Båtsm. Carl Carl, hust
mtl
1781 Karamåla 1781
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Gottskalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, dräng Anders, piga Stina
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Anders, piga Ingre
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Skytt, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hustrun vanför, 5/32 mtl, son Swen, dotter Ingre
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 2 flickor
Jöns Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, son Petter, dotter Stina
Pigan Stina Håkansdotter, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Carl Carl, hust, 1 flicka
mtl
1782 Karamåla 1782
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Gottshalk Schröder, 5/32 mtl, assessor, bor på bruket
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, drängar Nils och Anders, piga Stina
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Torsson, hust, 5/32 mtl, piga Maja
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Ingre
Båtsm Skytt vakant
Ibidem:
Swen Swensson, hustrun vanför, 5/32 mtl, son Swen, dotter Ingred
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl
Jöns Håkansson, hust, 15)192 mtl
Håkan Pärsson, hust, 15/64 mtl, söner Petter och Carl
Pigan Stina Håkansdotter, 15/192 mtl, piga Caisa
Båtsm. Jonas Carlström, ogift
Afsked båtsm. Carl Carl, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1783 Karamåla 1783
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Hr Assessor Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, dräng Anders, piga Caisa
Båtsm. Anders Ryttare, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Thorsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Ingred
Båtsm. Pär Skyttt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/64 mtl, dräng Sven, dess svärfar inhyses, utgammal
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl
Jöns Håkansson, hust, 15/192 mtl
Håkan Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Piga Stina Håkansdotter, 15/192 mtl
Båtsm. Jonas Karlström, ogift
mtl
1784 Karamåla 1784
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/16 mtl, dräng (son?) Anders
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Thorsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Ingar
Båtsm. Pär Skytt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, 15/64 mtl, dräng Swen, dess svärfader inhyses, utgammal
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl
Jöns Håkansson, hust, 15/192 mtl, 2 gossar, 3 flickor
Håkan Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Piga Stina Håkansdotter, 15/192 mtl, piga Caisa
Båtsm. Swen Carlström, ogift
mtl
1785 Karamåla 1785
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Assessor Schröder, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/16 mtl, dräng Anders, piga Caisa
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl
Anders Thorsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Inger
Båtsm. Pär Skytt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/64 mtl, dräng Swen
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Håkanssons änka, 15/192 mtl, son Jonas
Håkan Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Piga Stina Håkansdotter, 15/192 mtl
Båtsm. Swen Carlström, ogift
mtl
1786 Karamåla 1786
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Assessor Schröder 5/32 mtl, bor på Linnefors bruk
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Anders Ryttare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Ingri
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/128 mtl
Swen Swensson, singel, 15/128 mtl
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl
Jöns Håkanssons änka, 15/192 mtl, son Jonas
Håkan Pärsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Petter Månsson, hust, 15/192 mtl
Båtsm. Swen Carlström, ogift
mtl
1787 Karamåla 1787
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder, 5/32 mtl, bor på Bruket
Jonas Jonsson, hust ,5/32 mtl
Anders Jonsson, hust ,5/32 mtl, 1 flicka
Båtsm. Anders Ryttare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Ingri, 1 gosse
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, hust 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, singel, 15/128 mtl, 1 flicka
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Håkanssons änka, 15/192 mtl, son Jonas
Håkan Pärsson, hustrun utgammal, 5/32 mtl, son Carl, 1 flicka
Petter Månsson, hust, 15/192 mtl
Båtsm. Sven Carlström, ogift
mtl
1788 Karamåla 1788
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Hr Capitain Ahlm, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal.
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Ingre
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, singel, 15/128, mtl
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Håkanssons änka 15/192 mtl, son Jonas
Håkan Pärsson, hustrun utgammal, 5/32 mtl, son Carl, dotter Marta, 1 flicka
Petter Månsson, hust, 15/192 mtl
Båtsm. Sven Carlström, ogift
mtl
1789 Karamåla 1789
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Capit. Ahlm, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Ryttare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Thorsson, singel, dess mor inhyses, utgammal
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dotter Caisa, piga Catharina
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, singel, 15/128 mtl, 1 flicka
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Håkanssons änka, 15/192 mtl, son Jonas
Håkan Pärsson, hustrun utgammal, 5/32 mtl, son Carl, dotter Martha
Petter Månsson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Carlström, ogift
mtl
1790 Karamåla 1790
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Capit. Ahlm, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Anders Ryttare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibidem:
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, piga Catharina
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Inhyses Änkan Ingier, utgammal, dotter Caisa
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/128 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensso, singel, 15/128 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 flicka
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl,1 gosse,1 flicka
Jöns Håkanssons änka, ?/192 mtl, son Jonas
Håkan Perssons änka, 5/32 mtl, son Carl, dotter Maria
Petter Månsson, hust,15/192 mtl
Båtsm. Swen Carlström, ogift
mtl
1791 Karamåla 1791
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Capitain Ahlm, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Torp: Olof Swensson, hust,
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 5/32 mtl
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Jonn, pigor Lena? Och Elin
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Inhys. Änkan Ingärd, utgammal, dotter Katarina
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, singel, 15/192 mtl, 1 flicka
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Håkanssons änka, 15/192 mtl, son Jonas
Håkan Pehrssons änka, 5/32 mtl, son Carl?? (Lars??)
Petter Månsson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Sven Karlström, ogift
mtl
1792 Karamåla 1792
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Hr Lieuten. Alm, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Jönsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Anders Ryttare, hust
Torpare Olof Swensson, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 5/32 mtl
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Persson, hust, 5/16 mtl, son Jann, piga L(ena?)
Båtsm. Anders Skytt, ogift
Inhyses Änkan Marja, blind (tror jag det står), dotter Elin
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, singel, 15/192 mtl, 1 flicka
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Perssons änka, 5/32 mtl, son Karl
Jöns Håkanssons änka, 15/192 mtl, son Jonas, Karl bräcklig
Peter Månsson, hust ,15/192 mtl
Båtsm. Carlström vakant
mlt
1793 Karamåla 1793
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl
Herr Lieutenant Alm, 5/32 mtl, bor på bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Daniel Ryttare, hust
Torp: Olof Swensson, hust, han utgammal
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 5/32 mtl, piga Stina
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, son Gustaf dotter Stina
Petter Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Jann, piga Botill
Båtsm. Anders Skytt, hust
Inhyses Änkan Marija, utgammal
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 5/32 mtl
Swen Swensson, singel, 15/192 mtl
Håkan Håkansson, hust, 15/192 mtl
Håkan Pers änka, 5/32 mtl, son Karl, piga Kirstin
Jöns Håkans änka, 15/192 mtl, son Jonas
Petter Månsson, hust, 15/192 mtl
Båtsm. Carl Carlström, ogift
mtl
1794 Karamåla 1794
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl
Herr Lieutenant Alm, 5/32 mtl, bor å Bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Daniel Ryttare, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 5/32 mtl
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, dräng Gustaf, dotter Stina
Petter Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Joan, piga Kajsa
Båtsm. Anders Skytt, hust
Inhyses änkan Marja, utgammal
Ibidem:
Pehr Håkansson, hust, 5/32 mtl
Swen Swensson, singel, 5/64 mtl
Håkan Håkansson, hust, 5/64 mtl
Karl Håkansson, hust, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Jöns Håkans änka, 5/64 mtl, son Jonas
Petter Månsson, hust, 5/64 mtl
Båtsm. Carl Carlström, ogift
mtl
1795 Karamåla 1795
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl
Herr Capiaen Alm, 5/32 mtl, bor på Bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Daniel Ryttare, hust
Ibidem:
Per Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Gustaf
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, son Gustaf, dotter Stina
Pet. Pehrsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jaen, piga Cajsa
Båtsm. Anders Skytt, hust
Inhyses änkan Maria, utgammal
Ibidem:
Per Håkansson, hust, 5/32 mtl
Sven Svensson, singel, 5/64 mtl, piga Caisa
Håkan Håkansson, hust, 5/64 mtl
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Jöns Håkanssons änka, 5/64 mtl, son Jonas, dotter Sissa
Peter Månsson, hust, 5/64 mtl
Båtsm. Carl Karlström, ogift
mtl
1796 Karamåla 1796
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl
Commerce Rådet Wesslo, 5/32 mtl, bor på Lindefors bruk
Jonas Jonsson hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Ryttare vakant
Afsk. Ryttares änka, utfattig
Ibidem:
Per Jonsson, hust, 5/32 mtl, son Gustaf
Anders Thorsson, singel, 5/32 mtl, son Gustaf, dotter Stina
Petter Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Jaen, piga Caisa
Båtsm. Anders Skytt, hust
Inhyses änkan Maija, utfattig
Ibidem:
Per Håkansson, hust, 5/64 mtl, dräng Johanes, piga Elin
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl, pigan Sissa
Håkan Håkansson, hust, 5/64 mtl
Jöns Håkanssons änka, 5/64 mtl, son Jonas
Petter Månsson, hust, 5/64 mtl
Båtsm. Carl Carlström, ogift
mtl
1797 Karamåla 1797
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl
Commerce Rådet Vesflo, 5/32 mtl, bor på Bruket
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Gustaf Ryttare, ogift
Affskedd. Ryttares änka, utfattig
Ibidem:
Per Jönsson, hust, 5/32 mtl, dräng Gustaf
Swen Pettersson, hust, 5/32 mtl, dräng Börge, dess svärfar inhyses
Petter Persson, hust, 5/16 mtl, dräng Jonas, piga Caisa, son Per bräcklig
Båtsm. Anders Skytt, hust
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/64 mtl, dräng Johannes, piga Gertrud
Håkan Håkansson, hust, 15/64 mtl
Karl Håkansson, hust, 5/32 mtl, dräng Karl
Jöns Håkanssons änka, 5/64 mtl, son Jonas, dotter Stina
Petter Månsson, hust, 5/64 mtl
Båtsm. Carl Carlström, ogift
mtl
1798 Karamåla 1798
Måns Håkansson, hust, 3/32 mtl
Commerce Rådet Wesflo, 5/32 mtl, bor på Bruket
Jonas Jonsson, hust, 3/32 mtl
Anders Jonsson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Gustaf Ryttare, ogift
Affskedade Ryttares änka, utfattig
Ibidem:
Per Jönsson, hust, 3/32 mtl, son Gustaf
Swen Pettersson, hust, 3/32 mtl, dess svärfader inhyses
Petter Persson, 3/16 mtl, son Petter, piga Bryta??
Båtsm. Anders Skytt, hust
Ibidem:
Petter Håkansson, hust, 15/64 mtl, dräng Johannes, piga Maria
Håkan Håkansson, hust, 5/64 mtl
Karl Håkansson, hust, 5/32 mtl
Jöns Håkanssons änka, 3/64 mtl, son Jonas, dotter Sissla
Petter Månsson, hust, ?/? mtl
Båtsm. Carl Carlström, ogift
mtl
1799 Karamåla 1799
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Comerce rådet Wesflo, 5/32 mtl, på Lindefors bruk
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 4? flickor
Båtsm. G. Ryttare, ogift
Affsked Ryttares enka, utfattig
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 5/32 mtl, son Gustaf, 2 gossar, 2 flickor
Swän Petersson, hust, 5/32 mtl, dess svärfar inhyses, bräcklig, 1 flicka
Peter Pehrsson, hust, 5/16 mtl, son Peter, dotter Botill
Båtsm. And. Skytt, hust
Ibidem:
Peter Håkansson, hust, 15/64 mtl, piga Maria, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Håkansson, hust, 5/64 mtl, 1 gosse
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Jöns Håkanssons änka, 5/64 mtl, son Jonas, dotter Sissla, 1 gosse
Peter Månsson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar
Båtsm. Carl Carlström, ogift
mtl
1800 Karamåla 1800
Måns Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Com. Rådet Vesflo, 5/32 mtl, bor på Linnefors bruk
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Anders Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Gust. Ryttare, hust
Affsk. Ryttares änka, utfattig
Ibidem:
Per Jonssons änka, 5/32 mtl, son Gustaf, 2 gossar, 2 flickor
Sven Persson, hust, 5/32 mtl, dräng Börje, dess far inhyses, bräcklig
Petter Persson, hust, 5/16 mtl, son Peter, dotter Botil
Båtsm. And. Skytt, hust
Ibidem:
Peter Håkansson, hust, 15/64 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Hansson, hust, 5/64 mtl, son Hindric, 2 gossar
Carl Håkansson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Jöns Håkanssons änka, 5/64 mtl, son Jonas, 1 gosse
Petter Månsson, hust, 5/64 mtl, 2 gossar
Båtsm. Carl carlström, ogift
Qvinfolket Greta, ett litet barn, utfattiga
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka