Mantalslängder för Brändemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Brändemåla 1633
Carl i Brändemåla
jb
1635 Brändemåla 1635
Nils i Brändemåla
jb
1638 Brändemåla 1638
Nils i Brändemåla
jb
1640 Brändemåla 1640
Nils i Brändemåla
jb
1642 Brändemåla 1642
Nils i Brändemåla
jb
1644 Brändemåla 1644
Per Nilsson i Brändemåla, hust
Carl Ibidem (obs! En hustru finns markerad i mantalslängden, däremot ingen bonde)
Per och Carl har tillsammans 1 helt hemman
mtl
1645 Brändemåla 1645
Pär Andersson i Brändemåla, hust, 1 son. 1 helt hemman
Husman: Per Arnesson? I Brändemåla
mtl
1646 Brändemåla 1646
Per Andersson, hust, 1 helt hemman
mtl
1647 Brändemåla 1647
Per Andersson i Brändamåla, hust, 1 helt hemman
mtl
1648 Brändemåla 1648
Per i Brändemåla, hust
mtl
1649 Brändemåla 1649
Per i Brändemåla, hust, 1 helt hemman
Inhysesfolk: Knekt Mats i Brändamålas hustru
mtl
1650 Brändemåla 1650
Per i Brändemåla, hust, 1 dräng
mtl
1651 Brändemåla 1651
Per i Brändemåla, hust, 1 dräng
mtl
1652 Brändemåla 1652
Per i Brändemåla, hust
mtl
1653 Brändemåla 1653
Per i Brändemåla, hust
mtl
1654 Brändemåla 1654
Per i Brändemåla, hust
mtl
1655 Brändemåla 1655
Per i Brändemåla, hust
mtl
1660 Brändemåla 1660
Lars i Brännemåla, hust
mtl
1663 Brändemåla 1663
Lars i Brännemåhlen
jb
1664 Brändemåla 1664
Ingen bonde namnges
jb
1665 Brändemåla 1665
Ingen bonde namnges
jb
1666 Brändemåla 1666
Ingen bonde namnges
jb
1667 Brändemåla 1667
Lars i Brändamåla, hust
mtl
1668 Brändemåla 1668
Lars i Brännamåla, hust
mtl Tjock bläckplump över bondens markering i mtl. Osäker på om han ska vara struken eller ej.
1669 Brändemåla 1669
Lars i Brändemåla, hust
mtl
1670 Brändemåla 1670
Lars i Brändemåla, hust, 1 son
mtl
1671 Brändemåla 1671
Lars i Brändemåla, hust, 1 son
mtl
1673 Brändemåla 1673
Lars i Brännamåla, hust
mtl SVAR
1675 Brändemåla 1675
Ingen bonde anges
jb
1676 Brändemåla 1676
”Brånemåla” - ingen bonde anges
jb
1677 Brändemåla 1677
Lars i Brändemåla
jb
1678 Brändemåla 1678
Lars i Brändemåla
jb
1679 Brändemåla 1679
Lars i Brändemåla
jb
1680 Brändemåla 1680
Änkan i Brändemåla
jb
1681 Brändemåla 1681
Änkan i Brändemåla, 1 son
mtl
1682 Brändemåla 1682
Änkan, 1 son
mtl
1685 Brändemåla 1685
Nils i Brändemåla, hust, 1 son
mtl
1686 Brändemåla 1686
Nils i Brändemåla, hust, 1 son
mtl
1687 Brändemåla 1687
Nils i Brändemåla, hust, 1 son
Båtsm. Mårten Finne
mtl
1688 Brändemåla 1688
Nils M i Brändemåla, hust, 2 söner
Båtsm. Mårten Finne
mtl
1689 Brändemåla 1689
Nils S i Brändemåla, hust, 2 söner
Båtsm. Mårten Finne i samma gård
mtl
1690 Brändemåla 1690
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne
mtl
1691 Brändemåla 1691
Nils Månsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne
mtl
1692 Brändemåla 1692
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne
mtl
1693 Brändemåla 1693
Nills Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne, hust
mtl
1694 Brändemåla 1694
Nils Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne, hust
mtl
1695 Brändemåla 1695
Nills Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne, hust
mtl
1696 Brändemåla 1696
Nills Månsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Mårten Finne, hust
mtl
1697 Brändemåla 1697
Nills Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Mårten Finne, hust
mtl
1698 Brändemåla 1698
Jonn Larsson, hust,1/4 mtl
Nills Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 154 Mårten Finne
mtl
1699 Brändemåla 1699
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl
Nills Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Finne vakant?
mtl
1700 Brändemåla 1700
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Finne
mtl
1701 Brändemåla 1701
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Finne
mtl
1702 Brändemåla 1702
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Månsson, singel, ¼ mtl
Båtsm Håkan Finne
mtl
1703 Brändemåla 1703
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nills Månsson, singel, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Håkan Finne, hust
mtl
1704 Brändemåla 1704
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Carl Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkon Finne
mtl
1705 Brändemåla 1705
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Finne, hust
mtl
1706 Brändemåla 1706
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Finne, hust
mtl
1707 Brändemåla 1707
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jönnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Finne, hust
mtl
1708 Brändemåla 1708
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Finne, hust
mtl
1709 Brändemåla 1709
Jonn Larsso, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jonn Finne, hust
mtl
1710 Brändemåla 1710
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonn Finne, hust
mtl
1711 Brändemåla 1711
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne
mtl
1712 Brändemåla 1712
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Sune Finne
mtl
1713 Brändemåla 1713
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Sune Finne
mtl
1714 Brändemåla 1714
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jönsson, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Sune Finne, hust
mtl
1715 Brändemåla 1715
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne, hust
mtl
1716 Brändemåla 1716
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng And(ers?)
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1717 Brändemåla 1717
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Hindarsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne
mtl
1718 Brändemåla 1718
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne, hust
mtl
1720 Brändemåla 1720
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Lars Hindrichsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Sune Finne
mtl
1721 Brändemåla 1721
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Lars Hindrichsson, hust, ¼? Mtl
mtl
1722 Brändemåla 1722
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Lars Hindr., hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne, brukar i Korpemåla
mtl
1723 Brändemåla 1723
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Carl (Lars?) Hindr., hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne ”Starfman” för Korpemåla
mtl
1724 Brändemåla 1724
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
Lars Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sune Finne brukar i Korpemåla
mtl
1725 Brändemåla 1725
Joan Larsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Bonden Lars Hindricksson, hust, inhyses
Båtsm. Sune Finne, brukar i Korpemåla
mtl
1726 Brändemåla 1726
Joan Larsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Sune Finne brukar i Korpemåla
mtl
1727 Brändemåla 1727
Jon Larsson, hust, ½ mtl, son Lars (Carl?), 1 piga
Båtsm. Sune Finne brukar i Korpemåla
mtl
1728 Brändemåla 1728
Jon Larsson, hust, ½ mtl, son Lars, 1 piga
Båtsm. Jan Finne ogift
mtl
1729 Brändemåla 1729
Jan Larsson, hust, ½ mtl, son Lars (Carl?), 1 piga
Båtsm. Jan Finne, ogift
mtl
1730 Brändemåla 1730
Jon Larsson, hust, ½ mtl, söner Lars och Carl
Båtsm. Jan Finne, ogift
mtl
1731 Brändemåla 1731
G. Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Carl, 1 piga
N. Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Finne, ogift
mtl
1732 Brändemåla 1732
Gamle Johan Larsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nya Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Finne, ogift
mtl
1733 Brändemåla 1733
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nye Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Finne, ogift
mtl
1734 Brändemåla 1734
Gamle Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nya Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Finne, ogift
mtl

1735 Brändemåla 1735
Gamle Jon Larssons änka, son Carl, nämnes pigan Ingerd
Nye Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Finne, ogift
mtl
1736 Brändemåla 1736
Jon Larsson änka, ¼ mtl, son Carl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Finne, brukar i Kronobergs län
mtl
1737 Brändemåla 1737
Jon Larssons änka, ¼ mtl, söner Carl och Jöns?, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Finne, brukar gård i Algutsboda socken
mtl
1738 Brändemåla 1738
Joen Jonsson, singel, 1 mtl, dräng Carl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Jon Finne, brukar i Algutsboda socken
mtl
1739 Brändemåla 1739
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 dräng (Carl), 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Finne brukar i Algutsboda socken och Månsamåla
mtl
1740 Brändemåla 1740
Jon Jonsson, singel ¼ mtl, dräng Carl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Isak?
Båtsm. Jon Finne brukar gård i Månsamåla och Algutsboda socken
mtl
1741 Brändemåla 1741
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Carl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Isaak
Båtsm. Jon Finne, brukar gård i Algutsboda socken
mtl
1742 Brändemåla 1742
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, res.karl. 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Finne vakant
mtl
1743 Brändemåla 1743
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Finne, ogift
mtl
1744 Brändemåla 1744
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jönsak???
Båtsm. Swen Finne, ogift
mtl
1745 Brändemåla 1745
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Finne, ogift
mtl
1746 Brändemåla 1746
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Finne, ogift
mtl
1747 Brändemåla 1747
Jan Jonsson, hust. ¼ mtl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1748 Brändemåla 1748
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1749 Brändemåla 1749
Jonn Jonnsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, piga Inge(löf?)
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1750 Brändemåla 1750
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga N.
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, piga Ingri
Båtsm. Sven Finne, hust
mtl
1751 Brändemåla 1751
Joan Joansson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, piga Ingre
Jonn Larsson, hust, ¼ mtl, piga Ingabor
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1752 Brändemåla 1752
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Ingre
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm. Swen Finne, ogift, piga Elin (Elsa?)
mtl
1753 Brändemåla 1753
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Per och pigan Karin
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1754 Brändemåla 1754
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Karin
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1755 Brändemåla 1755
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Karin
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1756 Brändemåla 1756
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Swen Finne, hustru
mtl
1757 Brändemåla 1757
Jon Jonson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, piga Karin
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1758 Brändemåla 1758
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, pig Ingred
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1759 Brändemåla 1759
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Maria
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1760 Brändemåla 1760
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Hälga
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1761 Brändemåla 1761
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, pig. Ingvor
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Peter, pig Ingbor
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1762 Brändemåla 1762
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, piga Ingvor
Jon Larsson, hsut, ¼ mtl, son Peter, piga Ingbor
Båtsm. Sven Finne, hust
mtl
1763 Brändemåla 1763
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Anna
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Lena
Båtsm. Swen Finne, hust
mtl
1764 Brändemåla 1764
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Petter, dotter Lena
Båtsm. Finne vakant
Affsk. Båtsm. Swen Finne, han bräcklig
mtl
1765 Brändemåla 1765
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Lena
Båtsm. Finne vakant
Afsk. Båtsm. Swen Finne, hust, själf utgammal, har intet bruk
mtl
1766 Brändemåla 1766
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Botill, 2 gossar, 3 flickor
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, söner Jonas, Peter, dotter Lena, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Affsk. Båtsm. Abram Sverull???
Inhyses änkan Ingred, 1 gosse, utfattiga
mtl
1767 Brändemåla 1767
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill, 2 gossar, 3 flickor
Jon Larsson, singel, ¼ mtl, söner Jonas, Peter, dotter Lena, 1 flicka
Båtsm vakant
Ref. båtsm. Abr. ?Samuelsson? Fri aproberad
Inhyses änkan Ingred, 1 gosse, utfattiga
mtl
1768 Brändemåla 1768
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon, dotter Botill, 2 gossar,3 flickor
Jon Larsson, singel, ¼ mtl, son Peter, dotter Lena, 1 flicka inhyses Jonas, svagsint
Båtsm Abram Finne, hust, 1 gosse, 4 flickor
Inhyses Änkan Ingre, utfattig
mtl
1769 Brändemåla 1769
Joen Jonssons änka, ¼ mtl, dr Jöns, 2 gossar, 3 (5?) flickor
Jon Larsson, singel, ¼ mtl, söner Peter, Jonas, dotter Lena, 1 flicka
Båtsm. Abr. Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1770 Brändemåla 1770
Jon Jonssons änka, ¼ mtl, dräng Jöns, 2 gossar, 3 flickor
Petter Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, dess far inhyses, utgammal
Båtsm. Abram Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1771 Brändemåla 1771
Jon Jonssons änka, 3/8 mtl, dräng Jöns, dotter Stina, 2 gossar
Peter Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, dess fader (svärfader??) inhyses, utgammal
Båtsm Abram Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1772 Brändemåla 1772
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, dotter Stina
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas dess s.far inhyses utgl.
Båtsm. Abram Finne, hust , 1 gosse, 1 flicka
mtl
1773 Brändemåla 1773
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, dräng Isak, dotter Stina
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, dess far inhyses, utgammal
Båtsm. Abram Finne, hust, dess mor inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1774 Brändemåla 1774
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, son Peter, dräng Gumme, dotter Stina
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, dotter Annika
Båtsm. Abram Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1775 Brändemåla 1775
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, son Petter, dotter Stina
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, dotter Annicka
Båtsm. Abram Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1776 Brändemåla 1776
Jöns Svensson, hust, 3/8 mtl, söner Petter, Jonas 15 år, dotter Stina
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, dotter Annicka
Båtsm. Abram Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1777 Brändemåla 1777
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, söner Petter, Jonas 16 år, dotter Stina
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Annika
Båtsm. Abram Finne, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1778 Brändemåla 1778
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, söner Petter och Jonas, dotter Stina
Jonas Jonsson, singel, 1/8 mtl, piga Kirstin
Båtsm. Abram Finne, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1779 Brändemåla 1779
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, söner Peter och Jonas, döttrar Stina och Caisa
Jonas Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Ingier
Båtsm. Abram Finne, hust gammal och bräcklig, 1 flicka
mtl
1780 Brändemåla 1780
Jöns Swensson, hust, 3/8 mtl, son Petr och Jonas, dotter Stina och Caisa
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Abram Finne, hustrum gammal och bräcklig, 1 flicka
mtl
1781 Brändemåla 1781
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, son Petr och Jonas, döttrar Ingebor och Caisa
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Abram Finne, hustrun gammal och bräcklig.
mtl
1782 Brändemåla 1782
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, söner Petter och Jonas, döttrar Ingebor och Caisa
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Abram Finne, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1783 Brändemåla 1783
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, söner Petter och Jonas, döttrar Ingbor och Caisa
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Finne vakant
Inhyses änkan Ingre, gammal och bräcklig
mtl
1784 Brändemåla 1784
Jöns Svensson, hust, 3/8 mtl, söner Petter och Jonas, döttrar Ingbor och Caisa
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Finne vakant
mtl
1785 Brändemåla 1785
Jöns Sunesson, hust, 3/8 mtl, söner Petr och Jonas, döttrar Ingebor och Caisa
Jonas Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Joen Finne, ogift
mtl
1786 Brändemåla 1786
Jöns Sunesson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jånsson, singel, ¼ mtl,dräng Petter, pigor Caisa och Ingbor
Jonas Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Finne
mtl
1787 Brändemåla 1787
Jöns Sunesson, 1/8 mtl, dotter Ingbor, hustrun utgammal, 1 gosse
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, piga Caisa
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Johan Finne, ogift
mtl
1788 Brändemåla 1788
Jöns Sunesson, 1/8 mtl, hustrun utgammal, dräng Pehr, dotter Ingbor
Petter Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Finne vakant
mtl
1789 Brändemåla 1789
Jöns Sunesson, 1/8 mtl, hustrun utgammal, dräng Nils, dotter Ingbor
Petter Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill, 2 flickor
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Finne, ogift
mtl
1790 Brändemåla 1790
Jöns Sunesson, 1/8 mtl, hustrun utgammal. 1 flicka
Petter Jansson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jansson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Finne, vakant
mtl
1791 Brändemåla 1791
Jöns Sunesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Juansson hust, 1/8 mtl
Jonas Juansson, singel, 1/8 mtl, piga Ingaborg, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1792 Brändemåla 1792
Jöns Sunesson, hust, 1/8 mtl, pig. Lena, 1 flicka
Petter Juansson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jönsson, hust, 1/8 mtl, pig Ingaborg
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse 1 flicka
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1793 Brändemåla 1793
Jöns Sunesson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid
Petter Juannsson, hust, 1/8 mtl
Jöns? Juansson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1794 Brändemåla 1794
Jöns Svensson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid
Petter Juansson, hust, 1/8 mtl
Jöns Juansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1795 Brändemåla 1795
Jöns Svensson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid
Peter Jaensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jaensson, 1/8 mtl, bor i Alsjökulla
Jonas Jonsson, 1/8 mtl, piga Ingebor, hustrun vanför.
Båtsm. Måns Finne
mtl
1796 Brändemåla 1796
Jöns Sunesson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid
Petter Jaensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Jaensson, 1/8 mtl, bor i Alsjökulla
Jonas Jonsson, hustrun vanför, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1797 Brändemåla 1797
Jöns Sunesson, hust, 1/8 mtl, pigan Ingerd
Petter Juansson, hust, 1/8 mtl
Jonas Juansson, 1/8 mtl, bor i Alsjökulla
Jonas Jonsson, hustrun vanför, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1798 Brändemåla 1798
Jonas Sunesson, singel, 1/8 mtl, piga Ingaborg, dräng Swen
Petter Juansson, hust, 1/8 mtl
Jonas Juansson, 1/8 mtl, bor i Alsjökulla
Jonas Juanssons änka, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1799 Brändemåla 1799
Jonas Jaensson, 3/16 mtl, bor i Alsjökulla
Jan Nilsson, 1/8 mtl, bor i Brinkabo
Peter Jaensson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
1800 Brändemåla 1800
Jonas Jaensson, 3/16 mtl, bor i Alsjökulla
Jaen Nilsson, 1/8 mtl, bor i Brinkabo
Petter Jaensson, hust, 3/16 mtl, piga Lena, 3 flickor
Båtsm. Måns Finne, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka