Mantalslängder för Östra Pellamåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Pellamåla 1633
Anders i Pällamåla
jb
1635 Pellamåla 1635
Anders i Pellamåla
jb
1638 Pellamåla 1638
Anders i Pellamåla
jb
1644 Pellamåla 1644
Anders i Pellamåla, hust
Änkan ibidem
Anders och änkan har tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Pellamåla 1645
Anders i Pellamåla, hust, 1 dräng. 1 hemman
mtl
1646 Pellamåla 1646
Anders i Pellamåla, hust, 1 hemman
mtl
1647 Pellamåla 1647
Anders i Pellamåla, hust, 1 hemman
mtl
1648 Pellamåla 1648
Anders i Pellamåla, hust, 1 son
mtl
1649 Pellamåla 1649
Anders i Pellamåla, hust, 1 hemman
mtl
1650 Pellamåla 1650
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1651 Pellamåla 1651
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1652 Pellamåla 1652
Anders, hust
mtl
1653 Pellamåla 1653
Anders i Pällamåla, hustrun åldrig
mtl
1654 Pellamåla 1654
Elin Anders i Pellamåla (1 bondhustru, ingen bonde)
mtl
1655 Pellamåla 1655
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1660 Pellamåla 1660
Anders i Pellamåla, hust. Gammal, förlam soldag utfattig
mtl
1663 Pellamåla 1663
Anders
jb
1664 Pellamåla 1664
Ingen bonde namngiven
jb
1665 Pellamåla 1665
Ingen bonde anges
jb
1666 Pellamåla 1666
Ingen bonde anges
jb
1667 Pellamåla 1667
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1668 Pellamåla 1668
Anders i Pällamåla, hust
mtl
1669 Pellamåla 1669
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1670 Pellamåla 1670
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1671 Pellamåla 1671
Anders i Pellamåla, hust
mtl
1673 Pellamåla 1673
Anders i Pellamåla, hust, 1 son
mtl SVAR
1675 Pellamåla 1675
Anders i Pällamåla
jb
1676 Pellamåla 1676
Anders i Pellamåla
jb
1677 Pellamåla 1677
Anders i Pellamåla
jb
1678 Pellamåla 1678
Anders i Pellamåla
jb
1679 Pellamåla 1679
Anders i Pellamåla
jb
1680 Pellamåla 1680
Anders i Pällamåla
jb
1681 Pellamåla 1681
Anders i Pellamåla, hust, 1 son (bonden är markerad med – i mantalslängden
mtl
1682 Pellamåla 1682
Änkan i Pellamåla, 1 son
mtl
1685 Pellamåla 1685
Nils i Pellamåla, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1686 Pellamåla 1686
Nils i Pellamåla, hust
Swen i samma gård
mtl
1687 Pellamåla 1687
Nils, hust, och Swen, hust, i Pellamåla
Båtsm. Simon fix i samma gård, hust
mtl
1688 Pellamåla 1688
Nils, hust, och Sven, hust, i Pellamåla
Botsman Simon Fix, hust
mtl
1689 Pellamåla 1689
Nils i Pällamåla, hust
Sven And. I samma gård, hust
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1690 Pellamåla 1690
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Simon Fix, hust
mtl
1691 Pellamåla 1691
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1692 Pellamåla 1692
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, husts, ¼ mtl
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1693 Pellamåla 1693
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1694 Pellamåla 1694
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1695 Pellamåla 1695
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1696 Pellamåla 1696
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mt
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1697 Pellamåla 1697
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Simon Fix, hust
mtl
1698 Pellamåla 1698
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm 149 Simon Fix förlåfv.
mtl
1699 Pellamåla 1699
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båts, Fix (vakant?)
mtl
1700 Pellamåla 1700
Nils Håkonsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Fix vakant
mtl
1701 Pellamåla 1701
Nils Håkonsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix, hust
mtl
1702 Pellamåla 1702
Nils Håkonsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Fisk, hust
mtl
1703 Pellamåla 1703
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1704 Pellamåla 1704
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1705 Pellamåla 1705
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix, hust
mtl
1706 Pellamåla 1706
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1707 Pellamåla 1707
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1708 Pellamåla 1708
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dotter, 1 dräng
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1709 Pellamåla 1709
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Pährsson, hust
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1710 Pellamåla 1710
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson ¼ mtl
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix, hust
mtl
1711 Pellamåla 1711
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix
mtl
1712 Pellamåla 1712
Nils Håkonsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix
mtl
1713 Pellamåla 1713
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix
mtl
1714 Pellamåla 1714
Änkan, ¼ mtl
And. Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix
mtl
1715 Pellamåla 1715
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1716 Pellamåla 1716
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Håkan
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fill, hust
mtl
1717 Pellamåla 1717
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Anders Pährsson - -
Pähr Gumesson, hust, ¼ mt
Båtsm. Nils Fix
mtl
1718 Pellamåla 1718
Håkan Månsson, singel, ¼ mtl
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, gamle bonden, inhyses
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1720 Pellamåla 1720
Håkan Månsson, singel, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, inhyses
Båtsm. Nils Fyst, hust
mtl
1721 Pellamåla 1721
Håkan Månsson, singel, ¼ mtl
Pähr Gumesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, gammal man (ev hust?)
Båtsm. Nils Fyst, hust
mtl
1722 Pellamåla 1722
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, utgammal och fattig
Båtsm Nils Fix, hust
mtl
1723 Pellamåla 1723
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix, hust
mtl
1724 Pellamåla 1724
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Fix, hust
mtl
1725 Pellamåla 1725
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Fix vakant
mtl
1726 Pellamåla 1726
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Fix vakant
mtl
1727 Pellamåla 1727
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Båtsm Oluf Fix, ogift
mtl
1728 Pellamåla 1728
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Nils
Båtsm Oluf Fix, ogift
mtl
1729 Pellamåla 1729
Håkan Månsson, ¼ mtl (en hustru står markerad, men ovanför står ordet ”mor”)
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Fix, ogift
mtl
1730 Pellamåla 1730
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Fix, hust
mtl
1731 Pellamåla 1731
Håkan Månsson, ¼ mtl (hustru står markerad, men det står ”mor” ovanför)
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Olof Fix, hust
mtl
1732 Pellamåla 1732
Håkan Månsson, ¼ mtl (en hustru finns markerad, men det står ”mor” ovanför)
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Fix, hust
mtl
1733 Pellamåla 1733
Håkan Månsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Fix, hust
mtl
1734 Pellamåla 1734
Håkan Månsson, singel, ¼ mtl
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Fix vakant
mtl
1735 Pellamåla 1735
Håkan Månsson, singel, ¼ mtl
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. S… Fix, hust
mtl
1736 Pellamåla 1736
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 2 döttrar
Båtsm. Sven Fix, hust
mtl
1737 Pellamåla 1737
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Swän Fix, hust
mtl
1738 Pellamåla 1738
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Johan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Swen Fix, hust
mtl
1739 Pellamåla 1739
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Swän Fix, ogift
mtl
1740 Pellamåla 1740
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm Swen Fix, hust
mtl
1741 Pellamåla 1741
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Fix vakant
Gamle båtsman Swen Fix änka inhyses
mtl
1742 Pellamåla 1742
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Bengtsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Fix ogift
mtl
1743 Pellamåla 1743
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm Fix vakant
mtl
1744 Pellamåla 1744
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Bengtsson, hust, ¼ mtl, son Jöns, 1 dotter
Båtsm. Jon Fix ogift
mtl
1745 Pellamåla 1745
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Jan Fix, ogift
mtl
1746 Pellamåla 1746
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Jan Bengtsson, hust, ¼ mtl, 2 döttrar
Båtsm. Jan Fix, ogift
mtl
1747 Pellamåla 1747
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Gamle bonden Jon Bengtsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Joen Fix, ogift
mtl
1748 Pellamåla 1748
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 1 piga
Gamel bonden Jon Bengtsson, utgammal
Inhyses pigan Kirstin
Båtsm. Jan Fix, hust
mtl
1749 Pellamåla 1749
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Oluf Andersson, hust, ¼ mtl
Qwinspersonen Kärstin Ohlsdotter inhyses
Båtsm Jån Fix, hust
mtl
1750 Pellamåla 1750
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Jan Fix, hust
mtl
1751 Pellamåla 1751
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Joan Fix, hust
mtl
1752 Pellamåla 1752
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Oof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Fix vakant
mtl
1753 Pellamåla 1753
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Karin
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Fix vakant
mtl
1754 Pellamåla 1754
Håkan Månsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Fix, vakant
mtl
1755 Pellamåla 1755
Håkan Månssons änka, ¼ mtl, dräng Anders
Olof Andersson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Fix vakant
mtl
1756 Pellamåla 1756
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Fix, ogift
mtl
1757 Pellamåla 1757
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jon, piga Maja
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Fix vakant
mtl
1758 Pellamåla 1758
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jon
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Fix vakant
mtl
1759 Pellamåla 1759
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jon
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Fix, hust
mtl
1760 Pellamåla 1760
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jon
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Fix, hust
mtl
1761 Pellamåla 1761
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Fix, hust
mtl
1762 Pellamåla 1762
Anders Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Swen Fix, hust
mtl Sid 246: Anders Anderssons piga Karin Jonsdotter nämns.
1763 Pellamåla 1763
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, piga Ingre
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Fix, hust
mtl
1764 Pellamåla 1764
Anders Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, piga Inger
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Båtsm. Swen Fisk, hust
mtl
1765 Pellamåla 1765
And. Andersson, hust, ¼ mtl, son Jonas, piga Malin
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Båtsm. Fix vakant
mtl
1766 Pellamåla 1766
Anders, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Måns, piga Malin
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Fix vakant
Affsk. Båtsm. Swän Fix, hust, 3 gossar, inhyses, utfattiga
Inhyses änkan Kierstin, 1 gosse, utfattiga
Quinnfolket Anna, 1 gosse, utfattiga
mtl Inhyses änkan Kierstin omnämnes på sid 354, hon har ett torp
1767 Pellamåla 1767
Jon Håkansson, hust, dräng Måns
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Fix vakant
Torparen And.Andersson, hustrun utgammal
Inhyses Swen Fix, hust, 3 gossar, utfattiga
Inhyses Änkan Kierstin, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Quinfolket Anna, 1 gosse, utfattiga
mtl
1768 Pellamåla 1768
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Jonas, dotter Maja, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Fix vakant
Torpare Anders Andersson, hustrun utgammal
Swen Fix, hustru, 3 gossar, utfattiga
Inhyses änkan Kierstin, 1 gosse, utfattiga
mtl
1769 Pellamåla 1769
Jöns Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Jon, dräng Jonas, piga Sara, dotter Maja, 1 gosse
Båtsm. Fix vakant
Torp: And. Andersson, hustrun utgammal
Inhyses: Swen Fix, hust, 3 gossar, utfattiga
Inhyses: änkan Kirstin, utfattig
mtl
1770 Pellamåla 1770
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Jon, dräng Magn., dotter Maja, Sara bräcklig, 1 gosse
Båtsm. Fix vakant
Torp: Anders Andersson, hustrun utgammal
Inhyses: Swen Fix, 3 gossar, utfattiga
mtl
1771 Pellamåla 1771
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Jon, dräng Måns, dotter Maja, Sara bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Fix vakant
Torp: Anders Andersson, hustrun utgammal
Inhyses: Swen Fix, hust, 3 gossar, utfattiga
mtl
1772 Pellamåla 1772
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Jon, dräng Måns, dotter Maja, Sara bräcklig, 1 gosse
Båtsm. Fix vakant
Torp: Anders Andersson, hustrun utgammal
Inhyses: Swen Fix, hust, 3 gossar, utfattiga
Inhyses: Jon Berghult, hust, utfattiga
mtl
1773 Pellamåla 1773
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Jan, dräng Måns, döttrar Maja och Brita, Sara bräcklig
Båtsm. Fix vakant
Torp: Anders Andersson, hustrun utgammal
Inhyses: Swen Fix, hust, 3 gossar, utfattiga
Inhyses Jan Borghult, hust, utfattiga
mtl
1774 Pellamåla 1774
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Jaen, döttrar Maja och Brita. Sara bräcklig.
Båtsm. Nils Fix, hust
Torp. Anders Andersson, hustrun utgammal
Inhyses: Swen Fix, singel, 3 gossar, utfattiga
Inhyses: Jan Berghult, hust, utfattiga
mtl
1775 Pellamåla 1775
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Joen, 2 flickor
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Joen, döttrar Maja och Brita, Sara bräcklig
Båtsm Nils Fix, hust
Fixmålan: And. Andersson, hustrun utgammal
Res. Båtsm. Joen Pettersson, singel
Inhyses Swen Fix, utfattig
mtl
1776 Pellamåla 1776
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Marta
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Joen, döttrar Maja och Brita. Sara bräcklig
Båtsm. Nils Fix, hust
Fixmåhlan: Anders Andersson, hustrun utgammal. Dotter Kirstin
Inhyses Swen Fix, utfattig
mtl
1777 Pellamåla 1777
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Joen, döttrar Maja och Brita. Sara bräcklig
Båtsm. Nils Fix, hust
Fixmålan: Anders Andersson, hustrun utgammal, dotter Kirstin
Inhyses Swen Fix, utfattig
mtl
1778 Pellamåla 1778
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, döttrar Maja och Brita. Sara bräcklig
Båtsm Nils Fix, hust
Fixamålan: Anders Andersson, hustrun utgammal
mtl
1779 Pellamåla 1779
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, piga Ingabor
Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl
Olof Anderssons änka, 1/6 mtl, dotter Brita
Båtsm. Nils Fix, hust
Fixamåhlan: Anders Andersson, hustrun utgammal, piga Brita
mtl
1780 Pellamåla 1780
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, piga Ingbor
Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Jonsson, hust ,1/6 mtl, dess svärmor, gammal och bräcklig
Båtsm. Nils Fix, hust
Fixamålan: Anders Andersson, hustrun utgammal, piga Britta
mtl
1781 Pellamåla 1781
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, piga Ingbor
Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joen Joensson, hust, 1/6 mtl, piga Brita
Båtsm. Nils Fix, hust
Fixamålan: And. Andersson, hustrun utgammal, piga Stina
mtl
1782 Pellamåla 1782
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Eljas, piga Stina och Caisa
Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Swen Fix ogift
Fixamålan under gården
mtl
1783 Pellamåla 1783
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Erik??
Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl
Jån Jansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Swen Fix, ogift
Fixamålen under gården
mtl
1784 Pellamåla 1784
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Eiljas
Håkan Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 1/12 mtl
Jon Jonsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Fix, ogift
Fixmåla
mtl
1785 Pellamåla 1785
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Eljas
Håkan Nilsson, hustrun gammal och vanför, 1/12 mtl
Jån Jånsson, hust, 1/6 mtl, dräng Gume
Båtsm. Swen Fix, ogift
Fixamålan under gården
mtl
1786 Pellamåla 1786
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hustrun gammal och vanför, 1/12 mtl
Jån Jånsson, hust, 1/6 mtl, dräng Gume
Båtsm. Swen Fix, ogift
Fixamålen brukas under gården
mtl
1787 Pellamåla 1787
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Håkan Nilsson, 1/12 mtl, hustrun gammal och vanför
Jån Jånsson, hust, 1/6 mtl, dräng Gume
Båtsm. Swen Fix, ogift
Inhyses: Änkan Kierstin, utgammal, dotter Maja
Fixamålen under gården
Inhyses: Magnus Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Pellamåla 1788
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl, hustrun gammal och vanför
Jan Jansson, 1/6 mtl, hustrun vanför, dräng Petr
Båtsm. Swen Fix, ogift
Inhyses änkan Kierstin, utgammal, dotter Maja
Fixamålen brukas under gården
Inhyses: Magnus Månsson, bräcklig och utfattig
mtl
1789 Pellamåla 1789
Jon Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 1 flicka
Nämndeman Håkan Nilsson, 1/12 mtl, hustrun gammal och bräcklig
Jon Jonsson, 1/6 mtl, hustrun gammal och vanför
Båtsm. Swen Fix
Inhyses Magnus Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1790 Pellamåla 1790
Jon Håkanssons änka, ¼ mtl, dräng Staffan dotter L.. (Lena?)
Nämndeman Håkan Nilsson, 1/12 mtl, hustrun gammal och bräcklig
Jan Jonssons änka, 1/6 mtl
Båtsm Swen Fix, ogift
Inhyses Mag Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1791 Pellamåla 1791
Jon Håkanssons änka, ¼ mtl, dräng Stefan, döttrar Lena och Ingrid
Nämndeman Håkan Nilsson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse
Jann Janssons änka, 1/6 mtl, dräng Peter
Båtsm. Swen Fix, ogift
Inhyses: Anders Anderssons änka, har undantag
Dito Magnus Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1792 Pellamåla 1792
Jon Håkanssons änka, ¼ mtl, dräng Staffan, döttrar Lena och Ingrid
Nämndeman Håkan Nilsson, singel, 1/12 mtl, 1 inhyses
Joan Joanssons änka, 1/16 mt, dräng Peter
Båtsm. Sven Fix, ogift
Inhyses Magn Månsson, hust, bräcklig och utfattig
mtl
1793 Pellamåla 1793
Jon Håkanssons änka, ¼ mtl, dräng Staffan, döttrar Lena, Ing…
Nämndeman Håkan Nilsson, 1/12 mtl
Jöns Jonnsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Swen Fix, ogift
Inhyses Magnus Månsson, utfattig
mtl
1794 Pellamåla 1794
Jon Håkanssons änka, ¼ mtl, dräng Staffan, döttrar Lena, Ingrid
Nämndeman Håkan Nilsson, singel, 1/12 mtl
Jöns Jonnsson, hustrun bräcklig, 1/16 mtl
Båtsm. Sven Fix, ogift
Inhyses Magnus Månsson, hust, bräckliga
mtl
1795 Pellamåla 1795
Jon Håkanssons änka, ¼ mtl, dräng Anders, dotter Lena
Nämndeman Håkan Nilsson, singel, 1/12 mtl
Jöns Jaensson, hustrun bräcklig, 1/6 mtl
Båtsm. Sven Fix, hust
Inhyses Magnus Månsson, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses Jon Jaensson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1796 Pellamåla 1796
Pet. Andersson, hust, ¼ mtl, dess svärmor inhyses, bräcklig
Nämndeman Håkan Nilsson, 1/8 mtl
Jöns Jaensson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Fix, hust
Inhyses Manus Månsson, hust, utfattiga
mtl
1797 Pellamåla 1797
Per Andersson, hust, ¼ mtl
Nämndeman Håkan Nilsson, singel, 1/8 mtl, son Olof
Jöns Jaensson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl
Båtsm. Sven Fix, hust
Inhyses Magnus Månsson, hust, utfattiga
mtl
1798 Pellamåla 1798
Per Andersson, hust, ¼ mtl, piga Botill
Håkan Nilsson, singel, son Olof, piga Maria
Jöns Jaensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Sven Frisk, hust
Inhyses Magnus Månsson, hust, utfattiga
mtl
1799 Pellamåla 1799
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nämndeman Håkan Nilsson, singel, 1/8 mtl, son Olof, piga Maria
Jöns Jaensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Båtsm. Swen Fisk, hust
Inhyses Magnus Månsson, hust, utfattiga
mtl
1800 Pellamåla 1800
Per Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nämndeman Håkan Nilsson, singel, 1/8 mtl, son Olof
Jöns Jaensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Frisk, hust
Inhyses Magnus Månsson, hust, utfattiga
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka