Mantalslängder för Stekaremåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Stekaremåla 1633
Peder i Stekaremåla
jb
1635 Stekaremåla 1635
Peder i Stekaremåla
jb
1638 Stekaremåla 1638
Peer i Stekaremåla
jb
1640 Stekaremåla 1640
Pär i Stekaremåla
jb
1642 Stekaremåla 1642
Per i Stekaremåla
jb
1644 Stekaremåla 1644
Pär, hust, 1 hemman + ¼ hemman
mtl
1645 Stekaremåla 1645
Pär i Stekaremåla, hust, 1 hemman
mtl
1646 Stekaremåla 1646
Per i Stekaremåla, hust, 1 mtl
mtl
1647 Stekaremåla 1647
Peer i Stekaremåla, hust, 1 hemman
mtl
1648 Stekaremåla 1648
Per i Stekaremåla, hust
mtl
1649 Stekaremåla 1649
Per i Stekaremåla, hust
1 hemman + ¼ hemman
mtl
1650 Stekaremåla 1650
Per i Stekaremåla, hust
mtl
1651 Stekaremåla 1651
Per i Stekaremåla, hust
mtl
1652 Stekaremåla 1652
Per i Stekaremåla, hust, 1 piga
mtl
1653 Stekaremåla 1653
Peer i Stekaremåla, hust, båda åldriga
mtl
1654 Stekaremåla 1654
Inge, hust
mtl
1655 Stekaremåla 1655
Inge i Stekaremåla, hust
mtl
1660 Stekaremåla 1660
Inge i Stekaremåla, hust, 1 son
mtl
1663 Stekaremåla 1663
Löfving i Stekaremåla
jb
1664 Stekaremåla 1664
Löfving i Stekaremåla
jb
1665 Stekaremåla 1665
Öfving i Stekaremåla
jb bör vara Löfving, men står Öfving
1666 Stekaremåla 1666
Löfving i Stekaremåla
jb
1667 Stekaremåla 1667
Anders i Stekaremåla, ogift
Löfwing i samma gård, hust
mtl
1668 Stekaremåla 1668
Anders i Stekaremåla, singel, 1 inhyses
Löfwing i samma gård, hust
mtl
1669 Stekaremåla 1669
Anders i Stekaremåla, singel, 1 inhyses
Löfwing i samma gård, hust
mtl
1670 Stekaremåla 1670
Anders i Stekaremåla, singel, 1 piga
Löfwing i samma gård, hust
mtl
1671 Stekaremåla 1671
Anders i Stekaremåla, singel, 1 inhys
Löfwing i samma gård, hust, 1 inhys, 1 utfattig
mtl
1673 Stekaremåla 1673
Anders i Stekaremåla, hust, 2 inhyses
Löfving i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Stekaremåla 1675
Löfving i Stekaremåla
jb
1676 Stekaremåla 1676
Löfwing i Stekaremåla
jb
1677 Stekaremåla 1677
Carl i Stekaremåla
jb
1678 Stekaremåla 1678
Carl i Stekaremåla
jb
1679 Stekaremåla 1679
Carl i Stekaremåla
jb
1680 Stekaremåla 1680
Löfwing i Stekaremåla
jb
1681 Stekaremåla 1681
Carl i Stekaremåla, hust
mtl
1682 Stekaremåla 1682
Carl i Stekaremåla, hust
mtl
1685 Stekaremåla 1685
Carl i Stekaremåla, hust
mtl
1686 Stekaremåla 1686
Carl i Stekaremåla, hust, 1 inhyses, 1 fattig
mtl
1687 Stekaremåla 1687
Carl i Stekaremåla, hust
Båtsm. Segfred Domaria
mtl
1688 Stekaremåla 1688
Carl i Stekaremåla, hust
Båtsm. Segfred Domarius
mtl
1689 Stekaremåla 1689
Carl N i Stekaremåla, hust, 1 son
Båtsm. Ingfred? Dommarius
mtl
1690 Stekaremåla 1690
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 dräng
Båtsm. Johan Persson Domarius
mtl
1691 Stekaremåla 1691
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Domarius
mtl
1692 Stekaremåla 1692
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Domarius
mtl
1693 Stekaremåla 1693
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Domarius
mtl
1694 Stekaremåla 1694
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Johan Domarius
mtl
1695 Stekaremåla 1695
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 dotter
Båtsm Johan Domarius
mtl
1696 Stekaremåla 1696
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Johan Domarius
mtl
1697 Stekaremåla 1697
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dotter, 1 dräng
Båtsm. Johan Domarius
mtl
1698 Stekaremåla 1698
Carl N, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 164 Johan Domarius, hust
mtl
1699 Stekaremåla 1699
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Domarius, hust
mtl
1700 Stekaremåla 1700
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Dommarius, hust
mtl
1701 Stekaremåla 1701
Carl N, hust ,1/4 mtl, 1 son
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Dommariua, hust
mtl
1702 Stekaremåla 1702
Johan C, singel, ¼ mtl, 1 inhyses
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Johan Domarius, hust
mtl
1703 Stekaremåla 1703
Carl, hust, ¼ mtl, 1 son
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Håkan Dommarius, hust
mtl
1704 Stekaremåla 1704
Carl, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Börje Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Johan Carlsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Håkan Domarius, hust
mtl
1705 Stekaremåla 1705
Carl, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Börje Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Håkon Damoarius, hust
mtl Börje Nilsson borde vara Börje Carlsson, men det står Nilsson i mantalslängden.
1706 Stekaremåla 1706
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Börge Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Håkan Domarius, hust
mtl
1707 Stekaremåla 1707
Carl Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Börge C, hust, ¼ mtl
Båtsm. Påfvel? Domarius
mtl
1708 Stekaremåla 1708
Carl, hust, 1/8 mtl
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Påhl Domarius
mtl
1709 Stekaremåla 1709
Carl Nilsson, hust, 1/8 mtl
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Påhl Domarius -
mtl
1710 Stekaremåla 1710
Carl, 1/8 mtl -
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses
Börige Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Påhl Domerius
mtl
1711 Stekaremåla 1711
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 inhyses (kvinna)
Båtsm. Domarius
mtl
1712 Stekaremåla 1712
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Domarius
mtl
1713 Stekaremåla 1713
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Domarius
mtl
1714 Stekaremåla 1714
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Domarius
mtl
1715 Stekaremåla 1715
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Domarius
mtl
1716 Stekaremåla 1716
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Båtsm Dommarius
mtl
1717 Stekaremåla 1717
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Domarius
mtl
1718 Stekaremåla 1718
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Domarius
mtl
1720 Stekaremåla 1720
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Domarius
mtl
1721 Stekaremåla 1721
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Stekaremåla 1722
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börje Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Domarius, skattehemman? I Mortorp
mtl
1723 Stekaremåla 1723
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börje Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Domarius har liten gård i Mortorp socken och Kroxtorp
mtl
1724 Stekaremåla 1724
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Damdrius brukar hemman i Mortorp socken
mtl
1725 Stekaremåla 1725
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Domadrius brukar i Kråcksm(..) i Mortorps socken
mtl

1726 Stekaremåla 1726
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, son Jöns
Båtsm. Olof Domadius brukar i Kroxmåla i Mortorp socken
mtl
1727 Stekaremåla 1727
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, son Jöns
Båtsm. Olof Domadrius, brukar i Kroxmåla i Mortorps socken
mtl
1728 Stekaremåla 1728
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, son Jöns
Båtsm Olof Domadrius brukar i Kropsmåla, Mortorp socken
mtl
1729 Stekaremåla 1729
Johans änka, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Domadrius brukar i Kroksmåla i Mortorp socken
Gamle bonden Börge Carlsson, utgammal
mtl
1730 Stekaremåla 1730
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Börge Carlsson, hust, ¼ mtl, son Jöns
Båtsm. Olof Domadrius brukar i Kroxmåla i Mortorp socken
mtl
1731 Stekaremåla 1731
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Domadrius, brukar i Kroxmåla, Mortorp socken
Gamle bonden Börge Carlsson, hustrun blind
mtl
1732 Stekaremåla 1732
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Båtsm. Olof Domadrius brukar i Kroxmåla i Mortorp socken
Gamle bonden Börje Carlsson, han utgammal, hustrun blind
mtl
1733 Stekaremåla 1733
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Domadarius, brukar i Krocksmåla i Mortorp socken
Gamle bonden Börge Carlsson, hustrun utgammal
mtl
1734 Stekaremåla 1734
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Domadrius, brukar i Kroxmåla, Mortorps socken
mtl
1735 Stekaremåla 1735
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, omnämnes pigan Bengta
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Domnadirius brukar i Kroxmåla, Mortorp socken
mtl
1736 Stekaremåla 1736
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, son Jan, dräng Jonas, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, 1 piga
Båtsm. Olof Damadrius, brukar
mtl
1737 Stekaremåla 1737
Olof Börgesson, hust, /4 mtl, dräng Jöns, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Torud, 1 piga
Båtsm. Nils Domarius, hust
mtl
1739 Stekaremåla 1738
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Joen, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 pigor
Båtsm. Nils Domarius, hust
mtl
1738 Stekaremåla 1738
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Tore, 1 piga
Båtsm. Nils Domarius, hust
mtl
1740 Stekaremåla 1740
Olof Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Jon, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng N.
Båtsm. Nils Domarius, hust
mtl
1741 Stekaremåla 1741
Olof Börgesson, singel, ¼ mtl, dräng Staffan, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Domarius, hust
mtl
1742 Stekaremåla 1742
Jon Jönsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng (… oläsl) Pär
Båtsm. Nils Domarius, hust
mtl
1743 Stekaremåla 1743
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Domarius, ogift
mtl
1744 Stekaremåla 1744
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Swen (Sune??) afsk
Båtsm. Pär Domarius, ogift
mtl
1745 Stekaremåla 1745
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Domarius, hust
mtl
1746 Stekaremåla 1746
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Jöns
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1747 Stekaremåla 1747
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1748 Stekaremåla 1748
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jöns, 1 piga
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Domarius, hust
mtl
1749 Stekaremåla 1749
Jaen Jonnsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1750 Stekaremåla 1750
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Gume
Båtsm. Pehr Domarius, hust
mtl
1751 Stekaremåla 1751
Joan Joansson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Gume till Ramsjö och Långasjö socken
Båtsm. Per Domarius, hust
mtl Sid 248b: Jöns Börgessons dräng Gume till Ramsjö i Långasjö socken
1752 Stekaremåla 1752
Jan Jonssons änka, ¼ mtl, dräng Jonas och piga Karin
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Per Domarius, hust
mtl
1753 Stekaremåla 1753
Jån Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Maria
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1754 Stekaremåla 1754
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl, dotter Giertru
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1755 Stekaremåla 1755
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Pär Domarius, hustrun sjuklig och utgammal
mtl
1756 Stekaremåla 1756
Jon Olofsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Karl, piga Sissa
Båtsm. Domarius vakant
mtl
1757 Stekaremåla 1757
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, söner Carl, Börge
Båtsm. Pär Domarius, ogift
mtl
1758 Stekaremåla 1758
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, söner Carl och Börge, piga Kirstin
Båtsm. Pär Domarius, ogift
mtl
1759 Stekaremåla 1759
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme, piga Ingre
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Pär Domarius, ogift
mtl
1760 Stekaremåla 1760
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl, piga Kierstin
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1761 Stekaremåla 1761
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jon, piga Ingre
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1762 Stekaremåla 1762
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jon, dotter Giertru, piga Stina
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1763 Stekaremåla 1763
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, dotter Giertru
Jöns Börgesson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, piga Kierstin
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1764 Stekaremåla 1764
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jan, dotter Giertru
Jöns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Jan Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1765 Stekaremåla 1765
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Giertru, piga Kirstin
Jöns Börgesson, hust, 1/8 mtl, pig Märtha
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1766 Stekaremåla 1766
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Gertru
Jöns Börgesson, hust, 1/8 mtl, pig. Kierstin
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, pig Stina
Båtsm. Pär Domarius, hust
Inhyses änkan Kierstin, 80 år
mtl
1767 Stekaremåla 1767
Jon Ohlsson, hust, 1/6 mtl, dräng Petter
Nils Pärsson, hust, 1/12 mtl
Jöns Börgesson, hust, 1/8 mtl, dräng Petr, piga Kierstin
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, pig Elin
Båtsm. Pär Domarius, hust
Inhyses änkan Kierstin, 81 år
mtl
1768 Stekaremåla 1768
Jon Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Jost
Nils Pärsson, hust, 1/12 mtl
Carl Jönsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd, piga Catharina
Dess föräldrar inhyses, utgamla, intet bruk
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, pig. Kierstin
Båtsm. Pär Domarius, hust
Inhyses änkan Kierstin 82 år
mtl
1769 Stekaremåla 1769
Jon Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Jost, 2 gossar, 4 flickor
Nils Pärsson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse
Carl Jonsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd, dräng Petter
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, pig Elin, 1 flicka
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1770 Stekaremåla 1770
Jon Ohlsson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar, 4 flickor
Nils Pärsson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse
Carl Jönsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per? Domarius, hust
mtl
1771 Stekaremåla 1771
Peter Jönsson?, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, bräckliga, utfattiga, 1 gosse, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Carl Jönsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Ingre
Båtsm. Per Domarius, hust
mtl
1772 Stekaremåla 1772
Petter Jon Olsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gustaf?, 1 gosse, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses, bräckliga
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Per Domarius, hust
mtl
1773 Stekaremåla 1773
Pet., hust, 1/8 mtl, dräng Justus, 1 gosse
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Carl Jönösson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Dess svärfäräldrar inhyses
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär Domarius, hust, 1 gosse
Qwinfolket Botil, utfattig


1774 Stekaremåla 1774
Peter Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Carl Jönsson, 1/8 mtl bor i Skuteryd
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär Domarius, hust, 1 gosse
mtl
1775 Stekaremåla 1775
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, piga Ingred
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, piga Lena, 2 gossar
Carl Jönsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Joen Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär Domarius, hust, 1 gosse
mtl
1776 Stekaremåla 1776
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Joen Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Lena
Båtsm. Pär Domarius, hust, 1 gosse
mtl
1777 Stekaremåla 1777
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, piga Brita
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Elin, 2 gossar
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse,1 flicka
Båtsm. Pär Domarius, hust, 1 gosse
mtl
1778 Stekaremåla 1778
Peter Jönsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pehr Domarius, hust, 1 gosse
mtl
1779 Stekaremåla 1779
Peter Jönsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1780 Stekaremåla 1780
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Carl Jönsson, hust, ½ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla, 2 flickor
Jaen Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Domarius, hust
mtl
1781 Stekaremåla 1781
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 gosse
Nils P’rsson, hust, 1/8 mtl, piga Marta, 1 gosse, 1 flicka
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Domarius, hust, 1 flicka
mtl
1782 Stekaremåla 1782
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Joen Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Martha
Båtsm Domarius vakant
mtl
1783 Stekaremåla 1783
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Jån Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petr
Båtsm. Pär Stickman, ogift
mtl
1784 Stekaremåla 1784
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen, 1 flicka
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan, 2 flickor
Jaen Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Båtsm. Pär Stickman, ogift
mtl
1785 Stekaremåla 1785
Petter Jönsson, singel, 1/8 mtl, piga Caisa
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan, 1 gosse, 2 flickor
Jaen Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Båtsm. Pär Stickman, ogift
mtl
1786 Stekaremåla 1786
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jon
Carl Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Båtsm. Pär Stickman, ogift
mtl
1787 Stekaremåla 1787
Petter Jansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jon
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan, dotter Ingbor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Båtsm. Pehr Stickman, ogift
mtl
1788 Stekaremåla 1788
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, söner Jan och Jonas
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Stephan, dotter Ingbor
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Petr, dotter Ingbor
Båtsm. Pehr Stickman, ogift
mtl
1789 Stekaremåla 1789
Petter Jonsson, hust ,1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, doter Ingbor, 1 gosse, 1 flicka
Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, dot Ingbor, 1 flicka
Båtsm. Pehr Stekman, hust
mtl
1790 Stekaremåla 1790
Petter Jaensson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, 1/8 mtl, söner Jaen och Jonas, 2 gossar
Carl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Staffan, dotter Ingebor
Jan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf?, dotter Ing(…)
Båtsm. Pär Stekman, hust
mtl
1791 Stekaremåla 1791
Petter Juansson, hust, 1/8 mtl, doter Stina, 2 flickor
Nils Pehrsson, hust, 1/8 mtl, söner Jonas och Petter, 2 gossar
Karl Jönsson, hust, 1/8 mtl, söner Staffan och Johan, dotter Ingaborg
Jann Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Ingaborg
Båtsm. Petter Stekman, hust
mtl
1792 Stekaremåla 1792
Peter Juansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Stina, 2 flickor
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, son Peter, 2 gossar
Karl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Johannes, dotter Ingeborg
Juan Persson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, dotter Ingeborg
Båtsm. Peter Stekman, hust
mtl
1793 Stekaremåla 1793
Petter Jonnsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, piga Elin
Nils Pehrsson, hust, 1/8 mtl, söner Petter och Jonas
Karl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Johannes
Jonn Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Gertrud
Båtsm. Petter Stekman, hust
mtl
1794 Stekaremåla 1794
Petter Joansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Nils Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter piga Botill
Karl Jönsson, hust, 1/8 mtl, son Johan, piga Ingabor
Joan Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Gertru
Båtsm. Petter Stekman, hust
mtl
1795 Stekaremåla 1795
Per Jaensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Nils Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter
Carl Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen, piga Ingeborg
Jaen Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, dotter Gertrud
Båtsm. Steckman vakant
mtl
1796 Stekaremåla 1796
Pehr Jaensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Nils Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, piga Ingeborg
Karl Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen, piga Stina
Jaen Persson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, dotter Gertrud
Båtsm. Petter Stekman, ogift
mtl
1797 Stekaremåla 1797
Per Jonasson, hust, 1/8 mtl
Nils Persson, hust, 1/8 mtl, söner Anders, Peter?
Karl Jonsson, hust, 1/8 mtl, son Johannes, piga Stina
Sven Persson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, dotter Gertrud
Båtsm. Petter Steckman, hust
mtl
1798 Stekaremåla 1798
Per Jonasson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders, piga Ingrid, dess svärföräldrar? Inhyses, utgamla
Johannes Carlsson, hust, 1/8 mtl, piga, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jon Persson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, döttrar Gjertru, Stina
Båtsm. Petter Steckman, ogift
mtl
1799 Stekaremåla 1799
Pehr Jaensson, hust, 1/8 mtl, dotter Cajsa, 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses, utgamal, 1 flicka
Johan Carlsson, hust, 1/8 mtl, piga Stina, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse
Jon Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, döttrar Stina, Gjertrud, 1 flicka
Båtsm. Pet. Steckman, ogift
mtl
1800 Stekaremåla 1800
Pehr Jaensson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Ingrid, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse, 1 flicka
Johan Persson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, döttrar Stina och Gertrud
Båtsm. Peter Stekman, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka