Mantalslängder för Gantesbo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Gantesbo 1632
Börge i Gantesboda
jb
1635 Gantesbo 1635
Ingen bonde namngiven
jb
1638 Gantesbo 1638
Måns i Gantesbo
jb
1640 Gantesbo 1640
Måns i Gantesbo
jb
1642 Gantesbo 1642
Mons i Gantesbo
jb
1644 Gantesbo 1644
Måns i Gantesbo, hust
Börgie ibidem, hust
mtl frälse
1645 Gantesbo 1645
Måns i Gantesbo, hust, 1 son
mtl
1646 Gantesbo 1646
Borgie i Gantesbo, hust
mtl (har tidigare stått Måns, det namnet har strukits över och ersatts med Borgie)
1647 Gantesbo 1647
Borge i Gantesbo, hust
mtl
1648 Gantesbo 1648
Måns i Gantesbo, hust
Änkan ibidem
mtl
1649 Gantesbo 1649
Måns i Gantesbo, hust
mtl
1650 Gantesbo 1650
Måns i Gantesbo, hust, 1 son


1651 Gantesbo 1651
Måns i Gantesbo, hust, 1 son
mtl
1652 Gantesbo 1652
Måns i Gantesbo, hust, 1 son
mtl
1653 Gantesbo 1653
Nils i Gantesbo, hust
mtl
1654 Gantesbo 1654
Nills i Gantesbo, hust
mtl
1655 Gantesbo 1655
Abraham i Gantesbo ”flysgtig”, hust
Nils i Gantesbo
Gumme ibidem
mtl
1660 Gantesbo 1660
Nills i Gantesboo, hust
Gumme i samma gård, hust.
mtl
1663 Gantesbo 1663
Nills i Gantesbo
jb
1664 Gantesbo 1664
Ingen bonde namngiven
jb
1665 Gantesbo 1665
Ingen bonde namngiven
jb
1666 Gantesbo 1666
Ingen bonde namngiven
jb
1667 Gantesbo 1667
Nills i Gantesbo, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1668 Gantesbo 1668
Nils i Gantesbo, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1669 Gantesbo 1669
Niels i Gantesbo, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1670 Gantesbo 1670
Nils i Gantesboda, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1671 Gantesbo 1671
Niels i Gantesbo, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1673 Gantesbo 1673
Nils änka i Gantesbo, 1 inhyses
Gumme i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Gantesbo 1675
Ingen bonde namngiven
jb
1676 Gantesbo 1676
Ingen bonde namngiven
jb
1677 Gantesbo 1677
Gumme? I Gantesbo
jb
1678 Gantesbo 1678
Gumme i Gantisboo
jb
1679 Gantesbo 1679
Gumme i Gantisbo
jb
1680 Gantesbo 1680
Ingen bonde namngiven
jb
1681 Gantesbo 1681
Gummes änka i Gantesbo
Anders, hust, och Carl, hust, i samma gård (4 pers)
mtl
1682 Gantesbo 1682
Anders, hust, och Carl, hust, i Gantesbo
mtl
1685 Gantesbo 1685
Anders i Gantesbo, hust
Carl i samma gård, hust
mtl
1686 Gantesbo 1686
Anders i Gantesbo, hust
Carl i samma gård, hust
Båtsm. Måns Örn i samma gård, hust
mtl
1687 Gantesbo 1687
Anders, hust, och Carl, hust, i Gantesbo
mtl
1688 Gantesbo 1688
Anders, hust, och Carl, hust, i Gantesbo
mtl
1689 Gantesbo 1689
Anders N i Gantesbo, hust
Carl O i samma gård, hust
mtl
1690 Gantesbo 1690
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Olsson, hust, ¼ mtl
mtl
1691 Gantesbo 1691
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Olofsson, hust, ¼
mtl
1692 Gantesbo 1692
Anders Nilsson, hust, 174 mtl
Carl Olofsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
mtl
1693 Gantesbo 1693
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Carl Olofsson, hust, ¼ mtl
mtl
1694 Gantesbo 1694
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Olofsson, hust, ¼ mtl
mtl
1695 Gantesbo 1695
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Olufsson, hust, 172 mtl
mtl
1696 Gantesbo 1696
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl? Olufsson, hust, 1/6 mtl
Joen Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1697 Gantesbo 1697
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1698 Gantesbo 1698
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1699 Gantesbo 1699
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1700 Gantesbo 1700
Anders Nillsson, hust, 176 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1701 Gantesbo 1701
Anders N, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1702 Gantesbo 1702
And. N., hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1703 Gantesbo 1703
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl, 1 piga
mtl
1704 Gantesbo 1704
Anders, hust, 1/6 mtl, 1 piga
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Jonn Gumesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1705 Gantesbo 1705
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Jonn Gumesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1706 Gantesbo 1706
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1707 Gantesbo 1707
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Joan Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1708 Gantesbo 1708
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olofsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1709 Gantesbo 1709
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1710 Gantesbo 1710
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Jonn Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1711 Gantesbo 1711
Anders, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1712 Gantesbo 1712
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1713 Gantesbo 1713
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1714 Gantesbo 1714
And. Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olufsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust ,1/6 mtl
mtl
1715 Gantesbo 1715
And. Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gummesson, hust ,1/6 mtl
mtl
1716 Gantesbo 1716
And. Nilsson, hust, 1/6 mtl, dräng Oluf
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gummesson, hust ,1/6 mtl
mtl
1717 Gantesbo 1717
Anders Nilsson, hust, 1/6 mtl
Carl Olsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gumesson, hust ,1/6 mtl
mtl
1719 Gantesbo 1719
Måns Larsson 1/6 mtl brukar (inga personer i mtl)
Pähr Carlsson 1/6 mtl brukar (inga personer i mtl)
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
Anders Nilsson, inhyses, utgammal (..) brutet
Carl Oluffsson, inhyses, gammal och sjuk
mtl
1720 Gantesbo 1720
Måns Larsson, 1/6 mtl, 1 inhyses brukar
Pär Carlsson, 1/6 mtl, brukar (ingen person i mantalslängden, står bara ”brukar” i kanten)
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl, son Johan 16 år
mtl
1721 Gantesbo 1721
Måns Larsson, 1/6 mtl, bruk… (ingen person i mtl, står bara ”bruk” i kanten)
Pähr Carlsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl. Son Johan 17 år
mtl
1722 Gantesbo 1722
Måns Larsson, 1/6 mtl, sonen Lars brukar
Per Carlsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1723 Gantesbo 1723
Måns Pärsson, 1/6 mtl, sonen Lars, brukar
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Jonn Gumesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1724 Gantesbo 1724
Pär Carlsson, hust, ¼ mtl
Joan Gumesson, hust, ¼ mtl
mtl
1725 Gantesbo 1725
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust ,1/6 mtl
Jon Gummesson, hust ,1/6 mtl
mtl
1726 Gantesbo 1726
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson bor i Lindehult och brukar här
Jon Gumesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1727 Gantesbo 1727
Pär Carlsson, hust. 1/6 mtl
Måns Larsson, bor i Lindehult och brukar här
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1728 Gantesbo 1728
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson 1/6 mtl brukar och bor i Lindehult
Jon Gummesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1729 Gantesbo 1729
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Jon Gumesson, hust, 1/6 mtl
mtl
1730 Gantesbo 1730
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Hr. Schautbinachtnr brukar
Nils Jonsson, hust ,1/6 mtl

mtl
1731 Gantesbo 1731
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Nils Jonsson, hust (trol. mor, ej hustru, se not.) 1/6 mtl
mtl
1732 Gantesbo 1732
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Nils Jonsson, hust (trol. mor, ej hust, se not.)1/6 mtl
mtl
1733 Gantesbo 1733
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Nils Jonsson, singel, 1/6 mtl. Dess moder inhyses.
mtl
1734 Gantesbo 1734
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 176 mtl, son Nils
Carl Jonsson, singel, 1/6 mtl
mtl
1735 Gantesbo 1735
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Carl Jonsson, singel, 1/6 mtl
mtl
1736 Gantesbo 1736
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Carlsson, hust, 1/6 mtl (borde vara Larsson?)
Carl Jonsson, singel 1/6 mtl
mtl
1737 Gantesbo 1737
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1738 Gantesbo 1738
Pär Carlsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl, dräng Carl
mtl
1739 Gantesbo 1739
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Jon Månsson, singel, 1/6, dess föräldrar inhyses
Peter Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1741 Gantesbo 1741
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl, 1 dotter
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl
Peter Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1742 Gantesbo 1742
Pär Carlsson, hust, 1/6 mtl
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl
Peter Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1743 Gantesbo 1743
Nils Pärsson, singel, 1/6 mtl. Dess moder inhyses.
Jan Månsson, hust, 1/6 mtl
Peter Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1744 Gantesbo 1744
Nils Pärsson, singel, 1/6 mtl. Dess moder inhyses
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl
Peter Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1745 Gantesbo 1745
Nils Persson, singel, 1/6 mtl, dess moder inhyses
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl
Petter Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl
1746 Gantesbo 1746
Nils Pärsson, 1/6 mtl, singel
Jon Andersson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
Gamle bonden Pär Carlsson, hust, han bräcklig
mtl
1747 Gantesbo 1747
Nils Pärsson, singel, 1/6 mtl
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
Gamle bonden Pär Carlsson, hust, han bräcklig
mtl
1748 Gantesbo 1748
Nils Persson, singel, 1/6 mtl
Jon Månsson, hust, 1/6 mtl
Per Andersson, hust, 1/6 mtl
Gamle bonden Per Carlsson, hust, han bräcklig
mtl
1749 Gantesbo 1749
Nils Pärsson, singel, piga Ingri?
Jon Månsson, hust ,1/4 mtl
mtl
1750 Gantesbo 1750
Nils Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Ingre
Jon Nilsson, hust, ¼ mtl
mtl
1751 Gantesbo 1751
Nils Pärsson, hust, 174 mtl, piga Ingre
Jonn Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
mtl
1752 Gantesbo 1752
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, piga Brita (noterad i dräng-kolumnen)
Inhyses drängen Swen Pärsson, inhyses, sjuk
mtl Sid 274: Inhyses drängen Swen Pärsson nämnes.
1753 Gantesbo 1753
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
mtl
1754 Gantesbo 1754
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig. Ingred
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1755 Gantesbo 1755
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig Ingred
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, pig Karin
mtl
1756 Gantesbo 1756
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig. Ingred
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
mtl
1758 Gantesbo 1758
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, pig Lena
mtl
1759 Gantesbo 1759
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders, piga Karin
mtl
1760 Gantesbo 1760
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pigan Ingred
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, dr. Anders, piga Karin
mtl
1761 Gantesbo 1761
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig, Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, dräng And., pig Karin
mtl
1762 Gantesbo 1762
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingre
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, piga Karin
mtl
1763 Gantesbo 1763
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig. Märta
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns piga Gertrud
mtl
1764 Gantesbo 1764
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, piga Giertru
mtl
1765 Gantesbo 1765
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Märta
Jonn Månsson, hust, 174 mtl, son Måns
mtl
1766 Gantesbo 1766
Nils Pärsson, hust, 174 mtl, pig Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, dräng And., pig Ingbor
mtl
1767 Gantesbo 1767
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, piga Kirstin, 1 gosse
mtl
1768 Gantesbo 1768
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jon Månsson, hust, 174 mtl, piga Gertru, 1 gosse
mtl
1769 Gantesbo 1769
Nils Pärsson, hust, 174 mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Jon, piga Elin, 1 gosse
mtl
1770 Gantesbo 1770
Nils Pärsson, hust, ¼? Mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, son Swen, piga Kajsa, 1 gosse
mtl
1771 Gantesbo 1771
Nils Pärsson, hust ,1/4 mtl, son Peter, piga Elin, 2 gossar, 2 flickor
Jon Månsson, hust ,1/4 mtl
Giften drängen Swen, hust
mtl
1772 Gantesbo 1772
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 2 flickor
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Gifte drängen Swen, hust
mtl
1773 Gantesbo 1773
Nils Persson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 1 flicka
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Qwinnsfolket Karin inhyses, utfattig, 1 gosse
Gifte drängen Swen, hust, 1 flicka
mtl drängen Swen omnämns på sid 349
1774 Gantesbo 1774
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 1 flicka
Jaen Månsson, hust, ¼ mtl
Qwinfolket Karin, 1 gosse, utfattiga
Gifte drängen Swen, hust, 1 flicka
mtl
1775 Gantesbo 1775
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pähr, 2 gossar, 1 flicka
Swen jönsson, hust, ¼ mtl, pig Karin, 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Qwinfolket Karin, 1 gosse, utfattiga
mtl
1776 Gantesbo 1776
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, gosse örn, 15 år, dess moder, fadern utgammal, 2 gossar, 1 flicka
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Quinfolket Karin inhyses, utfattig
mtl
1777 Gantesbo 1777
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, gossen Joen 16 år, dess moder inhyses, 2 gossar, 1 flicka
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Quinfolket Karin inhyses, utan bruk
mtl
1778 Gantesbo 1778
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Joen, dess moder, 1 flicka
Swen Joensson, hust, ¼ mtl
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Quinnfolket Karin inhyses, utfattig, 1 gosse
mtl
1779 Gantesbo 1779
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jan, hustru Caisa dess moder
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl, gossen Pär
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Qwinnfolket Karin (eller Stina??), 1 flicka, inhyses, utfattiga.
mtl
1780 Gantesbo 1780
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr. Joen, piga Catharina, dess moder inhyses utgammal
Swenn Jönsson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Quinfolket Karin, 1 flicka, utfattiga, inhyses
mtl
1781 Gantesbo 1781
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Joen, piga Caisa
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl
Dess föräldrar inhyses, bräckliga, och utgamla
mtl
1782 Gantesbo 1782
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Joen, piga Caisa
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla


1783 Gantesbo 1783
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Joen
Swen Joensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1784 Gantesbo 1784
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Joen
Swen Joensson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1785 Gantesbo 1785
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, drän Jan
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1786 Gantesbo 1786
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon
Swen Jansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1787 Gantesbo 1787
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon, 1 flicka
Swen Jönsson, hust, ¼ mtl, dotter Giertru, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1788 Gantesbo 1788
Petter Nilsson, hust, 174 mtl, dräng Jon
Swen Jönsson, hust, ¾ mtl, dotter Giertru
mtl
1789 Gantesbo 1789
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon, 1 gosse, 1 flicka
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Giertru, 1 gosse
mtl
1790 Gantesbo 1790
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas
Swen Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Järtru
mtl
1791 Gantesbo 1791
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Jonas
Dess moder inhyses
Swen Joansson, hust, ¼ mtl
mtl
1792 Gantesbo 1792
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas
Swen Jonssons änka, ¼ mtl, son Måns, dräng Pter, piga Lena
mtl
1793 Gantesbo 1793
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Ingeborg
Swen Jonas änka ¼ mtl, söner Måns och Peter
mtl
1794 Gantesbo 1794
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Pehr Håkansson, hust, ¼ mtl, son Måns
mtl
1795 Gantesbo 1795
Peter Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Johannes
Per Håkansson, hust, ¼ mtl, dr Peter
mtl
1796 Gantesbo 1796
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1797 Gantesbo 1797
Per Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Magnus
Per Håkansson, hust, ¼ mtl, dr Petter
mtl
1798 Gantesbo 1798
Per Nilssons änka, ¼ mtl, dr Magnus
Måns Swensson, hust, 1/8 mtl
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1799 Gantesbo 1799
Pär Nilssons änka, ¼ mtl, dräng Magnus, 3 gossar,1 flicka
Måns Swänsson, hust, 1/8 mtl
Peter Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1800 Gantesbo 1800
Per Nilssons änka, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl
Petter Håkansson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka