Mantalslängder för Bönemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Bönemåla 1633
Samuell i Bönemåla
jb Namnet Måns står överstruket och har ersatts med Samuell
1635 Bönemåla 1635
Ej namngiven bonde
jb
1638 Bönemåla 1638
Soman i Bönemåla
jb
1640 Bönemåla 1640
Samuel i Bönemåla
jb
1642 Bönemåla 1642
Somman (ev Samuel?) i Bönemåla
jb
1644 Bönemåla 1644
Herr Johan i Bönemåla, hust, 1 helt hemman
mtl
1645 Bönemåla 1645
Herr Johan i Bönemåla, hust, 1 helt hemman
mtl
1646 Bönemåla 1646
Herr Johan i Bönemåla, hust, 1 helt hemman
mtl
1647 Bönemåla 1647
Änkan i Bönemåla, 1 helt hemman
mtl
1648 Bönemåla 1648
Joon i Bönemåla, hust
mtl
1649 Bönemåla 1649
Jonn i Bönemåla, hust, 1 dräng, 1 helt hemman
mtl
1650 Bönemåla 1650
Joen i Bönemåla, hust, 1 dräng
mtl
1651 Bönemåla 1651
Jon i Bönemåla, hust, 1 dräng
mtl
1652 Bönemåla 1652
Jon i Bönemåla, hust
mtl
1653 Bönemåla 1653
Jonn i Bönemåla, hust
Ibidem:
Tufwe, fattig och sjuk, hust
mtl
1654 Bönemåla 1654
Jonn i Bönemåla, hust
Tufwe, fattig och sjuk, hust
mtl
1655 Bönemåla 1655
Jonn i Bönemåla, hust
Tuufwe? Ibm, hust
mtl
1660 Bönemåla 1660
Håkan i Bönemåla, hust
Jonn? I samma gård, hust
mtl
1663 Bönemåla 1663
Joon I Bönemåhlen
jb
1664 Bönemåla 1664
Sidan saknas i jordeboken
jb
1665 Bönemåla 1665
Jon i Bönemålen
jb
1666 Bönemåla 1666
Jon I Bönemåla
jb
1667 Bönemåla 1667
Jonn Pedersson, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1668 Bönemåla 1668
Jon i Bönemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1669 Bönemåla 1669
Jonn i Bönemåla, hust
Håkon i samma gård, hust
mtl
1670 Bönemåla 1670
Jon i Bönemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1671 Bönemåla 1671
Jon i Bönemåla, hust, 1 dotter
Åsle i samma gård, hust
mtl
1673 Bönemåla 1673
Joon i Bönemåla, hust, 1 dotter
Sven i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Bönemåla 1675
Jöns i Bönemåla
jb
1676 Bönemåla 1676
Jöns i Bönemåla
jb
1677 Bönemåla 1677
Jöns i Bönemåla
jb
1678 Bönemåla 1678
Jöns i Bönemåla
jb
1679 Bönemåla 1679
Jöns i Bönemåla
jb
1680 Bönemåla 1680
Jöns i Bönemåla
jb
1681 Bönemåla 1681
Cicilia i Bönemåla
Swen i samm gård, hust
Jon i samma gård, hust
mtl
1682 Bönemåla 1682
Cicilia i Bönemåla (inhyses)
Sven i samma gård, hust
Jöns i samma gård, hust
mtl
1685 Bönemåla 1685
Johan i Bönemåla, hust
Swen i samma gård, hust (endast hustrun är markerad i mantalslängden, det finns en notering i vänsterkanten om Swen som jag inte kan tyda, möjligen ”krympling”)
Båtsm. Jöns i samma gård
mtl sid 675
1686 Bönemåla 1686
Johan i Bönemåla, hust
Jöns i samma gård, hust, 1 dräng
mtl
1687 Bönemåla 1687
Johan i Bönemåla, hust
Jöns?? i samma gård, hust, 1 dräng
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1688 Bönemåla 1688
Abraham, hust, och Jöns, hust, i Bönemåla
Båtsm. Måns Brunman i samma gård, hust
mtl
1689 Bönemåla 1689
Joan S i Bönemåla, hust
Jöns L i samma gård, hust
Båtsm Måns Brunman, hust
mtl
1690 Bönemåla 1690
Johan Swensson, hust, 4/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1691 Bönemåla 1691
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Måns Brunman, hust
mtl
1692 Bönemåla 1692
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1693 Bönemåla 1693
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1694 Bönemåla 1694
Johan Svensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1695 Bönemåla 1695
Johan Swensson, hust, 4/16 mtl, 1 dräng
Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1696 Bönemåla 1696
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1697 Bönemåla 1697
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1698 Bönemåla 1698
Johan Swensson, hust, 7/16, 1 dräng
Nills Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Nr 137 Måns Bruman, hust
mtl
1699 Bönemåla 1699
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1700 Bönemåla 1700
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1701 Bönemåla 1701
Johan Svensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1702 Bönemåla 1702
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Brumman
mtl
1703 Bönemåla 1703
Johan, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, 7/16 mtl, 1 son
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1704 Bönemåla 1704
Johan Svensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Carlsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Brumman, hust
mtl
1705 Bönemåla 1705
Jonn, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Måns Bruman, hust
mtl
1706 Bönemåla 1706
Johan Swänsson, hust, 4/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1707 Bönemåla 1707
Johan Swensson, hust, ? Mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1708 Bönemåla 1708
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Bruman, hust
mtl
1709 Bönemåla 1709
Johan Swensson, hust, 4/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Bruman, hust
mtl
1710 Bönemåla 1710
Johan Svensson, hust, 7/16 mtl, 1 son
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Afsk. Båtsman Bruman, inhyses (ev är det hans hustru som inhyses?)
mtl
1711 Bönemåla 1711
Jon Swensson, hust, 4/16 mtl, 1 son
Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Carl Brännman?
mtl
1712 Bönemåla 1712
Johan Swensson, hust, 4/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Carl Bruman
mtl
1713 Bönemåla 1713
Johan Swänsson, hust, 4/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Carl Bönn
mtl
1714 Bönemåla 1714
Johan Svensson, hust, 7/32 mtl, 1 son
Lars Hindricksson, hust, 7/32 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Carl Bruman
mtl
1715 Bönemåla 1715
Johan Svensson, hust, 7/32 mtl
Lars Hindrichsson, hust, 7/32 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, dräng ?Per?
Båtsman vakant
mtl
1716 Bönemåla 1716
Johan Svensson, hust, 7/36 mtl
Lars Hindr.sson, hust, 7/32 mtl
Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Carl Bruman
mtl
1717 Bönemåla 1717
Johan Swänsson, hust, 3/16 mtl
Jöns Larsson, hust, 3/16 mtl, dräng Pähr
Båtsm. Carl Bruman
mtl
1718 Bönemåla 1718
Johan Swänsson, hust, 7/16 mtl
Nämndeman Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, dräng Lars Pährsson, 17 år
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1720 Bönemåla 1720
Johan Swänsson, hust, 7/16 mtl
Nämndeman Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1721 Bönemåla 1721
Johan Swänsson, hust, 7/16 mtl
Nämndeman Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 piga
Förlåfw. Båtsm. Pähr Fyrhake inhyses
Båtsm. Carl Brum, hust
mtl
1722 Bönemåla 1722
Johan Swensson, hust, 7/16 mtl
Nämndeman Jöns Larsson, hust, 4/16 mtl, dräng Anders
Båtsm. Carl Brumman, hust
Hustrun Karin inhyses, förlåfwat båtsmanshustru
mtl
1723 Bönemåla 1723
Johan Svensson, hust, 7/16 mtl
NämndemanJöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Carl Bruman, hust
Hustrun Carin inhyses
mtl
1724 Bönemåla 1724
Johan Svensson, hust, 7/32 mtl, inhyses ”blarmanshustrun” (båtsmanshustrun??)
Pär Joensson, hust, 7/32 mtl
Nämndeman Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, dräng Swen (Sune?), 1 piga
Båtsm. Carl Brinkman, hust
mtl
1725 Bönemåla 1725
Johan Svensson, hust, 7/32 mtl
Pär Jonsson, hust, 7/32 mtl
Nämndeman Jöns Larsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Carl Bomman, hust
mtl

1726 Bönemåla 1726
Johan Svensson, hust, 7/32 mtl
Pär Jonsson, hust, 7/32 mtl
Jöns Lars änka, 7/6 mtl, dräng Pär
Båtsm. Carl Brumman, hust
mtl
1727 Bönemåla 1727
Johan Swensson, hust, 7/32 mtl
Pär Jonsson, hust, 7/32 mtl
Jönses änka, 7/16 mtl, dräng Gume
Båtsm. Carl Bruman, hust
Bonden Lars Hindriksson, hust, inhyses
mtl
1728 Bönemåla 1728
Johan Swänsson, hust, 7/32 mtl
Johan Jansson, hust, 7/32 mtl
Jöns änka, 7/16 mtl, dräng Petter
Förlofv. Båtsm. Pär Fyrhake, utfattig
Båtsm. Carl Brumman, hust
Bonden Lars Hindricksson, hust, inhyses
mtl
1729 Bönemåla 1729
Johan Svensson, hust, 7/32 mtl, son Pär
Johan Jansson, hust, 7/32 mtl
Jöns änka, 7/16 mtl, dräng Pär
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1730 Bönemåla 1730
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Johan Johansson, hust, 7/32 mtl
Jönsas änka, 7/16 mtl, dräng Pär, 1 piga
Gamle bonden Johan Swensson, utgammal
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1731 Bönemåla 1731
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Johan Jonsson, hust, 7/32 mtl
Jonsas änka, 7/16 mtl, dräng Pär
Båtsm. Carl Bruman, hust
Gamla bonden Johan Swensson, utgammal
mtl
1732 Bönemåla 1732
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Jon Jansson, hust, 7/32 mtl
Jöns änka, 7/16 mtl, dräng Pär
Båtsm. Carl Burman, hust
Gamle Johan Svensson, utgammal
mtl
1733 Bönemåla 1733
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Johan Johansson, hust, 7/32 mtl
Jons änka, 7/16 mtl, dräng Måns
Båtsm. Carl Bruman, hust
Gamle bonden Johan Swensson, utgammal
mtl
1734 Bönemåla 1734
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Johan Johansson, hust, 7/32 mtl
Jöns änka 7/16 mtl, dräng Olof
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1735 Bönemåla 1735
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Johan Johansson, hust, 7/32 mtl, nämnes pigan Ingred
Jönses änka, 7/16 mtl, dräng Jon
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1736 Bönemåla 1736
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Johan Johansson, hust, 7/32 mtl
Hälftenbönder:
Pär Jönsson, bor i Kronobergs län
Jon Giertsson, singel
Båtsm. Carl Bruman, hust
mtl
1737 Bönemåla 1737
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Jon Johansson, hust, 7/32 mtl, dräng Måns
Jon Giertsson, singel, 7/16 mtl, dräng Jöns, 1 piga
Båtsm. Olof Bruman, ogift
mtl
1738 Bönemåla 1738
Pär Johansson, hust, 7/32 mtl
Jon Johansson, hust, 7/32 mtl
Jon Giertsson, singel, 7/16 mtl, dräng Jöns
Båtsm. Olof Bruman, ogift
mtl
1739 Bönemåla 1739
Pär Jonsson Höök, hust, 7/32 mtl
Jon Johansson, hust, 7/32 mtl
Gume Pärsson, singel, 7/16 mtl, dräng Jöns
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1740 Bönemåla 1740
Pär Höök, hust, 4/32 mtl
Jön Jonsson, hust, 4/32 mtl
Gumme Pärsson, singel, 4/16 mtl, dräng Lars
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1741 Bönemåla 1741
Pär Jonnsson, hust, 4/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 4/32 mtl
Gume Pärsson, singel, 7/16 mtl, dräng Jon
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1742 Bönemåla 1742
Pär Jonsson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 4/32 mtl
Gumme Pärsson, singel, 7/16 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1743 Bönemåla 1743
Pär Jonsson, hust, 21/32 mtl, son Jan
Jon Jaensson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1744 Bönemåla 1744
Pär Jönsson, hust, 21/32 mtl, dräng Jonas
Jon Jansson, hust, 7/32 mtl, dräng Erland
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1745 Bönemåla 1745
Per Jönsson, hust, 21/32 mtl, 1 piga
Jon Jansson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Oluf Bruman, hust
mtl
1746 Bönemåla 1746
Pär Jönsson, hust, 21/32 mtl, 1 piga
Jon Jansson, hust, 4/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1747 Bönemåla 1747
Pär Jönsson, hust, 21/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båts Olof Bruman, hust
mtl
1748 Bönemåla 1748
Per Jönsson, hust, 7/16 mtl
Jon Jansson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Brunman, hust
mtl
1749 Bönemåla 1749
Pär Jönsson, singel, 7/16 mtl, piga Kierstin
Jon Jonnssons änka, (notering om en son Nils, men han är ej medtagen i längen; för ung??)
Juan Jonnsson, hust, 4/32 mtl
Båtsm. Olof Brunman, hust
mtl
1750 Bönemåla 1750
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Jan Jonssons änka, 7/32 mtl, son Nils
Jan Jönsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bremer, hust
mtl
1751 Bönemåla 1751
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Jan Jonssons änka, 7/32 mtl, son Nils
Joann Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1752 Bönemåla 1752
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Jon Jonssons änka, 7/32 mtl, son Nils
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1753 Bönemåla 1753
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns och piga Brita
Jon Jonssons änka, 7/32 mtl, son Nils
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1754 Bönemåla 1754
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns, pigan Märta
Jon Jönssons änka, 7/32 mtl, son Börge
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1755 Bönemåla 1755
Pär Jönsson, hust, 4/16 mtl, son Jöns, piga Märta
Jon Jonssons änka, 7/32 mtl, son Börge
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1756 Bönemåla 1756
Per Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Jon Jonssons änka, 7/32 mtl, son Börge
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Brunman, hust
mtl
1757 Bönemåla 1757
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Måns Danielsson, singel, 7/32 mtl
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl
Gamle bonden Jon Jonssons änka inhyses
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1758 Bönemåla 1758
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1759 Bönemåla 1759
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Jöns
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bomman, hust
mtl
1761 Bönemåla 1760
Pär (Jon?) Jonsson, hust, 7/16 mtl, söner Jöns, Lars
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jan Jonss, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1760 Bönemåla 1760
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, söner Jöns, Lars
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Brumman, hust
mtl
1762 Bönemåla 1762
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, söner Jöns och Lars
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1763 Bönemåla 1763
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, söner Jöns och Lars
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Olof Bruman, hust
mtl
1764 Bönemåla 1764
Pär Jönsson, hust, 7/32 mtl, son Lars
Jöns Pärsson, singel, 7/32 mtl
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl, piga Brita
Båtsm Bruman vakant
mtl
1765 Bönemåla 1765
Pär Jönsson, hust, 7/32 mtl, son Lars, piga Ingre
Jöns Pärsson, singel, 7/32 mtl
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl, piga Elin
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Bönemåla 1766
Pär Jönsson, hust, 7/16 mtl, son Lars, piga Brita, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 3 flickor
Jon Jönsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm. Vakant
Inhyses gamla pigan Brita, vanför
mtl gamla pigan Brita, arbetsför, omnämnes på sidan 354
1767 Bönemåla 1767
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl
Lars Pärsson, singel, 7/32 mtl, pig Brita
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 3 flickor
Jon Jönsson, hust, 7/32 mtl, dotter Karin, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm vakant
mtl
1768 Bönemåla 1768
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingier, 3 flickor
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl, dotter Karin, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Jonas Bruman, ogift
mtl
1769 Bönemåla 1769
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Märta
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig Ingred, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 3 flickor
Jon Jonsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas, dotter Karin, 2 flickor
Båtsm. Jonas Bruman, ogift
mtl
1770 Bönemåla 1770
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Lisbeth
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig Lena, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 3 flickor
Jon Jönsson, hust, 7/32 mtl, son Jonn, dotter Karin
Båtsm Jonas Bruman, ogift
mtl
1771 Bönemåla 1771
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig Märta
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig Ingvor, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 3 flickor
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl, son Jon, dotter Karin, 2 flickor
Båtsm. Jonas Bruman, hust
mtl
1772 Bönemåla 1772
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga? Brita
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig. Ingre, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 3 flickor
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas
Båtsm. Jonas Bruman, hust
mtl
1773 Bönemåla 1773
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Märta, 1 flicka
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas, dotter Stina, 2 flickor
Quinnfolket Inrid och Brita inhyses, bräckliga och utfattiga, 1 gosse
Båtsm. Vakant
mtl
1774 Bönemåla 1774
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Marta, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jan Jonsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas, dotter Stina
Quinnfolket Ingre och Brita, 1 gosse, bräckliga och utfattiga
Båtsm Bruman vakant
mtl
1775 Bönemåla 1775
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Marta, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig Ingiär, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jönsson, singel, 7/32 mtl, pig Stina
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Quinnfolk: Ingier och Brita, 1 gosse, bräckliga och utfattiga
Båtsm. Vakant
mtl
1776 Bönemåla 1776
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Marta, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingier, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jönsson, singel, 7/32 mtl, piga Stina
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Quinnfolket Ingred, 1 gosse, bräcklig och utfattig
Båtsm. Vakant
mtl
1777 Bönemåla 1777
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Märta, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingerd, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jonsson, singel, 7/32 mtl, 2 flickor
Quinnfolket Inger, bräcklig och utfattig
Båtsm. Nils Bruman, ogift
mtl
1778 Bönemåla 1778
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, pig Marta, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingier, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jonsson, singel, 7/32 mtl, piga Karin, 2 flickor
Båtsm. Nils Bruman, ogift
mtl
1779 Bönemåla 1779
Jöns Persson, hust, 7/32 mtl, piga Marta, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, pigan Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jånsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla(?)
Båtsm. Nils Bruman, ogift
mtl
1780 Bönemåla 1780
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jönsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1781 Bönemåla 1781
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Jånsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1782 Bönemåla 1782
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingier, 1 gosse, 1 flicka
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, döttrar Caisa och Stina, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jönsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1783 Bönemåla 1783
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingre
Måns Danielsson, hust, 7/32 mtl, dotter Stina, 1 flicka
Jonas Jönsson, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1784 Bönemåla 1784
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl
Måns Danielssons änka, 7/32 mtl, döttrar Stina och Giertru, 1 gosse
Jonas Jönsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Dess fader, utgammal, dotter Botill
Båtsm. Nils Brunman, hust
mtl
1785 Bönemåla 1785
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Pär
Måns Danielssons änka, 7/32 mtl, dotter Stina
Jonas Jonsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Dess fader, utgammal, (faderns) dotter Botill
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1786 Bönemåla 1786
Jöns Pärsson, 7/32 mtl, 2 gossar
Lars Pärsson, 7/32 ml, son Pehr
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, dotter Stina, 1 gosse
Jonas Jansson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Dess fader inhyses, utgammal, har dottern Botill
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1787 Bönemåla 1787
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Pehr
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas
Jonas Jonsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Dess fader, utgammal, inhyses, dotter Botil
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1788 Bönemåla 1788
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Pehr
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas
Jonas Jonsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Dess fader, utgammal, dotter Botil
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1789 Bönemåla 1789
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, dotter Maria
Lars Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Pehr
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas
Jonas Jonsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Bruman, hust
mtl
1790 Bönemåla 1790
Jöns Pärsson, hust, 7/32 mtl, dotter Maria
Lars Pärsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, son Pär, piga Lena
Petter Pärsson, singel, 7/32 mtl, döttrar Caisa och Stina
Jonas Jonsson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1791 Bönemåla 1791
Jöns Pehrsson, hust, 7/32 mtl, dotter Maria
Lars Pehrssons änka, 7/32 mtl, söner Per, Peter, piga Stina
Petter Pehrsson, singel, 7/32 mtl, dotter Kajsa
Jonas Juansson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1792 Bönemåla 1792
Jöns Persson, hust, 7/32 mtl, dotter Maria
Lars Perssons änka, 7/32 mtl, söner Per, Petter, piga Catrina
Petter Persson, singel, 7/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Juansson, 7/32 mtl, bor i Bamsekulla
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1793 Bönemåla 1793
Jöns Pehrsson, hust, 7/32 mtl, dotter Maria
Pehr Pehrssons änka, 7/32 mtl, söner Per, Petter, piga Sigrid?
Jonas Månsson, singel, 7/32 mtl, dräng Peter
Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, dotter Lena, piga Ingrid
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
1794 Bönemåla 1794
Jöns Pehrssons änka, 7/32 mtl, dräng Peter, piga Ingrid
Pehr Larsson, singel, 7/32 mtl, piga Stina
Jonas Månsson, hust, 7/32 mtl, dr Petter
Jonas Jannsson, hust, 7/32 mtl, pig. Ingrid
Båtsm. Nils Brunman, hust
mtl
1795 Bönemåla 1795
Jöns Peterssons änka, 7/32 mtl, dräng Anders
Per Larsson, singel, 7/32 mtl
Jonas Månsson, hust, 7/32 mtl, dräng Per
Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Nils Brunman, hust
mtl
1796 Bönemåla 1796
Jöns Pers änka, 7/32 mtl, dr Andres
Pehr Larsson, singel, 7/32 mtl, dräng Petter, piga Botill
Jonas Månsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingeborg
Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa
Båtsm. Nils Brunman, hust
Inhyses pigan Cathrina, utfattig
mtl
1797 Bönemåla 1797
Juan Pettersson, hust, 7/32 mtl, piga Lena
Per Larsson, hust, 7/32 mtl, dräng Anders, piga Ingerd
Jonas Månsson, singel, 7/32 mtl, dräng Nils, pigor Lena, Ingeborg
Jonas Juansson, hust, 7/32 mtl, dräng Petter, piga Cajsa
Båtsm. Nils Bruman, hust
Inhyses pigan Katrina, utfattig
mtl
1798 Bönemåla 1798
Juan Pettersson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa
Petter Larsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingerd
Jöns Månsson, hust, 3/32 mtl, dess föräldrar inhyses
Jonas Juansson, hust, 7/32 mtl, pigan Agda?? (Kaisa??), Katarina, dräng Per, bräcklig
Båtsm. Nils Bruman, hust
Inhyses pigan Katarina, utfattig
mtl
1799 Bönemåla 1799
Jan Petersson, hust, 7/32 mtl, piga Lena
Peter Larsson, hust, 7/32 mtl, dräng Anders, 1 gosse
Jonas Månsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingeborg, dess för inhyses, utgammal
Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa
Båtsm. Nils Brum, hust
mtl
1800 Bönemåla 1800
Jan Persson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa, 1 flicka
Peter Larsson, hust, 7/32 mtl, dräng Anders, 1 gosse
Jonas? Månsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingeb., dess far inhyses, utgammal, 2 flickor
Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, piga Annicka
Båtsm. Nils Bruman, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka