Mantalslängder för Kabblanäs, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Notering
1631 Kabblanäs 1631
Nils
jb
1632 Kabblanäs 1632
Nills
jb
1634 Kabblanäs 1634
Niels
jb
1635 Kabblanäs 1635
Nils
jb
1637 Kabblanäs 1637
Nils
jb
1638 Kabblanäs 1638
Nils
jb
1640 Kabblanäs 1640
Nils
jb
1642 Kabblanäs 1642
Nils
mtl s247
1642 Kabblanäs 1642
Swän
hustru Ingrid
mtl
1642 Kabblanäs 1642 Krigsfolk på skatt o Crono
Ingeborg
mtl
1643 Kabblanäs 1643
-
Ingebor
mtl
1643 Kabblanäs 1643
Nils
mtl s 235
1644 Kabblanäs 1644
-
Ingeborg
mtl
1645 Kabblanäs 1645
Nills
jb
1645 Kabblanäs 1645
Per
hustru Elin
mtl
1646 Kabblanäs 1646
Förman Håkan
hustru Ingeborg
mtl
1647 Kabblanäs 1647
Märit
mtl Notering sid 182:
Håkan och hans hustru Ingebor i Kabblanäs är flyttade åt Möre.
1648 Kabblanäs 1648
hustru Märit
mtl
1650 Kabblanäs 1650
Håkan
jb
1650 Kabblanäs 1650
Nils
mtl
1650 Kabblanäs 1650
Nils
mtl s 247
1651 Kabblanäs 1651
Simon
mtl
1652 Kabblanäs 1652
Simon
hustrun
mtl
1653 Kabblanäs 1653
Håkan
jb
1653 Kabblanäs 1653
Simon
mtl
1654 Kabblanäs 1654
Simon
mtl
1655 Kabblanäs 1655
Simon
mtl
1656 Kabblanäs 1656
Simon
I samma gård:
hustru Kerstin i samma gård är mot 70 år och alldeles utfattig, förskonas
mtl
1657 Kabblanäs 1657
1/2 Simon, hustru Kirstin
mtl
1659 Kabblanäs 1659
Simon
mtl
1660 Kabblanäs 1660
Håkan
jb
1660 Kabblanäs 1660
Simon
hustru Kirstin
mtl
1661 Kabblanäs 1661
Simon Soldat, Kirstin (..) fattig folk
mtl
1662 Kabblanäs 1662
hustru Kirstin och andra ?som och utfattige??
mtl
1663 Kabblanäs 1663
Kabblanäs 1663
hustru Kirstin, soldat Simon
mtl
1664 Kabblanäs 1664
hustru Kirstin, Soldat Simon
mtl
1665 Kabblanäs 1665
Simon, hustru Kirstin
mtl
1666 Kabblanäs 1666
Simon Comd. Oluf, Märitt Kirstin (3 p)
mtl Comd = trol militärtjänst
1667 Kabblanäs 1667
Oluf Märit, Kirstin flyttat åt Möre (2 p)
mtl
1668 Kabblanäs 1668
1/2 Knekt Oluff och hustru (1 p)
mtl
1669 Kabblanäs 1669
1/2 Knekt Oluf och hustru (1 p)
mtl
1669 Kabblanäs 1669
Håkan
jb
1670 Kabblanäs 1670
1/2 Oluf och hustru (2 p)
mtl
1670 Kabblanäs 1670
Håkan
jb
1671 Kabblanäs 1671
1/2 Oloff och hustru (2 p)
mtl
1673 Kabblanäs 1673
Håkan
jb
1675 Kabblanäs 1675
1/2 Oluf, hustru (2 p)
mtl
1675 Kabblanäs 1675
Håkan
jb
1676 Kabblanäs 1676
1/2 Oluf, hustrun (2 p)
mtl
1678 Kabblanäs 1678
Håkan
jb
1680 Kabblanäs 1680
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1681 Kabblanäs 1681
1/2 mtl Oluf och hustru (2 p)
mtl
1685 Kabblanäs 1685
1/2 mtl Oluf, hustru, Carl (3 p)
mtl
1686 Kabblanäs 1686
1/2 mtl Oluf, hustru, d. Anund (3 p)
mtl
1687 Kabblanäs 1687
1/2 mtl Oluf, hust, Carl, hust (4 p)
?Son? dräng Anund (1 p)
mtl
1688 Kabblanäs 1688
1/2 mtl Oluf, hustru, Carl, hustru (4 p)
d: Anund (1 p)
mtl
1689 Kabblanäs 1689
1/2 mtl Oluf, hustru, Carl, hustru (4 p)
Dräng Anund (Amund?) (1 p)
mtl
1690 Kabblanäs 1690
1/2 mtl Carl, hustru, D. Anders (3 p)
mtl
1691 Kabblanäs 1691
1/2 mtl Carl, hust, Anund, hustru (4 p)
mtl
1692 Kabblanäs 1692
1/2 mtl Carl, hustrun, Anund, hustrum (4 p)
mtl
1693 Kabblanäs 1693
1/2 mtl Carl, hustru, Amund, hustru (4 p)
mtl
1694 Kabblanäs 1694
Carl och Anund, hustrur (4 p)
mtl
1695 Kabblanäs 1695
1/2 mtl Carl, hustru, Anund, hustru (4 p)
mtl
1697 Kabblanäs 1697
Carl och Gumme
jb
1699 Kabblanäs 1699
Anund, Nills
jb
1701 Kabblanäs 1701
1/2 mtl Amund, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1701 Kabblanäs 1701
Anund och Nils
jb
1702 Kabblanäs 1702
1/2 mtl Amund, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1703 Kabblanäs 1703
1/2 mtl Anund, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1704 Kabblanäs 1704
1/2 mtl Amund, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1705 Kabblanäs 1705
1/2 mtl Amund, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1706 Kabblanäs 1706
Anund, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1707 Kabblanäs 1707
Amund, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1708 Kabblanäs 1708
Anund och Nills
jb
1710 Kabblanäs 1710
Anund, Nills
jb
1712 Kabblanäs 1712
Anund
jb
1714 Kabblanäs 1714
Anders och Swän
jb
1716 Kabblanäs 1716
Gumme och Swän
jb
1717 Kabblanäs 1717
1/2 mtl Amund, hustru, Swen, hustru (4 p)
mtl
1717 Kabblanäs 1717
Anund och Swen
jb
1718 Kabblanäs 1718
Amund, hustru (2 p)
Sven, hustru (2 p)
mtl
1719 Kabblanäs 1719
Amund, hust
Sven, hust
rgd
1720 Kabblanäs 1720
Nils och Swän
jb
1721 Kabblanäs 1721
Nils och Swän
jb
1723 Kabblanäs 1723
Nills
Swän
rgd
1723 Kabblanäs 1723
Nils, Swän
jb
1724 Kabblanäs 1724
Nills
Swänn
rgd
1725 Kabblanäs 1725
Nills
Swän
rgd
1725 Kabblanäs 1725 Krono
Nils Sven
jb
1726 Kabblanäs 1726
Nills
Swän
rgd
1726 Kabblanäs 1726 Krono
Nils och Sven
jb
1727 Kabblanäs 1727
Nils
rgd
1728 Kabblanäs 1728
Nils
rgd
1728 Kabblanäs 1728 Krono
Nils
jb
1729 Kabblanäs 1729
Nils
rgd
1729 Kabblanäs 1729
Nils
jb
1730 Kabblanäs 1730
Nils
rgd
1731 Kabblanäs 1731
Nills
rgd
1732 Kabblanäs 1732
Nils
rgd
1733 Kabblanäs 1733
Nils
rgd
1734 Kabblanäs 1734
Nils
rgd
1735 Kabblanäs 1735
Nills
rgd
1736 Kabblanäs 1736
Nils
rgd
1736 Kabblanäs 1736
Nils
jb
1737 Kabblanäs 1737
Nills
rgd
1738 Kabblanäs 1738
Nils
rgd
1739 Kabblanäs 1739
Nils
Dottern Karin
rgd
1740 Kabblanäs 1740
Nils, dotter Karin
Ibm. Västregård:
Carl
rgd anm. Jag tror att Ibm Västregård ev. avser Hovgård Västregård även om detta ej framgår.
1742 Kabblanäs 1742
Nils
jb
1744 Kabblanäs 1744
Nils Larsson, hust
Dotter Karin
mtl
1745 Kabblanäs 1745
Nils Larsson, hust
Dotter Karin
mtl
1746 Kabblanäs 1746
Nils Larsson, hustru (2 p)
Dot. Karin (1 dotter)
mtl
1747 Kabblanäs 1747
Nils, hustru, dot. Ingred (2 p, 1 dotter)
mtl
1748 Kabblanäs 1748
Nils ?Larsson?, hustru (2 p)
dotter: Ingierd (1 dotter)
mtl
1749 Kabblanäs 1749
Nils Carlsson?, hustru (2 p)
dotter Ingierd (1 dotter)
mtl
1750 Kabblanäs 1750
Nils Larsson, hustru (2 p)
dotter Ingrid (1 dotter)
mtl
1751 Kabblanäs 1751
Nills Larsson, hustru (2 p)
dott. Ingiärd (1 dotter) 15 år
Son Lars (1 son) 15 år
mtl
1752 Kabblanäs 1752
Nils Larsson, hustru (2 p)
son Lars dotter Ingrid (1 son 1 dotter)
mtl
1754 Kabblanäs 1754 1/2 mtl
1/2 mtl Nils Larsson, hust (2 p)
son Lars, dotter Ingrid (1 son in dot)
mtl
1755 Kabblanäs 1755 1/2 mtl
1/2 mtl Nils Carlsson, hust (2 p)
son Lars (1 son)
dott. Elin (1 dotter)
mtl
1756 Kabblanäs 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Larsson, hust (2 p)
Son Lars (1 son)
dot. Kirstin (1 dotter)
1/4 mtl Nils Persson, hust (2 p)
mtl
1757 Kabblanäs 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Nils ?Larsson? (Svensson?), hust (2 p)
son Lars, dot. Kierstin (1 son 1 dot)
1/4 mtl Nils Persson, hust (2 p)
mtl
1758 Kabblanäs 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Larsson, hust (2 p)
S. Lars, d. Kerstin (1 son 1 dotter)
1/4 mtl Nils Persson, hust (2 p)
mtl
1759 Kabblanäs 1759 1/2 mtl
1/2 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
dr. Lars (1 dräng)
Nils Larsson?, hustru (1 hust) Mannen utgammal.
mtl
1760 Kabblanäs 1760 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
1/4 mtl dr. Hans (Lars?) Nilsson (1 p)
anm: Nils Håkansson och Hans Nilsson är svågrar.
Inhyses Nils Larsson, hustru anm. Mannen utgammal, ?fattig?, hustrun ?tinnar?
mtl
1761 Kabblanäs 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Håkansson, hust (2p)
1/4 mtl Lars Nilsson, hust (2 p)
mtl
1762 Kabblanäs 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
1/4 mtl Lars Nilsson, hust (2 p)
mtl
1763 Kabblanäs 1763 1/2 mtl
1/4 mtl Nils, hust (2 p)
1/4 mtl Lars, hust (2 p)
mtl
1764 Kabblanäs 1764 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
dr. Nils (1 dr)
1/4 mtl Lars Nillsson, hust (2 p)
mtl
1765 Kabblanäs 1765 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Håkansson, hust (2 p)
1/4 mtl Lars, hust (2 p)
p Maria (1 pig)
mtl
1767 Kabblanäs 1767 ½ mtl
¼ mtl Nils, hust (2 p)
Son Jonas, Nils (2 söner u 15 år)
¼ mtl Lars, hust (2 p)
Dot. Ingeborg (1 dot u 15 år)
mtl
1768 Kabblanäs 1768 ½ mtl
¼ mtl Nils, hust (2 p)
¼ mtl Lars, hust (2 p)
mtl
1769 Kabblanäs 1769 ½ mtl
¼ mtl Nils, hust (2 p)
¼ mtl Lars, hust (2 p)
Pig. Järtrud (1 pig)
mtl
1770 Kabblanäs 1770 ½ mtl
¼ mtl Nils, hust (2 p)
¼ mtl Lars, hust (2 p)
mtl
1778 Kabblanäs 1778 ½ mtl
¼ mtl under Järnbruket
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
mtl
1784 Kabblanäs 1784
½ mtl
Per? Nilsson, hust
mtl
1785 Kabblanäs 1785 ½ mtl
½ mtl Per Nilsson, hust (1 p) anm: 1/3 brukare. Hustrun sängliggande
mtl
1791 Kabblanäs 1791 ½ mtl
¼ mtl Anders Persson, hust (2 p) 1/3brukare
¼ mtl Nils Persson, hust (2 p) 1/3brukare
s. Peter (1 p)
mtl
1792 Kabblanäs 1792 ½ mtl
¼ mtl Anders Persson, hust (2 p), 1/3dingsbrukare
¼ mtl Nils Persson, hust (2 p), 1/3dingsbrukare
S: Peter (1 p)
mtl
1795 Kabblanäs 1795 ½ mtl
½ mtl Nils, hust (2 p)
s. Peter (1 p)
mtl
1797 Kabblanäs 1797 ½ mtl
Under Linnefors
mtl
1798 Kabblanäs 1798 ½ mtl
Under Linnefors järnbruk
mtl
1799 Kabblanäs 1799 ½ mtl
½ mtl under Lindefors bruk
mtl
1800 Kabblanäs 1800 ½ mtl
Under Lindefors
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka