Mantalslängder för Guttamåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Guttamåla 1631
Måns
jb
1632 Guttamåla 1632
Måns
jb
1634 Guttamåla 1634
Måns
jb
1635 Guttamåla 1635
Måns
jb
1637 Guttamåla 1637
Måns
jb
1638 Guttamåla 1638
Måns
jb
1640 Guttamåla 1640
Inge
jb
1641 Guttamåla 1641
Inge Månsson
jb
1642 Guttamåla 1642
Inge Månsson
mtl s247
1642 Guttamåla 1642 frälse
Inge?
Hustru Gunnill
mtl
1643 Guttamåla 1643
Inge
hustru Gunnil
mtl
1643 Guttamåla 1643
Inge
mtl s 235
1644 Guttamåla 1644
Inge
Gunnill
mtl
1644 Guttamåla 1644
Inge
mtl s 389
1645 Guttamåla 1645
Inge
hustru Gunell
mtl
1645 Guttamåla 1645
namn helt oläsl, finns ev. ej
jb
1646 Guttamåla 1646
Inge Månsson
hustru Gunill
mtl
1647 Guttamåla 1647
Inge Månsson
hustru Gunnill
mtl
1648 Guttamåla 1648
Inge Månsson
hustru Gunnill
mtl
1650 Guttamåla 1650
Inge
jb
1650 Guttamåla 1650
Inge
hustru Gunnill
mtl
1650 Guttamåla 1650
Inge
hustru Gunnilla
mtl s 247
1651 Guttamåla 1651
Inge
mtl
1652 Guttamåla 1652
Inge
hustrun
mtl
1653 Guttamåla 1653
Inge
mtl
1653 Guttamåla 1653
Ingmar?
jb
1654 Guttamåla 1654
Oluf
mtl
1655 Guttamåla 1655
Oloff
mtl
1656 Guttamåla 1656
Soldat Olof
mtl
1657 Guttamåla 1657
1/2 Oluff Soldat
mtl
1659 Guttamåla 1659
Oluff
mtl
1660 Guttamåla 1660
Ingialds?
jb
1660 Guttamåla 1660
Oluf
mtl
1662 Guttamåla 1662
Oluff, Inge och Hans, hustrun avflyttad? Åt Möre
mtl Endast 1 person räknas i mantalslängden
1663 Guttamåla 1663
Oluff, hustru Karin
mtl
1664 Guttamåla 1664
Oluff, hustru Karin
mtl
1665 Guttamåla 1665
Oluff, hustru Karin
mtl
1666 Guttamåla 1666
Oluf, Karin
mtl
1667 Guttamåla 1667
Oluf, hustrun, Inge (3 p)
mtl
1668 Guttamåla 1668
1/2 Inge och hustru Gunnil (2 p)
Inhyses: Oluff och hustrun bortgångna att tigga.
mtl
1669 Guttamåla 1669
1/2 Inge och hustru (2 p)
mtl
1669 Guttamåla 1669
Ingalds?
jb
1670 Guttamåla 1670
1/2 Anders och hustru (2 p)
mtl
1670 Guttamåla 1670
Ingwards? (Ingierd? Ingemar?)
jb
1671 Guttamåla 1671
1/2 Anders och hustru (2 p)
Oluf och hustru (2 husfattiga)
mtl
1675 Guttamåla 1675
1/2 Jöns, hustru, Olof änkling (3 p)
mtl
1675 Guttamåla 1675
Ingierd (Ingrid?,Ingvald??)
jb
1678 Guttamåla 1678
Ingierd? (möjl. Ingel eller Ingemar)
jb
1680 Guttamåla 1680
1/4 mtl Per, hustru (2 p)
mtl
1681 Guttamåla 1681
1/4 mtl Per och hustru (2 p
mtl
1685 Guttamåla 1685
1/4 mtl Pär, hustrun (2 p)
mtl
1686 Guttamåla 1686
1/4 mtl Per, hustru (2 p)
knekt Per, hustru (1 p, 1 mil)
mtl
1687 Guttamåla 1687
1/4 mtl Pär, hustru (2 p)
Knekt Per, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1688 Guttamåla 1688
1/4 mtl Per, hustru (2 p)
Knekt Per, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1689 Guttamåla 1689
1/4 mtl Per, hustrun (2 p)
knekt Per, hustrun (1 p 1 mil)
mtl
1690 Guttamåla 1690
1/4 mtl Per, hustru (2 p)
Knekt Pär, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1691 Guttamåla 1691
1/4 mtl Per, hustru (2 p)
Knekt Per, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1692 Guttamåla 1692
1/4 mtl Per, hustrun (2 p)
knekt Per, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1693 Guttamåla 1693
1/4 mtl Per, hustru (2 p)
knekt Per, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1694 Guttamåla 1694
1/2 mtl Per, hustrun (2 p)
knekt Per, hustrun (1 p)
mtl
1695 Guttamåla 1695
1/2 mtl Enka Kirstin (1 p)
Knekt Pär, hustru (1 p)
mtl
1697 Guttamåla 1697
Pehr
jb
1699 Guttamåla 1699
Per
jb
1701 Guttamåla 1701
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
3-ding Knekt Gumme, hustru (1 p)
Knekt Pär, hustru (1 p)
mtl
1701 Guttamåla 1701
Per och ?knekt? Gumme
jb
1702 Guttamåla 1702
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
knekt Pär, hustru (1 p )
mtl
1703 Guttamåla 1703
Per, hustru (2 p)
knekt Pär, hustru (1 p)
mtl
1704 Guttamåla 1704
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
Knekt Pär, hustru (1 p)
mtl
1705 Guttamåla 1705
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
pig. Ingrid (1 dotter)
knekt Pär, hustru (1 p)
mtl
1706 Guttamåla 1706
Per, hustru (2 p)
Knekt Per, hustru (1 p)
mtl
1707 Guttamåla 1707
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
dr. Pär (1 son)
Knekt Pär, hustru (1 p)
mtl
1708 Guttamåla 1708
Pär
jb
1710 Guttamåla 1710
Pehr
jb
1712 Guttamåla 1712
Pär
jb
1714 Guttamåla 1714
Per? (möjl. Jon?)
jb
1716 Guttamåla 1716
Pär och Anders
jb
1717 Guttamåla 1717
1/2 mtl Anders, hustru (2 p)
Enkan Kirstin (1 inhys) anm: gammal
mtl
1717 Guttamåla 1717
Anders
jb
1718 Guttamåla 1718
Anders, hustru (2 p)
mtl
1719 Guttamåla 1719
Anders, hust
rgd
1720 Guttamåla 1720
Anders och Pär
jb
1721 Guttamåla 1721
Anders
jb
1723 Guttamåla 1723
Anders, Pär
jb
1723 Guttamåla 1723
Gudmund
Pär
rgd
1724 Guttamåla 1724
Anders
Per
rgd
1725 Guttamåla 1725
Anders
Pär
rgd
1725 Guttamåla 1725 frälse
Anders Per
jb
1726 Guttamåla 1726
Anders
Pehr
rgd
1726 Guttamåla 1726 Frälse
Anders och Pär
jb
1727 Guttamåla 1727
Anders, Per
rgd
1728 Guttamåla 1728
Anders
Pehr
rgd
1728 Guttamåla 1728 Frälse
Anders och Per
jb
1729 Guttamåla 1729
Anders, Per
rgd
1729 Guttamåla 1729 Frälse
Anders och Per Brita?
jb
1730 Guttamåla 1730
Anders och Per
jb
1730 Guttamåla 1730
Anders, Per
rgd
1732 Guttamåla 1732
Anders
Pär
rgd
1732 Guttamåla 1732
Anders och Pehr
jb
1733 Guttamåla 1733
Anders, son Gumme
Per
rgd
1734 Guttamåla 1734
Anders och Pär
jb
1734 Guttamåla 1734
Anders, Pär
rgd
1735 Guttamåla 1735
Anders och Pär
rgd
1736 Guttamåla 1736
Per och Anders?
jb
1736 Guttamåla 1736
Pär, Anders
Jon
rgd
1737 Guttamåla 1737
Pär
Anders
dr. Pär, pig. Elin
rgd
1738 Guttamåla 1738
Per
Per, dr. Anders
rgd
1739 Guttamåla 1739
Per, Per
rgd
1739 Guttamåla 1739
Per, Per
jb
1740 Guttamåla 1740
Pär, Pär
rgd
1742 Guttamåla 1742
Per och Per
jb
1744 Guttamåla 1744
Per Olofsson, hust (mannen krympling och fattig)
Per Gummesson, hust
Soldattorpet vakant
mtl
1745 Guttamåla 1745
Per, Anders och Per
jb
1745 Guttamåla 1745
Pär Olsson, hust – han krympling, fattig
dr. Anders, pig Kirstin – fästehjon (Anders och Kirstin står i klammer med Pär Olsson)
Pär Gummesson, hust
mtl
1746 Guttamåla 1746
Anders Swensson, hustru (2 p)
Pär Olsson, hustru (1 hust) anm. Mannen krympling
Pär Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1747 Guttamåla 1747
Anders Swensson, hustru (2 p)
Per Olsson, hustru (1 p) anm. Man krympling
Per Gumesson, hustru (2 p)
Soldattorp vakant
mtl
1748 Guttamåla 1748
Pär Olofsson, hustru (2 p)
Per Gummesson, hustru (2 p)
soldattorpet: dr. Jacob Håkansson (1 p) anm. Stadd till sold.
mtl
1749 Guttamåla 1749
Per Olofsson, hustru (2 p)
Per Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Jacob Siöström, hustru (1 hust)
mtl
1750 Guttamåla 1750
Per Olofsson, hustru (2 p)
dot. Märta (1 dotter) 15 år
Per Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Jacob Siöström, hustru (1 hust)
mtl
1751 Guttamåla 1751
Per Olsson, hustru (2 p)
dotter Märta (1 dotter) 16 år
Per Gummesson, hustru (2 p)
soldat Jacob Siöström, hustru (1 hust)
mtl
1752 Guttamåla 1752
Per Ollsson, hustru (2 p)
Per Gummesson, hustru (2 p)
soldat Jacob Siöström, hustru (1 hust)
mtl
1754 Guttamåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Per Olofsson, hust (2 p)
Son Gume (1 son)
1/4 mtl Per Gummesson, hust (1 hust) (finns en anm. som är svårtydd, boken lagad)
soldat Jacob Siöström, hust (1 hust)
mtl
1755 Guttamåla 1755 1/2 mtl
1/4 mtl Per Ollsson, hustru (1 hust) anm. Mannen går på ?kryckor?.
Son Gumme (1 son)
1/4 mtl Per Gummesson, hustru (2 p)
Soldat Jacob Siöström, hustru (1 hust)
mtl
1756 Guttamåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Per Olsson, hustru (1 hust) (anm oläsl. bräcklig)
Son Anders (1 son) 15 år
1/4 mtl Per Gummesson (1 p)
soldat Jacob Siöström, hustru (1 hust)
mtl
1757 Guttamåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl hustru Giertru (1 p) anm. Mannen gammal och sjuklig.
Son Gumme (1 son)
son Anders (1 son)
flickan Kirstin (1 piga)
1/4 mtl Per Gumesson, hust (2 p)
soldat Jacob Siöström, hust (1 hust)
mtl
1758 Guttamåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
p. Kerstin (1 piga)
Inhyses: hustrun Giertrud (1 p)
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
Stadd till Soldat: Måns Johansson, hust (2 p)
mtl
1759 Guttamåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
goss Olof, p Kierstin (1 dr 1 pig)
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
son Anders (1 son)
soldat Åhsle Persson, hust (1 hust)
mtl
1760 Guttamåla 1760 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
dot. Kirstin (1 dotter)
Soldat Åsle Persson (ser ut som "Borson"), hust (1 hust)
mtl
1761 Guttamåla 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Pärsson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
s. Anders (1 son)
soldat Åsle Siöström anm. Sold. Brukar gård i Sor(..) mån(..)
mtl
1762 Guttamåla 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
Son Anders Persson, hust (2 p)
anm. Fader och son brukar ihop
mtl
1763 Guttamåla 1763 1/2 mtl
1/4 mtl Gumme, hust (2 p)
1/4 mtl Enkan Elin (1 p)
Elins son Anders, hust (2 p) (brukar ihop)
dott. Kierstin (1 dot)
soldattorpet brukas av roten
mtl
1764 Guttamåla 1764 1/2 mtl
1/4 mtl Gume Persson, hust (2 p)
son Ingiall (1 son)
1/4 mtl Enk. Elin (1 p)
Hennes måg Anders Persson, hust (2 p)
dot. Kirstin, son Jöns (1 dot, 1 son 15 år)
mtl
1765 Guttamåla 1765 1/2 mtl
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
Enkan Elin födes av barnen (1 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Soldat Åsle, hust (2 p) bruk. Torpet.
mtl
1767 Guttamåla 1767 ½ mtl
¼ mtl Gumme, hust (2 p)
Dot. Elsa, son Per (2 barn u 15 år)
Son Olof (1 son) Inhyses
Änk. Giertrud (1 p) (min anm: trol. är det hon och inte son Olof som inhyses)
Änk. Elsa (1 p) min 65 år. Utfattig.
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
Dot. Ingrid, Märta (2 döttr u 15 år)
Änk. Elin (1 p) undantag
Dot. Karin, son Måns (2 barn u 15 år)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Son Per (1 son under 15 år)
Gumme (1 militär??) inhyses
Soldattorpet brukas av roten.
mtl
1768 Guttamåla 1768 ½ mtl
1/8 mtl Enk. Kirstin (1 p)
1/8 mtl dr. Olof (1 p)
Enkan Giertru (1 p) inhyses
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
Enk. Elin (1 p) undantag
1/8 mtl Anders, hust (2 p
Soldattorp brukas av roten
”Guttarum”: Anders, hust (2 p)
mtl
1769 Guttamåla 1769 ½ mtl
1/8 mtl Enk. Kjerstin (1 p)
1/8 mtl dr. Olof (1 p)
Pig. Marje (1 pig)
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Soldattorp brukas av roten
”Guttamanen”: Anders, hust (2 p)
mtl
1770 Guttamåla 1770 ½ mtl
1/8 mtl Enkan Kjerstin (1 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
dr. Måns 15 år (1 dr)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1778 Guttamåla 1778 ½ mtl
¼ mtl Änkan Kjerstin (1 p)
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
mtl
1784 Guttamåla 1784
½ mtl
Peter Andersson, hust, 1/8 mtl
dr. Per Gummesson, singel, 1/8 mtl
Pig Stina
Johan Nilsson, hust, 1/8 mtl
Dotter Märta
Anders Persson, hust, 1/8 mtl
Son Sven.
Soldattorp? Hustrun Botil
mtl
1785 Guttamåla 1785 ½ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Per Gummesson (1 p)
Pig. Stina (1 p)
1/8 mtl Johan Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
s. Swen, Karl
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1791 Guttamåla 1791 ½ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Per Gummesson (1 p)
p. Stina (1 p)
¼ mtl Anders Persson, hust (2 p)
s. Gumme (1 p)
Soldat Per Guttman, ogift
mtl
1792 Guttamåla 1792 ½ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Per Gummesson (-) anm. I Foglasjö Västregård
p. Stina (1 p)
3/16 mtl Anders Persson, hust (2 p)
dr. Gume (1 p)
1/16 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
Soldat Pehr Guttman, ogift
mtl
1795 Guttamåla 1795 ½ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Peter Guttman, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
s. Swen, Gumund (2 p) anm. ”Swen br. ?Cobat?
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
mtl
1797 Guttamåla 1797 ½ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Per Guttman, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Son Gumme (1 p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1798 Guttamåla 1798 ½ mtl
1/8 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Per Guttman, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Son Gumme (1 p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
mtl
1799 Guttamåla 1799 ½ mtl
1/8 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
1/8 mtl Petter Guttman, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Persson, hust (2 p)
Son Gumme (1 p)
1/8 mtl Gumme Persson, hust (2 p)
mtl
1800 Guttamåla 1800 ½ mtl
1/8 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
1/8 Petter Guttman, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
Son Gumme (1 p)
1/8 mtl Gumme, hust (2 p)
mtl
Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka