Mantalslängder för Förlångsö, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Förlångsö 1633
Per i Förlångsö
jb
1638 Förlångsö 1638
Pär i Förlångsö
jb
1640 Förlångsö 1640
Pär? I Förlångsö
jb
1642 Förlångsö 1642
Pär i Förlångsö
jb krono
1644 Förlångsö 1644
Oluff i Förlångsö, hust
Ibidem:
Änkan
mtl
1645 Förlångsö 1645
Oluff i Förlångsö, hust
Ibidem:
Änkan
mtl
1646 Förlångsö 1646
Oluff i Förlångsö, hust
Ibidem:
Änkan
mtl
1647 Förlångsö 1647
Oloff i Förlångsö, singel
mtl
1648 Förlångsö 1648
Olof i Förlångsö, hust
mtl
1649 Förlångsö 1649
Olof i Förlångsö, hust
mtl
1650 Förlångsö 1650
Oloff i Förlångsö, hust
mtl
1651 Förlångsö 1651
Oloff i Förlångsö, hust
mtl
1652 Förlångsö 1652
Oloff, hust
mtl
1653 Förlångsö 1653
Oluf i Förlångsö, hust
mtl
1654 Förlångsö 1654
Oluf i Förlångsö, hust
mtl
1655 Förlångsö 1655
Olof i Förlångsö, hust, 1 piga
mtl
1660 Förlångsö 1660
Nills i Förlångsö, hust.
Not: Oluf födes av sina barn (Nills)
mtl
1663 Förlångsö 1663
Oluf och Per i Förlångsö
jb Oluf omnämns även vid kvarnen i Förlångsö.
1664 Förlångsö 1664
Oluf och Per
jb Oluf omnämns även i samband med kvarnen i Förlångsö
1665 Förlångsö 1665
Olof och Per
jb
1666 Förlångsö 1666
Oluf i Förlångsö
jb
1667 Förlångsö 1667
Olof i Förlångsö, ogift
Peder Olofsson i samma gård, hust
mtl
1668 Förlångsö 1668
Oloff i Förlångsö, singel
Pär Oluffsson, hust
mtl
1669 Förlångsö 1669
Olof, singel, 1 inhyses
Pehr i samma gård, hust
mtl
1670 Förlångsö 1670
Olof ?eller? Per i Förlångsö, hust, 1 inhys
mtl
1671 Förlångsö 1671
Olof i Förlångsö, hust
Per i Samma gård, hust, 1 inhys, 1 utfattig
mtl
1673 Förlångsö 1673
Olof i Förlångsö, hust
Per i samma gård, hust
mtl SVAR bild 1209
1675 Förlångsö 1675
Oluf i Förlångsö
jb
1676 Förlångsö 1676
Oluf i Förlångsö
jb
1677 Förlångsö 1677
Börge i Förlångsö
Kvarnen: Per
jb
1678 Förlångsö 1678
Olof i Förlångsö (även kvarnen)
jb
1679 Förlångsö 1679
Börge i Förlångsö
Kvarnen: Oluf
jb
1680 Förlångsö 1680
Oluf i Förlångsö (även kvarnen)
jb
1681 Förlångsö 1681
Pehr i Förlångsö, husts
Olof i samma gård, hust, Olof är bråtfällig
mtl
1682 Förlångsö 1682
Pehr i Förlångsö, hust
Olof i samma gård, bråttfälling, hust
mtl
1685 Förlångsö 1685
Pehr i Förlångsö, hust. 2 personer inhyses
Olof i samma gård, bråttfällig, hust
mtl
1686 Förlångsö 1686
Pehr i Förlångsö, hust
Olof i samma gård, bråtfälling, hust
Båtsm. Jöns Gråberg i samma gård, hust
mtl
1687 Förlångsö 1687
Olof i Förlångsö, bråtfälling, hust
Pehr i samma gård, hust
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1688 Förlångsö 1688
Olof i Förlångsö, bråtfälling, hust
Pehr i samma gård, hust, 1 son
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1689 Förlångsö 1689
Olof i Förlångsö, bråtfälling, hust
Pehr i samma gård, hust, 1 son
Båtsm Jöns Gråberg i samma gård, hust
mtl
1690 Förlångsö 1690
Olof Olsson, singel?, ½ mtl (trol. fel, är trol. Olof som är bråtfällig och frun som står markerad i bondens kolumn)
Pär Olsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1691 Förlångsö 1691
Olof Olofssons hustru, ½ mtl. Han bråtfällig.
Inhyses: Pehr Olsson, hust
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Gråberg, hust
mtl
1692 Förlångsö 1692
Olof Olofssons hustru, ½ mtl, mannen bråtfällig
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Inhyses: Pehr? Olofsson, hust
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1693 Förlångsö 1693
Olof Olofssons hustru, ½ mtl, mannen bråtfällig
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Gråbärg, hust
mtl
1694 Förlångsö 1694
Olof Olssons hustru, ½ mtl. Mannen bråtfällig
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1695 Förlångsö 1695
Oluf Olufssons hustru, ½ mtl, 1 son, 1 dotter. 1 inhyses (troligen är den inhyses Olof själv; i kanten finns noterat: ”Mannen bråtfällig”)
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm Jöns Gråberg, hust
mtl
1696 Förlångsö 1696
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1697 Förlångsö 1697
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1698 Förlångsö 1698
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nr 187 Jöns Gråberg, hust
mtl
1699 Förlångsö 1699
Pehr Olsson, hust, ½ mtl
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1700 Förlångsö 1700
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Nills Pährsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jöns Gråborg, hust
mtl
1701 Förlångsö 1701
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Nills Persson, hust, ¼ mtl
Eskill Persson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1702 Förlångsö 1702
Per Olsson, hust, ½ mtl
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Eskill Persson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1703 Förlångsö 1703
Per Olufsson, hust, ½ mtl
Nills Persson, hust, ¼ mtl
Eskill Persson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1704 Förlångsö 1704
Per Olufsson, hust, ½ mtl
Nills Pärsson, hust, ¼ mtl
Eskil Persson, singel, ¼ mtl
Båtsm Jöns Gråberg
mtl
1705 Förlångsö 1705
Per Olufsson, hust, ½ mtl
Nills Pärsson, hust, ¼ mtl
Eskil Persson, singel, ¼ mtl
Båtsm Jöns Gråberg, hust
mtl
1706 Förlångsö 1706
Pähr Olsson, hust, ½ mtl
Nills Pärsson, hust, ¼ mtl
Eskil Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1707 Förlångsö 1707
Per Olsson, hust, ½ mtl
Nills Persson, hust, ¼ mtl
Eskill Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Gråberg, hust
mtl
1708 Förlångsö 1708
Pehr Olsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Nils Pehrsson, hust, ¼ mtl
Eskill Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1709 Förlångsö 1709
Pähr Olufsson, hust, 1/3 mtl. 1 dräng
Nils Pährsson, hust, ¼ mtl
Eskill Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1710 Förlångsö 1710
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Nills Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Eskill Påhrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1711 Förlångsö 1711
Pähr Olsson, hust, ½ mtl
Nils Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Eskill Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1712 Förlångsö 1712
Pär Olufsson, hust
Anders Nilsson, singel, ¼ mtl
Eskills änka, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1713 Förlångsö 1713
Pähr Olsson, hust, ½ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1714 Förlångsö 1714
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl
And Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1715 Förlångsö 1715
Pär Olufsson, hust, ½ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1716 Förlångsö 1716
Pär Olufsson, hust, ½ mtl
And. Nilsson, hust, ½ mtl
Båsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1717 Förlångsö 1717
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl, son Pähr
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1718 Förlångsö 1718
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl, son Pähr 18 år
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1720 Förlångsö 1720
Pär Olufsson, hust, ½ mtl, son Pär Pärsson 20 år
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gume Gråberg, hust
mtl
1721 Förlångsö 1721
Pehr Olofsson, hust ,1/2 mtl, son Pär 20 år
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Pär 30 år
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1722 Förlångsö 1722
Pär Olsson, hust, ½ mtl, dräng Pär Larsson
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1723 Förlångsö 1723
Pär Olsson, hust, ½ mtl, drängen Suen
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, ?Sagman? Drängen Pär
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl jag tror det avses att Pär och Anders har drängen ihop.
1724 Förlångsö 1724
Pär Olsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm Gumme Gråberg, hust
mtl
1725 Förlångsö 1725
Pär Olsson, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm Gumme Gåberg
mtl
1726 Förlångsö 1726
Pär Olsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gume Gråberg, hust
mtl
1727 Förlångsö 1727
Pär Olsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Jon
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1728 Förlångsö 1728
Pär Olsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1729 Förlångsö 1729
Pär Olsson, hust, ½ mtl. Sonen Olof för ung, skrivs 1730
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1730 Förlångsö 1730
Pär Olsson, hust, ½ mtl, son Olof
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, dräng Jon
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1731 Förlångsö 1731
Pär Olsson, hust, ½ mtl, son Olof, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1732 Förlångsö 1732
Pär Olsson, hust, ½ mtl, Son Oluf, piga Sissa
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1733 Förlångsö 1733
Pär Olsson, hust, ½ mtl, son Olof
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg
mtl
1734 Förlångsö 1734
Pär Olsson, hust, ½ mtl, söner Olof och Swen, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1735 Förlångsö 1735
Pär Olsson, hust, ½ mtl, söner Oluf och Swen, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1736 Förlångsö 1736
Pär Olsson, hust, ½ mtl, söner Olof och Swen, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Gråberg, hust
mtl
1737 Förlångsö 1737
Pär Ohlsson, hust, ½ mtl, söner Olof och Swen, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Gråberg, ogift
mtl
1738 Förlångsö 1738
Olof Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Swen, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Gråberg, ogift
mtl
1739 Förlångsö 1739
Olof Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1740 Förlångsö 1740
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swän Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1741 Förlångsö 1741
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1742 Förlångsö 1742
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng acs.karl Pär
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1743 Förlångsö 1743
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Res.Karl Pär
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1744 Förlångsö 1744
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, 1 piga
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1745 Förlångsö 1745
Oluf Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl
And. Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Gumme och Oluf
Håkan Persson, hust, 1/6 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1746 Förlångsö 1746
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Gumme och Olof, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1747 Förlångsö 1747
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Gumme och Olof, 1 dotter
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1748 Förlångsö 1748
Olof Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Gumme, Olof, 1 dotter
Håkan Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1749 Förlångsö 1749
Oluf Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Gumme, Oluf, dotter Elin (elin står markerad som dräng i mtl)
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1750 Förlångsö 1750
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Olof och Pär, dotter Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1751 Förlångsö 1751
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl. (Notering om en Dräng Olof som inte räknas i mtl)
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, son Olof och Gumme, dotter Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Jonn Gråberg, hust
mtl
1752 Förlångsö 1752
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swän Persson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Olof och Gumme, dotter Elin
Håkan Pärsson, hust, dräng Håkan
Båtsm. Jon Gråberg, hustru
Inhyses: drängen Olof Swensson, hust, han brukar.
mtl Sid 274: Inhyses drängen Olof Svenssons hustru omnämnes
1753 Förlångsö 1753
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jöns (Jon?)
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, 1/3 mtl, söner Olof och Gumme, dotter Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Lena
Båtsm. Jon Gråberg, hust
Inhyses: drängen Olof Swensson, hust, han bräcklig, juta af jorden.
mtl
1754 Förlångsö 1754
Olof Pärsson, hust ,1/4 mtl
Swen Pärsson, hust ,1/4 mtl pig. Botill
Ander Nilsson, hust, 1/3 mtl, Söner Olof och Gumme, dotter Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Lena
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1755 Förlångsö 1755
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Karin
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Botill
Olof Andersson, singel, 1/3 mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Lena
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1756 Förlångsö 1756
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Olof Andersson, singel, 1/3 mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Lena
Comphard.karl Jon Lundman, hust
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1757 Förlångsö 1757
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, singel, 1/3 mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Lena
Couph.karl Jon Lindgren, hust
Båsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1758 Förlångsö 1758
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Ingiar
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, singel, 1/3 mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl
Couph.karl Jan Lindgren, hust
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1759 Förlångsö 1759
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, singel, 1/3 mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/5 mtl
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1760 Förlångsö 1760
Olof Pärsson, hust ,1/4 mtl, son Petter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, singel, 1/3 mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Pär
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1761 Förlångsö 1761
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
Oloff Andersson, singel, ¼ mtl, dräng Gumme, piga Elin
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm Jon Gråberg, hust
mtl
1762 Förlångsö 1762
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Botil
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, singel, ¼ mtl, pig. Ingre
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1763 Förlångsö 1763
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Jon Gråberg, hust
mtl
1764 Förlångsö 1764
Olof Persson, hust, ¼ mtl, son Petter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Persson, hust, ¼ mtl, son Jan, Pär
Båtsm vakant
mtl
1765 Förlångsö 1765
Olof Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dräng Håkan, piga Ingerd
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Inred
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Joen och Pär
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Förlångsö 1766
Jöns Pärsson, singel, 174 mtl, dotter Stina, 1 gosse
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Ingre. 1 gosse.
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Jon, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Afsk. Båtsm. Jon Gråberg, hust, utfattiga
Afsk. Båtsm. Anders Swan, hust, utfattiga
Inhyses: Håkan Swensson, hust, 1 gosse. Tigger.
mtl
1767 Förlångsö 1767
Jon ?Fogel?, singel, ¼ mtl, dräng Anders, pig Ingre, Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Påfvel, piga Brita, 1 gosse
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär, Jonn, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Inhyses Jon Gråberg, hust, utfattiga
Inhyses: Anders Swahn, singel, utfattig
Inhyses: Håkan Swensson, hust, 1 gosse, utfattiga
mtl
1768 Förlångsö 1768
Jöns Ohlsson, singel, ¼ mtl, dräng And., piga Ingier
Swen Pärson, hust, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, piga Brita, 1 gosse
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär Jonn, 1 flicka
Båtsm Sven Gråberg, ogift
Inhyses: Jon Gråberg, hust, utfattiga
Inhyses: Anders Swahn, hust, utfattiga
Inhyses: Håkan Swensson, hust, 1 gosse, utfattiga
mtl
1769 Förlångsö 1769
Jon hlsson, singel, ¼ mtl, dräng Gumme, pig. Inger
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, piga Karin
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Jon
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Inhyses Jon Gråberg, hust, utfattiga
Inhyses Anders Swan, hust, utfattiga
Inhyses Håkan Swensson, hust, utfattiga
mtl
1770 Förlångsö 1770
Jon Ohlsson, singel, ¼ mtl, dräng ?Johan? Piga Ingerd
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Maja
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Petter, Jonas, dotter Kierstin
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Inhyses Jon Gråberg, hust, utfattiga
Inhyses And. Swahn, hust, utfattiga
Inhyses Håkan Swensson, hust, utfattiga
mtl
1771 Förlångsö 1771
Jon Ohlsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Ingre
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Märta?, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Jonn, piga Maja
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner ?Pär??, Joen, dotter Cicilia
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Inhyses Jon Gråberg, hust, utfattiga och bräckliga
Inhyses Anders Swan, hust, utfattiga och bräckliga
Inhyses Håkan Swensson, hust, utfattiga och bräckliga
mtl
1772 Förlångsö 1772
Jonn Ohlsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Ingier
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Per, Olof 15 år, dotter Märta, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jon, piga Stina
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Jonn, dotter Caisa
Torp: Jon Andersson, hust
Dito: Jon Gummeson, hust, han bräcklig
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Couphardist Jon Lingren, hust
Inhys Jöns Gråberg, hust, utfattiga,bräckliga
Inhys Anders Swahn, hust, utfattiga, bräckliga
Inhys Håkan Swensson, hust, utfattiga, bräckliga
mtl
1773 Förlångsö 1773
Jan Olsson, singel, ¼ mtl, pig Ingierd
Swen Pärsson, hust ,1/4 mtl, söner Pär, Olof 16 år, dotter Maria, 2 gossar, 2 flickor
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jon
Håkan Pärsson, hust ,1/8 mtl, son Jan
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Torpare Jon Andersson, hust
Torpare Jon Gumessons hustru (han bräcklig)
Båtsm Swen Gråberg, hust, 1 gosse, 1 flicka
Couphardiekarl Jan Lindgren, hust, son Swen 16 år, dotter Lena har tienstepiga. 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Anders Swahn, hust, bräckliga och utfattiga
Håkan Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl kommentaren om dottern Lena verkar kryptisk (sid 291), kanske är det flickan som är Lenas tjänstepiga? Eller avses att Lena är tjänstepiga?
1774 Förlångsö 1774
Jaen Ohlsson, hust, 1/4 mtl, dräng Håkan, piga Ingier
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Olof, dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Isak, piga Caisa
Håkan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Inger
Torpare Jon Andersson, hust
Torpare Jaen Gumessons hustru, han bräcklig
Båtsm. Swen Gråberg, hust, 1 gosse (1 flicka?)
Coupl.karl Jaen Lingren, har tjänstgöring. Dotter Lena. Hustrun utgammal
Inhyses Anders Swahn, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Håkan Swensson, hust, bräckliga, utfattiga
mtl
1775 Förlångsö 1775
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dr Jost?, piga Ingred
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Olof, dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Isak, pig. Caisa och Stina
Håkan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jöns
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl, pig. Ingar.
Båtsm. Swen Gråberg, hust, 1 gosse, 1 flicka
Coophandie karl Jan Lingren, han tjänstgörande, dotter Lena, hustrun utgammal
Inhyses Anders Swahn, hust, 1 gosse, utfattiga och bräckliga
Inhyses: Håkan Swensson, utfattiga och bräckliga
Inhyses Jon, (hust), utfattiga och bräckliga.
mtl
1776 Förlångsö 1776
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dr Jost, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Pär och Olof, Nils 15 år. Dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Nils, piga Caisa och Catharina
Håkan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jörn
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hust, 1 gosse, 1 flicka
Coopshandiekarl Jan Lungren, han tjänstgörande, dotter Lena, hustrun utgammal
Afsk. Båtsm. Carl Årbom?, hust han utgammal, intet bruk
Inhyses Anders Swan, hust, 1 gosse, utfattiga och bräckliga
Inhyses Håkan Swensson, hust, utfattiga och bräckliga
Inhyses Jon, hust, utfattiga och bräckliga.
mtl
1777 Förlångsö 1777
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, Piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof och Per, dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dr. Nils, pigor Caisa och Ingred
Håkan Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Joen, piga Gertru
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hust, 1 gosse, 1 flicka
Afsk. Båtsm. Carl? Enbom, han utgammal, intet bruk
Coohandiekarl Jon Lungren, har tjänstgöring. Dotter Lena
Inhyses Håkan Swensson, hust, bräckl. Och utfattiga
Inhyses Jon, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1778 Förlångsö 1778
Jan Ohlsson, hust, 174 mtl, dräng Nils, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof och Pär, dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, piga Brita
Håkan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jaen, piga Giertrud
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hust, 1 gosse
Afsk. Båtsm. Carl Enbom, hust, bräckliga och utfattiga
Coophardiekarlen Jan Lungren, hustrun utgammal, dotter Lena
Inhyses Håkan Swensson, hust
Inhyses Jon, hust, 1 gosse
mtl
1779 Förlångsö 1779
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Stina, dräng Jonas
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pär och Nils, dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Håkan Pärsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, piga Giertru
Pär Håkansson, hust ,1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hust, 1 gosse
Afsk. Båtsm. Carl Lönbom, hust, bräckliga och utfattiga
Couphaerdiekarl Jonas Lungren, hustrun utgammal. Dotter Lena
Inhyses Håkan Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Förlångsö 1780
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, piga Stina
Swenn Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pär och Nils, dotter Marta
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Isak
Jaen Håkansson, hust, 1/12 mtl, dess föräldrar inhyses
Swenn Anderssons änka, 1/24 mtl
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Afsk. Båtsm. Carl Lönbom, hust, bräckliga och utfattiga
Coophandiekarl Jan Lundgren, hustrun utgammal
mtl
1781 Förlångsö 1781
Joen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pär och Nils, döttrar Marta och Stina
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Joen Håkansson, hust, 1/12 mtl, 1 gosse
Swen Anderssons änka, 1/24 mtl, son Håkan
Pär Håkansson, singel, 1/8 mtl, piga Ingred
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Afsk. Båtsm. Carl Lönbom (Enbom?), hust, bräckliga, och utfattaig
Inhyses Jan Lundgren, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1782 Förlångsö 1782
Joen Ohlsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pär och Nils, döttrar Marta och Stina
Olof Anderson, hust, ¼ mtl, son Nils, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Joen Håkansson, hust, 1/12 mtl, 1 flicka
Swen Anderssons änka, 1/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hust
Afsk. Båtsm. Carl Lönbom, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1783 Förlångsö 1783
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Lena
Swen Persson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pehr och Nils, döttrar Marta och Stina
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils, piga Stina
Jon Håkansson, hust, 1/12 mtl, 1 flicka
Swen Anderssons änka, 1/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Afsk Båtsm. Carl Lönbom (alt. Enbom), hust, bräckliga och utgamla
mtl
1784 Förlångsö 1784
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pär och Nils, dotter Stina, 1 gosse
Olof Andersson, hust, 174 mtl, son Nils, 1 gosse, 1 flicka
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Afsk. Båtsm. Olof Swahn, hustrun gammal och bräcklig
Dito Carl Lönbom, hust, utgamla
mtl
1785 Förlångsö 1785
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pär och Nils, dotter Stina
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils, 1 gosse, 1 flicka
Jan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Torpare Petter Jonsson, singel, dess föräldrar inhyses, utgamla
Afsk. Båtsm. Olof Swahn, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1786 Förlångsö 1786
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pehr och Nils, dotter Stina
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils, dräng Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Jan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Torpare Petter Jonsson, singel, inhyses föräldrarna, utgamla och bräckliga
Afsk. Båtsm. Olof Swahn, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1787 Förlångsö 1787
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Per och Nils, dotter Stina
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Nils, gosse Måns
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Torparen Petter Jonsson, singel, dess föräldrar inhyses, gamla och bräckliga
Afsk. Båtsm. Olof Swahn, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Förlångsö 1788
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Swen Pährsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Pehr och Nils, dotter Stina
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, sön Nils, gosse Måns
Jan Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Torpare Petter Jonsson, singel, dess föräldrar inhyses, gamla och bräckliga
Afsk. Båtsm Olof Swahn, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1789 Förlångsö 1789
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Stina
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Petter
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, son Nils, dräng Petr
Jan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och (..)
Torpare Jonas Jonsson, singel, dess föräldrar inhyses
Afsk. Båtsm. Olof Swahn, hust, bräckliga och utfattiga. Dottern Cajsa bräcklig.
mtl
1790 Förlångsö 1790
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof, piga Stina
Olaus Swänsson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter
Olof Anderssons änka, 1/8 mtl, dräng Måns, 1 gosse, 3 flickor
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jaen Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Gråberg, hustrun sjuk och bräcklig
Torpare Jonas Jonsson, singel, dess föräldrar inhyses, utgamla
Afsk. Båtsm. Olof Swahn, hust, bräckliga, utfattiga
Res? Båtsm? Nils Månsson, singel
mtl
1791 Förlångsö 1791
Joan Ohlsson, hust, ¼ (eller ¾?) mtl, hust, son Olaus, piga Chatrina
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter
Olof Anderssons änka, 1/8 mtl, dräng Joan, dotter Stina
Nils Ohlsson, 1/8 mtl
Joan Håkansson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pehr Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Petter, piga Marja, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Gråberg, ogift
Torpare Jonas Jonsson, singel
Idot Olof Swahn, hust, dotter Kajsa
mtl
1792 Förlångsö 1792
Juan Olsson, hust, ¼ mtl, son Olof, piga Katrina
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter
Olof Anderssons änka, 1/8 mtl, dr Juan, dotter Stina, 1 gosse, 3 flickor
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl
Juan Håkansson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Gråberg, ogift
Torpare Jonas Jonsson, singel
Torpare Olof Svahn, hust, han bräcklig
mtl
1793 Förlångsö 1793
Jonn Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof, piga Kirstin (Kristina?)
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dr. Peter
Juan Nilsson, hust, 1/8 mtl, inhyses dess mor, bräcklig
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Joan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pehr Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Gråberg, ogift
Torpare Jonas Jonsson, singel
Torpare Olof Swahn, hust, han bräcklig.
mtl
1794 Förlångsö 1794
Jonn Ohlsson, hust, ¼ mtl, sönder Olof, Peter, piga Catrina
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter
Jonn Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Jonn Håkansson, hust, 1/8 mtl
Pehr Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Båtsm. Nils Gråberg, ogift
Torpare Jonas Jonsson, singel
Torpare Olof Swahn, hust. Han bräcklig
mtl
1795 Förlångsö 1795
Jaen Olsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Peter, piga Catrina
Olaus Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter
Jaen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl
Jaen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Cajsa
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf
Båtsm. Nils Gråberg, ogift
Torpare Olof Jonsson, singel
Torpare Olof Svahn, hustru, han bräcklig. Dotter Maja
mtl
1796 Förlångsö 1796
Jaen Olsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Petter, pig Catrina
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter
Jaen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl
Jaen Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf
?Corp? (...)Pehrsson, hust
Båtsm Nils Gråberg, ogift
Compl? Olof Jonsson, singel
mtl
1797 Förlångsö 1797
Jean Olsson, hust, ¼ mtl, söner Olof, Peter, piga Caisa
Olaus Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter
Jean Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl
Jean Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf
Båtsm. Nils Gråberg, ogift
Torpare Olof Jonsson, singel,
Torpare Karl Persson, hust
mtl
1798 Förlångsö 1798
Jaen Olssons änka, ¼ mtl, söner Olof, Petter, piga Caisa
Olaus Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Svensson, hust, 1/8 mtl, dr Petter
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Karin
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl
Jean Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf
Båtsm. Nils Gråberg, hust
Torparen Olof Jönsson, singel
Torparen Carl Persson, hust
mtl
1799 Förlångsö 1799
Jan Olssons änka, ¼ mtl, söner Peter, Olof, Anders, 1 gosse, 1 flicka
Olaus Swänsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Swänsson, hust, 1/8 mtl, dr. Peter, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, piga Lena, 2 gossar
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl, piga Caisa, 2 flickor
Jan Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pehr Håkansson, hust, 1/8 mtl, Son Gustaf, 2 flickor
Båtsm Nils Gråberg, hust
Torpare Olof Jonsson, singel
Torpare Carl Pehrsson, hust
mtl
1800 Förlångsö 1800
Jan Olssons änka, 1/8 mtl, son Anders, piga Maria
Petter Jaensson, hust, 1/8 mtl
Olaus Svensson, hust, 1/8 mtl, pigan Caisa
Nils Svensson, hust, 1/8 mtl, pigan Stina, dr Peter, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, pigan Lena, 2 gossar
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl, pigan Caisa, 2 gossar
Jaen Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Per Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Gustaf, 2 flickor
Båtsm. Nils Gråberg, hust, 1 flicka
Torparen Olof Jönsson, singel
Dito Carl Persson, hust
mtl
     
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<< Tillbaka