Mantalslängder för Ödevata, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Ödevata 1633
Gumme
jb
1635 Ödevata 1635
Gumme
jb
1638 Ödevata 1638
Carll
jb
1640 Ödevata 1640
Carll
jb
1642 Ödevata 1642
Gumme
jb
1644 Ödevata 1644
Per Nilsson i Ödevata, hust
Oluff ibidem, hust
mtl
1645 Ödevata 1645
Pär Nilsson i Ödevata, hust
Oluff ibidem, hust
mtl
1646 Ödevata 1646
Pär Nilsson i Ödevata, hust
Oluff ibidem
mtl
1647 Ödevata 1647
Änkan i Ödevata
Nils ibid, singel
Swen Ibidem, hust
mtl
1648 Ödevata 1648
Hindrich i Ödevata, hust
Nils Ibidem, singel
Swen ibidem, singel
mtl
1649 Ödevata 1649
Hindrich i Ödevata, hust
Nils Ibidem, singel
Swen Ibidem, singel
mtl
1650 Ödevata 1650
Hindrik i Ödevata, hust
Nils Ibidem flöttar i Algutsbo socken
Swen Ibidem, hust
mtl
1651 Ödevata 1651
Hindrich i Ödevata, hust
Sven?? i Ödevata, singel
mtl
1652 Ödevata 1652
Hindrich i Ödevata, hust
Oloff ibidem, singel
mtl
1653 Ödevata 1653
Oluf i Ödevata, hustrun är åldrig
Swen Ibidem, hust
Hindrich ibidem, hust
mtl
1654 Ödevata 1654
Oluf i Ödevata, hustrun är åldrig
Hindrich ibidem, hust
mtl
1655 Ödevata 1655
Oluf i Ödevata, hustrun åldrig
Hindrich ibm, hust
Inhyses:
Swen i Ödevata, hust, husfattiga
mtl
1660 Ödevata 1660
Hindrich i Ödevata, hust
Swen Ibidem, hust
mtl
1663 Ödevata 1663
Hindrich och Suän
jb
1664 Ödevata 1664
Ingen bonde anges
jb
1665 Ödevata 1665
Ingen bonde anges
jb
1666 Ödevata 1666
Ingen bonde anges
jb
1667 Ödevata 1667
Hindrich i Ödevata, hust
Swen i Ödevata, hust. Mannen eländig (..). Endast hustrun inräknad i mantalslängden
mtl
1668 Ödevata 1668
Hindrich i Ödevata, hust, son Anders
Måns Päddersson i samma gård, hust
mtl
1669 Ödevata 1669
Hindrich i Ödevata, hust
Måns i samma gård, hust
Swän i samma gård, singel
mtl
1670 Ödevata 1670
Hindrich i Ödevata, hust, 1 son
Måns i samma gård, hust
Swen i samma gård, singel
mtl
1671 Ödevata 1671
Hindrich i Ödevata, hust, 1 son
Swän i samma gård, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1673 Ödevata 1673
Hindrich i Ödevata, hust
Sven i samma gård, hust
Måns i samma gård, hust
Anders änka i samma gård, 1 son
mtl SVAR
1675 Ödevata 1675
Ingen bonde anges
jb
1676 Ödevata 1676
Ingen bonde anges
jb
1677 Ödevata 1677
Hindrich
jb
1678 Ödevata 1678
Henric i Ödevata
jb
1679 Ödevata 1679
Henric i Ödevata
jb
1680 Ödevata 1680
Ingen bonde anges
jb
1681 Ödevata 1681
Pehr i Ödevata, hust
Nils i samma gård, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1682 Ödevata 1682
Pehr i Ödevata, hust
Nils i samma gård, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1685 Ödevata 1685
Per i Ödevata, hust
mtl
1686 Ödevata 1686
Pehr, hust, och Nils, hust, i Ödevata
Måns i Ödevatsmåla, hust
mtl
1687 Ödevata 1687
Måns i Ödevata, hust
Per ibidem, hust
Nils i samma gård, hust
Båtsm. Jöran Hagtorn, hust
mtl
1688 Ödevata 1688
Måns P i Ödewatn, hust
Pehr? (Inge?) Elofsson ibidem, singel, 1 fattig inhyses.
Nils i samma gård
Båtsm Jöran Hagtorn, hust
mtl
1689 Ödevata 1689
Måns P, hust
Pehr Elofsson? Ibidem, singel
Nils P i samma gård, hust
Båtsm. Jöran Hagtorn, hust
mtl
1690 Ödevata 1690
Måns Persson, hust, 5/24 mtl
Pers änka, 5/24 mtl
Nils Persson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jöran? Hagtorn, hust
mtl
1691 Ödevata 1691
Måns Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Änkan Gunnil, 5/24 mtl
Nils Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jöran Hagtorn
mtl
1692 Ödevata 1692
Änkan Ingrid, 5/24 mtl, 1 dräng
Nils Pehrsson, hust, 5/12 mtl
Båtsm. Jöran Hagtorn, hust
mtl
1693 Ödevata 1693
Nils Olofsson, hust, 5/24 mtl
Nils Pehrsson, hust, 5/12 mtlbåtsm. Jöran Hagtorn
mtl
1694 Ödevata 1694
Nils Pehrsson, hust, 5/? mtl
Nils Olofsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jöran Hagtorn
mtl
1695 Ödevata 1695
Nils Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jöran Hagtorn, hust
mtl
1696 Ödevata 1696
Nils Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jöran Hagtorn, hust
mtl
1697 Ödevata 1697
Nils Pehrsson, hust, 5724 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jöran Hagtorn, hust
mtl
1698 Ödevata 1698
Nils Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Pehr Perhsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Nr 148 Jöran? Hagtorn
mtl
1699 Ödevata 1699
Nils Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Båtsman Nils Olsson, hust, 5/24 mtl Hagtorn
mtl Lite svårtolkad text, men jag får det till att Nils Olsson även är Båtsman Hagtorn
1700 Ödevata 1700
Nils Persson, hust, 5/24 mtl, 1 dräng
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Hagtorn (vakant?)
mtl
1701 Ödevata 1701
Nils Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Hagtorn (vakant?)
mtl
1702 Ödevata 1702
Nils Persson, hust, 5/24 mtl, 1 dräng
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm Hagtorn vakant
mtl
1703 Ödevata 1703
Nils Persson, hust, 5/24 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Anders Hagtorn
mtl
1704 Ödevata 1704
Nils Person, hust, 5/24 mtl, 1 dräng
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl, 1 dräng
Båtsm. Anders Hagtorn
mtl
1705 Ödevata 1705
Nils Persson, hust, 5/24 mtl, 1 dräng
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Anders Hagtorn
mtl
1706 Ödevata 1706
Nils Pährsson, hust, 5/24 mtl, 1 dräng
Pähr Pährsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. And. Hagtorn, hust
mtl
1707 Ödevata 1707
Nils Persson, hust, 5/24 mtl
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. And. Hagetorn, hust
mtl
1708 Ödevata 1708
Nils Persson, hust, 5/24 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olofsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Båtsm. Anders Hagertorn, hust
mtl
1709 Ödevata 1709
Nils Pährsson, hust, 5/24 mtl
Pähr Pährsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Båtsm Anders Hagertorn, hust
mtl
1710 Ödevata 1710
Nils Pährsson, hust, 5/32 mtl, 1 son
Pähr Pährsson, hust, 5/32 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Båtsm. Anders Hagetorn, hust
mtl
1711 Ödevata 1711
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Båtsm. Anders Hagentorn, hust
mtl
1712 Ödevata 1712
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24? mtl, 1 son
Båtsm. Anders Hagentorn, hust
mtl
1713 Ödevata 1713
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Båtsm. And. Hagentorn, hust
mtl
1714 Ödevata 1714
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 24/5 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm And. Hagentorn, hust
mtl
1715 Ödevata 1715
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm Hagentorn, hust
mtl
1716 Ödevata 1716
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl, dräng Matz
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Pigan Elin inhyses
Båtsm. Daniel Hagertorn
mtl
1717 Ödevata 1717
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl
Pähr Pährsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn
mtl
1718 Ödevata 1718
Nils Pärsson, hust, 5/24 mtl
Pähr Pährsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn
mtl
1720 Ödevata 1720
Pär Pärsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Nils Olufsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn
mtl
1721 Ödevata 1721
Pähr Pährsson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Inge Nilsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olufsson, hust, 5/24 mtl
mtl
1722 Ödevata 1722
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Inge Nilsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1723 Ödevata 1723
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Inge Nilsson, hust, 5/24 mtl, dräng Swen
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl, 1 piga
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1724 Ödevata 1724
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, son Gumme
Inges änka, 5/24 mtl, dräng Sven
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl, 1 piga
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1725 Ödevata 1725
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 son
Ingels änka, 5/24 mtl, 1 dräng
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1726 Ödevata 1726
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, son Gumme
Inges änka, 5/24 mtl, dräng Swen
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1727 Ödevata 1727
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, son Gumme
Ingels änka, 5/24 mtl, dräng Swen
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl, dräng Jacob
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1728 Ödevata 1728
Pär Pärsson, hust, 5/12 mtl, son Gumme, 1 dotter
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Dainiel Hagtorn, hust
mtl
1729 Ödevata 1729
Pär Andersson, hust, 5/25 mtl
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Gume
Nils Olsson, hust, 5/24 mtl, 1 piga
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1730 Ödevata 1730
Pär Jansson?, hust, 5/24 mtl
Änkan Anna 5/24 mtl, son Gumme
Nils Olsson, singel, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1731 Ödevata 1731
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl
Nils Olsson, singel, 5/24 mtl, dräng Pär, 1 piga
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Gumme
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1732 Ödevata 1732
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Änkan Anna, 5/24 mtl, son gumme
Nils Olsson, singel, 5/24 mtl, piga Ingred
Båtsm. Daniel Hagtorn
mtl
1733 Ödevata 1733
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Gumme
Pär Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1734 Ödevata 1734
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Nils, piga Anna är sjuklig
Anders? Nilsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1735 Ödevata 1735
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Nils
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Daniel Hagtorn, hust
mtl
1736 Ödevata 1736
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl, 1 piga
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Nils
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Olof, 1 piga
Båtsm. Hagtorn vakant
mtl
1737 Ödevata 1737
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl, 1 piga
Änkan Anna, 5/24 mtl, son Nils
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Olof, 1 piga
Båtsman Olof Hagtorn, ogift
mtl
1738 Ödevata 1738
Pär Jansson, hust, 7/24 mtl
Pär Pärsson, singel, 5/24 mtl, dess moder inhyses
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Oluf, 1 piga
Båtsm. Olof Hagtorn, ogift
mtl
1739 Ödevata 1739
Pär Johansson, hust, 7/24 mtl
Pär Persson, singel, 5/24 mtl, dess moder inhyses
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Olof, 1 piga
Båtsm. Olof Hagtorn, ogift
mtl
1740 Ödevata 1740
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, singel, 5/24 mtl, 1 piga
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Olof, 1 piga
Båtsm. Olof Hagtorn, ogift
mtl
1741 Ödevata 1741
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Anders Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Olof, 1 piga
Båtsm. Olof Hagtorn, ogift
mtl
1742 Ödevata 1742
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, singel, 5/24 mtl, 1 piga, dess fader inhyses
Båtsm. Olof Hagtorn, ogift
mtl
1743 Ödevata 1743
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm Pär Hagtorn, ogift
mtl
1744 Ödevata 1744
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Ödevata 1745
Per Jansson, hust, 5/24 mtl
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Oluf Andersson, hust, 5/24 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Ödevata 1746
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Vakant
mtl
1747 Ödevata 1747
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm vakant
mtl
1748 Ödevata 1748
Per Jonsson, hust, 5/24 mtl
Per Persson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1749 Ödevata 1749
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Oluf Andersson, hust, 5/24 mtl dräng Jonas ½ (ev har Oluf en dotter i gården, men det verkar snarare vara drängen som blivit markerad i fel kolumn)
Båtsm. vakant
mtl
1750 Ödevata 1750
Pär Jansson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Nils Hagtorn, ogift
mtl
1751 Ödevata 1751
Pär Jonnsson, hust ,5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Nils Hagtorn, ogift
mtl
1752 Ödevata 1752
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Nils Hagtorn, hust
mtl Pär Joanssons dotter Jertru omnämnes på sid 277
1753 Ödevata 1753
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl, dotter Giertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Nils Hagtorn, hust
mtl
1754 Ödevata 1754
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl, dotter Giertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, dräng Anders
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, dräng Jonas, piga Maja
Båtsm. Nils Hagtorn, hust
mtl
1755 Ödevata 1755
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl, dotter Giertru
PärPärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, dräng Jonas
Båtsm Nils Hagtorn, hust
mtl
1756 Ödevata 1756
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl, son Hindrich, dotter Giertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, dräng Pär
Båtsm. Nils Hagtorn, hust
mtl
1757 Ödevata 1757
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl, dotter Giertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, dräng Pär
Båtsm. Nils Hagtorn, hust
mtl
1758 Ödevata 1758
Pär Jonsson, hust, 5/24 mtl, son Pär, dotter Gertru
Pär Pärsson, 5/24 mtl
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, pig Ingred
Båtsm. Nils Hagtorn, hust
mtl
1760 Ödevata 1760
Pär Jonssons änka, 5/24 mtl, son Hindrich, dotter Giertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, piga Maja
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 dräng, res.båtsm.
Båtsm. Hagtorn vakant
mtl
1761 Ödevata 1761
Pär Jonssons änka, 5/24mtl, son Hindrick, dotter Ingred
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, piga Maja
Olof Andersson, hust, 5/24 mtl, dotter N (sic)
Båtsm. Vakant
mtl
1762 Ödevata 1762
Pär Jonssons änka, 5/24 mtl, son Hind, dot Gertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, dotter Anna
Oluf Anderssons änka, 5/24 mtl, dotter Maja, dr Pär
mtl
1763 Ödevata 1763
Hind. Pärsson, singel, 5/24 mtl, pig. Giertrud
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, dotter Anna
Olof Anderssons änka, 5/24 mtl, dräng Pär
Båtsm. Vakant
Gamla bonden Per Jonssons änka inhyses
mtl
1764 Ödevata 1764
Hind. Pärsson, singel, 5/24 mtl, pig. Giertru
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, dotter Anna
Olof Anderssons änka, 5/24 mtl, dräng Pär
Gamle bonden Pär Jonssons änka inhyses
Båtsm. Måns Hagtorn, ogift
mtl
1765 Ödevata 1765
Hind. Pärsson, singel, 5/24 mtl
Pär Pärsson, hust, 5/24 mtl, dotter Anna
Olof Anderssons änka, 5/24 mtl dräng Per, son Nils
Gamle bonden Pär Jonssons änka, inhyses, utgammal, undantag
Båtsm. Måns Hagtorn, ogift
mtl
1766 Ödevata 1766
Hind Pärsson, singel, 5/24 mtl, dräng Nils
Pär Pärsson, hust, 5/48 mtl
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Olof Anderssons änka, 5/48 mtl, son Nils
Carl Swenson, hust, 5/48 mtl
Gamle bonden Pär Jonssons änka, utgammal, juta undantag
Båtsm. Måns Hagtorn, ogift
Afsk. Dito Pål Hagtorn, dotter Kierstin tigger
mtl
1767 Ödevata 1767
Hind. Pärsson, singel, 5/24 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Olof Anderssons änka 5/48 mtl, son Nils, 1 gosse, 1 flicka
Carl Swensson, hust, 5/48 mtl
Gamle bonden Pär Jonssons änka, utgammal, intet bruk
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Afskedade båtsman Påhl …., 1 gosse, utfattiga
mtl
1768 Ödevata 1768
Hind. Pärsson, singel, 5/24 mtl, dräng Nils, 1 gosse,1 flicka
Pär Pärsson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Olof Anderssons änka 5/48 mtl, 1 son, 1 gosse, 1 flicka
Carl Swensson, hust, 5/48 mtl
Gamle Bonden Pär Jonssons änka, utgammal, juta bruk
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Afsk. Dito Pål (…), hust, 1 gosse
mtl
1769 Ödevata 1769
Hind. Pärsson, hust, 5/24 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 5/48 mtl, dotter Stina, 1 flicka
Pär Månson, hust, 5/48 mtl
Olof Anderssons änka, 5/48 mtl, piga Kirstin
Carl Swensson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse
Gamle bonden Pär Jonssons änka, utgammal
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Inhyses Påhl Hansson?, hust, utgamla
mtl
1770 Ödevata 1770
Hindrik Persson, hust, 5/24 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jonsson?, hust, 5/48 mtl
Dess svärföräldrar, han utgammal
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Jon Nilsson, hust, 5/48 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal
Carl Swensson, hust, 5/48 mtl
Gamle bonden Pär Jonssons änka, utgammal
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Inhyses Påhl Gummesson, hust, 1 gosse, utfattiga
mtl
1771 Ödevata 1771
Hindrik P, hust, 5/24 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jonsson, hust ,5/48 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, hon utgammal
Pär Månsson, hust ,5/48 mtl
Jon Nilsson, hust, 5/48 mtl
Carl Svensson, hust, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Inhyses Påhl Gummesson?, hust, utfattiga
mtl
1772 Ödevata 1772
Hindrick 5/24 mtl, dräng Nils, piga Ingbor
Håkan Persson, hust, 5/48 mtl, dräng Nils
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Jon Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erick Andersson, singel, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagström, hust
Inhyses: Petter Pärsson, hust, han utgammal
Inhyses: Påhl Gumesson, hust, utfattiga
mtl
1773 Ödevata 1773
Hindrich Pärsson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Jon Nilsson, hust, 5/42 mtl
Håkan Jonasson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erich Andersson, singel, dräng Petter
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Inhyses: Petter Pärsson, hust, han utgammal, intet bruk
Inhyses: Påhl Gummesson, hust, utfattiga
mtl
1774 Ödevata 1774
Hind. P, hust, 5/24 mtl, dräng Nils, 2 flickor
Håkan Jonasson, singel, 5/48 mtl, piga Maja
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor. Abs
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erik Andersson, singel, 5/48 mtl, piga Stina
Båtsm. Måns Hagtorn, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Peter Pärsson, hust, utgamla.
mtl
1775 Ödevata 1775
Hind. Pärsson, hust, 5/24 mtl, dräng Nils
Gume Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Jaen Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erik Andersson, singel, 5/48 mtl, piga Stina
Båtsm. Måns Hagtorn, hust, 2 gossar, 1 flicka
Hemmansmålan Swen Månsson, hust (inget mantal)
Inhyses Petter Pärsson, hust, ugamla
mtl
1776 Ödevata 1776
Hindrik Pärsson, hust, 5/24 mtl
Herr Assessor Schröder, 5/48 mtl, bor på bruket
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka. Abs.
Jon Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erik Andersson, singel, 5/48 mtl, piga Stina
Båtsm. Måns Hagtorn, hust, 2 gossar, 1 flicka
Hemmansmålan Swen Månsson, hust (inget mantal anges
Inhyses Petter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1777 Ödevata 1777
Hindrick Pärsson, hust, 5/24 mtl, dr Anders
Gl. assessor Schröder 5/46 mtl, bor på bruket
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jaen Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erik Andersson, singel, 5/48 mtl, piga Stina
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
”Hemmansmålan” under gården
Inhyses: Petter Pärsson, hust, utgamla.
mtl
1779 Ödevata 1779
Hindrik Pärsson, hust, 5/24 mtl
Carl Swensson, 5/48 mtl, bor i Fiddekulla
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erik Andersson, singel, 5/48 mtl, piga Merta
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Hemmansmålan under gården
Inhyses: Peter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1780 Ödevata 1780
Hindrik Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Carl Swensson, 5/48 mtl, bor i Fiddekulla
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Hemmansmålan under gården
Inhyses Petter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1781 Ödevata 1781
Hindrick Pärsson, singel, 5/24 mtl, piga Karin
Carl Swensson, 5/48 mtl, bor i Fiddekulla
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Hemmansmålan under gården
Inhyses Petter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1782 Ödevata 1782
Hindrik Pärsson, hust, 5/24 mtl
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Afsk. Båtsm. Pär Höök, intet bruk
Inhyses Petter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1783 Ödevata 1783
Hindrich Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun bräcklig och utgammal
Afsk. Båtsm. Pär Höök, intet bruk
Inhyses Petter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1784 Ödevata 1784
Hindrick Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun utgammal
Torp: And. Ohlsson, hust, 1 flicka
Afsk. Båtsm. Pär Höök, hust, bräcklig och utfattig
Inhyses Petter Pärsson, hust, utgamla
mtl
1785 Ödevata 1785
Hindrick Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun utgammal
Torp: Anders Ohlsson, hust
Afsk. Båtsm. Pär Höök, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1786 Ödevata 1786
Hindrich Pärsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Erik Andersson, hust, 5/48 mtl, 2 flickor
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun utgammal
Torp: Anders Ohlsson, hust
Afsk. Båtsm. Pär Höök, hust
mtl
1787 Ödevata 1787
Hindrich Pärsson, hust, 5/24 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun utgammal
Torp: Anders Ohlsson, hust
Afsk. Båtsm. Pehr Höök, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1788 Ödevata 1788
Hindrich Pärsson, hust, 5/24 mtl
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagtorn, hust bräcklig och utgammal
Torp: Anders Ohlsson, hust
Afsk. Båtsm. Pehr Hök, hust, bräckl. Och utgammal
mtl ang båtsm Måns Hagtorn är det sannolikt hans hustru som är bräcklig och utgammal (framgår ej, men har varit så tidigare år.)
1789 Ödevata 1789
Hindrich Jonsson, hust, 5/24 mtl, 2 flickor
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl,1 gosse, 1 flicka
Pär Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns, 1 flicka
Jon Nilsson, 5/48 mtl, son Nils, 1 flicka
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun bräcklig och utgammal
Afsk. Båtsm. Pehr Höök, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1790 Ödevata 1790
Hindrich Pärsson, hust ,5/24 mtl, 2 flickor
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl. Son Måns
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl. Son Nils
Sven Månsson, hust ,5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hustrun bräcklig och utgammmal
mtl
1791 Ödevata 1791
Hindrich Pehrsson, hust, 5/24 mtl, 2 flickor
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Juan Nilsson, hust, 5/24 mtl, son Nils
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Måns Hagtorn, hust
Torp: Klaus Jonsson, hust
Afsk. Båtsm. Pehr Höök, hust, utfattiga
mtl
1792 Ödevata 1792
Hindrich Persson, hust, 5/24 mtl, 2 flickor
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Juan Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Torp: Klaus?? Jonsson, hust
Afsk. Båtsm. Per Hök, hustru, utfattiga
mtl
1793 Ödevata 1793
Hindrich Pehrsson, hust, 5/48 mtl
Petter Nilsson, hust 5/48 mtl
Petter Andersson?, hust, 5/48 mtl
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Joan Nilsson, hust, 5/48 mtl
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl
Båtsm Måns Hagtorn, hust
Torp: Klaus Jonsson, hust
Afsk. Båtsm. Per Höök, hust, utfattiga
mtl
1794 Ödevata 1794
Hindrich Persson, hust, 5/48 mtl, dotter Maria
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Petter Andersson, hust, 5/48 mtl
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Jonn Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Torp: Klaus Jonsson, hust
Afsk. Båtsm. Pehr Höök, utfattig
mtl
1795 Ödevata 1795
Hindrich Persson, hust, 5/48 mtl, son Niklas
Peter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Peter Andersson, hust, 5/48 mtl
Peter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Jaen Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils
Sven Månsson, hust, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagtorn, hust
Torp: Claes Jönsson, hust
Inhyses Per Hök, hust, utgl.
mtl
1796 Ödevata 1796
Jonas Cellin 5/48 mtl. Bor i Emmabo. Dräng Hindrich, piga Stina
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Petter Andersson, singel, 5/48 mtl
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Jaen Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils
Swen Månsson, hust, 5/48 mtl
Båtsm. Måns Hagtorn, ogift
Torp: Clas Jonsson, hust
Afsk. Båtsm. Per Höök, hust, utgamla
mtl
1797 Ödevata 1797
Jonas Celin, 5/48 mtl, boende i Emmabo
Peter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Peter Andersson, singel, 5/48 mtl
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl, son Måns
Commerce rådet (..)slö
Jonn Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils
Båtsm. ?Anders? Hagtorn, hust
Torp. Klaus (Elias?) Jonsson, hust
Afsk. Båtsm. Per Hök, hust, utgamla
mtl
1798 Ödevata 1798
Jonas Celins änka, 5/48 mtl, bor på Emmabo Gästgifveri
Petter Nilsson, hust, 5/48 mtl
Petter Andersson, hust, 3/48 mtl, son Måns bräcklig
Petter Månsson, hust, 5/48 mtl
Swen Mårtensson, hust, 3/48 mtl
Jean Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils
Båtsm. Sven Hagtorn, hust
Torp:
Elias Jönsson, hust
Afsk. Båtsm Per Hök, utgammal
mtl
1799 Ödevata 1799
Jonas Celins änka, 5/48 mtl, bor på Emmabo
Commerce Rådet Vestflo, 5/48 mtl, bor på Lindefors
Peter Andersson, hust, 5/48 mtl, 2 gossar
Swän Olsson, hust, 5/48 mtl
Jan Nilsson, hust, 5/48 mtl, son Nils, dotter Maria
Peter Månsson, hust, 5/48 mtl, dräng Jonas, dotter Lena
Båtsm. Olof Hagtorn, hust
Torp: Clas Jönsson, hust, 3 gossar, 2 flickor
Afsk. Båtsm. Pehr Höck, hust, utgamla
mtl
1800 Ödevata 1800
Jonas Celins änka, 5/48 mtl, bor i Emmabo
Commerce Rådet Weflo, 5/48 mtl, bor på Linnefors bruk
Petter Andersson, hust, 5/48 mtl, dräng Peter, 2 gossar
Sven Olsson, hust, 5/48 mtl
Jaen Nilsson, hust, 5/48 mtl, dotter Maria
Peter Jonasson, hust, 5/48 mtl, dräng Jonas, dess svärmor inhyses
Båtsm. Olof Hagström, hust
Torp: Clas Jonsson, hust, 3 gossar, 2 flickor
Afsk. Båtsm. Pehr Hök, hust, utgamla
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka