Mantalslängder för Alsjömåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Alsjömåla 1633
Joon i Alsjömåla
jb
1635 Alsjömåla 1635
Jonn i Alsjömåla
jb
1638 Alsjömåla 1638
Joann i Alsjömåla (½ hemman)
jb
1640 Alsjömåla 1640
Jon i Alsjömåla
jb
1642 Alsjömåla 1642
Jon i Alsjömåla
jb
1644 Alsjömåla 1644
Jon i Alsjömåla, hust
Ibidem:
Nils, hust
(tillsammans ½ hemman)
mtl
1645 Alsjömåla 1645
Jon i Alsjömåla, hust, 1 son (½ hemman)
mtl  
1646 Alsjömåla 1646
Änkan i Alsjömåla (½ hemman)
mtl
1647 Alsjömåla 1647
Per i Alsjömåla, hust (½ hemman)
mtl
1648 Alsjömåla 1648
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1649 Alsjömåla 1649
Per i Alsjömåla, hust (½ hemman)
mtl
1650 Alsjömåla 1650
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1651 Alsjömåla 1651
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1652 Alsjömåla 1652
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1653 Alsjömåla 1653
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1654 Alsjömåla 1654
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1655 Alsjömåla 1655
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1660 Alsjömåla 1660
Per i Alsjömåla, hust
mtl
1663 Alsjömåla 1663
Per i Alsjömåla
jb
1664 Alsjömåla 1664
Ingen bonde namngiven
jb
1665 Alsjömåla 1665
Ingen bonde namngiven
jb
1666 Alsjömåla 1666
Oläsligt, tror inte någon bonden är namngiven
jb
1667 Alsjömåla 1667
Peder i Alsjömåla
mtl
1668 Alsjömåla 1668
Pär i Alsjömåla, hust
mtl
1669 Alsjömåla 1669
Pär i Alsjömåla, hust
Soldat Niels i samma gård, hust
mtl
1670 Alsjömåla 1670
Pär i Alsjömåla, hust, 1 utfattig inhyses
Nils i samma gård flyttar till Uppvidinge härad
mtl
1671 Alsjömåla 1671
Pär i Alsjömåla, hust
mtl
1673 Alsjömåla 1673
Per i Alsjömåla, hust
mtl SVAR
1675 Alsjömåla 1675
Ingen bonde namngiven
jb
1676 Alsjömåla 1676
Ingen bonde namngiven
jb
1677 Alsjömåla 1677
Ingen bonde namngiven
jb
1678 Alsjömåla 1678
Sven i Alsjömåla
jb
1679 Alsjömåla 1679
Swen i Alsjömåla
jb
1680 Alsjömåla 1680
Ingen bonde namngiven
jb
1681 Alsjömåla 1681
Brukas av Måns i Alsjökulla
mtl
1682 Alsjömåla 1682
Brukas av Måns i Alsjökulla
mtl
1685 Alsjömåla 1685
Brukas med Alsjökulla
mtl
1686 Alsjömåla 1686
Brukas med Alsjökulla
mtl
1687 Alsjömåla 1687
Thore i Alsjömåla, hust
Båtsm. Erich Lustig i samma gård
mtl
1688 Alsjömåla 1688
Thore i Alsjömåla, hust
Båtsm. Erich Lustig
mtl
1689 Alsjömåla 1689
Tohre i Alsjömåla, hust
mtl
1690 Alsjömåla 1690
Tore Olofsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1691 Alsjömåla 1691
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1692 Alsjömåla 1692
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1693 Alsjömåla 1693
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1694 Alsjömåla 1694
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1695 Alsjömåla 1695
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1696 Alsjömåla 1696
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1698 Alsjömåla 1698
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1699 Alsjömåla 1699
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1700 Alsjömåla 1700
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1701 Alsjömåla 1701
Måns J, hust, 1/8 mtl


1702 Alsjömåla 1702
Måns J, hust, 1/8 mtl
mtl
1703 Alsjömåla 1703
Måns Joansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1704 Alsjömåla 1704
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1705 Alsjömåla 1705
Måns Joansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1706 Alsjömåla 1706
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1707 Alsjömåla 1707
Måns Jonnsson, singel, 1/8 mtl
mtl
1708 Alsjömåla 1708
Måns Joansson, singel, 1/8 mtl, 1 son
mtl
1709 Alsjömåla 1709
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
mtl
1710 Alsjömåla 1710
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1711 Alsjömåla 1711
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1712 Alsjömåla 1712
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1713 Alsjömåla 1713
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1714 Alsjömåla 1714
Måns Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1715 Alsjömåla 1715
Måns Jonsson, singel, 1/8 mtl, son Nils
mtl
1716 Alsjömåla 1716
Måns Jonsson, singel, 1/8 mtl, son Nills
mtl
1717 Alsjömåla 1717
Måns Jonsson, singel, 1/8 mtl, 1 son
mtl
1718 Alsjömåla 1718
Måns Jonsson, singel, 1/8 mtl, son Gumme 21 år
mtl
1720 Alsjömåla 1720
Gumme Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 dotter
mtl
1721 Alsjömåla 1721
Gumme Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1722 Alsjömåla 1722
Gumme Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1723 Alsjömåla 1723
Swenn Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1724 Alsjömåla 1724
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl mtl, 1 piga
mtl
1725 Alsjömåla 1725
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga


1726 Alsjömåla 1726
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl
mtl
1727 Alsjömåla 1727
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 dotter
mtl
1728 Alsjömåla 1728
Swen Månsson, singel, 1 piga
mtl
1729 Alsjömåla 1729
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1730 Alsjömåla 1730
Swen Månsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1731 Alsjömåla 1731
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl,1 piga
mtl
1732 Alsjömåla 1732
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, piga Anna
mtl
1733 Alsjömåla 1733
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1734 Alsjömåla 1734
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1735 Alsjömåla 1735
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1736 Alsjömåla 1736
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1737 Alsjömåla 1737
Swän Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1738 Alsjömåla 1738
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1739 Alsjömåla 1739
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1740 Alsjömåla 1740
Swän Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1741 Alsjömåla 1741
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1742 Alsjömåla 1742
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1743 Alsjömåla 1743
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1744 Alsjömåla 1744
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1745 Alsjömåla 1745
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1746 Alsjömåla 1746
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1747 Alsjömåla 1747
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1748 Alsjömåla 1748
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1749 Alsjömåla 1749
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1750 Alsjömåla 1750
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1751 Alsjömåla 1751
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1752 Alsjömåla 1752
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1753 Alsjömåla 1753
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1754 Alsjömåla 1754
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Brita
mtl
1755 Alsjömåla 1755
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Botilla
mtl
1756 Alsjömåla 1756
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Brita.
mtl
1757 Alsjömåla 1757
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1758 Alsjömåla 1758
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1759 Alsjömåla 1759
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Giertru
mtl
1760 Alsjömåla 1760
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Giertru
mtl
1761 Alsjömåla 1761
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, dotter Giertru
mtl
1762 Alsjömåla 1762
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, dotter Giertru
mtl
1763 Alsjömåla 1763
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Giertru
mtl
1764 Alsjömåla 1764
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Giertru
mtl
1765 Alsjömåla 1765
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, dotter Giertru
mtl
1766 Alsjömåla 1766
Swen Månsson, hust, 1/8 mtl, söner Jaen och Måns, dotter Giertru
mtl
1767 Alsjömåla 1767
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, pig. Giertrud
Dess föräldrar inhyses (oläsl notering i kanten, börjar trol. med bruk eller bräcklig)
mtl
1768 Alsjömåla 1768
Jon Swensson, singel, dräng Måns, piga Giertru
Dess föräldrar inhyses, bräckliga, intet bruk
mtl
1769 Alsjömåla 1769
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns, piga Giertru
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1770 Alsjömåla 1770
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns, piga Giertru
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1771 Alsjömåla 1771
Jon Swensson, singel, dräng Måns
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1772 Alsjömåla 1772
Joen Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1773 Alsjömåla 1773
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1774 Alsjömåla 1774
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1775 Alsjömåla 1775
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1776 Alsjömåla 1776
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns.
Dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1777 Alsjömåla 1777
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns. Dess föräldrar inhyses, utgamla.
mtl
1778 Alsjömåla 1778
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns. Dess mor inhyses, utgammal.
mtl
1779 Alsjömåla 1779
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns, dess moder inhyses, utgammal
mtl
1780 Alsjömåla 1780
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns
mtl
1781 Alsjömåla 1781
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns.
mtl
1782 Alsjömåla 1782
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns
mtl
1783 Alsjömåla 1783
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dr. Måns
mtl
1784 Alsjömåla 1784
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns
mtl
1785 Alsjömåla 1785
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1786 Alsjömåla 1786
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1787 Alsjömåla 1787
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1788 Alsjömåla 1788
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1789 Alsjömåla 1789
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1790 Alsjömåla 1790
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1791 Alsjömåla 1791
Juan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1792 Alsjömåla 1792
Joan Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns
mtl
1793 Alsjömåla 1793
Joen Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1794 Alsjömåla 1794
Joan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1795 Alsjömåla 1795
Joan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns
mtl
1796 Alsjömåla 1796
Jaen Svensson, hust, 1/8 mtl, drängen Måns
mtl
1797 Alsjömåla 1797
Joen Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns
mtl
1798 Alsjömåla 1798
Joen Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena, drängen Måns inhyses, bräcklig
mtl
1799 Alsjömåla 1799
Jon Swänsson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns, dotter Lena, 2 gossar, 4 flickor


1800 Alsjömåla 1800
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, dr Måns, dotter Lena, 2 gossar, 4 flickor
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka