Mantalslängder för Yggersryd, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Yggersryd 1623
Håkon i Ödgisryd
Boskaps-längd AS
1632 Yggersryd 1632
Håkan i Yggersryd
jb
1634 Yggersryd 1634
Håkan I Yggersryd
jb
1636 Yggersryd 1636
Håkan i Öggersrydh (Yggersryd)
mtl AS
1638 Yggersryd 1638
Håkon i Ödgesry (Yggersryd)
mtl AS
1640 Yggersryd 1640
Håkon Hultesson, Elsa Jonsdotter
Sonen Hulte Håkonsson
Märit Mattisdotter
mtl AS
1642 Yggersryd 1642
Håkan Hultesson
Hust Elsa Jonsdotter
Son Hulte Håkansson
mtl
1643 Yggersryd 1643
Håkon, hustru Elsa
Son Jonas
Legopiga Karin
mtl
1644 Yggersryd 1644
Håkan, hustru Elsa
Son Nils
mtl
1645 Yggersryd 1645
Håkan i Yggersryd
Hustru Elsa
mtl
1646 Yggersryd 1646
Håkan
Hust. Elsa
Dräng Niels
mtl
1648 Yggersryd 1647
Håkon Hulthe
Hust. Älsa
Sonen Nils
mtl
1648 Yggersryd 1648
Håkan
Hust. Ällsa
dr. Joan
Inhyses Sonne
mtl
1649 Yggersryd 1649
Håkon, hust Elsa, drängen Jon
mtl AS
1650 Yggersryd 1650
Håkon, hust Elsa, dr. Jonn
I samma gård:
Mattis, hust Kirstin
mtl
1651 Yggersryd 1651
Elsa
Dräng Jon
I samma gård:
Hulte
Hust. Ingrid
mtl
1652 Yggersryd 1652
B. Jonn
Hust Elsa
B. Hulte i samma gård
Hust. Ingred
mtl
1653 Yggersryd 1653
Joann i Yggersryd
Hust. Ellsa
Soldat Hulte
Hustru Ingri
mtl
1654 Yggersryd 1654
Joan i Yggersryd
Hustru Ellsa
Ingridt i samma gård
Hullte i samma gård
mtl
1655 Yggersryd 1655
Joan, hust Ellsa
Hullte, hust Ingerd
mtl
1656 Yggersryd 1656
Joan, hust Ellsa
Hullte, hust Ingred
mtl
1657 Yggersryd 1657
Jon, hustru Ellsa, ½ mtl
Hullte, hust Ingred, ½ mtl
mtl
1658 Yggersryd 1658
Jon, Hustru Elsa
Hullte och Ingred, tiggare
mtl
1659 Yggersryd 1659
Joan, hust Elsa
Hullte, utfattig, hust, Ingier
mtl
1660 Yggersryd 1660
Jonn, hust Elsa
Hulte, hust Ingerd (Ingerd räknas som inhysing)
mtl
1661 Yggersryd 1661
Jon, hust Elsa, Hult, hust Ingred krympling
mtl
1662 Yggersryd 1662
Hittar ej – längden är skadad
mtl
1663 Yggersryd 1663
Jon, hust Elsa, hust Ingrid
Soldaten Sven
mtl
1664 Yggersryd 1664
Jon, hust Ellsa, Swen, Ingrid
mtl
1665 Yggersryd 1665
Joan, hust Elsa, Swen Ingredt, ?Jertruu? (Jöstarn?)
mtl
1666 Yggersryd 1666
Jonn, Ällsa, Swen, Ingreds död Ingrid
mtl
1667 Yggersryd 1667
Jonn, Elsa.
Swen, Ingredt, Hulte
mtl
1668 Yggersryd 1668
Joen och hust Elsa i Yggersryd
Suen oc hust Ingreds i samma gård
Inhyses Hulte och hust i samma gård, utfattig
mtl
1670 Yggersryd 1670
Jonn och hustru,
Suen och hustru i samma gård
Inhyses Hulte och hustru, husfattiga
mtl
1671 Yggersryd 1671
Joen, hust, Sven, hust
Inhyses Hulte, hust i samma gård
mtl
1675 Yggersryd 1675
Jon, hust
Suen, hust
Hulte, hust
mtl
1676 Yggersryd 1676
Jon, hust, dräng Måns
Suen, hust
Hult, hust
mtl
1680 Yggersryd 1680
Jon, hust, utgammal
Markus, hust, Suen, hust
Hult, hust, utfattiga
mtl
1681 Yggersryd 1681
Joen, hust utgammal
Markus, hust
Suen, hust
Hulte, hust, utfattig
mtl AS
1683 Yggersryd 1683
Marcus, hust
Swen, hust
Hulte, hust, utfattiga
mtl AS
1685 Yggersryd 1685
Marcus, hust
Hulte, hust
Joen, hust, utgammal
Knekt Swen, hust
mtl AS
1686 Yggersryd 1686
Hulte, hust. Utgamla
Sven, hust
Jon, hust, utgamla
mtl AS
1687 Yggersryd 1687
Hulte, hust, utfattiga
Sven, hust, dräng Per
mtl
1688 Yggersryd 1688
Hulte, hust
Sven, hust, drängen Per Marcusson
Måns, hust
mtl
1689 Yggersryd 1689
Hulte, änkling
Swen, hust, dräng Swen
Måns, hust
mtl
1690 Yggersryd 1690
Sven, hust
Måns, hust
Hulte, änkling
mtl
1691 Yggersryd 1691
Sven, hust, Måns, hust
Hulte, änkling
mtl
1692 Yggersryd 1692
Hulde, gammal, Hans hustru
Katekismi 1692 AS
1692 Yggersryd 1692
Swen, hust, Måns, hustr
Hulte, utgl, hust, piga Kierstin
mtl
1693 Yggersryd 1693
Sven, hust
Måns, hust
Swen, hust
mtl
1694 Yggersryd 1694
Sven, hust, dräng Håkon, piga Karin
Måns, hust
Sven, hust
Hulte, hust, försörjes av barnen
mtl
1695 Yggersryd 1695
Sven, hust. Dr. Håkon, pig. Karin
Måns, hust
Sven, hust
mtl
1697 Yggersryd 1697
Swän, ?Håkan?, Swän
jb
1699 Yggersryd 1699
Swän, Måns, Swän
jb
1701 Yggersryd 1701
Måns, hust, Swen, hust.
Håkan, hust
Swen, hust, dr. Måns
mtl
1702 Yggersryd 1702
Måns, hust.
Sven, hust
Håkon, hust
Sven, änkling. dr. Måns
mtl
1703 Yggersryd 1703
Måns, hust
Sven, hust
Håkon, hust
Sven, änkling. Dräng Måns
mtl
1704 Yggersryd 1704
Måns, hust
Sven, hust
Håkan, hust. Drängen Måns
Sven, änkling
mtl
1705 Yggersryd 1705
Måns, hust. Swen
Håkan, hust. Dräng Måns
mtl
1706 Yggersryd 1706
Sven, hust. Måns, hust
Pigan Jertru
Håkon, änkling
Dräng Måns
Sven, änkling.
mtl
1707 Yggersryd 1707
Sven, hust
Måns, hust
Måns, hust, dräng Per
mtl
1708 Yggersryd 1708
Swen och Måns
Måns och Pär
jb
1710 Yggersryd 1710
Swän, Pehr, Måns, Måns
jb
1712 Yggersryd 1712
Swen, Pär, Måns
jb
1714 Yggersryd 1714
Swen, Måns och Måns
jb
1716 Yggersryd 1716
Swän, Pär och
jb
1717 Yggersryd 1717
Sven, hust
Per, hust
Måns, hust
mtl
1718 Yggersryd 1718
Sven, hust
Per, hust
Måns, hust
mtl
1719 Yggersryd 1719
Swen, hustru
Pehr, hustru
Måns, hustru
bevill-
Nings-
Längd

1720 Yggersryd 1720
Swän
jb
1721 Yggersryd 1721
Swän, Pär och Måns
jb
1723 Yggersryd 1723
Joan
Swän
Pär och Måns
rgd
1724 Yggersryd 1724
Jonn
Swän
dr. Håkan
Pär, Måns
rgd
1725 Yggersryd 1725
Jonn
Swens hustru
dr. Gerton?
Pär
Måns
rgd
1726 Yggersryd 1726
Jonn
Swenn
Dräng Håkan
Pär Lukassons hustru
Jonn
Måns
rgd
1727 Yggersryd 1727
Jöns
Swen, Håkon
Änkan Elisabeth
Måns
rgd
1728 Yggersryd 1728
Jonn
Swens hustru
dr. Håkon
dr. Gysse
Änkan Elisabet
Måns
rgd
1729 Yggersryd 1729
Jon
Swens hustru
Jon Håkon
Gisse, Måns
rgd
1730 Yggersryd 1730
Jon
Swen
Gisse
Måns
rgd
1731 Yggersryd 1731
Jon
Pähr
Gisse
Måns
rgd
1732 Yggersryd 1732
Jon
Per
Gisse
Måns
rgd
1733 Yggersryd 1733
Jon
d. Pär
Pär Gisse, Måns, son Pär
rgd
1734 Yggersryd 1734
Jon, Pär
Gisse, Måns, dr. Håkon
rgd
1735 Yggersryd 1735
Joan, Pär
Gisse, Måns, dotter Elin
rgd
1736 Yggersryd 1736
Jon, piga Karin
Pär och Gysse
Måns
rgd
1737 Yggersryd 1737
Jon, piga Karin
Pär, Gisse, Måns
rgd
1738 Yggersryd 1738
Jon
Per, Gise, Måns
rgd
1739 Yggersryd 1739
Jon, Per
Gise, Måns
Son Nils
rgd
1740 Yggersryd 1740
Jon, Pär, Gise
rgd
1742 Yggersryd 1742
Jon, Per, Gisse, Måns
jb
1744 Yggersryd 1744
Jon Börjesson, hust
Per Bröngelsson, hust
Gise Markusson, hust
Måns Svensson, hust, mannen över 63 år (endast hustrun inräknad i mtl).
Son Johan (brukar gården)
mtl
1745 Yggersryd 1745
Jon Börgesson, hust
Pär Bröngelsson, hust
Gise Markusson, hust
Dräng Johan, hustru Ingerd, moder och son
mtl
1746 Yggersryd 1746
Jon Börgesson, hust
Pär Bröngelsson, hust
Gise Markusson, hust
Dr. Johan, hustru Ingerd – moder och son.
Dotter Maria
mtl
1747 Yggersryd 1747
Jonn Börgesson, hust
Per Brönjelsson, hust
Gise Markusson, hust
Dräng (bonde) Johan och piga Maria, syskon
mtl
1748 Yggersryd 1748
Jon Börjesson, hust
Per Brönjelsson, hust
Gise Markusson, hust
Dräng (bonde) Johan, piga Marja, syskon
mtl
1749 Yggersryd 1749
Jon Börjesson, hust. Son Sven 16 år
Per Börjesson, hust
Gise Markusson, hust
Dräng (bonde) Johan Månsson och pigan Maria, syskon.
mtl
1750 Yggersryd 1750
Jon Börjesson, hust. Son Sven 17 år
Per Börjesson, hust
Gise Markusson, hust
Per Hemmingsson, hust
mtl
1751 Yggersryd 1751
Jon Börgesson, hust. Son Sven 18 år
Per Börgesson, hust
Gise Markusson, hust
Per Hemmingsson, hust
mtl
1752 Yggersryd 1752
Jon Börgesson, hust. Son Sven 19 år
Per Börgesson, hust, dotter Kierstin 15 år
Gisse Markusson, hust
Per Hemmingsson, hust
mtl
1754 Yggersryd 1754
Jon Börjesson, hust, 3/16 mtl. Dotter Kierstin. Gossen Sven, 15 år
Per Börjesson, hust, 3/16 mtl, dotter Kierstin
Gise Markusson, hust, 3/16 mtl. Son Johan 20 år
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1755 Yggersryd 1755
Jon Börgesson, hust, 3/16 mtl. Dotter Kierstin
Per Brönjelsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Kiärstin
Gise Markusson, hust, 3/16 mtl. Sonen Johan 21 år
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1756 Yggersryd 1756
Jon Börjesson, hust, 3/16 mtl. Dotter Kierstin
Per Brönjalsson, hust, 3/16 mtl. Döttrar Kirstin och Britta
Gise Markusson, hust, 3/16 mtl. Son Per 15 år, piga Lena
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1757 Yggersryd 1757
Jon Börjesson, hust, 3/16 mtl, dotter Kirstin
Per Brönjelsson, hust, 3/16 mtl, dotter Kierstin, dotter Britta
Gisse Månsson, hust, 3/16 mtl, son Per
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
Piga Karin
mtl
1758 Yggersryd 1758
Jon Börjesson, hust, 3/16 mtl
Dotter Kerstin
Pär Börjesson, hust, 3/16 mtl
Dotter Britta, son Johan
Gisse Månsson, hust, 3/16 mtl
Son Per
Per Hämingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1759 Yggersryd 1759
Jon Börjesson, hust, 3/16 mtl
Dotter Kirstin
Per Brönjesson, hust, 3/16 mtl
Son Johan, dotter Britta
Gisse Månsson, hust, 3/16 mtl
Son Per
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1760 Yggersryd 1760
Änkan Britta 3/16 mtl
Son Nils, dotter Kierstin
Per Brönjelsson, hust, 3/16 mtl
Son Johan dotter Britta
Gise Markusson, hust, 3/16 mtl
Son Per, piga Ingrid
Per Hemingsson, hust, 3/16 mtl
mtl sid 539
1761 Yggersryd 1761
Änkan Britta 3/16 mtl
Dräng Jonas, dotter Kirstin
Per Brönjelsson, hust, 3/16 mtl
Son Johan, dotter Britta
Gise Markusson, hustrun sjuk, 3/16 mtl
Per Gisesson, hust (Gises son)
Per Hemingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1762 Yggersryd 1762
Änkan Britta 3/16 mtl. Dr. Jonas, dotter Kierstin
Per Brönjelsson, hust, 3/16 mtl. Son Johan, dotter Brita
Per Gisesson, 3/16 mtl (oläsl notering, men framgår att hustrun är gammal och sjuk)
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1763 Yggersryd 1763
Änkan Britta 3/16 mtl
dr. Jonas, dotter Kierstin, son Jonas, 15 år
Per Brönjelsson, hust, 3/16 mtl, son Joan, dotter Britta
Per Gissesson, hust, 3/16 mtl
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1764 Yggersryd 1764
Änkan Britta, 3/16 mtl, dräng Jonas, son Jonas, 16 år, dotter Kierstin
Per Bröjesson, hust, 3/16 mtl, son Johan, dotter Britta
Per Gissesson, hust, 3/16 mtl
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
mtl
1765 Yggersryd 1765
Änkan Britta, 3/16 mtl. Son Jonas, dotter Kierstin
Per Gissesson, hust, 3/16 mtl. Gosse Petter.
Per Hemingsson, hust, 3/16 mtl
Per Brönjalsson, hust, 3/16 mtl, son Johan, dotter Maja
mtl
1767 Yggersryd 1767
Per Gisesson, hust, 3/16 mtl
Dotter Majia, son Jonas, flicka Karin
Gise Marcusson inhyses
Per Brynjelsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Majia, son Sven.
Dotter Märta
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Annicka
Son Jonas, Johan
3/16 mtl brukas av Jonas i Eriksmåla
mtl
1768 Yggersryd 1768
Per Gisesson, hust, 3/16 mtl
Gise inhyses
Per Brynjelsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Majia, son Sven
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Annicka
Jonas, 3/16 mtl, ogift dräng, piga Kirstin
mtl
1769 Yggersryd 1769
Per Gysesson, hust, 3/16 mtl
Pig. Majia
Inhyses: Gise, 80 år
Pär Brynjelsson, hust, 3/16 mtl.
Dotter Maja, son Swen
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Annika
Jonas, singel dräng, 1/8 mtl
Pigan ?Kjerstin?
Mattis Hufwudhult 3/16 mtl (avser trol. att han brukar 3/16 mtl men bor i Hufvudhult)
mtl
1770 Yggersryd 1770
Per Gisesson, hust, 3/16 mtl
Pär Brynjelsson, hust, 3/16 mtl
Son Swen, dotter Marija
Per Hemmingsson, hust, 3/16 mtl
Dotter Annika
Dr. Jonas, singel 1/8 mtl
Piga Kjerstin
Mattis i Hufwudhult brukar 1/16 mtl
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka