Mantalslängder för Åleberg, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Åleberg 1623
Per i Åldebärg
mtl AS
Boskapsl.

1623 Åleberg 1623 a
Nils i Åldebärg
mtl AS
Boskapsl.

1636 Åleberg 1636 a
Nils i Ålldabärgh
mtl AS
1636 Åleberg 1636 b
Per i Åldebärgh
mtl AS
1640 Åleberg 1640 a
Niels Suensson, h Kirstin Jönsdotter
Soldat Carl Samsing, hust Nielsdotter (ska ev vara på Åleberg b)
mtl AS
1640 Åleberg 1640 b
Per Olufsson, hust Botill Nielsdotter samt pigan Karin Månsdotter
mtl AS
1642 Åleberg 1642 a
NilsSvensson, hust Kerstin Persdotter, dot. Karin
Nilsdotter gift med Karl Svensson
Soldater på skatte och krone:
Anders Gummesson
mtl
1642 Åleberg 1642 b
Per Olsson, hust Botil Nilsdotter, son Jon Persson
mtl
1643 Åleberg 1643 a
Nils
mtl
1643 Åleberg 1643 a
Nils, hust Kirstin, döttrar Marit, Ingrid, Märit.
Måg Jöns och Påvel
mtl Bothil i Åleberg är död
1643 Åleberg 1643 b
Anders, hust Elin
mtl Bothil i Åleberg är död
1643 Åleberg 1643 b
Per
mtl
1644 Åleberg 1644 a
Nils
mtl
1644 Åleberg 1644 a
Nils, hust Kirstin, dotter Märit, måg Carl
mtl
1644 Åleberg 1644 b
Per
mtl
1644 Åleberg 1644 b
Per, hust Kirstin, son Jon, sonhustru Malin
mtl
1645 Åleberg 1645 a
Nils, hust Marit, Elin
mtl Mtl sid 226:
Carl i Åleberg förrymbd
Elin i Åleberg husfattig knechtaqvinna
1645 Åleberg 1645 b
Per, hust Kerstin
Sonen Jon, sonhustrun Malin
mtl Mtl sid 226:
Carl i Åleberg förrymbd
Elin i Åleberg husfattig knechtaqvinna
1646 Åleberg 1646 a
Nils, mågen Carl Svensson, hust Märiet
I samma gård
Knekt Gumme, knekt Anders
mtl Mtl sid 301:
Elin i Åleberg ?husfattig knechtakvinna?
1646 Åleberg 1646 b
Per, hust Kerstin
Sonen Joen, hust Malin
mtl Mtl sid 301:
Elin i Åleberg ?husfattig knechtaqvinna?
1647 Åleberg 1647 a
Carl, hust Märit
Inhyses Gumme
I samma gård
Swen, hust Elin
mtl Mtl sid 183:
K. Anders i Åleberg i Halmstad
Peder i Åleberg död
Enkan Kirstin flöt till Vissefjärda
(vet ej om det hör till Åleberg a eller b, oklart om änkan Kirstin är från Åleberg)
1647 Åleberg 1647 b
Joen, hust Mlin
I samma gård
Lars, hust Karin
mtl Mtl sid 183:
K. Anders i Åleberg i Halmstad
Peder i Åleberg död
Enkan Kirstin flöt till Vissefjärda
(vet ej om det hör till Åleberg a eller b, oklart om änkan Kirstin är från Åleberg)
1648 Åleberg 1648 a
Sven, hust Elin
Inhyses Nils
mtl Skrivs Oldeberg
1648 Åleberg 1648 b
Joen, hust Malin
I samma gård
Lars, hust Karin, dräng Per
mtl
1649 Åleberg 1649 a
Sven, hust Elin
I samma gård
Carl
mtl
1649 Åleberg 1649 b
Jon, hust Malin
I samma gård
Lars, hust Karin
mtl
1650 Åleberg 1650 a
Swen K, hust Elin
I samma gård
Joen, hust Karin
mtl
1650 Åleberg 1650 b
Joen, hust Malin
I samma gård
Knekt Lars, hust Karin
mtl
1651 Åleberg 1651 a
Sven, hust Elin
mtl
1651 Åleberg 1651 b
Jon, hust Malin
I samma gård
Lars, hust Karin
mtl
1652 Åleberg 1652 a
Swän, hust Elin
mtl
1652 Åleberg 1652 b
Joen, hust Malin
Lars, hust Karin
mtl
1653 Åleberg 1653 a
Sven, hust Kirstin
mtl
1653 Åleberg 1653 b
Joen, hust Malin
Lars, hust Karin, pig. Kirstin
mtl
1654 Åleberg 1654 a
Swen, hust Elyn
Dräng Gumme
mtl
1654 Åleberg 1654 b
Inge, hust Malyn
Lars i samma gård, hustru Karin
Pigan Kirstin
mtl
1656 Åleberg 1656 a
Sven, hust Elin
Gumme, hust Ingeborg, pigan Kerstin
mtl
1656 Åleberg 1656 b
Lars, hust Karin
Joen, hust Malin
mtl
1657 Åleberg 1657 a
Sven, hust Elin
Gumme, hust Ingebor
mtl
1657 Åleberg 1657 b
Joen, hust Malin
Jon, hust Kierstin
mtl
1658 Åleberg 1658 a
Swän, hust Elin, soldathustrun Ingeborg
mtl
1658 Åleberg 1658 b
Jon, hust Mahlin, Jon, hust Kierstin
mtl
1659 Åleberg 1659 a
Swen, hust Elin
Gumme, hust Ingeborg utfattiga
mtl
1659 Åleberg 1659 b
Joen, hust Malin
Joen, hust Kerstin
mtl
1660 Åleberg 1660 a
Sven, hust Elin
Gumme, hust Ingebor
mtl
1660 Åleberg 1660 b
Sven, hust Malin, Kirstin
mtl
1661 Åleberg 1661 a
Suen, hust Elin
Gume, hust Ingeborg, utfattig
mtl
1661 Åleberg 1661 b
Joen, hust Malin
Hust Kierstin
mtl
1662 Åleberg 1662 a
Swän, hust Elin, Gumme, h Ingeborg utgl (eller utfattig?)
mtl
1662 Åleberg 1662 b
Jönns, hust Malin, hustru Kirstin
mtl
1663 Åleberg 1663 a
Sven, hust Elin
Gume, hust Ingebor
mtl
1663 Åleberg 1663 b
Jöns, hust Malin
Hustru Kierstin
mtl
1664 Åleberg 1664 a
Swen, Elin, Gumme, Ingebor
mtl
1664 Åleberg 1664 b
Jon, hust Malin, Jon, hust Kirstin
mtl
1665 Åleberg 1665 a
Suen, Ingebor
Gudmund, Elin
mtl
1665 Åleberg 1665 b
Joen, hust Malin
Joen, Kierstin
mtl
1666 Åleberg 1666 a
Swen, Elin, Gudmund, Ingebor
mtl
1666 Åleberg 1666 b
Joen, Malin, Joen, Kirstin
mtl
1667 Åleberg 1667 a
Swen, Elin, Gudmun, Ingebor
mtl
1667 Åleberg 1667 b
Jonn, Malin, Jonn Kirstin död


1668 Åleberg 1668 a
Swen
Sven, hustru Kierstin i samma gård
mtl
1668 Åleberg 1668 b
Joen, hust Malin
Joen, hust Brita i samma gård
mtl
1670 Åleberg 1670 a
Sven och hustru
Sone och hustru i samma gård
mtl
1670 Åleberg 1670 b
Joan och hust
Joan och pig. Bryjta i samma gård
mtl
1671 Åleberg 1671 a
Sven, hustru – bortflytt till Möre
mtl
1671 Åleberg 1671 b
Joen, hust, Joen B, hust
Dr Per i samma gård
mtl
1675 Åleberg 1675 a
Jöns, hust
Per, hust
mtl
1675 Åleberg 1675 b
Jon, hust
Jon, hust
Olof, hust
mtl
1676 Åleberg 1676 a
Jöns, hust
Per, hust
mtl
1676 Åleberg 1676 b
Jon, hust
Jon, hust, Oluf, hust
I samma gård:
Drängen Per
mtl
1680 Åleberg 1680 a
Per, hustru
Knekt Måns
mtl
1680 Åleberg 1680 b
Jon, hust
Jon, hust
Olof, hust
mtl
1681 Åleberg 1681 a
Olof, hustru, drängen Joen
Knekt Måns
mtl AS
1681 Åleberg 1681 b
Joen, hustru
Joen, hustru
mtl AS
1683 Åleberg 1683 a
Jon, hust
Knekt Måns
Per, hust
mtl AS
1683 Åleberg 1683 b
Jon, hust
Jon, hust
Knekt Gudmund, hust
mtl AS
1685 Åleberg 1685 a
Joen, hust
Pär, hust
Måns, hust, alldeles husfattig
Knekten inte hemma
mtl AS
1685 Åleberg 1685 b
Joen, hust, Joen hust
Knekt Börgie, hust
mtl AS
1686 Åleberg 1686 a
Joen, hust
Per, hust
Knekt Per
mtl AS
1686 Åleberg 1686 b
Jon, hust
Jon, hust
Knekt Börge, hust
mtl AS
1687 Åleberg 1687 a 1 mtl
Jon, hust, Per, hust
Knekt Pär (trol ogift)
mtl
1687 Åleberg 1687 b 1 mtl
Jöns, hust, Jon, hust
Knekt Börge, hust
mtl
1688 Åleberg 1688 a 1 mtl
Jon, hust, Per, hust
Måns, hust
Knekt Per, hust
mtl
1688 Åleberg 1688 b 1 mtl
Jon, hust, Jon, hust, dödssjuk (3 p, 1 inhys)
Jöns, hust
Knekt Börgir, hust
mtl
1689 Åleberg 1689 a 1 mtl
Joan, hust, Per, hust, Måns?, hust (6 p)
Dräng Jöns (1 bonde)
Knekt Per, hustru
mtl
1689 Åleberg 1689 b 1 mtl
Jon, hust, Jon, änkling, förl (2 p 1 inhys)
d. Måns?, d Carl, Jöns, hust (4 p)
Knekt Börgie, hust
mtl
1690 Åleberg 1690 a 1 mtl
Jon, hust, Per, Hust, Måns, hust son (dr??) Jöns (7 p)
Knekt Per, hust
mtl
1690 Åleberg 1690 b 1 mtl
Jöns, hust, (ytterligare en person, svårt tyda texten, ev står där salp.dr. Nils el. Måns??
Jon, hust
Knekt Börgir, hust
mtl
1691 Åleberg 1691 a 1 mtl
Jon, hust, Per, hust, Måns, hust (6 pers)
Dräng Jöns (1 bonden)
Knekt Per, hust
mtl
1691 Åleberg 1691 b 1 mtl
Per, hust, Jöns, hust
Änkan Malin
Knekt Börge, hust
mtl
1692 Åleberg 1692 a 1 mtl
Jon, hust, Pär, hust, Måns, hust
Jöns, hust
Knekt Per, hust
mtl
1692 Åleberg 1692 b 1 mtl
Per, hust, Jöns, hust
Per, hust
Knekt Börgir, hust
mtl
1692 Åleberg 1692 Norregård
Jöns Gummesson, hust
Tjänsteflickan Kirstin
Per Staffansson, hust
Soldaten Böries hustru
Katekismi-längd 1692 av Sölve Olsson från AS
1692 Åleberg 1692 Södregård
Jon Thoorsson, hust
Tjänsteflickan Kirstin
Peder Jonsson, hust
Jöngs Ingemanss, hust
Katekismi-längd 1692 av Sölve Olsson från AS
1693 Åleberg 1693 a 1 mtl
Jon, hust, Per, hust, Jon, hust
Knekt Per och hustru finns på knektstugan i Grämnastärna??
mtl
1693 Åleberg 1693 b 1 mtl
Per, hust, Jöns, hust
Per, hust
Knekt Börje, hust
mtl
1694 Åleberg 1694 a 1 mtl
Jonn, hust, Per, hust
Jöns, hust
Knekt Per, hustru, finnas på Grennastemma??
Knekt Jonn, ogift
mtl
1694 Åleberg 1694 b 1 mtl
Pär, hustrun
Jöns, hust, Per, hust
Dräng Håkan (inhyses)
Knekt Börje, hustru
mtl
1695 Åleberg 1695 a 1 mtl
Jonn, hustru, Pär, hustru
Dräng Oluf (1 dräng)
Jöns, hustru
Knekt Pär, hustru, finnas på roten i Grimma…
Knekt Jonn, ogift
mtl Svårt att se var på roten knekt Pär med hustru finns, ser varken ut som Grimmagärde eller Grimmansmåla.
1695 Åleberg 1695 b 1 mtl
Pär, hust, Pär, hust, Jöns, hust
Knekt Börje, hust
mtl
1697 Åleberg 1697 a (Krono)
Jaon, Per, Carl? (eller Lars?), Jöns
jb
1697 Åleberg 1697 b (Frälse)
Per, Pär, Jöns
jb
1699 Åleberg 1699 a (Krono)
Per, Jonn, Jöns
jb
1699 Åleberg 1699 b (frälse)
Per, Jöns, Pär
jb
1701 Åleberg 1701 a ¾ mtl
Pär, hust, Jöns, hust
Jon, hust
Förlov. Knekt Pär, hust, utgamla
Knekt Jon, hust
mtl
1701 Åleberg 1701 b 1 mtl
Jöns, hust
Pär, hust
Pär, hust
dr. Måns (noterad som son)
kn. Börge, hust
mtl

1702 Åleberg 1702 a
Pär, hustru, Jöns, hustru, Jon, hustru
Inhyses Pär, änkling
Knekt Jon, ogift
Förl. Knekt Jon (1 p)
mtl
1702 Åleberg 1702 b
Jöns, hust, Pär, hust, dr Måns (son)
Pär, änkling, dr. Gumme (son)
Knekt Börge, hust
mtl
1703 Åleberg 1703 a
Pär, änkling
Jöns, hust, tienstepiga
Jon, hust
Per, änkling
Knekt Pär (ensamstående
mtl
1703 Åleberg 1703 b
Jöns, hust, Per, hust
son Måns
Per, hust
Knekt Börge, hustru
mtl
1704 Åleberg 1704 a
Pär, hust, Jon, hust
Jöns, hust
Pär, hust – utgamla, uppdragit bruket
mtl
1704 Åleberg 1704 b
dr. Gudmund
dr. Måns
Pär, hust
Knekt Pär, hust (5-ting)
Jöns, hust inhyses, uppdragit bruket
Knekt Börge, h, Gudmund, h
mtl
1705 Åleberg 1705 a
Pär, hust, Jöns, hust
Jon, änkling
Pär, hust (1 p) utfattiga
Knekt Pär ogift.
mtl
1705 Åleberg 1705 b
dr. Gumme
Måns, hust
Jöns, hust – inhyses, uppdragit bruket
Pär, hust – inhyses, uppdragit bruket
Knekt Pär, hust 5ting
Knekt Jon, hust
Förlovad knekt Borga, hust. husfattiga
mtl
1706 Åleberg 1706 a
Jöns, hust, Jon, hust, Pär, hust
Pär, hust – tiggare
Knekt Pär ogift
mtl
1706 Åleberg 1706 b
Gumme, hustru, Måns, hustru
Jöns, hustru, Pär, hustru - båda paren är fattiga
5ting knekt Pär, hustru
Knekt Jon, hust
mtl
1707 Åleberg 1707 a
Pär, hust, Jöns, hust
Jon, hust
Knekt Pär, ogift
mtl
1707 Åleberg 1707 b
Gumme, hust
Måns, hust
Per, hust inhyses, uppdragit bruket
mtl
1708 Åleberg 1708 a
Per, Jönss och Joan
jb
1708 Åleberg 1708 b (frälse)
Gumme och Måns
jb
1710 Åleberg 1710 a Krono
Jöns, Joan
jb
1710 Åleberg 1710 b Frälse
Gumme, Måns
jb
1712 Åleberg 1712 Norregård (frälse)
Måns, Måns, Gumme
jb
1712 Åleberg 1712 Södregård
Jon, Swen, Carl
jb
1714 Åleberg 1714 Norregård (frälse)
Måns, Gume
jb
1714 Åleberg 1714 Södregård
Jon och Carl
jb
1716 Åleberg 1716 Norregård
Måns och Gumme
jb
1716 Åleberg 1716 Södregård
Jan (Jon?) och Carl
jb
1717 Åleberg 1717 Norregård
Börge, hust
Måns, hust, Gumme, hust
¼ brukas av Anders i Påfwelsmåla
mtl
1717 Åleberg 1717 Södregård
Jon, hust (1 p) utfattig
Soldat Bonde, hust
Båtsman Carl, hust
mtl
1718 Åleberg 1718 Norregård
Börge, hust
Måns, hust
Gumme, hust
mtl
1718 Åleberg 1718 Södregård
Jon, hust (1 p) anm. fattiga
Båtsman Carl, hust anm. lever i Möre
mtl
1719 Åleberg 1719 Norregård
Börje, hustru
Måns, hustru
Gumme, hustru
rgd
1719 Åleberg 1719 Södregård
Jonn
rgd
1720 Åleberg 1720 Norregård
Börje, Pär, Enk. Gyrid och Gumme
jb
1720 Åleberg 1720 Södregård
Jon
jb
1721 Åleberg 1721 Norregård
Börje, Pär, änkan Gyrid och Gumme
jb
1721 Åleberg 1721 Södregård
Pär?, ?? och Anders (överskriven text)
jb
1723 Åleberg 1723 Norregård
Börge
Pär
Gumme
Gumme
rgd
1723 Åleberg 1723 Södregård
Pär
Nils
rgd
1724 Åleberg 1724 Norregård
Börje
Håkan
Gumme
Gumme
Soldattorp soldat Åkes hustru
rgd
1724 Åleberg 1724 Södregård
Pär?
Corporal Bonde Henmans hustru
Nils
Soldattorp Soldat Petters hustru
rgd
1725 Åleberg 1725 Norregård
Börge
Håkan
Gumme
Mårten??
Soldattorp: soldat Åkes hustru
rgd
1725 Åleberg 1725 Södregård
Corporalen Bondes hustru
Pär
dr. Mattis
Nills
Soldattorpet: Soldat Petters hustru
rgd
1726 Åleberg 1726 Norregård
Gumme
Gumme
Pär
Soldattorpet soldat Åke Högbergs hustru
rgd
1726 Åleberg 1726 Södregård
Corporalen Bonde Stammans hustru
Pär
Dräng Mattis
Nils
Soldattorpet: soldat Petters? hustru
rgd
1727 Åleberg 1727 Norregård
Gume
Gume, Pär
rgd
1727 Åleberg 1727 Södregård
Bonde Aenmans h (anm obj)
Mattis, Nils, Oluf
rgd
1728 Åleberg 1728 Norregård
Gumme
Gumme och Pehr
rgd
1728 Åleberg 1728 Södregård
Bondes hustru (anm obs sold)
Hustrun Giertrud (anm obs)
Nils
Oluf, hustrun (anm obs sold)
rgd
1729 Åleberg 1729 Norregård
Gumme
Gumme, Pär
dr. Nils
rgd
1729 Åleberg 1729 Södregård
Sold. Boudas hustru (anm. obs)
dr. Mattias
Änkan Giertrud (anm. obs)
Dito Britta (anm. obs)
rgd
1730 Åleberg 1730 Norregård
Gumme
Gumme
Pär, Nills
rgd
1730 Åleberg 1730 Södregård
Soldat Stamman hustru
Mattis
Änkan Britta
rgd
1731 Åleberg 1731 Norregård
Gumme
Gumme
Pähr
Nils
rgd
1731 Åleberg 1731 Södregård
Corp. Boudas
Hustrun
Mattis
Båtsman Pehr Stödhs hustru
rgd
1732 Åleberg 1732 Norregård
Gume
Son Hindrik
Gume
Per
Nils
rgd
1732 Åleberg 1732 Södregård
Per
Mattis
Båtsman Pers hustru
Börge
rgd
1733 Åleberg 1733 Norregård
Gumme, son Nils
Gumme, Pär, Nils
rgd
1733 Åleberg 1733 Södregård
Per, Mattias
Börje
rgd
1734 Åleberg 1734 Södregård
Pähr
Matthis och Börje
rgd
1735 Åleberg 1735 Norregård
Gume, Hindrik
Gume?, Pär, Nils
rgd
1735 Åleberg 1735 Södregård
Pär, p. Britta
Mattias, Börge
rgd
1736 Åleberg 1736 Norregård
Gume, p. Ingiärd
Gume, Pär, Nils
rgd
1736 Åleberg 1736 Södregård
Pär, pig. Britta
Mattis och Börje
Båtsman Sturk dess hustru skriven i möre
rgd
1737 Åleberg 1737 Norregård
Gume, Gume
Pär, Nils
rgd
1737 Åleberg 1737 Södregård
Per
p. Britta, Mattis, Börje
Per
rgd
1738 Åleberg 1738 Norregård
Gume, Gume
Per, Nils
rgd
1738 Åleberg 1738 Södregård
Per
Mattis, Börje
Son Börje
rgd
1739 Åleberg 1739 Norregård
Gumme, Gumme
Per??, Nils
rgd
1739 Åleberg 1739 Södregård
Per
Dr Per piga Britta
Mattis, Börge
Son Börge
rgd
1740 Åleberg 1740 Norregård
Gumme, Gumme, Per, Nils
rgd
1740 Åleberg 1740 Södregård
Pär
Matthis, Börje
rgd
1742 Åleberg 1742 Norregård
Gumme, Gumme, Per, Nils
jb
1742 Åleberg 1742 Södregård
Per, Mattes, Börge
jb
1734 Åleberg 1743 Norregård
Gumme, son Hindrik
Gume, Pär, Nils


1744 Åleberg 1744 Norregård
Gumme Nilsson, hust
Gumme Jönsson, hust
Per Håkansson, hust
Son Jan (Jon?)
Nils Nilsson, hust
Gossen? Mattis?
Soldattorp vakant
mtl
1744 Åleberg 1744 Södregård
Per Svensson, hust
Mattis Mickelsson, fattig, hustrun eländig
Pig. Elin
Börje Gummesson, hust
Änkan Brita (1 p) anm. utan bruk
Soldattorp Per Löf, soldat, hust
mtl
1745 Åleberg 1745 Norregård
Gumme Nilsson, hust
Gumme Jönsson, hust
Dotter Sissa
Pär Håkansson, hust
Son Jon
Nils Nilsson, hust
dr. Mattis
mtl
1745 Åleberg 1745 Södregård
Pär Svensson, hust
Mattis Mickelsson (1 p) fattig
Pig Elin
Börge Gummesson, hust
Son Börge
Soldattorp Pär Löf, soldat, hust
mtl
1746 Åleberg 1746 Norregård
Mattis Gumesson, hust
Gumme Nilsson, 1 p, fattig
Gumme Jönsson, hust
Pär Håkansson, hust
Son Jon
Nils Nilsson, hust
mtl
1746 Åleberg 1746 Södregård
Pär Svensson, hust
Mattis Michaelsson, 1 p
Pig. Elin
Börge Gummesson, hust
1/8 brukat av Heming I Anemåla
Soldattorp Pär Löf, soldat, hust
mtl
1747 Åleberg 1747 Norregård
Mattis Gummesson, hust
Gumme Nilsson, hust (1 p) anm. mannen sängliggande
Gumme Jonsson, hust
Pär, hustru, son Jonn (3 p)
Nils Nilsson, hust
Soldattorpet är vakant
mtl
1747 Åleberg 1747 Södregård
Per Oscarsson, hust
Mattis Mickelsson, 1 p anm. hustrun sängliggande
piga Elin
Börje Gummesson, hust
1/8 brukas av Häming i Anemåla
Soldattorpet: Per Löf, soldat, hust
mtl
1748 Åleberg 1748 Norregård
Mattis Gummesson, hust
Gumme Jönsson, hust
Per Håkansson, hust
Sonen Jon
Nils Nilsson, hust
Soldattorpet: dr. Swen Persson anm. stadd till soldat.
mtl
1748 Åleberg 1748 Södregård
Per Svensson, hustru
Matthis Mickelsson, hustru
Pig Elin
Hemming Johansson, hust
Änkan Gertrud inhyses
Soldat Per Löf, soldat, hustru
mtl
1749 Åleberg 1749 Norregård
Mattis Gummesson, hust
Olof Sunesson, hust (Svensson?)
Enkan Hämpa inhyses
Enkan Kirstin
Son Jon
Nils Nilsson, hust
Soldattorpet: dr. Swen Persson, stadd till soldat.
mtl
1749 Åleberg 1749 Södregård
Per Svensson, hust
Mattis Michaelsson, hust
Pig Elin
Hemming Johansson, hust
Enkan Giertrud inhyses
Soldattorpet: Per Löf, soldat, hustru
mtl
1750 Åleberg 1750 Norregård
Mattis Gummesson, hust
Olof Sunesson, hust
Enkan Kierstin
Son Jon
Nils Nilsson, hust
Soldattorpet: Sven Sundberg anm. soldaten är ogift.
mtl
1750 Åleberg 1750 Södregård
Per Svensson, hust
MattisMichaelsson (1 p) anm. hust: contract
Pigan Elin
Hämming Johansson, hust
Soldattorpet: Per Löf, soldat, fattig
mtl
1751 Åleberg 1751 Norregård
Matthis Gummesson, hust
Oluf Sunesson?, hust
Änkan Kierstin och son dr. Jonn Persson
Nils Nillsson, hust
Soldattorp: Sven Sundberg, soldat, hust
mtl
1751 Åleberg 1751 Södregård
Per Svensson, hust
Mattis Michaelsson, 1 p anm. hust: Contract
Pig. Maja
Hemming Johansson, hust
Pig. Ingrid
Soldattorp brukas av (..)
mtl
1752 Åleberg 1752 Norregård
Matthis Gummesson, hust
Olof Sunesson, hust
Jon Persson, hust
Nils Jonsson, hust
Soldattorp Sven Svanberg, soldat, hust
mtl
1752 Åleberg 1752 Södregård
Per Svensson, hust
Matthis Michaelsson (1 p) hust. Sjuk
Pig. Sissa (1 piga)
Hemming Johansson, hust
Soldattorpet vakant
mtl
1754 Åleberg 1754 Norregård
Mattis Gummesson, hust, ¼ mtl
Pig. Britta?? (1 piga)
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Nils Nilsson, hust ¼ mtl
Dotter Kirstin
Soldattorp: Sven Swanberg, soldat, hust
mtl
1754 Åleberg 1754 Södregård
Per Svensson, hust ¼ mtl
Gossen Swän, vanför
Markus? Michaelsson, hust ¼ mtl
fl. Annicka (1 piga)
Hemming Johansson, hust, ¼ mtl
fl. (oläsligt, överskrivet, möjligen Ingierd eller Ingrid) (1 piga)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1755 Åleberg 1755 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Dotter Gumma 16 år (svårtydd anm, ser ut som res sanl)
Olof Svensson (Sunesson?), hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Nils Nilsson, hust ¼ mtl
Dotter Kierstin
Soldat Sven Sundberg, soldat, hust
mtl
1755 Åleberg 1755 Södregård
Per Svensson, hust ¼ mtl
Mattis Michaelsson, hust ¼ mtl
Piga Annicka
Hemting Johansson, hust ¼ mtl
Soldattorp brukas av roten
mtl
1756 Åleberg 1756 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Oluf Sunesson (Svensson?), hust, ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Nils Nilsson, hust ¼ mtl
Dot Kierstin
Soldat Swen Sandberg, hust
mtl
1756 Åleberg 1756 Södregård
Per Swensson, hust ¼ mtl
Son gosse Swen 15 år
Mattis Mackmånsson (Mickelsson trol), hust ¼ mtl
Jon ?Svensson? (Gummesson?), hust ¼ mtl
Gossen Towe, pigan Karin (1 piga, 1 barn)
Soldattorpet brukas av gården.
mtl
1757 Åleberg 1757 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Olof Sunesson (alt. Svensson), hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Nils Nilsson, hust ¼ mtl
Goss. Olof
Soldat Swen Sandberg, hust
mtl
1757 Åleberg 1757 Södregård
Per Swensson, hust ¼ mtl
Son Per
Piga Karin
Mattias Michaelsson, hust ¼ mtl
fl. Karin
Hemming Johansson, hust ¼ mtl
Soldattorpet brukas av roten.
mtl
1758 Åleberg 1758 Norregård
Matthis Gumesson, hust ¼ mtl
Oluf Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Nils Nilsson, hust ¼ mtl
Dotter Karin
Soldat Sven Sandberg, hust
mtl
1758 Åleberg 1758 Södregård
Per Svensson, hust ¼ mtl
dr. Johan Swensson res. För roten
Son Gumme
Pig. Karin
Mattis Mikalsson, hust ¼ mtl
Hemming Johansson, hust ¼ mtl
p. Kierstin
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1759 Åleberg 1759 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Pigan Kierstin
Änkan Sigrid ¼ mtl
dr. Tove
Dotter Karin
Soldat Sven Sandberg, hust
mtl
1759 Åleberg 1759 Södregård
Per Persson, hust ¼ mtl
Son Gume
Mattis Michaelsson, hust ¼ mtl
Hemming Johansson, hust ¼ mtl
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1760 Åleberg 1760 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Kierstin (anges som piga, kan vara inhyses)
Änkan Ingrid ¼ mtl
Dräng Swen
Dotter Stina
Dotter Eljana
Soldat Sven Sundberg, hust
mtl
1760 Åleberg 1760 Södregård
Per Swensson, hust ¼ mtl
Son Gumme
Dotter Ingrid
Mattis Mickaelsson, hust ¼ mtl
Henning Johansson, hust ¼ mtl
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1761 Åleberg 1761 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Son Jonas
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Änkan Ingrid ¼ mtl
Dräng Gumme
Döttrar Karin, Eliana
Soldat Sven Sundberg, hust
mtl
1761 Åleberg 1761 Södregård
Per Svensson, hust ¼ mtl
Dot. Ingrid (möjl. Segrid)
Mattis Mickaelsson, hust ¼ mtl
Dräng ?Åsle?
Hemming Johansson, hust ¼ mtl
Piga Karin
Soldattorpt brukas av roten
mtl
1762 Åleberg 1762 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Son ?Jonas?
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Änkan Ingrid (alt. Segrid?) ¼ mtl
dr. Håkan (dräng)
Döttrar ?Karin? Och Elin
Soldat Swen Låndberg, hust
mtl
1762 Åleberg 1762 Södregård
Per Swensson, hust ¼ mtl
Son Per, dotter ?Segrid?
Mattis Mickelsson, hust ¼ mtl
Änkan Elin, ¼ mtl
Dräng Mattis (dräng)
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1763 Åleberg 1763 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Son Jonn?
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Änkan Ingrid ¼ mtl
Dräng Petter
Dotter Elin
Soldat Sven Landberg, hust
mtl
1763 Åleberg 1763 Södregård
Per Swensson, hust ¼ mtl
Son Gumme, dotter Ingrid (alt. Sigrid)
Mattis Mickalsson, hust ¼ mtl
Mattis Pettersson, hust ¼ mtl
Soldattorp brukas under gården.
mtl
1764 Åleberg 1764 Norregård
Mattis Gummesson, hust ¼ mtl
Olof Sunesson, hust ¼ mtl
Jon Persson, hust ¼ mtl
Flickan Catrina, sjuklig
Änkan Sigrid ¼ mtl
dr. Johan, dotter Elin
Soldat Swen Sandberg, hust
mtl
1764 Åleberg 1764 Södregård
Per Swensson, hust ¼ mtl
Son Petter, 15 år
Dotter Segrid
Mattis Micaelsson, hust ¼ mtl
Mattis Pettersson, hust ¼ mtl
Dot. Kirstin
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1765 Åleberg 1765 Norregård
Matthis, hust ¼ mtl
Olof, hust ¼ mtl
Jon, hust ¼ mtl
Änkan Segrid ¼ mtl
Dottern Elin
Soldat Swen Sandberg, hust
mtl
1765 Åleberg 1765 Södregård
Per, hust ¼ mtl
Son Petter dotter Sigrid
Matthes, hust ¼ mtl
Mattis Pettersson, hust ¼ mtl
Dot. Kirstin, gossen Petter (notering i kanten, ser ut som ”stud til ny”)
Soldattorpet brukas av Roten
mtl
1767 Åleberg 1767 Norregård
Jon, hust ¼ mtl
Döttrar Ingeborg, Elsa, Stina, son Per (minderåriga
Änkan Kirstin inhyses, 71 år
Ryttare Petter Lindberg, hust 1/8 mtl
Änkan Sigrid (detta år skrivit mycket tydligt), 1/8 mtl
Dot. Elin (vuxen)
Son Måns, krympling
Dotter Malin (minderårig)
Mattis, hust ¼ mtl
Son Jonas, dotter Elsa (myndiga
Son Gumme, Måns, Nils, Johan, Per Olof
mtl
1767 Åleberg 1767 Södregård
Mattis Persson, hust ¼ mtl
Son Johan, dotter Kirstin (vuxna)
Son Sven, Hemming, dot Ingrid (minderåriga)
Sven, hust 1/8 mtl
Pig. Annicka
Änkan Elin 1/8 mtl
Son Gumme (vuxen)
Son Johan (minderårig)
Mattis Mickelsson, hust ¼ mtl
Dotter Majia, dräng Måns
Dot Elin (minderårig)
Soldattorp brukas av Roten
Änk. Britta inhyses
mtl
1768 Åleberg 1768 Norregård
Jon, hust ¼ mtl
Ryttare Petter Lindberg, hust 1/8 mtl
Dr (son?) Johan
Änkan Sigrid 1/8 mtl
Dotter Eljan
Mattis, änkling ¼ mtl
Son Jonas, dotter Giöret
Olof, hust ¼ mtl
Dotter Stina
Soldattorpet Soldat Sven Sandberg, hust
mtl
1768 Åleberg 1768 Södregård
Mattis Persson, hust ¼ mtl
Dotter Kerstin
Sven, hust ¼ mtl
Dr (son?) Gumme
Änkan Elin, utfattig
Mattis Mickelsson, hust ¼ mtl
dr. Måns, Petter
Soldattorp brukas av roten
Änkan Britta, utfattig
mtl
1769 Åleberg 1769 Norregård
Jonn, hust ¼ mtl
Ryttare Peter Lindberg, hust 1/8 mtl
dr. Johan
Änkan Sigrid 1/8 mtl
Dotter Elin
Mattis, hust ¼ mtl
Olof, hust ¼ mtl
Dotter Stina
Son Anders
Soldattorp soldat Sven Sandberg, hust
mtl
1769 Åleberg 1769 Södregård
Mattis Persson, hust 1/8 mtl
?Per?, hust 1/8 mtl
Sven, hust ¼ mtl
Mattis Michelsson, hust ¼ mtl
dr. ?Per?
Soldattorp brukas av roten
mtl sid
1770 Åleberg 1770 Norregård
Jon, hust ¼ mtl
Pigan Karin
Ryttare Petter Lindberg, hust 1/8 mtl
Änkan Sigrid 1/8 mtl
Mattis, hust ¼ mtl
Olof, hust ¼ mtl
Dottern Stina
Soldattorp soldat Sven Sandberg, hust
mtl
1770 Åleberg 1770 Södregård
Mattis Persson, hust 1/8 mtl
Per, hust 1/8 mtl
Sven, hust ¼ mtl
Mattis Michaelsson, hust ¼ mtl
Soldattorpet brukas av roten
mtl
       
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka