Mantalslängder för Bussamåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Bussamåla 1633
Per i Bussamåla
jb bild 35
1635 Bussamåla 1635
Päder i Bussamåla
Jb bild 132
1638 Bussamåla 1638
Per i Bussamåla
jb bild 340
1640 Bussamåla 1640
Pär i Bussamåla
jb bild 355
1642 Bussamåla 1642
Monns
jb bild 359
1644 Bussamåla 1644
Per i Bussamåla, hustru
Christian ibidem, hustru.
Tillsammans 1 mantal
finns endast i EIIIa:5 sid 789 v
1645 Bussamåla 1645
Saknas i mantalslängd?


1646 Bussamåla 1646
Saknas i båda mantalslängderna?


1647 Bussamåla 1647
Håkan i Bussamåla, hustru.
1 hemman
mtl sid 696 v
1648 Bussamåla 1648
Håkan i Bussamåla, hustru
mtl sid 755 h
1649 Bussamåla 1649
Håkan i Bussamåla, hustru
Ibidem:
Christian, singel
mtl sid 644 h
1650 Bussamåla 1650
Håkan i Bussamåla, singel
mtl sid 377 v
1651 Bussamåla 1651
Håkan i Bussamåla, hust
Ibm:
Christiern, singel
mtl sid 610 v
1652 Bussamåla 1652
Christian (eller möjl. Gierton?), hust
mtl sid 705 v
1653 Bussamåla 1653
Christian? I Bussamåla, hustru
mtl sid 207
1654 Bussamåla 1654
Måns i Bussamåla, hust. 1 dotter
mtl sid 1054
1655 Bussamåla 1655
Måns i bussamåla, hust
Inge ibm, hust
mtl sid 787
1660 Bussamåla 1660
Inge i Bussamåla (hustrun är lahm legat ett? År till sängs)
Olof i samma gård, hust
mtl sid 507
1663 Bussamåla 1663
Inge och Jon i Bussamåla
jb bild 349
1664 Bussamåla 1664
Inge och Jon i Bussamåla
jb bild 360
1667 Bussamåla 1667
Saknas i mtl?


1668 Bussamåla 1668
Jon i Bussamåla, hust
mtl sid 644
1669 Bussamåla 1669
Joen i Bussamåla, hust
Håkon i samma gård, hust
mtl sid 603
1670 Bussamåla 1670
Jon i Bussamåla, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl sid 1229
1671 Bussamåla 1671
Joan? I Bussamåla, hust, 1 inhys
Håkan i samma gård, hust
mtl sid 623
1673 Bussamåla 1673
Jon i Bussamåla
Håkon i samma gård
mtl sid 1209 SVAR
1675 Bussamåla 1675
Inge i Bussamåla
jb  
1676 Bussamåla 1676
Inge i Bussamåla
jb  
1677 Bussamåla 1677
Jon i Bussamåla
jb  
1678 Bussamåla 1678
Jon i Bussamåla
jb  
1679 Bussamåla 1679
Jon i Bussamåla
jb  
1680 Bussamåla 1680
Inge i Bussamåla
jb  
1681 Bussamåla 1681
Jonn i Bussamåla, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl sid 273
1682 Bussamåla 1682
Jöns i Bussamåla, hust
Gumme i Samma gård, hust
mtl sid 324
1685 Bussamåla 1685
Jonn i Bussamåla, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl sid 675
1686 Bussamåla 1686
Joan i Bussamåla, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl sid 366
1687 Bussamåla 1687
Joan i Bussamåla, hust
Gummei samma gård, hust
Båtsm. Påfvel Tunnhofl, singel
mtl sid 295
1688 Bussamåla 1688
Joan? Och Gumme i Bussamåla, båda med hustrur
Båtsm. Påfwell Tunnhåsl, hust
mtl sid 1095
1689 Bussamåla 1689
Joan i Bussamåla, hust
Gumme i Samma gård, hust
Båtsm. Påfwar Tunhår i Samma gård, hust
mtl sid 867
1690 Bussamåla 1690
Jon Ingesson, hust, 3/16 mtl
Gumme Mattzon, hust, 3/16 mtl
Båtsm Påfell Tunhår, hust
mtl sid 404
1691 Bussamåla 1691
Änkan Gertrud, 3/16 mtl. 1 dräng
Gumme Matsson, hust ,3/16 mtl
Båtsm Paul? Tunnhår, hust
mtl sid 411
1692 Bussamåla 1692
Måns Paulsson, hust, 3/16 mtl
Gumme Matzon, hust, 3/16 mtl
Båtsm Paul Tunnhår, hust
Mtl sid 765
1693 Bussamåla 1693
Måns Paulsson, hust, 3/16 mtl
Gumme Mattsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Paul Tunnhåår, hust
mtl sid 695
1694 Bussamåla 1694
Måns Paulsson, hust, 3/16 mtl
Gumme Matsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Paul Tunnhår, hust
mtl sid 681
1695 Bussamåla 1695
Anders Pehrsson, hust 5/16 mtl
Gumme Mtsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Påfwel Tunhår, hust
Inhyses Ingebor Nillsdotter.
mtl sid 725
1696 Bussamåla 1696
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga.
Gumme Mattisson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Påfwell Tunnhår, hust
mtl sid 687
1697 Bussamåla 1697
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Gumme Mattisson, hust, 3/16 mtl. Inhyses: Ingeborg
Båtsm. Påfwel Tunnhår, hust
mtl sid 763
1698 Bussamåla 1698
Ander Persson, hust, 3/16 mtl
Gumme? Mattisson, hust, 3/16 mtl Inhyses: Ingeborg
Båtsm. Nr 178 Pehr Erichsson Tunhår, hust.
mtl sid 763
1699 Bussamåla 1699
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Gumme Mattsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pehr Eriksson Tunhår, hust
mtl sid 935
1700 Bussamåla 1700
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Gumme Mattsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pehr Eriksson, Tunhåår, hust
mtl sid 899
1701 Bussamåla 1701
Anders Persson, hust, 3/16 mtl
Gumme Mattsson -
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pehr Eriksson Tunnhåår, hust
mtl sid 819
1702 Bussamåla 1702
Anders Persson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Per E. Tunhåår, hust
mtl sid 765
1703 Bussamåla 1703
Anders Persson?, hust, 3/16 mtl
Oluf Joansson, hust ,3/16 mtl
Båtsm. Per Tunnhår, hust
mtl sid 929
1704 Bussamåla 1704
Anders Jonsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Per Tunnhår, hust
mtl sid 1291
1705 Bussamåla 1705
Anders P, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Per Tunnhår, hust
mtl sid 1397
1706 Bussamåla 1706
And. Pärhsson, hust, 3/16 mtl. 1 dräng
Oluf Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pähr Tunhåår, hust.
mtl sid 1729
1707 Bussamåla 1707
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Per Tunnhår
mtl sid 2003
1708 Bussamåla 1708
Anders Pehrsson, hust, 3/16 mtl. 1 dräng
Olof Jonasson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pehr Tunhår
mtl sid 1567
1709 Bussamåla 1709
Anders Påhrsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Joansson, hust, 3/16 mtl. 1 dräng
Båtsm. Pähr Tunhåår -
mtl sid 1623
1710 Bussamåla 1710
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Oluf Joansson, hust, 3/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Pähr Tunhår -
mtl sid 1833
1711 Bussamåla 1711
Anders P, hust, 3/16 mtl
Oluf (..)sson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Tunhår -
mtl sid 1993
1712 Bussamåla 1712
Anders Pärsson, singel, 3/16 mtl
Heming Olufsson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter
Båtsm Tunhår -
mtl sid 2011
1713 Bussamåla 1713
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
Häming Olufsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jonas Tunhår, hust
mtl sid 1297
1714 Bussamåla 1714
And. Pärsson, hust, 3/16 mtl
Häming Olufsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Tunhår, hust
mtl sid 2277
1715 Bussamåla 1715
And. Torsson, hust, 3/6 mtl
Hemming Olsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant.
mtl sid 1265
1716 Bussamåla 1716
Anders Pärsson, hust, ¾ mtl
Hämming Olsson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunhår
mtl sid 1860
1717 Bussamåla 1717
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
Heming Olsson -
Pähr Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 688
1718 Bussamåla 1718
Anders Pährsson, hust, 3/16 mtl
Pähr Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Tunnhår, hust
mtl sid 736
1720 Bussamåla 1720
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swänsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Tunnhår, hust
mtl bild 9650
1721 Bussamåla 1721
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pähr Swänsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunnhår, hust
mtl sid 1384
1722 Bussamåla 1722
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunnhår, hust
mtl sid 831
1723 Bussamåla 1723
Anders Pährsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunnhår, hust
mtl sid 831
1724 Bussamåla 1724
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 366
1725 Bussamåla 1725
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Måns Tunnhåår, hust
mtl sid 29
1726 Bussamåla 1726
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunhåår, hust
mtl sid 821
1727 Bussamåla 1727
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Tunhåår, hust
mtl sid 196
1728 Bussamåla 1728
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter (notering i kanten, ser möjligen ut att kunna stå ”afled”.)
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jon
Båtsman Måns Tunhåår, hust.
mtl sid 691
1729 Bussamåla 1729
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jon
Båtsm. Måns Tunhåår.
mtl sid 898
1730 Bussamåla 1730
Anders Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter.
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 1195
1731 Bussamåla 1731
Anders Pärsson, hust, 3/6 mtl. 1 dotter.
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl. 1 dotter
Båtsm. Måns Tunhåår, hust
mtl bild 4990
1732 Bussamåla 1732
Anders Pärssons änka, 3/16 mtl
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl (gamle bonden Pär Svensson överstruken, oklart om Jon har en hustru)
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 270
1733 Bussamåla 1733
Anders änka, 3/16 mtl
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 1143
1734 Bussamåla 1734
Måns Swensson, hust, 3/16 mtl
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Tunhår, hust
Bondeänkan Karin gammal och utfattig
mtl sid 759
1735 Bussamåla 1735
Måns Swensson, hust, 3/16 mtl
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Nils
Båtsm Måns Tunhår, hust
mtl bild 1090
1736 Bussamåla 1736
Måns Swensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Måns
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 1176
1737 Bussamåla 1737
Måns Swänsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Måns
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga
Båtsm. Måns Tunhår, hust.
mtl sid 852
1738 Bussamåla 1738
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga.
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 1329
1739 Bussamåla 1739
Måns Swänsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Måns
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga
Båtsm. Måns Tunhår, hust
mtl sid 963
1740 Bussamåla 1740
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Tunhår, hust
mtl sid 816
1741 Bussamåla 1741
Måns Swensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Tunnhår, hust
mtl sid 902
1742 Bussamåla 1742
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl bild 2540
1743 Bussamåla 1743
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Håkan Tunnhår, ogift
mtl sid 1680
1744 Bussamåla 1744
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Anders
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Nils
Båtsm. Håkan Tunhår, hust
mtl sid 380b
1745 Bussamåla 1745
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl . Dräng Jon
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 392
1746 Bussamåla 1746
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Håkan
Jöns Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Ingal
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 372
1747 Bussamåla 1747
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Håkan
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 184
1748 Bussamåla 1748
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Håkan Tunhår, hust
mtl sid 194
1749 Bussamåla 1749
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. dr. Håkan (står i kolumnen för son)
Jonn Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Håkan Tunhår, hust
mtl sid 191
1750 Bussamåla 1750
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl, dr. Jon (står i kolumn för son)
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 195
1751 Bussamåla 1751
Måns Svänsson, hust, 3/16 mtl. dr. Pär ½. d. Jon (…) på torp
Jonn Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Håkan Tunhår, hust
mtl sid 191
1752 Bussamåla 1752
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dr Pär och Elsa ½
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. P. Elsa ½
Båtsm. Håkan Tunhår, hust
mtl sid 216
1753 Bussamåla 1753
Måns Swensson, hust, 3/16 mtl, dräng Håkan, dotter Elin
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Pig. Karin, son Olof
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 198
1754 Bussamåla 1754
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dotter Botil
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Olof
Båtsm. Håkan Tunhår, hust
mtl sid 187
1755 Bussamåla 1755
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Söner Olof, Petter?
Båtsm. Håkon Tunhår, hust
mtl sid 200
1756 Bussamåla 1756
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Dräng Son Swän, pig Sissa
Jon Olsson, hust, 3/16 mtl. Söner Olof, Petter. Piga Stina
Båtsm Håkan Tunnhår, hust.
mtl sid 195
1757 Bussamåla 1757
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Petter
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 199
1758 Bussamåla 1758
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Petter
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 204
1759 Bussamåla 1759
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Petter
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 199
1760 Bussamåla 1760
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Petter, piga Caisa
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 198
1761 Bussamåla 1761
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl Son Sven
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Petter
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 201
1762 Bussamåla 1762
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven, dotter Karin
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Peter, piga Sissa
Båtsm. Håkan Tunnhår, hust
mtl sid 198
1763 Bussamåla 1763
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven, dotter Karin
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Peter, piga Ingier
Båtsm Håkan Tunhår, hustrun vanför
mtl sid 196
1764 Bussamåla 1764
Måns Svensson, hust, 3/16 mtl. Son Sven, dotter Karin
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Petter
Båtsm. Vakant
mtl sid 192
1765 Bussamåla 1765
Sven Månsson, singel, 3/16 mtl. Dräng Peter, piga Karin
Jön Olsson, hust, 3/16 mtl. Son Peter, piga Elsa
Båtsm vakant.
mtl sid 190
1766 Bussamåla 1766
Måns Svenssons änka, 3/32 mtl. Dräng Pär, piga Botill
Sven Månsson, hust, 3/32 mtl
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Peter, piga Ingre
Båtsm. Vakant
Inhyses: Håkan Tunnhår, utfattig. 2 flickor
mtl sid 291
1767 Bussamåla 1767
Måns Svenssons änka, 3/32 mtl. Dräng Pär, dotter Märta
Sven Månsson, hust, 3/32 mtl.
Jon Ohlsson, hust, 3/16 mtl. Son Peter, piga Elsa
Båtsm vakant
Inhyses Änkan Elsa, utfattig.
mtl sid 290
1768 Bussamåla 1768
Måns Svenssons änka, 3/32 mtl. Dräng Olof, dotter Märta
Sven Månsson, hust, 3/32 mtl. Pig. Botill. 2 flickor
Jon Ohlsson, hust, 3/32 mtl
Peter Jonsson, singel, 3/32 mtl. Pig. Elsa
Båtsm. Johan Tunnhår, ogift.
Inhyses: änkan Elsa. Utfattig. 2 flickor
mtl sid 277
1769 Bussamåla 1769
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Petter. Dess moder utgl.
Jan Ohlsson, hust, 3/23 mtl. Dräng Olof.
Petter Jönsson, singel, 3/32 mtl. Piga Elsa (Elin?)
Båtsm Johan Tunhår, piga Lisbet
Inhyses: Änkan Elin
mtl sid 281
1770 Bussamåla 1770
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Johan 15 år, dess mor utgl.
Jon Ohlsson, hust, 3/32 mtl
Peter Jonsson, singel, 3/32 mtl
Båtsm. Jon Tunnhår, hust.
mtl sid 289
1771 Bussamåla 1771
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. dr. Måns, piga Marta (Maria?)
Peter Jonsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas.
Inhyses föräldrar, utgl. (+ liten notering jag ej kan tyda)
Båtsm. Johan Tunhår, hust
mtl sid 291
1772 Bussamåla 1772
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. dr. Måns
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl
Inhyses föräldrarna, utgl.
Båtsm. Johan Tunhår, hust.
mtl sid 291
1773 Bussamåla 1773
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Jonas. 1 gosse, 2 flickor.
Peter Månsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse
Dess föräldrar, utgl.
Båtsm. Joh. Tunnhår, hust. 1 gosse
Gamla pigan Märta, bräcklig.
mtl sid 290
1774 Bussamåla 1774
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. dr. Jonas, piga Elin (Elsa?). 2 flickor
Peter Jonsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse
Dess föräldrar, utgl.
Båtsman Johan Tunnhår, hust. 1 gosse
mtl sid 293
1775 Bussamåla 1775
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Hans, piga Maria
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas. 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar, utgamla
Båtsm. Johan Tunnhår, hust. 1 gosse
mtl sid 288
1776 Bussamåla 1776
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Jonas, pig. Stina
Petter Jönsson, hust, 3/16 mtl. Dr Jonas, piga Stina
Dess föräldrar inhyses
Båtsm. Johan Tuinnhår, hust, 1 gosse.
mtl sid 303
1777 Bussamåla 1777
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Gosse Pär 15 år
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl. Drän Jonas
Dess föräldrar inhyses.
Båtsman Johan Tunnhår, hust. 1 gosse.
Mtl 315
1778 Bussamåla 1778
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Stina
Peter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas, piga Marta
Båtsman Johan Tunnhår, hust, 1 gosse
mtl sid 318
1779 Bussamåla 1779
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Peter, Piga ?Sara?
Peter Jönsson, hust, 3/16 mtl. Piga Stina
Båtsman Johan Tunnhå, hust. 1 gosse
mtl sid 318
1780 Bussamåla 1780
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Däng Pehr, piga Stina
Petter Jonsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Jonas
Båtsm. Johan Tunnhår, hust
mtl sid 336
1781 Bussamåla 1781
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Pehr, piga Stina. 1 gosse.
Petter Jönssons änka. Dräng Jonas och Magnus, piga Giertru. 2 flickor
Båtsman Johan Tunnhår, hust. 1 flicka.
mtl sid 332
1782 Bussamåla 1782
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Giertru
Jonas ...son, hust, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Elsa
Båtsman Johan Tunnhår, hust
mtl sid 459
1783 Bussamåla 1783
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Stina
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl, dräng Jonas, piga Caisa
Båtsman Johan Tunnhår, hust
mtl sid 464
1784 Bussamåla 1784
Sven Svensson, hust, dräng Jonas.
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Jonas.
Båtsm. Johan Tunnhår, hustru
mtl sid 332.
1785 Bussamåla 1785
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Pähr
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. dr. Petter
Båtsm. Johan Tunnhår, hust
mtl sid 422
1786 Bussamåla 1786
Sven Månsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Pehr, piga Lena
Jonas Mattsson?, hust, 3/16 mtl. Dräng Gumme
Båtsman vakant.
mtl sid 400
1787 Bussamåla 1787
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Dr. Jonas, Piga Lena. Anm. ”Dess S: Söreg. Utgl” (1 inhyses)
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Måns
Båtsman Carl Tunnhår, ogift
mtl sid 444
1788 Bussamåla 1788
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas, piga Ing…
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Börje, dotter (oläsl)
Båtsm. Carl Tunnhår, ogift
mtl sid 450
1789 Bussamåla 1789
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. dr. Nils, piga Lena
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. Dräng pehr, dotter Lisken
Båtsman Carl Tunnhår, ogift
mtl sid 453
1790 Bussamåla 1790
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 5 flickor
Båtsman vakant
mtl sid 458
1791 Bussamåla 1791
Petter Jonnsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas, piga Kerstin
Dess Svärmoder
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Jonas, piga Lena
Båtsman Pehr Tunnhår, ogift
mtl sid 453
1792 Bussamåla 1792
Pter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Dr. Peter, piga Stina
Dess Svärmoder
Jonas Mattsson, hust, 3/16 mtl. Dräng Johannes, piga Stina. 1 gosse, 5 flickor.
Båtsm. Peter Tunnhår, ogift
mtl sid 453
1793 Bussamåla 1793
Peter Jonasson, hust, 3/32 mtl. Piga Stina
Sven Månsson, singel, 3/32 mtl. Dräng Peter
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Mattsson, hust, 3/32 mtl. Piga Stina
Båtsman Petter Tunhår, ogift
mtl sid 413
1794 Bussamåla 1794
Petter Jonasson, hust, 3/32 mtl
Sven Månsson, singel, 3/32 mtl
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Mattsson, hust, 3/32 mtl, pigan Stina
Båtsman Petter Thunhår, ogift
mtl sid 394
1795 Bussamåla 1795
Per Jonasson, hust, 3/32 mtl. Piga Maria
Sven Månsson, singel, 3/32 mtl.
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Matsson, hust, 3/32 mtl
Båtsman Per Tunnhår
mtl sid 611
1796 Bussamåla 1796
Per Jonasson, hust, 3/38 mtl. Dräng Magnus, piga Maria
Swen Månsson, singel, 3/32 mtl
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Mattsson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Petter Tunhår, hustru
mtl sid 333
1797 Bussamåla 1797
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Pigan Marta
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Mattsson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Petter Tunnhår, hust.
mtl sid 354
1798 Bussamåla 1798
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Piga Maria
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Mattsson, hust, 3/32 mtl
Båtsm. Petter Thunhår, hust. Afsk.
mtl sid 339
1799 Bussamåla 1799
Peter Jonasson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pet. Tunhår, hust. 1 gosse
mtl sid 334
1800 Bussamåla 1800
Petter Jonasson, hust, 3/16 mtl. Dräng Petter. 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, hust, 3/16 mtl. Dr. Nils, piga Elin. 1 gosse, 2 flikor
Båtsm. Petter Tunhår, hust. 2 gossar.


 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka