Mantalslängder för Skinnabo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Skinnabo 1633
Mats? I Skinnboda
jb
1635 Skinnabo 1635
Jon i Skinnboda
jb
1638 Skinnabo 1638
Rudd?? i Skinnaboda (skulle möjligen kunna stå Mads?)
jb
1640 Skinnabo 1640
Matz i Skinboda
jb
1642 Skinnabo 1642
Matz i Skinbo
jb
1644 Skinnabo 1644
Matz i Skinnboda, hust, ½ hemman
mtl
1645 Skinnabo 1645
Mats Löf i Skinnbo, singel, ½ hemman
mtl
1646 Skinnabo 1646
Matz Lööf i Skinbo, hust, ½ hemman
mtl
1647 Skinnabo 1647
Per i Skinbo, hust, ½ hemman
mtl
1648 Skinnabo 1648
Peer i Skinbo, hust
mtl
1649 Skinnabo 1649
Peer i Skinnbo, hust, ½ hemman
mtl
1650 Skinnabo 1650
Peer i Skinnboo, singel
mtl
1651 Skinnabo 1651
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1652 Skinnabo 1652
Swän i Skynnbo, hust (endast hustrun medtagen i mtl)
mtl Står sist i mantalslängden, lite osäker om jag tolkat byanamnet rätt.
1653 Skinnabo 1653
Öde, ½ förmedl.
mtl
1654 Skinnabo 1654
Öde ½ förmedl.
mtl
1655 Skinnabo 1655
Namnet Skinnabo står med i mantalslängden, men utan namn på någon bonde.
mtl
1660 Skinnabo 1660
Per i Skinnboo, hust
mtl
1663 Skinnabo 1663
Per i Skinboo
jb
1664 Skinnabo 1664
Ingen bonde anges
jb
1665 Skinnabo 1665
Nils i Skinnbo
jb
1666 Skinnabo 1666
Ingen bonde anges
jb
1667 Skinnabo 1667
Peder i Skinnboo, hust
mtl
1668 Skinnabo 1668
Pär i Skinboo, hust
mtl
1669 Skinnabo 1669
Pär i Skinbo, hust
mtl
1670 Skinnabo 1670
Pär i Skinnbodda, hust
mtl
1671 Skinnabo 1671
Pär i ”Skubboda”, hust
mtl ser mer ut som ”Skubboda, men bör vara Skinnboa”
1673 Skinnabo 1673
Per i Skinnboa, hust
mtl SVAR
1675 Skinnabo 1675
Ingen bonde anges
jb
1676 Skinnabo 1676
Inget namn på bonden anges.
jb
1677 Skinnabo 1677
Per i Skinboo
jb
1678 Skinnabo 1678
Per i Skinnebo
jb
1679 Skinnabo 1679
Per i Skinnebo
jb
1680 Skinnabo 1680
Ingen bonde anges
jb
1681 Skinnabo 1681
Pehr i Skinnboa, hust
mtl
1682 Skinnabo 1682
Pehr i Skinboa, hust
mtl
1685 Skinnabo 1685
Pehr i Skinnabo, hust
mtl
1686 Skinnabo 1686
Pehr i Skinnbo, hust, 2 inhyses
mtl
1687 Skinnabo 1687
Pehr i Skinnboa, hust
Tore? I samma gård, hust
Båtsm. Staffan Snell?
mtl
1688 Skinnabo 1688
Pehr i Skinnboa, hust
Staffan i samma gård, singel
mtl
1689 Skinnabo 1689
Pehr P i Skinnaboda, hust
Staffan P i samma gård, hust
Båtsm. Jacob N i samma gård, hust
mtl
1690 Skinnabo 1690
Staffan Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jonas?? Nilsson Lustig, hust
mtl
1691 Skinnabo 1691
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Palm, hust
mtl
1692 Skinnabo 1692
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Palm, hust
mtl
1693 Skinnabo 1693
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Palm, hust
mtl
1694 Skinnabo 1694
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Palm, hust
mtl
1695 Skinnabo 1695
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Nills Palm, hust
mtl
1696 Skinnabo 1696
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 inhys
Båtsm. Nils Palm, hust
mtl
1697 Skinnabo 1697
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, inhyses Ingabor
Båtsm. Nills Pallm, hust
mtl
1698 Skinnabo 1698
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 inhys
Båtsm. Nr 158 Nils Palm, hust
mtl
1699 Skinnabo 1699
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Nills Palm, hust
mtl
1700 Skinnabo 1700
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Nills Pallm, hust
mtl
1701 Skinnabo 1701
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 inhys
Båtsm. Nills Pallm
mtl
1702 Skinnabo 1702
Staffan Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pallm?, hust
mtl
1703 Skinnabo 1703
Staffan, hust, ½ mtl, 1 inhys
Båtsm. Måns Wiss
mtl
1704 Skinnabo 1704
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Wiss
mtl
1705 Skinnabo 1705
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Roos
mtl
1706 Skinnabo 1706
Staffan, singel, ½ mtl
Båtsm. Nils Troiss??
mtl
1707 Skinnabo 1707
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm Nills Wyss
mtl
1708 Skinnabo 1708
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Wyss
mtl
1709 Skinnabo 1709
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Wys
mtl
1710 Skinnabo 1710
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Wyss -
mtl
1711 Skinnabo 1711
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Wys
mtl
1712 Skinnabo 1712
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Ryss
mtl
1713 Skinnabo 1713
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Wys
mtl
1714 Skinnabo 1714
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Wys
mtl
1715 Skinnabo 1715
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Wyss
mtl
1716 Skinnabo 1716
Staffan, hust, ½ mtl, son Jon
Båtsm. Ryss?
mtl
1717 Skinnabo 1717
Staffan, hust, ½ mtl, son Jon
Båtsm. Nills Styf??
mtl
1718 Skinnabo 1718
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Båtshake
mtl
1720 Skinnabo 1720
Staffan, hust, ½ mtl
Båtsm Båtshake
mtl
1721 Skinnabo 1721
Staffan, hust, ½ mtl
mtl
1722 Skinnabo 1722
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1723 Skinnabo 1723
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Jonn
Båtsm Båtshake vakant
mtl
1724 Skinnabo 1724
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Joan
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1725 Skinnabo 1725
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Olof Båtshake, ogift
mtl
1726 Skinnabo 1726
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1727 Skinnabo 1727
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1728 Skinnabo 1728
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1729 Skinnabo 1729
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1730 Skinnabo 1730
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Olof Båtshake, hust
mtl
1731 Skinnabo 1731
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Lars bräcklig
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1732 Skinnabo 1732
Staffan Pärssons änka, ½ mtl, son Lars
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1733 Skinnabo 1733
Staffans änka, son Lars, dräng Måns
Båtsman Olof Båtshake, hust
mtl
1734 Skinnabo 1734
Staffans änka, ¼ mtl, son Lars, och drängen Jon
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1735 Skinnabo 1735
Staffans änka,, ¼ mtl, dräng Gume
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1736 Skinnabo 1736
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, dräng Håkan, 1 dotter (el piga?)
Båtsm Olof Båtshake, hust
mtl
1737 Skinnabo 1737
Staffan Perssons änka, hust, dräng Håkan, 1 dotter (el. piga)
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1738 Skinnabo 1738
Staffans änka, ¼ mtl, dräng Håkan, 1 piga
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1739 Skinnabo 1739
Staffans änka, ¼ mtl, 1 dotter, dräng Håkan
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1740 Skinnabo 1740
Staffans änka, ¼ mtl, son Pär, 1 dotter
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1741 Skinnabo 1741
Pär Staffansson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses, 1 piga
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Olof Båtshake, hust
mtl
1742 Skinnabo 1742
Pär Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga, dess mor inhyses
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1743 Skinnabo 1743
Pär Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga, dess mor inhyses
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1744 Skinnabo 1744
Pär Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1745 Skinnabo 1745
Per Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm Båtshake vakant
mtl
1746 Skinnabo 1746
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1747 Skinnabo 1747
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
mtl
1748 Skinnabo 1748
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
mtl
1749 Skinnabo 1749
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1750 Skinnabo 1750
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1751 Skinnabo 1751
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Joan Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1752 Skinnabo 1752
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1753 Skinnabo 1753
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffanssons änka, ¼ mtl, dräng Swen, dotter Ingred
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1754 Skinnabo 1754
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Staffanssons änka, ¼ mtl, dräng Sven, dotter Ingred
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1755 Skinnabo 1755
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
mtl
1756 Skinnabo 1756
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1757 Skinnabo 1757
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingred
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1758 Skinnabo 1758
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Jonssons änka, ¼ mtl, dotter Maria, dräng Jöns?
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1759 Skinnabo 1759
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
Gamle bonden Sven Jonssons änka inhyses, juta av jorden
mtl
1760 Skinnabo 1760
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Marje
Båtsm. And. Båtshake, hust
mtl
1761 Skinnabo 1761
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Staphansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Båtshake, ogift
mtl
1762 Skinnabo 1762
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, piga Ingre
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Båtshake, hust
mtl
1763 Skinnabo 1763
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Båtshake, hust
mtl
1764 Skinnabo 1764
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1765 Skinnabo 1765
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Skinnabo 1766
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, inhyses Ingre, svag
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
Afsk. Båtsm Anders Båtshake, hust, inhyses, utfattiga
Inhyses änkan Elin, utgammal, son Johan bräcklig
Res. Båtsm. Göran? Jonsson, hust
mtl Väldigt grötig text i högerkanten, ovanligt svårtolkat
1767 Skinnabo 1767
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, inhyses Ingre, svagsint
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
Inhyses Göran? Jonsson, bräckligt jut. br.
Afsk. Båtsm. Anders Båtshake, hust, bräckl. Jut. br.
Inhyses änkan Ester? (Elin? Elsa?), dottern sköter sin utgamla mor
mtl
1768 Skinnabo 1768
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, inhyses Ingre, swagsint
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Båtshake vakant
Inhyses Göran Jonsson, bräcklig
Inhyses änkan Elsa (Ester?) utgl. … bräckl.
mtl
1769 Skinnabo 1769
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, 2 gossar, 1 flicka
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl, piga Brita, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Båtshake vakant
Inhyses Göran Jonsson, bräcklig
Inhyses änkan Ester, utfattig
mtl
1770 Skinnabo 1770
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, son Hans, 2 gossar, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1771 Skinnabo 1771
Nils Andersson, hust, ¼ tml, son Hans, 2 gossar, 1 flicka
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Marin Nils Albom, hust
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1772 Skinnabo 1772
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, son Hans, 2 gossar, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Marin Nils Albom, hust
Båtsm. Båtshake vakant
mtl
1773 Skinnabo 1773
Nils Andersson, hust, ¼ mtl, söner Hans, Jonas 16 år, 1 gosse, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Marin Nils Ahlbom, hust, 1 flicka
Båtsm Båtshake vakant
Änkan Märta och änkan Ingierd inhyses, utgamla
mtl
1774 Skinnabo 1774
Hans Nilsson, singel, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl
Marin Nils Ahlbom, hust, 1 flicka
Båtsm. Båtshake vakant
Änkan Marta, utgammal, 1 flicka
mtl
1775 Skinnabo 1775
Hans Nilsson, singel, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Marin Nils Ahlbom, hust, 1 flicka
Båtsm. Båtshake vakant
Inhyses änkan Marta, utgammal
mtl
1776 Skinnabo 1776
Hans Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, dr Jon
Båtsm. Båtshake vakant
Marin Nils Ahlbom, hust, 1 flicka, utfattiga
mtl
1777 Skinnabo 1777
Hans Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
Marin Lars Ahlbom, hust, utfattiga, 1 flicka
mtl
1778 Skinnabo 1778
Hans Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Ingre
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
Volenteuren Nils Ahlbom, hust, 1 flicka
mtl
1779 Skinnabo 1779
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
Volenteur Nils Ahlbom, hust
Coophardiem. Jonas Fahlberg, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1780 Skinnabo 1780
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Ingier
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
Volenteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga
Coophrdiesk. Jonas Tällberg?, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1781 Skinnabo 1781
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Inger
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Båtshake, ogift
Volenteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga
Coophandiekarl Jonas Fahlberg, hustrun sjuk och bräcklig.
mtl
1782 Skinnabo 1782
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, abs. Pigan Ingred och Anika?
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Lena?
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
Volenteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga
Coopherdiekarl Jonas Fahlberg, hustrun sjuk och bräcklig.
mtl
1783 Skinnabo 1783
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Lena och Caisa
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
Inhyses Annie, Koo, gammal och bräcklig (tveksamt vad där står, verkar stå Annie, Koo)
Volenteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga
mtl
1784 Skinnabo 1784
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
Volenteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga
mtl
1785 Skinnabo 1785
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Båtsm. Jonas Båtshake, hust, 1 gosse, 2 flickor
Volenteur Nils Ahlbom, hust, 1 gosse, 3 flickor, utfattiga
mtl
1786 Skinnabo 1786
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingre och Lena
Båtsm. Jonas Båtshake, hust, 3 flickor
Volenteur Nils Ahlbom, hust, 1 gosse, 3 flickor, utfattiga
mtl
1787 Skinnabo 1787
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Lena och Malin
Båtsm. Jonas Båtshake, hustrun sjuk och bräcklig
Volenteur Nils Ahlbom, hust, 1 gosse, 3 flickor, utfattiga
mtl
1788 Skinnabo 1788
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Caisa och Malin
Båtsm. Jonas Båtshake, hustrun sjuk och bräcklig
Volenteur Nils Ahlbom, hust, 1 gosse, 3 flickor, utfattiga
mtl
1789 Skinnabo 1789
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Caisa och Malin, 1 gosse
Båtsm. Jonas Båtshake, hust
Torpare: Jonas Jönsson, hust
Volonteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1790 Skinnabo 1790
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, broder? Petr
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Caisa, Malin och Inggier
Båtsm Jonas Båtshake
Torp: Jonas Jonssons änka
Volonteur Nils Ahlbom, hust, utfattiga, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1791 Skinnabo 1791
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Katrina och Ingierd
Båtsm. Båtshake vakant
Torp: Jonas Jonssons änka
Volentuir Nils Ahlbom, hust, utfattiga, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1792 Skinnabo 1792
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Båtsm. Jaen Båtshake, hust
Volont. Nils Ahlbom, hust, utgamla, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1793 Skinnabo 1793
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Malin
Båtsm. Jaen Båtshake, hust
Volontair Nils Albom, hust, utfattiga
mtl
1794 Skinnabo 1794
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Malin och Lena?
Båtsm. Jaen Båtshake, hust
Volentair Nils Allbom, utfattig
mtl
1795 Skinnabo 1795
(..) Nilsson, hust, ¼ mtl (bör vara Hans Nilsson)
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Maria och Malin
Båtsm. Jaen Båtshake, hust
Volunt. Nils Ahlbom, hust, utfattiga
mtl Vid Peter Staffansson står även 2 icke namngivna söner eller drängar angivna i mantalslängden, men det total antalet personer är 4, så troligen är detta felskrivet.
1796 Skinnabo 1796
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, döttrar Malin och Maria
Båtsm. Jaen Båtshake, hust
Inhyses Nils Albom, hust, utfattiga
mtl
1797 Skinnabo 1797
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, son Anders, döttrar Malin och Maria
Båtsm. Jaen Båtshake, hust
Inhyses Nils Albom, hust, utfattiga
mtl
1798 Skinnabo 1798
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, son Anders?, döttrar Malin och Maria
Båtsm. Jån Båtshake, hust
Inhyses Nils Albom, hust, utfattiga
mtl
1799 Skinnabo 1799
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 2 gossar, 1 flicka
Peter Staffansson, hust, ¼ mtl, son Anders, döttrar Malin och Maria
Båtsm. Jan Båtshake, hust
Inhyses Nils Salberg, hust, utfattiga
mtl
1800 Skinnabo 1800
Hans Nilsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 2 gossar, 1 flicka
Petter Staffansson, hust, ¼ mtl, son Anders, döttrar Malin, Maria
Båtsm. Jaen Båtshake, hust, 2 gossar, 2 flickor
Inhyses: Nils Sahlberg, hust, utfattiga, 1 flicka
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka