Mantalslängder för Kammarbo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Kammarbo 1633
Änkan i Kammarbo
jb
1635 Kammarbo 1635
Åke i Kammarbo
jb
1638 Kammarbo 1638
Åke i Kammarbo
jb
1640 Kammarbo 1640
Åsle i Kammarbo
jb
1642 Kammarbo 1642
Åke i Kammarbo
jb
1644 Kammarbo 1644
Åke i Cammarbo, hust, 1 piga
Per Swänsson ibidem, hust
Åke och Per har tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Kammarbo 1645
Åke i Kammarbo, hust, 1 dotter
Pär Ibidem, hust
Åke och Pär har tillsammans 1 hemman
mtl
1646 Kammarbo 1646
Åke i Kammarbo, hust
Pär Ibidem, hust
Åke och Per har tillsammans 1 hemman
mtl
1647 Kammarbo 1647
Åsle i Cammarbo, hust, 1 piga
Per Swensson ibidem, hust
Åsle och Per har tillsammans 1 hemman
mtl
1648 Kammarbo 1648
Åke i Kammarbo, hust
Peer Ibidem, hust
mtl
1649 Kammarbo 1649
Åke i Kammarbo, hust
Per Swensson ibidem, hust
Åke och Per har tillsammans 1 hemman
mtl
1650 Kammarbo 1650
Åke i Kammarbo, hust
Peer Swensson ibidem, hust
mtl
1651 Kammarbo 1651
Åsle i Cammarbo, singel
Per Svensson ibm, hust
mtl
1652 Kammarbo 1652
Åsle i Cammarbo, singel
Per i Cammarbo, hust
mtl
1653 Kammarbo 1653
Peer Swensson i Kammarbo, hust
Lars Svensson ibidem, hust
mtl
1654 Kammarbo 1654
Per Swensson i Kammarbo, hust
Lars swensson ibidem, hust
mtl
1655 Kammarbo 1655
Peer Swensson i Cammarbo, hust
Lars Swensson ibidem, hust
mtl
1660 Kammarbo 1660
Peer i Kammarbo, hust
Lars Svensson i samma gård, hust
mtl
1663 Kammarbo 1663
Per i Kammarbo
jb
1664 Kammarbo 1664
Sidan saknas i jordeboken


1665 Kammarbo 1665
Per i Kammarbo
jb
1666 Kammarbo 1666
Per i Kammarbo
jb
1667 Kammarbo 1667
Lars i Kammarbo, hust
Peder i samma gård, hust
mtl
1668 Kammarbo 1668
Lars i Kammarbo, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1669 Kammarbo 1669
Lars (Hans?) i Kammarbo, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1670 Kammarbo 1670
Lars i Kammarbo, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1671 Kammarbo 1671
Lars i Kammarbo, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1673 Kammarbo 1673
Lars i Kammarbo, hust
Per i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Kammarbo 1675
Pär i Cammerbo
jb
1676 Kammarbo 1676
Pär i Kammarbo
jb
1677 Kammarbo 1677
Lars i Kammarbo
jb
1678 Kammarbo 1678
Swen i Kammarbo
jb
1679 Kammarbo 1679
Swen i Kammarbo
jb
1680 Kammarbo 1680
Pär i Kammarbo
jb
1681 Kammarbo 1681
Pehr i Kammarbo, hust
Swen i samma gård, 1 fattig
mtl
1682 Kammarbo 1682
Pehr i Kammarbo, hust
Sven i samma gård, hust
mtl
1685 Kammarbo 1685
Pehr And. I Kammarbo, hust
Swen P i Samma gård, hust
Pehr P i samma gård, hust
mtl
1686 Kammarbo 1686
Per Andersson i Kammarbo, hust
Swen P i samma gård, hust
Pehr Pehrsson i samma gård, hust
mtl
1687 Kammarbo 1687
Per i Kammarbo, hust
Swen? I samma gård, hust
Pehr i samma gård, hust
Ögge i samma gård, singel
Båtsm. Pehr Lustkugla
mtl
1688 Kammarbo 1688
Pehr P i Kammarbo, hust
Ibidem:
Swen, hust
Pehr And, hust
Båtsm Pehr Lustkulla
mtl
1689 Kammarbo 1689
Pehr P i Kammarbo, hust
Swen P i samma gård, hust
Pehr And. I samma gård, hust
Båtsm. Pehr Hind. Lustkula
mtl
1690 Kammarbo 1690
Per Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Per Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Per Hansson Lustkuhla
mtl
1691 Kammarbo 1691
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Änkan Maria, ¼ mtl
Pehr Hansson Lustkulla av intet wirdr
mtl
1692 Kammarbo 1692
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla
mtl
1693 Kammarbo 1693
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla
mtl
1694 Kammarbo 1694
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla
mtl
1695 Kammarbo 1695
Pehr Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nills Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla
mtl
1696 Kammarbo 1696
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla
mtl
1697 Kammarbo 1697
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nills Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkula, hust
mtl
1698 Kammarbo 1698
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 127 Jöns Lustkula, hust
mtl
1699 Kammarbo 1699
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1700 Kammarbo 1700
Pehr Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson?, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1701 Kammarbo 1701
Pehr Andersson, hust, ½ mtl
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl
Nills Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1702 Kammarbo 1702
Per Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1703 Kammarbo 1703
Per Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Nills Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1704 Kammarbo 1704
Per Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1705 Kammarbo 1705
Per Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1706 Kammarbo 1706
Pär Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båts Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1707 Kammarbo 1707
Per Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1708 Kammarbo 1708
Pehr Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swen Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Låskuhla, hust
mtl
1709 Kammarbo 1709
Pähr Andersson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Swän Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Lustkuhla, hust
mtl
1710 Kammarbo 1710
Lars Håkansson, hust, ½ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Swen Pährsson, hust, 1/8 mtl
Anders Nihlsson??, hust, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jönns Lustkuhla, hust
mtl
1711 Kammarbo 1711
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Pährsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
Anders Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Svensson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Lustkuhla (vakant?)
mtl
1712 Kammarbo 1712
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Anders Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Luftkulla
mtl
1713 Kammarbo 1713
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swän Pärsson, hust, 1/8 mtl
Anders Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Lustkula
mrl
1714 Kammarbo 1714
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Lars Johansson, hust, ¼ mtl
Sven Pährsson, hust, 1/8 mtl
And. Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lustkuhla, hust
mtl
1715 Kammarbo 1715
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Trulls Jonsson, hust, ¼ mtl
Svenn Pärsson inhyses
And. Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lustkuhla, hust
mtl
1716 Kammarbo 1716
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Trulls Jonsson, hust, ¼ mtl
And. Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Swän Pärsson, inhyses
Båtsm. Börge Lustkulla, hust
mtl
1717 Kammarbo 1717
Svän Andersson, hust
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl
Trulls Jonsson, hust ,1/4 mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Svänsson, hust, ¼ mtl
Svän Pährsson inhyses, utgammal och ?skral?
Båtsm Börge Luftkulla, hust
mtl
1718 Kammarbo 1718
Anders Pährssons hustru (mannen ej medräknad i mtl), ¼ mtl1 dräng
Trulls Jonsson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Swän Andersson utskattade bonden
Båtsm. Börge Lustkulla, hust
mtl
1720 Kammarbo 1720
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Börge Lustkulla, hust
mtl
1721 Kammarbo 1721
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Swänsson hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Lustigkula, hust
mtl
1722 Kammarbo 1722
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Nils Swenssons hustru, gubben blind
Båtsm Börje Låskula, hust
mtl
1723 Kammarbo 1723
Anders Pärsson, hustrun blind och fry? Efter Cantzelie Resolution, ¼ mtl
Carl Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Hustrun Sissa inhyses
Båtsm. Börje Låskula, hust
mtl
1724 Kammarbo 1724
Anders Pärsson, hustrun blind, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ½ mtl, inhyses hustru Sissla
Båtsm. Börge Låskuhla, hust
mtl
1725 Kammarbo 1725
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Börge Låskulla, hust
mtl
1726 Kammarbo 1726
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Olsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Börge Låskula, hust
mtl
1727 Kammarbo 1727
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Låskula, hust
mtl
1728 Kammarbo 1728
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Larses änka, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Låskula, hust
mtl
1729 Kammarbo 1729
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Larsas änka, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Låskula vakant
mtl
1730 Kammarbo 1730
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Anders Nilsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Olsson, hust,1/8 mtl
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Låskula, ogift
mtl
1731 Kammarbo 1731
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Anders Nilsson, hust, 1/8 mtl
Gume Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Låskula, ogift
mtl
1732 Kammarbo 1732
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Anders Nilssons änka, 1/8 mtl, dräng Pär
Gumme Olsson, hust, 1/8 mtl
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lustkuhla, ogift
mtl
1733 Kammarbo 1733
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Påhl Hindrichsson, ¼ mtl, brukar och bor i Båldön
Anders änka, 1/8 mtl
Gume Olsson, hust, 1/8 mtl
Sven Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Luftkuhla, hust
Förre bonden Pär Jonsson, hust
mtl Pål Hindrichsson ersätter Pär Jonsson – Pärs namn står överstruket och är ersatt med Påhls namn. I raden för noteringar har även först stått att Påhl brukar och bor i Klippingsbo men detta är överstruket och ersatt med Båldön.
1734 Kammarbo 1734
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Anders Änka, 1/8 mtl, dräng Håkan
Gume Olsson, hust, ¼ mtl (eller 1/8?)
Sven Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Låskula, hust
Förra bonden Pär Jonsson, utfattig
mtl
1735 Kammarbo 1735
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Bronsson, singel, ¼ mtl
Anders änka, 1/8 mtl, dräng Håkan
Gume Olsson, hust, 1/8 mtl
Sven Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Låskula, hust
mtl
1736 Kammarbo 1736
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, singel, ¼ mtl
Andersas änka, 1/8 mtl, dräng Pär
Gume Olsson, hust, 1/8 mtl
Swen Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Låstkula, hust
mtl
1737 Kammarbo 1737
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Jon Bronsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Anders änka, 1/8 mtl, dräng Per
Gumme Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Lustkuhla, hust
mtl
1738 Kammarbo 1738
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Oluf
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Anders Änka, 1/6 mtl, dräng Pär
Gumme Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lustkuhla, hust
mtl
1739 Kammarbo 1739
Olof Andersson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses, änka, blind
Jon Bronsson, hust, ¼ mtl
Anders änka, 1/6 mtl, dräng Pär, 1 dotter
Gume Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Pär Lustkuhla, hust
mtl
1740 Kammarbo 1740
Olof Andersson, singel, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Gume Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Swän Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Inhyses: Anders änka
Båtsm. Pär Lustkuhla, hust
mtl
1741 Kammarbo 1741
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Bronjesson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Gumme Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lustkuhla, hust
Inhyses: Anders änka
mtl
1742 Kammarbo 1742
Lars Gummesson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Per Ohlsson, hust ,1/6 mtl
Gumme Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Lustkuhla vakant
mtl
1743 Kammarbo 1743
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Gume Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Lustkuhla, vakant
mtl
1744 Kammarbo 1744
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Gumes änka, 1/6 mtl, dräng Måns
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Lustkuhla vakant
mtl
1745 Kammarbo 1745
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Per Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Lustkuhla vakant
mtl
1746 Kammarbo 1746
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Lustkuhla vakant
mtl
1747 Kammarbo 1747
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Lustkuhla vakant
mtl
1748 Kammarbo 1748
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Per Olsson, hust, 1/6 mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Olsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Johan Lustkula, ogift
mtl
1749 Kammarbo 1749
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jonn Brorsson, hust, ¼ mtl, dräng Oluff (står noterad som son men kallas dräng)
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, dotter ?Märta? (står noterad som piga)
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Jonn? Lustkuhla ogift
mtl
1750 Kammarbo 1750
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1751 Kammarbo 1751
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jonn Broesson, hust, ¼ mtl, dräng Pär och piga Catharina
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jonn Lustkula, hust
mtl
1752 Kammarbo 1752
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl, piga Catarina
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, piga Ingre
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1753 Kammarbo 1753
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, dotter Karin
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, piga Ingred
Båtsm. Jon Lustkuhla, hust
mtl
1754 Kammarbo 1754
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Pär
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, dotter Karin
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Lustkhla, hust
mtl
1755 Kammarbo 1755
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Pär
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1756 Kammarbo 1756
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Per
Swen Olsson, hust, 1/6 mtl
Pär Olsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1757 Kammarbo 1757
Swen Andersson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Anders
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1758 Kammarbo 1758
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Pär
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Anders
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Lustkuhla, hust
mtl
1759 Kammarbo 1759
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, piga Ingre
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Anders
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, piga Ingred
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1760 Kammarbo 1760
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Jon Broesson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Anders
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1761 Kammarbo 1761
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Jon Broesson, hust, ¼ mtl, son Petter
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Anders
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1762 Kammarbo 1762
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingre
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, dräng Olof
Swen Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Anders
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
mtl
1763 Kammarbo 1763
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Pär, dotter Märta
And. Swensson, singel, 1/6 mtl, dräng Olof
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
Gamle bonden Sven Ohlsson, hust, han bräcklig
mtl
1764 Kammarbo 1764
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Bronsson, hust ,1/4 mtl, son Påfwel, dotter Ingre
Måns Månsson, hust ,1/6 mtl, son Pär, piga Catharina
Anders Swensson, singel, 1/6 mtl, dräng Olof
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof
Båtsm Jan Lustkula, hust
Gamle bonden Swen Ohlsson, hust, han bräcklig
mtl
1765 Kammarbo 1765
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son ?Pär?, piga Catharina
And. Svensson, singel, 1/6 mtl, dräng Olof, piga Brita
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof
Båtsm. Joen Lustkula, hust
Gamle bonden Swen Ohlsson, hust, han utgammal, har undantag
mtl
1766 Kammarbo 1766
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme, 3 gossar, 2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Påfvel, piga Gunill, 3 gossar, 3 flickor
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Pär, dotter Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Olof Svensson, singel, 1/6 mtl, piga Kierstin, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof, 4 gossar
Båtsm. Jon Lustkula, hust
Res. Båtsm. Påvel Håkansson, singel
Gamle bonden Sven Ohlsson, hust, utgamla, juta undantag
Inhyses Nils, hust, utgl. Juta bruk, 1 gosse, 1 flicka
Dito änkan Kierstin, utfattig, 1 flicka
Dito Olof Månsson, hust, utfattiga
mtl Sid 354: Gamle bonden Sven Olsson och dess hustru samt inhyses Nils och dess hustru omnämnes som utgamla och har undantag
1767 Kammarbo 1767
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, 3 gossar,2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingiär, 3 gossar, 3 flickor
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingre, 1 gosse, 2 flicka
Olof Svensson, singel, 1/6 mtl, piga Kierstin, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, son Olof, 4 gossar
Båtsm. Jon Lustkula, hust
Gamle bonden Sven Ohlsson, hust
Nils, hust, 1 gosse, 1 flicka, inhyses
Inhyses: Olof Månsson, hust, utfattiga och utgamla
Inhyses änkan Kirstin, 1 flicka, juta bruk
Inhyses Gumme
mtl
1768 Kammarbo 1768
Sven Andersson, hust, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingre, 3 gossar, 3 flickor
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, dräng Gumme, piga Stina, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof och Matts, 4 gossar
Båtsm. Jon Lustkuhla, hust
Inhyses:
Sven Ohlsson, hust, utgamla och utfattiga
Nils, hust, 1 gosse, 1 flicka, utgamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, utgamla och utfattiga
Änkan Kirstin, 1 flicka, utgammal och utfattig
Gumme, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1769 Kammarbo 1769
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Stina, 2 gossar, 2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Påfvel, dotter Ingre, 2 gossar, 3 flickor
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingred, 1 gosse, 1 flicka
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, piga Stina, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof och Anders, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jon Lustkula, hust
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, ogift
Inhyses:
Swen Ohlsson, hust
Nils, hust, 1 gosse, 1 flicka, utgamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, utgamla och utfattiga
Gumme, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1770 Kammarbo 1770
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfvel och Broe, 2 gossar, 3 flickor
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, piga Stina, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof och Anders, 2 gossar,1 flicka
Båtsm. Jon Lustkula, hust
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, ogift
Inhyses
Nils, hust, utgamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, utgamla och utfattiga
Gumme, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1771 Kammarbo 1771
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfvel och Broe, dotter Ingre, 2 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, döttrar Ingre och Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, dräng Swen, piga Stina
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof och Anders
Båtsm. Jon Lustkula, hust
Saltpetersjudare Gume Carlsson, ogift
Inhyses:
Nils, hust, utgamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1772 Kammarbo 1772
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 2 flickor
Jon Broesson, hust, ¼ mtl, söner Joen?, Broe, dotter Ingre, 2 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, dräng Swen, piga Stina
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof, Anders
Båtsm. Jon Lustkula, hust
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, ogift
Torpare Jon Nilsson, singel
Inhyses Nils, hust, utgamla och utfattiga
Inhyses: Olof Månsson, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1773 Kammarbo 1773
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Pär, 2 gossar, 2 flickor
Jon Bresson, hust, ¼ mtl, söner Jon och Påfvel, dotter Ingrid, 2 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, döttrar Ingrid och Cajsa
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, dräng Swen, piga Stina
Pär Olsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof och Anders
Båtsm. Jan Lustkuhla, hust
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, ogift
Torpare:
Jon Nilsson, ogift
Inhyses:
Nils, hust, utgamla och fattiga
Änkan Kierstin, 1 gosse, utgammal och fattig
Olof Månsson, hust, utgamla och fattiga
mtl
1774 Kammarbo 1774
Swen Andersson?, hust, ¼? Mtl, son Pär, 2 gossar, 2 flickor
Jon Broesson, hust, ¼ mtl, söner Påvel och Bror, dotter Ingre
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingre, son Måns 16 år
Olof Swensson, singel, 1/6 mtl, piga Stina
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Peter, Olof, Mattis och Swen, piga Stina
Båtsm. Jaen Lustkula, hust
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, ogift
Saltpetersjudare Nils Mattsson, hust
Inhyses:
Nils, hust, utgamla och utfattiga
Änkan Kirstin, 1 gosse, utgamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1775 Kammarbo 1775
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, piga Ingre, 2 gossar, 2 flickor
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfwel och Jon, dotter Stina
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, dotter Caisa
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, dräng Nils
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof och Swen, dotter Stina
Båtsm. Lustkula
Res båtsm Nils Swensson, ogift
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, hust
Saltpetersjudare Nils Mattsson, hust
Inhyses:
Nils, hust, gamle och utfattiga
Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
Affsk båtsm. Joen Lustkula, hust, gamla och utfattiga
mtl
1776 Kammarbo 1776
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Påfvel och Broe, dotter Ingier
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, döttrar Caisa och Ingre
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, piga Maja
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof, Swen och Mattis, piga Stina
Båtsm. Lustkula, vakant
Res. Båtsm. Nils Swensson, ogift
Saltpetersjudare Gume Carlsson, ogift
Saltpetersjudare Nils Mattsson, hust
Torpare:
Swen Carlsson, singel
Inhyses:
Nils, hust, gamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
Affsk båtsm. Jon Lustkula, hust, gamla och utfattiga
mtl
1777 Kammarbo 1777
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Swen 16 år, piga Ingre
Jon Broesson, hust, ¼ mtl, söner Swen och Påfwel, döttrar Ingre och Stina
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, dotter Caisa
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, gosse Håkan 15 år, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Olof, Swen och Mattis, piga Stina
Båtsm. Nils Lustkuhla, ogift
Saltpetersjudare Gumme Carlsson, ogift
Torpare:
Nils Mattsson, hust, 1 gosse
Swen Carlsson, singel
Inhyses:
Nils, hust, gamla och utfattiga
Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
Affsk Båtsm. Jon Lustkula, hust
mtl
1778 Kammarbo 1778
Swen Anderssons änka, 1/6 mtl, son Swen
Olof Pärsson, hust, 1/12 mtl
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfvel, Broe och Jon, dotter Ingre, son Erland bräcklig
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, döttrar Cajsa och Ingre
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, piga Ingre
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Swen och Petter, Håkan 15 år
Båtsm. Nils Lustkuhla, hust
Torp: Nils Mattsson, hust, 1 gosse
Torp: Swen Carlsson, singel
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
Inhyses: Affsk båtsm. Jan Lustkuhla, hust, gamla och utfattiga
mtl
1779 Kammarbo 1779
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Malin
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Jon Broesson, hust, ¼ mtl, söner Påvel, Broe och Jon, dotter Ingre
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, döttrar Caisa och Ingre
Olof Svensson, hust, 1/6 mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/6 mtl, söner Swen Håkan och Mattis
Båtsm. Nils Lustkuhla, hust
Inhyses:
Swen Anderssons änka, intet bruk
Torpare:
Nils Mattsson, hust
Gume Carlsson, singel
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1780 Kammarbo 1780
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Malin
Mattis Hindricksson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, son Påfvel, döttrar Ingier oh Stina, 1 gosse
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, döttrar Caisa, Ingred och Stina
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Ohlsson, hust, 1/12 mtl, son Håkan
Mattis Pärsson, hust, 1/12 mtl
Båtsm. Nils Lustkuhla, hust
Torpare:
Nils Mattsson, hust
Swen Carlsson, singel
Inhyses:
Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1781 Kammarbo 1781
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Matts Hindricksson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume, piga Kierstin, 2 gossar
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfvell, Broe och Swen, döttrar Ingan, Stina och Caisa
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, döttrar Caisa och Stina
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, singel, 1/12 mtl, dräng Håkan och dess mor
Mattis Pärsson, hust, 1/12 mtl, 1 flicka
Båtsm. Nils Lustkuhla, hust
Torpare:
Nils Mattsson, hust, 1 gosse
Swen Carlsson, singel, dess mor, utgammal
Jon Nilsson, singel, piga Karin
Inhyses:
Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1782 Kammarbo 1782
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Ingar, 1 flicka
Mattis Hindricksson, hust, 1/8 mtl, abs dr Gume, piga Kierstin
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfvel, Broe och Swen, döttrar Ingred, Stina och Caisa
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, döttrar Lena och Stina, son Måns?
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, piga Lena
Swen Pärsson, singel, 1/12 mtl, dräng Håkan, dess moder
Mattis Pärssons änka, 1/12 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Nils Lustkuhla, hust
Torpare:
Nils Mattsson, hust, 1 gosse
Swen Carlsson, singel, dess mor, utgammal
Inhyses:
Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1783 Kammarbo 1783
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume, piga Kierstin
Jon Brorsson, hust, ¼ mtl, söner Påfvel, Broe och Swen, döttrar Ingre, Stina och Caisa
Måns Månsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, döttrar Caisa och Stina
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, piga Maja
Swen Persson, singel, 1/6 mtl, dräng Håkan, dess mor inhyses utgammal
Båtsm. Nils Lustkula, hust
Torp: Nils Mattsson, hust
Torp: Swen Carlsson, dess mor, utgammal
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1784 Kammarbo 1784
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume
Påfwel Jonsson, singel, 1/8 mtl, dräng Swen, piga Caisa
Broe Jonsson, singel, 1/8 mtl, pigor Stina och Ingred, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Magnus Månsson, singel, 1/12 mtl
Måns Månsson, hust, 1/12 mtl, döttrar Caisa och Stina
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl
Swen Pärsson, singel, 1/6 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Nils Lustkula, hust
Torpare: Nils Mattsson, hust
Torp: Swen Carlsson, dess mor inhyses, utgammal
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1785 Kammarbo 1785
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Mattis Hindricksson, hust, 1/8 mtl, abs. Dr Gume
Påfvel Jonsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jon, piga Caisa
Bror Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, piga Ing…
Magnus Månsson, singel, 1/12 mtl
Måns Månsson, hust, 1/12 mtl, dotter Stina, Caisa bräcklig
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl
Swen Pärsson, singel, 1/6 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Nils Lustkula, hust
Torp Nils Mattsson, hust
Torp Swen Carlsson, hust, dess mor inhyses, utgammal
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1786 Kammarbo 1786
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Mattes Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume, piga Brita
Påfwel Jonsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jan, piga Caisa
Bror Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, Ingre sjuk
Magnus Månsson, singel, 1/12 mtl
Måns Månsson, hust, 1/12 mtl, dotter Stina, Cajsa sjuk och bräcklig
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, räng Sven, piga Stina
Swen Persson, singel, 1/6 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Nils Lustkula, hust
Torp: Nils Mattsson, hust
Torp: Swen Carlsson?, hust
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1787 Kammarbo 1787
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Mattes Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume, piga Brita
Påfvel Jonsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jan, piga Cajsa
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Börje
Magnus Månsson, singel, 1/12 mtl, 1 flicka
Måns Månsson, hust, 1/12 mtl, dotter Stina
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 1/6 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Nils Lustkula, hust
Torpare:
Nils Mattsson, hust
Swen Carlsson, hust
Inhyses: Olof Månsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1788 Kammarbo 1788
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Mattes Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume, piga Brita
Jon Jonsson, singel, 1/8 mtl, dräng Clas, piga Cajsa
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl
Magnus Månsson, hust, 1/12 mtl
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl, dess svärföräldrar inhyses
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, gossen Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/6 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Nils Lustkula, hustrun gammal och bräcklig
Torpare:
Nils Mattsson, hustrun gammal och bräcklig
Swen Carlsson, hust
Swen Jonsson, hust
mtl
1789 Kammarbo 1789
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Anicka
Mattes Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gume, 1 gosse, 1 flicka
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Bror Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Magnus Månsson, hust, 1/12 mtl, dräng Gume, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Brita, 2 gossar
Saltpetersjudare Håkan Swensson, ogift
Båtsm. Nils Lustkula, hustrun gammal och bräcklig
Torpare:
Nils Mattsson, hustrun gammal och bräcklig
Swen Carlsson, hust, 1 gosse
Swen Jonsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1790 Kammarbo 1790
Olof Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annika
Matts Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 5 flickor
Jan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Magnus Månsson, hust, 5/48 mtl
Nils Andersson, hust, 1/16 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, dräng Jonas
Swen Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Maia
Båtsm. Nils Lustkula, ogift
Saltpetersjudaren Håkan Pärsson, ogift
Torp:
Nils Mattsson, hutrun gammal och bräcklig
Swen Carlsson?, hust
Swen Jonsson, hust
Inhyses: Johanes Andersson, hust, utgamla, dotter Brita
mtl
1791 Kammarbo 1791
Olof Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annika
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 5 flickor
Jonn Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Maja
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Botill, 1 gosse, 1 flicka
Magnus Månsson, hust, 5/48 mtl
Nils Andersson, hust, 1/16 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl
Swen Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Boman vakant
Saltpetersjudare Håkan Pehrsson, ogift
Torpare Nils Mattsson, hust, son Petter
Torpare Swen Karlsson, hust
Torpare Swen Jonsson, hust
Torpare Inge Jonsson, hust
Piga Brita Nildotter (torpare?)
mtl
1792 Kammarbo 1792
Olof Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Annicka
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Joan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Bror Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Maja, 1 gosse, 1 flicka
Magnus Månssons änka, 5/48 mtl
Nils Andersson, hust, 1/16 mtl
Swen Persson, hust, 1/6 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl
Båtsman Anders Boman, ogift
Torp: Nils Mattsson, hust, son Peter
Torp Swen Karlsson, hust
Torp Swen Jonsson, hust
Torp Inge Jonsson, hust
Torp Swen Andersson?, hust
mtl
1793 Kammarbo 1793
Olof Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annika
Jann Jonsson, hust, 1/8 mtl
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl
Magnus Månssons änka, 5/48 mtl
Nils Andersson, hust, 1/16 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl
Swen Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Anders Boman, ogift
Torpare: Nils Mattsson, hust
Torpare: Swenn Karlsson?, hust
Torpare: Swen Jonsson, hust
Torpare: Inge Jonsson, hust
Torpare: Swen Swensson, hust
mtl
1794 Kammarbo 1794
Olof Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annika
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Joan Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen
Bror Jonsson, hust, 1/8 mtl, dr Gustaf
Petter Jonsson, hust, 5/48 mtl
Nils Anonnsson, hust, 1/16 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, dräng Jann, dotter Karin
Swenn Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Anders Boman, ogift
Torpare Nils Mattsson, hust
Torpare Swenn Karlsson, hust
Torpare Swenn Jonsson, hust
Torpare Inge Jonsson, han bräcklig
Torpare Swenn Swensson, hust
mtl
1795 Kammarbo 1795
Olof Persson, hust, 1/8 mtl, abs. Dotter Annika
Mats Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Jaen Jonsson, hust, 1/8 mtl
Börje Jonsson, hust, 1/8 mtl
Peter Jonsson, hust, 1/12 mtl
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl
Olof Svensson, hust, 1/6 mtl, dotter Maria
Sven Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Anders Boman, ogift
Torp: Nils Mattsson, hustrun bräcklig, son Peter
Torp: Sven Carlsson, hust
Torp: Sven Jonsson, hust
Torp: Sven Svensson, hust
Inhys: Inge Jonsson, hust, bräckliga
mtl
1796 Kammarbo 1796
Olof Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Annicka
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Jaen Jonssons änka, 1/8 mtl, dräng Hindrich
Börge Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Lena
Petter Jonsson, hust, 1/12 mtl
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, döttrar Maria och Brita
Swen Persson, hust, 1/6 mtl, dräng Petter
Båtsm. Gumme Boman, ogift
Torp: Nils Mattsson, hustrun bräcklig
Inhyses: Inge Jonsson, hust, utfattig
Torp: Swen Carlsson, hust
Torp: Sven Jonsson, hust
Torp: Sven Swensson, hust
Afsk. Anders Soldat, hust, bräckliga
mtl
1797 Kammarbo 1797
Olof Persson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Annicka
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonnsson (Svensson?, Jaensson?), hust, 1/8 mtl, dräng Magnus
Börje Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Lena
Petter Jonsson, hust, 1/12 mtl
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, döttrar Maria, Brita
Swen Persson, hust, 1/6 mtl, dräng Peter
Båtsm. Gumme Boman, ogift
Torp:
Nils Mattsson, hustrun bräcklig
Swen Karlsson, hust
Swen Jonsson, hust
Swen Swensson, hust
Afsk. Anders Solldat, hust, utgamla och bräckliga
Inhyses: Inge Jonsson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1798 Kammarbo 1798
Olof Persson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Annika
Mattis Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonasson, hust, 1/8 mtl, dr Olof, piga Lisken
Bron Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Botill
Petter Jonsson, hust, 1/12 mtl
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl
Olof Swensson, hust, 1/6 mtl, dräng Lars, dotter Brita
Swen Persson, hust, 1/6 mtl, dr Petter, piga Ingrid
Båtsm. Gumme Boman, ogift
Torpare: Nils Mattsson, hustrun bräcklig
Torpare Swen Carlsson, hust
Torpare Swen Jonsson, hust
Torpare Swen Swensson, hust
Affsk. Anders Soldat, hust, utgamla
Inhyses: Inge Jonsson, hust, utgamla
mtl
1799 Kammarbo 1799
Olof Pehrsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Lena, 1 gosse, 1 flicka
Mattis Hindriksson, hust, 1/8 mtl, dotter Annicka
Jonas Jaensson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof, piga Cajsa
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Peter Jonsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar
Lars Pehrsson, hust, 1/6 mtl, piga Stina
Swen Pehrsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Gume Boman, ogift
Torpare Nis Matsson, hustrun bräcklig
Dito Swän Carlsson, hust
Swän Jonsson, hust, 1 gosse
Dito Swän Swänsson, hust
Afsked. Anders Soldat, hust, utfattiga
Inhyses Inge Jonsson, hust, utfattiga
mtl
1800 Kammarbo 1800
Olof Persson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Lena, 1 gosse, 1 flicka
Mattias Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dotter Annicka
Jöns Jaensson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof, piga Caisa
Broe Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Petter Jaensson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar
Lars Persson, hust, 1/6 mtl, drängen Lars
Sven Persson, hust, 1/6 mtl, dräng Peter, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Gustaf Boman, hust
Torp: Nils Mattsson, singel, dotter Stina
Dito Sven Svensson, hust
Afsk Anders Soldat, hust, utfattiga
Torp: Sven Carlsson, hust
Sven Jonsson, hust, 1 flicka
Inhyses: Inge Jonsson, hust, utfattiga
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka