Mantalslängder för Tången, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Tången 1633
Nils i Tången
jb
1635 Tången 1635
Nils i Tången
jb
1638 Tången 1638
Nils i Tången
jb
1640 Tången 1640
Nils i Tången
jb
1642 Tången 1642
Nils i Tången
jb
1644 Tången 1644
Nils i Tången, hust, 1 hemman
mtl
1645 Tången 1645
Nils i Tången, hust, 1 hemman
mtl
1646 Tången 1646
Nils i Tången, hust, 1 hemman
mtl
1647 Tången 1647
Nills i Tången, hust, 1 son. 1 hemman
mtl
1648 Tången 1648
Nils i Tången, hust, 1 son
mtl
1649 Tången 1649
Håkan i Tången, hust
mtl
1650 Tången 1650
Håkan i Tången, hust
mtl
1651 Tången 1651
Håkan i Tången, hust
Bonde ibidem, hust
mtl
1652 Tången 1652
Håkon i Tången, hust
Bonde ibidem, hust
mtl
1653 Tången 1653
Håkon i Tången, hust
Bonde ibidem, hust
mtl
1654 Tången 1654
Håkan i Tången, hust
Bonde ibidem, hust
mtl
1655 Tången 1655
Håkan i Tången, hust
Bonde ibidem, hust
mtl
1660 Tången 1660
Bonde i Tången, hust
Håkon i samma gård, hust
mtl
1663 Tången 1663
Håkan och Bonde
jb
1664 Tången 1664
Håkan och Bonde
jb
1665 Tången 1665
Håkan och Bonde
jb
1666 Tången 1666
Håkan och Bonde
jb
1667 Tången 1667
Bonde i Tången, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1668 Tången 1668
Bonde i Tången, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1669 Tången 1669
Bonde i Tången, hust
Håkon i samma gård, hust
mtl
1670 Tången 1670
Bonde i Tången, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1671 Tången 1671
Bonde i Tånget, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1673 Tången 1673
Bondhe i Tången, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Tången 1675
Håkan i Tången
jb
1676 Tången 1676
Håkan i Tången
jb
1677 Tången 1677
Håkan i Tången
jb
1678 Tången 1678
Håkan i Tången
jb
1679 Tången 1679
Håkan i Tången
jb
1680 Tången 1680
Håkan i Tången
jb
1681 Tången 1681
Änkan i Tången
Håkan i samma gård, hust
mtl
1682 Tången 1682
Änkan i Tången
Håkan i samma gård, hust
mtl
1685 Tången 1685
Änkan i Tången
Håkan i samma gård är död, hust, 1 dräng
mtl
1686 Tången 1686
Änkan Ingre i Tången
Anders i samma gård
mtl
1687 Tången 1687
Anders i Tången, hust
Änkan Ingred i samma gård
Båtsm. Nils Bondesson i samma gård
mtl
1688 Tången 1688
Anders i Tången, hust, 1 dotter
Änkan Ingred i samma gård
Båtsm Nils Bondesson i samma gård
mtl
1689 Tången 1689
Anders Åslesson? (Åkesson?) I Tången, hust
Carl Tyggesson i samma gård, hust
Änkan Ingre i samma gård
Båtsm. Niels Bonde i samma gård
mtl
1690 Tången 1690
Anders Åkesson, hust, ½ mtl
Carl Tyggesson, hust, ½ mtl
Änkan Ingred
Båtsm. Nils Bonde
mtl
1691 Tången 1691
Nils Bondesson, hust, ½ mtl
Carl Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm vakant
mtl
1692 Tången 1692
Nils Bondesson, hust, ½ mtl
Carl Tyggesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Paul Bondesson
mtl
1693 Tången 1693
Nils Bondesson, hust, 1/3 mtl
Carl Tyggesson, hust, 1/3 mtl
Swen Månsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Paul Bondesson
mtl
1694 Tången 1694
Nils Bondesson, hust, ½ mtl
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Paul Bondesson
mtl
1695 Tången 1695
Nils Bondesson, hust
Dito pigan hos Nils
Swen Månsson, hust
Båtsm. Påfwell Bondesson Tång
mtl
1696 Tången 1696
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl (möjl. 1 son, svårtolkat)
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Påfvell Tång
mtl
1697 Tången 1697
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Påvell Tång, hust
mtl
1698 Tången 1698
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm nr 192 Påfwel Tång, hust
mtl
1699 Tången 1699
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Påfwel Tång, hust
mtl
1700 Tången 1700
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Påfwell Tång, hust
mtl
1701 Tången 1701
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Påfvell Tång är död
mtl
1702 Tången 1702
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Tång (vakant?)
mtl
1703 Tången 1703
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Nilsson Tång
mtl
1704 Tången 1704
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan N? Tång
mtl
1705 Tången 1705
Nils Bondesson, hust, 4/16 mtl
Swen Månsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Johan Tång
mtl
1706 Tången 1706
Nils Bondesson, hust, 4/32 mtl
And. Månsson, hust, 4/32 mtl
Swän Månsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Johan Tång
mtl
1707 Tången 1707
Nils Bondesson, hust, 7/32 mtl
And. Månsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1708 Tången 1708
Nils Bondesson, hust, 7/32 mtl
Anders Månsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Jan Tång, hust
mtl
1709 Tången 1709
Nils Bondesson, hust, 4/32 mtl
Anders Månsson, hust, 4/32 mtl
Swen Månsson, hust, 4/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1710 Tången 1710
Nils Bondesson, hust, 7/32 mtl
Anders Månsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1711 Tången 1711
Nils Bondesson, hust, 7/32 mtl
Anders Månsson, singel, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1712 Tången 1712
Nils Bondesson, hust, 7/? mtl
Båtsm. Anders Månsson, singel, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1713 Tången 1713
Nils Bondesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Anders Månsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1714 Tången 1714
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swän Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 son
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1715 Tången 1715
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Tång, hust
mtl
1716 Tången 1716
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swän Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1717 Tången 1717
Nills Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swän Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1718 Tången 1718
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl
Swän Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1720 Tången 1720
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl, sonen Börge Nilsson 14 år (möjl. 17 år?)
Swän Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 inhyses kvinna
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1721 Tången 1721
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl, son Börge
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1722 Tången 1722
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl, son Börge
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1723 Tången 1723
Nils Bondesson, hust, 7/16 mtl, son Börje
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1724 Tången 1724
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl, inhyses Nils
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1725 Tången 1725
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 son
Gamle bonden Nils Bondesson, hust, han utgammal
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1726 Tången 1726
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Bonden Nils Bondesson, hust, han utgammal
Båtsm. Johan Tång, hust
mtl
1727 Tången 1727
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Gamle bonden Nils Bondesson, hust, han utgammal
Båtsm. Johan Tång
mtl
1728 Tången 1728
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Börge
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Båtsm. Johan Tång
Gamle bonden Nils Bondesson, hust, han utgammal
mtl
1729 Tången 1729
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Båtsm. Johan Lång, hust
Gamle bonden Nils Bondesson, utgammal
mtl
1730 Tången 1730
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Swen Månsson, hust, 7/16 mtl, son Måns
Båtsm. Johan Tång, hust
Gamle bonden Nils Bondesson, utgammal
mtl
1731 Tången 1731
Jöns Nilsson, hust, 7/16 mtl, dräng Börge
Måns Swensson, singel, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, hust
Gamle Bonden Nils Bondesson, utgammal
Gamle bonden Swen Månsson, utfattig
mtl
1732 Tången 1732
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Swensson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Johan Tång, änkling
Gamle bonden Swen Månsson, utfattig
Gamle bonden Nils Bondesson, utgammal
mtl
1733 Tången 1733
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Swensson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Tygge Tång brukar i Backabo
Gamle bonden Swen? Månsson, utfattig
mtl
1734 Tången 1734
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Swensson, hust, 7/16 mtl, räng Börge
Båtsm. Tygge Tång brukar i Backabo
mtl
1735 Tången 1735
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Swensson, hust, ?/16 mtl
Båtsm. Tygge Tång, brukar i Backabo
mtl
1736 Tången 1736
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Swensson, hust, ?/16 mtl
Båtsm Tygge Tång bukar i Backabo
mtl
1737 Tången 1737
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börie Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Swensson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Tygge Tång brukar i Backabo
mtl
1738 Tången 1738
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Svensson, hust, 7/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Tygge Tång, brukar i Backabo (möjl. Bockabo)
mtl
1739 Tången 1739
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Svensson, hust, 7/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Tygge Tång, bor i Backabo (Bockabo?)
mtl
1740 Tången 1740
Jöns Nilsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Svensson, hust, 7/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Tång vakant
mtl
1741 Tången 1741
Pär Lars änka, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Svensson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Måns Tång, hust
mtl
1742 Tången 1742
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge, hust, 7/32 mtl
Månsas änka, 7/16 mtl, dräng Måns
Båtsm. Tång vakant
mtl
1743 Tången 1743
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Måns Änka, 7/16 mtl, dräng Börge
Båtsm. Pär Tång, ogift
mtl
1744 Tången 1744
Lars Månsson, hust, 1/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Månssas änka 7/16 mtl, dräng Börge
Båtsm. Tång vakant
mtl
1745 Tången 1745
Lars Månsson, hust, 1/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Tång vakant
mtl
1746 Tången 1746
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Persson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Tång vakant
mtl
1747 Tången 1747
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Tång vakant
mtl
1748 Tången 1748
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Persson, hust, 7/16 mtl
mtl
1749 Tången 1749
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börje Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Tång vakant
mtl
1750 Tången 1750
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börje Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl, son Pär, piga Karin
Båtsm. Gume Tång, ogift
mtl
1751 Tången 1751
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl, son Pär, piga Karin
Båtsm. Gumme Tång, ogift
mtl
1752 Tången 1752
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, dotter Ingre
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl, son Pär
Båtsm. Gume Tång, ogift
mtl
1753 Tången 1753
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, dotter Ingre
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl, son Pär
Båtsm. Gume Tång, ogift
mtl
1754 Tången 1754
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, dotter Ingrid
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Gume Tång ogift
mtl
1755 Tången 1755
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Pär Månsson, singel, 7/32 mtl
Båtsm. Gumme Tång, ogift
mtl
1756 Tången 1756
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Pär Månsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gumme Tång, ogift
mtl
1757 Tången 1757
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl, dotter Ingalöf
Pär Månsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, ogift
mtl
1758 Tången 1758
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, dräng Pär
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Pär Månsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, ogift
mtl
1759 Tången 1759
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Pär Månsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, hust
mtl
1760 Tången 1760
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Pär Månsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gumme Tång, hust
mtl
1761 Tången 1761
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gumme Tång, hust
mtl
1762 Tången 1762
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gumme Tång, hust
mtl
1763 Tången 1763
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Nils Pärsson, hust, 7/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, hust
mtl
1764 Tången 1764
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof, dotter Elin
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Hindrik Swensson, 7/32 mtl, bor i Nickamåla
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, hust
mtl
1765 Tången 1765
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof, dotter Elin
Börge Nilsson, hust, 7/32 mtl
Gume Tång, hust, 7/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, brukar, hustrun gammal
mtl
1766 Tången 1766
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof, dotter Elin
Börge Nilssons änka, 7/32 mtl, 1 gosse
Gumme Tång, hust, 7/32 mtl, son Petter, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Gumme Tång brukar i gården
Qvinnsperson Sissa, 1 flicka, tigger
mtl
1767 Tången 1767
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof, dotter Elin
Måns Gummesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Gumme Tång, hust, 7/32 mtl, dräng Johannes, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, piga Karin, 1 gosse
Båtsm. Gumme Tång brukar här i gården
Inhyses qwinnspersonen Sissa, 1 flicka, tiggare
mtl
1768 Tången 1768
Lars Månsson, hust, 7/32 mtl, son Olof, dotter Elin
Måns Gumesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Gume Tång, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Gumme Tång brukar här i gården
mtl
1769 Tången 1769
Lars Månsson, singel, 7/32 mtl, son Olof, dotter Elin
Måns Gummesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Nils Swensson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Gumme Tång, hust, 1 flicka
mtl
1770 Tången 1770
Peter Pärsson, hust, 7/32 mtl
Dess svärfar inhyses, utgammal
Måns Gummesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Nils Swensson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Gumme Tång, hust, 1 flicka
mtl
1771 Tången 1771
Peter Pärsson, hust, 7/32 mtl, dess svärfader inhyses utgammal
Måns Gummesson, hust, 7/32 mtl
Nils Svensson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Swe Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Gumme Tång, hust
mtl
1772 Tången 1772
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, dess svärfar inhyses utgammal
Swen Månsson, 7/32 mtl, bor i Kringlemåla Torsås socken
Nils Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse
Inhyses Måns Gummesson, husrun utgammal, intet bruk
Båtsm. Gumme Tång, hust
mtl
1773 Tången 1773
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, dess fader inhyses, utgammal
Swen Månsson, 7/32 mtl, bor i Kringlemåla i Torsås socken
Swen Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Måns Gummesson, hustrun utgammal, har intet bruk
Inhyses Nils Pärsson, hust, utgamla, har undantag
Båtsm. Gumme Tång, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1774 Tången 1774
Peter Pärsson, hust, 7/32 mtl, dess svärfar inhyses, utgammal
Swen Månsson, 7/32 mtl, bor i Kringlemåla i Torsås socken
Swen Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Inhyses:
Måns ?Gummesson?, hust, utfattiga
Nils Pärsson, hust, utgamla, har undantag
Båtsm Gumme Tång, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1775 Tången 1775
Petter Pärsson, hust, 7/32 mtl, 1 inhyses. Text: Dess svärfar, utgammal
Swen (Sune?) Månsson, 7/32 mtl, bor i Kringlamåla, Torsås socken
Swen Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Inhyses Måns Gumesson, hust, utfattiga
Inhyses Nils Pärsson, hust, utgamla
Båtsm Gume Tång, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1776 Tången 1776
Peter Pärsson, hust, 7/32 mtl, dess svärfar inhyses, utgammal
Olof Gumesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Gume Tång, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses: Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
Inhyses: Nils Pärsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1777 Tången 1777
Petter Persson, hust, 7/24 mtl
Swen Swensson, hust, 7/24 mtl
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl
Båtsm. Gume Tång, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
Inhyses Nils Pärsson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1778 Tången 1778
Peter Pärsson, hust, 4/24 mtl
Swen Swensson, hust, 4/24 mtl
Swen Pärsson, hust, 4/24 mtl
Båtsm. Gume Tång, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses: Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
Inhyses: Nils Pärsson, hust, gamle och utfattiga
mtl
1779 Tången 1779
Peter Pärsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 7/24 mtl, gosse Sven, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Gume Tång, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses: Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1780 Tången 1780
Petter Pärsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 7/24 mtl, dräng Swen
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Gume Tång, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses: Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1781 Tången 1781
Petter Pärsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 7/24 mtl, dräng Swen
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, son Måns
Båtsm. Gumme Tång, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses Måns Gummesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1782 Tången 1782
Petter Pärssons änka, 7/24 mtl, dess fader inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 7/24 mtl, dräng Swen
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, son Måns
Båtsm. Gumme Tång, hust
Inhyses Måns Gummesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1783 Tången 1783
Petter Pärssons änka, 7/24 mtl, dess fader utgammal, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, 7/24 mtl, dräng Swen
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, son Måns
Båtsm. Petter Tång, hust
Inhyses: Måns Gummesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1784 Tången 1784
Petter Pärssons änka 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka, dess fader inhyses, utgammal
Swen Sensson, hust, 7 24 mtl, son Swen dotter Maja, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, son Måns Sjöman
Båts Petter Tång, hust
Inhyses Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1785 Tången 1785
Petter Pärssons änka, 7/24 mtl, dess fader, utgammal
Swen Swensson, singel, 1/24 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, son Måns Sjöman
Båtsm. Petter Tång, hust
Inhyses Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1786 Tången 1786
Petter Pärssons änka, 7/24 mtl, inhyses fadern utgammal
Swen Swensson, singel, 7/24 mtl, piga Maja, föräldrarna inhyses, utgamla
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl
Båtsm. Petter Tång, hust
Inhyses: Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1787 Tången 1787
Petter Pärssons änka, 7/24 mtl, dess fader uthyses, utgammal, 1 gosse
Swen Swensson, singel, 7/24 mtl, pigan Maja, dess föräldrar inhyses, utgamla
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl
Båtsm. Petter Tång, hust
Inhyses Måns Gummesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1788 Tången 1788
Petter Jonasson, hust, 7/24 mtl, son Sven
Sven Svensson, hust, 7/24 mtl, piga Maja, dess föräldrar inhyses, utgamla
Sven Pärsson, hust, 7/24 mtl, dotter Ingbor
Båtsm. Petter Tång, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses: Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1789 Tången 1789
Petter Jonasson, hust, 7/24 mtl, son Sven
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, singel, 7/24 mtl, son Måns, dotter Ingbor (en inhyses finns noterad, kan vara att hustrun lever men är bräcklig)
Båtsm. Petter Tång, hust
Inhyses Måns Gumesson, hust, gamla och utfattiga
mtl
1790 Tången 1790
Petter Jonasson, hust, 7/24 mtl, son Swen
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Pärsson, hust, 7/24 mtl, son Måns, dotter Ing…
Båtsm. Tång vakant
mtl
1791 Tången 1791
Petter Jonsson, hust, 7/24 mtl, son Swen
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess svärmoder
Swen Pehrsson, hust, 7/24 mtl, son Petter, dotter Ingaborg
Båtsm. Tång vakant
mtl
1792 Tången 1792
Petter Jonsson, hust, 7/24 mtl, son Swen
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Svärmodren, utgammal
Swen Persson, hust, 7/24 mtl, dotter Ingaborg
Båtsm. Pet. Tång, ogift
mtl
1793 Tången 1793
Petter Jonnsson, hust, 7/24 mtl, son Swen
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, dess svärmoder, utgammal
Swen Pehrsson, hust, 7/24 mtl, dotter Ingborg
Båtsm. Petter Tång, ogift
mtl
1794 Tången 1794
Petter Jonsson, hust, 7/24 mtl, son Swenn
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, dess svärmoder inhyses, utgammal
Swen Pehrsson, hust, 7/24 mtl, dotter Ingaborg
Båtsm Petter Tång, hust
mtl
1795 Tången 1795
Peter Jonasson, hust, 7/24 mtl, son Sven
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, dess svärmor, utgammal
Sven Persson, hust, 7/24 mtl, dotter Ingeborg
Båtsm. Tång vakant
mtl
1796 Tången 1796
Per Jonasson, hust, 7/24 mtl,son Swen
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, dess svärmor inhyses
Måns Swensson, 7/25 mtl, bor på no 1 Hult
Båtsm. Swen Tång, ogift
mtl
1797 Tången 1797
Per Jonnsson, hust, 7/24 mtl, dräng Fred??
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl
Måns Swensson, 7/24 bor på no 1 Hult
Båtsm Sven Tång, ogift
mtl
1798 Tången 1798
Per Jonnsosn, hust, 7/24 mtl, dräng Jon
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl
Måns Svensson, 7/24 mtl, bor på Nr 1 Hult
Båtsm Sven Tång, ogift
mtl
1799 Tången 1799
Pehr Jonasson, hust, 7/24 mtl, dräng Jonas, 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse
Måns Swänsson, hust, 7/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swän Tång, ogift
mtl
1800 Tången 1800
Per Jonsson, hust, 7/24 mtl, dräng Johannes, 1 gosse
Johan Nilsson, hust, 7/24 mtl, piga Stina, 1 gosse
Måns Svensson, hust, 7/24 mtl, piga Ingeborg, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Sven Tång ogift
mtl

  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka