Mantalslängder för Ellingsmåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Ellingsmåla 1631
Måns
jb
1632 Ellingsmåla 1632
Måns
jb
1634 Ellingsmåla 1634
Måns
jb
1635 Ellingsmåla 1635
Carl
jb
1637 Ellingsmåla 1637
Carll
jb
1638 Ellingsmåla 1638
Carll
jb
1640 Ellingsmåla 1640
Carll
jb
1641 Ellingsmåla 1641
Gerton
jb
1642 Ellingsmåla 1642
Gerton
mtl s247
1642 Ellingsmåla 1642
Gerton?
Hustru Elsa
Samma gård:
Måns
Son: Jonn
mtl
1643 Ellingsmåla 1643
Gertorn
hustru Elsa
dotter Märit
Inhysesfolk ?Sunbor? (Gunborg?) ?Märit?, Karin
mtl
1643 Ellingsmåla 1643
Gertorn
mtl s 235
1644 Ellingsmåla 1644
Gierton
hustru Elsa
dotter Märit
mtl
1644 Ellingsmåla 1644
Gierton
mtl s 389
1645 Ellingsmåla 1645
Gertonn
hustru Elsa
mtl Notering sid 243:
Elin i Ellingsmåla och ?Gunnborg? Nu i Danmark
1645 Ellingsmåla 1645
Gierton
jb
1646 Ellingsmåla 1646
Gierton
hustru Elsa
mtl
1647 Ellingsmåla 1647
Giörton
hustru Ulsa
mtl
1648 Ellingsmåla 1648
Giertorn
hustru Älssa
mtl
1650 Ellingsmåla 1650
Gertorn
hustru Elsa
mtl
1650 Ellingsmåla 1650
Gierton
jb
1650 Ellingsmåla 1650
Gierton
hustru Elsa
mtl s 247
1651 Ellingsmåla 1651
Gierton
Hustru Elsa
mtl
1652 Ellingsmåla 1652
Gierton
hustrun
mtl
1653 Ellingsmåla 1653
Gierton
jb
1653 Ellingsmåla 1653
Giertonn
mtl
1654 Ellingsmåla 1654
Gierton
mtl
1655 Ellingsmåla 1655
Börje och hustru ?Sissa?
mtl
1656 Ellingsmåla 1656
Gerton och hustru Elsa
Son Börje
mtl
1657 Ellingsmåla 1657
1/2 Gierton och hustru Elsa
1/2 Börgie och hustru Kärin
Lösdrivare Isak
mtl
1659 Ellingsmåla 1659
Börje
hustru Elsa
hustru Karin, utfattig
mtl
1660 Ellingsmåla 1660
Börje och Karin
Isack? Och hustrun
mtl
1660 Ellingsmåla 1660
Gierton
jb
1661 Ellingsmåla 1661
förbrandt af vådeld all egendomen
mtl
1663 Ellingsmåla 1663
Börje, hustru Karin
mtl
1664 Ellingsmåla 1664
Börge, hustru Karin
mtl
1665 Ellingsmåla 1665
Börge, hustru Karin. Per, hustrun
mtl
1666 Ellingsmåla 1666
Börje, Karin, Per, hustrun (4 p)
mtl
1667 Ellingsmåla 1667
Borgie, Karin, Per, Gunnill (4 p)
mtl
1668 Ellingsmåla 1668
1 (delat) Börje och hustru Karin (2 p)
I samma gård:
1 (delat) Pär och hustru Elin (2 p)
I samma gård:
Snickaren? Påffwel (1 p)
mtl
1669 Ellingsmåla 1669
1/2 Börie och hustru (2 p)
Per och hustru i samma gård har flyttat åt Danmark
I samma gård:
Påfwell Snickare (1 p)
mtl
1669 Ellingsmåla 1669
Gierton
jb
1670 Ellingsmåla 1670
1/2 Börie och hust. I Elingsmåla (2 p)
Påfwell Snickare dagl. (..) och piga i samma gård (1)
mtl
1670 Ellingsmåla 1670
Gerton
jb
1671 Ellingsmåla 1671
1/2 Börje och hustru, piga (3 p)
Påfwel dagl. Tr. på Grimsgiöll (0 p)
mtl
1673 Ellingsmåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Ellingsmåla 1675
1 Börgie, hustru, piga (3 p)
mtl
1675 Ellingsmåla 1675
Gierton
jb
1676 Ellingsmåla 1676
1/2 Börgie, hustru, Konan Elin (3 p)
mtl
1678 Ellingsmåla 1678
Gierton
jb
1680 Ellingsmåla 1680
2/3 mtl Börge och hustru (2 p)
Piga i samma gård (1 p)
mtl
1681 Ellingsmåla 1681
1 mtl Biörge och hustru, piga i samma gård (3 p)
mtl
1685 Ellingsmåla 1685
1/2 mtl Börgie, hustru, pigan Elin (3 p)
mtl
1686 Ellingsmåla 1686
1/2 mtl Börgie, hustru (2 p)
P. Elin, d (eller s för son?) Gierton (1 p) - Elin är utgammal
Nils, förl., hustru (1 p)
mtl
1687 Ellingsmåla 1687
1/2 mtl Borgier, hustru, d. sonen Gierton (3 p)
Nills förl. Hustrun (1 p 1 utgl)
mtl
1688 Ellingsmåla 1688
1/2 mtl Börgie, hustru, d. Gierton (3 p)
p. Elsa, Nils, hustru (3 p)
mtl
1689 Ellingsmåla 1689
1/2 mtl Börögie, hustrun, d. Gierton (3 p)
Nils, hustrun (2 p)
mtl
1690 Ellingsmåla 1690
1/2 mtl Börgier, hustru, d. Gierton (3 p)
Nils, hustru (2 p)
mtl
1691 Ellingsmåla 1691
1/2 mtl Börje, hustru, d. Gertorn (3 p)
Niels, hustru (2 p)
mtl
1692 Ellingsmåla 1692
1/2 mtl Börgie, änkling (1 p)
Gerton, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1693 Ellingsmåla 1693
1/2 mtl Börje, hustru utgl (1 p, 1 utgl)
Gierton, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1694 Ellingsmåla 1694
1/2 mtl Börje, hustrun, (2 p)
dr. Oluff, p. Ingrid (1 dott 1 son)
Nils, hustrun (2 p)
mtl
1695 Ellingsmåla 1695
1/2 mtl Börje, hustru, dr. Oluf (2 p, 1 son)
Piga Ingrid (1 dotter)
Nils, hustrun (2 p)
mtl
1697 Ellingsmåla 1697
Börje, Järton och Nills
jb
1699 Ellingsmåla 1699
Börie, Järton och Nills
jb
1701 Ellingsmåla 1701
3/4 mtl Jörtan, hustru (2 p)
Nills, hustru, Pär, hustru (4 p)
Änkan Karin födes af barnen
mtl
1701 Ellingsmåla 1701
Järton, Nills och Per
jb
1702 Ellingsmåla 1702
3/4 mtl Järtorn, hustru (2 p)
Nilss, hustru, Pär, hustru (4 p)
Pigan Kirstin (1 piga)
mtl
1703 Ellingsmåla 1703
3/4 mtl Järtorn, änkling (1 p)
d. Mattis, p. Maria (1 dräng, 1 piga)
Nils, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1704 Ellingsmåla 1704
3/4 mtl Järton, hustru (2 p)
Knekt Anders, ogift (1 p) (anm: 5-ting)
Nils, hustru, Pär, hustru (4 p)
mtl
1705 Ellingsmåla 1705
3/4 mtl Järton, hust (2 p)
Nils, hustru, Pär, hustru (4 p)
mtl
1706 Ellingsmåla 1706
Gierton, hustru (2 p)
Nils, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1707 Ellingsmåla 1707
Järton, hustru (2 p)
Nils, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1708 Ellingsmåla 1708
Gierton, Nills och Pär
jb
1710 Ellingsmåla 1710
Gierton, Pehr, Pehr
jb
1712 Ellingsmåla 1712
Järton, Pär, Nills
jb
1714 Ellingsmåla 1714
Jerton Pär och Nils
jb
1716 Ellingsmåla 1716
Järton? Pär och Nils
jb
1717 Ellingsmåla 1717
3/4 mtl Gierton, hustru (2 p)
Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1717 Ellingsmåla 1717
Gierton, Per och Nils
jb
1718 Ellingsmåla 1718
Gierton, hustru (2 p)
Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1719 Ellingsmåla 1719
Gierton, hust
Pär, hust
Nils, hust
rgd
1720 Ellingsmåla 1720
Giärton, Pär och Nills
jb
1721 Ellingsmåla 1721
Gierton, Pär och Nills
jb
1723 Ellingsmåla 1723
Gerton, Pär och Gumme
jb
1723 Ellingsmåla 1723
Gierton
Pär och Gumme
rgd
1724 Ellingsmåla 1724
Gierton
Pär, Gumme
rgd
1725 Ellingsmåla 1725
Gierton
Per
Gumme
Pig. Botill
rgd
1725 Ellingsmåla 1725 Skatte
Järton Per Gumme
jb
1726 Ellingsmåla 1726
Gierton, Per och Gume
jb
1726 Ellingsmåla 1726
Järton
Pähr, Gumme
Pigan Botill
rgd
1727 Ellingsmåla 1727
Gierton
Son Måns
Per, Gume
rgd
1728 Ellingsmåla 1728
Gierton
Son: Måns
Pehr och Gumme
rgd
1728 Ellingsmåla 1728
Gierton Per och Gume
jb
1729 Ellingsmåla 1729
Gierton
Son Måns
Per, Gumme
rgd
1729 Ellingsmåla 1729
Jerton, Pär, Gume
jb
1730 Ellingsmåla 1730
Gierton, Pär
Gume
rgd
1731 Ellingsmåla 1731
Järton
Pähr
Dotter Elin
Gumme
rgd
1732 Ellingsmåla 1732
Gierton
Son Swen
Per
Gume
rgd
1733 Ellingsmåla 1733
Gärton, son Sven
Per och Gume
rgd
1734 Ellingsmåla 1734
Järton
Son Swen
Pähr och Gumme
rgd
1735 Ellingsmåla 1735
Järton, son Sven
Pär, Nils, Gume
rgd
1736 Ellingsmåla 1736
Gierton Pär och Gume
jb
1736 Ellingsmåla 1736
Järton
Son Swen, piga Ana
Pär, Anders, Gume
rgd
1737 Ellingsmåla 1737
Järton
dr. Swen, pig Märga
Pär, Anders, Gumme
rgd
1738 Ellingsmåla 1738
Järton
s. Swen, pig. Elin
Per, son Anders
Gumme
rgd
1739 Ellingsmåla 1739
Swen, pig. Maja
Pär, Nils, son Anders
Gumme
rgd
1740 Ellingsmåla 1740
Swän? , pig. Maria
Pärs hustru, Nils, son Anders
Gume
rgd
1742 Ellingsmåla 1742
Sven, Per, Nils, Gärton?
jb
1744 Ellingsmåla 1744
Swen Giärtonsson, hust.
Per Börjesson, hustru, han utgammal, sjuklig. Son Nils
Gumme Börjesson, hustru (fattig, hustrun eländig)
mtl
1745 Ellingsmåla 1745
Swen Giertonsson, hust
Pär Börgesson, hust – han gammal och sjuklig
dr. Nils (bonde)
Dotter Karin
Gumme Börgesson, hust
mtl
1746 Ellingsmåla 1746
Swen Giertonsson, hustru (2 p)
Pär Börgesson (1 p) anm. Gammal och ?linkar?
Dr. Nils (1 p) (i klammer med Pär Börjesson)
Gumme Börgesson, hustru (2 p)
mtl
1747 Ellingsmåla 1747
Swen Giertonsson, hustru (2 p)
Per Börgesson (1 p) anm. Gammal och sjuk
Son Nils (1 p) (Per Börgessons son)
Enkan Ellsa, dr. Jonas (2 p) anm. Moder och son
mtl
1748 Ellingsmåla 1748
Swen Giärtonsson, hustru (2 p)
hustru Elin (1 p)
dotter Kierstin (1 dotter)
dräng Isack (1 dräng)
Gossen "Pahtam" (Petter??) (1 dräng)
Enkan Elsa (1 p)
Sonen Börje (1 son)
mtl
1749 Ellingsmåla 1749
Swen Giertonsson, hustru (2 p)
Anders Torsson, hustru (2 p)
Isack Persson, hustru (2 p)
hustru Elin (1 p) inhyses
Enkan Elsa (1 p)
Son: Börje (1 son)
mtl
1750 Ellingsmåla 1750
Swen Giertonsson, hustru (2 p)
Anders Torsson, hustru (2 p)
Isack Persson, hustru (2 p)
Börje Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1751 Ellingsmåla 1751
Swen Giertonsson, hustru (2 p)
pig. Kirstin (1 pig) 16 år
Anders Torsson, hustru (2 p)
Isack Persson (1 p) anm. ?sjukling?
Börje Gumesson, hustru (2 p)
mtl
1752 Ellingsmåla 1752
Swen Giertonsson, hustru (2 p)
dr. Nils (1 dräng)
Anders Torsson, hustru (2 p)
Isak Pärsson, änkling (1 p)
p. Märta (1 piga
Börje Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1754 Ellingsmåla 1754 3/4 mtl
9/64 mtl Enkan Elin (1 p)
dr. Matthis, 18 år (1 dr)
9/64 mtl Anders Torsson, hust (2 p)
9/64 mtl Isack Persson?, hust (2 p)
9/64 mtl Börje Gummesson, hust (2 p)
mtl
1755 Ellingsmåla 1755 3/4 mtl
9/32 mtl Nills Olsson, hustru (2 p)
Dräng Carl (1 dräng) 18 år
pig. Kiärstin (1 piga
9/64 mtl Anders Torsson, hustru (2 p)
9/64 mtl Isak Persson, hustru (2 p)
3/16 mtl Börge Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1756 Ellingsmåla 1756 3/4 mtl
2/32 mtl Nils Olsson, hustru (2 p)
dr. Carl (1 dräng)
2/64 Anders Torsson, hustru (2 p)
2/64 Isack Persson, hustru (2 p)
1/16 Börje Gummesson, hustru (2 p)
1/8 Nils Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1757 Ellingsmåla 1757 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Ollsson, hust (2 p)
dr. Per (1 dr)
9/64 mtl Anders Torsson, hust (2 p)
9/64 mtl Isak Persson, änkl. (1 p)
pig Stina (1 piga)
3/16 mtl Börje Gummesson, hust (2 p)
dr Karl (Lars?) (1 dräng)
mtl
1758 Ellingsmåla 1758 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Olsson, hust (2 p)
Goss. Jonas (1 dräng)
9/64 Anders Torsson, hust (2 p)
9/64 Isak Persson, änkl. (1 p)
p Stina (1 pig)
3/32 Börje Gummesson, hust (2 p)
3/32 Carl Gummesson, hust (2 p)
mtl
1759 Ellingsmåla 1759 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Ollsson, hust (2 p)
goss. Jonas (1 dr)
9/64 Anders Torsson, hust (2 p)
p Karin (1 pig)
9/64 dr. Petter Månsson, (1 p)
p. Stina (1 pig)
3/32 Börje Gumesson, hust (2 p)
3/32 Carl Gumesson, hust (2 p)
mtl
1760 Ellingsmåla 1760 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Ollsson, hust (2 p)
d. Swen (1 dr)
dot. Marta (1 dot)
9/64 Anders Torsson, hust (2 p)
Karin (1 pig)
9/64 dr. Petter Månsson (1 p)
fl. Annicka (1 pig)
3/16 Börje Gummesson, hust (2 p)
p. Karin (1 pig)
mtl
1761 Ellingsmåla 1761 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Ollson, hust (2 p)
dot. Märta (1 dot)
9/64 Anders Torsson, hust (2 p)
p. Karin (1 pig)
9/64 mtl dr. Petter Månsson (1 p)
p. Ingrid (1 pig)
3/16 mtl Börje Gummesson, hust (2 p)
dr. Johan (1 dr)
mtl
1762 Ellingsmåla 1762 3/4 mtl
9/32 Nils Ollsson, hust (2p)
dr. Anders (1dr)
dot Marta (1dot)
9/64 Anders Torsson, hust (2p)
pig Karin (1pig)
son ?Lars? (1son)
9/64 dr Petter Månsson (1p)
pig Ingrid (1pig)
3/16 Börje Gummesson, hust (2p)
p Katarina (1pig)
mtl
1763 Ellingsmåla 1763 3/4 mtl
9/32 mtl Nils, hust (2 p)
dott. Marta (1 dot)
9/64 mtl Anders, hust (2 p)
Son Tor (1 son)
9/64 mtl dr. Petter (1 p)
pig. Ingrid (1 pig)
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
mtl
1764 Ellingsmåla 1764 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Ollsson, hust (2 p)
dot. Märtha (1 dot)
9/64 Anders Torsson, hust (2 p)
9/64 dr. Petter Månsson (1 p)
pig. Ingrid (1 pig)
3/16 Börje Gummesson, hust (2 p)
mtl
1765 Ellingsmåla 1765 3/4 mtl
9/32 mtl Nils Olsson, hust (2 p)
dot. Marta (1 dot)
son Gierton (1 s)
9/64 Anders Torsson, hust (2 p)
9/64 dr. Petter (1 p)
p. Ingred (1 pig)
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
mtl
1767 Ellingsmåla 1767 3/4 mtl
9/32 mtl Nils, hust (2 p)
son Gerton, Petter (2 sön.)
Son Olof, dot. Lena, Sigrid, Annicka (4 barn u 15 år)
dot Märta (1 dot)
9/64 mtl Anders, hust (2 p)
Son Per (1 son)
son Måns, Olof, Per, dot Ingrid, Lena (5 barn u 15 år)
9/64 mtl Olof, hust (2 p)
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
Dot Stina (1 dot)
Son Gumme, dot Stina (2 barn u 15 år)
Änkan Elsa (1 p) 71 år
Pig. Maja (1 p) min 65 år, blind
mtl
1768 Ellingsmåla 1768 ¾ mtl
9/32 mtl Nils, hust (2 p)
Son Gerton, Petter, dot Märta (2 söner 1 dot)
9/64 mtl Anders, hust (2 p)
Son Måns (1 son) 15 år
9/64 mtl Måns, ogift (1 p)
Pig Märta (1 pig)
dr. Tore Andersson (1 p) anm. ”Sjud.dräng”
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
Dot Stina (1 dot)
mtl
1769 Ellingsmåla 1769 ¾ mtl
9/32 mtl Nils, hust (2 p)
Son Jierton, dot. Märta (1 son 1 dot)
9/64 mtl Anders, hust (2 p)
Son Måns 16 år (1 son)
9/64 mtl Måns, hust (2 p)
dr. Thore Andersson (1 p) anm. Sjud.dräng
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
Dot. Stina (1 dot)
mtl
1770 Ellingsmåla 1770 ¾ mtl
9/32 mtl Nils, hust (2 p)
Son Järton, dot, Märta (1 son 1 dot)
9/64 mtl Anders, änkling (1 p)
Son Måns 17 år (1 son)
9/64 mtl Måns, hust (2 p)
dr. ??Tore?? ( p) anm. sjud.dräng
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
Dot Stina (1 dot)
Son Gumme 16 år (1 son)
mtl
1778 Ellingsmåla 1778 ¾ mtl
9/64 mtl Nils, hust (2 p)
9/64 mtl Gerton, hust (2 p)
p. Kjerstin (1 p)
9/64 mtl Anders (konstiga noteringar i antal personer*)
S. Olof, dot. Ingrid (1 son 1 dot)
9/64 mtl Måns, hust (2 p)
P. Stina (1 p)
3/16 mtl Börje, hust (2 p)
Gumme, hust (2 p) anm. ad matl.
mtl *) mantalslängden är defekt, och man kan ingenstans hitta hur de olika kolumnerna ska läsas. Jag tycker det ser ut som om Anders är ”senior” oc hhar två drängar, men vågar inte göra någon tolkning.
1784 Ellingsmåla 1784
¾ mtl
Nils Olsson, 9/64 mtl
Son Olof, dotter Agda
Gierton Svensson, hust, 9/64 mtl
Per Andersson, hust, 9/64 mtl
Jöns Johansson, hust, 9/64 mtl
Pig. Giertrud
Gumme Johansson, hust 3/16
Pig. Stina
mtl
1785 Ellingsmåla 1785 ¾ mtl
9/64 mtl dr. Olof Nilsson (1 p)
Pig. ?Agata? (1 p)
9/64 mtl Gierton Svensson, hust (2 p)
9/64 mtl Pär Andersson, hust ( 2 p)
9/64 mtl Jöns Johansson, hust (2 p)
Pig Gertrud (1 p)
3/16 mtl Gumme Johansson, hust (2 p)
Gossen Anders (1 p)
mtl
1791 Ellingsmåla 1791 ¾ mtl
9/64 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
p. Annicka? (1 p)
9/64 mtl Änkan Ingaborg (1 p)
9/64 mtl Per Andersson, hust (2 p)
9/64 mtl Jöns Johansson, änkling (1 p)
p. Sigrid (Ingrid?) (1 p)
3/16 mtl Gumme Johansson, hust (2 p)
mtl
1792 Ellingsmåla 1792 ¾ mtl
9/64 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
9/64 mtl Änkan Ingaborg (1 p)
9/64 mtl Per Andersson, hust (2 p)
p. Lena (1 p)
9/64 mtl Jöns Johansson, änkling (1 p)
p. Segred (1 p)
3/16 mtl Gumme Johansson, hust (2 p)
mtl
1795 Ellingsmåla 1795 ¾ mtl
9/64 mtl Olof, hust (2 p)
9/64 mtl Enkan Ingeborg (1 p)
9/64 mtl Per Andersson, hust (2 p)
9/64 mtl Peter, hust (2 p)
p. Kirstin (1 p)
3/16 mtl Gumme, hust (2 p)
Son (dr?) Johan, d. ?Maria? (2 p)
mtl
1797 Ellingsmåla 1797 ¾ mtl
9/64 mtl Olof, hust (2 p)
9/64 mtl änkan Ingaborg (1 p)
9/64 mtl Per Andersson, änkling (1 p)
9/64 mtl Peter Swensson, hust ( 2 p)
3/16 mtl Gumme, hust (2 p)
Son Johan (1 p)
Dot. Maria (1 p)
mtl
1798 Ellingsmåla 1798 ¾ mtl
9/64 mtl Olof, hust (2 p)
9/64 mtl Änkan Ingaborg (1 p)
9/64 mtl Per Andersson, änkling (1 p)
9/64 mtl Petter Swensson, hust (2 p)
3/16 mtl Gumme, hust (2 p)
Söner Johan, Petter (2 p)
Dot. Maria (1 p)
mtl
1799 Ellingsmåla 1799 ¾ mtl
9/64 mtl Olof Nilsson, hust (2 p)
9/64 mtl Enkan Ingaborg (1 p)
Son Swen, dr. Johannes (2 p)
Dotter Ingrid (1 p)
9/64 mtl Per Andersson, hust (2 p)
Son Petter (1 p)
9/64 mtl Petter Swensson, hust (2 p)
3/16 mtl Gumme Johansson, hust (2 p)
Söner Johan, Petter, dotter Maria (3 p)
mtl
1800 Ellingsmåla 1800 ¾ mtl
9/64 mtl Olof, hust (2 p)
9/64 mtl Änkan Ingeborg (1 p)
Son Sven, dr. Johanes, dot. Ingrid (3 pers)
9/64 mtl Per, änkling (1 p)
Son Petter (1 p)
9/64 mtl Petter, hust (2 p)
3/16 mtl Gumme, hust (2 p)
Son Peter, dot. Maria (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 

<<Tillbaka