Mantalslängder för Locketorp, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Locketorp 1633
Päder i Låcketorp
jb
1635 Locketorp 1635
Päder i Låcketorp
jb
1638 Locketorp 1638
Per i Låcketorp
jb
1640 Locketorp 1640
Pär? I Locketorp
jb
1642 Locketorp 1642
Pär i Locketorp
jb
1644 Locketorp 1644
Per Nilsson i Locketorp, hust
Nils Pedersson ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Locketorp 1645
Pär Nilsson i Låcketorp, hust
Nils Päderson ibidem, singel.
Tillsammans 1 hemman
mtl
1646 Locketorp 1646
Pär Nilsson i Locketorp, hust. ½ hemman
Nils Persson i Locketorp, hust, ½ hemman
mtl
1647 Locketorp 1647
Nills i Locketorp, hust. 1 hemman
mtl
1648 Locketorp 1648
Nils i Låcketorp, hust
mtl
1649 Locketorp 1649
Nils i Låcketorp, hust, 1 hemman
mtl
1650 Locketorp 1650
Nils i Låcketorp, hust
mtl
1651 Locketorp 1651
Nils i Låcketorp, hust
mtl
1652 Locketorp 1652
Nils i Låcketorp, hust, 1 son
mtl
1653 Locketorp 1653
Nils i Locketorp, hust
Måns Persson ibidem, singel
Tillsammans 1 hemman
mtl
1654 Locketorp 1654
Nils i Locketorp, hust
Måns Persson, hust, ibm
Tillsammans 1 hemman
mtl
1655 Locketorp 1655
Nils i Locketorp, hust
Måns Persson ibidem, hust
mtl
1660 Locketorp 1660
Nils i Locketorp, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1663 Locketorp 1663
Nils i Locketorp
jb
1664 Locketorp 1664
Nils i Låcketorp
jb
1665 Locketorp 1665
Nils i Låcketorp
jb
1666 Locketorp 1666
Nils i Låcketorp
jb
1667 Locketorp 1667
Måns i Locketorp, hust
Nills i samma gård, hust
Peder Jonnsson i samma gård, hust
mtl
1668 Locketorp 1668
Måns i Locketorp, hust
Nils i samma gård, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1669 Locketorp 1669
Måns i Locketorp, hust
Håkon Joensson i samma gård, singel
Pär i samma gård, hust
mtl
1670 Locketorp 1670
Måns i Locketorp, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1671 Locketorp 1671
Soldat Måns i Låcktorp, hust
Pär i samma gård, hust
Håkan, dräng, i samma gård
mtl
1673 Locketorp 1673
Soldat Måns i Locketorp, hust
Nils i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Locketorp 1675
Niels i Låcketorp
jb
1676 Locketorp 1676
Niels i Låcketorp
jb
1677 Locketorp 1677
Ingen bonde anges
jb
1678 Locketorp 1678
Nils i Låcketorp
jb
1679 Locketorp 1679
Nils i Låcketorp
jb
1680 Locketorp 1680
Nills i Låcketorp
jb
1681 Locketorp 1681
Nils i Låcketorp, hust
Swen i samma gård, hust
mtl
1682 Locketorp 1682
Nils i Locketorp, hust, 1 son
Sven i samma gård, hust
mtl
1685 Locketorp 1685
Nils i Låcketorp nu i Kronobergs län
Sven, hustru, och Håkan, hustru, i samma gård
mtl
1686 Locketorp 1686
Sven, hustru, och Håkan, hustru, i Locketorp
Båtsm. Anders Cirkell, hustru, i samma gård
mtl
1687 Locketorp 1687
Sven, hust, och Håkan, hust, i Locketorp
Båtsm. Anders Cirkel, hust
mtl
1688 Locketorp 1688
Sven i Locketorp, hust
Håkan N i samma gård, 1 piga
Båtsm. Anders Cirkel i samma gård, hust
mtl
1689 Locketorp 1689
Sven N i Locketorp, hust
Håkan N i samma gård, hust
Båtsm. Anders Sirkel, hust
mtl
1690 Locketorp 1690
Sven Nilsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Cirkel, hust
mtl
1691 Locketorp 1691
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Sirkel, hust
mtl
1692 Locketorp 1692
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Cirkel, hust
mtl
1693 Locketorp 1693
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Cirkell, hust
mtl
1694 Locketorp 1694
Staffan Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Cirkel, hust
mtl
1695 Locketorp 1695
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Sirkell, hust
mtl
1696 Locketorp 1696
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Håkon Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Sirkell, hust
mtl
1697 Locketorp 1697
Sven Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Sirkell, hust
mtl
1698 Locketorp 1698
Swän Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nr 163 Anders Sirkel, hust
mtl
1699 Locketorp 1699
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Sirkell, hust
mtl
1700 Locketorp 1700
Swen Nilsson, hust, ½ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm Anders Sirkell
mtl
1701 Locketorp 1701
Swen Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Sirkell, förlofv.
mtl
1702 Locketorp 1702
Swen Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Sirkell (vakant?)
mtl
1703 Locketorp 1703
Swän Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Håkon Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Sirkel, hust
mtl
1704 Locketorp 1704
Swen Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Håkon Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm Jöns Sirkel, hust
mtl
1705 Locketorp 1705
Swen Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Håkon Nilsson, hust, ½ mtl
Jöns Sirkell, hust
mtl
1706 Locketorp 1706
Swän Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jöns Sirkel, hust
mtl
1707 Locketorp 1707
Sidan verkar saknas i mantalslängden


1708 Locketorp 1708
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Jonn Gumesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Sirkel, hust
mtl
1709 Locketorp 1709
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Jonn Gummesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Sirkell, hust
mtl
1710 Locketorp 1710
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Jonn Gummesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Sirkill, hust
mtl
1711 Locketorp 1711
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Jon Gummesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Sirkel, hust
mtl
1712 Locketorp 1712
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Jon Gumesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jöns Sirkell, hust
mtl
1713 Locketorp 1713
Änkan, ¼ mtl
Jonn Gummesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jöns Sirkell, hust
mtl
1714 Locketorp 1714
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Jon Gummesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Jöns Sirkel, hust
mtl
1715 Locketorp 1715
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Jonn Gumesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Sirkell, hust
mtl
1716 Locketorp 1716
Änkan, ¼ mtl, dräng Staffan
Jon Gumesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ½ mtl, son Bonde
Båtsm. Jöns Cirkel, hust
And. Hagetorn inhyses
mtl
1717 Locketorp 1717
Änkan, ¼ mtl
Jon Gumesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Cirkel, hust
mtl
1718 Locketorp 1718
Änkan, ¼ mtl
Jon Gummesson, hust, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Cirkel, hust
mtl
1720 Locketorp 1720
Jan Gumesson, hust, ½ mtl, 1 pers inhyses
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Cirkel, hust
mtl
1721 Locketorp 1721
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, 1 piga
Bonde Håkansson, singel, ½ mtl, dräng Nils 20 år
Håkan Nilsson inhyses, gammal man
Båtsm. Jöns Cirkel, hust
mtl
1723 Locketorp 1723
Jon Gumesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm Pehr Circel, ogift
Hustrun Kierstin, sjuk och gammal
Pigan Ingaborg, ofärdig i benen
mtl
1722 Locketorp 1723
Jon Gummesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Cirkel vakant
Gamla hustrun Kirstin, inhyses
mtl
1724 Locketorp 1724
Jon Gummesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1725 Locketorp 1725
Joan Gumesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1726 Locketorp 1726
Joan Gumesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1727 Locketorp 1727
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, son Pär
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1728 Locketorp 1728
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, son Pär
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkell, ogift
mtl
1729 Locketorp 1729
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, son Pär
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1730 Locketorp 1730
Jon Gummesson, hust, ½ mtl, son Pär
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm Pär Cirkell, ogift
mtl
1731 Locketorp 1731
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, son Pär
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkell, ogift
mtl
1732 Locketorp 1732
Jon Gummesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1733 Locketorp 1733
Jon Gumesson, hust, ½ mtl
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1734 Locketorp 1734
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, son Swen
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl, dräng Gume
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1735 Locketorp 1735
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, son Swen (omnämnes: pigan Karin)
Bonde Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1736 Locketorp 1736
Jon Gumesson, hust, ½ mtl, söner Sven, Anders?
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Johan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Cirkel, hust
mtl
1737 Locketorp 1737
Jon Gummessons änka, ½ mtl, son Swän
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Johan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Sirkell, hust
mtl
1738 Locketorp 1738
Jon Gummessons änka, ¼ mtl, son Swen
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Johan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1739 Locketorp 1739
Jon Gummessons änka, ¼ mtl, son Swen, 1 dotter
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1740 Locketorp 1740
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga, dess moder inhyses
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Gume
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1741 Locketorp 1741
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm Pär Cirkel, hust
mtl
1742 Locketorp 1742
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Gume
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1743 Locketorp 1743
Sven Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Zirkel, ogift
mtl
1744 Locketorp 1744
Swen Jönsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Zirkel, ogift
mtl
1745 Locketorp 1745
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Zirkel, ogift
mtl
1746 Locketorp 1746
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Zirkel, ogift
mtl
1747 Locketorp 1747
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Joen Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Zirkel, ogift
mtl
1748 Locketorp 1748
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Gume Månsson, hust, ¼ mtl
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Cirkel, hust
mtl
1749 Locketorp 1749
Swen Jonnsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Gumme Månsson, hust, ¼ mtl, son? (alt. dräng?) Pär (personen står markerad som dotter, men namnet är Pär)
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jon Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Cirkel, hust
mtl
1750 Locketorp 1750
Swen Swensson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Brita
Bonde Håkansson, hust, ¼ mtl, son Nils
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Cirkel, hust
mtl
1751 Locketorp 1751
Swen Jönsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Joansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Cirkel, hust
Gamle bonden Bonde Håkansson, hust?, han bräcklig
mtl
1752 Locketorp 1752
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Elin
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Cirkel, hust
mtl
1753 Locketorp 1753
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Gume Månsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Kierstin
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Cirkel vakant
mtl
1754 Locketorp 1754
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Sara
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
Gamle bonden Gume Månsson, utgammal
mtl
1755 Locketorp 1755
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1756 Locketorp 1756
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Sissa?
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Sirkell, hust
mtl
1757 Locketorp 1757
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Catharina
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Märta
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1758 Locketorp 1758
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1759 Locketorp 1759
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1760 Locketorp 1760
Pär Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Annika
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Pär Cirkel, ogift
mtl
1761 Locketorp 1761
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, pig Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Annicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, pig Märta
Båtsm. Pär Circkel, ogift, piga N
mtl
1762 Locketorp 1762
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, piga Annicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Pär Cirkel, hust
mtl
1763 Locketorp 1763
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm Cirkel vakant
mtl
1764 Locketorp 1764
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Elin
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jansson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Båtsm. Cirkel vakant
mtl
1765 Locketorp 1765
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. N. Cirkel, ogift
mtl
1766 Locketorp 1766
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Giertru, 1 gosse, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, inhyses dess mor, utgammal, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Märta, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Cirkel, ogift
mtl
1767 Locketorp 1767
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Giertru, 1 gosse, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Håkan Cirkel, ogift
mtl
1768 Locketorp 1768
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa, 1 gosse
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, piga Annicka, 1 gosse, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal (oläsl), 2 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Håkan Cirkel, ogift
mtl
1769 Locketorp 1769
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Cirkel, ogift
mtl
1770 Locketorp 1770
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal, gossar, 2 flickor
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Cirkel, ogift
mtl
1771 Locketorp 1771
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Cirkel, hust
mtl
1772 Locketorp 1772
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jon Jansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Cirkel vakant
mtl
1773 Locketorp 1773
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Vakant
mtl
1774 Locketorp 1774
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin, 2 gossar, 2 flickor
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Zirkel, ogift
mtl

1775 Locketorp 1775
Pär Jonsson, hust ,1/4 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Pär Gumesson, hust ,1/4 mtl, son Swen, 2 gossar, 2 flickor
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Zirkell, ogift
mtl
1776 Locketorp 1776
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 2 gossar, 2 flicka
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Swen, 2 gossar, 2 flickor
Nila Bondesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin, 1 gosse
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Zirkell, ogift
mtl
1777 Locketorp 1777
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 2 gossar, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Swen, 2 gossar, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Petr, 16 år, dotter Kierstin
Jon Jansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Zirkell, ogift
mtl
1778 Locketorp 1778
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 2 gossar, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Swen, 2 gossar, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Peter
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Zirkell, hust
mtl
1779 Locketorp 1779
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Swen, 2 gossar, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Peter
Jöns Jaensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Zirkell, hust
mtl
1780 Locketorp 1780
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Swen, 2 gossar, 1 flicka
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Petr
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Swen Zirkel, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1781 Locketorp 1781
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, söner Swen och Gume
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Petr, dotter Caisa
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Sven Zirkel, skr. Och brukar torp under Kroksjö i Mortorp
mtl
1782 Locketorp 1782
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gume
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Petr, dotter Catharina
Jon Joensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Långman?, hust
mtl
1783 Locketorp 1783
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Gume
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Petr, dotter Caisa
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Långman, hust
mtl
1784 Locketorp 1784
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Ingbor
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gume
Nils Bondesson, hust, ¼ mtl, son Petter, dotter Caisa, 1 gosse
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Långman, hust
mtl
1785 Locketorp 1785
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Ingabor, 1 gosse, 1 flicka
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Gume, dotter Caisa
Nils Bondesson, hustrun utgammal, ¼ mtl, söner Petr och Jonas, dotter Caisa
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier
Båtsm. Swen Långman, hust
mtl
1786 Locketorp 1786
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Ingbor
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gume, dotter Caisa
Nils Bondesson, hustrun utgammal, ¼ mtl, söner Petr och Jonas, dotter Caisa
Jon Jansson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier
Båtsm. Swen Longman, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1787 Locketorp 1787
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse
Nils Bondesson, hustrun utgammal, ¼ mtl, söner Petter och Jonas, dotter Botill
Jon Jansson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier
Båtsm. Swen Löngren, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1788 Locketorp 1788
Per Jonsson, hust, ¼ mtl, söner Jonas och Petr
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, son Magnus, dotter Caisa
Nils Bondesson, hustrun utgammal, ¼ mtl, söner Petter och Jonas, dotter Botill
Jon Jönssson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier
Båtsm. Swen Löngren, hustruk sjuk och bräcklig
mtl
1789 Locketorp 1789
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petr, dess föräldrar? Inhyses, utmgamla
Gume Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Magnus, piga Caisa
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jons Jonsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier
Båtsm. Sven Löngren, hustrun sjuk och bräcklig.
mtl
1790 Locketorp 1790
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Sanna
Gume Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Magnus, pigor (oläsl) och Maria
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga (oläsl)
Jon Jansson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingier och Ing(…)
Båtsm. Löngren vakant
mtl
1791 Locketorp 1791
Jonas Pehrsson, singel, ¼ mtl, dräng Per, pigor Susanna och Lena?
Magnus Pehrsson, singel, ¼ mtl, pigor Kaisa, Marja, dess moder
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill, dess moder
Jon Jonnsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, döttrar Ingier, Ingaborg
Båtsm. Petter Lönegren, ogift
mtl
1792 Locketorp 1792
Jonas Persson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, dess fader? Inhyses utgammal
Magnus Persson, singel, ¼ mtl, pigor Kaisa, M(…), dess (mor?) utgammal
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill, dess moder
Jon Joansson, hust, ¼ mtl, son? Joan?, döttrar Ingred och Ingeborg
Båtsm. Pet. Löngren, ogift
mtl
1793 Locketorp 1793
Jonas Pehrsson, hsut, ¼ mtl, dräng Petter
Magnus Pehrsson, singel, ¼ mtl, dräng Gume, pigor Kaisa, (..oläsl..)
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill
Jon Joansson, hust, ¼ mtl, son Jonn, döttrar Ingrid, Inborg
Båtsm. Petter Lönegren, hust
mtl
1794 Locketorp 1794
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl
Magnus Pehrsson, hust, ¼ mtl, döttrar Kajsa och Maria
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, piga Botill
Jon Jonnsson, hust, ¼ mtl, son Jonn, döttrar Ingrid, Inga(…) (Ingaborg?)
Båtsm Petter Löngren, hust
mtl
1795 Locketorp 1795
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl
Magnus Pehrsson, singel, ¼ mtl, dräng Gumme, pigor Caisa och Maria
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Botill
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl, son Jaen, dotter Ingeborg
Båtsm. Peter Löngren, hust
mtl
1796 Locketorp 1796
Jon Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Jonas Johansson, hust, ¼ mtl, dräng Magnus
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl
Jonas Jaensson, hust, ¼ mtl, söner Jaen, Peter, dotter Ingeborg
Båtsm. Petter Löngren, hust
mtl
1797 Locketorp 1797
Jon Persson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Jonas Johansson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Botill
Jon Jaensson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingeborg
Båtsm. Petter Lönngren, hust
mtl
1798 Locketorp 1798
Jon Persson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Jonas Johansson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, singel, 1/8 mtl, dräng Måns? (el. Jonas?)
Båtsm. Petter Löngren, hust
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl
1799 Locketorp 1799
Jon Pehrsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 2 gossar
Jonas Johansson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas
Peter Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Pet. Löhngren, hust
mtl
1800 Locketorp 1800
Jon Persson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, piga Ingrid, 2 gossar
Jonas Johansson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas
Petter Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm Peter Löhngren, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka