Mantalslängder för Hovgård, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Hovgård 1631
Sone? (svårläst)
ibidem:
Nils
jb
1632 Hovgård 1632
Sone
ibidem:
Nills
jb
1634 Hovgård 1634
Sonne
ibidem:
Nills
jb
1635 Hovgård 1635
Sune alt. Swän Persson
ibm:
Nils Swänsson alt. Sunesson
jb
1638 Hovgård 1638
Sune Persson
ibid
Nils Sunesson alt. Svensson
jb
1640 Hovgård 1640
Sönne Persson
Ibidem:
Nils Swensson (Sånesson??)
jb
1641 Hovgård 1641
Sven Persson
Ibm:
Nills ?Sånesson?
jb
1642 Hovgård 1642
Sonne? Sonesson?
Hustru Kyrstin
Son Sven
Ibidem:
Nils
hustru Sissela?
Dotter Elin (möjl. Karin)
mtl
1642 Hovgård 1642
Sven ?Stensson?
Ibidem:
Nills Svensson
mtl s247
1643 Hovgård 1643
Sone
hustru Kirstin
son Sune
piga Elin
Ibidem:
Nils
Sissela
döttrar Elina, Sissa
mtl
1643 Hovgård 1643
Sune
Nils Swänsson
mtl s 235
1644 Hovgård 1644
Sune
Ibidem
Nils Swänsson
mtl s 389
1644 Hovgård 1644
Såne
hustru Kierstin
son Swän
Ibidem:
Nils
hustru Sissela
döttrar Elin, Sissela
mtl
1645 Hovgård 1645
Sonne
hustru Kierstin
Ibidem
Nils
hustru Sissela
mtl Notering sid 243:
Elin i Hovgård, piga, död.
1645 Hovgård 1645
Stasfaan?? Persson
Ibm:
Nills Swensson
jb
1646 Hovgård 1646
Sohne
hustru Kirstin
Ibidem:
Nils Svensson
hustru Sissela
mtl
1647 Hovgård 1647
Sonne Swensson
hustru Kyrstin
Ibidem:
Nils Svensson
hustru Sissela
mtl
1648 Hovgård 1648
Sonne
hustru Kyrstin
Ibidem:
Nils Svensson
hustru Sissela
mtl
1650 Hovgård 1650
Sohne
Ibm
Nills Swänsson
jb
1650 Hovgård 1650
Sone
hustru Kyrstin
Ibidem:
Hustru Sissela
mtl
1650 Hovgård 1650
Sone
hustru Kirstin
Ibidem:
hustru Sissella
mtl s 247
1651 Hovgård 1651
Sune
hustrun
Ibidem:
Sissilia
mtl
1652 Hovgård 1652
Sohne
hustrun
Ibm:
Änkan
mtl
1653 Hovgård 1653
Sohne
Ibm:
Jöns
hustru Cicilia
mtl
1653 Hovgård 1653
Sune
Ibm:
Nills Swänsson?
jb
1654 Hovgård 1654
Jöns
hustru Sissa
mtl
1655 Hovgård 1655
Swän alt. Sone och hustru Ingrid
Ibidem:
Jöns och hustru Sissela
mtl
1656 Hovgård 1656
Per och hustru Ingerd
Ibidem:
Jöns och hustru ?Sissela?
mtl
1657 Hovgård 1657
1 Swen, hustru Ingrid (möjl. Ingelöf)
Ibm:
1/2 Jöns, hustru Sissa
1/2 Håkan, hustru Marit
mtl
1659 Hovgård 1659
Swen
hustru Ingrid (Ingierd?)
Ibm:
Jöns
hustru Sissa
Håkan
hustru Märit
mtl
1660 Hovgård 1660
Sohne
ibm:
Nils Swänsson
jb
1660 Hovgård 1660
Swen
hustru Ingerd
Ibm:
Jöns och hustru Sissa
I samma gård:
Håkan
mtl
1661 Hovgård 1661
Sven, hustru Ingridt
Ibidem:
Jönns, hustru Cicillia,
Håkan, hustru Märit
mtl
1662 Hovgård 1662
Swen, hustru Ingerdt
Ibidem:
Jöns, hustru Sissela, Håkon, hustru Marit
mtl
1663 Hovgård 1663
Sven hustru Ingrit
Ibm:
Jöns, hustru Sissa, Håkon, hustru Märit
mtl
1664 Hovgård 1664
Swen (Sohne??) hustru Ingred
Ibm:
Jöns, hustru Sissa, Håkan, hustru Märit
mtl
1665 Hovgård 1665
Swen, hustru Ingredt
Ibm
Janns, hustru Cecilia, Håkan, hustrun
mtl
1666 Hovgård 1666
Swen Ingerd (2 p)
Ibm
Jöns Cicillia, (f…) Håkan ?flyttat? (3 p)
mtl
1667 Hovgård 1667
Swen, Ingrid (2 p)
Ibm:
Jöns, Cicillia, Håkan, Märitt (4 p)
mtl
1668 Hovgård 1668
Swän och hustrun Ingrid (2 p)
Pär och hustrun Kirstin i Samma gård (2 p)
Inhyses Jöns hustrun Sissla, husfattaiga (1)
Inhyses Håkan ochhustru Mari i samma gård husfattiga.
mtl
1669 Hovgård 1669
1/2 Swänn och hustru (2 p)
Ibidem:
1/2 Per och hust. (2 p)
Inhyses Jöns och hustru i samma gård, husfattige. (1 p)
mtl
1669 Hovgård 1669
Sone
ibm:
Nills Swensson?
jb
1670 Hovgård 1670
1/2 Swän och hustru (2 p)
Ibidem:
1/2 Per och hustru. Piga i samma gård (3 p)
mtl
1670 Hovgård 1670
Såne
ibidem:
Nills Svensson?
jb
1671 Hovgård 1671
1/2 Swän och hustru, Åsle och hustru /gl (4 p)
Ibidem:
1/2 Per och hustru, piga (3 p)
mtl
1675 Hovgård 1675
1/2 Swän, hustru, piga (3 p)
Ibid:
1/2 Carl, hustru, Per, hustru utgammal (3 p)
mtl
1675 Hovgård 1675
Sohne?
Ibm:
Nils Swensson?
Ibm:
Nills? Joansson
Ibidem:
Ingierd? (Ingvald?)
(anm: trol. Hör de två sista namnen hemma under Målatorp Krono, men skrivaren har fört in dem under Hovgård. Jfr kommande år)
jb
1676 Hovgård 1676
1/2 Swän, hustru (2 p)
Ibm:
1/2 (oläsl, defekt mtl), hustru, Per, hustrun utgammal (3 p)
mtl
1678 Hovgård 1678
Sohne?
Ibm:
Nils Swänsson
Ibm: Nils Jonsson
Ibidem:
Ingialds
jb
1680 Hovgård 1680
1/2 mtl Swen, hustru och piga (3 p)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1681 Hovgård 1681
1/2 mtl Swän och hustru, pigan (3 p)
Ibidem:
1/2 mtl Carl och hustru (2 p)
mtl
1685 Hovgård 1685
1/2 Swen, hustru, pigan Karin (3 p)
Knekt Nils (1 m)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru, Jöns, hustru utfl (3 p 1)
mtl
1686 Hovgård 1686
1/2 mtl Swän, hustru, p. Karin (3 p)
Knekt Nils (1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru, Jöns hustru, utfl. (3 p, 1 utgl)
Knekt Nils (1 mil)
mtl
1687 Hovgård 1687
1/2 mtl Håkon, d Swän, hustru (3 p)
Knekt Nils (1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru, Son d. Nielss (3 p)
Jöns, hustrun utfl. (1 p 1 utgl)
mtl
1688 Hovgård 1688
1/2 mtl Swän, hustru (2 p)
knekt Nils (1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru, Sonen d. Nils
Inhyses Jöns, hustru, utgl, förl. (1 p, 1 utgl)
mtl
1689 Hovgård 1689
1/2 mtl Swän förl. Sjuk, hustrun (1 p 1 utgl)
Knekt Nils (1 p)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru, d Nils (3 p)
Jöns, hustrun (2 p)
mtl
1690 Hovgård 1690
1/2 mtl brukas av Håkan i Skäppebo
Knekt Nils (1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Carl, hustru, d. Nils (3 p)
Jöns, hustru (2 p)
mtl
1691 Hovgård 1691
1/2 mtl Håkon, hustru (2 p)
Knekt Nills (2 mil)
Ibm:
1/2 mtl Carl, änkl, dräng Nills, Jöns, hustru (4 p)
mtl
1692 Hovgård 1692
1/2 mtl Håkon, hustru (2 p)
knekt Nils (1 mil)
Ibm:
1/2 mtl Carl änkling, Jöns, hustru (3 p)
mtl
1693 Hovgård 1693
1/2 mtl ?Håkan?, hustru (2 p)
Knekt Nils (1 mil)
Ibid:
Carl, änkling, Nils, hustru (3 p)
Inhyses Jöns, hustru, utfattiga (1 p 1 utgl)
mtl
1694 Hovgård 1694
Håkan, hustrun (2 p)
Ibm västregård:
Carl, änkling. P. Bengta (1 p, 1 piga)
Nils, hustrun (2 p)
Jöns, hustrun (2 inhyses) Anm: hustrun utgl och dössjuk ligger ständigt vid sängen
Knekt Nils
mtl
1695 Hovgård 1695
1/2 mtl Enkan Kristin (1 p)
Ibm:
Carl, enkling, p. Britta (1 p, 1 piga)
Nils, hustru (2 p)
Jöns, hustrun (1 inhyses) anm. Utfattiga.
Knekt Nils, hustru (1 p)
mtl
1697 Hovgård 1697
Västregård
Carl och Nills
jb
1697 Hovgård 1697
Östregård
Oluf
jb
1699 Hovgård 1699
Västregård
Enkan Carin, Nills
jb
1699 Hovgård 1699
Östregård
Oluf
jb
1701 Hovgård 1701
Västregård
Nils
Tilläggstext: Åbon Nills Carlsson kiöpt till Skatte för 130 Rdr smt efter qvittens etc 24 oct 1701
jb
1701 Hovgård 1701
Östregård
Oluf
Tilläggstext: Åbon Oluf Börjesson köpt till Skatte för 130 Rdr smt efter kvitt. Af den 15 oct och kongl Cammar collegi kiöpewarf den 24 octob 1701
jb
1701 Hovgård 1701 Västregård
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
p. Maria (1 piga)
knekt Påfwell, ogift
förlovt knekt Nils, hustru (1 inhyses) anm. Hustru ganska eländig
mtl
1701 Hovgård 1701 Östregård
1/2 mtl Olof, hustru, dr. Anders (2 p, 1 son)
mtl
1702 Hovgård 1702 Östregård
1/2 mtl Olof, hustru, dr. Jonas (2 p 1 son)
Ibm Västregård:
Nils, hustru (2 p)
knekt Påfwell, ogift
mtl
1703 Hovgård 1703 Västregård
Nils, hustru (2 p)
Knekt Påvel (ingen hustru)
mtl
1703 Hovgård 1703 Östergård
Oluf, hustru (2 p)
d. Anders (1 son)
mtl
1704 Hovgård 1704 Västregård
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Knekt Zachris, ogift
mtl
1704 Hovgård 1704 Östregård
1/2 mtl Olof, hutru, d. Anders (2 p, 1 son)
mtl
1705 Hovgård 1705
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
dräng Jöns (1 son)
dr. Anders (ej inräknad) Anm: ?"döf fånig"?
Ibm: Västregård:
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Knekt Zachris, ogift
mtl
1706 Hovgård 1706
Oluf, hustru, d. Jöns (2 p, 1 son)
Ibm:
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Knekt Zachris, ogift
Inhyses Staffan (1 inhys)
mtl
1707 Hovgård 1707
Oluf, hustru (2 p)
dr. Oluf (1 son)
Ibid Västregård:
Nils, hustru (2 p)
dr. Mattes (1 dräng)
Knekt Zachris, ogift
mtl
1708 Hovgård 1708
Västregården
Nills
jb
1708 Hovgård 1708
Östregården
Oluf
jb
1710 Hovgård 1710
Västregård
Nils
jb
1710 Hovgård 1710
Östregård
Oluf
jb
1712 Hovgård 1712
Västregård
Nils
jb
1712 Hovgård 1712
Östregård
Oluf
jb
1714 Hovgård 1714
Västregård
Nils
jb
1714 Hovgård 1714
Östregård
Oluf
jb
1716 Hovgård 1716
Västregård
Nills
jb
1716 Hovgård 1716
Östregård
Oluf
jb
1717 Hovgård 1717
inga namn, tomt.
mtl
1717 Hovgård 1717
Västregård
Nils
jb
1717 Hovgård 1717
Östregård
Oluf
jb
1717 Hovgård 1717 Västregård
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
pig. Sissa (1 piga)
mtl
1717 Hovgård 1717 Östregård
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
dr. Måns, pig. Kirstin (1 dräng, 1 piga)
mtl
1718 Hovgård 1718 Västregård
Nils, hustru (2 p)
mtl
1718 Hovgård 1718 Östregård
Oluf, hustru (2 p)
mtl
1719 Hovgård 1719 Västregård
Nils, hust
rgd
1719 Hovgård 1719 Östregård
Oluf, hust
dr. Håkon
rgd
1720 Hovgård 1720
Västregård
Nils
jb
1720 Hovgård 1720
Östregård
Oluf
jb
1721 Hovgård 1721
Västregård
Nils
jb
1721 Hovgård 1721
Östregård
Oluf
jb
1723 Hovgård 1723
Västregård
Nils
jb
1723 Hovgård 1723
Östregård
Oluf
jb
1723 Hovgård 1723 Västregård
Nillsas hustru
Carl
rgd
1723 Hovgård 1723 Östregård
Olof
rgd
1724 Hovgård 1724 Västregård
Änkan Kierstin
dr. Carl
rgd
1724 Hovgård 1724 Östregård
Oluf
Dräng Nills
Soldattorp: Soldat Måns hustru
rgd
1725 Hovgård 1725 Skatte
Västregård
Carl
jb
1725 Hovgård 1725 Skatte
Östregård
Oluf
jb
1725 Hovgård 1725 Västregård
Carl
rgd
1725 Hovgård 1725 Östregård
Oluf
dr. Börie
Soldattorp: soldat Måns hustru
rgd
1726 Hovgård 1726
Västregård
Carl
jb
1726 Hovgård 1726
Östregård
Oluf
jb
1726 Hovgård 1726 Västregård
Carl
rgd
1726 Hovgård 1726 Östregård
Oluf
Dräng Börje
Soldattorpet: soldat Måns hustru
rgd
1727 Hovgård 1727 Västregård
Carl, dräng Per
rgd
1727 Hovgård 1727 Östregård
Oluf, Swen
rgd
1728 Hovgård 1728
Västregård
Carl
jb
1728 Hovgård 1728
Östregård
Oluf och Swen
jb
1728 Hovgård 1728 Västregård
Carl
dr. Pehr
rgd
1728 Hovgård 1728 Östregård
Oluf
Swen
rgd
1729 Hovgård 1729
Västregård
Carl
jb
1729 Hovgård 1729
Östregård
Oluf och Swen
jb
1729 Hovgård 1729 Västregård
Carl
rgd
1729 Hovgård 1729 Östregård
Oluf
Swen
rgd
1730 Hovgård 1730 Västregård
Carl, Måns
rgd
1730 Hovgård 1730 Östregård
Oluf
Swen
rgd
1731 Hovgård 1731 Västregård
Carl
dr. Måns
rgd
1731 Hovgård 1731 Östregård
Oluf
Swen
rgd
1732 Hovgård 1732 Västregård
Carl
p. Kierstin
rgd
1732 Hovgård 1732 Östregård
Oluf
Swen
rgd
1733 Hovgård 1733 Västregård
Carl
rgd
1733 Hovgård 1733 Östregård
Oluf, d. Nils
Swänn
rgd
1734 Hovgård 1734 Västregård
Carl
d. Mattes
rgd
1734 Hovgård 1734 Östregård
Oluf, d. Håkon
Swen
rgd
1735 Hovgård 1735 Västregård
Carl
rgd
1735 Hovgård 1735 Östregård
Oluf, Håkon, Sven
rgd
1736 Hovgård 1736
Västregård
Carl
jb
1736 Hovgård 1736
Östregård
Oluf och Svenn
jb
1736 Hovgård 1736 Västregård
Carl
d. Jon, p. Ingrid
rgd
1736 Hovgård 1736 Östregård
Oluf och Swen
rgd
1737 Hovgård 1737 Västregård
Carl, Joan
rgd
1737 Hovgård 1737 Östregård
Oluf, Mattes, Swän, Pär
rgd
1738 Hovgård 1738 Västregård
Carl
dr. Per
rgd
1738 Hovgård 1738 Östregård
Oluf, Jon
Swen, Håkan
rgd
1739 Hovgård 1739 Västregård
Carl
dr. Jon
rgd
1739 Hovgård 1739 Östregård
Oluf
dr. Håkan
Swen
rgd
1740 Hovgård 1740 Östregård
Oluf, d. Håkan
Swän
rgd
1742 Hovgård 1742
Västregård
Bl. til. Linnerfors
jb
1742 Hovgård 1742
Östregård
Oluf, Håkan
jb
1744 Hovgård 1744 Västregård
Brukas under Linnefors bruk
mtl
1744 Hovgård 1744 Östregård
Olof Börjesson, hust
dr. Nils
Håkan Svensson, hust
dr. Olof
Soldattorp soldat Per Eneberg?, hust
mtl
1745 Hovgård 1745 Västregård
Brukas under Linnefors
mtl
1745 Hovgård 1745 Östregård
Oluf Börgesson, hust
dr. Nils
Håkan Svensson, hust
dr. Oluf
Soldattorp: soldat Pär Moberg, hust
mtl
1746 Hovgård 1746 Västregård
Brukas under Linnefors
mtl
1746 Hovgård 1746 Östregård
Oluf Börgesson, hustru (2 p)
dr. Nils (1 dräng)
Håkan Swensson, hustru (2 p)
dr. Oluf (1 dräng)
Soldat Pär Moberg (Modig?), hustru (1 hust)
mtl
1747 Hovgård 1747 Västregård
brukas under Linnefors
mtl
1747 Hovgård 1747 Östregård
Oluf Börgesson?, hustru (2 p)
Håkon och hustru, dr. Oluf (2 p, 1 dräng)
Soldat Pär Moberg, hustru (1 hust)
mtl
1748 Hovgård 1748 Västregård
Brukas under Linnefors
mtl
1748 Hovgård 1748 Östregård
Olof Börjesson, hustru (2 p)
dräng Hindrick (1 dräng)
Håkan Swensson, hustru (2 p)
dräng Olof (1 dräng)
soldat Per Moberg, hustru (1 hust)
mtl
1749 Hovgård 1749 Västregård
brukas under Linnefors
mtl
1749 Hovgård 1749 Östregård
Olof Börjesson, hustru (2 p)
dr. Jon (1 dräng)
Håkan Svensson, hustru (2 p)
dr. Olof (1 dräng)
pig. Botill (1 piga)
Soldat Per Moberg, hustru (1 hust)
mtl
1750 Hovgård 1750 Västregård
brukas under Linnefors
mtl
1750 Hovgård 1750 Östregård
Olof Börjesson, hustru (2 p)
dr. Jon (1 dräng)
Håkan Swensson, hustru (2 p)
dr. Olof (1 dräng)
Soldat Per Moberg, hustru (1 hust)
mtl
1751 Hovgård 1751 Västregård?
Brukas under Linnefors.
mtl
1751 Hovgård 1751 Östregård
Änkan Elin (1 p)
dr. Jonas (1 dräng)
Änkan Ingierd (1 p)
dr. Per (1 dräng)
Soldat Per Moberg, hustru (1 hust)
mtl
1752 Hovgård 1752 Västregård
brukas under bruket
mtl
1752 Hovgård 1752 Östregård
Jon Jonsson, hustru (2 p)
Enkan Ingierd (1 p)
dr. Jonas (1 dräng)
Soldat Per Moberg, hustru (1 hust)
mtl
1754 Hovgård 1754 Västregård 1/2 mtl
brukas under bruket
mtl
1754 Hovgård 1754 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Jonsson, hust (2 p)
1/12 Enkan Ingrid (1 p)
1/6 dr. Jonas Swensson (1 p)
pig. Elin (1 piga)
soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1755 Hovgård 1755 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Brukspatron Gottschalk Schröder, hustru (2 p)
mtl Hela brukets personal räknas upp i mtl,
jag har ej inkluderat detta i min
sammanställning.
1755 Hovgård 1755 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Gummesson, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/8 Bengt ?Andersson?, hust (2 p)
Soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1756 Hovgård 1756 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Brukspatron h. Gott. Schröder, hust (2 p)
mtl uppräkning av brukets personal har ej
tagits med här.
1756 Hovgård 1756 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Gummesson?, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/8 mtl Bengt Andersson, hust (2 p)
Soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1757 Hovgård 1757 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Brukspatron herr Gottschalk Schröder, hust (2 p)
dr Petter (1 dräng)
dr Swen res. Kval.
Pig. Ingrid (1 piga)
pig. Annika (1 piga)
mtl
1757 Hovgård 1757 Östregård 1/mtl
1/4 Jon Gummesson, hust (2 p)
gosse Börje ?"Susbants"?
1/8 Jonas Swensson, hust (2 p)
1/8 Bengt ?Ammonsson?, hust (2 p) anm. Sockenskräddare
dr. Matthis (1 dräng) anm. Lärogosse
soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1758 Hovgård 1758 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Brukspatron Gottschldh Schröder, hust (2 p)
dr. Petter (1 dr)
Dr. Swen Carlsson res: kawl
pig. Ingrid, Kerstin, Greta (3 pig)
mtl
1758 Hovgård 1758 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Gummesson, hust (2 p)
Goss. Börje (1 dräng) anm. "Surbant"
1/6 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/12 mtl Bengt Amundsson, hust (2 p), sockenskräddare
lärodräng Carl (1 dräng)
Soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1759 Hovgård 1759 Västregård 1/2 mtl
Brukspatron Gottschalk Schroder, hust (2 p)
dr. Swen, Nils (2 dr)
Jungf. Anna (1 piga)
p. Christina, Kierstin, Kierstin (3 pigor)
mtl Har ej tagit med listan på bruksfolk vid
Linnerfors bruk.
1759 Hovgård 1759 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Gumesson, hust (2 p)
Gosse Börje (1 dräng) anm "Surbant"
1/6 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/12 mtl Klockaren Johan Lindell, hust (2 p)
Soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1760 Hovgård 1760 Västregård 1/2 mtl
Brukspatron herr Gottschald Schröder, hust (2 p)
dr. Måns, Håkon, Anders (3 dr)
pig. Ulrika, Christina, Ingeborg, Märta (4 pig)
mtl Har ej tagit med listan på bruksfolk vid
Linnerfors bruk.
1760 Hovgård 1760 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Gummesson, hust (2 p) anm. Fattig
1/6 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/12 mtl Klockaren Johan Lindell, hust (2 p)
soldat Per Moberg, hust (1 hust)
mtl
1761 Hovgård 1761 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Brukspatron Gottschalck Schröder, hust (2 p)
Carl Hans Cron, bruksskrivare (1 p)
Anders Amner, bruksskrivare (1 p)
dr. Petter, Petter och Håkan (3 dr.)
huspig Malmén (1 p)
pig Ingeborg, Märta, Ingrid (3 pig)
mtl Har ej tagit med listan på bruksfolk vid
Linnerfors bruk.
1761 Hovgård 1761 Östregård 1/2 mtl
1/4 mtl brukas under bruket
1/6 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/12 mtl Klockaren Johan Lindell, hust (2 p)
mtl
1762 Hovgård 1762 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Olof Månsson, hust (2 p)
dr. Jonas res. Kaval
mtl
1762 Hovgård 1762 Östregård 1/2 mtl
1/6 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/2 mtl Johan Lundell, hust (2 p)
1/4 brukas under bruket
mtl
1763 Hovgård 1763 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Olof, hust (2 p) 1/3 brukare
mtl
1763 Hovgård 1763 Östregård 1/2 mtl
1/6 mtl Jonas, hust (2 p)
1/12 mtl klockare Johan Lindell, hust (2 p)
1/4 brukas under bruket
mtl
1764 Hovgård 1764 Västregård 1/2 mtl
1/2 mtl Olof Månsson, hust (2 p) 1/3brukare
mtl
1764 Hovgård 1764 Östregård 1/2 mtl
1/6 mtl Jonas Swensson, hust (2 p)
1/12 mtl Klockaren Johan Lindell, hust (2 p)
1/4 mtl brukas under bruket
mtl
1765 Hovgård 1765 Västregård 1/2 mtl
brukas under järnbruket
mtl
1765 Hovgård 1765 Östregård 1/2 mtl
5/12 brukas under Järnbruket
1/12 mtl klockaren Johan Lindell, hust (2p)
dot. Lena? (1 dot)
mtl
1767 Hovgård 1767 Västregård ½ mtl
½ mtl under järnbruket
mtl
1767 Hovgård 1767 Östregård ½ mtl
5/12 mtl under Järnbruket
Klockare Johan Lindell, hust (2 p)
Dot. Lena (1 dot)
Son Måns, dot Stina (2 barn u 15 år)
Soldattorp brukas av Roten
Nils, hustru (2 p) utfattiga, min 65 år
Son Börje (1 son u 15 år)
Per, hustru (2 p) utfattiga, min 65 år
Dott. Sissa (1 dot u 15 år)
mtl
1768 Hovgård 1768 Västregård ½ mtl
Under järnbruket
mtl
1768 Hovgård 1768 Östregård ½ mtl
5/12 under Järnbruket
1/12 mtl klockaren Johan Lindell, hust (2 p)
Dot. Lena, Stina (2 döttr)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1769 Hovgård 1769 Västregård ½ mtl
Under Järnbruket
mtl
1769 Hovgård 1769 Östregård ½ mtl
5/12 under järnbruket
5/12 pig. Lena (1 p)
Pig. Stina (1 pig)
Soldattorp brukas under roten.
mtl
1770 Hovgård 1770 Västregård ½ mtl
Under Järnbruket
mtl
1770 Hovgård 1770 Östregård ½ mtl
5/12 mtl under Järnbruket
1/12 mtl Pig. Lena (1 p)
Pig. Stina (1 pig)
Soldat Jöns Hofman, hust (1 hust)
mtl
1778 Hovgård 1778 Västregård ½ mtl och Östergård ½ mtl
11/12 mtl under Järnbruket
1/12 mtl P. Stina (1 p)
P. Lena (1 p)
mtl
1784 Hovgård 1784 Västregård
Under Järnbruket
mtl
1784 Hovgård 1784 Östregård
Pigan Stina 1/12 mtl
dr. Magnus
mtl
1785 Hovgård 1785 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
11/12 mtl under järnbruket
1/12 mtl dr. Magnus Jonsson (1 p)
Pig. Stina (1 p)
mtl
1791 Hovgård 1791 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
½ mtl under Linnerfors bruk
½ mtl Johan Appelquist, hust (2 p) anm. (titel, trol. brukstjänsteman av något slag)
Soldat Anders Hof, hust (1 hust)
mtl
1792 Hovgård 1792 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
Brukas under Linnefors
Soldat: Anders Hof, hust (1 hust)
mtl
1795 Hovgård 1795 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
Under Linnefors, inga hus
Soldat Anders Hof, hust (1 hust)
mtl
1797 Hovgård 1797 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
Under Linnefors Järnbruk.
Anm. Inga hus
Soldat Anders Hof, hust (1 hust)
mtl
1798 Hovgård 1798 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
Under Linnefors Järnbruk
Anm. Ingen hus
Soldat Anders Hof, hust (1 hust) anm. hustrun ugammal.
mtl
1799 Hovgård 1799 Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
Under Lindefors bruk, obebyggt.
Soldat Anders Hof, hust (1 hust)
Dot Christina (1 p)
mtl
1800 Hovgård Västregård ½ mtl och Östregård ½ mtl
Under Lindefors. Obebyggt.
Soldat Anders Hof, hust (1 hust)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka