Mantalslängder för Törestorp, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Törestorp 1631
Nils
jb
1632 Törestorp 1632
Nills
jb
1634 Törestorp 1634
Nills
jb
1637 Törestorp 1637 (oläsl. Men sannolikt)
Nils
jb
1638 Törestorp 1638
Nils Jönsson
jb
1640 Törestorp 1640
Nils Jonsson
jb
1641 Törestorp 1641
Nills Jönsson
jb
1642 Törestorp 1642
Måns
mtl
1643 Törestorp 1643
Måns
hustru Kirstin
mtl
1644 Törestorp 1644
Nielss Jonsson
mtl s 389
1645 Törestorp 1645
Ingeborg
mtl
1645 Törestorp 1645
Nills Joansson
jb
1646 Törestorp 1646
Ingeborgs
mtl
1647 Törestorp 1647
Måns
hustru Karin
mtl Notering sid 182:
Ingebor i Torestorp är nu i (oläsl. Men trol. Kyrkeby)
1648 Törestorp 1648
Trulds??
Hustru Karin
mtl
1650 Törestorp 1650
Elin
mtl
1650 Törestorp 1650
Hustru Elin
mtl s 247
1650 Törestorp 1650
Peder
jb
1651 Törestorp 1651
hustru Elin
mtl
1652 Törestorp 1652
Joen
mtl
1653 Törestorp 1653
inget namn, klammer med Vissefjärda
jb
1653 Törestorp 1653
Joann
hustru Karin
mtl
1654 Törestorp 1654
Joan
hustrun
mtl
1655 Törestorp 1655
Börje i Alsjökulla brukar detta hemman och i f u, kraf…, Södra Möre
mtl
1656 Törestorp 1656
Börje hustru Krestin
mtl
1657 Törestorp 1657
1 Börge, hustru Kirstin
mtl
1659 Törestorp 1659
Börje, hustru Kirstin
mtl
1660 Törestorp 1660
hustru Kirstin och son ?Jonas?
mtl
1660 Törestorp 1660
inget namn, i klammer med Vissefjärda
jb
1661 Törestorp 1661
Börge, h Kirstin
mtl
1662 Törestorp 1662
Börje hustru Kirstin
mtl
1663 Törestorp 1663
Börge, hustru Kirstin
mtl
1664 Törestorp 1664
Börge, hustru Kierstin
mtl
1665 Törestorp 1665
Börge, hustru Kirstin
mtl
1666 Törestorp 1666
Borge, Kirsten
mtl
1667 Törestorp 1667
Börge, Kirstin (2 p)
mtl
1668 Törestorp 1668
1 Börje och hustru Kirstin (2 p)
mtl
1669 Törestorp 1669
1/2 Börie och hustru (2 p)
mtl
1669 Törestorp 1669
inget namn, i klammer med Vissefjärda
jb
1670 Törestorp 1670
1/2 Börie och hustru (2 p)
mtl
1670 Törestorp 1670
inget namn, står i klammer med Vissefjärda
jb
1671 Törestorp 1671
1/2 Borgie och hustru (2 p)
mtl
1673 Törestorp 1673
(inget namn)
jb
1675 Törestorp 1675
(inget namn, klammer med Vissefjärda)
jb
1675 Törestorp 1675
1/2 Börgie, hustru (2 p)
mtl
1676 Törestorp 1676
1/2 Börgie, hustrun (2 p)
mtl
1678 Törestorp 1678
(inget namn på åbo, står i klammer med Vissefjärda)
jb
1680 Törestorp 1680
1/3 mtl Börje, hustru
mtl
1681 Törestorp 1681
1/2 mtl Biörge och hustru (2 p)
mtl
1685 Törestorp 1685
1/2 mtl ??Förman?? Pär, hustrun (1 p + 1 m)
mtl Pär verkar räknas som militär.
Jag kan inte tolka hans titel och mtl är skadad.
1686 Törestorp 1686
1/2 mtl ?förare? (förman?) Per, hustru, d. Nills (2 p, 1 mil)
mtl
1687 Törestorp 1687
1/2 mtl ?förare? Per, hustru (1 p 1 mil)
d. Nils (1 p)
mtl
1688 Törestorp 1688
1/2 mtl Förl. ?förare? Per, hustru, (2 p)
mtl
1689 Törestorp 1689
1/2 mtl förl. Förare Per, hustru (2 p)
mtl
1690 Törestorp 1690
1/2 mtl Per, hustru, Mattis, hustru (4 p)
mtl
1691 Törestorp 1691
1/2 mtl ?Förman? Anders Linneström (1 mil)
Matthis, hustrun (2 p)
mtl
1692 Törestorp 1692
1/2 mtl ?förman? Anders Linneström? (1 mil)
Mattis, hustrun (2 p)
mtl
1693 Törestorp 1693
1/2 mtl F… Anders Linnström (1 mil)
Hans, hustru (2 p)
mtl
1694 Törestorp 1694
"Förman"? Anders Linnerström, hustrun (1 p)
dräng Per (1 dräng)
Hans, hustrun (2 inhyses)
mtl
1695 Törestorp 1695
1/2 mtl "Förare?" Anders Lindström, hustru (1 p)
Piga Botill (1 piga)
mtl
1697 Törestorp 1697
Förman Lindström och Nills
jb
1699 Törestorp 1699
?Förman? Anders Lindström, Lars (alt. Per?)
jb
1701 Törestorp 1701
?And. Lindström? (osäker på om han är åbo?)
jb
1701 Törestorp 1701
1/2 mtl Föraren Anders Lindström, hustru (1 p)
dr. Johan, p Kirstin (1 dräng, pigan inhyses)
mtl
1702 Törestorp 1702
1/2 mtl Förman Anders Lindström, hustru (1 p) Anm: M. Command.
Nils, hustru, Konan Ingrid (3 p)
mtl
1703 Törestorp 1703
1/2 mtl Nils, hustru, Jöns, hustru (4 p)
mtl
1704 Törestorp 1704
1/2 mtl Nils, hustru, Jöns, hustru (4 p)
mtl
1705 Törestorp 1705
1/2 mtl Nils, hustru, Jöns, hustru (4 p)
dr. Petter Trotz (1 p)
mtl
1706 Törestorp 1706
Nils, hustru, Jöns, hustru (4 p)
d. Petter Taråttz (1 p)
mtl
1707 Törestorp 1707
Jöns, hustru (2 p)
Carl, hustru (2 p)
dr. Petter Trotz (1 p)
mtl
1708 Törestorp 1708
Daniel och Petter
jb
1710 Törestorp 1710
Oluf Daniel Pehr
jb
1712 Törestorp 1712
Oluf
jb
1714 Törestorp 1714
Swän och Jöran Rosendill
jb
1716 Törestorp 1716
Rosendils hustru
jb
1717 Törestorp 1717
1/2 mtl Sergient Johan Rosendahl, hustru (1 p)
dr. Borge, pig, N.N. (1 dräng, 1 piga)
mtl
1717 Törestorp 1717
Seg. Johan Rosendiel
jb
1718 Törestorp 1718
Sergient Rosendihl (1 p)
Gos. (gosse?) Pav (Per?) (1 dräng)
mtl
1719 Törestorp 1719
Sergient Jonas Rosendahl och dess hustru (betalar vid Callmare infant.regemente)
rgd
1720 Törestorp 1720
Mattis
jb
1721 Törestorp 1721
Mathis
jb
1723 Törestorp 1723
Anders
jb
1723 Törestorp 1723
Föreman? Mattias Bäckström (betalar? vid Callmare regementet)
rgd
1724 Törestorp 1724
Förman Mattis Bäckström (betalar vid Callmare regementet)
rgd
1725 Törestorp 1725
Fältväbel Carl Mörling (betalar vid Calmare regementet)
Pig. Kierstin
rgd
1725 Törestorp 1725 Krono
Fältwäbl. Carl Norling
jb
1726 Törestorp 1726
Fältväbel Carl Mörling (betalar vid Callmar regemente)
Pigan Kirstin
Rytt. Lars hustru: död
rgd
1726 Törestorp 1726 Krono
Carl och Lars
jb
1727 Törestorp 1727
Fältväbel Carl Möhrling betalar vid Callmar regemente
Ehrngisell?
rgd
1728 Törestorp 1728
Sergeant Gripenschiöld betalar vid Calmare Regemente
Pig. Magnall
Erngissle
rgd
1728 Törestorp 1728 Krono
Hr Magnus Gripenskiöld
jb
1729 Törestorp 1729
Sergiant Magnus Grijpenschiöld betalar vid Callmare regemente – avhyst?
Pig. Magnel
rgd
1729 Törestorp 1729 Krono
Sergeant Grypenschiöld
jb
1730 Törestorp 1730
Sergeant wälb. Magnus Gripenschiöld
Pig. Magnall
Erick Ericksson
rgd
1730 Törestorp 1730 Backstugan under Törestorp
Swens hustru
rgd
1731 Törestorp 1731
Sergeant Gripenschiöld
Pig. Mangnall
Emil (alt. Erik?)
rgd
1732 Törestorp 1732
Sergeant Gripenschiöld
p. Magnel
rgd
1733 Törestorp 1733
Sergeant wälb. Mag. Gripenschiöld
d. Börje, p. Magnell
rgd
1734 Törestorp 1734
Sergeant Grypenschiöld
dr. Johan, p. Magnel
Nils
rgd
1735 Törestorp 1735
Serg. Grypenschiöld
dr. Nils, Johannes, Nils
rgd
1736 Törestorp 1736
Corporal Gripenschiöld
dr. Pär, pig. Karin och Nils
rgd
1736 Törestorp 1736
Johan Phil. Gripenschiöld
jb
1737 Törestorp 1737
Förw. Biörnström
dr. Swen, pig Elin
rgd
1738 Törestorp 1738
Föraren Biörnström
dr. Swen, pig. Kirstin
Håkans hustru inhyses
rgd
1739 Törestorp 1739
Förare Biörkeström
dr. Swen, pig. Kirstin
rgd
1740 Törestorp 1740
Föraren Biörkström
d. Jon, pig. Ingrid
rgd
1742 Törestorp 1742
Helena Hielm?
jb
1744 Törestorp 1744
Swen Persson, hust
dr. Jon
mtl
1745 Törestorp 1745
Sven Pärsson, hust
mtl
1746 Törestorp 1746
Swen Pärsson, hustru (2 p)
Pig. Ingeborg (1 piga)
mtl
1747 Törestorp 1747
Swen, hustru, dr. Jon (2 p, 1 dräng)
mtl
1748 Törestorp 1748
Swen Persson, hustru (2 p)
mtl
1749 Törestorp 1749
Swen Persson, hustru (2 p) anm. 1/2brukare
dr. Swen (1 dräng)
mtl
1750 Törestorp 1750
Swenn Persson, hustru (2 p) anm. 1/2brukare
mtl
1751 Törestorp 1751
Jacob Nilsson, hustru (2 p) 1/2brukare
pig Sissa (1 piga)
Carl Wilhelm Kamberg, ?förman?
mtl
1752 Törestorp 1752
Jacob Nilsson (1 p) 1/2brukare
Carl Wilhem Ramberg, förman (-)
pig. Ingrid (1 piga)
"Nyass" Swen anm res. kval
mtl
1754 Törestorp 1754 1/2 mtl
Carl Wilhelm Kamberg ?arrenderat ut bruk?
1/2 mtl Jacob Nilsson, hust (2 p)
pig, Ingrid (1 piga)
mtl
1755 Törestorp 1755 1/2 mtl
1/2 Fältwäbel Carl Wilhelm Kamberg (-)
pig. Ingrid (1 piga)
dr. Johannes (1 dr)
mtl
1756 Törestorp 1756 1/2 mtl
1/2 mtl Fältwäb. Carl Wilhelm Ramberg anm. Tjänstgör i ?armén?
Dräng Carl, piga Ingrid (1 dräng, 1 piga)
mtl
1757 Törestorp 1757 1/2 mtl
1/2 mtl Feltwäblen Carl Wilhelm Kamberg, tjänstgörande
p. Ingrid (1 piga)
flickan Martha (1 piga)
mtl
1758 Törestorp 1758 1/2 mtl
1/2 mtl Johan Staffansson, hust (2 p) hälftenbrukare
p. Ingrid, Märta (2 pigor)
Hustru Märta (1 hust) Man Volenteur i Carlskrona.
mtl
1759 Törestorp 1759 1/2 mtl
1/2 mtl Johan Staffansson, hust, 1/2brukare
dr. Anders (1 dräng)
p. Kirstin Olofsdotter (1 pig)
hustru Marta (1 p) anm. Mannen volonteur i Carlscrona
mtl
1760 Törestorp 1760 1/2 mtl
1/2 mtl Johan Staffansson, hust (2 p) anm. 1/2brukare
p. Kierstin (1 piga)
hustru Märta (1 hust) Mannen Wollenteur i Carlskrona
?flinkare?? Per Persson, hust (1 hust) anm. Fattig
mtl
1761 Törestorp 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Johan Staffansson, hust (2 p) anm. Hälftenbrukare
1/4 mtl Mattis Nilsson, hust (2 p) anm. Hälftenbrukare
Flinkatorp: Per Flink, hustru fattig (1 hustru)
mtl
1762 Törestorp 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Per Månsson, hust (2 p) 1/2 brukare
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p) 1/2 brukare
dott. Kirstin (1 dot)
Flinkatorp: Per Flinck, hust (1 hust) anm. oläsl, möjl. ”fattig”
mtl
1763 Törestorp 1763 1/2 mtl
1/4 mtl Per, hust (2 p) hälftenbrukare
1/4 mtl Anders, hust (2 p) 1/2 brukare
son Petter (1 son) 14 (17?) år
Flinkatorp: Per, hustru (1 hust) fattig
mtl
1764 Törestorp 1764 1/2 mtl
1/4 mtl Per Gumesson, hust (2 p) 1/2brukare
1/4 mtl Anders Gumesson, hust (2 p) 1/2brukare
Son Petter (1 son) 18 år
Flinkatorp: Per Flinck, hust (1 hust) fattig
mtl
1765 Törestorp 1765 1/2 mtl
1/4 mtl Per Gummesson, hust (2 p) 1/2 brukare
1/4 mtl Jöns, hust (2 p) 1/2 brukare
Flinkatorp: Pehr Flinck, hust (2 p) fattig
Tärningatorp: Jonas Tärning, hust (1 p) mannen volonteur
Dot Maria (1 dot)
mtl
1767 Törestorp 1767 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p) ½ brukare
Dot. Lisken (1 dot u 15 år)
¼ mtl Jöns, hust (2 p) 1/2brukare
Dot. Lena (1 dot u 15 år)
Änkan Märta (1 p) utfattig, min 65 år.
Gl. Pig. Lisbet (1 p) utfattig, min 65 år.
Flinkatorp: Per, hust (2 p)
Dot. Majia (1 dot u 15 år)
Olof (1 p) min 65 år, utfattig
Tärningatorp: Jonas Terning, hust (2 p) volonteur
Dot. Karin, Greta, Stina (3 döttrar u 15 år)
Änkan Botil (1 p) min 65 år utfattig.
mtl
1768 Törestorp 1768 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p) 1/2bruk
Dot. Lischen (1 dot)
¼ mtl Jöns, hust (2 p) 1/2bruk
Flinkatorp: Per, hust (2 p)
Tärningatorp: Jonas Tärning, hust (1 p) mannen volonteur
Dot Maria ( 1 dot)
mtl
1769 Törestorp 1769 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p) 1/2brukare
Dot. Lisken (1 dot)
¼ mtl Jöns, hust (2 p) 1/2brukare
Pig Botil (1 pig)
Tärningatorp: Volonteur Jonas Terning, hust (2 p)
mtl
1770 Törestorp 1770 ½ mtl
½ mtl Swen, hust (2 p) 1/2brukare
Flinkatorp: Pär, hust (2 p)
Tärningatorp: Jonas Tärning, hust (2 p)
mtl
1778 Törestorp 1778 ½ mtl
½ mtl Sven, hust (2 p)
p. Stina (1 p)
Flinkatorp: Håkan, hust (2 p)
mtl
1784 Törestorp 1784
½ mtl
Peter Petersson, hust, ½ mtl
Flinkatorp: Jonas Johansson, hust
Tärningatorp: Brukas (…)
mtl
1785 Törestorp 1785 ½ mtl
½ mtl Peter Petersson, hust (2 p) ½ brukare
Flinkatorp: Jonas Johansson, hust (2 p)
Tärningatorp brukas under gården
mtl
1791 Törestorp 1791 ½ mtl
½ mtl Per Persson, hust 1/2brukare
p. Catarina (1 p)
Tärningatorp: Sockenskräddare Peter Persson, hust (2 p)
Lärodräng Anders (1 p)
Flinkatorp brukas under gården
mtl
1792 Törestorp 1792 ½ mtl
½ mtl Per Persson, hust (2 p) 1/2brukare
dr. Magnus (1 p)
Flinkatorp Per Persson, hust (2 p)
Tärningatorp brukas under gården
mtl
1795 Törestorp 1795 ½ mtl
½ mtl Swen, hust, (2 p) 1/2brukare
Flinkatorp: Peter, hust (2 p)
mtl
1797 Törestorp 1797 ½ mtl
½ mtl Gumme, änkling (1 p)
Söner Swen, Nils (2 p)
dot. Lena (1 p)
Flinkatorp: Peter, hust (2 p)
mtl
1798 Törestorp 1798 ½ mtl
½ mtl Gumme, änkling (1 p)
Söner Sven, Gustaf (2 p)
Dot. Lena (1 p)
Flinkatorp: Peter, hust (2 p)
mtl
1799 Törestorp 1799 ½ mtl
½ mtl Sergeanten Petter Olof Dunberg, hust (1 hust) tjänstgörande
Pig. Caisa (1 p)
Flinkatorp: Petter, hust (1 hust) anm. mannen oduglig (ser ut som odräglig?)
mtl
1800 Törestorp 1800 ½ mtl
½ mtl Sergeanten hr. P.D.Dunberg, tjänstgörande, hust (1 hust)
dr. Jonas, pig. Caisa (2 p)
Flinkatorp: Petter, hust (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka