Mantalslängder för Båldön, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Båldön 1633
Päder i Båldön
Frälse:
Anders? I Båldön
jb bild 36, 38
1635 Båldön 1635
Pär i Båldön
Frälse:
(inget namn)
jb bild 133, 135
1638 Båldön 1638
Per i Båldön
Frälse
Nils i Båldön
jb bild 340, 342
1640 Båldön 1640
Pär i Båldön
Frälse
Nils i Båldön
jb bild 355, 357
1642 Båldön 1642
Pär i Båldön
Frälse:
Nils i Båldön
jb bild 359, 362
1644 Båldön 1644
Pär i Båldön, hust
Ibidem:
Nils, hust
Tillsammans 1 hemman
Frälse:
Nils i Båldön, hust
Ibidem:
Enkian
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 789, 791
1644 Båldön 1644
Pär i Båldön, hust.
Ibidem:
Nils, hust
Tillsammans 1 hemman
Frälse:
Nils i Båldön, hust.
Ibidem:
Änkan
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 275, 277
1644-1645 Båldön 1644-1645
Pär i Båldön
Frälse
Nils i Båldön
jb bild 374, 377
1645 Båldön 1645
Pär i Båldön, hust. 1 hemman
Frälse:
Nills i Båldön, singel. 1 hemman
mtl sid 118
1646 Båldön 1646
Per i Båldön, hust. 1 hemman
Frälse:
Nills i Båldön, singel
mtl sid 287 Ang. Nills står en notering i kanten, möjligen ”hemmanet öde”.
1646 Båldön 1646
Per i Båldön, hust. 1 hemman
Frälse:
Nils i Båldön, singel. Öde.
mtl sid 939
1647 Båldön 1647
Per i Båldön, hust. 1 hemman
Frälse:
Nills i Båldön, singel. 1 hemman
mtl sid 696
1648 Båldön 1648
Per i Båldön, hust. 1 son.
Frälset:
Nills i Båldön, hust
mtl sid 755
1649 Båldön 1649
Nills i Båldön
mtl sid 387
1649 Båldön 1649
Per i Båldön, hust. 1 son. 1 hemman
Frälset:
Nills i Båldön, hust. 1 hemman.
mtl sid 644, 645
1650 Båldön 1650
Per i Båldön, hust
Frälse:
Nills i Båldön, Singel
Mtl 527, 528
1650 Båldön 1650
Per i Båldön, hust
Frälse:
Nils i Båldön, singel
mtl sid 377, 378
1651 Båldön 1651
Per i Båldön, hust
Nils i Båldön, singel
mtl sid 609 Saknas i andra mantalslängden för 1651
1652 Båldön 1652
Per i Båldön, hust
Nils i Båldön, singel
mtl sid 703, 705
1653 Båldön 1653
Per Persson i Båldön, singel. 1 inhys. 1 hemman
Nils i Båldön, hust, 1 hemman
mtl sid 207, 208
1654 Båldön 1654
Per Persson i Båldön, hust
Måns Andersson i Båldön, hust
Nills i Båldön, hust
mtl sid 1054
1655 Båldön 1655
Per Persson i Båldön, singel. 1 piga
Niells i Båldön, hust
mtl sid 787, 788
1660 Båldön 1660
Per i Båldön, hust
Håkan Nilsson i Båldön, hust
mtl sid 508, 509
1663 Båldön 1663
Per i Båldön
Frälse
Påfvel i Båldön
jb bild 349, 352
1664 Båldön 1664
Per i Båldön
Frälse
Påvel i Båldön
jb bild 361, 364
1667 Båldön 1667
Peder Andersson i Båldön, hust
Påfvell i Båldön, hust
mtl sid 57, 58
1668 Båldön 1668
Pär i Båldön, hust
Påfwel i Båldön, hust
mtl sid 644
1669 Båldön 1669
Pär i Båldön, hust
Änkan i Båldön. 2 inhysta
mtl sid 603, 604
1670 Båldön 1670
Pär i Båldön, hust
mtl sid 1231 På sid 1231, höger, står något som möjligen ska vara Olof i Båldön, hust + 2 inhyses. Tveksamt, ser ej ut som Båldön.
1671 Båldön 1671
Per i Båldön, hust
Sid 625:
Anders i Båldö. 1 dräng, 1 inhyses (ingen bonde eller fru)
mtl sid 623, 625
1673 Båldön 1673
Per i Båldön, hust
Anders i Båldön, singel. 1 piga.
mtl sid 1209 SVAR
1675 Båldön 1675
Per i Båldön
Ibidem:
Påwel i Båldön
jb  
1676 Båldön 1676
Per i Båldön
Ibidem:
Påwel i Båldön
jb  
1677 Båldön 1677
Änkan i Båldön
Ibidem:
Olof i Båldön
jb  
1678 Båldön 1678
Håkan i Båldön
Ibidem:
Olof i Båldön
jb  
1679 Båldön 1679
Håkan i Båldön
Ibidem:
Olof i Båldön
jb  
1680 Båldön 1680
Håkan i Båldön
Ibidem:
Olof i Båldön
jb  
1681 Båldön 1681
Lars i Båldön, hust
Nils i sgl, 1 dräng *)
Måns i Båldön, hust
Hindrich i Sgl, hust
mtl sid 273 *) drängen Nils är den ende person registrerad här – ingen bonde, ingen fru.
1682 Båldön 1682
Lars i Båldön, hust
Nils i S gl, hust
(sid 325)
Måns i Båldön, hust
Hindrich i sgl, hust
mtl sid 324, 325
1685 Båldön 1685
Lars i Båldön, nu i ?Biörkamåla? ?Lovsaås?
Nils i sgl, hustru
(sid 677h)
Måns i Båldön, hust
Hilding i sgl, hust
mtl sid 675, 677
1686 Båldön 1686
Båtsman Nils i Båldön, singel
(separat på h sida)
Måns i Båldön, hust
Hindrich i Sgl, hust
mtl sid 366
1687 Båldön 1687
Nils i Båldön, hust
Båtsm Mattis Lustig i sgl -
Ibidem:
Hindric, hust
Måns i sgl, hust
mtl sid 295
1688 Båldön 1688
Nils i Båldön, hust. 1 inhys
Båtsm. Mattias Lustig -
Ibid:
Hindrich och Måns, hustrur (4 pers)
mtl sid 1095
1689 Båldön 1689
Nils P I Båldön, hust
I P H brukar Lars i Hyltan
Båtsm. Matz Lustig i sgl. (ingen fru)
Ibidem
Hinrich, hust
Måns i Sgl, hust
mtl sid 867
1690 Båldön 1690
Nills Persson, hust, 1 mtl
Båtsm. Matz Lustig, hust
Ibidem
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
mtl sid 404
1691 Båldön 1691
Nils Persson, hust, ½ mtl
Anders ?Larsson?, hust, ½ mtl
Båtsm. Matz Lustig, hust
Ibidem:
Hindrik Larsson, hust, ½ mtl
Mats Larsson, hust, ½ mtl
mtl sid 411
1692 Båldön 1692
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Båtsman Mats Lustig, hust
Ibidem:
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Hindrick Larsson, hust, ½ mtl


1693 Båldön 1693
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Mattz Lustig, hust
Ibidem:
Måns Larsson, singel, ½ mtl
Hindrik Larsson, hust, ½ mtl
mtl sid 695
1694 Båldön 1694
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, ½ mtl. Hustrun bräcklig.
Båtsm. Matz Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Måns Paulsson i Bussamåla brukar ½ mtl
mtl sid 681
1695 Båldön 1695
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, singel, ½ mtl
Båtsm. Mats Lustig, hust
Ibidem:
Hindrik Larsson, hust, ½ mtl
Måns Påfvelsson, hust, ½ mtl
Inhyses Joen Joensson (1 inhys)
mtl sid 725
1696 Båldön 1696
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Olus Larsson, singel, ½ mtl
Båtsm. Matz Lustig, hust
Ibidem
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Håkon Pehrsson, hust, ½ mtl
Jonn ?Ivansson? Inhyses (1 inhyses)
mtl sid 687
1697 Båldön 1697
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, singel, ½ mtl. 1 piga.
Båtsm. Matts Lustig, hust
Ibidem
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl, 1 Inhys (Erich)
mtl sid 763
1698 Båldön 1698
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm no 183, Mattz Lustig, hust
Ibidem
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Håkon ?Persson? Änka. 1 inhyses (inget mantal)
mtl sid 763
1699 Båldön 1699
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Matts Lustig, hust
Ibidem:
Hindrik Larsson, hust, ½ mtl
Trulls Jonnsson, hust, ½ mtl. 1 inhyses.
mtl sid 935
1700 Båldön 1700
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm Matts Lustig, hust
Ibidem:
Hindrick Larsson, hust, ½ mtl
Trulls Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 inhys
mtl sid 899
1701 Båldön 1701
Nills Pehrsson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Mattis Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Trulls Jonnsson, hust, ½ mtl. 1 inhyses
Johan Persson, hust, ½ mtl.
mtl sid 819
1702 Båldön 1702
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Mats Lustig, hust
Ibidem:
Hindrick Larsson, hust. 1 inhys
Trulls Jonnsson, hust
”finsnknwåts” Johan Persson -
mtl sid 765
1703 Båldön 1703
Nils Pärsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Oluf Larsson, hust, ½ mtl. 1 dräng
Båtsm. Mattias Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Truls Jonsson, hust, ½ mtl. 1 inhys.
mtl sid 929
1704 Båldön 1704
Nils Persson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Matts Lustig, hust
Ibm
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Trulls Jonnsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1291
1705 Båldön 1705
Nils Persson, hust, ½ mtl
Oluf Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Matts Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Trulls Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1397
1706 Båldön 1706
Nils Pährsson, hust, ½ mtl
Pähr (...)sson, hust, ½ mtl. 1 dräng.
Swen Pährsson, hust (inget mantal)
Båts. Mattz Lustig, hust
Trulls Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1729
1707 Båldön 1707
Nills Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Per Carlsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Matts Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl. 1 son.
Trulls Jonnsson, hust, ½ mtl. 1 son.
mtl sid 2003
1708 Båldön 1708
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Pehr Carlsson, hust, ½ mtl. 1 dräng
Båtsm. Matts Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Truls Jonsson, hust, ½ mtl. 1 son
mtl sid 1567 Vid Sven Persson står noterat 40 med små bokstäver
1709 Båldön 1709
Nils Pährsson, hust ½ mtl
Pär Carlsson, hust ½ mtl
Hälfna bonden? Hans? Månsson, hust
Båtsman Mattis Lustig, hust
Ibidem:
Hindric Larsson, hust, ½ mtl. 1 dräng
Trulls Jonnsson, hust, ½ mtl. 1 son, 1 dräng
mtl sid 1623
1710 Båldön 1710
Nils Pährsson, hust, ½ mtl. 1 son
Pähr Carlsson, hust, ½ mtl
?Saltpet.? Pähr Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsman Mats Lustig, hust
Ibidem:
Hindrich Larsson, hust, ½ mtl
Trulls Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1833
1711 Båldön 1711
Nils Persson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsman Matts Lustig, hust
Ibm:
Hindrics änka, ¼ mtl
Påhl Hindrichsson, singel, ¼ mtl
Truls Jönsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1993
1712 Båldön 1712
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 son
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Änkan Ingri ¼ mtl
Båtsman Mats Lustig, hust
Ibidem
Änkan Ellsa, ¼ mtl. 1 dräng
Påhl Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Truls Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 2011
1713 Båldön 1713
Nills Pärsson, hust, ½ mtl
Påhl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Matts Lustig, hust, 1 inhyses
Ibidem
Änkan, ¼ mtl. 1 dräng.
Påhl Hindricsson, hust, ¼ mtl
Truls Jönsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1297
1714 Båldön 1714
Nils ?Pärsson?, hust, ½? Mtl. 1 son.
Pähr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Nilsson, hust, ¼ mtl (sic! Står två gånger)
Båtsman Matz Lustig, hust
Ibm:
Änkan, ¼ mtl
Pähr (möjl. Påhl?) Hindricsson, hust, ¼ mtl
Trulla Jönsson, hust, ¼ mtl
mtl sid 2277
1715 Båldön 1715
Svenn Persson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsman Matz Lustig, hust
Ibm:
Änkan ¼ mtl
Påhl Hindricsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust, ½ mtl
mtl sid 1265
1716 Båldön 1716
Swän Pärsson, hust, ½ mtl
Pähr Nillson, hust, ½ mtl
Båtsman Pär Lustig, singel
Ibm
Änkan ¼ mtl, son Nils
Påhl Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Lara Håkansson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1860
1717 Båldön 1717
Swän Pährsson, hust, ½ mtl
Pähr Nillsson, hust, ½ mtl
Båtsman Lustig
Ibid:
Änkan, ¼ mtl. Son Nills
Pähr Hindriksson, hust, ¼ mtl
Lars Jönsson, hust, ½ mtl
mtl sid 688
1718 Båldön 1718
Swän Pehrsson, hust, ½ mtl
Pähr Nillsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pähr Lustig, singel
Ibm:
Änkan, ¼ mtl. Son: Nils hindrichsson, 19 år
Påhl Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Lars Håkansson, hust ½ mtl
mtl sid 736
1720 Båldön 1720
Swän Pärsson, hust, ½ mtl. 1 piga.
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Lustig, singel
Ibm:
Påhl Hindricksson, hust, ½ mtl
Pähr Hindricksson, singel, ½ mtl
mtl bild 9650
1721 Båldön 1721
Sven Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Nilsson, hust ½ mtl
Ibm:
Pähr Hindrichsson, singel, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl
mtl sid 1384
1722 Båldön 1722
Sven Pärsson, hust, ½ mtl
Per Nilsson, hust, ½ mtl
Jon Lustigd, båtsman ogift
Ibm:
Pär Hindrichsson, singel, ½ mtl. 1 piga.
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl
mtl sid 831
1723 Båldön 1723
Swenn Pärsson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Båtsm. Joan Lustig, ogift
Ibidem:
Pär Hindricksson, singel, ½ mtl. 1 dräng Jonn
Påhl Hindricksson, hust, ½ mtl
mtl sid 832
1724 Båldön 1724
Swen Pärsson, hust
Per Nilsson, hust. 1 piga. 1 inhys.
Ibidem:
Per Hindrichsson, singel. 1 dräng
Påhl Hindrichsson, hust. 1 dräng
Rgd sid 534
1724 Båldön 1724
Swen Pärsson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Båtsman: Joan Lustigs, ogift
Ibidem:
Pär Hindrichsson, singel, ½ mtl. 1 dräng Jonn
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. 1 dräng Petter.
mtl sid 367
1725 Båldön 1725
Swen Pärsson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Båtsm. Joan Lustig, hust
Ibidem:
Pär Hindrichsson, singel, ½ mtl. 1 dräng
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. 1 dräng
Båtsm Carl ?Frytlod? Anm. brukar i Krumstorp
mtl sid 29
1726 Båldön 1726
Swen Pärsson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Joen Lustig, hust
Ibidem:
Joen Hindrichsson, singel, ¼ mtl. 1 piga
Lars Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. 1 dräng Petter
mtl sid 821
1727 Båldön 1727
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. 1 dräng Påhl
Båtsman Jon Lustig, hust
Ibidem:
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. 1 dräng, Nils?
mtl sid 196
1728 Båldön 1728
Sven Pärsson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsman Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl
mtl sid 691
1729 Båldön 1729
Swen Pärsson, hust, ½ mtl
Pär Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl
mtl sid 898
1730 Båldön 1730
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. Dräng Jon
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem:
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. Dräng Nils
mtl sid 1195
1731 Båldön 1731
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. Dräng Jonn
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl, dräng Nils
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. Dräng Nils
mtl sid 661
1732 Båldön 1732
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär.
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. Dräng Jon
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. Dräng Pär, piga Karin
mtl sid 270
1733 Båldön 1733
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär
Pär Nilsson, hust, ½ mtl. Dräng Nils
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem:
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. Dräng Pär Larsson. 1 piga.
mtl sid 1143
1735 Båldön 1735
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Per
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl. Dräng Jon
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl
mtl bild 1090
1736 Båldön 1736
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär. Dotter Märta anges förn ting abs.
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl. Dotter Giärtrud dito.
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Lustig, hust
Ibidem:
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. Son Håkan, abs.
mtl sid 1176
Mtl bild 2190

1737 Båldön 1737
Swän Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär. Dotter Märta
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl. Dotter Giertrud
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem:
Jon Hindricksson, hust, ½ mtl
Påhl Hindrichsson, hust, ½ mtl. Son Håkan
mtl sid 852, mtl bild 240
1738 Båldön 1738
Swän Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär. 1 dotter
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl. 1 dotter.
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindricksson, hust, ½ mtl
Påhl Hindricksson, hust, ½ mtl. Son Håkan
mtl bild 1350
1739 Båldön 1739
Swen Pärsson, hust, ½ mtl. Son Pär. 1 dotter.
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsman Jon Lustig, hust
Ibm
Jon Hindrichsson, hust, ½ mtl
Påhl Hindricksson, hust, ½ mtl. Son Håkan
mtl bild 2460, mtl sid 963
1740 Båldön 1740
Swän Pärsson, singel, ¼ mtl. 1 piga
Lars Swensson ¼ mtl. Bruk och boende i Kyrkeby
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Gl. Bonden Swenn Pärsson, hust, inhyses. Han (hon?) utgl.
Båtsm. Jon Lustig, hust
Ibidem
Jon Hindrickssons änka, ½ mtl. Dräng Jon
Påhl Hindricksson, hust, ½ mtl. Son Håkan.
mtl bild 250  
1741 Båldön 1741
Per Swensson, hust, ¼ mtl. 1 piga.
Lars Svennsson – brukar, bor i Kyrkeby
Per Nilsson, hust, ¼ mtl
Per Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsman Hans Lustig, ogift
Inhyses bonden Svenn Persson, hust. Han utgl.
Gl. Båtsm. Jon Lustig, hust, han bräcklig
Ibm:
Pär ?Bondesson?, hust, ½ mtl. 1 piga
Håkan Påhlsson, ½ mtl, singel. Modern inhyses
mtl bild 1480
1742 Båldön 1742
Pär Svenssons änka, ¼ mtl. Dräng Nils
Lars Swensson, singel, ¼ mtl. 1 piga.
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl. 1 dotter
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hans Lustig, ogift
Gamle Bonden Swen Pärsson, hust. Inhyses. Han utgl.
Ibm
Pär Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påhlsson, singel, ½ mtl. Dess moder inhyses.
mtl bild 2540
1743 Båldön 1743
Pers änka ¼ mtl, dräng Jon
Oluf Nilsson – bor i ?Grymmamåla?
Per Nilsson, hust, ¼ mtl. 1 dotter
Per Bondesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Lustig, ogift.
Förre bonden Swen Persson, hust, inhyses. Han utgl.
Ibm
Per Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påhlsson, singel, ½ mtl. Modern inhyses
mtl bild 3290
Mtl sid 1680

1744 Båldön 1744
Pärs änka, ¼ mtl
Olof Hemingsson Bor i Gajemåla
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Bondesson, ¼ mtl. Brukar och bor i Kindbäcksmåla i Torsås
Båtsm. Carl Lustig, ogift
Förre bonden Pär Nilsson, hust, inhyses. Han utgl.
Ibm:
Pär Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påhlsson, hust, ½ mtl. Hans moder inhyses
mtl sid 380a, mtl bild 220
1745 Båldön 1745
Swen Andersson, singel, ½ mtl. Dräng Swen. 1 piga
Per Persson, hust, ½ mtl. 1 piga
Båtsm. Carl Lustig, ogift
Förre bonden Carl Nilsson, hust, inhyses. Han utgl
Ibm:
Per Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påhlsson, hust, ¼ tl
Änkan Giertrud ¼ mtl. Son Hindrich
mtl sid 392
1746 Båldön 1746
Swen Andersson, hust, ½ mtl
Per Persson, hust, ½ mtl. Dräng Håkan
Båtsman Carl Lustig, ogift
Förra bonden Pär Nilsson, hust, han utgl. Inhyses.
Ibm. Per Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påfvelsson, hust, ½ mtl
Enkan Giertrud, utfattig.
mtl bild 1830, mtl sid 372
1747 Båldön 1747
Båldön 1:
Sven Andersson, hust, ½ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Dräng ?Jonn?, 1 piga
Båtsman vakant.
Båldön 2:
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Dräng Ingel
Håkan Påfvelsson, hust, ½ mtl. Dräng Lars
mtl bild 2670
1748 Båldön 1748
Båldön 1:
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Persson?, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ½ mtl. Dräng Jöns
Båtsm Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Per Bondesson, hust, ½ mtl. Dräng Jonas
Håkan Påhlsson, hust, ½ mtl
mtl bild 3400
1749 Båldön 1749
Båldön 1
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Dotter Kiärs?
Båtsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påhlsson, hust, ½ mtl
mtl sid 191 Ska möjl. Dotter Kiärs vara dräng Pär?
1750 Båldön 1750
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Persson, hust, ½ mtl son Jon för?
Båtsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Påhlsson, hust, ½ mtl
mtl sid 195
1751 Båldön 1751
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Son Jonn
Båtsm. Håkan Lustig
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. 1 dotter. Dräng Swenn
Håkan Pärsson, hust, ½ mtl
mtl sid 191
1752 Båldön 1752
Båldön 1
Sven And.sson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Dotter Matilda
Båtsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Dotter Karin (står som piga)
Lars Ohlsson, hust, ½ mtl, Son Johan
mtl bild 1850 I uppräkning i slutet av mtl, sid 277, nämnes följande:
Swen Andersson: pigan Kierstin
Swen Pärsson: pigan Stina
Pär Pärsson: pigan Elin
1753 Båldön 1753
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Persson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Dräng (eller son?) Jon och piga Elin (Elsa?)
Båtsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Dotter Karin
Lars Ohlsson, hust, ½ mtl
mtl sid 198
1754 Båldön 1754
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Dräng Lars, piga Kiersting
Bptsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Dotter Karin
Lars Ohlsson, hust, ½ mtl, son Olof, dräng Jacob?, piga Sissa
mtl bild 90
1755 Båldön 1755
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl Pigan Stina.
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Drängen Nils och pigan Kierstin
Båtsm Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Dotter Karin.
Lars Olssons änka, ½ mtl. Son Oluf. Piga Brita.
mtl bild 500
1756 Båldön 1756
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Dräng Jöns. Piga Sissa
Båtsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2:
Pär Bondesson, hust, ½ mtl
Eskil Jonsson, hust, ½ mtl
mtl bild 1120
1757 Båldön 1757
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Dräng Petter
mtl bild 2000
1758 Båldön 1758
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Peter
Pär Pärsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsm. Håkan Lustig
Båldön 2:
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Jonas. Dotter Ingerd.
Zachris Jonsson, hust, ½ mtl. Dotter Boudil?
mtl bild 2570
1759 Båldön 1759
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl. Son Gumme
Pär Bondesson 1/6 mtl. Bor i Kinbäcksmåla i Torsås
Båtsm Håkan Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, singel, ½ mtl. Son Jonas, dotter Ingred
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 199
1760 Båldön 1760
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust ¼ mtl. Dr. Staffan
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl. Son Gudmund
Pär Bondesson 1/6 mtl. Bor i Kindbäcksmåla, Torsås
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Jonas
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 198
1761 Båldön 1761
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl. Son Gumme
Pär Bondesson, 1/6 mtl. Bor i Kindbäcksmåla, Torsås.
Båtsman Håkan Lustig. Brukar i Krukö
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Jonas.
Zachris Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 201
1762 Båldön 1762
Båldön 1
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl. Son Gumme
Pär Bondesson, 1/6 mtl. Bor i Kindbäcksmåla, Torsås
Båtsman Jöns Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl, son Jonas
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Dräng Måns
mtl bild 1340
1763 Båldön 1763
Båldön 1
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Peter, pig. Ingbor
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl. Son Gumme, dotter Stina
Pär Bondesson, 1/6 mtl. Bor i Kinbäcksmåla, Torsås
Båtsman Jonn Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Jonas, piga Botill
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Dräng Nils Piga Kierstin
mtl sid 196
1764 Båldön 1764
Båldön 1
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl
Sven Pärsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Peter, piga Inbor
Peter Pärsson, singel, 1/6 mtl
Pär Pärsson, 1/3 mtl. Bor i Fiddekulla. Son Gumme, Dotter Stina
Bonde Persson, singel, 1/6 mtl. Piga Stina.
Båtsm. Jon Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Jonas, Son Pär. Piga Botil.
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Dräng Nils, piga Brita
mtl bild 1970
1765 Båldön 1765
Båldön 1
Sven Andersson, hust, 1/3 mtl, Son Pär
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Pär Pärsson, 1/3 mtl. Bor i Fiddekulla
Bonde Pärsson, singel, 1/6 mtl
Båtsm. Jon Lustig, hust
Gamle Bonden Sven Pärsson, har undantag, utgl.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Jonas, 1 dotter (kan ej läsa namnet, möjl. Siri?). Piga Botill
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Pig. Elin
mtl sid 190
1766 Båldön 1766
Båldön 1
Sven Andersson, hust, 1/3 mtl. Son Lars. 3 gossar, 1 flicka
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Pigan Ingre. 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Båtsm. Jon Lustig, hust. 1 gosse, 1 flicka
Gamle Bonden Sven Pärsson (Svensson?), har undantag
Inhyses hustru Maja, Tigger. 1 gosse
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son ?Per?, piga Maja. 2 gossar
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Dräng Jon, piga Lena. 3 gossar, 1 flicka
mtl sid 291
1767 Båldön 1767
Båldön 1
Sven Andersson, hust, 1/3 mtl. Son Lars. 3 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl. Piga Stina. 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Karin. 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Ingred. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Joen Lustig, hust. 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Sven Pärsson, utgammal, inhyses.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Joen? Piga Maja. 2 gossar
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Piga Brita. 3 gossar, 1 flicka
mtl sid 290
1768 Båldön 1768
Båldön 1
Sven Andersson, hust, 1/3 mtl. Son Lars. 3 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl. Piga Stina. 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jon Lustig, hust. 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Sven Pärsson inhyses, utgl.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Per, piga Catharina. 2 gossar
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Piga Gunnil. 3 gossar, 1 flicka
mtl sid 277
1769 Båldön 1769
Båldön 1
Sven Andersson, hust, 1/3 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Joen Lustig, hust. 1 gosse, 1 flicka
Gamla bonden Sven Pärsson, hust, utgl.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Joen, piga Giertru. 2 gossar
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Piga Catharina.
mtl sid 281
1770 Båldön 1770
Båldön 1
Sven Andersson, singel, 1/3 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jon Lustig, hust. 1 gosse, 1 flicka
Gamle Bonden Sven Pärsson, hust, utgamla
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Pär (Jöns?). 2 gossar.
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 289
1771 Båldön 1771
Båldön 1
Sven Andersson, singel, 1/3 mtl. Son Anders, dotter Maja. Tre gossar, 1 flicka
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Gmme Persson, hust, ¼ mtl. Dräng Abraham
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Jon Lustig. 1 gosse, 1 (2?) flicka
Gamle bonden Sven Pärsson, hust, utgl
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ¼ mtl. Son Pär. 2 gossar
Zackris Jonsson hust, ½ mtl.
mtl sid 291
1772 Båldön 1772
Sven Andersson, singel, 1/3 mtl. Son Lars, Pär. Dotter Maja
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Olof, pigor Stina och ??
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Pär, piga Stina
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Pig. Anna
Båtsm. Vakant
Gamle bonden Swen Pärsson, hust. Utgl.
Inhyses Änkan Lena. Intet bruk (2 gossar och 1 flicka under 15 år)
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Pär. 2 gossar
Zackris Jonsson, hust. Son Jon 16 år
mtl sid 291
1773 Båldön 1773
Sven Andersson, singel, 1/3 mtl. Söner Lars och Swen, dotter Marija.
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl. Pig. Ingeborg
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Pär. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. 2 gossar, 1 flicka
Dess föräldrar, utgamla
Båtsman vakant
Inhyses änkan Lena, intet bruk. 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Sven Persson, hust. Utgl.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Pär. 2 gossar, 2 flickor
Zachris Jonsson, hust. Son Joen. 4 gossar, 1 flicka
mtl sid 290
1774 Båldön 1774
Sven Andersson, singel, 1/6 mtl. Son Sven. Dotter Maja
Lars Svensson, singel, 1/6 mtl
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl. Piga Ingebor. 1 gosse, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Stina. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Marta. 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Amun? Lustig, ogift
Gamle bonden Sven Persson, hust, utgl.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. 2 gossar, 2 flickor
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Söner Jaen, Jonas. 4 gossar, 1 flicka
mtl sid 294
1775 Båldön 1775
Sven Andersson, singel, 1/6 mtl. Son Sven?. Isak 15 år. Piga Karin
Lars Svensson, singel, 1/6 mtl.
Petter Pärsson 1/6. Bor i Bamsekulla
Gumme Pärssons änka, ¼ mtl. Dräng Jonas. I gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. dr. Jonas, piga Ingebor. 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Amun Lustig, ogift
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Pär. 1 gosse, 2 flickor.
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Söner Joen och Jonas. 3 gossar, 1 flicka
mtl sid 288
1776 Båldön 1776
Sven Andersson, singel, 1/6 mtl. Son Sven, piga Kirstin
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl
Petter Pärsson, 1/6 mtl, bor i Bamsekulla
Hälftenbrukare Påfwel Hindrichsson, singel
Pär Svensson, hust, 1/8 mtl
BondePersson, hust, ¼ mtl. Piga Ingebor
Bryniel Svensson, 1/8 mtl. Bor i Fiddekulla
Båtsm. Måns Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Pähr. 1 gosse, 2 flickor
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Son Jonas. 3 gossar, 2 flickor
mtl sid 303
1777 Båldön 1777
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Son Sven
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl
Petter Pärsson, 1/6 mtl. Bor i Bamsekulla
Hälftenbrukare Påvel Hindrichsson, singel. Inhyses dess mor, utgammal
Pär svensson, hust, ¼ mtl
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Gosse ?Bondhe?? 15 år
Båtsm. ?Gume? Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Pär, Sven 15 år
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl Söner Jonas och Jan. 4 gossar, 1 flicka.
mtl sid 315 Sven Andersson har gift om sig.
1778 Båldön 1778
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Son Anders
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl
Peter Pärsson 1/6 mtl. Bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. Piga Karin
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Anun Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Pär och Swen
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Söner Joen och Isak.
mtl sid 319
1779 Båldön 1779
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Son Anders. 1 gosse
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Peter Pärsson, 1/6 mtl. Bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson hust, ¼ mtl. Piga Marta. 1 gosse.
Båtsm. Anund Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Son Sven.
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Söner Jon och Isak. Dotter Stina.
mtl sid 319
1780 Båldön 1780
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Söner Anders och Pär. 1 gosse
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka.
Petter Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Anund Lustig, hust.
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Soöner Swen och Nils
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Son Jon, dotter Stina
mtl sid 336
1781 Båldön 1781
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Söner Isak och Sven. 1 gosse.
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Petter Pärsson, 1/6 mtl. Bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. Piga Ingred. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anund Lustig, hust
Båldön 2:
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Söner Jon och Isak. Dotter Stina.
mtl sid 332
1782 Båldön 17812
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas
Lars Svenson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Peter Pärsson, 1/6 mtl. Bor i Bamsekulla
Per Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, husts, ¼ mtl. 2 flickor
Båtsm. Anund Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl, söner Sven och Nils
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl, son Jon dotter Stina.
mtl sid 459
1783 Båldön 1783
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl, son Jonas
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, 1/6 mtl, bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Anund Lustig, hust
Båldön :
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils, dotter Lena, 1 flicka
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl, son Jonas, dotter Stina
mtl sid 464
1784 Båldön 1784
Sven Andersson, hust, 1/6 mtl. Söner Anders och Jonas
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl. 1 flicka
Petter Pärsson, 1/6. Bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson hust, ¼ mtl. Son Jonas
Båtsm Anund Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils, dotter Lena
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Son Jonas, dotter Stina
mtl sid 346
1785 Båldön 1785
Sven Andersson, 1/6 mtl. Son Anders. Hustrun gammal och bräcklig.
Lars Svensson, hust, 1/12 mtl
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Jonas
Båtsman Anund Lustig, hust
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils. Dotter Lena.
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Son Jonas, dotter Stina
mtl sid 422
1786 Båldön 1786
Sven Andersson, ¼ mtl. Söner Anders och Israel. Hustrun gammal och bräcklig
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Per Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Anund Lustig. Hustrun sjuk och bräcklig
Båldön 2
Pär Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils, dotter Lena
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Son Jonas, dotter Stina
mtl sid 400
1787 Båldön 1787
Sven Andersson, ¼ mtl. Hustrun gammal och bräcklig. Söner Anders och Isak
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Per Svensson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Jonas
Båtsman Måns Lustig, ogift.
Båldön 2
Per Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils, dotter Lena
Zackris Jönsson, hust, ½ mtl. Söner Jonas och Olof, dotter Stina
mtl sid 444
1788 Båldön 1788
Sven Andersson, ¼ mtl. Hustrun gammal och bräcklig. Söner Israel och (oläsl)
Petter Pärsson, ¼ mtl, bor i Bamsekulla
Pär Svensson, hust, ¼ mtl. Dotter Caisa
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Jonas, dotter Stina
Båtsm. Pehr Lustig, ogift
Båldön 2
Per Bondesson, hust, ½ mtl. Söner Sven och Nils, döttrar Lena och Stina
Zackris Jonsson, hust, ½ mtl. Söner Jonas och Olof, piga Ingre
mtl sid 450
1789 Båldön 1789
Sven Anderssons änka? (eller efterlevande?). ¼ mtl Söner Israel och Anders.
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Per Svensson, hust, ¼ mtl, son Pehr, piga Caisa
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Jonas, dotter Stina
Båtsman Pehr Lustig, ogift
Båldön 2
Res:Bm (båtsman?) Göstaf Hansson, singel (inget mantal anges)
Ibm Nils Pärsson, singel, ½ mtl. Dräng Petter, Piga Lena och Stina. Inhyses fader, utgammal.
Jonas Zackrisson, singel, ½ mtl. Dräng Måns, piga Ingre. Inhyses: dess föräldrar, utgamla.
mtl sid 453 Ang. Sven Andersson – ingen hustru står omnämnd, ej heller som inhyses. Endast 2 söner, därför tror jag det står ”eftl” som förkortning, snarare än ”enka”
1790 Båldön 1790
Sven Anderssons arvingar, ¼ mtl. Söner Isac (Israel?) och Anders.
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Per Svensson, hust, ¼ mtl, Son Petter, piga Caisa
Bonde Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Jonas, piga Stina
Båtsm. Joen? Lustig, hust. 1 gosse, 2 flickor
Båldön 2
Nils Pärsson, singel, ½ mtl. Dräng Petter, pigor Lena och Stina
JonasZackrisson, singel, ½ mtl. Dräng Petter, piga Inger
Dess föräldrar, utgamla, inhyses.
mtl sid 458
1791 Båldön 1791
Israel Svensson, singel, 1/4 mtl. Dräng Gustaf
Petter Pehrsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla. Pigan Lisa
Pehr Svensson, hust, ¼ mtl. Son Pehr, piga Kajsa
Bonde Pehrsson, hust, ¼ mtl. Son Jonas
Båtsman Isack Lustig, hust
Båldön 2
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl. Dräng Peter, pigor Stina, Lena
Jonas Zackrisson, singel, ½ mtl. Dräng Olof, Piga Ingrid och dess moder
mtl sid 453
1792 Båldön 1792
Israel Svensson, singel, ¼ mtl
Petter Persson ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Peter Svensson, hust, ¼ mtl. Son Per, dotter Kajsa (Karin?)
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Söner Peter, Jonas, (dotterns namn syns ej pga vikning)
Båtsm. Vakant
Båldön 2
Nils Persson, hust, ½ mtl. Dräng Peter, piga St…, Lena
Jonas Zackrisson, singel, ½ mtl. Dräng Olof, piga Ma…
Dess moder.
mtl sid 454
1793 Båldön 1793
Israel Svensson, singel, ¼ mtl
Petter Pehrsson ¼ mtl bor i Bamsekulla
Petter Svensson, hust, ¼ mtl. Son Per, dotter Cajsa
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Söner Per, Jonas, dotter Karin
Båtsman Petter Lustig, ogift
Båldön 2
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Pehr Pettersson, hust, ¼ mtl
Jonas Zackrisson, hust, ½ mtl. Pigor Ingrid och Dasma?
Torpare Elias Lundgren, hust
mtl sid 414
1794 Båldön 1794
Israel Svensson, singel, ¼ mtl. Piga Kirstin
Petter Pehrsson ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Petter Svensson, hust, ¼ mtl. Son Per, döttrar Kajsa och Stina
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Son Peter och Jonas, dotter Lena
Båtsm. Petter Lustig, ogift
Båldön 2
Petter Andersson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Pehr Pettersson, hust, ¼ mtl
Jonas Sachrisson, hust, ½ mtl. Dräng Olof, piga Ingrid och Stina. Dess mor, utgammal
Torpare Elias Lundgren, hust. Dräng Petter, piga Kajsa
mtl sid 394
1795 Båldön 1795
Israel Svensson, singel, ¼ mtl. Piga Kjerstin
Peter Pehrsson, ¼ mtl. Bor i Bamsekulla
Peter Svensson, hust, ¼ mtl. Son Per, Dotter Cajsa och Stina
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Söner Peter, Jonas, dotter Lena
Båtsman Peter Lustig, ogift
Båldön 2
Peter Andersson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Per Pettersson, hust, ¼ mtl
Jonas Zachrisson, hust, ½ mtl. dr. Olof. Dess mor br.
Torpare Elias Lundgren, hust
mtl sid 611
1796 Båldön 1796
Israel Svensson, singel, ¼ mtl. Dr. Jonas, pig. Märta, Kjerstin
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl. Dr. Per, pig. Stina. Dess mor bruk..
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Söner Peter, Jonas. Dotter ?Lena?
Båtsm. Petter Lustig, ogift
Båldön 2
Petter Andersson, hust, ¼ mtl. Pigan Stina
Per Pettersson, hust, ¼ mtl
Måns Zachrisson, singel, ½ mtl. Dräng Nils, piga Lena
Torpare Måns Persson, singel
mtl sid 333
1797 Båldön 1797
Israel Svensson, singel, ¼ mtl. Dräng Jonas, pigor Maria och Kerstin
Petter Persson, hust, ¼ mtl
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl. Dräng Per, piga Stina
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Söner Peter, Jonas, dotter Lena
Båtsm. Petter Lustig, ogift
Båldön 2
Petter Andersson, hust ¼ mtl. Piga Stina
Petter Persson, hust, ¼ mtl.
Måns Zackrisson, hust, ½ mtl. dr. Nils, pigan Lena
Torpare Pär Jönsson, hust
mtl sid 354
1798 Båldön 1798
Israel Svensson, singel, ¼ mtl. Dr. Jonas, pigor Maria?, Kerstin
Petter Persson, hust, ¼ mtl. Dotter Maria
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl. Dräng Per, piga Stina
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Söner Peter, Jonas, dotter Stina
Båtsm. Petter Lustig, ogift
Båldön 2
Petter Andersson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Petter Persson, hust, ¼ mtl
Måns Zackrisson, hust, ½ mtl. Dräng Nils, piga Lena
Torparen Per Jönsson, hust
mtl sid 339
1799 Båldön 1799
Israel Swänsson, singel, ¼ mtl. Dräng Jonas, pigor Maria och Kjerstin. 1 flicka
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl. Dotter Maria. 1 gosse
Peter Gummesson, hust, ¼ mtl. dr. Pehr, piga Stina. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Pehrsson, hust, ¼ mtl. Son Peter, dotter Lena
Båtsm. Peter Lustig, ogift
Båldön 2
Peter Andersson, hust, ¼ mtl. 1 flicka
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl. Dotter Stina. 1 gosse, 1 flicka
Måns Zachrisson, hust, ½ mtl. Dräng Nils. 1 gosse.
Torpare Pehr Jonsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Torpare Isack Zachrisson, hust, dräng Jan. 1 gosse.
mtl sid 334
1800 Båldön 1800
Israel Svensson, singel, ¼ mtl. Dräng Jonas, pigor Maria och Kerstin. 1 gosse, 1 flicka
Petter Persson, hust, ¼ mtl. Dotter Maria. 1 gosse
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl. Drängen Per. 1 gosse, 1 flicka
Bonde Persson, hust, ¼ mtl. Son Peter, dotter Lena
Båtsm. Petter Lustig, ogift
Båldön 2
Petter Andersson, hust, ¼ mtl. Pigan Stina. 1 gosse.
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl. Dotter Stina. 1 gosse, 1 flicka
Måns Zacrisson, hust, ½ mtl. Drängen Nils. 1 flicka
Torpare Isak Zacrisson, hust. Drängen Jaen. 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 328
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka