Mantalslängder för Hyltan, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Hyltan 1633
Päder i Hyltan
jb
1635 Hyltan 1635
Päder i Hyltan
jb
1638 Hyltan 1638
Verkar saknas i jordeboken
jb
1640 Hyltan 1640
Joen i Hyltan
jb
1642 Hyltan 1642
Jon i Hyltan
jb
1644 Hyltan 1644
Jöns i Hyltan, hust
1 hemman
mtl
1645 Hyltan 1645
Jöns i Hyltan, hust.
½ hemman
mtl
1646 Hyltan 1646
Joen i Hyltan, singel. Öde
mtl
1647 Hyltan 1647
Per i Hyltan, hust
1 hemman
mtl I mantalslängden för Kåraböket 1647 står det att Gumme i Hökamåla flyttar till Hyltan i Södra Möre
1648 Hyltan 1648
Gumme i Hyltan, hust
mtl
1649 Hyltan 1649
Gumme i Hyltan, hust
1 hemman
mtl
1650 Hyltan 1650
Johan (Jöns? Jösse?) i Hyltans hustru (endast hustrun står med i mantalslängden
mtl
1651 Hyltan 1651
Lars i Hyltan, singel
mtl
1652 Hyltan 1652
Saknas i mantalslängden
mtl
1653 Hyltan 1653
Öde. Ingen bonde.
mtl
1654 Hyltan 1654
Saknar bonde
mtl
1655 Hyltan 1655
Håkon i Hyltan, singel
mtl
1660 Hyltan 1660
Nils i Hyltan, hust
mtl
1663 Hyltan 1663
Nills i Hyltan
jb
1664 Hyltan 1664
Nils i Hyltan
jb
1665 Hyltan 1665
Nils i Hyltan
jb
1666 Hyltan 1666
Nils i Hyltan
jb
1667 Hyltan 1667
Lars Nilsson i Hyltan, hust
mtl
1668 Hyltan 1668
Lars Nilsson i Hyltan, hust
mtl
1669 Hyltan 1669
Lars i Hyltan, hust
mtl
1670 Hyltan 1670
Lars i Hyltan, hust
mtl
1671 Hyltan 1671
Lars i Hyltan
mtl
1673 Hyltan 1673
Lars i Hyltan
mtl SVAR
1675 Hyltan 1675
Nils i Hyltan
jb
1676 Hyltan 1676
Niels i Hyltan
jb
1677 Hyltan 1677
Lars i Hyltan
jb
1678 Hyltan 1678
Lars i Hyltan
jb
1679 Hyltan 1679
Lars i Hyltan
jb
1680 Hyltan 1680
Lars i Hyltan
jb
1681 Hyltan 1681
Lars i Hyltan, hust, 1 dotter
mtl
1682 Hyltan 1682
Lars i Hyltan, hust
mtl
1685 Hyltan 1685
Lars i Hyltan, hust
mtl
1686 Hyltan 1686
Lars i Hyltan, hust, 1 son
mtl
1687 Hyltan 1687
Lars i Hyltan, hust, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna i samma gård
mtl
1688 Hyltan 1688
Lars i Hyltan, hust, 2 söner
Båtsm. Jonn Tärna
mtl
1689 Hyltan 1689
Lars N i Hyltan, hust, 2 söner
Båtsm. Joan O Tärna i samma gård
mtl
1690 Hyltan 1690
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 2 söner
Båtsm. Jon O. Tärna
mtl
1691 Hyltan 1691
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn O. Tärna
mtl
1692 Hyltan 1692
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna
mtl
1693 Hyltan 1693
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna
mtl
1694 Hyltan 1694
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn (Jöns?) Tärna
mtl
1695 Hyltan 1695
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna
mtl
1696 Hyltan 1696
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Jonn Tärna, hust
mtl
1697 Hyltan 1697
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 inhyses (Ögge)
Båtsm. Jonn Tärna, hust
mtl
1698 Hyltan 1698
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Nr 184 Jonn Tärna, hust
mtl
1699 Hyltan 1699
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna, hust
mtl
1700 Hyltan 1700
Lars Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna, hust
mtl
1701 Hyltan 1701
Lars Nilsson, änkling, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Jonn Tärna, hust
mtl
1702 Hyltan 1702
Lars Nilsson (inget mantal, ingen hust)
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Jonn Tärna
mtl
1703 Hyltan 1703
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Jonn Tärning, hust
mtl
1704 Hyltan 1704
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Bonde Larsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jonn Tärning, hust
mtl
1705 Hyltan 1705
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Bonde Larsson, singel, 5/16 mtl
Båtsm. Jonn Tärning, hust
mtl
1706 Hyltan 1706
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Bonde Larsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Tärning, hust
mtl
1707 Hyltan 1707
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Bonde Larsson, singel, 5/16 mtl
Båtsm. Jonn Tärning, hust
mtl
1708 Hyltan 1708
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl
Bonde Larsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Joan tärning, hust
mtl
1709 Hyltan 1709
Gumme Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Bonde Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Jonn Tärning, hust
mtl
1710 Hyltan 1710
Gume Larsson, hust, 5/16 mtl
Bonde Larsson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng
Båtsm Jon Tärning, hust
mtl
1711 Hyltan 1711
Gume Larsson, hust, 5/16 mtl
Bonde Torsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Tärna, hust
mtl
1712 Hyltan 1712
Gume Larsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Tärna (vakant?)
mtl
1713 Hyltan 1713
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Tärna (vakant?)
mtl
1714 Hyltan 1714
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Tärna (vakant?)


1715 Hyltan 1715
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm Tällnås (vakant?)
mtl
1716 Hyltan 1716
Gume Larsson, hust, 5/8 mtl, dräng Påhl
Båtsm Tärna (vakant?)
mtl
1717 Hyltan 1717
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Oluf Tärna
mtl
1718 Hyltan 1718
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, dräng Mats Larsson, 17 år
Båtsm Oluf Tärna, hust
mtl
1720 Hyltan 1720
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, dräng Lars Ols. 15 år
Båtsm. Oluf Tärna
mtl
1721 Hyltan 1721
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, dräng Lars 18 år
mtl
1722 Hyltan 1722
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, son Lars
Båtsm. Olof Tärna, brukar gård, skriven för
mtl
1723 Hyltan 1723
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, 1 son (eller dotter)
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1724 Hyltan 1724
Gumme Larsson, singel, 5/8 mtl, son Lars, 1 piga
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1725 Hyltan 1725
Gume Larsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1726 Hyltan 1726
Gumme Larsson, hust, 5/8 mtl, son Lars
Båtsm. Oluf Tärna, hust
mtl
1727 Hyltan 1727
Gume Larsson, hust, 5/8 mtl, söner Lars och Jon
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1728 Hyltan 1728
Gume Larsson, hust, 5/8 mtl, söner Lars och Jan
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1729 Hyltan 1729
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl, dräng Jan
Elijas Ericksson, hust, 5/16 mtl, dräng Nils
Båtsm. Olof Tärna, hust
Bonden Gummes änka, utgammal
mtl
1730 Hyltan 1730
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl, 1 dräng Jan
Elijas Erichsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna
Bonden Gume änka utgammal och i dy alldeles avskrivas
mtl
1731 Hyltan 1731
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1732 Hyltan 1732
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elijas Ericksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Olof Tärna, hust
mtl
1733 Hyltan 1733
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Erichsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1734 Hyltan 1734
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Erichsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1735 Hyltan 1735
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Erichsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1736 Hyltan 1736
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Erichsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1737 Hyltan 1737
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl, dräng Lars
Erik Eriksson, hust, 5/16 mtl, dräng Swän
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1738 Hyltan 1738
Gamle Lars Gummesson, hust, 5/48 mtl
Unge Lars Gummesson, singel, 5/24 mtl, 1 piga
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Olof Tärna, hust
mtl
1739 Hyltan 1739
Gamle Lars Gummesson, hust, 5/48 mtl
Nya Lars Gummesson, hust, 5/24 mtl, dräng Pär
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1740 Hyltan 1740
Unge Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl, dräng Pär
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1741 Hyltan 1741
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna
mtl
1742 Hyltan 1742
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias (…) (bör vara Eriksson), hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1743 Hyltan 1743
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Eljas Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof Tärna, hust
mtl
1744 Hyltan 1744
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Tärna vakant
mtl
1745 Hyltan 1745
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Tärna vakant
mtl
1746 Hyltan 1746
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Tärna vakant
mtl
1747 Hyltan 1747
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Eljas Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Tärna vakant
mtl
1748 Hyltan 1748
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Lars tärna, ogift
Torparen Olof Amundsson, hust
mtl
1749 Hyltan 1749
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Lars Tärna, ogift
Gamle torparen Oluf Amundsson, hust, han bräcklig och utgammal
mtl
1750 Hyltan 1750
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan
Båtsm. Lars Tärna, ogift
Gamle torparen Olof Amundsson, hust, han bräcklig
mtl
1751 Hyltan 1751
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Erichsson, hust, 5/16 mtl, son Håkan
Båtsm. Lars Tärna, ogift
Gamle torparen Olof Amundsson, hust, han bräcklig
mtl
1752 Hyltan 1752
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan
Båtsm. Lars Tärna, ogift
Gamle torparen: Olof Anunsson, hust, han bräcklig, backstuga
mtl Elias Erikssons piga Elin omnämns på sid 277
1753 Hyltan 1753
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan
Båtsm. Lars Tärna, ogift
Gamle torparen Olof Anunsson, hust, han bräcklig, juta av jorden
mtl
1754 Hyltan 1754
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, söner Håkan och Erick
Båtsm. Lars Lärna, ogift
Gamle torparen Olof Amunsson, bräcklig och utgammal
mtl
1755 Hyltan 1755
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, söner Håkan, Erick, piga Botill
Båtsm. Lars Tärna, brukar gård i Krukö
mtl
1756 Hyltan 1756
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Erichsson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, piga Botill
Båtsm. Petter Tärna, ogift
mtl
1757 Hyltan 1757
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, piga Brita
Båtsm. Petter Tärna, ogift
mtl
1758 Hyltan 1758
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, piga Brita
Båtsm. Petter Tärna, ogift
mtl
1759 Hyltan 1759
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, piga Brita
Båtsm. Petter Tärna, ogift
mtl
1760 Hyltan 1760
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan
Båtsm. Petter Tärna, hust
mtl
1761 Hyltan 1761
Lars Gummesson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan
Båtsm. Tärna vakant
S.P.S tränkmästaren? Esbiörn Pärsson, hust
mtl
1762 Hyltan 1762
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Elias Ericksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, piga Kirstin
Båtsm. Tärna vakant
mtl
1763 Hyltan 1763
Lars Gumesson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Elias Eriksson, hust, 5/16 mtl, son Håkan, piga Segre
Båtsm. Tärna, vakant
mtl
1764 Hyltan 1764
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl, son Anun?, dotter Elin
Mattis Carlsson, singel, 5/32 mtl
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Petter Tärna, hust
mtl
1765 Hyltan 1765
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl, son Anun
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Catharina
Båtsm. Peter Tärna, hust
mtl
1766 Hyltan 1766
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl, son Anun, 1 gosse, 2 flickor
Matz Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Botill, 1 flicka
Båtsm Peter Tärna, hust
Avskedade dito Gumme Lillja, hust, 1 gosse, 4 flickor, utfattiga
Inhyses Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1767 Hyltan 1767
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl, son Anun, 1 gosse, 2 flickor
Matz Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, dräng Måns, piga Ingbor, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Tärna, hust
Inhyses Gumme Lillja, hust, 1 gosse, 4 flickor, utfattiga
Inhyses Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1768 Hyltan 1768
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, dräng Bonde, piga Annika, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Tärna, hust
Inhyses:
Gumme Lilja, hust, 1 gosse, 4 flickor, utfattiga
Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1769 Hyltan 1769
Lars Gummesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Märta, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Tärna, hust
Inhyses:
Gumme Lillja, hust, 1 gosse, 4 flickor, utfattiga
Carl Bergström, hust, 1 gosse, utfattiga
mtl
1770 Hyltan 1770
Hr Schröder, 5/32 mtl, brukspatron, bor på bruket
3dingsbonde Swen Pärsson, hust
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Petter Tärna, hust
Inhyses:
Lars Gummesson, hust, utfattiga
Carl Bergström, hust, 1 gosse, utfattiga
mtl
1771 Hyltan 1771
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, dräng (?), piga Ingbor
Båtsm. Peter Tärna, hustrun vanför
Inhyses:
Lars Gummesson, hust, utfattiga
Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1772 Hyltan 1772
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Anna
Båtsm. Petter Tärna, hustrun vanför
Inhyses Lars Gummesson, hust, utfattiga
Inhyses Carl Borgström, hust, utfattiga
mtl
1773 Hyltan 1773
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Mats Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Anna
Båtsm. Petter Tärna, hustrun vanför
Inhyses:
Gumme Lillja, hust, 1 gosse, 2 flickor, bräckliga och utfattiga
Lars Gummesson, hust, bräckliga och utfattiga
Elias Erichsson, hust, 1 flicka, bräckliga och utfattiga
Carl Bergström, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1774 Hyltan 1774
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Håkan Eljasson, hust, 5/16 mtl, ppiga Anna, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Peter Tärna, hutrun vanför
Inhyses:
Lars Gummesson, hust, bräckliga och utfattiga
Eljas Ericksson, bräcklig och utfattig, 1 flicka
Carl Bergström, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1775 Hyltan 1775
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Håkan Eljasson, hust, 5/16 mtl, abs. Pigan Anna
Båtsm. Petter Tärna, hustrun vanför
Inhyses Elias Eriksson, hust, hon bräcklig, har undantag
Inhyses Carl Bergström, hust, utgamla
mtl
1776 Hyltan 1776
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i (bör vara Fur men står ej)
Mattis Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Elin, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Petter Tärna, hustrun vanför
Inhyses:
Elias Ericksson, hon bräcklig, har undantag
Carl Bergström, hust, utgamla
mtl
1777 Hyltan 1777
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 filcka
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Elin, 2 gossar, 2 fickor
Båtsm. Petter Tärna, hustrun vanför
Inhyses:
Elias Ericksson, hust, utgamla, har undantag
Carl Bergström, hust, utgamla
mtl
1779 Hyltan 1779
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur
Matts Carlsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, dräng Anders, piga Maja
Båtsm Pehr Tärna, hust
Inhyses:
Elias Ericksson, hust, utgamla, har undantag
Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1780 Hyltan 1780
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur. Piga Kierstin
Mathias Carlsson, hust, 5/32 mtl
Håkan Eliasson, hust, 5/16 mtl, piga Maja
Båtsm. Petter Tärna, hust
Torpare:
Gume Höök, piga Lena
Inhyses:
Elias Ericksson, hust, utgamla, utan bruk
Carl Bergström, hust, utfattiga
mtl
1781 Hyltan 1781
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur. Pigan Kierstin
Matthias Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, piga Marge
Båtsm. Petter Tärna, hust
Torpare Gumme Höök, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses:
Elias Eriksson, hust, bräckliga och utfattiga
Carl Bergström, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Hyltan 1781
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr, dotter Stina
Nils Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Andersson, hust, 5/24 mtl, 1 flicka
Håkan Påhlsson, hust, 1/12 mtl, dotter Lena
Båtsm. Carl Lagman, står för hemmansbruk i Kabbetorp??
Torpare Pär Pärsson, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1782 Hyltan 1782
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur och Fridlevstads socken
Mathias Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, piga Marge
Båtsm. Mathias Tärna, ogift
Torpare: Gumme Höök, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses: Elias Ericksson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Carl Bergström, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1783 Hyltan 1783
Olof Larsson, 5/32 mtl, bor i Fur och Fridlevstads socken
Mattias Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Jonas Jonsson, singel, 5/16 mtl, 2 flickor
Båtsm Mathias Tärna, hust
Inhyses: Gumme Höök, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Elias Ericksson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Carl Bergström, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1784 Hyltan 1784
Olof Larsson, bor i Fur och Fridlevstads socken
Mattis Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Pär Jonsson, 5/16 mtl, skr. Under Flädingstorp för Sögatan (södergården??)
Båtsm Mattias Tärna, hust
Inhyses Gume Höök, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Elias Eriksson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1785 Hyltan 1785
Pär Jönsson, 5/32 mtl, S… skriv. Under Flädingstorp
Mathias Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Gabriel Swensson?, hust, 5/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Båtsm. Mathias Tärna, hustrun gammal och bräcklig
Torp: Nils Larsson, singel
Inhyses: Gumme Höök, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Elias Ericksson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1786 Hyltan 1786
Pär Jonsson, singel, 5/32 mtl, piga Ingebor
Mattias Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Carl
Gabriel Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mattias Tärna, hustrun gammal och bräcklig
Torp: Nils Larsson, singel
Inhyses: Gumme Höök, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Elias Ericksson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1787 Hyltan 1787
Pär Jönsson, singel, 5/32 mtl, dräng Jonas, piga Caisa, Ingebor sjuk och bräcklig
Mattias Carlsson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Gabriel Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mattias Tärna, hustrun vanför
Torpare: Nils Larsson, singel
Torpare Gumme Gumesson, singel
Inhyses: Gume Höök, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Hyltan 1788
Pär Jönsson, hust, 5/32 mtl, dräng Petr, piga (…)
Mattias Carlsson, hust, 5/32 mtl, dotter Martha, 1 flicka
Gabriel Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Mathias Tärna, hustrun bräcklig
Torp: Nils Larsson, singel
Torp: Pigan Giertru Gummesdotter
Inhyses: Gumme Hök, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1789 Hyltan 1789
Pär Jonsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, piga Maria
Mattias Carlsson, hust, 5/32 mtl, piga Martha
Gabriel Svensson, hust, 5/16 mtl, dräng Olof
Båtsm. Mathias Tärna, hustrun bräcklig
Torp: Gume Håkansson, singel, Nils bräcklig
Torp: Piga Gertru Gumesdotter
Inhyses: Gume Höök, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1790 Hyltan 1790
Per Jönsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, piga Maja
Mattias Carlsson, 5/32 mtl, hustrun gammal och bräcklig, son Carl, dotter Märta
Gabriel Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Tärna, hust
Torpare Gumme Håkansson, dess mor inhyses, utgammal
Torpare pigan Giertru Gummesdoter
Inhyses: Gume Höök, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1791 Hyltan 1791
Pehr Jönsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, piga Maja
Mattias Karlsson, hust, 5/32 mtl, dotter Marta
Gabriel Swensson, hust, 5/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jöns Tärna, hust
Torp: Gumme Håkansson, singel
Torp: Pigan Gertrud Gummesdotter
Inhyses: Gumme Höök, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1792 Hyltan 1792
Per Jönsson, hust, 5/32 mtl, dräng Gumme
Mattis Karlsson, hust, 5/32 mtl, dotter Märta
Åke Håkansson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Tärna vakant
Torp Nils Larsson, singel
Dito Nils Swensson, hust
Inhyses Gumme Hök, hust, utgamla
mtl
1793 Hyltan 1793
Pehr Jonsson, hust, 5/32 mtl
Mattis Karlsson, hust, 5/32 mtl, döttrar Marta och Lena
Åke Håkansson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Båtsm. Petter Tärna, hust
Torpare: Nils Larsson, singel
Torpare: Nils Swennsson, hust
Inhyses: Gumme Höök, hust, utgamla
mtl
1794 Hyltan 1794
Kronolänsman Joh Erland Dryselius, hust, 5/32 mtl, piga Maria
Mattis Karlsson, hust, 5/32 mtl, döttrar Marta och Lena
Åke Håkansson, hust, 5/16 mtl, döttrar Ingrid och Elin
Båtsm. Petter Tärna, hust
Torpare Nils Larsson?, singel
Inhyses Gumme höök, hust, utgamla
mtl
1795 Hyltan 1795
Kronolänsman Johan Erland Dryselius, hust, 5/32 mtl, piga Maria
Matis Carlsson, hust, 5/32 mtl, döttrar Maria oh Lena
Åke Håkansson, hust, 5/16 mtl, döttrar Ingrid och Elin
Båtsm. Peter Tärna, hust
Torp: Nils Larsson, singel
Torp: Nils Svensson, hust
Inhyses: Gunne Hök, hust, utgamla
mtl
1796 Hyltan 1796
Kronolänsman Johan Erland Dryselius, hust, 5/32 mtl, piga Caisa
Mattis Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Gume, döttrar Märta och Lena
Åke Håkansson, hust, 5/16 mtl, döttrar Ingrid och Elin
Båtsm. Petter Trana (sic!), hust
Torp: Nils Larsson, singel
Torpare Nils Svensson, hust
Inhyses Gumme Hök, hust, utgamla
mtl
1797 Hyltan 1797
Kronolänsman Johan Erland Dryselius, hust, 5/32 mtl, pigor Caisa och Stina
Mattis Karlsson, hust, 5/32 mtl, son Giöran, dotter Märta, Lena
Åke Håkansson, hust, 5/16 mtl, son Petter, dotter Ingrid
Båtsm. Tärna vakant
Torp: Nils Larsson, singel,
Torp Nils Swensson, hust
Inhyses: Gumme Lilja, hust, utgamla
mtl
1798 Hyltan 1798
Kronolänsman Joh Erlan Dryselius, hust, 3/32 mtl, piga Stina
Matthis Carlsson, hust, 3/32 mtl, son Gumme, döttrar Marta?, Lena?
Åke Håkansson, hust, 3/32 mtl
Jonas Jönsson, hust, 3/32 mtl
Båtsm Nils Tärna, ogift
Torpare Nils Larsson, singel
Torpare Nils Svensson, hust
Inhyses Gumme Lillja, hust, utgamla
mtl
1799 Hyltan 1799
Kronolänsman Johan Erlan Dryselius, hust, 5/32 mtl, dräng Peter, piga Stina, 1 gosse, 2 flickor
Mattis Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Gume, dotter Marta och Lena, 1 gosse
Åke Håkansson, hust, 5/32 mtl, son Peter, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Jönsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Nils Tärna, ogift
Torp: Nils Larsson, piga Ingeborg
Dito Nils Swänsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Gume Lillja, hust, utgamla
mtl
1800 Hyltan 1800
Krono länsman Johan Erland Dryselius, hust, 5/32 mtl, dräng Peter, piga Anna, 1 gosse, 2 flickor
Mattis Carlsson, hust, 5/32 mtl, son Gume, döttrar Märta, Lena, 1 gosse
Åke Håkanssons änka, 5/32 mtl, son Peter, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Jonsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Nils Tärna, ogit
Torpare Nils Larsson, singel, piga Ingeborg
Torpare Nils Svensson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Gumme Lilja, hust, utgamla
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 

<<Tillbaka