Mantalslängder för Alsjökulla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Alsjökulla 1633
Carl i Alsjökulla
jb
1635 Alsjökulla 1635
Carl i Alsjökulla
jb
1638 Alsjökulla 1638
Nils i Alsjökulla
jb
1640 Alsjökulla 1640
Nils i Alsjökulla
jb
1642 Alsjökulla 1642
Nils i Alsjökulla
jb
1644 Alsjökulla 1644
Nils i Alsjökulla, hust (1 hemman)
mtl
1645 Alsjökulla 1645
Nils i Alsjökulla, hust, 1 son (1 hemman)
mtl
1646 Alsjökulla 1646
Nils i Alsjökulla, hust (1 hemman)
mtl
1647 Alsjökulla 1647
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son (1 hemman)
mtl
1648 Alsjökulla 1648
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son
mtl
1649 Alsjökulla 1649
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son (1 hemman)
mtl
1650 Alsjökulla 1650
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son
mtl
1651 Alsjökulla 1651
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son
mtl
1652 Alsjökulla 1652
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son
mtl
1653 Alsjökulla 1653
Nils i Alsjökulla, hust, 1 son
mtl
1654 Alsjökulla 1654
Nills i Alsjökulla, hust,1 son


1655 Alsjökulla 1655
Nielss i Alsjökulla, hust, 2 söner
mtl
1660 Alsjökulla 1660
Nills i Alsjökulla, hust, 1 son
mtl
1663 Alsjökulla 1663
Nills i Alsjökulla
jb
1664 Alsjökulla 1664
Nils i Alsjökulla
jb
1665 Alsjökulla 1665
Nils i Alsjökulla
jb
1666 Alsjökulla 1666
Nils i Alsjökulla
jb
1667 Alsjökulla 1667
Nills i Alsjökulla, hust
mtl notering i vänster kant, ser ut som ”Hänning långl. Sjuk”
1668 Alsjökulla 1668
Nils i Alsjökulla, hust, 1 son Måns Nilsson
mtl
1669 Alsjökulla 1669
Niels i Alsjökulla, hust, 1 son, 1 dräng
mtl
1670 Alsjökulla 1670
Nils i Alsjökulla, hust, 1 son, 1 piga
mtl
1671 Alsjökulla 1671
Verkar saknas i mantalslängden
mtl Det finns en Nils i Kulla noterad direkt efter Alsjö, på sidan 623 i mtl. Kanske är detta Alsjökulla? Jfr Nils i Alsjökulla 1670. Övriga bönder i Kullen finns på föregående sida.
1673 Alsjökulla 1673
Nils i Alsjökulla, hust, 1 dräng, 1 inhys. OBS! Bonden står ej med i mantalslängden, endast hustrun och övr.
Måns i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Alsjökulla 1675
Nils i Alsjökulla
jb
1676 Alsjökulla 1676
Nils i Alsjökulla
jb
1677 Alsjökulla 1677
Måns i Alsjökulla
jb
1678 Alsjökulla 1678
Måns i Alsjökulla
jb
1679 Alsjökulla 1679
Måns i Alsjökulla
jb
1680 Alsjökulla 1680
Måns i Alsjökulla
jb
1681 Alsjökulla 1681
Måns i Alsjökulla, hust
mtl
1682 Alsjökulla 1682
Måns i Alsjökulla, hust
mtl
1685 Alsjökulla 1685
Måns i Alsjökulla, hust
mtl
1686 Alsjökulla 1686
Måns i Alsjökulla, hust
Båtsm. Staffan Lustig i samma gård, hust
mtl
1687 Alsjökulla 1687
Båtsm. Måns i Alsjökulla, hust
mtl
1688 Alsjökulla 1688
Måns N i Alsjökulla, hust
mtl
1689 Alsjökulla 1689
Måns N, hust
Båtsm i samma gård (vakant?)
mtl
1690 Alsjökulla 1690
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl
Båtsm. Måns Stork
mtl
1691 Alsjökulla 1691
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl
Båtsm. Måns Sturck
mtl
1692 Alsjökulla 1692
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl
Båtsm. Nils Sturck
mtl
1693 Alsjökulla 1693
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Sturck
mtl
1694 Alsjökulla 1694
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Sturck
mtl
1695 Alsjökulla 1695
Måns Nilsson, hust, 1 son
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1696 Alsjökulla 1696
Måns Nillsson, hust, 7/8 mtl, 1 son, dottern berättas vara under 15 åhr
Båtsm. Nils Sturck, hust
mtl
1697 Alsjökulla 1697
M. Nillsson, hust, 7/8 mtl, 1 son
Pehr Torsson, hust
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1698 Alsjökulla 1698
Måns N, hust, 7/8 mtl
Pehr Torsson, hust
Nills Månsson, hust
Båtsm. Nr 147 Nills Sturck, hust
mtl
1699 Alsjökulla 1699
Måns Nillsson, hust, 7/8 mtl
Pehr Torsson, hust
Nills Månsson, hust
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1700 Alsjökulla 1700
Måns N. 7/8 mtl
Pehr Tohrsson, hust
Nills Månsson, hust
Båtsm. Nills Stürck, hust
mtl
1701 Alsjökulla 1701
Måns N, hust, 7/8 mrl, 1 son, 1 piga
Pehr Torsson, flyttat annorstädes
Nils Månsson – (bara namnet, inga personer)
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1702 Alsjökulla 1702
Måns Nilsson, hust, 7/24 mtl
Nils Månsson, 1/24 mtl – (ingen person noterad)
Båtsm. Nils Sturck, hust
mtl
1703 Alsjökulla 1703
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son, 1 dotter, 1 dräng
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1704 Alsjökulla 1704
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son, 1 dotter
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1705 Alsjökulla 1705
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son
Båtsm. Nills Sturck
mtl
1706 Alsjökulla 1706
Måns Nilsson, hust, 4/8 mtl, 1 son
Båtsm. Nils Sturck
mtl
1707 Alsjökulla 1707
Måns Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1708 Alsjökulla 1708
Måns Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Sturck, hust
mtl
1709 Alsjökulla 1709
Måns Nilsson, hust, 5/8 mtl, 1 son
Nils Månsson, hust, 5/8 mtl
Båtsm. Nils Sturck, hust
mtl
1710 Alsjökulla 1710
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son
Nils Månsson, 7/16 mtl, har flyttat till Kopparfly? I Madesjö socken
Båtsm. Nils Sturck, hust
mtl osäker på om det står Kopparfly eller något annat, men börjar på Ko…
1711 Alsjökulla 1711
Måns Nilsson, hust, 7/8 mtl, 1 son
Båtsm Nils Sturck, hust
mtl
1712 Alsjökulla 1712
Mons Nilsson, hust, 7/16 mtl
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Nils Sturck, hust, 1 dotter
mtl
1713 Alsjökulla 1713
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Nlls Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Nills Sturck, hust
mtl
1714 Alsjökulla 1714
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Nils Sturck, hust
mtl
1715 Alsjökulla 1715
Måns Nilsson, hust, 7/16 mtl, 1 son
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Sturk, hust
mtl
1716 Alsjökulla 1716
Måns Nilsson, hust, 1/6 mtl, son Inge
Båtsm. Vakant?
mtl
1717 Alsjökulla 1717
Måns Nilsson inhyses
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, singel, 7/16 mtl
Båtsm. Pähr Sturck
mtl
1718 Alsjökulla 1718
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm Pähr Sturck
mtl
1720 Alsjökulla 1720
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Pär Sturck
mtl
1721 Alsjökulla 1721
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16m tl
mtl
1722 Alsjökulla 1722
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Per Sturck, ogift
mtl
1723 Alsjökulla 1723
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Stuurk, ogift
mtl
1724 Alsjökulla 1724
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1725 Alsjökulla 1725
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, 1 dräng
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1726 Alsjökulla 1726
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, //16 mtl
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1727 Alsjökulla 1727
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1728 Alsjökulla 1728
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Swen
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1729 Alsjökulla 1729
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Swen
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1730 Alsjökulla 1730
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Pär
Båtsm. Pär Sturck, ogift
mtl
1731 Alsjökulla 1731
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1732 Alsjökulla 1732
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1733 Alsjökulla 1733
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Pär
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1734 Alsjökulla 1734
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl, son Mattis
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1735 Alsjökulla 1735
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl, son Mattis
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1736 Alsjökulla 1736
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl, sönder Mattis och Carl?
Inge Månsson, hust, 3/16 mtl, dräng Petter
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1737 Alsjökulla 1737
Nils Månsson, singel, 7/16 mtl, söner Mattis och Carl
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm. Pär Sturck, brukar i Algutsboda socken
mtl
1738 Alsjökulla 1738
Nils Månsson, hust, 7/16 mtl, sönder Mattis och Carl, 1 dotter
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Nils
Båtsm. Pär Sturck, brukar i Algutsboda socken och Ollgerberg? (min anm: Åleberg, kanske?)
mtl
1739 Alsjökulla 1739
Nils Månsson, singel, 7/16 mtl, söner Mattis och Carl, 1 dotter
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, dräng Nils
Båtsm. Gume Sturck, ogift
mtl
1740 Alsjökulla 1740
Carl Nilsson, singel, 7/16 mtl, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, son Peter
Gamle bonden Nils Månsson
Båtsm. Vakant
mtl
1741 Alsjökulla 1741
Carl Nilsson, singel, 7/16 mtl, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, son Peter
Båtsm. Vakant
mtl

1742 Alsjökulla 1742
Carl Nilsson, singel, 7/16 mtl, dräng Jöns, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, son Peter
Båtsm. Vakant
mtl
1743 Alsjökulla 1743
Carl Nilsson, singel, 7/16 mtl, dräng Nils
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, son Peter
Båtsm. Petter Stuck, ogift
Fogdetjänaren Jöns Nilsson, singel
mtl
1744 Alsjökulla 1744
Carl Nilsson, singel, 7/16 mtl, dräng Nils, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, söner Petter och Jonas
Båtsm. Petter Sturck, ogift
mtl
1745 Alsjökulla 1745
Carl Nilsson, singel, 7/16 mtl, dräng Nils, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Per Sturck, ogift
mtl
1746 Alsjökulla 1746
Nils Nilsson, singel, 7/32 mtl, 1 piga
Carl Nilsson, singel, 7/32 mtl, 1 piga
Inge Månsson, hust, 7/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Petter Sturck, ogift
mtl
1747 Alsjökulla 1747
Nils Nilsson, singel, 7/32 mtl, 1 piga
Carl Nilsson, singel, 7/32 mtl, 1 piga
Inge Månsson, hust, /16 mtl, son Jonas
Båtsm. Petter Sturck, ogift
mtl
1748 Alsjökulla 1748
Nils Nilsson, singel, 4/32 mtl, 1 piga
Swen Månsson, hust, 4/32 mtl
Jonas Ingesson, singel, 4/16 mtl
Gamle bonden Inge Månsson, hon utgammal
Båtsm. Per Storck, hust
mtl
1749 Alsjökulla 1749
Nills Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Jonas Ingesson, hust, 7/16 mtl
Båtsm. Petter Sturck, ogift
Gamle bonden Inge Månsson, hon utgammal
mtl
1750 Alsjökulla 1750
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Jonas Ingesson, 7/16 mtl, bor i Swahlehult
Båtsm. Pet. Sturck, hust
Gamle bonden Inge Månssons änka
mtl
1751 Alsjökulla 1751
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Inge Månssons änka, 7/16 mtl, son alt. dräng Håkan (är markerad som son men står som d. Håkan)
Båtsm. Petter Sturk, hust
mtl
1752 Alsjökulla 1752
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Inge Månssons änka, 7/16 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1753 Alsjökulla 1753
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, dotter Brita
Carl Pärsson, hust, 7/16, söner Måns och Nils
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1754 Alsjökulla 1754
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Carl Pärsson, hust, 7/16 mtl, söner Måns och Jonas
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1755 Alsjökulla 1755
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Carl Pärsson, hust, 7/16 mtl, söner Måns och Jon
Båtsm vakant
mtl
1756 Alsjökulla 1756
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, dräng Jonas
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Karl Pärsson, hust, 7/16 mtl, söner Måns, Jon
Båtsm. Vakant
Afsk. Båtsman Pär Sturk, han bräcklig, brukar af jorden
mtl
1757 Alsjökulla 1757
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Carl Pärsson, hust, 7/32 mtl, dräng Carl
Jon Ingesson, singel, 7/32 mtl, dräng Måns, piga Karin
Båtsm. Petter Sturk, ogift
Afsk. Båtsm. Pär Sturck, han bräcklig, juta af jorden
mtl
1758 Alsjökulla 1758
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, singel, 7/32 mtl
Jon Ingesson, singel, 7/32 mtl, piga Kierstin
Båtsm. Petter Sturck, ogift
mtl
1759 Alsjökulla 1759
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, singel, 7/32 mtl, dräng Jon
Jon Ingesson, singel, 7/32, piga Ingred
Båtsm. Petter Sturck, ogift
mtl
1760 Alsjökulla 1760
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1761 Alsjökulla 1761
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, piga N
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1762 Alsjökulla 1762
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl, dräng Olof
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1763 Alsjökulla 1763
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl, dräng Peter
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, dräng Olof (står markerad som son)
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1764 Alsjökulla 1764
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1765 Alsjökulla 1765
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl, dräng Nils
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust
mtl
1766 Alsjökulla 1766
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flicka
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl, pig. Catharina, 1 flicka
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, pig. Brita, 1 gosse
Båtsm. Peter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1767 Alsjökulla 1767
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl, dräng Gumme, piga Lissbet, 1 flicka
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1768 Alsjökulla 1768
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Måns Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1769 Alsjökulla 1769
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Måns Ingessons änka, 7/32 mtl, dr Olof, 1 flicka
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1770 Alsjökulla 1770
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, gosse Nils 16 år, Börge 15 år, 3 gossar, 2 flickor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, son Pär 15 år, 1 gosse, 3 flickor
Måns Ingessons änka, 7/32 mtl, dräng Pär (el Jon?), 1 flicka
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1771 Alsjökulla 1771
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Börge 16 år, dräng Nils, 3 gossar, 2 flickor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, son Pär 16 år, 1 gosse, 3 flickor
Måns Ingessons änka 7/32 mtl, dräng Olof
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1772 Alsjökulla 1772
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Börge, 3 gossar, 2 flickor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, son Pär
Måns Ingessons änka 7/32 mtl, dräng Swen, piga Ingre
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl
Båtsm. Petter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1773 Alsjökulla 1773
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Börje, 1 gosse, 2 flickor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, dotter Lena, 3 flickor
Holme? Trulsson, hust, 7/32 mtl, dräng Gumme
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Sturk, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1774 Alsjökulla 1774
Nils Nilsson, hust, 4/32 mtl, söner Börje och Nils
Swen Månsson, hust, 4/32 mtl, son Pär, dotter Lena, 3 flickor
Holme Trullsson, hust, 4/32 mtl, dräng Gumme
Joen Ingesson, hust, 4/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1775 Alsjökulla 1775
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, söner Börje och Nils
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, son Pär, dotter Lena
Holme Trullsson, hust, 7/32 mtl, dr Gume, piga Ingier
Jan Ingesson, hust, 7/32 mtl, piga Brita
Båtsm. Petter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1776 Alsjökulla 1776
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Börge, dotter Ingbor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, son Petr, dotter Stina
Holme Trullsson, hust, 7/32 mtl, dr Gume, piga Ingier
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, piga Brita
Båtsm. Petter Sturck, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1777 Alsjökulla 1777
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Börge, dotter Ingbor
Swen Månsson, hust, 7/32 mtl, son Petr, dotter Stina
Holme Trullsson, hust, 7/32 mtl, dr Pär, piga Lena
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, piga Lena
Båtsm. Petter Sturck, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1778 Alsjökulla 1778
Nils Nilsson, hust, 4/32 mtl, son Börge, dotter Ingborg
Peter Swensson, singel, 4/32 mtl, dess moder. Fadern gammal och bräcklig
Holme Trullsson, hust, 4/32 mtl, piga Lena
Jan Ingesson, hust, 4/32 mtl, 1 gosse
Båtsm. Peter Sturck, hust, 2 gossar, 2 flickor
mtl
1779 Alsjökulla 1779
Nils Nilsson, hust, 4/32 mtl, son Börge, dotter Ingeborg
Peter Swensson, hust, 4/32 mtl, inhyses dess moder, utgammal
Holme Trullsson, hust, 4/32 mtl, gossen Jonas
Jon Ingesson, hust, 4/32 mtl, gossen Inge, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Sturck, hustrun sjuk och vanför
mtl
1780 Alsjökulla 1780
Nils Nilsson, hust, 4/32 mtl, son Börje, dotter Ingeborg
Petter Swensson, hust, 4/32 mtl, dess moder inhyses, utgammal
Holme Trullsson, hust, 4/32 mtl, dr Jonas
Jon Jonsson, hust ,4/32 mtl, son Inge
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1781 Alsjökulla 1781
Nils Nilsson, hust, 4/32 mtl, son Börge, dotter Ingbor
Petter Swensson, hust, 4/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Holme Trullsson, hust, 4/32 mtl, dr Nils, piga Giertru
Jon Jonsson, hust, 4/32 mtl, son Ingell
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1782 Alsjökulla 1782
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 4/32 mtl, son Börge, dotter Ingbor
Petter Swensson, hust, 4/32 mtl, des mor inhyses, utgammal
Holme Trullsson, hust, 4/32 mtl, piga Lena
Jon Jonsson, hust, 4/32 mtl, son Ingall
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1783 Alsjökulla 1783
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, dotter Ingbor
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingre
Jan Ingallsson, hust, 7/32 mtl, son Ingell
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1784 Alsjökulla 1784
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, döttrar Ingbor och Botill
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, dess moder inhyses, utgammal
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl
Jon Ingelsson, hust, 7/32 mtl, son Ingel, dotter Inger
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1785 Alsjökulla 1785
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, döttrar Ingborg och Botill
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, inhyses dess mor utgammal
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Jon Ingelsson, hust, 7/32 mtl, son Ingel, dotter Inger
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1786 Alsjökulla 1786
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, döttrar Botill och Ingbor
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, inhyses modern, utgammal
Hollme Trullsson, hust, 4/32 mtl
Jon Ingallsson, hust, 7/32 mtl, son Ingel, dotter Inger
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1787 Alsjökulla 1787
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, son Mathis, döttrar Botill och Ingbor
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Holme Trullsson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Jan Ingelsson, hust, 7/32 mtl, son Ingel, dotter Ingre, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Struck, hustrun sjuk och bräcklig, 1 flicka
Inhyses Petr Pihlqwist, hust, utgamla
mtl
1788 Alsjökulla 1788
Nils Nilsson, hutrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, son Mathis, döttrar Ingbor och Botill
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl
Jon Ingelsson, hust, 7/32 mtl, döttrar Ingre och Giertrud
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
Inhyses Petter Pihlqwist, hust, utgamla, son Johanes
mtl
1789 Alsjökulla 1789
Nils Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, 7/32 mtl, son Mathis, döttrar Ingbor och Botill
Petter Swensson, hust, 1/32 mtl, 1 flicka, dess mor inhyses, utgammal
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl, 1 gosse,1 flicka
Jon Ingesson, hust, 7/32 mtl, dotter Ingre och Giertru
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
Inhyses: Petter Pihlqwist, hust, utgamla
mtl
1790 Alsjökulla 1790
Nils Nilsson, hustrun utgammal och bräcklig, 7/32 mtl, son Mattias, dotter Ingabor och Botel
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, dess mor inhyses, utgammal, 1 flicka
Hollme Trullsson, hustrun utgammal, 7/32 mtl, dotter Lena
Jon Ingalsson, hust, 7/32 mtl, döttrar Ingerd och Giertrud
Båtsm. Petter Sturck, hustrun sjuk och bräcklig
Inhyses Petter Pihlqwist, hust, utgamla
mtl
1791 Alsjökulla 1791
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Matis, döttrar Ingabor och Botill
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka, dess moder inhyses, utgammal
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl, dotter Lena
Juan Ingalsson, hust, 7/32 mtl, dotter Gertrud
Båtsm. Petter Sturk, hust
Torpare Petter Pihlqwist, hon (min anm: hustrun) utgammal
mtl
1792 Alsjökulla 1792
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Mats, dotter Ingaborg
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl, 1 flicka
Hollme Trullsson, hust, 7/32 mtl
Joan Ingalsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas, dotter Gertrud
Båtsm. Peter Sturck, hustrun utgammal
Torpare Petter Pihlqwist, hustrun utgammal
mtl
1793 Alsjökulla 1793
Nils Nilsson, hust, 7/32 mtl, son Mattis, döttrar Ingbor, Botill
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl
Jonas Joansson, hust, 7/32 mtl, pig. Lena. Dess föräldrar, hon (modern?) bräcklig
Joan Ingelsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas, dotter Gertrud
Båtsm. Petter Sturck, hustrun utgammal
Torp: Petter Pilqwist, hustrun utgammal
mtl
1794 Alsjökulla 1794
Nils Nilsson, hust, 4/32 mtl, Son Mattias, dotter Ingabor
Petter Swensson, hust, 4/32 mtl
Jonas Joansson, hust, 4/32 mtl, piga Lena, dess svärfader
Joan Ingelsson, hust, 4/32 mtl, son Jonas, dotter Gertrud?
Båtsm. Petter Storck, hustrun utgammal
Torpare Johan Pettersson, singel
Inhyses Petter Pihlqwist, hust, bräckliga
mtl
1795 Alsjökulla 1795
Mattis Nilsson, singel, 7/32 mtl, piga Ingbor, dess föräldrar, bräckliga (..)
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl
Jonas Jonnsson, hust, 7/32 mtl, piga Lena, dess svärfar
Joan Ingelsson, hust, 7/32 mtl, son Jonas, dotter Gertrud
Båtsm vakant
Torpare Joan Pettersson, singel
Inhyses Petter Pihlqwist, hust, utgamla
mtl
1796 Alsjökulla 1796
Mattis Nilsson, singel, 7/32 mtl, dess svärföräldrar, bräckliga
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl
Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, dr Håkan, piga Lena
Jaen Ingellsson, singel, 7/32 mtl, söner Jonas, Jaen, dotter Gertrud, 1 person inhyses
Båtsm vakant
Torpare Jaen Petersson, singel
Inhyses Peter Pihlqvist, hust, utgamla
mtl Mattis Nilsson – det står uttryckligen ”dess swärföräldrar”, trots att Mattis inte är gift. Måste vara en missuppfattning
1797 Alsjökulla 1797
Mattis Nilsson, hust, 7/32 mtl, piga Caisa, dess föräldrar inhyses, bräckliga
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl
gl. Jonas Jaennsson, hust, 7/32 mtl, dr Håkan, piga Lena
n. Jonas Jaensson, singel, 7/32 mtl, dr Jaen, piga Ingrid, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Magnus Sturck, ogift
Torpare Jaen Pettersson, singel
Inhyses Pär Ihlqwist, hust, utgamla och utfattiga
mtl
1798 Alsjökulla 1798
Matts Nilsson, hust, 7/32 mtl, piga Ingaborg
Petter Swensson, hust, 7/32 mtl
Gamle Jonas Joansson, hust, 7/32 mtl, dräng Håkan, piga Lena, inhyses dess fader
Unge Jonas Joansson, hust, 7/32 mtl, piga Giertru, dess mor inhyses, utgl
Båtsm. Magnus Sturck, ogift
Torparen Jaen Pettersson, singel,
Inhyses Petter Pilqvist, hust, utgamla
mtl
1799 Alsjökulla 1799
Mattis Nilsson, hust, 7/32 mtl, piga Anna, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse
Peter Swänsson, hust, 7/32 mtl, son Nicklas, 3 gossar, 3 flickor
gl. Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, dr Håkan, pigor Lena, Botill, dess far inhyses, utgammal, 2 gossar, 1 flicka
u. Jonas Jaensson, hust, 4/32 mtl, dräng Jan, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Magn. Sturck, ogift
Torp Jan Petersson, singel
Inhyses Peter Pihlquist, utgammal
mtl
1800 Alsjökulla 1800
Mattis Nilsson, hust, 7/32 mtl, pig. Caisa, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 gosse
Petter Svensson, hust, 7/32 mtl, son Niclas, 3 gossar, 3 flickor
gl. Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, dr Håkan, pigor Lena, Botil, dess svärfar inhyses, utgl, 2 gossar, 1 flicka (i mtl finns även en kvinnlig inhys noterad)
Unge Jonas Jaensson, hust, 7/32 mtl, dr Jan, dess mor inhyses, utgammal (1 mtl finns även en manlig inhys noterad)
Båtsm Mags Sturck, ogift
Inhyses Petter Pihlquist, utgammal
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka