Mantalslängder för Bamsekulla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Bamsekulla 1633
Bonde i Bamsekulla
jb bild 34
1635 Bamsekulla 1635
Bonde i Bamsekulla
jb bild 130
1638 Bamsekulla 1638
Bonde i Bamsekulla
jb bild 339
1640 Bamsekulla 1640
Bonde i Bamsekulla
jb bild 354
1642 Bamsekulla 1642
Bonde i Bamsekulla
jb bild 358
1644 Bamsekulla 1644
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son, 1 dotter.
Ibidem:
Per, hust. 1 dotter.
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 275
1644 Bamsekulla 1644
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son, 1 dotter.
Ibidem:
Pär, hust. 1 dotter.
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 789
1644-1645 Bamsekulla 1644-1645
Bonde i Bamsekulla
jb bild 373
1645 Bamsekulla 1645
Bonde i Bamsekulla, hust.
Ibidem:
Pär, singel.
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 118
1646 Bamsekulla 1646
Bonde i Bamsekulla, hust
Ibidem
Pär, hust.
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 939
1646 Bamsekulla 1646
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 hemman
Ibidem:
Per, hust
mtl sid 287
1647 Bamsekulla 1647
Bonde i Bamsekulla, hust
Per i samma gård, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 695
1648 Bamsekulla 1648
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son.
Pehr i samma gård, hust. 1 dotter.
mtl sid 755
1649 Bamsekulla 1649
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son
Pehr Ibidem, hust.
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 644
1649 Bamsekulla 1649
Pär och Swenn i Bamsekulla
mtl sid 386
1650 Bamsekulla 1650
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son
Per Ibidem, hust
mtl sid 377
1650 Bamsekulla 1650
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son
Perr i Bamsekulla, hust
Mtl 527
1651 Bamsekulla 1651
Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son.
Per i samma gård, hust
mtl sid 609
1651 Bamsekulla 1651
Bonde och Per i Bamsekulla
mtl sid 294
1652 Bamsekulla 1652
Swän i Bamsekulla, hust
Per i samma gård, hust
mtl sid 703
1653 Bamsekulla 1653
Swen i Bamsekulla, hust
Peer ibidem hust
(Swen och Peer har tillsammans ett hemman)
mtl sid 207
1654 Bamsekulla 1654
Sven i Bamsekulla, hust
Per ibidem, hust
mtl sid 1054
1655 Bamsekulla 1655
Swen i Bamsekulla, hust
Per ibidem, hust
mtl sid 787
1660 Bamsekulla 1660
Per? I Bamsekulla, hust
Svenn i samma gård, hust. 1 dräng
mtl sid 507
1663 Bamsekulla 1663
Per och Suhne i Bamsekulla
jb bild 348
1664 Bamsekulla 1664
Per och Sven
jb bild 358
1667 Bamsekulla 1667
Änkan i Bamsekulla
Börge i sgl, hust
Pehr/Peder? I sgl inhyses.
mtl sid 57
1668 Bamsekulla 1668
Byrge i Bamsekulla, hust
Änkan i samma gård.
Pär, änkans son i samma gård.
mtl sid 643
1669 Bamsekulla 1669
Börge i Bamsekulla, hust
Änkan i Sgl
Pär i sgl, hust
mtl sid 603
1670 Bamsekulla 1670
Börje i Bamsekulla, hust
Änkan i samma gård
Soldat Pär i samma gård, hust. 1 inhys.
mtl sid 1229
1671 Bamsekulla 1671
Börge i Bamsekulla, hust
Sune i Sgl, hust. 1 inhys.
Soldat Pär i Sgl. 1 inhys?
mtl sid 623
1673 Bamsekulla 1673
Börge i Bamsekulla, hust
Sune i sgl, hust
mtl sid 1209 SVAR
1675 Bamsekulla 1675
Per i Bamsekulla
jb  
1676 Bamsekulla 1676
Per i Bamsekulla
jb  
1677 Bamsekulla 1677
Börje i Bamsekulla
jb  
1678 Bamsekulla 1678
Börje i Bamsekulla
jb  
1679 Bamsekulla 1679
Börje i Bamsekulla
jb  
1680 Bamsekulla 1680
Börje i Bamsekulla
jb  
1681 Bamsekulla 1681
Soldat Börge i Bamsekulla brukare, hust
Håkan i sgl. Hust
mtl sid 272
1682 Bamsekulla 1682
Soldat Börge i Bamsekulla (...oläsl..), hust
Håkan i S.gl, hust
mtl sid 324
1685 Bamsekulla 1685
Soldat Börge i Bamsekulla, hust
Håkan i Sgl, singel. 1 inhys.
mtl sid 675
1686 Bamsekulla 1686
Börge i Bamsekulla, hust
Håkan i sgl, hust
mtl sid 365
1687 Bamsekulla 1687
Börge i Bamsekulla, hust
Håkan i Sgl, hust
Båtsm. Håkan Fugell -
mtl sid 294
1688 Bamsekulla 1688
Börge i Bamsekulla, hust. 1 dotter
Håkan i Sgl, hust
Båtsm. Håkan Fugell, hust
mtl sid 1095
1689 Bamsekulla 1689
Börge Bonde i Bamsekulla, hust. 1 son
Håkan P i Sgl., hust
Båtsm. Håkan Fugell i Sgl, hust
mtl sid 867
1690 Bamsekulla 1690
Börge Bondesson, hust, ½ mtl. 1 son
Håkan Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Fugell, hust
mtl sid 404
1691 Bamsekulla 1691
Börge Bondesson, hust, ½ mtl. 1 son. 1 dräng.
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Fågel, hust
mtl sid 411
1692 Bamsekulla 1692
Börge Bondesson, hust, ½ mtl. 1 son
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Fougel, hust
mtl sid 765
1693 Bamsekulla 1693
Börge Bondesson, hust, ½ mtl
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Fugel, hust
mtl sid 695
1694 Bamsekulla 1694
Börge Bondesson, hust, ½ mtl 1 dräng
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Fugell, hust
mtl sid 681
1695 Bamsekulla 1695
Börge Bondesson, hust, ½ mtl. 1 dräng
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Båtsm. Håkan Fogell, hust
mtl sid 725
1696 Bamsekulla 1696
Börge Bondesson, hust, ½ mtl. 1 dräng, 1 piga
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl. 1 dotter
Båtsm. Håkon Fogell, hust
mtl sid 687
1697 Bamsekulla 1697
Börje Bondesson, hust, 1 mtl. 1 dräng.
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl. 1 dotter
Båtsman Håkan Fogell, hust
mtl sid 763
1698 Bamsekulla 1698
Börge B, hust, ½ mtl
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. No 165 Håkan Fogell, hust
mtl sid 763
1699 Bamsekulla 1699
Börje B, hust, ½ mtl
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Fogell -
Brukas gård Håkon Fågell -
mtl sid 935
1700 Bamsekulla 1700
Börje B, hust, ½ mtl
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Måns Fougell, hust
mtl sid 899
1701 Bamsekulla 1701
Börje B, hust, ½ mtl
Håkan Pehrsson, hust, ½ mtl. 1 son (överstruken?)
Båtsm. Måns Fougall, hust
mtl sid 819
1702 Bamsekulla 1702
Berg, hust, ½ mtl. 1 son
Håkan Persson, hust, ½ mtl. 1 son.
Båtsman Måns Fougell, hust
mtl sid 765
1703 Bamsekulla 1703
Börje Bondesson, hust, ½ mtl. 1 son
Håkan Persson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsman Måns Warg, hust.
mtl sid 929
1704 Bamsekulla 1704
Börje Bondesson, hust, ½ mtl. 1 son
Håkan Pärsson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Måns Warg, hust.
mtl sid 1291
1705 Bamsekulla 1705
Börge B, hust, ½ mtl. 1 son
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Isack (Israel?) Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Warg, hust
mtl sid 1397
1706 Bamsekulla 1706
Börge Bondesson, hust, ½ mtl. 1 son.
Håkan Pährsson, hust, ¼ mtl
Israel Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Måns Wargs, hust
mtl sid 1729
1707 Bamsekulla 1707
Börge Bondesson, hust, ¼ mtl. 1 son.
Per Börgesson, hust, ¼ mtl
Johan (Håkan?) Persson, hust, ¼ mtl
Isak Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Warg.
mtl sid 2003 Det ser ut att stå Johan Persson, men åren efter står där Håkans änka (inte Johans).
1708 Bamsekulla 1708
Börje Bondessons änka, ½ mtl. 1 son, 1 inhyses
Håkans änka, ½ mtl. 1 son.
Båtsman Måns Warg, hust.
mtl sid 1565
1709 Bamsekulla 1709
Änkan, ½ mtl. 1 son, 1 inhyses.
Håkans änka, ½ mtl. 1 son.
Båtsman Måns Warg, hust.
mtl sid 1623
1710 Bamsekulla 1710
Änkan, ½ mtl. 1 son
Pär Börjesson, hust ¼ mtl
Håkans änka ¼ mtl?. 1 son
Israel ?Pärsson, hust, ¼ mtl
?afhörd? Båtsm. Måns Warg
mtl sid 1833
1711 Bamsekulla 1711
Håkans änka. 1 dräng (s 2159)
Änkan ¼ mtl. 1 son
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl
Håkans änka ¼ mtl. 1 dräng
Isaks änka, ¼ mtl
Båtsman Olof ?Warg?
mtl sid 2159, 1991
1712 Bamsekulla 1712
Änkan hustru Britta? ¼ mtl. I son
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl
Håkans änka, ½ mtl
Struket rad: ”Israels änka”
Båtsman Oluf ?Starg?, hust
mtl sid 2011
1713 Bamsekulla 1713
Änkan ¼ mtl. 1 dräng.
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Eskill Håkansson, singel, ¼ mtl. 1 piga.
Båtsman Oluf ?Warg?
mtl sid 1297
1714 Bamsekulla 1714
Johan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Börjesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl. 1 son.
Eskil Håkansson, hust, ¼ mtl
B. Oluf ?Stung? ?Warg? -
mtl sid 2277
1715 Bamsekulla 1715
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl. Son: Måns
Eskil Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm ?Stang? -
mtl sid 1265
1716 Bamsekulla 1716
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Eskil Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsman Oluf ?Warg?
mtl sid 1859
1717 Bamsekulla 1717
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust ¼ mtl
Måns ?Gummesson, hust, ¼ mtl
Förlof.Båtsm. ? Håkan? ?E..?
Eskil Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Frimodig (annat namn i st f Frimodig överstruket, möjligen ”Strong”?
mtl sid 688
1718 Bamsekulla 1718
Håkan Nilsson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Eskil Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Frymodig, singel
mtl sid 736
1720 Bamsekulla 1720
Johan Nillsson, hust, undantag (räknas som 1 p)
Eskil Börjesson, singel, ¼ mtl
Bonde Börjesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, undantag (räknas som 1 p)
Eskil Håkansson, singel, ½ mtl, fjärdingsman
Båtsm. Pär Frimodig, singel
mtl bild 9640
1721 Bamsekulla 1721
Eskil Börgesson, singel, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Eskil Håkansson, singel, ¼ mtl, fjärdingsman
mtl sid 1384
1722 Bamsekulla 1722
Eskil Börjesson, singel, ¼ mtl
Bonde Börjesson, hust, ¼ mtl
Eskil Håkansson, singel, ¼ mtl, fjärdingsman
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Hustru Brita Pehrsdotter – är utgammal och fattig, sitter undan sina barn
Pär Frymodig – båtsm. För J? I Madesjö
mtl sid 830
1723 Bamsekulla 1723
Eskil Börjesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Bonde Börjesson, hust, ¼ mtl
Fjärdingsman Eskil Håkansson, singel, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Frymodig (anm. Isak i Madesjö för gårds)
mtl sid 831
1724 Bamsekulla 1724
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Eskil Håkansson, singel, ¼ mtl. 1 piga
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Frimodig. Anm: står för lilla Råsefly i Madesjö socken.
mtl sid 366
1724 Bamsekulla 1724
Eskil Börjesson, hust
Bonde Börjesson, hust
Eskil Håkansson, singel. 1 piga
Måns Gummesson, hust
Rgd sid 534
1725 Bamsekulla 1725
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. 1 piga
Eskil Håkansson, singel, ¼ mtl. 1 piga.
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, ogift
mtl sid 28
1726 Bamsekulla 1726
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Eskill Håkansson, singel, ¼ mtl. 1 piga
Båtsm. Jonas Frimodig, ogift
mtl sid 821
1727 Bamsekulla 1727
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Eskil Håkansson, singel. ¼ mtl. 1 piga
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, ogift
mtl sid 196
1728 Bamsekulla 1728
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Eskill Håkansson, singel, ¼ mtl
Måns Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsman Jonas Frimodig, ogift
mtl sid 691
1729 Bamsekulla 1729
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl sid 896
1730 Bamsekulla 1730
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl sid 1194
1731 Bamsekulla 1731
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Son Börge
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 4990
1732 Bamsekulla 1732
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl sid 270
1733 Bamsekulla 1733
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl sid 1143
1734 Bamsekulla 1734
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig
mtl sid 758
1735 Bamsekulla 1735
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ½ mtl
Gamla bonden Måns Gummesson, hust. Han utgl. Inhyses
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 1090
1736 Bamsekulla 1736
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Dotter Brita
Pär Månsson, hust, ½ mtl
Gamle bonden Måns Gummesson, hust, inhyses. Han utgammal.
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl sid 1176, mtl bild 2180 Kallas Bamsemåla i mtl, men böndernas namn påvisar att det är Bamsekulla.
1737 Bamsekulla 1737
Eskil Börjesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Dotter Brita
Pär Månsson, hust, ½ mtl. Dräng Bonde
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl sid 852, mtl bild 230
1738 Bamsekulla 1738
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. 1 dotter
Pär Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 1340
1739 Bamsekulla 1739
Eskill Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. 1 dotter (möjl. Överstruken?)
Pär Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 2460, mtl sid 963
1740 Bamsekulla 1740
Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. 1 dotter
Pär Månsson, hust, ½ mtl. Son Gume.
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 240
1741 Bamsekulla 1741
Nämndeman Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. 1 dotter
Per Månsson, hust, ½ mtl. Son Gume
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 1470
1742 Bamsekulla 1742
Nämndeman Eskil, ¼ mtl, hust
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. 1 dotter
Pär Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme.
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 2530
1743 Bamsekulla 1743
Nämndeman Eskil, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Per Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsm. Jonas Frimodig, hust
mtl bild 3280, mtl sid 1679
1744 Bamsekulla 1744
Nämndeman Eskil, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsm. Daniel Frimodig, ogift
mtl sid 380a
Mtl bild 219

1745 Bamsekulla 1745
Nämndeman Eskil, hust, ¼ mtl
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Per Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsm. Abram Frimodig, ogift
mtl sid 390
1746 Bamsekulla 1746
Nämndeman Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl. Gosse Petter 1746
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Piga Karin
Per Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsman Abram Frimodig, hust
mtl bild 1830, mtl sid 372
1747 Bamsekulla 1747
Nämndeman Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl. Son Petter
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Dräng Pär.
Pär Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsman Abram Frimodig, hust
mtl bild 2670
1748 Bamsekulla 1748
Nämndeman Eskil Börgesson, hust, ¼ mtl. Son Petter
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Per Månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsm. Abram Frimodig, hust
mtl bild 3400
1749 Bamsekulla 1749
Eskil Börgessons änka, ¼ mtl. Son Per
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl. Dotter Annika
Pär månsson, hust, ½ mtl. Son Gumme
Båtsm. Abram Frimodig, hust
mtl sid 191
1750 Bamsekulla 1750
Petter Eskilsson, singel. Piga Kierstin
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Frimodig, hust
mtl sid 195
1751 Bamsekulla 1751
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Piga Elin
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust ¼ mtl
Båtsm. Abraham Frimodig, hust
mtl sid 191
1752 Bamsekulla 1752
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Piga Elin
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Abram Frimodig, hust
mtl bild 1840 I uppräkning i slutet av mtl, sid 277, nämnes följande:
Per Månsson: son Håkan och dotter Giertrud.
1753 Bamsekulla 1753
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Pig. Elin
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl. Son Håkan, dotter Giertrud
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Matz Frimodig, ogift
mtl sid 198
1754 Bamsekulla 1754
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Piga Märta
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl. Son Håkan dotter Gertrud
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Mats Frimodig, ogift
mtl bild 90
1755 Bamsekulla 1755
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Pigan Märta
Bonde Börgesson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl. Dotter Giertrud
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mats Frimodig, ogift
mtl bild 500
1756 Bamsekulla 1756
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Dräng Måns, piga Märta.
Pär Svensson, singel, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl. Son Eskil. Dotter Giertru
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Bonde Börgesson. Inhyses hos barnen. Bräcklig.
Båtsm. Mats Frimodig, ogift
mtl bild 1120
1757 Bamsekulla 1757
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Piga Märta
Pär Svensson, singel, ¼ mtl. Piga Maja
Pär Månsson, hust, ¼ mtl. Son Eskil. Dotter Giertru
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl bild 2000
1758 Bamsekulla 1758
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Piga Maja
Gumme Pärsson, ¼ mtl. (ingen bonde eller hustru, Notering: Bor i Lekaremåla Kronobergsdelen.) Pigan Maja
Sockenskomakare Nils Andersson 1/16 mtl (ingen bonde eller hustru. Notering: Bruk och Stark. Rystarde sochnen???)
Hr Cancelisten Dahlman, 7/16 mtl (anm. bor Flädingstorp)
Dräng Håkan
Båtsman Gumme Frimodig, ogift
mtl bild 2570
1759 Bamsekulla 1759
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Pig. Märta
Gumme Pärsson, ¼ mtl (bor i Lekaremåla). Piga Maja
Cancelisten Dahlman, ½ mtl (bor i Flädingstorp)
Båtsm. Gume Frimodig, ogift
mtl sid 198
1760 Bamsekulla 1760
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Pigan Märta.
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Pig. Maja
Cancelisten Dahlman, ½ mtl. Bor i Flädingstorp
Båtsman Gume Frimodig, ogift
mtl sid 198
1761 Bamsekulla 1761
Petter Eskilsson, singel, ¼ mtl. Pig. Märta
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Pig. Maja
Cancilisten Dahlman, ½ tl. Bor i Flädingstorp
Båtsman Gumme Frimodig, ogift
mtl sid 201
1762 Bamsekulla 1762
Petter Eskilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Piga Maja
Secreter Dahlman, ½ mtl. Bor i Flädingstorp
Båtsm. Gumme Frimodig, hust
mtl bild 1340
1763 Bamsekulla 1763
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Måns, piga Elin (anm: drängen Måns står i kolumnen för söner, trol felskrivet?).
Sekreterare Dahlman, ½ mtl. Bor i Flädingstorp
Båtsm. Gume Frimodig, hust
mtl sid 195
1764 Bamsekulla 1764
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Måns. Piga Märta
Secreter. Dahlman, ½ mtl. Bor i Flädingstorp
Båtsm. Vakant
mtl bild 1970
1765 Bamsekulla 1765
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Piga Sissa
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Daniel, piga Elin
Sekreter Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlscrona?
Båtsm vakant
mtl sid 190
1766 Bamsekulla 1766
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Pigan Sissa. 3 flickor
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Isak, piga Elin. 2 flickor
Sekreteraren Fred. Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlscrona
Båtsm vakant.
Inhyses Pär Månsson, hust, Utgl. Bräcklig. 1 flicka
mtl sid 291
1767 Bamsekulla 1767
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. 1 flicka
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Isak?, pigan Märta
Sekreter Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlscrona
Båtsm. Vakant
Inhyses Karin? Håkansdotter, utgl.
mtl sid 289
1768 Bamsekulla 1768
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. 1 flicka
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Daniel, piga Märta.
Secreter. Fred. Dalman ½ mtl. Bor i Carlscrona
Båtsm. Vakant
Inhyses Karin Håkansdotter, utgammal. 1 gosse
mtl sid 277
1769 Bamsekulla 1769
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla Dräng Olof. Piga Märta
Fredrik Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlskrona
Båtsm vakant
mtl sid 280
1770 Bamsekulla 1770
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Dräng Olof, piga Brita
Gumme Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Håkan piga Ingbor.
Fredrik Dahlman, bor i Karlskrona.
Båtsman vakant
mtl sid 289
1771 Bamsekulla 1771
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Dräng Daniel
Gume Pärsson, ¼ mtl. Bor i Lekaremåla. Dräng Olof, piga Stina.
Fredric Dalman, ½ mtl. Bor i Carlscrona
Båtsm. Vakant
mtl sid 290
1772 Bamsekulla 1772
Petter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Piga Stina.
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Båldön
Fredric Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlscrona.
Båtsman vakant
mtl sid 291
1773 Bamsekulla 1773
Petter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Pigan Stina
Petter Pärsson, ¼ mtl. Bor i Båldön. Dräng Olof, piga Stina
Fred. Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlscrona
Pigan Brita. Sköter sin gamle man.
Inhyses Eskil Pärsson, bräklig
Båtsm. Vakant
mtl sid 290
1774 Bamsekulla 1774
Peter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Piga Stina
Petre Pärsson, ¼ mtl. Bor i Båldön. Dräng Olof.
Fr. Dahlman, ½ mtl. Kammarherre, bor i Carlscrona
InhysesPig. Brita. Sköter sin gamla mor
Inhyses Eskil Pärsson, bräcklig
Båtsm. Pär Frimodig, ogift
mtl sid 293
1775 Bamsekulla 1775
Petter Eskilsson, hust, ¼ mtl. dr. Olof, Piga Kristina
Petter Pärsson, hust. Piga Elsa
Fredrik Dahlman, ½ mtl. Bor i Carlscrona
Pigan Brita, sköter sin gamla mor
Inhyses Eskil Pärsson, bräcklig
Båtsm. Vakant.
mtl sid 288
1776 Bamsekulla 1776
Petter Eskilsson, hust, ¼ mtl. Piga Kierstin
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. dr. Olof. Piga Elin.
Friedr. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Pigan Brita, sköter sin sjuka mor
Inhys. Eskil Pärsson, bräcklig
Båtsm vakant.
mtl sid 303
1777 Bamsekulla 1777
Petter Eskilssons änka, ¼ mtl. dr. Olof, piga Kirstin.
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Piga Marta
Fried Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Inhyses Änkan Karin, utgl.
Inhyses Eskill Pärsson, bräcklig.
Båtsm. Vakant
Mtl 315
1778 Bamsekulla 1778
Peter Eskilssons änka, ¼ mtl. dr. Olof, piga Maja
Peter Pärsso, hust, ¼ mtl. dr. Staffan
Kammarherre Fredric Dahlman ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Änkan Karin, utgammal. Inhyses
Eskil Pärsson, bräcklig. Inhyses
Båtsm. Vakant.
mtl sid 318
1779 Bamsekulla 1779
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Piga Maja
Peter Pärsson, hust, ¼ mtl.
Kammarherre Fredrich Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Inhyses Eskil Pärsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Olof (Pärsson?), bräcklig och utfattig
Båtsman vakant.
mtl sid 318
1780 Bamsekulla 1780
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Piga Ingred
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter
Fried. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flekingstorp
Inhyses Eskil Pärsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Olof, bräcklig och utfattig
Båtsman Pär Frimodig, ogift.
mtl sid 335
1781 Bamsekulla 1781
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl dräng Nils, piga Ingier och Stina
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. dr. Jonas, piga Karin
Cammarherre Fried. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Inhyses: Eskil Pärsson, bräcklig och utfattig
Inhyses: Olof, bräcklig och utfattig
Båtsm. Pär Frimodig, hust
mtl sid 331
1782 Bamsekulla 1782
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Dräng Håkan, piga Ingier
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Dr. Swen
Fried Dahlman, ½ mtl. Bor i Fledingstorp
Inhyses. Eskil Pärsson, bräcklig och utfattig.
Båtsman Pär Frimodig, hust
mtl sid 459
1783 Bamsekulla 1783
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre. 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, 2 flicka
Kammarherre Fried Dahlman, ½ mtl, bor på Flädingstorp
Inhyses Eskil Pärsson, bräcklig och utfattig.
Båtsm. Pär Frimodig, hust.
mtl sid 464
1784 Bamsekulla 1784
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingre. 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl
Cammarherren Fried. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Inhyses Eskil Pärsson, bräcklig och skattf.
Båtsm. Pär Frimodig, hust
mtl sid 346
1785 Bamsekulla 1785
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Piga Ingar
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Inhyses Karin, gammal och bräcklig
Fried. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsm. Pär Frimodig, hust
mtl sid 422
1786 Bamsekulla 1786
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Piga Ingre
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Inhyses Karin gammal och sjuk
Cammarherren Fried Dahlmal ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsman Pär Frimodig, hust
mtl sid 400
1787 Bamsekulla 1787
Jonas Jonsson, hust, ¼ mtl. Pigan Ingre
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Cammarherren herr Friedrich Dahlman, ½ mtl. Bor i Flädingstorp
Båtsman Pär Frimodig, hust
mtl sid 444
1788 Bamsekulla 1788
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. Piga IngriPetter Pärsson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingbor
Herr Cammarherren Fried Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsman Pehr Frimodig, hustrun gammal och bräcklig
mtl sid 450
1789 Bamsekulla 1789
Jonas Jönsson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Pehr, dotter, Ingbor
Fried. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsm. Petter Frimodig, hustrun gammal och bräcklig
mtl sid 452
1790 Bamsekulla 1790
Jonas Jonsson, hust, ¼ mtl. Dräng Anders
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Pär, dotter Ingebor
Herr Cammarherren Fried. Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsm. Staffan Frimodig. Hust. Utgl. Och bräcklig
mtl sid 458
1791 Bamsekulla 1791
Jonas Jonnsson, hust, ¼ mtl. Dräng Petter, dotter Lena
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl. Dräng Pehr, dotter Ingeborg
Kammarherren herr Fredrich Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsman Staffan Frimodig, hust
mtl sid 452
1792 Bamsekulla 1792
Jonas Jeansson, hust, ¼ mtl. Dotter Lena, piga Ingrid
Petter Persson, hust, ¼ mtl. Son Per, dotter Ingeborg. Piga Elin (Carin?)
Herr Kammarherren Fredric Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Båtsm. Staffan Frimodig, hust
mtl sid 453
1793 Bamsekulla 1793
Jonas Jonnsson, ¼ mtl. Bor i Bönemåla
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl. Son Per, dotter Ingeborg
Cammarherren Dahlman, ½ mtl, bor på Flädingstorp
Båtsm. Staffan Frimodig, hust
mtl sid 413
1794 Bamsekulla 1794
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl. Pigan Kajsa
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl. Son Per, dotter Ingeborg
Kammarherren Dahlman ½ mtl. Bor i Flädingstorp
Båtsm. Staffan Frimodig, hust
mtl sid 394
1795 Bamsekulla 1795
Herr Kammarherr Dalman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl
Peter Persson, hust, ¼ mtl Son Per, dotter Ingeborg
Båtsm. Staffan Frimodig, hust
mtl sid 609
1796 Bamsekulla 1796
Herr Cammarherren Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl. Pig. Ingrid
Per Pettersson, hust, ¼ mtl
Båtsman Staffan Frimodig, hust
mtl sid 332
1797 Bamsekulla 1797
Herr Kammarherre Dahlman, ½ mtl. Bor på Flädingstorp
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl. Piga Ingrid
Pär Pettersson, hust, ¼ mtl
Båtsman Staffan Frimodig, hust
mtl sid 354
1798 Bamsekulla 1798
Cammarherren Dahlman, 1/5 mtl. Bor på Flädingstorp
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl
Per Pettersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Staffan Frimodig, hust
mtl sid 339
1799 Bamsekulla 1799
Herr Cammerherren Dahlman, ½ mtl. Skriven på Flädingstorp.
Peter Nilsson, hust, ¼ mtl Dräng Anders
Pehr Petersson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Staffan Frimodig, hust. 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 333
1800 Bamsekulla 1800
Herr Cammarher. Dalman, ½ mtl. Skriven på Flädingstorp
Peter Nilsson, hust, ¼ mtl. Pigan Stina
Per Pettersson, hust, ¼ mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsman Staffan Frimodig, hust. 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 327
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka