Mantalslängder för Nickamåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Nickamåla 1633
Claas? I Nickamåla
jb
1635 Nickamåla 1635
Ingen bonde namnges
jb
1638 Nickamåla 1638
Claas (eller Olaus?) i Nickamåla
jb
1640 Nickamåla 1640
Claas i Nickamåla
jb
1642 Nickamåla 1642
Class i Nickamåla
jb
1644 Nickamåla 1644
Clas (eller Olaus?) i Nickamåla, hust
Swen Ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Nickamåla 1645
Olaus (el. Clas?) i Nickamåla, singel
Suän ibidem, hust.
Tillsammans 1 hemman
mtl
1646 Nickamåla 1646
Olaus? I Nickamåla, singel
Swen Ibidem, hust.
Tillsammans 1 hemman
mtl
1647 Nickamåla 1647
Clas? (möjl. Olof?) i Nickamåla, singel
Swen Ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
mtl frälse
1648 Nickamåla 1648
Swenn i Nickamåla, hust
mtl
1649 Nickamåla 1649
Swen i Nickamåla, 1 hemman frälse
mtl
1650 Nickamåla 1650
Swen i Nickamåla, hust
mtl frälse
1651 Nickamåla 1651
Swen i Nickamåla, hust
mtl
1652 Nickamåla 1652
Swän i Nickamåla, hust
mtl
1653 Nickamåla 1653
Swen i Nickamåla, hust. 1 hemman
mtl
1655 Nickamåla 1655
Swen i Nickamåla, hust
mtl
1660 Nickamåla 1660
Sven i Nickamåla, hust
mtl
1663 Nickamåla 1663
Suän i Nickemåhlen
jb
1664 Nickamåla 1664
Swenn i Nickemåhlen
jb
1665 Nickamåla 1665
Swän i Nickamåla
jb
1666 Nickamåla 1666
Suän i Nickamåla
jb
1667 Nickamåla 1667
Sven i Nickamåla, hust
mtl
1668 Nickamåla 1668
Swen i Nickamåla, hust
mtl
1669 Nickamåla 1669
Sven i Nickamåla, hust, 1 dotter
mtl
1670 Nickamåla 1670
Suän i Nyckamåla, hust, 1 dotter
mtl
1671 Nickamåla 1671
Swen i Nickamåla
mtl
1673 Nickamåla 1673
Swen, hust
mtl SVAR
1675 Nickamåla 1675
Swen i Nickemåhla (frälse)
jb
1676 Nickamåla 1676
Swen i Nickamåla
jb
1677 Nickamåla 1677
Änkan i Nickemåla
jb
1678 Nickamåla 1678
Änkan i Nickamåla
jb
1679 Nickamåla 1679
Änkan i Nickamåla
jb
1680 Nickamåla 1680
Swen i Nickamåla
jb
1681 Nickamåla 1681
Änkan i Nickamåla, 1 son
mtl
1682 Nickamåla 1682
Änkan i Nickamåla, 1 son
mtl
1685 Nickamåla 1685
Hindrich i Nickamåla, hust
mtl
1686 Nickamåla 1686
Båtsm. Hindrich i Nickamåla, hust
mtl
1687 Nickamåla 1687
Båtsm. Hindrik i Nickamåla, hust, 1 piga
mtl
1688 Nickamåla 1688
Hindrich, hust, 1 piga
Nils N i samma gård, hust
mtl
1689 Nickamåla 1689
Båtsman? Hindrich i Nickamåla, hust
Nils N i samma gård, hust
mtl
1690 Nickamåla 1690
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Mård
mtl
1691 Nickamåla 1691
Hindrich Svensson, hust, 1/8 mt
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Mård
mtl
1692 Nickamåla 1692
Hindrich Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8? mtl
Båtsm. Lars Mård, hust
mtl
1693 Nickamåla 1693
Hindrich Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Lars? Mårdh, hust
mtl
1694 Nickamåla 1694
Hennrich Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Mård, hust
mtl
1695 Nickamåla 1695
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1696 Nickamåla 1696
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Lars Frisk, hust
mtl
1697 Nickamåla 1697
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1698 Nickamåla 1698
Hindrich S, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nr 201 Lars Frisk, hust
mtl
1699 Nickamåla 1699
Hindrik S, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Lars Frisk, hust
mtl
1700 Nickamåla 1700
Hindrick S, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Lars Frisk, hust
mtl
1701 Nickamåla 1701
Hindrick S, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1702 Nickamåla 1702
Hindrick, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Lars Frisk, hust
mtl
1703 Nickamåla 1703
Hindrich Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1704 Nickamåla 1704
Hindrich Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nills Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1705 Nickamåla 1705
Hindrich N, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust,1/8 mtl
Båtsm. Lars S´Frisk, hust
mtl
1706 Nickamåla 1706
Hind. Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1707 Nickamåla 1707
Hindrich, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1708 Nickamåla 1708
Hindrich Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk, hust
mtl
1709 Nickamåla 1709
Hindrich Swänsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk
mtl
1710 Nickamåla 1710
Hindrich Svensson?, hust, 1/8 mtl, 1 son
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Frisk (vakant?)
mtl
1711 Nickamåla 1711
Hindrichs änka, 1/8 mtl, 1 son
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk
mtl
1712 Nickamåla 1712
Änkan, 1/8 mtl, 1 son
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Lars Frisk, hust
mtl
1713 Nickamåla 1713
Swän Hindrichsson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Nills Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Båtsm. Lars Frisk
mtl
1714 Nickamåla 1714
Swän Hindersson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk
mtl
1715 Nickamåla 1715
Swen Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk
mtl
1716 Nickamåla 1716
Swen Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Lars Frisk
mtl
1717 Nickamåla 1717
Swäns hustru, 1/8 mtl, dräng Swen
Nills Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Frisk
mtl
1718 Nickamåla 1718
Soldat Swän Hindersson, hust, 1/8 mtl
Nills Nilsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Frisk
mtl
1720 Nickamåla 1720
Änkan, 1/8 mtl
Swän Nilsson, singel, 1/8 mtl
Inhyses Nils Swänsson, utgammal brukar intet
mtl
1721 Nickamåla 1721
Anders Larsson, singel, 1/8 mtl, bräcklig (ej inräknad i mtl)
Swän Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Swänsson, inhyses, gamle bonden
mtl
1722 Nickamåla 1722
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Lars Malmberg, hust, 1/8 mtl, soldat
Nils Sunesson? (Swensson?), utgammal och fattig, ”sitter hos sonen??” (alt socknen)
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1723 Nickamåla 1723
Swenn Nilsson, hust, 1/8 mtl
Ryttare Lars Malmborg, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1724 Nickamåla 1724
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Ryttare Lars Wallenborg (Malmborg?), hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1725 Nickamåla 1725
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Gamle bonden Pär Nilsson inhyses
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1726 Nickamåla 1726
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Bonden Pär Nilsson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1727 Nickamåla 1727
Swen Nilsson, 1/8 mtl, bor i Hult och brukar här
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Gl bonden Pär Nilsson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1728 Nickamåla 1728
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar, men bor i hult
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
Gamle bonden Pär Nilsson, utgammal
mtl
1729 Nickamåla 1729
Swen Nilsson, 1/8 mtl, bor i Hult , och brukar här
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Kvist, ogift
mtl
1730 Nickamåla 1730
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar men bor i Hult
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1731 Nickamåla 1731
Sven Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk brukar i Träkniv, Arby socken
mtl
1732 Nickamåla 1732
Swen Nilsson, 1/8 mtl, bor i Hult och brukar här
Nils Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, brukar i Träkniv, Arby socken
mtl
1733 Nickamåla 1733
Sven Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
(Nils Carlsson står överstruken och är ersatt med:)
Anders Larsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gume Frisk, ogift
mtl
1734 Nickamåla 1734
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swen Swensson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Gume Frisk, hust
mtl
1735 Nickamåla 1735
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar men bor i Hult
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gume Frisk, hust
mtl
1736 Nickamåla 1736
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl,
mtl
1737 Nickamåla 1737
Swän Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swän Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Gumme Frisk, hust
mtl
1738 Nickamåla 1738
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hultan
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gumme Frisk, hust
mtl
1739 Nickamåla 1739
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gume Frisk, hust
mtl
1740 Nickamåla 1740
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Frisk, ogift
mtl
1741 Nickamåla 1741
Swän Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jon Frisk, ogift
mtl
1742 Nickamåla 1742
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Swen Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jan Frisk, ogift
mtl
1743 Nickamåla 1743
Swen Nilsson, 1/8 mtl, bor i Hult
Hindrik Swensson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Hindrik Frisk, brukar (verkar vara samma person son Hindrik Swensson ovan)
mtl
1744 Nickamåla 1744
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Nickamåla 1745
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Nickamåla 1746
Swen Nilsson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Frisk vakant
mtl
1747 Nickamåla 1747
Swen Nilsson, 1/8 mtl, bor i Hult
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1748 Nickamåla 1748
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm vakant
mtl
1749 Nickamåla 1749
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl
Hindrick Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Frisk vakant
mtl
1750 Nickamåla 1750
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jon
Båtsm. Hind. Swensson Frisk, hust, 1/8 mtl, brukar här
mtl
1751 Nickamåla 1751
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, piga Ingier
Henrich Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1752 Nickamåla 1752
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, dotter (piga?) Ingre
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1753 Nickamåla 1753
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jon och dotter Ingred
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Frisk, ogift
mtl
1754 Nickamåla 1754
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, piga Ingred
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1755 Nickamåla 1755
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jon, dotter Ingierd
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift
mtl
1756 Nickamåla 1756
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jean, dotter Ingier
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, ogift, piga Elin
mtl
1757 Nickamåla 1757
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl son Jon
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Nils Frisk, hust
mtl
1758 Nickamåla 1758
Jon Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Stina
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1759 Nickamåla 1759
Jon Swensson, 1/8 mtl, piga Stina
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1760 Nickamåla 1760
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1761 Nickamåla 1761
Jan Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hind. Svensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1762 Nickamåla 1762
Jon Swesson, hust, 1/8 mtl, piga Stina
Hind. Svensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1763 Nickamåla 1763
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hind. Svensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1764 Nickamåla 1764
Jan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Båtsm. Nils Frisk, hust
mtl
1765 Nickamåla 1765
Jan Svensson, hust, 1/8 mtl
Hind. Swensson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1766 Nickamåla 1766
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 2 flickor
Hindrick Svensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust, dess svärmor inhyses, utgammal


1767 Nickamåla 1767
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga? (dotter?) Cathar., 1 gosse, 2 flickor
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust, dess svärmor inhyses, utgammal
mtl
1768 Nickamåla 1768
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 2 flickor
Hind. Svensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust, dess svärmor inhyses utgammal
mtl
1769 Nickamåla 1769
Jan Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 1 flicka
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1770 Nickamåla 1770
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 2 flickor
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl, son Pär, Jonas bräcklig, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1771 Nickamåla 1771
Jon Svensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl, son Pär, dotter Caisa, Jonas sjuklig och bräcklig, 1 flicka
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1772 Nickamåla 1772
Jonn Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 2 flickor
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl, son Pär, dotter Caisa, Jonas bräcklig
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1773 Nickamåla 1773
Jan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 1 gosse, 2 flickor
Hindrich Swensson, hust, 1/8 mtl, son Pär, dotter Cajsa, Jonas inhyses, bräcklig, 1 flicka
Inhyses: Nils Andersson, vanför
Inhyses: Anders Rosensten, utfattig
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1774 Nickamåla 1774
Jan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils Piga Stina, 1 gosse, 2 flickor
Hindr. Swensson, singel, 1/8 mtl, son Pär, dotter Caisa, Jonas bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Vakant
mtl
1775 Nickamåla 1775
Joen Swensson, hust, 1/8 mtl. Dräng Nils, piga Kierstin
Hindrik Swensson, singel, 1/8 mtl, son Pär, dotter Caisa, Jonas bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Vakant
mtl
1776 Nickamåla 1776
Jaen Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Maja
Hindrik Swensson, singel, 1/8 mtl, son Pär, dotter Caisa, son Jonas bräcklig
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båsm vakant
mtl
1777 Nickamåla 1777
Jan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Maja
Hindrik Swensson, singel, 1/8 mtl, dotter Caisa, son Jonas bräcklig, 1 flicka
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1778 Nickamåla 1778
Jan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, 1 flicka
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1779 Nickamåla 1779
Jaen Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrik Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, 1 flicka
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1780 Nickamåla 1780
Joen Svensson, hust ,1/8 mtl, dräng Nils, piga Maja
Hindrik Svensson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1781 Nickamåla 1781
Joen Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrick Svensson, hust, 1/8 mtl, son Petr, dotter Caisa
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1782 Nickamåla 1782
Jaen Svensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrick Svensson, hust, 1/8 mtl, son Gume, dotter Caisa
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1783 Nickamåla 1783
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrick Swensson, hust, 1/8 mtl, son Gume, dotter Catharina
Inhyses Nils Andersson, vanför
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1784 Nickamåla 1784
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrik Svensson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, son Gume, dotter Catharina
Båtsm. Jöns Frisk, hust, utgamla, 1 flicka
mtl
1785 Nickamåla 1785
Joen Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrik Swensson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, son Gume, dotter Cathrina
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun utgammal
mtl
1786 Nickamåla 1786
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
Hindrich Swensson, singel, 1/8 mtl, son Gume, dotter Caisa
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun utgammal
mtl
1787 Nickamåla 1787
Jån Swensson, hust, 1/8 mtl
Gume Hindricksson, singel, 1/8 mtl, brukare? Piga Caisa, dess fader inhyses, utgammal
Btsm Jöns Frisk, hustrun utgammal
mtl
1788 Nickamåla 1788
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Gumme Hindriksson,, singel, 1/8 mtl, piga Caisa, dess fader inhyses utgammal
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun utgammal
mtl
1789 Nickamåla 1789
Jon Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, 2 gossar, 2 flickor
Gume Hindriksson, hust, 1/8 mtl, piga Caisa
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun utgammal
mtl
1790 Nickamåla 1790
Jan Swensson, hust, 1/8 mtl, Nils bräcklig, 2 gossar, 2 flickor
Gume Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Frisk, hustrun utgammal
mtl
1791 Nickamåla 1791
Joan Swensson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, dotter Lena, 2 gossar, 2 flickor
Gumme Hindriksson, hust, 1/8 mtl, piga Katrina
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1792 Nickamåla 1792
Juan Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena, 2 gossar, 2 flickor
Gumme Hindriksson, hust, 1/8 mtl, piga Katrina
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1793 Nickamåla 1793
Jann Swensson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Gumme Hindriksson, hust, 1/8 mtl, piga Katrina
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1794 Nickamåla 1794
Jonn Swenssons änka, 1/8 mtl, son Svenn, dotter Lena
Gumme Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1795 Nickamåla 1795
Jan Svenssons änka, 1/8 mtl, son Sven, dräng Jonas, dotter Lena
Gumme Hindricksson, hust, 1/8 mtl, piga Caisa
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1796 Nickamåla 1796
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, dess svärmoder inhyses
Gumme Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1797 Nickamåla 1797
Jonas Nilssons änka, 1/8 mtl, dräng Swen
Gumme Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1798 Nickamåla 1798
Jonas Nilssons änka, ? Mtl, son (el. dräng?) Anders
Gumme Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1799 Nickamåla 1799
Jonas Nilssons änka, 1/8 mtl, drängar Anders, Swän, piga Cajsa, 1 flicka
Gumme Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
1800 Nickamåla 1800
Jonas Nilssons änka, 1/8 mtl, drängar Anders, Sven, piga Caisa
Gumme Hindricsson, hust, 3?/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jöns Frisk, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka