Mantalslängder för Korpemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1632 Korpemåla 1632
Päder i Korpemåla
jb
1635 Korpemåla 1635
Peder i Korpemåla
jb
1638 Korpemåla 1638
Per i Korpemåla
jb
1640 Korpemåla 1640
Pär i Korpemåla
jb
1642 Korpemåla 1642
Per i Korpamåle
jb
1644 Korpemåla 1644
Per i Korpemåla, hust
Per Persson ibidem, hust
mtl
1645 Korpemåla 1645
Pär i Korpamålan, hust, 1 son, 1 dotter
mtl
1646 Korpemåla 1646
Pär i Korpemåla, singel
Pär Pärson i Korpamåla, hust
mtl står båda på sid 938 i mtl men på olika ställen, båda verkar vara Korpemåla.
1647 Korpemåla 1647
Nills i Korpamåla, hust
mtl
1648 Korpemåla 1648
Nills i Korpemåla, hust, 1 son
mtl
1649 Korpemåla 1649
Nills i Korpemåla, hust
mtl
1650 Korpemåla 1650
Nills i Korpemålen, hust
mtl
1651 Korpemåla 1651
Nills i Kårpemåla, hust
mtl
1652 Korpemåla 1652
Nills i Korpemåla, hust
mtl
1653 Korpemåla 1653
Nielss i Korpemåla, hust
mtl
1654 Korpemåla 1654
Nills i Korpemåla, hust, 1 piga
mtl
1655 Korpemåla 1655
Niels i Korpemåla, hust, 1 piga


1660 Korpemåla 1660
Nills i Korpamåla, hust
mtl
1663 Korpemåla 1663
Nills i Korpemåhlen
jb
1664 Korpemåla 1664
Nils i Korpemåhlen
jb
1665 Korpemåla 1665
Nils i Korpemåla
jb
1666 Korpemåla 1666
Nils i Korpemålen
jb
1667 Korpemåla 1667
Nils i Kåpramåhla, hust
mtl
1668 Korpemåla 1668
Nils i Korpamåla, hust
mtl
1669 Korpemåla 1669
Nils i Kårpamåla, hust, 1 dotter
mtl
1670 Korpemåla 1670
Nils i Korpamåla, hust, 1 dotter
mtl
1671 Korpemåla 1671
Niels i Koppemåla, hust
Suän i samma gård, hust
mtl sid 623 står ”Koppemåla”, bör avse Korpemåla
1673 Korpemåla 1673
Nils i Korpemåla, hust
Swen i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Korpemåla 1675
Niels i Korpemåhlen
jb
1676 Korpemåla 1676
Niells i Korpemåla
jb
1677 Korpemåla 1677
Nils i Korpamåla
jb
1678 Korpemåla 1678
Nils i Korpemåla
jb
1679 Korpemåla 1679
Nils i Korpemåla
jb
1680 Korpemåla 1680
Nills i Korpemåla
jb
1681 Korpemåla 1681
Nils i Korpemåla, hust
mtl
1682 Korpemåla 1682
Nils i Korpemåla, hust
mtl
1685 Korpemåla 1685
Nils i Korpemåla, hust, 1 son
mtl
1686 Korpemåla 1686
Nils i Korpemåla, hust, 1 son
Båtsman i samma gård, hust
mtl
1687 Korpemåla 1687
Per och Per i Korpemåla (2 bönder, 2 hustrur)
Båtsm. Måns Lillia i samma gård, hust
mtl
1688 Korpemåla 1688
Nils P, hust
Båtsm. Pehr Lillia
mtl
1689 Korpemåla 1689
Nils P, hust
Båtsm. Pehr J Lillia
mtl
1690 Korpemåla 1690
Nills Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Per Jönsson Lillia
mtl
1691 Korpemåla 1691
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
mtl
1692 Korpemåla 1692
Nils Pehrsson, hust, ½ mtl
Båtsm Swen Lillia
mtl
1693 Korpemåla 1693
Nils Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lillia
mtl
1694 Korpemåla 1694
Nils Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lillia
mtl
1695 Korpemåla 1695
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Nillsson Lillia
mtl
1696 Korpemåla 1696
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Lillia, hust
mtl
1697 Korpemåla 1697
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lillia, hust
mtl
1698 Korpemåla 1698
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 144 Pehr Lillia, hust
mtl
1699 Korpemåla 1699
Pehr Nillsson, hust, 1/6 mtl
Pehr Andersson, hust, 1/6 mtl
Båtsm vakant
mtl
1700 Korpemåla 1700
Pehr Nillsson, hust, 1/6 mtl
Pehr Andersson, hust, 1/6 mtl
Pehr Nillsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pehr Lillia, hust
mtl
1701 Korpemåla 1701
Pehr Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pehr Andersson, hust, 1/6 mtl
Pehr Nillsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pehr Lillia
mtl
1702 Korpemåla 1702
Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Per Andersson, hust, 1/6 mtl
Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Per Lillia, hust
mtl
1703 Korpemåla 1703
Gamle Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pehr Andersson, hust, 1/6 mtl
Nya Per Nilsson, hust ,1/6 mtl
Båtsm. Pehr Lillia, hust
mtl
1704 Korpemåla 1704
Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Per Andersson, hust, 1/6 mtl
N. Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Per Lillia, hust
mtl
1705 Korpemåla 1705
Per Nillsson, hust, 1/6 mtl
Per Andersson, hust, 1/6 mtl
Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Joan Lillia, hust
mtl
1706 Korpemåla 1706
Pähr Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pähr Nilsson, hust, 1/6 mtl
P. Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Lillja
mtl
1707 Korpemåla 1707
Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Per Andersson, hust, 1/6 mtl
B Per Nilsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Lilla
mtl
1708 Korpemåla 1708
Pehr Nilsson, hust, 176 mtl
Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
B Pehr Nilsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nils Lillia
mtl
1709 Korpemåla 1709
Pähr Nillsson, hust, 1/6 mtl
Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
Änkan, 1/6 mtl, 1 dräng
Båtsm. Nills Lillja, hust
mtl
1710 Korpemåla 1710
Pähr Nilsson, hust
Pähr Andersson, hust
Jonn Börgesson, hust, 1/6 mtl (överstruket står ”Änkan”)
Båtsm. Nills Lilla, hust
mtl
1711 Korpemåla 1711
Per Nilsson, hust, 176 mtl
Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
Jon Nilsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Lillja, hust
mtl
1712 Korpemåla 1712
Pär Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
Swen Andersson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nils Lillia, hust
mtl
1713 Korpemåla 1713
Pär Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
Swän Andersson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nils Lilla, hust
mtl
1714 Korpemåla 1714
Pähr Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
Swän Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nils Lilla, hust
mtl
1715 Korpemåla 1715
Pär Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
Sune Jonnson, hust, 1/6 mtl (står ett B som för båtsman vid honom)
Båtsm Lilja, hust
mtl
1716 Korpemåla 1716
Pär Nilsson, hust ,1/6 mtl
Pär Andersson, hust , 1/6 mtl
Swen Johansson, singel, 1/6 mtl (står ett B som för båtsman vid honom)
Båtsm. Nills Lillia, hust
mtl
1717 Korpemåla 1717
Pähr Nillsson, hust, 1/6 mtl
Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
Swen Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Lilla, hust
mtl
1718 Korpemåla 1718
Pähr Nilsson, hust, 1/6 mtl
Pähr Andersson, hust, 1/6 mtl
Swän Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Lilla, hust
mtl
1720 Korpemåla 1720
Sune Andersson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl
Swen Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Nills Lilla, hust
mtl
1721 Korpemåla 1721
Suun Andersson, hust, 1/6 mtl
Pär Andersson, hust, 1/6 mtl, son Nills (tror det står att han är båtsman, osäker)
Swän Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nills Lilla, hust
mtl
1722 Korpemåla 1722
Suun Andersson, hust, 1/6 mtl
Nils Persson, hust, 1/6 mtl
Per Andersson, utgammal, fötter under dess barn?
Swen Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nils Lilla, hust
mtl
1723 Korpemåla 1723
Sune Andersson, hust ,1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Nils Lilla, hust
mtl Det ser ut att stå Knappsmåla i mtl, men placeringen av byn samt namnet på bönderna är vad som annars brukar gälla för Korpemåla.
1724 Korpemåla 1724
Sune (Swen?) Andersson, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Johansson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Nils Lilla, hust
mtl
1725 Korpemåla 1725
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Sven Kruslåck, hust, 1/6 mtl
Båtsm. vakant


1726 Korpemåla 1726
Suen Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm vakant
mtl
1727 Korpemåla 1727
Suen Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Kruslåck, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillia, ogift
mtl
1728 Korpemåla 1728
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swen Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillia ogift
mtl
1729 Korpemåla 1729
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl (not. Ovanför hust, står möjligen mor?)
Swen Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm Pär Lillia, ogift
mtl
1730 Korpemåla 1730
Sven Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl
Swän Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillia ogift
mtl
1731 Korpemåla 1731
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust, 1/6 mtl (vid hustruns namn står ”mor” noterat; gissar att det är Nils Pärssons mor som står som bondhustru)
Swen Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillia, hust
mtl
1732 Korpemåla 1732
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, hust*), 1/6 mtl (*verkar stå ”mor” vid bondhustruns namn, trol. Nils mor)
Sven Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm Pär Lillia, hust
mtl
1733 Korpemåla 1733
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/6 mtl, dess moder inhyses
Sven Kruslock, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillie, hust
mtl
1734 Korpemåla 1734
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/6 mtl, dess moder inhyses
Pigan Gertrud, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillia, hust
mtl
1735 Korpemåla 1735
Sune Finne, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/6 mtl, modern inhyses
Pigan Gertrud 1/6 mtl
Båtsm. Pär Lillia, hust
mtl
1736 Korpemåla 1736
Sune Finne, husts ,1/4 mtl
Nils Pärsson, singel, ¼ mtl
Pigan Giertrud Pärsdotter inhyses
Båtsm. Pär Lillia, hust
mtl
1737 Korpemåla 1737
Sune Finne, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, hust
mtl
1738 Korpemåla 1738
Sune Finne, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, husts
mtl
1739 Korpemåla 1739
Sune Finne, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, hust
Inhyses pigan Gertrud
mtl
1740 Korpemåla 1740
Sune Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, hust
mtl
1741 Korpemåla 1741
Sune Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, hust
mtl
1742 Korpemåla 1742
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl. Dess moder inhyses
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, hust
mtl
1743 Korpemåla 1743
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lillja, ogift
mtl
1744 Korpemåla 1744
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lillja, ogift
mtl
1745 Korpemåla 1745
Per Gummesson, hust ,1/4 mtl
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lillia ogift
mtl
1746 Korpemåla 1746
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lilja, ogift
mtl
1747 Korpemåla 1747
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lillja ogift
mtl
1748 Korpemåla 1748
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lilja, hust
mtl
1749 Korpemåla 1749
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lillja, hust
mtl
1750 Korpemåla 1750
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lillja, hust
mtl
1751 Korpemåla 1751
Pär Gummesson, hust ,1/4 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lilja, hust
mtl
1752 Korpemåla 1752
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1753 Korpemåla 1753
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig Ingred
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1754 Korpemåla 1754
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Sven Lillja, hust
mtl
1755 Korpemåla 1755
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1756 Korpemåla 1756
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1757 Korpemåla 1757
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lilja, hust
mtl
1758 Korpemåla 1758
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1759 Korpemåla 1759
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, 174 mtl
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1760 Korpemåla 1760
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Botil
Båtsm Swen Lilja, hust
mtl
1761 Korpemåla 1761
Pär Gumesson, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1762 Korpemåla 1762
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1763 Korpemåla 1763
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1764 Korpemåla 1764
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1765 Korpemåla 1765
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Anders
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Botill
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1766 Korpemåla 1766
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Anders piga Ingre (Ingre är noterad som dotter men kallas piga), 2 gossar, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Botill, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lillja, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Sune Pärsson, hust, utgammal utan bruk
mtl
1767 Korpemåla 1767
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Anders, 2 gossar, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter dotter (piga??) Botil, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lilja, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Sune Pärsson, hust, utgl, utan bruk
mtl
1768 Korpemåla 1768
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Anders, 2gossar, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Botill, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lillja, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Sune Pärsson, hust, utgamla, juta bruk
mtl
1769 Korpemåla 1769
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lillja, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1770 Korpemåla 1770
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, dotter Sara, 2 gossar, 2 flickor
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Peter, Håkan, 1 gosse, 2 flickor
b¨tsm Swen Lillja, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1771 Korpemåla 1771
And. Pärsson, singel, ¼ mtl, pig Sara
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan
Dess föräldrar inhyses, han utgammal 80 år
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1772 Korpemåla 1772
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan
Dess föräldrar inhyses, han utgammal 80 år
Båtsm. Swen Lillja, hust
mtl
1773 Korpemåla 1773
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Sara, 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla och bräckliga
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr. Håkan, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla och bräckliga
Båtsm. Swen Lilja, hust
mtl
1774 Korpemåla 1774
Anders P, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar, utgamla, inhyses
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan. Dess föräldrar, utgamla och bräckliga, inhyses
Båtsm. Swenn Lillja, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1775 Korpemåla 1775
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgl
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr Håkan. Dess föräldrar inhyses, utgamla och bräckliga
Båtsm. Vakant
mtl
1776 Korpemåla 1776
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr Håkan. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm vakant
mtl
1777 Korpemåla 1777
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Gume (res. Båtsm) piga Ingeborg. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr Håkan Piga Lena
Båtsm Nils Lillja, skriven för hemmansbruk i ?Högahult?
mtl
1778 Korpemåla 1778
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor, dess föräldrar inhyses, utgamla
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr Håkan, piga Lena
Båtsm Nils Lillaj, står för hemmansbruk i Högahult
mtl
1779 Korpemåla 1779
Anders Pärsson, hust, 174 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan, piga Lena
Båtsm. Nils Lillja skriven för hemmansbruk i Högahult
mtl
1780 Korpemåla 1780
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr Håkan och Jönns, pig. Lena
Båtsm. Nils Lillja skriven för hemmanbruk i Högahult
mlt
1781 Korpemåla 1781
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dr Håkan, Måns res. Båtsm., piga Lena
Båtsm. Nils Lillja, skräven för hemmansbruk i Högahult
mtl
1782 Korpemåla 1782
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Gumme, piga Giertrud
Petter Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan, piga Lena
Båtsm. Måns Lillja, ogift
mtl
1783 Korpemåla 1783
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Måns Lillja, ogift
mtl
1784 Korpemåla 1784
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Måns Lillja, ogift
mtl
1785 Korpemåla 1785
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Måns Lillja, ogift
mtl
1786 Korpemåla 1786
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lillja, ogift
mtl
1787 Korpemåla 1787
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm vakant
mtl
1788 Korpemåla 1788
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Johan Lillja, ogift
mtl
1789 Korpemåla 1789
Anders Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Båtsm. Johan Lillja, ogift
mtl
1790 Korpemåla 1790
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Giertru
Båtsm. Johan Lillja, ogift
mtl
1791 Korpemåla 1791
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Elin, 4? gossar
Båtsm. Johan Lillja, ogift
mtl
1792 Korpemåla 1792
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, pigan Elin
Båtsm. Johan Lillja, ogift
mtl
1793 Korpemåla 1793
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Lilja, ogift
mtl
1794 Korpemåla 1794
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus Lilia, hust
mtl
1795 Korpemåla 1795
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Peter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magn. Lilja, ogift
mtl
1796 Korpemåla 1796
Anders Persson, hust, ¼ mtl, son Petter, dotter Lena
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus Lilja, ogift
mtl
1797 Korpemåla 1797
Anders Persson, hust, ¼ mtl, son Peter
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus Lilja, ogift
mtl
1798 Korpemåla 1798
Anders Persson, hust, ¼ mtl, son Petter (abs)
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Magnus Lillja, hust
mtl
1799 Korpemåla 1799
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina
Peter Nilsson, hust, ¼ mtl, son Niclas
Båtsm. John Lilla, ogift
mtl
1800 Korpemåla 1800
Anders Persson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Stina
Petter Nilsson, hust, ¼ mtl, son Niclas
Båtsm. Johan? Lillja, ogift
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka