Mantalslängder för Grämnamåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Grämnamåla 1632
Päder och Matz i Gremundemåla
jb
1635 Grämnamåla 1635
Ingen bonde namngiven
jb
1638 Grämnamåla 1638
Oloff i Gremundamåla
jb
1640 Grämnamåla 1640
Oluff i Gremundamåla 1640
jb
1642 Grämnamåla 1642
Oluff i Gremundamåla
jb
1644 Grämnamåla 1644
Oluf i Giärmundamåla, hust
mtl
1645 Grämnamåla 1645
Oluff i Giärmundamåla, hust
mtl
1646 Grämnamåla 1646
Olof i Grämndamåla, hust
mtl
1647 Grämnamåla 1647
Staphan i Grämndamåla, singel
mtl
1648 Grämnamåla 1648
Staphan i Grämndamåla, singel
Olof Swand ibm, singel
mtl
1649 Grämnamåla 1649
Staphan i Grämndamåla, hust, 1 piga
mtl
1650 Grämnamåla 1650
Olof i Grämnamåla, hust
mtl
1651 Grämnamåla 1651
Änkan i Grämnamåla
mtl
1652 Grämnamåla 1652
Änkan i Grämnamåla, 1 son
mtl
1653 Grämnamåla 1653
Änkan Gunnil i Grämnamåla
Inhyses: Staphan i Grämnamåla, hust, utfattiga.
mtl
1654 Grämnamåla 1654
Änkan Gunnall i Grämnamåla
Staphan ibm, hust
mtl
1655 Grämnamåla 1655
Staffan i Grämnamåla 1655
mtl
1660 Grämnamåla 1660
Staphan, hust
mtl
1663 Grämnamåla 1663
Staffan i Germundemåla
jb
1664 Grämnamåla 1664
Staffan i Germundemåla
jb
1665 Grämnamåla 1665
Staphan i Germundamåhla
jb
1666 Grämnamåla 1666
Stefan i Gremundemåhla
jb
1667 Grämnamåla 1667
Staffan i Grämnamåla, hust
mtl
1668 Grämnamåla 1668
Staphan i Grämnamåla, hust
mtl
1669 Grämnamåla 1669
Staffan i Grämnamåla, hust
mtl
1670 Grämnamåla 1670
Staphan i Grämnamåla, hust
mtl
1673 Grämnamåla 1673
Staphan i Gremundemåla, hust
mtl SVAR
1675 Grämnamåla 1675
Staffan i Gremundemåla
jb
1676 Grämnamåla 1676
Staffan i Germundemåla
jb
1677 Grämnamåla 1677
Staphan i Gremondemåla
jb
1678 Grämnamåla 1678
Stephan i Gremundemåla
jb
1679 Grämnamåla 1679
Stephan i Gremundemåla
jb
1680 Grämnamåla 1680
Staffan i Gremnamåla
jb
1681 Grämnamåla 1681
Staffan i Grämnamåla, hust
mtl
1671 Grämnamåla 1681
Staphan, hust
mtl
1682 Grämnamåla 1682
Staffan i Grämnamåla, hust, 1 son
mtl
1685 Grämnamåla 1685
Staffan i Grämnamåla, hust, 1 son
Lars Matzon ibidem, hust
Swen i samma gård, hust


1686 Grämnamåla 1686
Staffan i Grämnamåla, hust, 2 söner
mtl
1687 Grämnamåla 1687
Staffan i Grämnamåla, hust, 2 söner
Båtsm Migell Tysk i samma gård
mtl
1688 Grämnamåla 1688
Staffan i Grämnamåla, hust, 2 söner
Båtsm. Michall Tysk, hust
mtl
1689 Grämnamåla 1689
Staffan i Grämnamåla, hust, 2 söner
Båtsm Michal Tysk i samma gård, hust
mtl
1690 Grämnamåla 1690
Staphan Andersson, hust, ¾ mtl, 2 söner
Båtsm. Michall Tysk, hust
mtl
1691 Grämnamåla 1691
Staffan Andersson, hust, 3/8 mtl, 1 son (bonden är ej inräknad, endast hustru och son, det finns en notering i v. kant om bonden, tror det står ”odugl.”)
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Michel Tysk, hust
mtl
1692 Grämnamåla 1692
Staffan Anderssons hustru, 3/8 mtl, 1 son (bonden står ej med i mtl, bara hustru och son)
Lars Staffansson, hust
Båtsm. Michel Tysk, hust
mtl
1693 Grämnamåla 1693
Pehr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michel Tysk, hust
mtl
1694 Grämnamåla 1694
Pehr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michel Tysk, hust
mtl
1695 Grämnamåla 1695
Pehr Staffansson, hust, 3/6
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michell Tysk, hust
mtl
1696 Grämnamåla 1696
Pehr Staffansson, hust, 3/( mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michell Tysk, hust
mtl
1697 Grämnamåla 1697
P. Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Mickel Tysk, hust
mtl
1698 Grämnamåla 1698
Pehr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nr 175 Michel Tysk, hust
mtl
1699 Grämnamåla 1699
Pehr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Mickel Tysk, hust
mtl
1700 Grämnamåla 1700
Pehr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Mickell Tysk, hust
mtl
1701 Grämnamåla 1701
Pehr Staff., hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Mickell Tysk, hust
mtl
1702 Grämnamåla 1702
Per St., hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michall Tysk, hust
mtl
1703 Grämnamåla 1703
Pehr, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Michell Tysk, hust
mtl
1704 Grämnamåla 1704
Per Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michall Tysk, hust
mtl
1705 Grämnamåla 1706
Per St., hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michell? Tysk, hust
mtl
1706 Grämnamåla 1706
Pähr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Mihall Tysk, hust
mtl
1707 Grämnamåla 1707
Per Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michall Tysk, hust
mtl
1708 Grämnamåla 1708
Pehr Staffansson, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michall Tysk, hust
mtl
1709 Grämnamåla 1709
Pähr ?Stensson?, hust, 3/8 mtl
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Michel Tysk, hust
mtl
1710 Grämnamåla 1710
Änkan 3/8 mtl, 1 dräng
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. ?Misfall? Tysk, hust (Michall??)
mtl
1711 Grämnamåla 1711
Änkan 3/8 mtl, 1 dräng
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. ?Ingall? Tysk, hust
mtl
1712 Grämnamåla 1712
Änkan 3;7 mtl, 1 dräng
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk
mtl
1713 Grämnamåla 1713
Lars Staffansson, hust, 1 son
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk
mtl
1714 Grämnamåla 1714
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl, 1 son
Jonn Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk
mtl
1715 Grämnamåla 1715
Lars, hust, 3/16 mtl
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Gume Tysk
mtl
1716 Grämnamåla 1716
Lars, hust, 3/8 mtl, 1 dotter, 1 piga
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, 1 dotter, dräng Carl
Båtsm. Gumme Tysk
mtl
1717 Grämnamåla 1717
Lars, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gume Tysk, hust
Förlåfv. Båtsm. Pähr Lång, bräcklig, hust
mtl
1719 Grämnamåla 1719
Lars, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk, hust
Förlåfv Båtsm. Pär Lång, hust
mtl
1720 Grämnamåla 1720
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl, 1 inhys
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Tysk


1721 Grämnamåla 1721
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
mtl
1722 Grämnamåla 1722
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk, båtsm. Skriven i Madesjö socken för gårds.
mtl
1723 Grämnamåla 1723
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk står för gård i Madesjö socken
mtl
1724 Grämnamåla 1724
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk brukar i Korpahult
mtl
1725 Grämnamåla 1725
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Gumme Tysk brukar i Korpahult Madesjö socken
mtl
1726 Grämnamåla 1726
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk brukar i Korpahult Madesjö socken
mtl
1727 Grämnamåla 1727
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gume Tysk, brukar i Korpahult Madesjö socken
mtl
1728 Grämnamåla 1728
Lars Staffansson, hust, 3/8 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk brukar i Korpehult Madesjö socken
Gamle bonden Lars Andersson, hust, inhyses
mtl
1729 Grämnamåla 1729
Lars Staffansson, hust, 3/16 mtl
Lars Andersson, hust, 3/16 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk brukar i Korpahult Madesjö socken
mtl
1730 Grämnamåla 1730
Lars Staffansson, hust, 3/16 mtl, son Petter
Lars Andersson, hust ,3/16 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/? mtl
Båtsm. Gumme tysk brukar i Korpahult Madesjö socken
mtl
1731 Grämnamåla 1731
Petter Larsson, hust, 3/16 mtl
Lars Andersson, hust, 3/16 mtl
Carl Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gume Tysk brukar i Korpahult Madesjö socken
Gamle bonden Lars Staffansson är 80 år gammal
mtl
1732 Grämnamåla 1732
Petter Larsson, hust (trol mor, ej hust, se not.), 3/16 mtl
Lars Andersson, hust, 3/16 mtl
Carl Carlssons änka, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk, brukar i Korpahult Madesjö socken
mtl
1733 Grämnamåla 1733
Pär Larsson, hust, 3/8 mtl
(Lars Anderssons namn har strukits över)
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Gumme Tysk brukar i Korpahult i Madesjö socken
mtl
1734 Grämnamåla 1734
Petter Larsson, hust, 3/8 mtl
Nils Jonsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Gumme Tysk brukar i Korpahult i Madesjö socken
mtl
1735 Grämnamåla 1735
Pär Larsson, hust, 3/8 mtl
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Gumme Tysk brukar Korpahult i Madesjö socken
mtl
1736 Grämnamåla 1736
Pär Larsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm vakant
mtl
1737 Grämnamåla 1737
Pär Larsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Nills Jönsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Tysk, brukar härledes
mtl
1738 Grämnamåla 1738
Pär Larsson Tysk, hust, 3/8 mtl
Nils Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Båtsm. Pär Tysk brukar härledes.
mtl
1739 Grämnamåla 1739
Pär Tysk, hust, 3/8 mtl
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Båtsm. Pär Tysk brukar härstädes.
mtl
1741 Grämnamåla 1741
Pär Tysk, hust, 3/8 mtl
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Båtsm Pär Tysk brukar här i gården
mtl
1742 Grämnamåla 1742
Håkan Carlsson 3/8 mtl, singel (Pär Tysk är överstruken)
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Tysk, hust
mtl
1743 Grämnamåla 1743
Håkan Carlsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Tysk, hust
mtl
1744 Grämnamåla 1744
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pärs änka, 3/16
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Grämnamåla 1745
Håkan Karlsson, hust, 3/16 mtl
Pers änka, 3/16 mtl
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Grämnamåla 1746
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pär änka, 3/16 mtl
Nils Jönsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1747 Grämnamåla 1747
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Pärs Änka, 3/16 mtl
Nils Jönsson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1748 Grämnamåla 1748
Håkan Carlsson, hust, 3/8 mtl
Nils Jönsson, singel, 1/8 mtl
Swen Persson, 1hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1749 Grämnamåla 1749
Håkan Carlsson, hust, 3/8 mtl
Nils Jönsson, singel, 1/8 mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1750 Grämnamåla 1750
Carl Pärsson, hust, 3/8 mtl, piga Karin
Nils Jönsson, singel, 1/8 mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Tysk, ogift
mtl
1751 Grämnamåla 1751
Carl Pärsson, hust, 3/8 mtl
Nils Jönsson, singel, 3/8 mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Tysk, ogift
mtl
1752 Grämnamåla 1752
Carl Pärsson, singel, 3/8 mtl, piga Anna
Truls Pärsson, hust, 1/8 mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Tysk, ogift
mtl
1753 Grämnamåla 1753
Carl Pärsson 3/8 mtl, bor i Alsjökulla
Truls Pärsson, hust, 3/8 mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Tysk, hust
mtl
1754 Grämnamåla 1754
Carl Pärsson 3/8 mtl bor i Alsjökulla
Håkan Jönsson, 3/16 mtl bor i Karamåla
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Tysk, hust
mtl
1755 Grämnamåla 1755
Carl Pärsson, 3/8 mtl, bor i Alsjökulla. Son Nils
Håkan Jönsson 3/16 mtl bor i Karamåla
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Tysk, hust
mtl
1756 Grämnamåla 1756
Carl Pärsson 3/8 mtl bor i Alsjökulla, son Nils.
Håkan Jönsson 3/1 6 mtl bår i Karamåla
Swän Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Pär Tysk, hust
mtl
1757 Grämnamåla 1757
Carl Pärsson, 3/8 mtl, bor i Alsjökulla, son Nils
Håkan Jönsson, 3/16 mtl, bor i Karamåla
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
Afsk. Dito Pär Tysk, hust, han bräcklig, juta av jorden
mtl
1757 Grämnamåla 1757
Carl Pärsson, 3/8 mtl, bor i Alsjökulla, son Nils
Håkan Jönsson, 3/16 mtl, bor i Karamåla
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
Afsk. Dito Pär Tysk, hust, han bräcklig, juta av jordenNils Pärsson, hust, ¼ mtl, pig Karin
Jon Månsson, hust, ¼ mtl, pig Karin
mtl
1758 Grämnamåla 1758
Lars Pärsson, singel, 3/8 mtl, piga Märta
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1759 Grämnamåla 1759
Lars Pärsson, hust, 3/8 mtl, dräng Carl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, pig. Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1760 Grämnamåla 1760
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl
Carl Pärsson, singel, 3716 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Hindrich Tysk, hust
mtl
1761 Grämnamåla 1761
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl
Carl Pärsson, singel, 3/16 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, pigan Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Hind. Tysk, hust
mtl
1762 Grämnamåla 1762
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl
Carl Pärsson, singel, 3/16 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1763 Grämnamåla 1763
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl
Carl Pärsson, singel, 3/16 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärson, singel, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1764 Grämnamåla 1764
Lars Persson, singel ,3/16 mtl
Carl Persson, hust, 3/16 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Persson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Grämnamåla 1765
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl
1766 Grämnamåla 1766
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, inhyses Ingred utgl
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärson, hust, 3/16 mtl, 2 inhyses
Båtsm. Vakant
mtl Grämnamåla sid 354 omnämnes Ingre hos Anders Pärsson
1767 Grämnamåla 1767
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, piga Ingre utgammal
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm vakant
mtl
1768 Grämnamåla 1768
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, piga Ingre utgammal
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm vakant
mtl
1769 Grämnamåla 1769
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, inhyses Ingre, utgammal
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Persson, hust, 3/16mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm vakant
mtl
1770 Grämnamåla 1770
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, inhyses Ingre utgammal
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm vakant
mtl
1771 Grämnamåla 1771
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, pig Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Ref. båtsm. Pär Gröning, hust
Båtsm vakant
mtl
1772 Grämnamåla 1772
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, pigan Maja
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, pig Stina
Swän Pärsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Vakant
mtl
1773 Grämnamåla 1773
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, piga Maija
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Cajsa, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Swen Pärsson, hust, 3/16 mtl, son Pär, 1 gosse
Båtsm vakant
mtl
1774 Grämnamåla 1774
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, piga Maja
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Caisa, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, singel, 3/16 mtl
Dess föräldrar, han bräcklig och utgammal
Båtsm Pär Swensson Tysk brukar här i gården
Änkan Annika inhyses, utfattig
mtl
1775 Grämnamåla 1775
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, piga Caisa
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1gosse, 3 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, pig Stina
Pär Swensson, singel, 3/16 mtl, dess föräldrar inhyses utgamla
Båtsm. Pär Swensson Tysk brukar här i gården
Änkan Annika, utfattig, inhyses
mtl
1776 Grämnamåla 1776
Lars Pärsson, singel, 3/16 mtl, piga Caisa
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, singel, 3/16 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Swensson Tysk brukar här i gården
mtl
1777 Grämnamåla 1777
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, singel, 3/16 mtl, piga Ingred
Båtsm. Vakant
mtl
1778 Grämnamåla 1778
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Ingar
Båtsm vakant
mtl
1779 Grämnamåla 1779
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Botil
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Håkan Tysk, ogift, 1 flicka.
mtl
1780 Grämnamåla 1780
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Båtsm Håkan Tysk, hust
mtl
1781 Grämnamåla 1781
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hust
mtl
1782 Grämnamåla 1782
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Carl Pehrsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hust
mtl
1783 Grämnamåla 1783
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nillsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hust
mtl
1784 Grämnamåla 1784
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hust
mtl
1785 Grämnamåla 1785
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hustrun sjuk och bräcklig, 1 flicka
mtl
1786 Grämnamåla 1786
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Svensson, hust, 3/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hustrun sjuklig
mtl
1787 Grämnamåla 1787
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1788 Grämnamåla 1788
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, inhyses Stina sjuk och bräcklig
Pär Swensson, hust, 3/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Tysk, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1789 Grämnamåla 1789
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, inhyses Stina, sjuk och bräcklig
Pär Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Håkan Tysk, hustrun sjuk och bräcklig
mtl
1790 Grämnamåla 1790
Lars Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Jonas Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Stina
Pär Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1791 Grämnamåla 1791
Lars Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Nilsson arvingar 3/16 mtl, pigorna botill och Stina
Pehr Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Anders Tysk, ogift
mtl
1792 Grämnamåla 1792
Lars Persson, hust, 3/16 mtl
Jonas Nilssons arvingar, 3/16 mtl, pigorna Botil och Stina
Per Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Anders Tysk, ogift
mtl
1793 Grämnamåla 1793
Lars Pehrsson, hust, 3/16 mtl, dotter Stina
Jonas Nilssons arvingar, 3/16 mtl, pigorna Botill och Stina
Petter Swensson, hust, 3/8? mtl
Båtsm. Anders Frisk?, hust
mtl
1794 Grämnamåla 1794
Lars Pehrsson, singel, 3/16 mtl, dotter Stina
Jöns Nilssons arvingar, 3/16 mtl, dr Jonas, pigor Botill och (dolt namn)
Petter Swensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Anders Frisk, ogift
mtl
1795 Grämnamåla 1795
Lars Persson, singel, 3/16 mtl, dotter Stina
Jöns Nilssons arvingar, 3/16 mtl, dräng Jonas, pigor Botill och Stina
Peter Svensson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Anders Frisk, ogift
mtl
1796 Grämnamåla 1796
Lars Pehrsson, singel, 3/16 mtl, dotter Stina
Jöns Nilssons arvingar, 3/16 mtl, dr Jonas, pigor Botill och Stina
Petter Swensson, hust, 3/8 mtl, dotter Gertrud
Båtsm. Anders Frisk, ogift
mtl
1797 Grämnamåla 1797
Lars Persson, singel, 3/16 mtl, pigan Maria
Jöns Nilssons arvingar, 3/16 mtl, dr Jonas, pigor Botill och Stina
Pehr Swensson, hust, 3/8 mtl, dotter Gertrud
Båtsm. Anders Frisk, ogift
mtl
1798 Grämnamåla 1798
Lars Persson, singel,3/16 mtl, piga Catarina
Jan Nilssons arvingar, 5/32 mtl, dr Jonas, pigor Botill och Stina
Per Svensson, hust, 13/42 mtl, dotter Gjertru
Båtsm Anders Frisk, hust
mtl
1799 Grämnamåla 1799
Lars Pehrsson, singel, 3/16 mtl, piga Christina, 1 gosse
Jonas Nilssons arvingar, 5/32 mtl, dr Jonas, pigorna Botil och Stina
Pehr Swänsson, hust, 13/32 mtl, dr Måns, dotter Gjertrud, 1 gosse
Båtsm. Anders Tysk, hust
mtl
1800 Grämnamåla 1800
Lars Persson, singel, 3/16 mtl, piga Ingeborg, 1 gosse
Jonas Jaensson, hust, 5/32 mtl, dess svärmor inhyses, utgammal, 2 gossar, 1 flicka
Per Svensson, hust, 13/64 mtl
Måns Mattisson, hust, 13/64 mtl, pigan Stina
Båtsm. Anders Tysk, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka