Mantalslängder för Sävsjö, Arby
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Sävsjö 1633
Swen i Sävsjö (har tidigare stått Brodhe, men namnet är överstruket)
jb
1635 Sävsjö 1635
Ingen bonde namngiven
jb
1638 Sävsjö 1638
Saknas i jordeboken?
jb
1642 Sävsjö 1642
Suen i Sävsjö
jb
1644 Sävsjö 1644
Swen i Sävsjö, hust, 1 son, 1 hemman
mtl
1645 Sävsjö 1645
Suen i Sävsjö, hust, 1 son, 1 hemman
knekt Nils Suensson, hust
mtl
1646 Sävsjö 1646
Swän i Sävsjö, hust, 2 söner
Knekt Nils Suänsson ibidem finns i Klippingsbo i Vissefjärda
mtl
1647 Sävsjö 1647
Sven i Sävsjö, hust, 1 son, 1 hemman
mtl
1648 Sävsjö 1648
Brode i Sävsjö, hust
mtl
1649 Sävsjö 1649
Brode i Sävsjö, hust, 1 hemman
mtl
1650 Sävsjö 1650
Brode i Sävsjö, hust
Olof ibidem, hust
mtl
1651 Sävsjö 1651
Brode i Sävsjö, hust
Oloff i samma gård, hust
Svän Swensson ibdem, 1 dräng
mtl
1652 Sävsjö 1652
Brode i Sävsjö, hust
Oloff i samma gård, hust
Swän Swänsson ibidem, singel, bor i Träkniv.
mtl (Inte säker på att jag uppfattat uppgiften om Sven Svensson korrekt)
1653 Sävsjö 1653
Brode i Sävsjö, hust, 1 piga
Oluf Swensson ibidem, hust
mtl
1654 Sävsjö 1654
Brodde i Sävsjö, hust
Oluf Svensson, hust, ibm
mtl
1655 Sävsjö 1655
Brodde i Sävsjö, hust
Olof Swänsson ibm, hust
mtl
1660 Sävsjö 1660
Olof Svensson i Sävsjö, hust
Brodde i samma gård, hust (bara hustrun inräknad, i kanten står noterad att ”Brodde är borttagnen och helt eländig”), 2 fattiga
mtl
1663 Sävsjö 1663
Brode i Sävsjö
jb
1664 Sävsjö 1664
Brode i Sävsjö
jb
1665 Sävsjö 1665
Ingen bonde angiven
jb
1666 Sävsjö 1666
Brode? i Sävsjö
jb
1667 Sävsjö 1667
Broddes hustru i Sävsjö (notering: ?mannen? krympling)
Peder Svensson, singel (notering: hustrun för)
Olof i samma gård, hust
mtl
1668 Sävsjö 1668
Änkan i Sävsjö
Jon dräng
(klammer mellan änkan och Jon)
Olof Svensson i samma gård, hust
Pär Löff i samma gård, singel
mtl
1669 Sävsjö 1669
Änkan i Sävsjö
Oluff i samma gård, hust
Per Löff i samma gård, hust
mtl
1670 Sävsjö 1670
Jon Gumme i Sävsjö, hust
Olof Sunesson i samma gård, hust, 2 fattiga
mtl
1671 Sävsjö 1671
Jon i Sävsjö, hust
Olof i samma gård, hust, 2 utfattiga
mtl
1673 Sävsjö 1673
Joon Gumme i Sävsjö, hust
Oluf i samma gård
mtl SVAR
1675 Sävsjö 1675
Bonde i Sävsjö
jb
1676 Sävsjö 1676
Bonde i Sävsjö
jb
1677 Sävsjö 1677
Oluf i Sävsjö
jb
1678 Sävsjö 1678
Oluf i Sävsjö
jb
1679 Sävsjö 1679
Oluf i Sävsjö
jb
1680 Sävsjö 1680
Oluf och Joen i Sävsjö
jb
1681 Sävsjö 1681
Jon Gumme, hust
Olof i samma gård, hust, 1 son
mtl
1682 Sävsjö 1682
Jonn Gumme, hust, i Sävsjö
Olof i samma gård, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1685 Sävsjö 1685
båtsm. Jonn i Sävsjö, hust
båtsm. Carl i samma gård, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1686 Sävsjö 1686
Båtsm. Jonn Gummesson i Sävsjö, hust
Båtsm Carl i samma gård, hust
Anders, hust, i samma gård
mtl
1687 Sävsjö 1687
Båtsm. Jonn i Sävsjö, hust
Anders, hust, och Carl, hust, i samma gård
mtl
1688 Sävsjö 1688
Anders, hust, och Carl, hust, i Sävsjö
båtsm. Jonn Gumme i samma gård
mtl
1689 Sävsjö 1689
Anders O i Sävsjö, hust
Carl, hust, i samma gård
båtsm. Jon Gumme i samma gård, hust
mtl
1690 Sävsjö 1690
Jon Gummesson, hust, ½ mtl
Anders Olsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Elias Stuut
mtl
1691 Sävsjö 1691
Jonn Gummesson, hust, ½ mtl
Anders Olofsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Elias Stuut
mtl
1692 Sävsjö 1692
Jon Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Olofsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm Elias N Skuut, hust
mtl
1693 Sävsjö 1693
Jon Gummesson, hust, ½ mtl
Anders Olofsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Elias N Stuut, hust
mtl
1694 Sävsjö 1694
Joan Gummesson, hust, ½ mtl
Anders Olofsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Elias? Nilsson Stuut, hust
mtl
1695 Sävsjö 1695
Jonn Gummesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Anders Olufsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Elias Stutz?, hust
mtl
1696 Sävsjö 1696
Jon Gummesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Anders Olufsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Bror Joansson
mtl
1697 Sävsjö 1697
Jonn Gummesson, hust, ½ mtl
Bror Olufsson, singel, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Bror Jonnson (ingen person antecknad)
mtl
1698 Sävsjö 1698
Jonn Gummesson, hust, ½ mtl (not i kanten: dotter nämnd 15 år)
Bron Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust ,1/4 mtl
båtsml 213 Bron Jonnsson
mtl
1699 Sävsjö 1699
Jonn Gumesson, hust, ½ mtl
Bron Olsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Bron Jonnsson
mtl
1700 Sävsjö 1700
Jonn Gummessons hustru (bonden står ej med i mtl), ¼ mtl, 1 dräng
Bron Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Bron Jonsson, singel, ¼ mtl
mtl
1701 Sävsjö 1701
Jonn Gummessons änka, ¼ mtl, 2 söner
Bron Olufsson, signel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Bron Jonnsson, hust, ¼ mtl
båtsm Oluf Spelman
mtl
1702 Sävsjö 1702
Jonns änka, ¼ mtl
Bron Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 fattig
Bron Jonnsson, singel, ¼ mtl
Oluf Spelman
mtl
1703 Sävsjö 1703
Joans änka, ¼ mtl, 1 son, 1 piga
Broon Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Broon Jonnsson, singel, ¼ mtl
båtsm. Oluf Speelman, hust
mtl
1704 Sävsjö 1704
Jonns änka, ½ mtl, 2 söner
Bron Olufsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
båtsm Oluf Spelman, hust
mtl
1705 Sävsjö 1705
Bron Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Bron Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Bron och Lars har en dräng tillsammans
båtsm. Oluf Spelman, hust
mtl
1706 Sävsjö 1706
Bron Olsson, hust, ¼ mtl, 1 inhys
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Broon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Olof Spehlman, hust
mtl
1707 Sävsjö 1707
Bro Olsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses, 2 utfattiga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Broo Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
båtsm Ouf Stahlman, hust
mtl
1708 Sävsjö 1708
Broo Olofsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Boo Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Olof Stahlman, hust
mtl
1709 Sävsjö 1709
Bro Olufsson, hust, ¼ mtl, 1 inhyses kvinna
Karl Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Bro Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Oluf Spelman, hust
mtl
1710 Sävsjö 1710
Broo Olufsson, hust, ¼ mtl
Carl Nilssons änka (Carl Nilsson är död), ¼ mtl, 1 son
Broe Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Oluf Spelman, hust (60 skrivet invid hustruns namn)
mtl
1711 Sävsjö 1711
Bro Olofsson, hust, ¼ mtl
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Broo Jönsson, hust, ¼ mtl
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Gumme Stahlman, hust
mtl
1712 Sävsjö 1712
Broo Olufsson, hust, ¼ mtl
Änkan ¼ mtl, 1 son
Broo Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnson, hust, ¼ mtl
båtsm. Gume Spelman, hust
mtl
1713 Sävsjö 1713
Broo Olufsson, hust, ¼ mtl
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Broo Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Gume Spelman, hust
mtl
1714 Sävsjö 1714
Bron Olsson, hust, ¼ mtl
Änkan Botill, ¼ mtl, 1 son
Broe Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Gumme Spelman, hust
mtl
1715 Sävsjö 1715
Änkan Botil, ¼ mtl, 1 son
Broe Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Broe Olsson, hust, ¼ mtl
båtsm Spelman vakant?
mtl
1716 Sävsjö 1716
Änkan Botill ¼ mtl, son Olof
Bron Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, /4 mtl
Bror Olsson, hust, ¼ mtl
bårsm. Sperlman
mtl
1717 Sävsjö 1717
Änkan hustru Botill, ¼ mtl
Broe Jonnsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Broe Olsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Olof Spelman
mtl
1718 Sävsjö 1718
Änkan Botell, ¼ mtl
Broo Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Broo Olufsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Spelman
mtl
1721 Sävsjö 1721
Anderssons Botel (anm: änka?), ¼ mtl, 1 son
Broo Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Broo Ohlsson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Sävsjö 1722
Bro Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Bro Olsson, hust, ¼ mtl
Olof Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm Håkan Spelman, ogift
mtl
1723 Sävsjö 1723
Bro Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, singel, ¼ mtl
Bro Olsson, hust, ¼ mtl
Sven Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Spelman, ogift
mtl
1724 Sävsjö 1724
Broe Jonsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Broe Olsson, hust, ¼ mtl
Sven Carlsson, singel, ¼ mtl
båtsm. Håkan Spelman, ogift
mtl
1724 Sävsjö 1724
Börje Jönsson, hust
Lars Jonsson, singel, 1 dotter
Broe Olsson, hust
Swen Carlsson, singel, 1 piga
rgd
1725 Sävsjö 1725
Broe Jonsson, hust ,1/4 mtl, 1 dotter
Lars Jonsson, singel, ¼ mtl
Broe Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
båtsm Håkan Spelman, ogift
Pigan Kajsa Andersdotter
mtl
1726 Sävsjö 1726
Broe Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Broe Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Sven Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Spelman, ogift
mtl
1727 Sävsjö 1727
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jaen, 1 dotter
Lars Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Bron Ohlssons änka, ¼ mtl, 1 dotter, dräng Jöns
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Spelman, hust
mtl
1728 Sävsjö 1728
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Broe Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon, 1 dotter
Broes änka, ¼ mtl, dräng Jöns
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Håkan Spelman, hust
mtl
1729 Sävsjö 1729
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon, 1 dotter
Lars änka, ¼ mtl, dräng Håkan
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
bondeänkan Gunill
Båtsm. Håkan Spelman, hust
mtl
1730 Sävsjö 1730
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Spelman, hust
bonden Swen Pärsson, har incurabel sjukdom
Bondeänkan Gunnil, utfattig
mtl
1731 Sävsjö 1731
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Spelman, hust
bondeänkan Gunnil, utfattig
bonden Sven Pärsson har incurabel sjukdom
mtl
1732 Sävsjö 1732
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Jöns Gertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl
bondeänkan Gunill, utfattig
båtsm Håkan Spelman, hust
bonden Sven Pärsson har en incurabel sjukdom
mtl
1733 Sävsjö 1733
Broe Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Sven Carlsson, hust, ½ mtl, 1 piga
bondeänkan Gunnil, utfattig
båtsm. Håkan Spelman, hust
bonden Sven Pärsson har incurabel sjukdom
mtl
1734 Sävsjö 1734
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jon, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Sven Carlsson, hust, ½ mtl
bondeänkan Gunill utfattig
båtsm. Håkan Spelman, hust
bonden Sven Pärsson sjuk och utfattig
mtl
1735 Sävsjö 1735
Broe Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Pär, 1 piga
båtsm. Håkan Spelman, hust
bonden Sven Pärsson sjuk och fattig
mtl
1736 Sävsjö 1736
Bron Jonsson, hust ,1/4 mtl
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Karlsson, hust, ½ mtl, dräng Hindrik
båtsm. Håkan Spelman, hust
bonden Swen Pärsson sjuklig
mtl
1737 Sävsjö 1737
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Spelman, hust
mtl
1738 Sävsjö 1738
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Anders
båtsm. Håkan Spelman, hust
mtl
1739 Sävsjö 1739
Bron Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swän Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Swen
båtsm Håkan Stahlman, hust
mtl
1740 Sävsjö 1740
Bron Jonssons änka, ¼ mtl, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Swen
båtsm. Håkan Stahlman, hust
mtl
1741 Sävsjö 1741
Brons änka ¼ mtl, 1 dotter
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swän Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Swen
båtsm. Håkan Stalman, hust
mtl
1742 Sävsjö 1742
Brons änka, ¼ mtl, son Pär, 1 dotter
Jöns Gertonsson, hust, ¼ mtl
Swän Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Anders
båtsm. Håkan Stulman, hust
mtl
1743 Sävsjö 1743
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Jöns Gertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Swen
båtsm. Stalman vakant
mtl
1744 Sävsjö 1744
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Jöns Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Swen
båtsm Stalman vakant
mtl
1745 Sävsjö 1745
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Jöns Jertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Anders
båtsm. Stalman vakant
mtl
1746 Sävsjö 1746
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Jöns Jertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, dräng Anders
båtsm. Spelman vakant
mtl
1747 Sävsjö 1747
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Jöns Jertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ½ mtl, son Carl, dräng Hindrich
båtsm. Spelman vakant
mtl
1748 Sävsjö 1748
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Spelman vakant
gamle bonden Jöns Jertonsson, hust, han bräcklig
mtl
1749 Sävsjö 1749
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl och Piga Karin
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Stalman, vakant
gamle bonden Jon Gertonsson, hust, han bräcklig
mtl
1750 Sävsjö 1750
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Sven Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl hälftenbonde, piga Kristin f.m (fästmö?)
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Spelman ogift
gamle bonden Jon Gertonsson, hust, han bräcklig
mtl
1751 Sävsjö 1751
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Spehlman, ogift
gamle bonden Jöns Giertsson, hust, han utgammal
mtl
1752 Sävsjö 1752
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nils Erlandsson, hust ,1/4 mtl
båtsm. Swen Stalman ogift
mtl
1753 Sävsjö 1753
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
båtsm. Swen Stalman, ogift
mtl
1754 Sävsjö 1754
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
Fogdetjänare And. Håkansson, singel
båtsm Swen Stahlman, ogift
mtl
1755 Sävsjö 1755
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl?
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Fogdetjänaren And Håkansson, singel
båtsm. Swen Stalman, ogift
mtl
1756 Sävsjö 1756
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Karl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, piga Kirstin
Fogdetjänaren Anders Håkansson, singel
båtsm. Swen Spelman, hust
mtl
1757 Sävsjö 1757
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Stalman, hust
mtl
1758 Sävsjö 1758
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl, dotter Marga
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Stahlman, hust
mtl
1759 Sävsjö 1759
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl, dotter Marga
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
båtsm. Swen Spelman, hust
mtl
1760 Sävsjö 1760
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl, dotter Marge
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Stalman, hust
mtl
1761 Sävsjö 1761
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, dotter Maja
Carl Swensson, singel, 1/8 mtl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Spelman, hust
mtl
1762 Sävsjö 1762
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Bror
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, 1/8 mtl, dotter Maja
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Stalman, husts
mtl
1763 Sävsjö 1763
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Bron
Måns Nilsson, singel, ¼ mtl
Swen Carlssons änka 1/8 mtl, son Lars, dotter Maja
Sarl (sic!) Swänsson, hust, 1/8 mtl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Stalman, hust
mtl
1764 Sävsjö 1764
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Bron
Måns Nilsson, singel, ¼ mtl
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Spelman, hust
mtl
1765 Sävsjö 1765
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Bror
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Swen Spelman, hustd
mtl
1766 Sävsjö 1766
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Bror
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Swensson singel, 1/8 mtl, piga Maja, inhyses ?Ma…??
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, piga Kierstin
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, son Erland
båtsm. Swen Spelman, hust
Inhyses Pär Månsson, hust, utfattiga
Inhyses Jöns Gertsson?, hust, utfattiga
inhyses änkan Anna, Segre, Kierstin, utfattiga
inhyses qwinfolket Kierstin, utfattig
mtl Sid 362 omnämns Lars Swenssons moder, har undantag, utgammal
Omnämns inhyses Pär Månsson och dess hustru, arbetsföra
omnämns inhyses Jöns Gertsson och dess hustru, utgamla har undantag
omnämns inhyses änkan Kierstins dotter Bottil fyllt 15 år
omnämns Måns Nilssons son Nils, fyllt 15 år.
1767 Sävsjö 1767
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Bron, 2 flickor
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, son Erland, 2 gossar, 3 flickor
båtsmm. Swen Stalman, hust, 4 gossar
Couperdie båtsm. Sven Fagerström, hust
Inhyses Pär Månsson, hust, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Jöns Gertsson, hust, 1 gosse, utfattiga
Inhyses änkan Anna, utfattig
inhyses änkan Segrid, Kierstin, utfattiga
mtl
1768 Sävsjö 1768
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl, son Swen, 2 flickor
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son N.. (Nils?), 2 gossar, 2 flickor
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal
Nils Erlandsson, hust, 1/8 mtl, son Erland, 2 gossar, 3 flickor
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
båtsm. Swen Stalman, hust, 4 gossar
Coupverdiebåtsman Sven Fagerström, hust
Inhyses Pär Månsson, hust, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Jöns Gertsson, hust, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Änkan Anna, utfattig
Inhyses änkan Segre, Kierstin, utfattiga
mtl
1769 Sävsjö 1769
Olof Nilsson, hsut, ¼ mtl, son Bror, 2 flickor
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, 2 gossar, 2 flickor
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, modern inhyses, utgammal
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, son Erland, piga Botilla, 2 gossar, 3 flickor
båtsm. Swen Spelman, hust, 4 gossar
Swen Fagerström, couph.karl, hust
Inhyses Pär Månssons änka, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Jöns Gertsson, hust, 1 gosse, utfattiga
Inhyses änkan Anna, Segri, Kierstin, utfattiga
mtl
1770 Sävsjö 1770
Bron Olsson, singel, ¼ mtl
dess föräldrar, han utgammal
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Lars Persson, singel, 1/8 mtl, piga Maja. Dess mor, utgammal
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, son Erland
båtsm. Swen Stalman, hust, 4 gossar
Couperdie karl Swen Fagerström, han ”för cicro”?? (ska nog vara Carlscrona)
Inhyses Pär Månssons änka, 1 gosse, utfattiga
Inhyses Jöns Giertsson, hust, 1 son, utfattiga
mtl
1771 Sävsjö 1771
Bron Olsson, singel, ¼ mtl
dess föräldrar inhyses, utgamla
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, son Erland, piga Kierstin
Båtsm. Swen Stalman, hust, 4 gossar
Inhyses Swen Fagerström, hust, han couph.karl å CarlsCrona
Inhyses Jöns Giertsson, hust, utfattiga
mtl
1772 Sävsjö 1772
Bron Olsson, hust, ¼ mtl, dräng Swenn
dess föräldrar inhyses, han utgammal
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Erlandsson, hust, ¼ mtl, son Erland, piga Kierstin
båtsm. Swen Spelman, hust, 4 gossar
Swen Fagerström, hust, couph.karl i Karlskrona
Inhyses Jöns Giertsson, hust, utfattiga
mtl
1773 Sävsjö 1773
Bror Olsson, hust, ¼ mtl
dess föräldrar inhyses, utgamla, intet bruk
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, 3 gossar,3 flickor
Lars Svensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, sjuk
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar,1 flicka
Nils Erlandsson, hust, 1/8 mtl, son Erland, 3 gossar, 1 flicka
båtsm. Swen Spelman, hust, 4 gossar, 1 flicka
Swen Fagerström, hust, han couphardiekarl i Karlskrona
Inhyses Jöns Gertsson, hust, utfattiga, son Gerdt 17 år
mtl
1774 Sävsjö 1774
Bron Ohlsson, hust, ¼ mtl
dess föräldrar inhyses, utgamla, dotter Gunnill
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, dotter Stina, 3 gossar, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Erland, 3 gossar, 1 flicka
båtsm. Swen Spelman, hust, 4 gossar
Swen Fagerström, hust, han coophardiekarl ska i Karlskrona
Inhyses Jöns Giertsson, hust, han utgammal och blind. Son Gert.
mtl
1775 Sävsjö 1775
Bron Ohlsson, hust, ¼ mtl
dess föräldrar, utgamla, dottern Gunnill
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Lars Svensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses utgammal
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Erland, 3 gossar, 1 flicka
båtsm. Swen Spelman, hust, 4 gossar
afsk. Båtsm. And. Ungar, hust, intet bruk
Coophardiekarl Swen Fagerström, hust, han skr. i Carlscrona
Inhyses Jöns Giertsson, hust, utgamla, har undantag, son Giert
mtl
1776 Sävsjö 1776
Bron Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Gunil
dess föräldrar inhyses, utgamla
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Gert, 3 gossar, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, dess mor inhyses, blind
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Peter, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gossar
Coopverdiekarl Sven Faterström, hust, han skr i Carlscrona
affsk båtsm Anders Unger, hust, han bräcklig, intet bruk
Inhys Jöns Giertsson, hust, utgamla, har undantag
mtl
1777 Sävsjö 1777
Bron Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Gunnill
dess föräldrar, utgamla
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, son Nils, dräng Jost?, 3 gossar, 1 flicka
Lars Svensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Petter, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Sven Spelman, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Doophardiekarl Sven Fagerström, hust, han skr i Carlscrona
Afsk båtsm Anders Unger, hust, han bräcklig, intet bruk
Inhyses Jöns Giertsson, hust, utgamla, har undantag
mtl
1778 Sävsjö 1778
Bron Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Gunnill
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Gert
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Swensson, hust ,1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Pär, dotter Maja
båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gossar
Cooprardiekarlen Sven Fagerström, hust, han skr i Carlskrona
Inhyses Anders Unger, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Jöns Gertsson, hust, bräckliga och utfattiga.
mtl
1779 Sävsjö 1779
Bror Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Gunnill
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Jert
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtll, son Pär, dotter Maja
Båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gossar
Coophardiekarl Sv. Fagerström, hust, han skr i Carlscrona
Inhsyes Anders Unger, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Sävsjö 1780
Bror Ohlsson, hust, ¼ mtl, piga Gunill
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja, 1 gosse
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Pär, dotter Maja, piga elin
båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gossar
Inhsyes Änkan Sissa, utgammal, son Jert
Coopherdiekarl Sven Fagerström, hust, han skr i Carlscrona
Inhyses Anders Unger, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Sävsjö 1781
Bror Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, hust, 1/8 mtl
Måns Nilsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, son Pär dotter Maja
båtsm Swen Spelman, hust, 3 gossar
Inhyses Änkan Sissa, utgammal, har undantag, son Gert
Coophardie karl Swen Fagerström, hust, han skr i Carlskrona
Inhyses Anders Unger, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1782 Sävsjö 1782
Bror Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Måns Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Maja
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Swen, 2 gossar, 2 flickor
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Maja
båtsm Spelman vakant
Res. båtsm. Pär Pärsson, ogift
Inhsyes änkan Sissa, utgammal, son Jert bräcklig och utfattig
afsk. båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gossar, gamla, utfattiga
Coophardie karl Sven Fagerström, hust, han skriven i Karlskrona
inhyses Anders Unger, hust, bräckliga, utgamla
mtl
1783 Sävsjö 1783
Bror Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, dräng Pär, piga Maja
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Swen, 2 gossar, 1 flicka
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, drängar Pär och Nils, dotter Maja, piga Elin
båtsm. Petter Spelman, ogift
affsk båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gosar, gamla och utfattiga
Inhsyes änkan Sissa, utgammal, son Zeit bräcklig och utfattig
Corpvardie karl Sven Fagerström, han skr i Carlscrona, hustrun utgammal
mtl
1784 Sävsjö 1784
Bror Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 2 flicka
Pär Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Swenn, 2 gossar, 1 flicka
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, drängar Pär och Nils, dotter Maja, piga Ein
båtsm. Petter Spelman, hustrun vanför
Inhyses änkan Sissa, ugammal, sonen Jert bräcklig och utfattig
avsk. båtsm. Swen Spelman, hust, 3 gossar, gamla och utfattiga
Coopverdie karl Sven Fagerström, han skriven i Carlscrona, hustr. utgammal, 1 flicka
mtl
1785 Sävsjö 1785
Bror Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Elin, Marge sjuk och bräcklig
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, söner Sven och Nils
Nils Erlandsson, singel, ¼ mtl, drängar Pär och Swen, dotter Maja
båtsm. Petter Spelman, hustrun vanför
afsk båtsm. Swen Spelman, hust, gamla och utfattiga, 3 gossar
Inhyses änkan Sissa, utgammal, son Jert bräcklig och utfattig
mtl
1786 Sävsjö 1786
Per Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Lisa, 1 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, dotter Kierstin
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Marje
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, söner Swen och Nils
Pär Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen? pigor Maja och Brita
Båtsm. Petter Spelman, hustrun vanför
afsk båtsm. Swen Spelman, hust, gamla och utfattiga
mtl
1787 Sävsjö 1787
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 2 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, dotter Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, söner Sven och Nils
Pär Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Maja
båtsm. Petter Spelman, hustrun vanför
affsk. båtsm Sven Spelman, hust, gamla och utfattiga
mtl
1788 Sävsjö 1788
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Gertru, gosse Nils, 1 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, dotter Kierstin, gosse, 1 flicka
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, söner Swen och Nils
Pär Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, piga Maja och Maria
båtsm. Petter Spelman, hustrun vanför
Afsk. båtsm. Sven Spelman, hust, gamla och utfattiga
Inhyses: änkan Sissa, utgammal, son Häming bräcklig
mtl
1789 Sävsjö 1789
Per Gumesson, hust, ¼ mtl, piga giertru, 1 gosse, 1 flicka
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, dotter Kierstin
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Swen dotter Gunill
Pär Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, pigor Maja och Maria
båtsm Petter Speleman, hustrun vanför
mtl
1790 Sävsjö 1790
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, piga Giertrud
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, döttrar Kierstin och Lena
Måns börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, son Sven, döttrar Gunnild och Stina
Pär Knutsson, hust, ¼ mtl, drängar Nils och Sven, piga Maja
båtsm. Petter Spelman, ogift
mtl
1791 Sävsjö 1791
Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Påfvel Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Zachris
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, dotter Kerstin
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Swen, döttrar Gunnill, Stina
Pehr Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen, pigor Maija, Gertru
båtsm. Petter Speleman, ogift, piga Maja
Inhyses änkan Sissa, utgammal, dotter Kajsa
Torp Swen Fagerström, singel, dottern Stina
mtl
1792 Sävsjö 1792
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Påfvel Jonsson, hust, 1/8 mtl
Måns Nilssons änka, 1/8 mtl, dräng Petter, dotter Kerstin, piga Lena
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Swen, döttrar Gunnil, Stina
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, pigor Gertrud, Maja
båtsm. Peter Speleman, ogift, piga Lena
inhyses änkan Sissa, utgammal, dotter Kajsa
Torparen Sven Fagerström, hust, hon bräcklig, dotter Stina
mtl
1793 Sävsjö 1793
Pehr Gumesson, hust, 1/8 mtl
Nils Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Karl Swensson, singel, 1/8 mtl, son Sven, dotter Gunnil, Stina
Pehr Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
båtsm. Petter Speleman, hust
torp: Olof Svensson, singel, piga Stina
Inhyses Nils Erlandsson, utgammal, son Nils, piga Maja
Inhyses änkan Brita, hon bräcklig, dotter Kajsa
Inhyses Gert Jönsson, hust, bräcklig
mtl
1794 Sävsjö 1794
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Erland? (troligare Abram) Nilsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Lars Swensson, hust, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Karl Svensson, hust, 1/8 mtl, son Sven, döttrar Gunnil och Stina
Pehr Knutsson, hust, ¼ mtl, piga ?Maria? (Karin?)
båtsm. Petter Speleman, hust
Inhyses: Nils Erlandsson, bräcklig och utfattig
Inhyses änkan Sissa, bräcklig och utfattig
Inhyses Gert Jönsson, hust, bräckliga och utgamla
Torp: Olof Svensson, singel, piga Stina
Torp: Swen Danielsson, hust
mtl
1795 Sävsjö 1795
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Abram Nilsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Peter Matsson, hust, 1/8 mtl
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, son Sven, döttrar Gunnill och Stina
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, piga Cajsa
Båtsm. Anders Speleman, hust
Torp: Olof Svensson, singel, piga Stina
Torp: Sven Danielsson, hust
Inhyses Gert Jönsson, hust, utfattiga
Inhyses änkan Sissa, utfattig
mtl
1796 Sävsjö 1796
Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl
Abram Nilsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, piga Caisa
Karl Svensson, hsut, 1/8 mtl, söner Sven, Israel, döttrar Gunnill, Stina
Pehr Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
båtsm. Anders Speleman, hust
Torp: Olof Svensson, singel, piga Stina
Torp: Sven Danielsson, hust
Inhyses änkan Sissa, utfattig
Inhyses Gert Jönsson, utfattig
mtl
1797 Sävsjö 1797
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Abram Nilsson, hust, 1/8 mtl
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl
Karl Svensson, hust, 1/8 mtl, söner Sven, Israel, piga (bör vara dotter) Gunnil, Stina
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
båtsm. Anders Speleman, hust
Torp: Olof Svensson, singel, piga Stina
Torp: Sven Danielsson, hust
Inhyses änkan Sissa, utfattig
Inhyses Gert Jönsson, hust, utfattiga
mtl
1798 Sävsjö 1798
Per Gummesson, hust, 1/6 mtl, son Olof
Abram Nilsson, hust, 1/6 mtl
Måns Börjesson, hust, 1/6 mtl
Karl Svensson, hust, 1/6 mtl, son Sven, Israel, dotter Stina, G(..)
Lars Svensson, hust
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, piga Kaisa?
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
båtsm. Anders Speleman, hust
Torpare Olof Svensson, singel, piga Stina
torpare Sven Svensson, hust
Inhyses änkan Sissa, utgammal
Inhyses Gjert Jonsson, hust, utgamla
mtl
1799 Sävsjö 1799
Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Olof, 3 gossar, 2 flickor
Abram Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Måns Börgesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Carl Swänsson, singel, 1/8 mtl, söner Sven, Israel, döttrar Stina, Gunnild, Ingrid
Lars Svänsson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Peter Knutsson, hust, /4 mtl, dräng Måns, 1 gosse, 3 flickor
Peter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Anders Speleman, hust
Torp: Svän Danielsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Peter Swänsson, singel
Inhyses änkan Sissa, utgammal
Torp: Gabriel Jonsson, hust
Inhyses: Svän Fagerström, utgammal, dottern Stina
mtl
1800 Sävsjö 1800
P Gumesson, hust, 1/8 mtl, son Olof, dotter Ingrid, 3 gossar, 1 flicka
Påvel Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Sven, pigan Stina
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Carl Svensson, singel, 1/8 mtl, söner Sven, Israel, döttrar Gunil, Ingrid
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, 1 gosse, 3 flickor
Peter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, flicka
Båtsm Peter Speleman, hust
Torp: Sven Danielsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Petter Svensson, hust
Inhyses: änkan Sissla, utgammal
Torp: Hjert Jonsson, hust
Torp: Johannes Petersson, hust
Inhyses: Sven Fagerström, hust, utgamla
mtl
1801 Sävsjö 1801
Per Gumesson, hust, 1/8 mtl, son Olof, dotter Ingrid, 3 gossar, 1 flicka
Påfvel Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen, piga Stina
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, abs son Jonas
Carl Svensson, singel, 1/8 mtl, abs son Sven, Israel, dotter Ingrid, Gunnil
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, abs dr Måns
Peter Mattsson, hust, 1/8 mtl 2 gossar 1 flicka
båtsm. Peter Speleman, hust
Torpare: Sven Danielsson, hust, han bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Torpare Peter Svensson, hust
Torpare Hjert Jonsson, hust
Torpare Johan Pettersson, hust
Inhyses: Änkan Sissa, utgammal
Inhyses Sven Fagerström, hust, utgamla
mtl
1802 Sävsjö 1802
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Olof, dotter Ingrid, 3 gossar, 2 flickor
Påfvel Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Caisa
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Svän Carlsson, singel, 1/8 mtl, dräng Israel, piga Ingrid och Gunnell, dess far utgammal
Lars Svänsson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 2 flickor
Per Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof, 1 gosse, 3 flickor
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Nils Speleman, ogift
Torp: Petter Speleman, hust
Torp: Gjert Jonsson, hust
Torp: Joh Pettersson, hust
Inhyses Änkan Sissla, utfattig
Inhyses Svän Fagerström, hust, utgamla
mtl Uppgifterna om Sven Carlsson verkar konstiga. Han står som bonde, men tidigare är har Israel uppgivits vara hans son och Gunnill och Ingrid hans döttrar.
1803 Sävsjö 1803
Olof Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Påfvel Jonsson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, son Jonas 19, dotter Gertru, 2 gossar, 1 flicka
Svän Carlsson, singel, 1/8 mtl, dräng Israel 25 år, pigor Ingrid och Gunnild, dess far utgammal
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl, son Svän 17, 3 gossar, 2 flickor
Pehr Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof 24 år, dotter K(aisa?), 2 gossar, 2 flickor
Petter Mattsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Petter Speleman ogift
Inhyses Gert Jonsson, hust, utfattig, 50 år, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Johan Pettersson, hust, 1, gosse, 1 flicka. 30 år
Inhyses änkan Sissa, utgammal
Inhyses Svän Fagerström hust, utgamla
mtl
1804 Sävsjö 1804
Olof Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Påfwel Jonsson, hust, 3/8 mtl, piga Maja, 3 gossar
Måns Börjesson, hust, 3/8 mtl, son Jonas 20 år, dotter Gjertrud, 2 gossar, 1 flicka
Sven Carlsson, singel, 1/8 mtl, dräng israel 26 år, pigor Ingrid och Gunnil
Lars Swänsson, hust, 1/8 mtl, son Sason? 18 år, 3 gossar, 2 flickor
Pehr Knutsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders 20 år 2 gossar 2 flickor
Pehr Mattsson, hust, 3/8 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Petr Speleman ogift
Inhyses Gjert Jonsson, 51 år, hust, 1 gosse, 1 flicka, utfattiga
Torp: Jon Petersson, 31 år, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses änkan Sissa, utfattig
Inhyses Sven Fagerström, hust, utfattiga
mtl
1805 Sävsjö 1805
Olof Pehrsson, hust, 1/8 mtl, Jonas 20
Påfwel Jonsson, hust, 1/8 mtl, Maria 20, Peter 13, Nils 8, Jean 6
Måns Börjesson, hust, 1/8 mtl, Jonas 21, Nils, 17, Gjertrud, 20, Berge, 14, Cajsa, 10
Sven Carlsson, hust, 1/8 mtl, Israel 20, Ingrid 23, Gunnild 22, Fadren 66
Lars Swänsson, hust, 1/8 mtl, Swen 19, Carl 13, Ingrid 9, Peter 6
Peter Knutsson, hust, ¼ mtl, Swen 16, Peter 13, Nils 8, Jean 6
Peter Mattsson, hust, 1/8 mtl, Niklas 13, Anders 11, Mattis 8, Stina 5
Båtsm. Pehr Speleman
Inhyses Gjert Jonsson, 58 år, hust, utfattiga
Torparen Johan Petersson 32 (el 39?) år, hust
Inhyses Swen Fagerström, 64 år, hust

mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna:
petersson.engnell@lovkullen.net


Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka