Mantalslängder för Hult, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1632 Hult 1632
Håkonn i Hult
Ibm
Tore i Hult
Ibm frälse:
Pärr i Hult
jb bild 122, 123
1633 Hult 1633
Håkon
Ibm
Toore
Ibm Frälse:
Pär (verkar som om namnet Jöns stått innan, blivit överstruket)
jb bild 36, 37
1635 Hult 1635
Bönderna ej namngivna
Jb Bild 134, 135
1638 Hult 1638
Håkan i Hult
Ibm:
?Tore? I Hult
Ibm Frälse:
Måns i Hult
jb bild 341
1640 Hult 1640
Håkan i Hult
Ibm:
Tore
Ibm frälse:
Måns i Hult
jb bild 356, 357
1642 Hult 1642
Håkon i Hult
Ibm:
Sten i Hult
Ibm frälse:
Jon i Hult
jb bild 360, 361
1644 Hult 1644
Håkon i Hult, hustru
Anders ibidem, hustru
Ibidem (längre ner på sidan):
Sten i Hult, hustru
Per Stensson ibidem. Endast en hustru finns markerad, ingen bonde.
mtl sid 789
1645 Hult 1645
Håkon i Hult, hustru
Anders Ibidem, hustru
Stein i Hult, hustru
Pär ibidem, hustru
mtl sid 118
1646 Hult 1646
Håkan i Hult, hustru
Anders ibidem, hustru
Sten i Hult, hustru
Pär Ibidem, hustru
mtl sid 939
1646 Hult 1646
Håkon i Hult, hustru
Anders Ibidem, hustru
Sten i Hult, hustru
Per Ibidem, hustru
mtl2 s 287
1647 Hult 1647
Håkan i Hult, hustru
Ibidem:
Sten, hustru
Ibidem:
Per Stensson, hustru
Ibidem (sid 696):
Anders i Hult, singel
mtl sid 695
1648 Hult 1648
Håkan i Hult, hustru
Ibidem:
Sten, hustru
Per Stensson i samma gård, hustru
Ibidem (längre ner):
Anders i Hult, singel
mtl sid 755
1649 Hult 1649
Håkan i Hult, hustru
Anders i samma gård, hustru
Ibidem:
Sten, hustru
Ibidem:
Per Stensson, hustru
mtl sid 644
1650 Hult 1650
Håkan i Hult, hustru
Anders i samma gård, hustru
Ibidem:
Steen, hustru
Ibidem:
Per Stensson, hustru
mtl2 s 377
1650 Hult 1650
Håkan i Hult, hustru
Anders i samma gård, hustru
Ibidem:
Steen, hustru
Ibidem:
Per Stensson, hustru
mtl s 527
1651 Hult 1651
Änkan 1 hult
Per och Sten i Hult
Ibidem (längre ner på sidan):
Olof i Hult
mtl s 295 Upptäckte av en slump att Per Katt som senare finns i Hult här finns i Skuteryd.
1651 Hult 1651
Änkan i Hult
Per i samma gård, hustru
Ibm:
Sten, hustru
Ibm:
Per Stensson, hustru
mtl2 s 609
1652 Hult 1652
Jacob i Hult, hustru
Per Klint i samma gård, hustru
Ibidem:
Sten, hustru
Ibidem:
Per Stensson, hustru
mtl s 703 Upptäckte av en slump att Per Katt som senare finns i Hult här finns i Skuteryd.
1653 Hult 1653
Per Stensson, hustru. 1 hemman
Per Kling, hustru. 1 hemman
Ibidem (frälse):
Oluf i Hult, hustrun åldrig. 1 hemman
Inhyst i Hult:
Jacob, knekt, fattig, med hustru
Oluf Håkansson, knekt och fattig, med hustru
mtl s 207, 208
1654 Hult 1654
Knekt Per Stensson, hustru. 1 hemman
Per Klint i Hult, hustru. 1 hemman
Ibidem frälse:
Sven Håkansson i Hult, hustru
Oluf ibm, hustrun är åldrig
(Sven och Oluf har tillsammans 1 hemman)
Inhyst i Hult:
Jacob, knekt och fattig, 1 son
mtl s 1054
1655 Hult 1655
Per Stensson i Hults hustru, 1 piga (Per är ej medräknad, endast hustrun, däremot står det att en soldat finns på gården, troligen är det Per själv)
Ibidem:
Påfvel, hust
Ibidem (längre ned på sidan):
Per Kling i Hult, hust
Ibidem frälse:
Jacob i Hult, 1 son
mtl s 788
1660 Hult 1660
Stenn i Hult, hust
Per Stennsson i samma gård, hust
Ibidem:
Påfwell, hust
Truls i samma gård, hust
Ibidem (längre ner):
Sven i Hult är flöttad till ?Hulan?, alldeles öde
mtl sid 508 ang Sven flöttad till Hulan: där finns en Sven Gertonsson (el. Håkansson) i Hulan
1663 Hult 1663
Oluf och Suän
Ibidem:
Per och Steen
Ibidem frälse:
Per Katt
jb bild 350,
351

1664 Hult 1664
Oluf och Suen
Ibidem
Per och Swen
Ibidem frälse:
Per Katt
jb bild 361, 363
1665 Hult 1665
Trulls i Hult
Ibidem
Per och Steen
Ibidem frälse:
Per Katt
jb bild 335
1666 Hult 1666
Oluf och Sven
Ibidem:
Per och Sten
Ibidem frälse:
Per Katt
jb bild 424
1667 Hult 1667
Peder Stensson i Hult, hust
Olof i samma gård, hust
Ibidem:
Swen Swensson, hust
Nils ?Jiertsson? (Jiertonsson?) I samma gård, hust
Ibidem (s 58):
Peder (..) (Kurz?), hustrun ligger dödssjuk
Carll Pedersson i samma gård, hust
mtl s 57, 58
1668 Hult 1668
Per Stensson i Hult, hust
Olof i samma gård, hust
Ibid:
Sven Svensson, hust
Nils i samma gård, hust
Ibidem: (på h sida)
Carl Päddersson i Hult, hust
mtl s 644
1669 Hult 1669
Per Stensson i Hult, hust
Oluf i samma gård, hust
Per ?Jönsson? I samma gård, hust, inhyses
Ibm:
Sven, hust
Änkan i samma gård
Ibm (längre ner på sidan):
Måns Larsson i Hult, hust
Carl i samma gård, hust
mtl sid 604
1670 Hult 1670
Per Stensson i Hult, hust, 1 inhys
Oluf i samma gård, hust
Swän i Hult, hust
Änkan i samma gård
Ibidem:
Måns Larsson i Hult, hust, 1 inhys, 1 husfattig
Carl i samma gård, hust
Pär Kattsson hos Daniel i Hult (1 inhys)
mtl sid 1230-31
1671 Hult 1671
Per Stensson i Hult, hust, 1 inhys
Olof i Samma gård, hust
Swän i Hult, hust, 1 inhys
Ibidem:
Måns Torsson (el. Jonsson?) i Hult, hust
Carl i samma gård, hust.
mtl sid 623, 625
1673 Hult 1673
Per Stensson i Hult, hust, 1 inhys
Oluf i samma gård, hust
Swen i Hult
Ibidem:
Måns i Hult, hust
Carl i Samma gård, hust
mtl SVAR sid 1209 och 1210  
1675 Hult 1675
Oluf i Hult
Ibidem
Pär
Ibidem Frälse:
Pär Katt i Hult
jb bild 383
Frälse bild 385

1676 Hult 1676
Oluf i Hult
Ibidem:
Pär
Ibidem Frälse:
Pär Katt
jb bild 374
1677 Hult 1677
M i Hult (Står bara bokstaven M)
Per?? i Hult
Ibidem frälse:
Änkorna?
jb bild 363
Jb bild 365 (frälse)

1678 Hult 1678
Olof i Hult
Ibidem
Måns??
Ibidem frälse:
Änkan i Hult
jb bild 404, 406 (frälse)
1679 Hult 1679
Arv och eget:
Oluf i Hult
Ibidem:
Måns
Ibidem Frälse:
Änkan i Hult
jb bild 269
Bild 271 (frälse)

1680 Hult 1680
Arv och eget:
Oluf i Hult
Ibidem:
Pär
Ibidem frälse:
Päär Katt i Hult
jb bild 360
1681 Hult 1681
Per Stensson i Hult, hust
Olof i samma gård, hust
Ibidem:
Anders i Hult, hust
Påfwel i samma gård, hust
Ibidem:
Måns, hust
Nils i samma gård, hust
mtl s 273 2 ställen på sidan
1682 Hult 1682
Pehr Stensson i Hult, hust
Olof, krympling, i samma gård, hust (endast hustrun räknas i mtl)
Ibidem:
Anders i Hult, hust
Påfwel i samma gård, hust
Ibidem:
Måns, hust
Nils i samma gård, hust
mtl sid 323 och 325
1685 Hult 1685
Pehr Stensson i Hult, hust
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Måns, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem
Påfwell i Hult, hust
Anders i samma gård, hust
mtl s 677 Påfwell och Anders står längre ner på sidan
1686 Hult 1686
Pehr Stensson i Hult, hust
Båtsm. Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Måns, hust
Pehr i samma gård, hust (endast hustrun inräknas i mtl)
Ibidem:
Anders i Hult, hust
mtl s 366 Anders står för sig själv längre ner på sidan
1687 Hult 1687
Pehr, hust, och Nils, hust, i Hult
Båtsm. Pehr Pypare i samma gård, singel
Ibidem:
Måns, hust, och Pehr, hust
Båtsm. Pehr Lööf i samma gård, hust
Ibidem:
Anders, hust
mtl s 295
1688 Hult 1688
Pehr, hust, och Nils, hust, i Hult
Bårsm. Pehr Pipare
Ibidem:
Måns, hust, och Pehr, hust
Båtsm. Per P Lööf, hust, i samma gård
Ibidem:
Anders, hust
mtl s 1097
1689 Hult 1689
Pehr S i Hult, odugl, hust
Nils O i samma gård, hust
Båtsm Pehr Pypare, singel
Ibidem:
Måns (..), hust
Pehr i samma gård
Båtsm. Pehr P. Löf, hust
Ibidem:
Anders, hust
mtl s 869
1690 Hult 1690
Per Stensson, hust, ½ mtl
Nills Olsson, hust, ½ mtl
Båtsm Per Pypare, singel
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Per Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Per Persson Lööf, hust
Ibidem:
Anders Gierdtsson, hust, ½ mtl
mtl s 405
1691 Hult 1691
Änkan Gunnil ½ mtl
Nils O, hust, ½ mtl
Båtsm. Per? Pipare, ensam
Ibidem
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Per Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm Pehr? Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, ½ mtl
mtl s 412
1692 Hult 1692
Änkan Gunnil, ½ mtl
Änkan Ingri, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Per Pippare, hust
Ibidem
Måns Nilsson, hust ½ mtl
Per Jonsson?, hust ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf
Ibidem
Anders Giertsson, hust
mtl s 767
1693 Hult 1693
Änkan Ingrid ½ mtl, 1 son
Pehr Olofsson, hust, ½ mtl
Båtsm: Carl Pipare
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf
Ibidem:
Anders Giärdtson, hust, 1 son
mtl s 697
1694 Hult 1694
Änkan Ingerd ½ mtl.1 son
Pehr Olofsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Carl Pyppare
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. ?Sune? Lööf
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, 1 mtl
mtl s 683
1695 Hult 1695
Oluf Nilsson, ½ mtl, singel, 1 piga
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Inhyses Karin
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Pehr Joesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf
Ibidem:
Anders Giertsson, hust
mtl s 727
1696 Hult 1696
Oluf Nilsson, hust ¼ mtl
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Pehr Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Towe?? Pipare, singel
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl, 1 inhyses
Pehr Joensson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, ½ mtl
mtl sid 689
1697 Hult 1697
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olsson, hust, ½ mtl, 1 inhys (Ingred?)
Pehr Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, singel
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, ½ mtl
mtl s 765
1698 Hult 1698
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Pehr Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 190 Carl Pipare, singel
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Pehr Fransson, hust, ½ mtl
Båtsm nr 191 Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, ½ mtl
mtl sid 765
1699 Hult 1699
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl
Pehr Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Måns Nillsson, hust, ½ mtl
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl s 937
1700 Hult 1700
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Pehr Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Gertonsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl s 901
1701 Hult 1701
Oluf Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Pehr Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Måns Nilsson, hust, ½ mtl
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Gertsson, hust, ½ mtl
mtl s 821
1702 Hult 1702
Oluf Larsson (sic!), hust, ¼ mtl
Per Olsson, hust, ½ mtl
Per Trullson, hust ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Måns Nillsson, hust ,1/2 mtl
Per Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibid:
And. Giertsson, hust, ½ mtl
mtl s 769
1703 Hult 1703
Oluf Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Per Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pypare, hust
Ibidem
Måns Nillsson, hust, ½ mtl, 1 son
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem
Anders Giertsson, hust, ½ mtl
mtl s 931
1704 Hult 1704
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Per Olufsson, hust, ½ mtl
Per Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pypare, hust
Ibidem:
Måns Nillsson, hust, ½ mtl, 1 son
Per Jonnsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, ½ mtl
mtl s 1295
1705 Hult 1705
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Per Olufsson, hust, ½ mtl
Per Trullsson, hust, ¼ mtl, 1 inhys
Båtsm. Carl Pyparr, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Swen Månsson, singel, ¼ mtl
Per Jonnsson, hust, ¼ mtl
Nills Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Löf, hust
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl s 1401
1706 Hult 1706
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olsson, hust, ½ mtl
Pähr Trullsson, hust, ¼ mtl, 1 husfattig
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Månsas änka, ¼ mtl, 1 son
Swän Månsson, singel, ¼ mtl
Pähr Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils And.son, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lööf
Ibm:
And. Giertsson, hust, ½ mtl, 1 piga
mtl s 1731
1707 Hult 1707
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Per Olsson, hust, ½ mtl
Per Trullson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl
Swen Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Per Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lööf
Ibidem:
Anders, hust, ½ mtl
mtl s 2005
1708 Hult 1708
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olofsson, hust, ½ mtl
Per Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Pippare, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Pehr Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl s 1569
1709 Hult 1709
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Olufsson, hust, ½ mtl
Pähr Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pypare, hust
Ibidem
Änkan, ¼ mtl
Swän Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Jonnsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl s 1627
1710 Hult 1710
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl
Pähr Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pypare, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Pähr Jonnsson, hust, ¼ mtl
Nills Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Löff, hust
Ibidem:
Anders Giertsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl s 1837
1711 Hult 1711
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olsson, hust, ½ mtl
Pär Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pippare, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lööf, hust
Ibidem:
Anders Giertonsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl s 1997
1712 Hult 1712
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ½ mtl
Pär Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Änkan Ingier, ¼ mtl, 1 son
Sven Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Löf, hust
Ibidem:
Anders Gärtonsson, hust, ½ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 2015
1713 Hult 1713
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Ohlsson, hust, ½ mtl
Pär Trullsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pypare, hust
Ibidem
Swän Månsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Pär Jonnsson, hust, ¼ mtl
Nills Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Löf, hust
Ibidem:
Änkan ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Mtl 1299
1714 Hult 1714
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl
Pähr Trulsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibidem:
Swän Månsson, hust, ½ mtl, i dräng
Pähr Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lööf, hust
Ibidem:
Börje Persson, hust, ¼ mtl
And. Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 2279
1715 Hult 1715
Oluf Nilsson, hust, 1/3 mtl
Pär Olsson, hust, 1/3 mtl
Pär Trulsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm Pipare, hust
Ibm:
Sven Månsson, hust, ½ mtl, dräng Jonn
Per Jonnson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lööf, hust
Ibm:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 1267
1716 Hult 1716
Oluf Nillsson, hust, 1/3 mtl
Pär Olufsson, hust, Söner Pär och Swän
Båtsm. Carl Pipare, hust
Ibid:
Swän Månsson, hust, ½ mtl, dräng Swän
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl
Nills Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Löf
Ibid:
Börje Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 1861
1717 Hult 1717
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Olufsson, hust, ½ mtl
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pipare vakant
Ibid:
Swän Månsson, hust, ½? Mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Pähr Jonsson, hust, ¼ mtl
Nills Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Oluf Löf, hust
Ibid:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 689
1718 Hult 1718
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Olufsson, hust, ½ mtl
Swän Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Pypare, singel
Ibm:
Swän Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Pähr Jonsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Löf
Ibm:
Börge Pährsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 738
1720 Hult 1720
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Olufsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Nills Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nills Pypare, singel
Ibm:
Swän Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Jonsson, hust, inhyses, överlåtit bruket
Båtsm. Löf vakant?
Ibm:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl bild 9670
1721 Hult 1721
Oluf Nillsson, hust, ¼ mtl
Pär Olufsson, hust, ¼ mtl
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Nills Pährsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nills Pypare, hust
Ibm:
Swän Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swän Pährsson, hust, ¼ mtl
Nills Andersson, hust, ¼ mtl
Ibm:
Börge Pährsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1386
1722 Hult 1722
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibm:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibm:
Börje Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl s 833
1723 Hult 1723
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibm
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pähr Lööf, hust
Ibm:
Börje Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl sid 834
1724 Hult 1724
Olof Nilsson, hust
Pär Ollsson, hust, 1 dotter
Per Persson, hust
Nills Pärsson, hust
Iidem:
Swen Månsson, hust
Jon Månsson, singel
Swen Pärsson, hust
Nils Andersson, hust
Ibidem:
Börje Pärsson, hust
Anders Andersson, hust
rgd sid 536
1724 Hult 1724
Olof Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Olsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
mtl sid 369
1725 Hult 1725
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl 1 piga
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Pär Olsson, hust, inhyses
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Joan Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 31
1726 Hult 1726
Oluf Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Bonden Pär Olsson, hustru, inhyses, han utgammal
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Joan Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 piga
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 823
1727 Hult 1727
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Olof Nilsson, hust, inhyses
Gamle bonden Pär Olsson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl, 1 piga
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 198
1728 Hult 1728
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Pipare, hust
Gamla bonden Oluf Nilsson, hust, han utgammal, inhyses
Gamle bonden Pär Olsson, utgammal, inhyses
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 693
1729 Hult 1729
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mt
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Olof Nilsson, hust, inhyses, han utgammal
Gamle bonden Pär Olsson inhyses, utgammal
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 900
1730 Hult 1730
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle gonden Olof Nilsson, hust, inhyses, han utgammal
Gamle bonden Oär Olsson inhyses, utgammal
Båtsm. Nils Pypare, hust
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 piga
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 1198
1731 Hult 1731
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamla bonden Olof Nilsson, hust, inhyses, utgammal
Gamle bonden Pär Olsson inhyses, utgammal
Båtsm. Nils Pypare, brukar i Karamåla
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl bild 5030
1732 Hult 1732
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Gamle bonden Olof Nilsson, hust, inhyses, han utgl.
Båtsm. Nils Pipare, brukar i Karamåla
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl, piga Karin
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl, piga Kirstin
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 272
1733 Hult 1733
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Gamle bonden Olof Nilsson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm. Nils Pipare brukar i Karamåla
Ibidem
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Andersson, singel, 1/6 mtl, 1 piga
Anders Andersson, hust, 1/6 mtl
mtl bild 8860
1734 Hult 1734
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Gamle bonden Olof Nilsson utfattig
Båtsm. Nils Pypare brukar i Karamåla
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
(Staffan Andersson är överstruken, min anm: finns i Krukö)
Anders änka ¼ mtl, dräng Nils.
mtl sid 762
1735 Hult 1735
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Pipare brukar i Karamåla
Ibidem:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl (nämnes: dottern Karin)
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl (nämnes pigan Elin
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl inhyses: dess svärmoder
mtl bild 1120
1736 Hult 1736
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl
Båtsm Nils Pipare brukar i Karamåla
Ibidem
Swen Månsson, hust, ¼ mtl, son Swen, 1 dotter
Jon Månsson, singel, ¼ mtl, dräng Måns
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, singel, ¼ mtl, son Olof, 1 dotter
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 piga, dess svärmoder inhyses.
mtl sid 1178
1737 Hult 1737
Swän Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nills Pärsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Pipare brukar i Karamåla
Ibidem:
Swän Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swän Pärsson, hust ,1/4 mtl
Nills Andersson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibidem:
Börge Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nills Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 854
1738 Hult 1738
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Persson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Btsm. Nils Pipare, brukar i Karamåla
Ibm:
Sven Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust ,1/4 mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1331
1739 Hult 1739
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Persson, hust, ¼ mtl
Nils Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, brukar gård i Karamåla
Ibm:
Sven Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 965
1740 Hult 1740
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Pipare, ogift
Ibm:
Swän Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 818
1741 Hult 1741
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, singel ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Pär Pipare, ogift
Ibm:
Swen Månsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Jon Månsson, singel, ¼ mtl, dräng Måns
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lööf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 904  
1742 Hult 1742
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Persson, singel, ½ mtl, 1 dotter, dräng Jöns
Båtsm. Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, singel, ¼ mtl,1 piga, inhyses modern
Nils (..), hust, ¼ mtl, son ?Ehrling?
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Lööf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 dräng, Gumme
mtl s 1361
1743 Hult 1743
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pipare vakant
Ibm:
Swen Swensson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Hindrichsson, hust, ¼ mtl, son Hindrich
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Lööf ogift
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl
mtl s 1682
1744 Hult 1744
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Nil Hindricksson, hust, ¼ mtl, son Hindrick, 1 piga
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Löf, ogift
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl
mtl s 384
1745 Hult 1745
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Lars Persson, hust, ¼ mtl
Nils Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Nils Hindrichsson, hust, ¼ mtl, son Hindrich
Sven Persson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Båtsm vakant
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl
mtl s 394
1746 Hult 1746
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Persson, hust, ½ mtl, dräng Hindrich
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Hindrich Nilsson, hust, ¼ mtl
Sven Pärsson ¼ mtl – brukar och bor i Smedjemåla
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl
mtl s 376
1747 Hult 1747
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Nils Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Hindrich Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lööf, ogift
Ibm
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 186
1748 Hult 1748
Jon? Olsson, hust, ¼ mtl
Lars Persson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Nils Persson, hust, ½ mtl, dräng Jon
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Hindrich Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Sven
Båtsm Måns Löf, ogift
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 196
1749 Hult 1749
Jonn Ohlsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, (notering i kanten jag inte kan tyda)
Nils Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Jöns? ½ dräng
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Hindrik Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båts Måns Löf, ogift
Ibidem:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 193
1750 Hult 1750
Jon Olofsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Nils Persson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Hindrik Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lööf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 197
1751 Hult 1751
Joan Olsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Hinrich Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Joansson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 193
1752 Hult 1752
Jon Olsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, d. Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Hindrik Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hust
Couph. Dito: Jan Lundgren, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 217
1753 Hult 1753
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hust
Coup: dito: Jan Lungren, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Maja
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Inge
Mtl 200
1754 Hult 1754
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig Stina
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, singel, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hust
Couh. Dito: Jon Lunngren, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, dotter Maja
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Inge
mtl sid 189
1755 Hult 1755
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig Stina
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hustrun är blind
Coupt. Dito. Jon Lungren, hust
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl, Maija
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel
mtl sid 201
1756 Hult 1756
Jan Olofsson, hust, ¼ mtl, pig. Stina
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, Son Gumme?, dotter Kjerstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Måns Lööf, hustrun är blind
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Maija
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl s 196
1757 Hult 1757
Jan Ohlsson, hust ,1/4 mtl, pig Stina
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Jöns
Båtsm. Nils Pipare, hust
Ibm:
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hustrun är blind
Ibm:
Staffan Andersson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Inge
mtl sid 201
1758 Hult 1758
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl
Sven Larsson, singel, ¼ mtl, pig, Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Gamle gonden Lars Pärsson, hust, (har bruket inte affört)
Båtsm. Nils Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hustrun blind
Ibm:
Staffan Andersson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson 1/8, bor i Skuteryd
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Inge
mtl sid 206
1759 Hult 1759
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl
Sven Larsson, singel, ¼ mtl, pig. Kierstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm vakant
Afsk, dito Nils Pipare, hust, han bruka juta af jorden
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hustrun blind
Ibm:
Staffan Andersson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 200
1760 Hult 1760
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig. Stina
Sven Larsson, singel, ¼ mtl, pig. Kierstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lööf, hustrun blind
Gamle bonden Jon Månsson, hust, han utgammal. Juta afförda
Ibm:
Staffan Andersson, hust, 1/8 mtl
Staffan Nilsson, 1/8 mtl bor i Skuteryd
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel
mtl sid 200
1761 Hult 1761
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig Stina
Sven Larsson, hust, ¼ mtl, pig. Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl, dotter Catharina
Båtsm Gösta? Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lööf, hustrun blind
Gamle bonden Jon Månsson, hust, han utgammal
Ibm:
Staffan Andersson, hust, 1/8 mtl, dotter Elin
Staffan Nilsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
Mtl 203
1762 Hult 1762
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig Botill
Sven Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas pig. Kirstin
Nils Pärsson, hust, ½ mtl, son Sven, dotter Catharina
Båtsm. Göstaf Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingred
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Båtsm. Måns Lööf, hustrun blind
Gamle bonden Jon Månsson, hust, han bräcklig
Ibm:
Staffan Anderssons änka, ¼ mtl, dotter Elin (el. Elin?), dräng Nils
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingall
mtl sid 200
1763 Hult 1763
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl
Sven Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas (är markerad som son), pig Caisa
Nils Pärsson, hust, ½ mtl, son Sven, dotter Catharina (sonen Sven är markerad som dräng)
Båtsm. Gustaf Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Båtsm Måns Lööf, hustrun blind
Gamle bonden Jon Månsson, hust, han bräcklig
Ibm:
Staffan Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Gumme, dotter Elin
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl, son Ingel
mtl sid 197
1764 Hult 1764
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig Maja
Jonas Larsson, singel, ¼ mtl, pig Caisa
Sven Nilsson, singel, ½ mtl, pig Catharina
gl. Nils Pärsson, hust, han bräcklig.
Båtsm. Gösta Pipare, hust
Ibm:Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin (Elsa?)
Båtsm Lööf vakant
Gamla bonden Jon Månsson, hust, han bräcklig
Ibm:
Staffan Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Gume, dotter Elsa (el. Elin?)
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel.
mtl s 194
1765 Hult 1765
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jonas Larsson, singel, ¼ mtl, pig Caisa
Sven Nilsson, singel, ½ mtl, dräng Peter, pig. Catharina (står som dotter i mtl)
Gamle bonden Nils Pärsson, utgammal, undantag
Båtsm. Gösta Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingred
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Maja
Båtsm. Lööf vakant
Gamle bonden Jon Månsson, utgl, undantag
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Staffan Andersson änka ugammal, undantag
mtl sid 192
1766 Hult 1766
Jon Ohlsson, hust ¼ mtl. 5 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, singel, ¼ mtl, pig. Caisa, 1 gosse
Sven Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, pig. Catharina, 1 flicka
Jon Jönsson, singel ¼ mtl
Gamla bonden Nils Pärsson, utgammal, har undantag
Båtsm Gösta Ppipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingier, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Gamle bonden Jon Månsson, utgl, har undantag
?ref?. Båtsm. Måns S(..) (möjl. Stenkula??), hust
Inhyses: Änkan Karin, utfattig
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders, piga Kierstin
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, dotter Märta, 2 flickor
Gamle bonden Staffan Anderssons änka, utgammal, har undantag
Inhyses änkkan Margl., utgammal
mtl s 293
1767 Hult 1767
Jon Ohlsson, hust ,1/4 mtl, 5 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, singel, ¼ mtl, pig. Caisa, 1 gosse
Sven Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, pig. Giertru
Gamle bonden Nils Pärsson, utgammal, har undantag
Båtsm. Vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Vakant
Gamle bonden Jon Månsson, utgammal, utan bruk
Ref. Båtsm. Måns Swan?, hustru
Inhyses änkan Karin, utfattig
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingal, dotter Märta, 2 flickor
Gamle bonden Staffan Anderssons änka, utgammal utan bruk
Inhyses änkan Marje, utgammal
mtl sid 291
1768 Hult 1768
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, 5 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, singel, ¼ mtl, pig. Caisa, 1 gosse
Sven Nilsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, 1 flicka
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, pig. Maja
Gamle bonden Nils Pärsson, hust, utgammal, undantag
Båtsm vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 2 gossar
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgammal utan bruk
Inhyses Änkan Karin, utfattig
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingesson, singel, ¼ mtl, dotter Märta, 1 gosse, 2 flickor
Gamle Bonden Staffan Anderssons änka, utgammal, utan bruk
Inhyses änkan Marge, utgammal
mtl sid 279
1769 Hult 1769
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, pig Maja, 5 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, singel, ¼ mtl, pig. Caisa, 1 gosse
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, dess mor, utgammal, 1 flicka
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgl
Inhyses änkan Karin, utgammal
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, dotter Marta, 1 gosse, 2 flickor
Gamle bonden Staffan Anderssons Änka, utgammal
Inhyses änkan Marge, utgammal
mtl sid 283
1770 Hult 1770
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, pigor Anna, Stina, 5 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, dess mor, utgammal, 1 flicka
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng And. Pig. Lena
Båtsm. Vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingier, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Maja, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hustru
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl, pig Lena, 1 gosse, 2 flickor
Gamle bonden Staffans änka, utfattig
Inhyses änkan Marje, utfattig
mtl sid 291
1771 Hult 1771
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof 16 år, pigor Ana och Stina
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, pig. Märta
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Peter, pig. Stina. Dess mor, utgammal
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, pig Caisa
Båtsm. Vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Ingre, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 2 gossar
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Maja, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jöns Månsson, hust, utgamla.
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl, dr. Per, piga Lena, 1 gosse, 2 flickor
Gamle bonden Staffans änka, utfattig
mtl sid 293
1772 Hult 1772
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Olof, pig Maja
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, piga Stina, dess mor utgammal
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, pig. Caisa,
Båtsm. Vakant
Ibm
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, son Jöns (el Jon), dotter Caisa, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Maja
Båtsm. ?Måns? Lööf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgammal
Ibm
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingesson, singel, ¼ mtl, dotter Lena, 1 gosse, 2 flickor
Gamle bonden Staffans änka, utfattig
mtl sid 294
1773 Hult 1773
Jan Olsson, hust, ¼ mtl, piga Maja, 5 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dess mor utgammal inhyses
Joen Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Vakant
Ibm:
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, son Pär, döttrar Cajsa och Stina, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Cajsa
1 gosse, 1 flicka
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Maija, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Löf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgammal
Ibm:
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Nils Ingesson, singel, ¼ mtl, dräng Pehr, döttrar Lena och Ingaborg
Gamle bonden Staffans änka, utfattig
mtl sid 292
1774 Hult 1774
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, dess mor inhyses, utgammal
Jaen Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Olof Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hustrun utgammal och bräcklig, ¼ mtl, son Pär, dotter Caisa, 2 gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Pär 16 år, dotter Caisa, 1 flicka
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, dotter Maja, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jonn, hustru, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Bottil
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Peter Svensson, hust, 1/8 mtl, inhyses dess ?svärfar? Utgammal
mtl sid 296
1775 Hult 1775
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, gossen Jonas 15 år
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar
Jaen Jönsson, hust, ¼ mtl, pig Sara, 1 gosse
Båtsm. Olof Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hustrun utgammal och bräcklig, ¼ mtl, son Pär, dotter Inger, 2 (eller 4?) gossar, 1 flicka
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, 2 gossar (eller 4?)
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Caisa
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, pig. Botill
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, dess svärfar inhyses, utgammal
mtl sid 291
1776 Hult 1776
Jon Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 3 gossar, 1 flicka
Jönns Larsson, hust, ¼ mtl, pig Malin
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, dess moder utgammal, 1 gosse
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, pig Sara
Båtsm. Olof Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, hustrun bräcklig och utgammal, ¼ mtl. Dot, Inger, 1 gosse
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Caisa
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, pigan Botill
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Petter Swensson, hust, 1/8 mtl, dess svärfar inhyses, uthammal
mtl sid 306
1777 Hult 1777
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 2 (möjl. 4?) gossar, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, dr Pär, piga Malin
Swen Nilsson, ¼ mtl, dr. Pär, 1 gosse
Jaen Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Pipare, ogift
Ibm:
Sven Svensson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, dotter Ingry, 1 gosse
Måns Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Kirstin
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Caisa
Bonde Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Sara
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 317 pigan Sara hos Båtsman Måns Löf omnämns i förteckningen över Observationsmantal på sid 377
1778 Hult 1778
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, dr Pär, pig. Malin
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Joen Jönsson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Båtsm. Olof Pipare, ogift
Ibm:
Swen Swensson, singel, ½ mtl, son Swen, dotter Inger och Caisa, pig. Kierstin
Nils Jönsson, hustrun utgammal, ¼ mtl, son Pär, dotter Caisa
Bonde Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, son Måns, dotter Karin
Båtsm. Måns Lööf, hust
Gamle bonden Jo Månsson, hust, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Sara
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Peter Swensson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 321
1779 Hult 1779
Jaen Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Swen
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, dr Pär, pig Malin
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Pär
Jaen Jönsson, ust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Olof Pipare, hust
Ibm:
Swen Swensson, singel, ½ mtl, son Swen, döttrar Ingier och Caisa
Nils Jonsson, hustrun är utgammal, ¼ mtl, son Jonas, dotter Caisa.
Bonde Nilsson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, son Måns, dotter Karin
Båtsm. Måns Löf, hust
Gamle bonden Jon Månsson, hust, utgamla
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, pig. Karin
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Peter Swensson, hust, 1/8 mtl
Mtl 1299
1780 Hult 1780
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Pär
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, pig Ingier
Jaen Jönsson, hust, ¼ mtl, piga Maling
Båtsm. Olof Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, singel, 1/24 mtl, son Pet., döttrar Ingrid och Caisa
Sven Lundgren, singel, 5/24 mtl, piga Lena
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/6 mtl, son Petr
Petter Larsson, hust, 1/12 mtl
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Karin, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Måns Lööf, ogift
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Sara
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl
Mtl sid 339
1781 Hult 1781
Jan Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jan, 1 gosse, 1 flicka
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, piga Ingier, 2 flickor
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, piga Malin, 1 gosse
Båtsm. Olof Pipare, hust
Ibm:
Sven Svensson, singel, 7/24 mtl, döttrar Ingier och Caisa
Sjöman Sw. Hultgren, singel
Sven Lundgren, singel, 5/24 mtl, piga Lena
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, son Petr.
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Sjöman Nils Lilliegren, singel
Båtsm. Måns Lööf, ogift
Ibm:
Gumme Gummesson, ¼ mtl, piga Sara
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl
mtl sid 334
1782 Hult 1782
Jan Ohlsson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, söner Jan och Nils, dotter Sissa, en gosse, en flicka
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Per, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, piga Malin
Båtsm. Olof Pipare, hust
Ibm:
Petter Svensson, singel, ¼ mtl, pig. Caisa. Dess fader inhyses, utgammal och bräcklig
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, piga Lena
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingier
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Sjöman Nils Lilliegren, har ?åtajkas?
Båtsm. Måns Lööf, hust
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Petter Svensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 462
1783 Hult 1783
Jan Ohlsson, singel, ¼ mtl, son Jan, dotter Sissa, 1 gosse, 1 flicka
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, pigan Malin
Båtsm. Olof Pipare, hust
Ibm:
Petter Svensson, singel, ¼ mtl, piga Ingre
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, dr. Nils, piga Lena
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingre
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, piga Karin, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ½ mtl, piga Ingre, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 467
1784 Hult 1784
Jan Ohlsson, singel, ¼ mtl, söner Jan och Sven, dotter Sissa
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dr. Pär, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, piga Malin
Båtsm. Olof Pipare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Petter Svensson, singel, ¼ mtl, pig Ingred
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, piga Lena
Nils Jönsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingar
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, pig. Karin, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ½ mtl, son Staffan, piga Caisa
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 349
1785 Hult 1785
Jan Ohlsson, singel, ¼ mtl, son Jan, dotter Sissa
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 1 gosse, 1 flicka
Jöns Larsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 2 flickor
Båtsm. Olof Pipare, hustruk sjuk och bräcklig
Ibm:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, piga Lena
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Inger
Petter Larsson, hust, 1 gosse
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, pig Karin
Båtsm. Måns Lööf, hustruk sjuk och bräcklig
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ½ mtl, son Staffan, piga Maja
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl sid 425
1786 Hult 1786
Jan Ohlsson, singel, ¼ mtl, söner Swen och Jan, dotter Sissla
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pehr, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, 4 gossar, 2 flickor
Båtsm. Olof Pipare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Peter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Kirstin
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingred
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, pig. Karin
Båtsm. Måns Lööf, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ½ mtl, son Staffan, piga Maja, dotter Stina
Petter Persson, hust, ¼ mtl
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
mtl sid 403
1787 Hult 1787
Jon Jonsson, singel, ¼ mtl, brukare dr. Nils, piga Sissla, dess fader inhyses utgammal
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jonas Pipare, hustrun sjuk och bräcklig.
Ibm
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Kirstin
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingre
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl
Måns Bondesson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm. Måns Lööf, hustrun gammal och bräcklig.
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ½ mtl, son Staffan, dotter Stina, piga Caisa
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
mtl sid 447
1788 Hult 1788
Jan Jonsson, singel, ¼ mtl, piga Sissla, dess fader inhyses, utgammal
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, son Swen?
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Jönsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jonas Pipare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Lundgren, singel, ¼ mtl, dr. Nils, piga Lena
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingre
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibm:
Gumme Gummesson, singel, ½ mtl, söner Staffan och Petr, dotter Stina, piga Caisa
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
mtl sid 453
1789 Hult 1789
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, dr. Nils, piga Sissa
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, son Sven
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jan Jönsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jonas Pipare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Lundgren, singel, ¼ mtl, dr. Gise, piga Catharina
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingre
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Båtsm. Måns Lööf
Ibm:
Staffan Gummesson, hust, ½ mtl, dr. Petr.
Johan Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
mtl sid 456
1790 Hult 1790
Jan Jonsson, hust, ¼ mtl, dr. Swen
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, söner Swen, Gumme bräcklilg. 2 gossar, 2 flickor
Petter Nilsson, 1/8 mtl, bor i Ingelsmåla
Jonas Larsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Jan Jönsson, singel ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Pipare, hustrun sjuk och bräcklig
Ibm:
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Nils Jonsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, dotter Ingred
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Nils Lööf, hustrun utgammal och bräcklig
Ibm:
Staffan Gummesson, hust, ½ mtl, dr. Petter, piga Stina
Johan Carlsson (Larsson?), hust,1/4 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
mtl sid 462
1791 Hult 1791
Joen Joensson, hust, ¼ mtl
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, 2? gossar, 2? flickor
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Larssons änka, ¼ mtl, son Lars
Juan Jönsson, singel, ¼ mtl, son Peter, piga Malin
Båtsm. Jonas Pipare, hustru
Ibidem:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Sven Lundgren, singel, ¼ mtl, piga Kajsa
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, dr. Petter, piga Ingrid
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, pig. Karin. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Lööf, hust
Ibidem:
Staffan Gummesson, hust, ¾ mtl, dr. Pehr, piga Brita
Petter Svensson, hust, ¼ mtl (¾??), 2 gossar, 2 flickor
mtl sid 456
1792 Hult 1792
Juan Juanssons änka, ¼ mtl (¾?), dr. Petter
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Sven, dotter Caisa, 2 gossar, 2 flickor
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, 1 gosse
Juan Jönsson, singel, ¼ mtl, son Peter, piga Malin, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jonas Pipare, hust
Ibidem:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Hälftenbrukare Gustaf Svensson, hust
Nils Jönssons änka, 1/8 mtl, dr. Peter, pig. Ingri
Petter Larsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, pig. Karin, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måns Löf, hustru
Ibidem:
Staffan Gummesson, hust, ½ mtl, pig. Maria
Johannes Karlsson, hust, ¼ mtl
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
mtl sid 456
1793 Hult 1793
Olof Johansson, ¼ mtl. Bor i Parismåla. Pig. Stina
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Kajsa
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Larssons änka, ¼ mtl, son Lars
Jonn Jonsson, singel, ¼ mtl, son Olof, piga Malin
Båtsm. Jonas Pipare, hust
Ibm:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lindgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Hälftebrukare Gustaf Svensson, hust, pig. Lena
Petter Larsson, hust, ¼ mtl
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, pig. Karin
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibidem:
Staffan Gummesson, hust, ½ mtl, dr. Petter, piga Maria
Johannes Karlsson, hust, ¼ mtl
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
mtl sid 415
1794 Hult 1794
Olof Johansson, ¼ mtl, bor i Parismåla, dräng Måns
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Kajsa
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl, pig. Stina (eller Lena?)
Jonas Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars och Börge
Jonn Jonsson, singel, ¼ mtl, son Olof, pig. Malin
Båtsm. Jonas Pipare, hustru
Ibm:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren ¼ mtl, bor i Långasjö socken. Dräng Peter
1/2-brukare Nils Svensson, hust
Petter Larsson, hust, ¼ mtl
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, pig. Karin
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibm:
Staffan Gummesson, hust, ½ mtl, dr. Petter
Johannes Karlsson, hust, ¼ mtl
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
mtl sid 396
1795 Hult 1795
Olof Johansson, ¼ mtl, bor i Parismåla
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl. Son Nils, dotter Caisa
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl
Jon Larssons änka, ¼ mtl, Söner Lars, Börje, piga Botill
Jaen Jonsson, singel, ¼ mtl, son Olof, piga Malin
Båtsm. Jonas Pipare, hustru
Ibm:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Peter Larsson, hust, ¼ mtl
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter eller piga
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibidem:
Staffan Gummesson, singel, ½ mtl, dr. Peter, piga Inger
Johannes Carlsson, hust, ¼ mtl
Peter Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Torpare Jacob Petersson, singel
mtl sid 615
1796 Hult 1796
Måns Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl, pig. Ingeborg
Jonas Lars änka, ¼ mtl, söner Lars, Börge
Jaen Jonsson, singel, ¼ mtl, son Olof, dotter Stina
Båtsm. Jonas Pipare, hust
Ibidem:
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Peter Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, pig. Carin
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibidem:
Staffan Gumesson, hust, ¾ mtl, dräng Petter, pig. Maria
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Torp: Jacob Pettersson, singel
mtl sid 336
1797 Hult 1797
Måns Håkansson, hust, ¼ mtl, pigan Lena
Swen Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Jonas Larssons änka ¼ mtl, son Lars
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl, pigor Stina, Ingeborg
Joenn Jonssons arvingar, ¼ mtl: son Olof, dotter Stina
Båtsm. Jacob Pipare, hust
Ibidem:
Petter Svensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Petter Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, pig. ??Karin??
Båtsm. Måns Löf, hustru
Ibidem:
Staffan Gummesson, hust, ¾ mtl, dräng Nils, piga Maria
Petter Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Torp: Jacob Pettersson, singel
mtl sid 357
1798 Hult 1798
Måns Håkansson, hust, ¼ mtl, pig Lena
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Gudmun, dotter Kaysa
Jonas Larssons änka, ¼ mtl, söner Börge, Lars, piga Catarina
Måns Svensson, hust, 1/8 mtl, pigor Stina och Ingeborg
Joan Jonssons Arvingar, ¼ mtl: son Olof, dotter Stina
Båtsm. Jonas Pipare, hustru
Ibidem:
Petter Swensson, hust, ¼ mtl
Sven Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Petter Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, piga Karin, tvinsjuk, inhyses
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibidem:
Staffan Gumesson, hust, ¾ mtl, dr. Nils
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Torparen Jacob Pettersson, hust
mtl sid 341
1799 Hult 1799
Måns Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Cajsa, 1 gosse
Jon Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, 2 gossar
Peter Nilsson, 1/8 mtl, bor i Ingelsmåla
Jon Jonssons arvingar, ¼ mtl: son Olof, ?Sigl: (ska nog vara piga)? Stina, dotter Stina
Båtsm. Jon Pipare, hustru
Ibm:
Peter Swänsson, singel, ¼ mtl, piga Ingborg, 4 gossar, 1 flicka
Swen Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
Peter Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Cajsa, 1 gosse
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, inhyses pigan Cajsa, bräcklig, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibm:
Staffan Gumesson, hust, ¾ mtl, dr Carl, pigor Catrina och Carin, 2 gossar
Peter Swänsson, hust, ¼ mtl, son Magnus, 2 gossar
Torp Jacob Petersson, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl sid 337
1800 Hult 1800
Måns Håkansson, hust, ¼ mtl
Sven Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa, 1 gosse
Jon Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars, Börje, 1 gosse
Petter Nilsson, 1/8 mtl, bor i Ingelsmåla
Jon Jonssons arvingar, ¼ mtl: 2on Olof, piga Stina
Båtsm Jon Hörling, hust
Ibm
P. Svensson, hust ¼ mtl, 4 gossar, 1 flicka
Sven Lundgren, ¼ mtl, bor i Långasjö socken
½-brukaren Per Jonsson, hust, 1 gosse, 2 flickor
Petter Larsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa
Måns Bondesson, hust, ¼ mtl, inhyses pigan Caisa, bräcklig, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Måns Löf, hust
Ibm:
Staffan Gummesson, hust, ¾ mtl, dr. Carl, pig. Catrina, 2 gossar
Petter Svensson, hust, ¼ mtl, son Magnus, 2 gossar
Torp: Jacob Petersson, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl sid 330b
 
Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka