Mantalslängder för Träkniv, Arby
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Träkniv 1633
Jöns i Träkniv
jb
1635 Träkniv 1634
Ingen bonde namngiven
jb
1638 Träkniv 1638
Jöns? (Lars?) i Träkniv
jb
1642 Träkniv 1642
Sone i Träkniv
jb
1644 Träkniv 1644
Erich i Träknniv, hust, 1 hemman
mtl
1645 Träkniv 1645
Erich i Träkniv, hust, 1 hemman
mtl
1646 Träkniv 1646
Erich i Träkniv, hust, 1 hemman på frälset
mtl
1647 Träkniv 1647
Swen i Träkniv, hust, 1 hemman
mtl
1648 Träkniv 1648
Swen i Träkniv, hust
mtl
1649 Träkniv 1649
Swen i Träkniv, hust, 1 hemman
mtl
1650 Träkniv 1650
Swen i Träkniv, hust
mtl
1651 Träkniv 1651
Swen i Träknniv, singel
mtl
1652 Träkniv 1652
hittar ej Träkniv i mantalslängden, däremot står under Sävsjö:
Swän Swänsson ibidem, singel, bor i Träkniv
mtl
1653 Träkniv 1653
Knekt Sven i Träkniv, hust
Nils Månsson ibidem, hust
mtl
1654 Träkniv 1654
Sven i Träkniv, rymt, hust
Nils Månsson, hust, ibm
Per Swensson, hust, ibm
mtl Noteringa i kanten: ½ öde, ¼ förmedl.
1655 Träkniv 1655
Swen i Träkiv, rymt, hust, utfattig
Nils Månsson ibidem, hust
mtl
1660 Träkniv 1660
Måns i Träkniv, hust
Nils i samma gård, singel, 1 utfattig
mtl
1663 Träkniv 1663
Sune i Träkniv
jb
1664 Träkniv 1664
Sune i Träkniv
jb
1665 Träkniv 1665
Sune i Träkniv
jb
1666 Träkniv 1666
Sunie i Träkniv
jb
1667 Träkniv 1667
Knut i Träkniv, hust
mtl
1668 Träkniv 1668
Knut i Träkniv, hust
mtl
1669 Träkniv 1669
Knut i Träkniv, hust
mtl
1670 Träkniv 1670
Knut i Träkniv, hust
mtl
1671 Träkniv 1671
Knut i Träkniv, hust
mtl
1673 Träkniv 1673
Knut i Träkniv, hust
mtl SVAR
1675 Träkniv 1675
Sune i Träkniv
jb
1676 Träkniv 1676
Suhne? i Träkniv
jb
1677 Träkniv 1677
Änkan i Träkniv
jb
1678 Träkniv 1678
Knut i Träkniv
jb
1679 Träkniv 1679
Änkan i Träkniv
jb
1680 Träkniv 1680
Änkan i Träkniv
jb
1681 Träkniv 1681
hustru Ingre i Träkniv, fattig
mtl
1682 Träkniv 1682
hustru Ingrid i Träkniv
mtl
1685 Träkniv 1685
hustru Ingred i Träkniv
mtl
1686 Träkniv 1686
Hustru Ingre i Träkniv
mtl
1687 Träkniv 1687
Änkan Ingrid i Träkniv
båtsm. Zachris Hwass i samma gård, singel
mtl
1688 Träkniv 1688
Änkan Ingre i Träkniv, 1 dotter
båtsm. Zachris Hwass i samma gård
mtl
1689 Träkniv 1689
Änkan Ingri i Träkniv, 1 dotter
båtsm Zachris Hwass i samma gård
mtl
1690 Träkniv 1690
Zachris Knutsson, singel, 3/8 mtl
båtsm. Matts Knutsson Hwass
mtl
1691 Träkniv 1691
Zachris Knutsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
båtsm Anders Hwass
mtl
1692 Träkniv 1692
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Anders Hwass
mtl
1693 Träkniv 1693
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Anders Wass
mtl
1694 Träkniv 1694
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Anders Hwass
mtl
1695 Träkniv 1695
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl
båtsm. Anders Wass
mtl
1696 Träkniv 1696
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
båtsm. Anders Wass
mtl
1697 Träkniv 1697
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl, 2 pigor
Båtsm. Anders Wass
mtl
1698 Träkniv 1698
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl 1 dräng , 2 pigor
båtsm. nr 202 Anders Wass
mtl
1699 Träkniv 1699
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
båtsm. Anders Wass
mtl
1700 Träkniv 1700
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
båtsm. Anders Wass, hust
mtl
1701 Träkniv 1701
Zachris Knutsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
båtsm. Anders Wass, hust
mtl
1702 Träkniv 1702
Zachris K, hust, 3/8 mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm Anders Wass, hust
mtl
1703 Träkniv 1703
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Anders Olufsson Wass, hust
mtl
1704 Träkniv 1704
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Anders O. Wass, hust
mtl
1705 Träkniv 1705
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Anders Hwass, hust
mtl
1706 Träkniv 1706
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Anders Zwass
mtl
1707 Träkniv 1707
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. And. Hwass
mtl
1708 Träkniv 1708
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Pehr Hwass inhyses
mtl
1709 Träkniv 1709
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm Nils Hwass
mtl
1710 Träkniv 1710
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
båtsm. Nils Hwass
mtl
1711 Träkniv 1711
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1712 Träkniv 1712
Zachris Knutsson, hust, ? mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1713 Träkniv 1713
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1714 Träkniv 1714
Zachris Knutsson, hust, 3/16 mtl
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1715 Träkniv 1715
Zachris Knutsson, hust, 3716 mtl
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 piga
båtsm Hwass, hust
mtl
1716 Träkniv 1716
Änkan Ingred, 3/16 mtl, dräng Olof
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Lars
mtl
1717 Träkniv 1717
Olof Persson, hust, 3/16 mtl
Olof Nilsson, singel, 3/16 mtl
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1718 Träkniv 1718
Oluf Nilsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Hwas, hust
mtl
1721 Träkniv 1721
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Nills, 16 år
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Nils Hwass, hust
mtl
1722 Träkniv 1722
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1723 Träkniv 1723
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass?, singel
mtl
1724 Träkniv 1724
Olof Nilsson, hust, 1 son
Inge Persson, hust
rgd
1724 Träkniv 1724
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Inge Pärsson, hust, 3/16 mtl
båtsm Nils Sunesson, hust
mtl
1725 Träkniv 1725
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 son
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Sunesson? (möjl Nils Hwass), hust
mtl
1726 Träkniv 1726
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1727 Träkniv 1727
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Nils Hwass, hust
mtl
1728 Träkniv 1728
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1729 Träkniv 1729
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Måns
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwas, hust
mtl
1730 Träkniv 1730
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Inge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Hwass, hust
Saltpetersjudaren Nils Olsson, ogift
mtl
1731 Träkniv 1731
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Måns
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
Saltpetersjudare Nils Olsson, ogift
gamle bonden Inge Jonsson går och tigger
mtl
1732 Träkniv 1732
Olof Nilsson, hust, 3/16? mtl
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
Saltpetersjudaren Nils Olsson, ogift
Gamle bonden Inge Jonsson är överstruken i texten.
mtl
1733 Träkniv 1733
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
Saltpetersjudare Nils Olsson singel är avskedad
mtl
1734 Träkniv 1734
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
Saltpetersjudaren Nils Olsson är i Lyckeby i Blekinge
mtl
1735 Träkniv 1735
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Pär
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1736 Träkniv 1736
Oluf Nilsson, hust, 3/16 mtl, son Pär, 1 dotter
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1737 Träkniv 1737
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Frisk, hust, 3/16 mtl
båtsm Pär Hwass, ogift
mtl
1738 Träkniv 1738
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 dotter
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Pär Hwass ogift
mtl
1739 Träkniv 1739
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Pär Hwass, ogift
mtl
1740 Träkniv 1740
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Pär Hwass, ogift
mtl
1741 Träkniv 1741
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Pär Hwass, ogift
mtl
1742 Träkniv 1742
Olof Nilsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Hwass vakant
mtl
1743 Träkniv 1743
Olof Nilssons änka, 3/16 mtl, son Gumme
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Hwass, ogift
mtl
1744 Träkniv 1744
Olof Nils änka, 3/16 mtl, son Gumme
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, ogift
mtl
1745 Träkniv 1745
Olufs änka, 5/16 mtl, son Gumme
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, ogift
mtl
1746 Träkniv 1746
Olufs änka, 3/16 mtl, son Gumme, dotter Sissa
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Hwass, ogift
mtl
1747 Träkniv 1747
Olofs änka, 3/16 mtl, son Gumme, 1 dotter
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm Nils Hwass, ogift
mtl
1748 Träkniv 1748
Olofs änka, 3/16 mtl, son Gume
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Wass, ogift
mtl
1749 Träkniv 1749
Olufs änka, 3/16 mtl, piga Gunil
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Wass, ogift
mtl
1750 Träkniv 1750
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, piga Gunilla
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Wass, ogift
mtl
1751 Träkniv 1751
Knut Olsson, hust, 3716 mtl, piga Gunnil
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingre
båtsm. Nils Wass, ogift
mtl
1752 Träkniv 1752
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1753 Träkniv 1753
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingre
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1754 Träkniv 1754
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, piga Ingre
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1755 Träkniv 1755
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingred
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1756 Träkniv 1756
Knut Olsson, hust, 3/16 mtl
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingred
båtsm. Nils Hwass, hust
mtl
1757 Träkniv 1757
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingred
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1758 Träkniv 1758
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, piga Stina
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Zackris, dotter Ingred
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1759 Träkniv 1759
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Zackris, dotter Ingred
båtsm. Nils Wass, hust
mtl
1760 Träkniv 1760
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Zakris, dotter Ingred
båtsm. Nils Wass, hust
afsk. soldat Gumme, hust, inhyses, han bräcklig, juta av jorden
mtl
1761 Träkniv 1761
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Kierstin
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Zakris, dotter Ingre
båtsm. Nils Wass, hust
affsk soldat Gumme, hust, han bräcklig, juta av jorden
mtl
1762 Träkniv 1762
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Kierstin
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Zakris, döttrar Ingre och dito? (möjl står det Ingre o Agda?)
båtsm. Nils Wass, hust
avsk soldaten Gumme, hust, han bräcklig
mtl
1763 Träkniv 1763
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Kierstin
Nils Andersson, hust, 3/16 mtl, son Zakris döttrar Ingre och dito (möjl står det Ingre och Agda)
båtsm Nils Wass, hust
mtl
1764 Träkniv 1764
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Kierstin
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, pigor Ingre, Kierstin
Båtsm Wass vakant
mtl
1765 Träkniv 1765
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Kierstin
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Kierstin
båtsm Wass vakant
gamle bonden Nils Andersson utgammal, har undantag
mtl
1766 Träkniv 1766
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, döttrar Karin och Kierstin, dess mor 75 år
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Kierstin
båtsm. Wiss vakant
gamle bonde Nils Andersson, utgammal, intet bruk
inhyses Gumme Svensson, hust, han bräcklig, intet bruk
inhyses qwinfolk Ingred, utfattig
mtl sid 362 omnämns Knut Olssons dotter Ingrid
omnämns Gumme Svenssons hustru, utesluten från h rätt
omnämns inhyses Nils Andersson och dess hustru, utgamla, har undantag, och deras dotter Stina, sjuk men arbetsför
Omnämns inhyses Ingred arbetsför
1767 Träkniv 1767
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, dotter Karin, 2 gossar, 1 flicka
Zakris Ohlsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders piga Kiersti
båtsm vakant
gamle bonden Nils Andersson, hust, utgamla, intet bruk
inhyses Gume Svensson, hust, intet bruk, utgamla, hon bräcklig, 1 gosse
Inhyses Qwinnfolket Ingre, 1 flicka, utfattiga
mtl
1768 Träkniv 1768
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, döttrar Karin och Kierstin, 2 gossar, 1 flicka
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Kierstin, 1 gosse
båtsm. vakant
gamle bonden Nils Andersson, hust, utgamla, intet bruk
Inhyses Gume Swensson, hust, utgamla, intet bruk, han bräcklig
Inhyses qwinfolk Ingier, 1 flicka, utfattiga
mtl
1769 Träkniv 1769
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, döttrar Karin och Kierstin, 2 gossar, 1 flicka
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, 1 gosse
båtsm. vakant
Inhyses Gume Swensson, hust, 1 gosse, han bräcklig, intet bruk
Inhyses Nils Andersson, hust, utfattiga
Inhyses qwinfolket Ingier, utfattig
mtl
1770 Träkniv 1770
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, son Nils, döttrar Karin och Kierstin, 2 gossar, 1 flicka
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Kirstin, 1 gosse
båtsm. vakant
Inhyses Gumme Swensson, utfattig
Inhyses Nils Andersson, hust, utfattiga
mtl
1771 Träkniv 1771
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils, Olof, döttrar Karin, Kierstin, 2 gossar, 1 flicka
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Stina
Inhyses pigan Kirstin, bräcklig
båtsm. vakant
Inhyses Gumme Svensson, hust, han bräcklig
Inhyses Nils Andersson, hust, utfattiga
mtl
1772 Träkniv 1772
Knut Olsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils, Olof, dotter Kierstin, 2 gossar, 1 flicka
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Stina
Inhyses pigan Kierstin, bräcklig
båtsm. vakant
Inhyses Gume Swensson, hust, han bräcklig
Inhyses Nils Andersson, hust, utfattiga
mtl
1773 Träkniv 1773
Knut Olsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils och Olof, dotter Kirsting och Karin, 1 gosse, 1 flicka
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Stina, ddräng Jonas bräcklig, Kerstin vanför
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses: Gumme Swensson, hust, han bräcklig, intet bruk
Inhyses: Nils Andersson, hust, utgamla
Inhyses änkan Ingiar, utgammal, son Anders bräcklig.
mtl
1774 Träkniv 1774
Knut Olsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils och Olof, döttrar Kierstin och Karin, 1 gosse, 1 flicka
Zakris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, piga Stina, Jonas bräcklig
båtsm. Anders Wass, ogift
inhyses Nils Andersson, hust, utgamla
inhyses änkan Ingre, utgammal, son Anders bräcklig.
mtl
1775 Träkniv 1775
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils och Olof, döttrar Kierstin och Karin, 1 gosse, 1 flicka
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dr Anders pigor Stina och Ingred
båtsm. Anders Wass ogift
Inhyses Gumme Swensson, utgammal
Inhyses änkan Ingre, utgammal, sonen Anders bräcklig
mtl
1776 Träkniv 1776
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils och Olof, döttrar Kierstin, Karin och Ingre, 1 gosse
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, pigor Stina och Karin
båtsm. And. Wass ogift
Inhyses Gumme Swensson, bräcklig och utgammal
Inhyses Nils Månsson, hust, bräckliga och utgamla
inhyses änkan Ingred, bräcklig och utgammal, sonen Anders vanför
mtl
1777 Träkniv 1777
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils och Olof, döttrar Kierstin Karin och Ingar
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders, pigor Stina och Karin
Båtsm And Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Gume Svensson, bräcklig och utfattig
Inhyses Nils Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1778 Träkniv 1778
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils, Olof och Pär, döttrar Kierstin, Karin och Ingred
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl. dräng Anders, piga Stina och Ingred
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Gume Svensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1779 Träkniv 1779
Knut Ohlsson, hust, 3/16 mtl, söner Nils, Olof och Per, döttrar Kirstin, Karin och Ingre
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Ingre, Stina sjuk och bräcklig
Torp: Anders?? Nilsson, hust
båtsm. Anders Wass ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Gume Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Träkniv 1780
Knut Ohlssons änka, 3/16 mtl, söner Nils Olof och Pär, döttrar Kirstin, Karin och Ingred
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, piga Brita?
Torp: Anders Nilsson, hust
Båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Gumme Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Träkniv 1781
Knut Ohlssons änka, 3/16 mtl, söner Nils, Olof och Pär, döttrar Karin och Inger
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Anders
Torpare Anders Nilsson, hust
båtsm Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Gume Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1782 Träkniv 1782
Olof Knutsson, singel, 3/16 mtl, dräng Nils, pigor Karin och Inger
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Pär, piga Giertru
Anders Nilsson, hust
Torpare Swen Gumesson, singel
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
inhyses Gume Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1783 Träkniv 1783
Olof Knutsson, hust, 3/16 mtl, dräng Nils, piga Karin och Inger
Zachris Nilsson, singel, 3/16 mtl, dräng Per, piga Giertru, 1 flicka
Sjöman Swen Gumesson, singel, 1 flicka
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
inhyses Gume Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1784 Träkniv 1784
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Håkan Jönsson, hust, 3/32 mtl, pgia Karin
Zackris Nilsson, hust, 3/16 mtl
Torp: Anders Nilsson, hust
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Gume Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1785 Träkniv 1785
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Håkan Jonsson, hust, 1/32 mtl, pig Karin
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, abs
Torp Anders Nilsson, hustm, 3/16 mtl
båtsm. Anders Wass, ogift
torp: Swen Gumesson, singel
Inhyses: Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses: Anders Unger, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1786 Träkniv 1786
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, drängar Nils och Måns
Håkan Jönsson, hust, 3/32 mtl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, piga Maja
torp: Anders Nilsson, hust
båtsm. Anders Wass, ogift
Torp: Swen Gumesson, singel
Inhyses: Jonas Nilsson, bräcklig
Inhyses Anders Larsson, hust, han vanför, intet bruk
mtl
1787 Träkniv 1787
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, drängar Nils och Nils
Håkan Jonsson, hust, 3/32 mtl, piga Kierstin
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Zachris
Torp: Anders Nilsson, hust
båtsm. Anders Wass, ogift
inhyses Jonas Nilsson, bräcklig och utfattig
Inhyses Anders Larsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Träkniv 1788
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, drängar Jonas och Nils
Håkan Jonsson, hust, 3/32 mtl, piga Maja
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Zachris, piga Maja
Torp: Anders Nilsson, hust
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig
Inhyses: Anders Larsson, hust, vanföra och utfattiga
mtl
1789 Träkniv 1789
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Måns
Håkan Jonsson, hust, 3/32 mtl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Olof
Nils Knutsson, singel, extra? fjärdingsman
Torp: Anders Nilsson, hust
Torp: Swen Swensson, hust
båtsm. Anders Wass, ogift
Inhyses Jonas Nilsson, bräcklig
Inhyses Anders Larsson, hust, vanföra och utfattiga
mtl
1790 Träkniv 1790
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Håk. Jonsson, hust, 3/32 mtl, gosse N N
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Måns, 1 gosse, 1 flicka
Nils Knutsson, singel, extra fjärdingsman
Torp Anders Nilsson, hust
Torp Swen Swensson, hust
båtsm. Andres Wass, ogift
Inhyses Anders Larsson, hust, ?vanföra? och utfattiga
mtl
1791 Träkniv 1791
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Håkan Jonnsson, hust, 3/32 mtl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dr Måns, piga Maja, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Anders Nilsson, hust
Torp: Swän Swensson, hust
båtsm. Jonas Wass, ogift
Inhyses Anders Larsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1792 Träkniv 1792
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Håkan Joansson, hust, 3/32 mtl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Nils, piga Stina?
båtsm. Jonas Wass, ogift
torp: Anders Nilsson, hust
Torp: Swen Swensson, hust
inhyses: Anders Larsson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1793 Träkniv 1793
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Peter
Håkan Juansson, hust, 3/32 mtl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Måns, piga Krestin
båtsm. Nils Wass, ogift
Torp: Anders Nilsson, hust
Torp: Swenn Swensson, hust
Inhyses: Anders Larsson?, hust, utfattiga
mtl
1794 Träkniv 1794
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Gumme
Håkan Jansson, hust, 3/32 mtl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Måns, piga Maja
båtsm. Nils Wass, ogift
Torp: Anders Nilsson, hust
Torp Swenn Swennsson, hust
Inhyses Anders Larsson, hust, utfattiga
mtl
1795 Träkniv 1795
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Nils
Håkan Jaensson, hsut, 3/32 mtl, dräng Anders
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Måns
båtsm. Olof Hwass, ogift
torp Anders Ninlsson, hust
Torp Sven Svensson, hust
Inhyses Anders Larsson, hust, utfattiga
mtl
1796 Träkniv 1796
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Magnus
Håkan Jaensson, hust, 3/32 mtl, dräng Karl
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Jonas
båtsm. Måns Krus, husts
Torp: Anders Nilsson, hust
Torp: Sven Svensson, hust
Inhyses: Anders Larssons änka, utfattig
mtl
1797 Träkniv 1797
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Petter
Håkan Juannsson, hust, 3/32 mtl, piga Lena
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Isack, piga Lena
båtsm. Måns Kvast, hust
Torp: Anders Nilsson, hust
Torp: Sven Svensson, hust
Inhyses Anders Larssons änka, utfattiga
mtl
1798 Träkniv 1798
Olof Larsson, hust, 3/32 mtl, dräng Staffan
Håkan Joansson, hust, 3/32 mtl, dräng Petter
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, piga Elin
Båtsm. Måns Kvarst, hust
Torpare Anders Nilsson, hust
Torpare Sven Svensson, hust
inhyses Anders Larssons änka, utfattig
mtl
1799 Träkniv 1799
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, dräng Peter, 2 gossar, 3 flickor
Håkan Jaensson, hust, 3/32 mtl, 5 gossar
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Peter, piga Stina, dräng Zachris ?fallandesjuk??
båtsm. Olof Wass, hust
Torp: Anders Nilsson, hust, 2 flickor
Torp: Swän Swänsson, hust, 1 flicka
Inhyses Anders Larssons änka, utfattig, 2 gossar
mtl
1800 Träkniv 1800
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, son Olof, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Jaensson, hust, 3/32 mtl, 5 gossar
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, piga Lena
båtsm vakant
Torp: And. Nilsson, hust, 2 flickor
Torp: Sven Svensson, hust, 1 flicka
Inhyses: Anders Larssons änka, utfattig
mtl
1801 Träkniv 1801
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, son Olof, 3 gossar, 3 flickor
Håkan Jansson, hust, 3/32 mtl, 5 gossar
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Börje, piga Lisken
Båtsm vakant
Torpare And. Nilsson, hust, 1 flicka
Torpare Sven Svensson, hust, 1 flicka
Inhyses Anders Larssons änka, utfattig
mtl
1802 Träkniv 1802
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, son Olof, 3 gossar, 3 flickor
Håkan Jaensson, hust, 3/32 mtl, 5 gossar
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Börje, piga Lena
båtsm. Nils Hvass, ogift
Torp: Anders Nilsson, hustrun bräcklig, dotter Brita
Torp: Svän Svänsson, hust, 1 flicka
Inhyses Anders Larssons änka, utfattig
mtl
1803 Träkniv 1803
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, son Olof 21, dotter Ingrid
Håkan Jaensson, singel, 3/32 mtl, son Jonas 16, piga Lena
Zakris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Börje 24, Gume 17, piga Stina
båtsm. Nils Hwars, ogift
Torp: Anders Nilsson, singel, 55 år, dotter Brita
Torp: Swän Swänsson, 41 år, hust
Inhyses Anders Larssons änka, utfattig
mtl
1804 Träkniv 1804
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, son Olof 29 år, dotter Ingrid, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Jeansson, singel, 3/32 mtl, son Jonas 17 år, piga Botill
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, dräng Nils 26 år, piga Maria
båtsm. Nils Hwass, ogift
Torp: Anders Nilsson, singel, 56 år, dotter Birgitta
Torp: Swän Swänsson, 42 år, hust
Inhyses And. Lars änka, utfattig
mtl
1805 Träkniv 1805
Olof Knutsson, hust, 3/32 mtl, Olof 22, Staffan 17, Ingrid 19, Kjerstin 13, Jonas 10, Lena 7
Håkan Jeansson, singel, 3/32 mtl, Jonas 18, Peter 16 (el 26?), Maria 20, Jaen 14, Carl 12, Nicklas 11
Zachris Nilsson, hust, 3/16 mtl, Peter 24, Lena 20, Nils 14
Båtsm. Nils Hwass
Torparen Jonas Larsson 27 år, hust
Torparen Swen Swänsson 43 år, hust
Inhyses Anders Larssons änka 58 år utfattig
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna:
petersson.engnell@lovkullen.net


Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka