Mantalslängder för Djuramåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Djuramåla 1633
Sven J i Djuramåla
jb bild 34 I noteringarna för Bredasjö framgår att Sven J har ett åtagande för skatt för änkan Karin i Bredasjö (osäker, men namnen är tydliga)
1635 Djuramåla 1635
Sven i Djuramåla
jb bild 130
1638 Djuramåla 1638
Sven i Djuramåla
jb bild 339
1640 Djuramåla 1640
Sven i Djuramåla
jb bild 354
1642 Djuramåla 1642
Sven i Djuramåla
jb bild 361
1644 Djuramåla 1644
Sven i Djuramåla, hustru
Hindrick ibidem, hustru
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 273 h
EIIIa:5 sid 787 h

1645 Djuramåla 1645
Sven i Djuramåla, hustru
Hindrich, hustru
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 118 v
1646 Djuramåla 1646
Sven i Djuramåla, hustru. 1 son.
anm. Sven i Djuramåla tycks bilda 1 hemman tillsammans med Hindrick i Holmen och hans hustru. I annan längd EIIIa:6 sid 286 ser det ut så här:
Sven i Djuramåla, hustru, 1 son
Ibidem:
Hindrick, hustru
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 938 h
Sid 286 h (EIIIa:6)

1647 Djuramåla 1647
Sven i Djuramåla, hustru. 1 son
1 hemman
mtl sid 695 v
1648 Djuramåla 1648
Svenn i Djuramåla, hustru
mtl sid 754
1649 Djuramåla 1649
Sven i Djuramåla, hust. 1 hemman
mtl sid 643 h
1650 Djuramåla 1650
Sven i Djuramåla, hustru
mtl sid 376
1651 Djuramåla 1651
Sven i Djuramåla, hust
mtl sid 609 v
1652 Djuramåla 1652
Swän i Djuramåla, singel
mtl sid 703 v
1653 Djuramåla 1653
Sven i Djuramåla, hustru
mtl sid 207
1654 Djuramåla 1654
Sven i Djuramåla, åldrig, hust
mtl sid 1054
1655 Djuramåla 1655
Sven i Djuramåla, åldrig, hust. 1 dotter.
mtl sid 787
1660 Djuramåla 1660
Svens hust, i Djuramåla (endast hustrun räknas i mtl, notering: ”Sven är gammal, dööfer och förlammad”
Olof Svensson, hust i samma gård. Knekt och hustru (Endast en person – hustru – noterad i mtl, så trol. är Olof och knekten samma person)
mtl sid 507
1663 Djuramåla 1663
Suän i Djuramåla
jb bild 348
1664 Djuramåla 1664
Suen i Djuramåla
jb bild 358
1667 Djuramåla 1667
Olof i Djuramåla, hust
Sven i samma gård, hust
mtl sid 57
1668 Djuramåla 1668
Olof i Djuramåla, hust
Sven i samma gård, hust
Knekt, båtsm. Bengt i samma gård, hust
mtl sid 643
1669 Djuramåla 1669
Oluff i Djuramåla, hust
Sven i Samma gård, hust
mtl sid 603
1670 Djuramåla 1670
Olof i Djuramåla, hust
Sven Olofs son i samma gård, hust
Corporal Håkan i Djuramåla, hust
mtl sid 1229
1671 Djuramåla 1671
Swän i Djuramåla, hust
Lars i samma gård, hust
Soldat Pålle i Djuramåla, hust
mtl sid 623
1673 Djuramåla 1673
Suen i Djuramåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl sid 1209 SVAR
1675 Djuramåla 1675
Sven i Djuramåla, hust
jb  
1676 Djuramåla 1676
Sven i Djuramåla, hust
jb  
1677 Djuramåla 1677
Sven i Djuramåla, hust
jb  
1678 Djuramåla 1678
Sven i Djuramåla, hust
jb  
1679 Djuramåla 1679
Sven i Djuramåla, hust
jb  
1680 Djuramåla 1680
Sven i Djuramåla, hust
jb  
1681 Djuramåla 1681
Swen i Djuramåla, hust
Tögge i samma gård, hust
Håkan S Skräddare i samma gård
mtl sid 272
1682 Djuramåla 1682
Sven i Djuramåla, hust
Tögge i samma gård, hust
mtl sid 324
1685 Djuramåla 1685
Sven (möjl. Sune) i Djuramåla, hust, 1 son
Tygge i Samma gård, hust
mtl sid 675
1686 Djuramåla 1686
Sven i Djuramåla, hust, 1 son
Tygge i samma gård, hust
mtl sid 365
1687 Djuramåla 1687
Tögge i Djuramåla, hust
Båtsm. Anders i samma gård, hust
mtl sid 295
1688 Djuramåla 1688
Tögge i Djuramåla, hust
Båtsm. Anders S i samma gård, hust
mtl sid 1095
1689 Djuramåla 1689
Tygge O i Djuramåla, hust
Båtsm. Anders S i samma gård, hust
mtl sid 869
1690 Djuramåla 1690
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof O. Diur
mtl sid 404
1691 Djuramåla 1691
Tygge Olsson, hust, 5/16
Anders Svensson, hust, 5/16, 1 dräng
Båtsm. Olof Jonsson Diur, hust
mtl sid 411
1692 Djuramåla 1692
Tygge Olofsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, 5/16 mtl
Båtsm. Olof O. Diur, hust
mtl sid 765
1693 Djuramåla 1693
Tygge Olofsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Olof O.Diuur, hust
mtl sid 695
1694 Djuramåla 1694
Tygge Olofsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Olof O. Diur, hust
mtl sid 681
1695 Djuramåla 1695
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Olufsson Diuur, hust
mtl sid 725
1696 Djuramåla 1696
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Btsm. Oluf Olufsson Diur, hust
mtl sid 687
1697 Djuramåla 1697
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Olsson Diur, hust
mtl sid 765
1698 Djuramåla 1698
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nr 167 Oluf Olsson Diur, hust
mtl sid 763
1699 Djuramåla 1699
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf O. Diur, hust
mtl sid 937
1700 Djuramåla 1700
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Oluf Olsson Diuur, hust
mtl sid 899
1701 Djuramåla 1701
Ttgge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Olsson, Diuur, hust
mtl sid 819
1702 Djuramåla 1702
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Olsson Diur, hust
Mtl sid 767
1703 Djuramåla 1703
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Olson Diuur, hust
mtl sid 931
1704 Djuramåla 1704
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Oluf Olsson Diur, hust
mtl sid 1293
1705 Djuramåla 1705
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Diur, hust
mtl sid 1397
1706 Djuramåla 1706
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Swensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Diuur, hust
mtl sid 1729
1707 Djuramåla 1707
Tygge Olsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Oluf Diur, hust
mtl sid 2003
1708 Djuramåla 1708
Tyge Olofsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Daniel Diur
mtl sid 1567
1709 Djuramåla 1709
Tygge Olufson, hust, 5/16 mtl
Anders Swänsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Daniel Nilsson, Diur
mtl sid 1625
1710 Djuramåla 1710
Tygge Olufsson, hust, 5/16 mtl
Anders Svensson?, hust, 5/16 mtl, 1 son.
Båtsm. Daniel Diur -
mtl sid 1835
1711 Djuramåla 1711
Tygge Olsson, singel, 5/16 mtl
Anders Swensson?, hust, 5/16 mtl
Båtsm Daniel Diur -
mtl sid 1993
1712 Djuramåla 1712
Erland Svan, singel, 5/16 mtl
Anders Olufsson, singel, 5/16 mtl
Båtsm. Daniel Diur
mtl sid 2013
1713 Djuramåla 1713
Änkan 5/16 mtl. 1 son.
Anders Olufsson, hust, 5/16 mtl. 1 piga
Båtsm. Daniel Diur
mtl sid 1297
1714 Djuramåla 1714
And. Nilsson, hust, 5/16 mtl
And. Olufsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Diur
mtl sid 2277
1715 Djuramåla 1715
And. Nilsson, hust, 5/16 mtl
And Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Diur, hust
mtl sid 1265
1716 Djuramåla 1716
And. Nilsson, hust, 5/16 mtl
And. Olufsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm vakant
mtl sid 1860
1717 Djuramåla 1717
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olufsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jöns Diur
mtl sid 688
1718 Djuramåla 1718
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olufsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jöns Diur
mtl sid 737
1720 Djuramåla 1720
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olufsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur.
mtl bild 9650
1721 Djuramåla 1721
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl
mtl sid 1385
1722 Djuramåla 1722
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diuur, ogift
mtl sid 831
1723 Djuramåla 1723
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm Jöns Diuur, ogift
mtl sid 832
1724 Djuramåla 1724
Sven Ingelsson, hustl 5/16 mtl. Inhyses: hust. Elin
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 367
1725 Djuramåla 1725
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 29
1726 Djuramåla 1726
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 822
1727 Djuramåla 1727
Anders Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 196
1728 Djuramåla 1728
Swen Ingelsson, singel, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust.
Gamle bonden Anders Nilsson går och tigger
mtl sid 692
1729 Djuramåla 1729
Swen Ingelsson, hust, 5/16 mtl.
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 898
1730 Djuramåla 1730
Swen Ingelsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 1196
1731 Djuramåla 1731
Swen Ingesson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 661 bild 5000
1732 Djuramåla 1732
Swen Ingelsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur
mtl bild 1390
1733 Djuramåla 1733
Sven Ingelsson, hust, 5/16 mtl. 1 piga
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl bild 8840
1734 Djuramåla 1734
Sven Ingelsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jöns Diur, hust
mtl sid 760
1735 Djuramåla 1735
Anders Erlandsson, singel, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm Jöns Diur, hust
mtl bild 1100
1736 Djuramåla 1736
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl. 1 piga
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 1177
1737 Djuramåla 1737
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 853
1738 Djuramåla 1738
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 1329
1739 Djuramåla 1739
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl Son Oluf
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 964
1740 Djuramåla 1740
Andres Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl. Son Olof
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 817
1741 Djuramåla 1741
Anders Erlandsson, hust ? Mtl
Anders Ohlsson, hust 5/16 mtl. Son Olof
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl sid 902
1742 Djuramåla 1742
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl, son Olof
Båtsm. Jöns Diur, hust
mtl bild 2550
1743 Djuramåla 1743
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl. Son Olof
Båtsm vakant
mtl sid 1680
1744 Djuramåla 1744
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
And. Ohlsson, hust, 5/16 mtl. Son Olof
Båtsm. Vakant
mtl sid 382
1745 Djuramåla 1745
And Erlandsson, hust, 5/16 mtl
And Ohlsson, hust, 5/16 mtl, son Oluf
Båtsm. Vakant
mtl sid 392
1746 Djuramåla 1746
And Erlandsson, hust, 5/16 mtl
And Ohlsson hust, 5/16 mtl. Son Olof
Båtsm. Vakant
mtl sid 374
1747 Djuramåla 1747
And Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl. Son Olof
Båtsm. Vakant
mtl sid 184
1748 Djuramåla 1748
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl. Son Olof, 1 dotter
Båtsm. Olof Djur, ogift
mtl sid 195
1749 Djuramåla 1749
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, 5/16 mtl Dotter Elin (står i kolumnen för piga)
Båtsm Oluf Diur, ogift
mtl sid 192
1750 Djuramåla 1750
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
And. Ohlsson, hust, 5/16 mtl. Dotter Elin ½
Båtsm. Olof Diur, ogift
mtl sid 196
1751 Djuramåla 1751
And. Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Ohlsson, hust, dotter Elin ½
Båtsm. Olof Diur, ogift
mtl sid 192
1752 Djuramåla 1752
And. Erlandsson, hust, 5/16 mtl
And. Ohlsson, hust, 5/16 mtl. Dotter Stina
Båtsm Olof Diur, hust
mtl sid 216
1753 Djuramåla 1753
And. Erlandsson, hust, 5/16 mtl
And. Ohlsson, hust, 5/16 mtl, son Swen, dot. Stina
Båtsm. Olof Diur, hust
mtl sid 199
1754 Djuramåla 1754
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl. Son Swen, dotter Stina
Båtsm. Olof Diur, hust
mtl sid 187
1755 Djuramåla 1755
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Anders Olsson, hust, 5/16 mtl. Son Sven, dotter Stina
Båtsm Olof Diur, hust
mtl sid 200
1756 Djuramåla 1756
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Sven Anderson, singel, 5/16 mtl. Piga Stina
Gamle bonden Anders Olsson. Han brukar intet av jorden
Båtsm. Olof Diur, hust
mtl sid 195
1757 Djuramåla 1757
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Sven Andersson, singel, 5/32 mtl. Pigan Stina
Fjärdingsmannen Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dräng Nils.
Båtsm. Vakant.
mtl sid 200
1758 Djuramåla 1758
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl. Dotter Stina
Sven Andersson, singel, 5/32 mtl. Pig. Stina
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dräng Nils
Båtsm. Jonas Diur, ogift
mtl sid 205
1759 Djuramåla 1759
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl. Dotter Stina
Sven Andersson, singel, 5/32 mtl. Pig. Stina
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dräng Nils.
Båtsm Jonas Diur, ogift
mtl sid 199
1760 Djuramåla 1760
Anders Erlandsson, hust, 5/16 mtl
Sven Andersson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. Dräng Nils.
Båtsm. Jonas Diur, ogift
mtl sid 199
1761 Djuramåla 1761
And. Erlandsson, hust, 5/16 mtl. Son Petter
Sven Andersson, singel, 5/32 mtl. Piga Stina
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm Jonas Diur, ogift
mtl sid 201
1762 Djuramåla 1762
Peter Andersson, singel, 5/16 mtl. Pig. Stina
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl
Fjärdingsman And. Pärsson, hust, 5/32 mtl
Gamle bonden And. Erlandssons änka(?)
Båtsm. Jonn Diur, hust
mtl sid 198
1763 Djuramåla 1763
Peter Andersson, singel, 5/16 mtl. Dräng Erland
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Jonas Diur, hust
Gla bonden And. Erlandsson (Enka?)
mtl sid 196
1764 Djuramåla 1764
Anders Erlandssons änka, 5/16 mtl. Dräng Petter och Erland (min anm: bör vara sönerna?)
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Jonas Diur, hust
mtl sid 193
1765 Djuramåla 1765
Anders Erlandssons änka 5/16 mtl. Söner Sven (Sten?), Erland
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl.
Fjärdingsman Anders Pärsson, 5/32 mtl.
Båtsm. Jonas Diur, hust.
mtl sid 191
1766 Djuramåla 1766
Anders Erlandsson (änka?) (endast 1 hustru står uppräknad, ingen bonde), 5/16 mtl. Söner Peter, Erland. 1 gosse, 2 flickor
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar.
Båtsm. Jonas Diur, hust. Inhyses Änkan Karin, utgammal.
mtl sid 292
1767 Djuramåla 1767
Anders Erlandssons änka 5/16 mtl. Söner Peter, Erland. 1 gosse, 2 flickor
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust 5/32 mtl. 3 gossar
Båtsm. Jonas Diur, hust. Inhyses änkan Ingier 70 år.
mtl sid 290
1768 Djuramåla 1768
Anders Erlandssons änka, 5/16 mtl. Söner Petter, Erland, dotter Lena, 1 gosse, 1 flicka
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar
Båtsm. Jonas Diur, hust.
Inhyses änkan Ingier, 71 år.
mtl sid 277
1769 Djuramåla 1769
Anders Erlandssons änka, 5/16 mtl. Son Erland, dotter Lena.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar.
Båtsm. Jonas Diur, hust
Inhyses: Änkan Ingier, 72 år
mtl sid 281
1770 Djuramåla 1770
Erland Andersson, singel, 5/16 mtl. Dräng Pär, piga Lena. Dess moder, utgl.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 3 gossar.
Båtsm. Jonas Diur, hust.
mtl sid 290
1771 Djuramåla 1771
Erland Andersson, singel, 5/16 mtl. Dräng Pär, piga Lena
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar.
Båtsm. Jonas Diur, hust.
mtl sid 291
1772 Djuramåla 1772
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl
Pigan Lena, 5/32 mtl. Dräng Pär
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar.
Båtsm. Jonas Diur.
mtl sid 292
1773 Djuramåla 1773
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl.
Pigan Lena, 5/32 mtl. Dr. Pär inhyses, sjuk och bräcklig.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jöns (Jonas?) Diur, hust. Dess mor inhyses, utgl.
mtl sid 291
1774 Djuramåla 1774
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena, 5/32 mtl. Inhyses Pär, sjuk och bräcklig.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. Fjärdingsman. 4 gossar.
Båtsman Jonas Diur, ogift, dess moder inhyses.
mtl sid 294
1775 Djuramåla 1775
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena 5/32 mtl. Inhyses Pär sjuk och bräcklig.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl 2 gossar
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl, 4 gossar. Fjärdingsman.
Båtsm. Jonas Diur, hust, dess mor inhyses, utgl.
mtl sid 289
1777 Djuramåla 1777
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena, 5/32 mtl. Inhyses Pär sjuk, och bräcklig
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar
Båtsm. Jonas Djur, hust
mtl sid 316
1776 Djuramåla 1777
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena, 5/32 mtl. Inhyses Pär, sjuk och bräcklig
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl 2 gossar
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. Fjärdingsman, 4 gossar.
mtl sid 304
1778 Djuramåla 1778
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena, 5/32 mtl. Inh. Pär, sjuk och bräcklig
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl.
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar. Fjärdingsman.
Båtsman Jonas Djur, hust
mtl sid 319
1779 Djuramåla 1779
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena, 5/32 mtl. Dräng Pär
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl, 4 gossar
Båtsman Jonas Djur, hust
mtl sid 319
1780 Djuramåla 1780
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Pigan Lena, 3/32 mtl. Inhys. Pär brukar
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar. Fjärdingsman
Båtsm Jonas Djur. Hustrun utgammal.
mtl sid 336
1781 Djuramåla 1781
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl
Pigan Lena Andersdotter, 5/32 mtl. Inhyses Pär, brukar.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse
Fjärdingsman Anders Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar.
Båtsm. Jonas Djur. Hustrun utgl.
mtl sid 332
1782 Djuramåla 1782
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Pigan Lena Andersdotter, 5/32 mtl. Inhyses Pär, brukare.
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Staffan. 1 gosse
Fjärdingsman And. Pärsson, hust, 5/32 mtl. 4 gossar
Båtsman vakant.
mtl sid 460
1783 Djuramåla 1783
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Pigan Lena Andersdotter, 5/32 mtl. Inhyses Pär, bräcklig?
Swen Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Staffan
Anders Pärsson,s änka, 5/32 mtl. Son Petter
Båtsman Petter Diur, ogift.
mtl sid 465

1784 Djuramåla 1784
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Pigan Lena Andersdotter, 5/32 mtl. Piga Martha. Pär Brukar
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Staffan
Bonden Jonas änka, 5/32 mtl. Son Petter
Båtsman Petter Djur ogift
mtl sid 347
1785 Djuramåla 1785
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl, son Staffan
Anders Perssons änka, 5/32 mtl. Son Petter
Båtsm. Petter Djur, ogift
mtl sid 423
1786 Djuramåla 1786
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Staffan, 1 gosse
Petter Andersson, 5/32 mtl. Dess moder, gammal och bräcklig, inhyses
Båtsman Petter Djur, ogift
mtl sid 401
1787 Djuramåla 1787
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Jonas Swensson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Staffan Swensson, singel, 5/32 mtl. Inhyses: dess föräldrar
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl. Inhyses: dess mor, utgl.
Båtsm. Petter Djur, ogift
mtl sid 445
1788 Djuramåla 1788
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Staffan Svensson, singel, 5/32 mtl. Inhyses dess föräldrar, utgamla
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl. Inhyses dess moder, utgammal
Båtsm. Petter Djur, ogift
mtl sid 451
1789 Djuramåla 1789
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Jonas Swensson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Staffan Svensson, singel, 5/32 mtl. Dess föräldrar inhyses, utgl.
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl. Dess mor inhyses, utgl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsman Petter Djur, ogift.
mtl sid 454
1790 Djuramåla 1790
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Staffan Svensson, singel, 5/32 mtl. Dräng Anders. Dess föräldrar inhyses.
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl. Dess moder, utgammal. 1 gosse, 1 flicka
Båtsman Petter Djur, ogift
mtl sid 460
1791 Djuramåla 1791
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. Dotter Lisken. 2 gossar, 2 flickor
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Staffan Svensson, singel, 5/32 mtl. Dräng Anders. Dess föräldrar inhyses.
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsman vakant
mtl sid 454
1792 Djuramåla 1792
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl. Dotter Lisken. 2 gossar, 2 flickor
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl. 1 flicka
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Anders
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Vakant
mtl sid 454
1793 Djuramåla 1793
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Anders
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Zachris Djur, ogift
mtl sid 414
1794 Djuramåla 1794
Erland Arnesson, hust, 5/32 mtl
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Anders
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Zachris Diur, ogift.
mtl sid 395
1795 Djuramåla 1795
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Sven Andersson, hust, 5/32 mtl. Son Anders
Peter Andersson, hust (inget mantal anges)
Båtsman Zachris Djur, ogift
mtl sid 611
1796 Djuramåla 1796
Erland Andersson, hust, 5/32 mtl
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Anders Svensson, singel, 5/32 mtl. Piga Ingeborg. Dess föräldrar brukar.
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl
Båtsman Zachris Diur, ogift
mtl sid 333
1797 Djuramåla 1797
Erland Anderssons änka, 5/32 mtl. Söner Peter, Anders
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Anders Svensson, hust, 15/64 mtl. Inhyses dess föräldrar utgl.
Petter Andersson, hust, 5/64 mtl.
Båtsm. Zacris Diur, hust.
mtl sid 355
1798 Djuramåla 1798
Anderssons änka, 5/32 mtl. Son Petter
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl
Anders Svensson, hust, 15/64 mtl. Dess föräldrar inhyses
Petter Andersson, hust, 5/64 mtl.
Båtsm. Zackris Diur, hust
mtl sid 340
1799 Djuramåla 1799
Erland Andersons änka, 5/32 mtl. Son Peter
Jonas Svänsson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Anders Svänsson, hust, 5/64 mtl. Dess föräldrar, utgl, inhyses. 1 gosse, 1 flicka
Peter Andersson, hust, 5/64 mtl. 2 gossar.
Båtsm. Zachris Djur, hust.
mtl sid 335
1800 Djuramåla 1800
And. Anderssons (sic!) änka, 5/32 mtl. Son Petter, dotter Lena
Jonas Svensson, hust, 5/32 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Anders Svensson, hust, 15/64 mtl. Dess föräldrar inhyses, utgl
Petter Andersson, hust, 5/64 mtl. 2 gossar.
Båtsm. Zacris Djur, hust.
mtl sid 329  
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka