Mantalslängder för Källehult, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Källehult 1623
Claus i Kiellehult
mtl AS
Boskapsl.

1632 Källehult 1632
Jöns i Källehult
jb
1634 Källehult 1634
Jöns i Källehult
jb
1638 Källehult 1638
Jöns i Källehult
mtl AS
1640 Källehult 1640
Jöns Håkansson, hust … Nielsdotter samt Bothell N—dotter
mtl AS
1642 Källehult 1642
Jöns Håkansson, hust Anna Nilsdotter
mtl
1643 Källehult 1643
Jöns, hust Anna
mtl
1643 Källehult 1643
Jöns
mtl sid 246
1644 Källehult 1644
Jöns, hust Anna
mtl
1644 Källehult 1644
Jöns i Källehult
mtl sid 415
1645 Källehult 1645
Jöns, hust Anna
mtl Mtl s 226:
Bottill i Källehult nu i Möre
1646 Källehult 1646
Jöns Håkonsson, hust Anna
mtl
1647 Källehult 1647
Jöns, hust Anna
mtl
1648 Källehult 1648
Jöns, hust Anna
mtl
1649 Källehult 1649
Jöns, hust Anna
mtl
1650 Källehult 1650
Jöns, hust Anna
mtl
1651 Källehult 1651
Jöns, hust Anna
mtl
1652 Källehult 1652
Jöns, hust Anna
mtl
1653 Källehult 1653
Jöns, hust Anna, drängen Niels
mtl
1654 Källehult 1654
Anna i Källehult
mtl
1656 Källehult 1656
Jöns, hust Anna
Sonen Måns
mtl
1657 Källehult 1657
Jöns, hust Anna, sonen Måns obotligt sjuk
mtl
1658 Källehult 1658
Jöns, hust Anna
mtl
1659 Källehult 1659
Jöns, hust Anna
mtl
1660 Källehult 1660
Hustru Anna, dr. Måns
mtl
1661 Källehult 1661
Anna död, dr. Måns, hust Kierstin
mtl
1662 Källehult 1662
Måns, hustru Kierstin, dräng Gumme
Mtl
1663 Källehult 1663
Kirstin, dr. Gumme
mtl
1664 Källehult 1664
h. Kirstin, Elin, Sold Måns
mtl
1665 Källehult 1665
Måns, hust Kirstin, Elin, Sold. Gudmund
mtl
1666 Källehult 1666
Måns, Kierstin
Gume comd, hust
mtl
1667 Källehult 1667
Måns, Kirstin, Jöns sjuk, hustrun.
Gudmunds finns i Dampemåla
mtl s 718 Lite svårtolkat. Totalt registreras 3 pers, tror det måste vara Måns, Kirstin och den sjuke Jöns hustru.
1668 Källehult 1668
Änkan Ingred
Jöns i samma gård
mtl
1670 Källehult 1670
Måns och hust
Jöns, utgl, och hust i samma gård
mtl
1671 Källehult 1671
Måns, hust
Jöns, hust
mtl
1675 Källehult 1675
Jacob, hust
Jöns, utgammal, hust
mtl
1676 Källehult 1676
Jacob, hustru, drängen Måns
Samma gård:
Änkan Botell
mtl
1680 Källehult 1680
Nils, hust
Jacob, hust
mtl
1681 Källehult 1681
Nils, hust
Jacob, hust
mtl AS
1683 Källehult 1683
Nils, hust
Jacob, hust
mtl AS
1685 Källehult 1685
Nils, hust
Jacob, hust
Knekt Nils
mtl AS
1686 Källehult 1686
Nils, hust,
Drängen Hemming
Jacob, hust
Knekt Nils
mtl AS
1687 Källehult 1687 ½ mtl
Jacob, hust, Häming, hust
Knekt Nils (trol. ogift)
mtl
1688 Källehult 1688 ½ mtl
Jacob, hust, Häming, hust
Knekt Nils?, hust
mtl
1689 Källehult 1689 1/2mtl
Jacob, hust, Heming, hust (4 p)
Knekt Nils, hust
mtl
1690 Källehult 1690 ½ mtl
Jacob, hust, Hemming, hust
Knekt Lars, hust
mtl
1691 Källehult 1691 ½ mtl
Jacob, hust, s Håkan (3 p)
Knekt Lars, hust
mtl
1692 Källehult 1692 ½ mtl
Jacob, hustru, son Håkon
Knekt Lars, hustru
mtl
1692 Källehult 1692
Jacob, hust
Sonen Jöns lille
Dottern Inngret lilla
Inhyses Måns, hust
Dottern Elin lilla
Sold. Hustrun
Katekismi-längd 1692 av Sölve Olsson från AS
1693 Källehult 1693 ½ mtl
Jacob, hust, dr. Tohre (Tofwe?)
Håkan, hust
Knekt Lars?, hust
mtl
1694 Källehult 1694 ½ mtl
Jacob, hustru
Håkan, hustru
Knekt Lars, hustru
mtl
1695 Källehult 1695 ½ mtl
Jacob, hustru, Håkan, hustru
Knekt Lars, hustru
mtl
1697 Källehult 1697
Jakob och Håkan
jb
1699 Källehult 1699
Håkan
jb
1701 Källehult 1701 ½ mtl
3ding knekt Håkon, hustru
Pär, hust
Knekt Lars, hustru
mtl
1702 Källehult 1702
Pär, hust, Håkan, hust
Knekt Lars, hust
mtl
1703 Källehult 1703
Håkan, hust
Jacob, hust
Knekt Lars, hust
mtl
1704 Källehult 1704
Håkan, hust
Jacob, hust, dr. Jöns
Knekt Lars (Carl?), hustru
mtl
1705 Källehult 1705
Håkon, hust, Jacob, hust
dr. Jöns
Knekt Lars, hust
mtl
1706 Källehult 1706
Håkon, hustru, Jacob, hustru
Knekt Lars, hustru
mtl
1707 Källehult 1707
Håkon, hust
Jakob, hust, inhys, anm. uppdragit bruket
dr. Måns
Knekt Lars, hust
mtl
1708 Källehult 1708
Häming? (alt Håkan??), Nils
jb
1710 Källehult 1710
Håkon, Måns, Måns
jb
1712 Källehult 1712
Håkon och Måns
jb
1714 Källehult 1714
Håkan och Måns
jb
1716 Källehult 1716
Håkan och Måns
jb
1717 Källehult 1717
Håkon, hust
Måns, hust
mtl
1718 Källehult 1718
Håkan, hust
Måns, hust
mtl
1719 Källehult 1719
Håkan, hustru
Måns, hustru
rg
1720 Källehult 1720
Håkan och Måns
jb
1721 Källehult 1721
Håkan och Måns
jb
1723 Källehult 1723
Håkan
Måns
rg
1724 Källehult 1724
Håkan
Måns
Dräng Pär
Soldattorp soldat Tores hustru
rg
1725 Källehult 1725
Håkan
Måns
Soldattorp: Soldat Torns hustru
rg
1726 Källehult 1726
dr. Swen
Pigan Malin
Håkan, Måns
Soldattorp sold. Torns hustru
rg
1727 Källehult 1727
Swen
Maries??
rg
1728 Källehult 1728
Swen, Håkan
Måns
rg
1729 Källehult 1729
Swen, Håkon,
Måns
rg
1730 Källehult 1730
Swen
Måns
rg
1731 Källehult 1731
Swän
Måns
rg
1732 Källehult 1732
Jöns
Måns
rg
1733 Källehult 1733
Måns
Håkon och Håkon
dr. son? Swen (möjl Johan? Eller Jonn?)
rg
1734 Källehult 1734
Måns och ?dotter? (skulle kunna stå ”Johhan” ist f dotter)
Håkon och Håkon
rg
1735 Källehult 1735
Måns
Dot. Ingrid
Swen och Håkon J
rg
1736 Källehult 1736
Måns
p. Ingrid, Swen Håkon
rg
1737 Källehult 1737
Måns, piga Ingrid
Swen, Håkon
rg
1738 Källehult 1738
Måns
Son Per, dotter Ingrid
Swen, Håkan
rg
1739 Källehult 1739
Måns
Dottern Ingierd
Son Per
Swen
Håkan
rg
1740 Källehult 1740
Måns, dot. Maja
Nils, Håkan
rg
1742 Källehult 1742
Måns, Håkan
jb
1744 Källehult 1744
dr. Jöns Månsson (1 p)
Bengt Persson, hust
Håkan Håkansson (1 p) fattig utan bruk
Soldattorp Gumme Kiällström, soldat, hust
mtl
1745 Källehult 1745
Jöns Månsson, hust
Gossen Anders
Bengt Pärsson, hust
Håkan Håkansson, utfattig
Soldattorp Gumme Källström, hust (1 hust)
mtl
1746 Källehult 1746
Jöns Månsson, hust
Dr. Anders
Pär Olsson, hust
Soldattorp Gumme Källström, soldat, hust
mtl
1747 Källehult 1747
Jöns Månsson, hustru
dr. Anders
Pär Olsson, hustru
Soldattorpet Gumme Kielström, soldat, hust
mtl
1748 Källehult 1748
Jöns Månsson
dr. Anders Månsson, pig Kierstin (fästehjon)
Enkan Kirstin
dr. Måns
Soldattorpet Gudmun Kiälström, soldat, hustru
mtl
1749 Källehult 1749
Jöns Månsson, hust
Anders Månsson, hust
Enkan Kirstin
Gossen Anders anm. skonad i år
Solddattorpet Gumme Kielström anm. soldaten utfattig
mtl
1750 Källehult 1750
Jöns Månsson, hust
Anders Månsson, hust
Gumme Torsson, hust
Son Anders
Soldattorpet: Gumme Kielström, soldat, fattig
mtl sid 309 anm. enl kgf vigs Gumme Torsson från Falebo, Vissefjärda och änkan Kirstin Hemmingson år 1748-12-28.
1751 Källehult 1751
Jöns Månsson, hust
Gumme Torsson, hust
Son Anders
Soldattorp Gumme Kiellström anm. soldaten fattig
Pigan Kerstin? Anm. skiöter sina föräldrar (…)
mtl sid 307
1752 Källehult 1752
Jöns Månsson, hust
Lösqvinfolket Marija? (1 piga)
Gumme Torsson, hust
Son Anders
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1754 Källehult 1754
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
Pig. Marta?
Gumme Larsson, hust ¼ mtl
Pig. Elin
Soldattorp Nils Kiellström, soldat, hust
mtl
1755 Källehult 1755
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
Pig Marija (1 piga)
Gumme Torsson, hust ¼ mtl
dr. Per Larsson? (Ericsson?) (1 dräng)
Soldattorpet: Nils Kiellström, soldat, hust
mtl
1756 Källehult 1756
Jöns Månsson, hust, ¼ mtl
p. Marija (1 piga)
Gumme Torsson, hust, ¼ mtl
Soldat Nils Källström (Kullström?), gift
mtl
1757 Källehult 1757
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
p. ?Mertha? (1 piga)
Gumme Jönsson, hust ¼ mtl
Gumme Jonsson födes av mågen, 70 år gammal.
Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1758 Källehult 1758
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
p. Märta (1 pig)
Gumme Jönsson, hust ¼ mtl
Son Måns
Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1759 Källehult 1759
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
Gume Jönsson, hust ¼ mtl
Son Måns
Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1760 Källehult 1760
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
Gumme Jonsson, hust ¼ mtl
B. Måns (1 bonde, ogift, möjligen avses son eftersom ingen mantalsuppgift anges för honom)
Pig. Märta
Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1761 Källehult 1761
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
Gumme Jonsson, hust ¼ mtl
Son Måns, piga Britta
Soldat Nils Kullström, hust
mtl
1762 Källehult 1762
Jöns Månsson, hust ¼ mtl
Gume Jonsson, hust ¼ mtl
Son Måns, piga Kirstin
Soldat Nils Kielström, hust
mtl
1763 Källehult 1763
Jöns Månsson, hust ¼
Pig. Kierstin (piga)
¼ brukare Nils i Anemåla, ¼ mtl
Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1764 Källehult 1764
Jon Månsson, hust
Flickan Maja
¼ brukas av Nils i Anemåla
Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1765 Källehult 1765
Jöns, hust ¼ mtl
Dotter Maria
¼ brukas av Nils i Anemåla
Soldat Nils Kiellström
mtl
1767 Källehult 1767
Jöns, hust ¼ mtl
Dotter Majia, Ingrid
Son Anders (minderårig)
Håkan inhyses (86 år)
Nils i Annemåla ¼ mtl
Soldattorpet Nils Kiellström, hust
Son Gumme, dot Britta (2 minderåriga)
mtl
1768 Källehult 1768
Jöns, hust ¼ mtl
Dotter Ingrid
Nils i Anemåla ¼ mtl
Soldattorp soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1769 Källehult 1769
Jöns, hust ¼ mtl
Dot. Ingrid
Håkan, hust ¼ mtl
Soldattorpet Soldat Nils Kiellström, hust
mtl
1770 Källehult 1770
Jöns, hust ¼ mtl
Dotter Ingrid
Håkan, hust ¼ mtl
Soldattorp soldat Nils Kiellström, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka