Mantalslängder för Bläsemåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Bläsemåla 1631
Ingell?
jb
1632 Bläsemåla 1632
Ingal
jb
1634 Bläsemåla 1634
Ingall
jb
1635 Bläsemåla 1635
Ingell
jb
1637 Bläsemåla 1637
Ingell?
jb
1638 Bläsemåla 1638
Ingall
jb
1640 Bläsemåla 1640
Ingell
jb
1641 Bläsemåla 1641
hemman, inget namn
jb
1642 Bläsemåla 1642
Ingell
hustru Gunnill?
Son Börje
mtl
1643 Bläsemåla 1643
Ingall
mtl s 235
1643 Bläsemåla 1643
Ingell
hustru Gunnil
son Birge
mtl
1644 Bläsemåla 1644
Ingell
hustru Gunnill
Son Börge
sonhustru Kierstin
mtl
1644 Bläsemåla 1644
inget namn
mtl s 389
1645 Bläsemåla 1645
Börge
hustru Kirstin
Inhyses? Gunnell
mtl Notering sid 243:
Ingell i Bläsemåla föder sig med tiggeri.
1645 Bläsemåla 1645
inget namn
jb
1646 Bläsemåla 1646
Börgie
hustru Kirstin
Inhyses: Gunnill
mtl
1647 Bläsemåla 1647
??Signill?? ??Gunnill?? (osäker)
mtl Notering sid 182:
Börge i Bläsemåla död.
Kierstin hans hustru flyttat till Möre.
1648 Bläsemåla 1648
Joan
I samma gård:
Gunnil??
mtl
1650 Bläsemåla 1650
Börgie
jb
1650 Bläsemåla 1650
Joan
mtl s 247
1650 Bläsemåla 1650
Jonn
mtl
1651 Bläsemåla 1651
Jonn
hustru Giertrud
mtl
1652 Bläsemåla 1652
Joen
hustrun
mtl
1653 Bläsemåla 1653
Börgie
jb
1653 Bläsemåla 1653
Joann
hustru Giertrud
mtl
1654 Bläsemåla 1654
Joan
hustrun
mtl
1655 Bläsemåla 1655
Joen och hustru Giertrud
Pigan? Kirstin
mtl
1656 Bläsemåla 1656
Nils och Gertrud
Jonn och Kerstin
mtl
1657 Bläsemåla 1657
1/2 Soldat Nills, hustru Giertru
1/2 Joan, hustru (piga??) Kirstin
mtl
1659 Bläsemåla 1659
Joan
hustru Kirstin
son Gierton
mtl
1660 Bläsemåla 1660
Börgie
jb
1660 Bläsemåla 1660
Jon
hustru Kierstin
hustru ?Giertrud?
mtl
1661 Bläsemåla 1661
Soldat Nils hustru Giertrud
mtl
1662 Bläsemåla 1662
hustru Botill?
mtl
1663 Bläsemåla 1663
hustru ?Gertru?, soldat.
mtl
1664 Bläsemåla 1664
hustru Gertru, ??"Heltstab":?? Swen?
mtl
1665 Bläsemåla 1665
Nils, hustru Gertrud. Fältvebell Swen
mtl
1666 Bläsemåla 1666
Nills, Gertrud hustrun (3 p)
mtl
1667 Bläsemåla 1667
Nills, Gertrud, hustru åt ?Skåne? (osäker vad som menas) (2 p)
mtl
1668 Bläsemåla 1668
1 Nils och ?dreng? Suen (2 p)
I samma gård:
Feltvebel Suen
mtl
1669 Bläsemåla 1669
1 Nils i Bläsemåla (1 p)
I samma gård:
Fältwäbel Swen
mtl
1669 Bläsemåla 1669
Börgie
jb
1670 Bläsemåla 1670
1 (delat) Nils och piga i Bläsemåla (2 p)
I samma gård:
1 (delat) Fältwäbel Simon (Swän?) och hustru (1 p, 1 milit)
mtl
1670 Bläsemåla 1670
Börje
jb
1671 Bläsemåla 1671
1 Nils och hustru i Bläsemåla
fältväbel Swän och hustru (tot. 3 p, 1 milit)
mtl
1673 Bläsemåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Bläsemåla 1675
1 Nils, hustru, fältwäbel Swän, hustru (3 p, 1 milit)
mtl
1675 Bläsemåla 1675
Börige
jb
1676 Bläsemåla 1676
fältwäbel Swen, hustru (1 p, 1 milit)
mtl
1678 Bläsemåla 1678
Börje
jb
1680 Bläsemåla 1680
1/2 mtl Per, hustru (2 p)
Nils, hustru utgammal (1 p)
mtl
1681 Bläsemåla 1681
1/2 mtl Per och hustru, Nils och hustru utgl (3 p)
mtl
1685 Bläsemåla 1685
1/2 mtl Pär hustru, Nils hustru (4 p)
mtl
1686 Bläsemåla 1686
1/2 mtl. Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1687 Bläsemåla 1687
1/2 mtl Per, hustru, Nils, hustru utgammal (3 p 1 utgl)
Sonen Nielss Nilsson (1 p)
mtl
1688 Bläsemåla 1688
1/2 mtl Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
Sonen d. Nils (1 p)
mtl
1689 Bläsemåla 1689
1/2 mtl Per, hustrun, Nils, hustrun (4 p)
dräng Nils (1 p)
mtl
1690 Bläsemåla 1690
1/2 mtl Per hustru, änkan Älsa (2 p, 1 utgl)
dräng Nils (1 p)
mtl
1691 Bläsemåla 1691
1/2 mtl Per hustru, änkan Elsa (3 p)
dräng Nils (1 p)
mtl
1692 Bläsemåla 1692
1/2 mtl Per, hustru, änkan Älsa (3 p)
Sonen Nils (1 p)
mtl
1693 Bläsemåla 1693
1/2 mtl Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
mtl
1694 Bläsemåla 1694
1/2 mtl Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
Enkan Elsa (1 p)
mtl
1695 Bläsemåla 1695
1/2 mtl Per, hustru, Nils, hustru (4 p)
Enkan Elsa (1 p)
mtl
1697 Bläsemåla 1697
Per, Nills och Enkan Ellsa
jb
1699 Bläsemåla 1699
Nills, Ellsa
jb
1701 Bläsemåla 1701
1/2 mtl Pär, hustru, dr. Swen (2 p, 1 son)
Nils, hustru (2 p)
änkan Ällsa, dr. Swen (1 p, 1 son)
knekt Swen, hustru (1 p)
förl. Knekt Pär, hustru (1 p) utf. Bräckl.
mtl
1701 Bläsemåla 1701
Per, Nils, enkan ?Elin? Och ?Ryss? Per
jb
1702 Bläsemåla 1702
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Änkan Elsa, dr. Swen (1 p, 1 son)
dr. Pär, pigan Karin (1 p, 1 dotter) anm. Drängen brukare
Änkan Maria födes av barnen.
Knekt Swen, hustru (1 p)
mtl
1703 Bläsemåla 1703
Nils, hustru, änkan Elsa (3 p)
d. Swän (1 son)
Per, hustru (2 p)
Swen, hustru (2 p)
(titel jag inte begriper, ser ut som "Tånpart Rajkt" Jacob (ingen fru, ingen person. Troligen militär titel)
mtl
1704 Bläsemåla 1704
1/2 mtl Nils, hustru, dr. Swen. (2 p, 1 son)
Änkan Ellsa (1 inhyses)
Pär, hustru, Swen, hustru (4 p)
Knekt Jacob, ogift
mtl
1705 Bläsemåla 1705
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
dr. Swen (1 p)
änkan Älsa (1 inhyses)
Pär, hustru, Håkan, hustru (4 p)
Ryttarstället brukas under gården.
mtl
1706 Bläsemåla 1706
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
d. ?Swen? (1 p)
Per, hustru, Carl, hustru (4 p)
Änkan Elsa (1 inhyses)
Ryttartorpet brukas under gården
mtl
1707 Bläsemåla 1707
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Carl, hustru, Swen, hustru (4 p)
änkan Älsa utgl födes av barnen
Ryttartorp utan åbor
Und. Karin (1 inhyses)
mtl
1708 Bläsemåla 1708
Nils Swen och Carl
jb
1710 Bläsemåla 1710
Nills, Swän, Carl
jb
1712 Bläsemåla 1712
Nils, Staffan, Maria
jb
1714 Bläsemåla 1714
Nils Jon och Staffan
jb
1716 Bläsemåla 1716
Jon och Staffan
jb
1717 Bläsemåla 1717
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
Staffan, hustru (2 p)
pig. Märta (ej listad) anm: fånig
mtl
1717 Bläsemåla 1717
Jonn och Staffan
jb
1718 Bläsemåla 1718
Jon, hustru, Staffan, hustru (4 p)
mtl
1719 Bläsemåla 1719
Jon, hust
Staffan, hust
rgd
1720 Bläsemåla 1720
Jon och Staffan
jb
1721 Bläsemåla 1721
Jan Swän, Sissa och Lars
jb
1723 Bläsemåla 1723
Joan
Pigan Ingred
Nillsas hustru
dr. Swän
Hust. Sissa
rgd
1723 Bläsemåla 1723
Jonn, Nills, Swän, hust Sissa
jb
1724 Bläsemåla 1724
Jonn
Nills
dr. Swen
Hust. Sissela
rgd
1725 Bläsemåla 1725
Johan
dr. Swän
Hust. Kirstin
Hust. Sissa
rgd
1725 Bläsemåla 1725 Krono
Jon Sven, Kirstin, Sissa
jb
1726 Bläsemåla 1726
Jonn
Pig. Ingrid
Dräng Swenn
Hust. Sissla
rgd
1726 Bläsemåla 1726 Krono
Jon, Swenn? och Sissa?
jb
1727 Bläsemåla 1727
Jon död.
Dess hustru
Swen, Mattis
Hustru Sissa, pig. Märta
rgd
1728 Bläsemåla 1728
dr. Nils
Dito pro 1727
Pig. Elin
dr. Swen och Mattis
Ingrid
rgd
1728 Bläsemåla 1728 Krono
Nils, Swen och Mattes
jb
1729 Bläsemåla 1729
Nils Sven och änkan Maria
jb
1729 Bläsemåla 1729
Nils, änkan Maria
dr. Swen, Mattis
Ingred
rgd
1730 Bläsemåla 1730
dr. Nills
Änkan Maria
dr. Swen
dr. Mattis
Pig. Ingred
rgd
1731 Bläsemåla 1731
Måns
dr. Sven
dr. Mattis
rgd
1732 Bläsemåla 1732
Måns
d. Swen
d. Ingell
d. Matthis
rgd
1733 Bläsemåla 1733
Måns, pig. Lispet
Änkan Kierstin
Son Sven, dotter Karin
d. Mattis, pig. Kierstin
rgd
1734 Bläsemåla 1734
Måns,
Pigan? (möjl. Dotter?) Lispet, son Hindrik
Änkan Kierstin
Söner Swen och Ingall
Dotter Botill
Mattes
rgd
1735 Bläsemåla 1735
Måns
Son Hindrich, piga Kirstin
Änkan Kirstin
Son Swen, dotter Karin
Mattes
rgd
1736 Bläsemåla 1736
Måns Enk. Kirstin?
jb
1736 Bläsemåla 1736
Måns, Swen
Änkan Kirstin, son Ingel
p. Märta och Mattis
rgd
1737 Bläsemåla 1737
Måns
Swen
Pig. Elin, änkan Kirstin
Dr. Ingell, pig. Märta
Mattes, pig. Lisbet
rgd
1738 Bläsemåla 1738
Måns
Swen, dr. Hindrich
Pig. Ana, änkan Kirstin
dr. Swen, pig. Karin, Mattes
rgd
1739 Bläsemåla 1739
Måns
Swen, änkan Kirstin
Son Swen, Mattis
rgd
1740 Bläsemåla 1740
Måns, Hindrik, pig. Elin
Änkan Kirstin, son Swän
Mattis
rgd
1742 Bläsemåla 1742
Hindric, Swen, Mattis och Kirstin
jb
1744 Bläsemåla 1744
Hindrich Jonsson, hust
Änkan Kierstin
Son Swen
Swen Jonsson, hust
Ryttartorp: Ryttare Jöns Mållgren, hust
mtl
1745 Bläsemåla 1745
Hindrik Jonsson, hust
Ryttare Måns Lång, hust
Änkan Kirstin
Son: Sven
Pig. Ingierd
Sven Jonsson, hust
Ryttaretorp: Ryttare Jöns Målgren, hust
mtl
1746 Bläsemåla 1746
Hindrik Jonsson, hustru (2 p)
Ryttare Måns Lång, hustru (2 p)
Enkan Kirstin (1 p)
Swen Nilsson, hustru (2 p) anm. I klammer med änkan Kirstin. Anm. (..)rusthållarn
Ryttartorp: Ryttare Jöns Målgren, hustru (1 hust)
mtl
1747 Bläsemåla 1747
Hind.? Jonsson, hustru (2 p)
Ryttare? Måns Lång, hustru (2 p)
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Enkan Kirstin (1 p) inhyses
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ryttartorp: Ryttare Jöns Målgren, hustru (1 hust)
mtl
1748 Bläsemåla 1748
Hindrick Jonsson, hustru (2 p)
Nils Swensson, hustru (2 p)
Swenn Nilsson, hustru (2 p)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ryttartorpet Ryttare Jon Målgren, hustru (1 hust)
mtl
1749 Bläsemåla 1749
Hindrick Jonsson, hustru (2 p)
Nils Swensson, hustru (2 p)
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ryttartorpet Ryttare Jöns Målgren, hustru (1 hust)
mtl
1750 Bläsemåla 1750
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Nils Swensson, hustru (2 p)
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Ryttaretorpet Ryttare Jöns Målgren, hustru (1 hust)
mtl
1751 Bläsemåla 1751
Swen Jönsson, hustru (2 p)
ggd ?Per? (-) skonas i år
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Hindric Jonsson, hustru (2 p)
Ryttartorp Ryttare Jöns Målberg, hustru (1 hust)
mtl
1752 Bläsemåla 1752
Swen Jonsson, hustru (2 p)
son Per (1 son) 15 år
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Hindric Jonsson, hustru (2 p) anm. Brukarna
Nils Erengisslesson, hustru (2 p) voulenteur
Ryttare Jöns Målgren, hustru (1 hust)
mtl
1754 Bläsemåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
son Per 18 år (1 son)
1/8 mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 brukas av Nils (anm. I kanten, kan ej tyda)
Ryttare Jöns Malmgren, hust (1 hust)
mtl
1755 Bläsemåla 1755 1/2 mtl
1/4 Swen Jonsson, hust (2 p)
son Carl, 17 år, son Måns 15 år (2 söner)
pig Ein (1 piga)
1/8 Swen Nilsson, hust (2 p)
1/8 brukas av Nills Swensson i Prämboda *)
Ryttare Jöns Mallmgren, hust (1 hust)
mtl *) anm. "och ?Lars? (..) sohn.
1756 Bläsemåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Jönsson, hustru (2 p)
Söner Måns och Per (2 söner)
1/8 mtl Swen Nilsson, hustru (2 p)
1/8 mtl Johan Johansson, hustru (2 p)
Ryttare Jöns Malmgren, hustru (1 hust
mtl
1757 Bläsemåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
Söner Måns och Per (2 söner)
1/8 mtl Enkan Ingrid (1 p)
1/8 mtl Johan Johansson, hust (2 p)
Ryttare Jöns Malmgren brukar torpet, skrivs vid ?Boudamåla?
mtl
1758 Bläsemåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
s. Måns (1 son)
1/8 mtl Enkan Ingierd (1 p)
dr. Jöns (1 dräng)
1/8 mtl Johan Johansson, hust (2 p)
Ryttare Jöns Malmgren, hust (1 hust)
mtl
1759 Bläsemåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
Son Måns (1 son)
1/8 mtl Enk. Ingerd (1 p)
dr. Jöns (1 dr)
1/8 Johan Johansson, hust (2 p)
Jöns Malmgren - anm. Skrivs vid ?Karsamåla?
mtl
1760 Bläsemåla 1760 1/2 mtl
1/8 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
S Måns (1 son)
1/8 mtl Carl Mattisson, hust (2 p)
1/8 mtl Enkan Ingrid (1 p)
1/8 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
gossen Olof (1 dräng)
Ryttare Carl Gummesson, hust (1 hust)
mtl
1761 Bläsemåla 1761 1/2 mtl
1/8 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
s. Måns (1 son)
1/8 mtl Karl Mattisson, hust (2 p)
1/8 Enk. Ingrid (1 p)
1/8 Swen Jonsson, änkling (1 p)
p. Kierstin (1 pig)
Ryttaren Erik?? Gummesson, hust (1 hust)
mtl
1762 Bläsemåla 1762 1/2 mtl
1/8 Swen Jonsson, hust (2 p)
son Måns (1 son)
1/8 Carl Mattisson, hust (2 p)
dr. Jonas (1 dr) stadd till reserv
1/8 enk. Inngierd (1 p)
son Nils (1 son)
1/8 Swen Jönsson, änkl (1p)
p Elin (1 pig)
Ryttare Carl Walberg, hust (1 hust)
mtl
1763 Bläsemåla 1763 1/2 mtl
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
s. Måns (1 son)
piga Stina (1 piga)
1/8 Karl?, hust (2 p)
1/8 Enk. Ingjärd (1 p)
son Nils, 16 år (1 son)
1/8 mtl Swen, änkling (1 p)
pig. Ma(..) (1 piga)
ryttare Mållgren, hust (1 hust)
mtl
1764 Bläsemåla 1764 1/2 mtl
1/8 Sven Jonsson, hust (1p) hustru sjuklig
Son Måns, pig. Ingierd (1son 1pig)
1/8 Carl Mattisson, hust (2p)
1/8 Enk. Ingrid (1p)
son Nils (1son) 17 år
1/8 Swen Jonsson, änkl. (1p)
Rytt Carl Wahlgren, hust (1hust)
mtl
1765 Bläsemåla 1765 1/2 mtl
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
son Måns (1 son)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
goss. Swen (1 dr)
1/8 mtl enk. Ingrid (1 p)
son Nils (1 son)
1/8 mtl Swän, hust (2 p)
ryttare Carl Malgren, hust (1 hust)
mtl
1767 Bläsemåla 1767 ½ mtl
1/8 mtl Änkan Ingrid (1 p)
Pig. Elin, goss Jöns (1 pig, 1 barn u 15 år)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Dot Botil (1 dot u 15 år)
dr. Sven, pig. Stina (1 dr 1 pig)
1/8 mtl dr. Nils (1 p)
dr. Anders (1 dr)
Änkan Ingierd (1 p) undantag
Son Per, Sven (2 söner u 15 år)
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
Son Carl (1 son u 15 år)
Pig Kirstin (1 pig)
Quinfolk: Ingrid (1 p) utfattig, min 65 år
Ryttare Claes Målgren, hust (1 hust, 1 milit)
Son Gumme, dot. Karin, Stina, Märta (4 barn u 15 år
Backstugan: Nils Lindström (1 milit) volonteur, änkling
Dot. Majia, son Jon, Nils (3 barn u 15 år)
mtl
1768 Bläsemåla 1768 ½ mtl
1/8 mtl Enk. Ingrid
Brukar ihop med:
dr. Jonas (1 p)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Pig Lisbet (1 pig
1/8 mtl dr. Nils (1 p)
Enk. Ingierd (1 p) undantag
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
dr. Swen (1 dr)
Ryttare Claes Målgren, hust (1 hust)
mtl
1769 Bläsemåla 1769 ½ mtl
1/8 mtl enk. Ingrid (1 p)
Ingrids son dr. Jonas (1 p)
dr. Swen (1 dräng)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Nils (1 p)
dr. Anders (1 dr)
Enk. Inggjärd (1 p) undantag
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
Ryttare Clas Målgren, hust (1 hust)
mtl
1770 Bläsemåla 1770 ½ mtl
1/8 mtl dr. Jonas (1 p)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
1/8 mtl dr Nils (1 p)
Pig Stina (1 p)
Enkan Inggerd (1 p) undantag
1/8 Swen, hust (2 p)
Ryttare Carl Målgren, hust (1 hust)
mtl
1778 Bläsemåla 1778 ½ mtl
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
s. Carl (1 p)
Ryttare Carl Målgren
mtl
1784 Bläsemåla 1784
½ mtl
Peter Hindriksson, hust, ¼ mt
Karl Mattisson, hust, 1/8 mtl
Dotter Botil
Nils Svensson, hust, 1/8 mtl
Sven Jonsson, hust, har undantag
Ryttartorpet: Ryttare Carl Målgren, hust.
mtl
1785 Bläsemåla 1785 ½ mtl
1/8 mtl Peter? Hindriksson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Jönsson anm. Skärsjöhult, Älmeboda socken
1/8 mtl Karl Mattisson, hust (2 p)
Dot Botil (1 p)
1/8 mtl Nils Swensson, hust (2 p)
Enkan Lisbet (1 p), undantag
Ryttare Carl Måhlgren, hus (1 hust)
mtl
1791 Bläsemåla 1791 ½ mtl
1/8 mtl Peter Henriksson, hust (2 p)
s. Johannes (1 p)
1/8 mtl Måns Jönsson, hust (2 p)
s. Per (1 p)
1/8 mtl Karl? Mattisson, hust (2 p)
s. Mattis (1 p)
1/8 mtl Nils Swensson, hust (2 p)
Ryttare Peter Blåst? Ogift
mtl
1792 Bläsemåla 1792 ½ mtl
1/8 mtl Peter Henricksson, hust (2 p)
s. Johannes (1 p)
1/8 mtl Måns Jonsson, hust (2 p)
s. Per, pig. Lisken (2 p)
1/8 mtl Carl Mattisson, hust (2 p)
s. Mats, Swenn (2 p)
1/8 mtl Nils Swensson, hust (2 p)
d. Stina (1 p)
Ryttare Petter Blåst, ogift
mtl
1795 Bläsemåla 1795 ½ mtl
1/8 mtl Peter, hust (2 p)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
s. Per, p. Lisken (2 p)
1/8 mtl Karl, hust (2 p)
s. Mattis, Swen (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
d. Maria (1 p)
Ryttare Peter Blåst hust (1 hust)
mtl
1797 Bläsemåla 1797 ½ mtl
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Dot Maja? (1 p)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Per, hust (2 p)
Anm: om Måns och Per: ett matlag. Bo i en stuga.
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Söner Mattis, Swen (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Dot Stina (1 p)
Ryttare Peter Blåst, hust (1 hust)
mtl
1798 Bläsemåla 1798 ½ mtl
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Dot. Maja (1 p)
1/8 mtl Per Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Söner Mattis, Swen (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Dot. Lena (2 p – sic!) anm. Observerad äfven pro 1797.
Ryttare Petter Blåst, hust (1 hust)
mtl
1799 Bläsemåla 1799 ½ mtl
1/8 mtl Petter Henricksson, hust (2 p)
Son Carl, dot. ?Maja? (2 p)
1/8 mtl Per Månsson, hust (2 p)
Pig. Lisken (1 p)
1/8 mtl Carl Mattisson, hust (2 p)
Söner Mattis, Swen (2 p)
1/8 mtl Nils Svensson, hust (2 p)
Döttrar Lena, Stina (2 p)
Ryttare Petter Blåst, hust (1 hust)
mtl
1800 Bläsemåla 1800 ½ mtl
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Son Carl, dot. Maja (2 p)
1/8 mtl Per, hust (2 p)
1/8 mtl Carl, hust (2 p)
Söner Mattis, Sven (2 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Dot. Lena (1 p)
Ryttare Petter Blåst, hust (1 hust)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka