Mantalslängder för Rukebo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Nils Svenson jb notering: omt. På frälset 1633 till ?skatt? 1635, lyftesmän är Anders Åslesson i Stolpabäck och Pär Nilsson i Backabo (alt. Bockabo)
1635 Påfvel jb
1638 Gumme? jb
1640 Gumme? jb
1642 Pär jb
1642 Oluf Svensson mtl
1644 Assar jb
1644 Anders och Assar mtl
1645 Assar med hustru mtl SVAR sid 118
1646 Assar med hustru mtl
1647 Assar, ensamstående mtl SVAR sid 695 obs! Ensamstående
1648 Assar med hustru mtl SVAR s 755
1649 Änkan mtl Änkan: Marith Gummesdotter (min anm.)
1650 Änkan mtl
1651 Änkan mtl
1652 Änkan mtl SVAR s 702
1653 Änkan Marith, utfattig ½ förmedl.
Lista över inhyses:
Lars Håkansson i Rukebo, knekt och fattig.
Måns Assarsson, ibidem, knekt och fattig.
mtl
1654 Änkan Maritd, åld, utfattig ¼ förmedl.
Lista över inhyses:
Lars Håkansson i Rukebo, Måns Assarsson ibm, soldater
Frits ?Smidare? I Rukebo, hustru
mtl SVAR s 1054
1655 Änkan Marit, åld, 1 son mtl SVAR sid 787
1660 Anders Månsson med hustru, 1 inhyses/fattig mtl
1667 Änkan
Johan i samma gård, med hustru
mtl SVAR bild 76
1668 Änkan
Johan, son, i samma gård, med hustru
mtl SVAR bild 643
1669 Änkan i Rukebo, 1 son mtl SVAR s 603
1670 Änkan, 1 son mtl
1671 Änkan, 1 dotter, 1 dräng mtl
1673 Änkan, 1 son, 1 dotter mtl SVAR s 1209
1675 Änkan i Rukebo jb bild 380  
1676 Änkan i Rukebo jb bild 371  
1677 Änkan jb bild 360  
1678 Gumme i Rukebo jb bild 401  
1679 Gumme i Rukebo jb bild 266  
1680 Änkan i Rukebo jb bild 357  
1681 Gumme med hustru,
1 inhyses (Anders) och 1 fattig
mtl Namnet Anders står skrivet i texten. Gummes hustru heter Giertrud
1682 Gumme med hustru, 1 inhyses och 1 fattig mtl
1685 Gumme med hustru, 1 inhyses och 1 fattig mtl
1686 Gumme med hustru mtl
1687 Gumme med hustru
Båtsm. Sven Modigh i samma gård (ogift)
mtl
1688 Gumme med hustru
Båtsm. Sven Modigh med hustru
mtl
1689 Gumme med hustru
Båtsm. Sven And. Modigh (ensam)
mtl
1690 Gumme Assarsson med hustru ½ mtl
Båtsm. Sven And. Modigh med hustru
mtl
1691-1700 Gumme Assarsson med hustru 1/2 mtl
Båtsm. Sven Modigh med hustru
mtl
1701 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1/2 mtl
Båtsm. Sven Modigh med hustru
mtl
1702 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1/2 mtl
Båtsm. Sven Modigh med hustru
mtl
1703 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1/2 mtl
Båtsm. Per Modigh med hustru
mtl
1704 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1/2 mtl
Båtsm. Per Modigh med hustru
mtl
1705 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1 dotter, 1/2 mtl
Båtsm. Per Modigh med hustru
mtl
1706 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1 dotter, 1/2 mtl
Båtsm. Per Modigh med hustru
mtl
1707 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, 1/2 mtl
Båtsm. Per Modigh med hustru
mtl
1708 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, ½ mtl
Båtsm. Pehr Modigh med hustru
mtl
1709 Gumme Assarsson med hustru, 1 son, ½ mtl
Båtsm. Pehr Modigh med hustru
mtl
1710 Gumme Assarsson, ensam, ½ mtl
?Nils? Gummesson med hustru, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Modigh med hustru
mtl
1711 Gumme Assarsson, ensam, ½ mtl
Båtsm. Carl Modigh med hustru
mtl
1712 Gumme Assarsson, ensam, ½ mtl
Båtsm. Modigh – död
mtl
1713 Gumme Assarsson, 1 dotter, ½ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1714 Gumme Assarsson, ensam, ¼ mtl
Jon Jönsson med hustru, ¼ mtl (hustru: Botil Gummesdotter, min anm.)
Båtsm. Vakant
mtl
1715 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsman vakant
mtl
1716 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1717 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1718 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm Pär Modig, ogift
mtl
1720 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm Pär Modig, ogift
mtl AD bild 9700, defekt
1721 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1722 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1723 Jon Jönsson med hustru, ½ mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1724 Jon Jönsson med hustru, ¼ mtl
Jon Gummesson med hustru, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1725 Jon Jönsson med hustru, ¼ mtl
Jon Gummesson med hustru, ¼ mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1726 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jon Gummesson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1727 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jon Gummesson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1728 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jon Gummesson med hustru, 1/4 mtl, dräng Swen
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1729 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jon (Jan?) Höök med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Isach Modig med hustru
mtl
1730 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jon (Jan?) Höök med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Isach Modig (not: brukar? i Kallanääs? Liurs socken)
mtl
1731 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jan Höök med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Lars Modig med hustru
mtl AD sid 664, def. Paginering
1732 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Jan Höök med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Lars Modig (not: brukar i Ingelsmåla)
mtl
1733 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl, son Jöns (Jons)
Jan Höök med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Lars Modig (not: brukar i Ingelsmåla)
mtl
1734 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl, son Jöns
Jan Höök med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Lars Modig (not: brukar i Ingelsmåla)
mtl
1736 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl, son Jöns/Joen
Jan Höök med hustru, 1/4 mtl, dräng Pär
Båtsm. Lars Modig (not: brukar i Ingelsmåla)
mtl
1737 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl, son Jöns/Joen, 1 dotter
Jan Gummesson med hustru, 1/4 mtl
Båtsman vakant
mtl
1738 Jon Jönsson med hustru, 1/4 mtl, son Jöns/Joen, 1 dotter
Jan Gummesson med hustru, 1/4 mtl
Båtsman Joen Modig med hustru
mtl
1739 Joen Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga, 1 inhyses (notering: inhyses: moder min anm: Botil Gummesdotter)
Jon Gummesson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig med hustru
mtl
1740 Joen Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga, 1 inhyses (notering: dess moder)
Jon Gummesson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Modig med hustru
mtl
1741 Joen Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Jon Gummesson, ensam, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig med hustru
mtl
1742 Joen Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Jon Gummesson med hustru nr 2, 1/4 mtl (omgift med Botil Jonsdotter, min anm.)
Båtsm. Modig med hustru
mtl
1743 Joen Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Jon Gummessons änka, 1/4 mtl, 1 dräng Gumme Båtsm.
Jon Modig med hustru
mtl
1745 Jon Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Fjärdingsman Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig med hustru
mtl
1746 Jon Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Fjärdingsman Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dräng Jonas
Båtsm. Jon Modig med hustru
mtl
1747 Jon Jonsson, ensam, 1/4 mtl, 1 piga
Fjärdingsman Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig med hustru
mtl
1748 Mats (Mattis) Nilsson med hustru, 1/4 mtl (hustru: Gertrud Jonsdotter, min anm)
Fjärdingsman Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsman Joen Modig med hustru
mtl
1749 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Joen Modig med hustru
mtl
1750 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jan Modig m hustru
mtl
1751 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jönsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jonn Modig m hustru
mtl
1752 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1753 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1754 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dräng Jöns
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1755 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dräng Anders
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1756 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dräng Sven
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1757 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1758 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1759 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1760 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1761 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, pigan ?Elsa?
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1762 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, pigan Elin
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1763 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. Jon Modig m hustru
mtl
1764 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, pigan Elin
Båtsm. vakant
mtl
1765 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, son Jonas
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dotter Brita
Båtsm. vakant
mtl
1766 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, son Jonas, inhyses dess S.mor 90 år
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dotter Britta
Båtsm. vakant
Inhyses: ?Johan? och ?Ingier?, utfattiga
mtl
1767 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, son Jonas, inhyses dess S.mor utgl.
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dotter Britta
Båtsm. vakant
Inhyses: ?Ingvor? och ?Ingier?, utfattiga
mtl
1768 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, son Jonas, inhyses dess S.mor utgl.
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl, dotter Brita
Båtsm. vakant
Inhyses: ?Ingvor? och ?Ingier?, utfattiga
mtl
1769 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, son Jonas
Gumme Jonsson med hustru, 1/4 mtl
Båtsm. vakant
Inhyses: ?Ingvor? och ?Ingier?, utfattiga
mtl
1770 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, son Jonas
Gumme Jonssons änka, 1/4 mtl, son Jonn
Båtsm. vakant
Inhyses: ?Ingvor? och ?Ingier?, utfattiga
mtl
1771 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, söner Jonas och Olof 15 år
Gumme Jonssons änka, 1/4 mtl, son Jonn
Båtsm. vakant
mtl
1772 Mattis Nilsson med hustru, 1/4 mtl, söner Jonas och Olof 16 år
Gumme Jonssons änka, 1/4 mtl, son Jonn
Inhys, Nils Jonsson, bräckl.
Båtsm. vakant
mtl
1773 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, inhyses dess moder, utgl
Gumme Jonssons änka, 1/4 mtl, son Jonn
Inhyses Nils Jonsson, bräcklig
Båtsm. vakant
mtl
1774 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, dräng Jonas och dess moder
Gumme Jonssons änka, 1/4 mtl, son Jaen, dotter Elin
Inhyses Nils Jonsson, ?inte? bräcklig?
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1775 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pig. Agda, dess moder
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dräng Per, dotter Elin, son Jonn Bräcklig.
Inhyses Nils Jonsson ?in..? bräcklig
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1776 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pig. Agda, dess moder
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dotter Elin, son Jonn Bräcklig.
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1777 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pigor Agda och Ingierd
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dräng Jonas, dotter Elin
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1778 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pigor Agda och Ingierd
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dräng Måns, dotter Elin
Båtsm. Pär Modig, ogift
mtl
1779 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, dräng Jonas, pigor Agda och Ingierd(Ingrid?)
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dräng Måns, dotter Elin
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1780 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pigor Agda och Ingierd
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dotter Elin
Båtsm. Pär Modig med hustru
mtl
1781 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pigor Agda och Ingierd
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dotter Elin
Båtsm. Pär Modig not: står för comp? ... Lindehult i Algutsboda socken (osäker)
mtl
1782 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, pigor Agda och Ingierd
Gumme Jönssons änka, 1/4 mtl, dotter Elin
Båtsm. vakant
mtl
1783 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, piga Ingre
Pär Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
dess svärmoder, utgammal
Båtsm. vakant
mtl
1784 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, piga Ingre
Pär Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. vakant
mtl
1785 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, piga Ingre
Pär Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1786 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, piga Ingre
Pär Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1787 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, piga Ingre
Pär Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1788 Olof Mattisson, ensam, 1/4 mtl, piga Ingre
Pär Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1789 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl
Pehr Persson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1790 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl
Petter Pehrsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1791 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl
Pehr Pehrsson 1/4 mtl - bor i Risingen, piga Lena
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1792 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Persson 1/4 mtl - bor i Risingen, piga Lena
Båtsm. Jöns Modig, ogift
mtl
1793 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Persson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, skriven för hemman
mtl
1794 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, skriven för hemman
mtl
1795 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Peter Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Jöns Modig, skriven för hemman
mtl
1796 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Pärsson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Axel Modig med hustru, hon bräcklig
mtl
1797 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Persson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Axel Modig med hustru, hon "ogl"
mtl
1798 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Persson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Axel Modig med hustru, "ogl"
mtl
1799 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Peter Persson 1/8 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Axel Modig med hustru, "ogl"
mtl
1800 Olof Mattisson med hustru 1/4 mtl, dräng Daniel
Petter Persson 1/4 mtl - bor i Risingen
Båtsm. Axel Modig med hustru, ogift (sannolikt lever de ihop utan äktenskap?)
mtl  
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka