Mantalslängder för Risingen, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Risingen 1633
Nils i Rysingen
jb
1635 Risingen 1635
Nils i Risingen
jb
1638 Risingen 1638
Nils i Risingen
jb
1644 Risingen 1644
Nils i Risingen, hust, ½ hemman
mtl
1664 Risingen 1644
Änkan i Risingen
jb
1645 Risingen 1645
Nils i Risingen, hust, ½ hemman
mtl
1646 Risingen 1646
Nils i Risingen, hust, ½ hemman
mtl
1647 Risingen 1647
Nills i Risingen, hust, ½ hemman
mtl
1648 Risingen 1648
Nills i Risingen, hust
mtl
1649 Risingen 1649
Nills i Risingen, hust, ½ hemman
mtl
1650 Risingen 1650
Nils i Risingen
mtl
1651 Risingen 1651
Nils i Rysingen, 1 hustru (ingen bonde)
mtl
1652 Risingen 1652
Änkan i Risingen
mtl
1653 Risingen 1653
Änkan Sigrid i Risingen
mtl
1654 Risingen 1654
Änkan Sigrid i Risingen, utfattig, öde
mtl
1655 Risingen 1655
Jon Månsson i Risingen, hust
mtl
1660 Risingen 1660
Segnild en knekthustru, utfattig
mtl
1663 Risingen 1663
Änkan i Risingen
jb
1665 Risingen 1665
Änkan i Risingen
jb
1666 Risingen 1666
Änkan i Risingen
jb
1667 Risingen 1667
Nills i Risingen, hust
mtl
1668 Risingen 1668
Nils i Risingen, hust, 1 inhyst utfattig
mtl
1669 Risingen 1669
Nils i Risingen
mtl
1670 Risingen 1670
Nils i Risingen, hust, 1 son
mtl
1671 Risingen 1671
Niels i Risingen, hust, 1 gosse
mtl
1673 Risingen 1673
Per i Risingen, hust
mtl SVAR
1675 Risingen 1675
Änkan i Risingen
jb
1676 Risingen 1676
Änkan i Risingen
jb
1677 Risingen 1677
Ingen bonde anges
jb
1678 Risingen 1678
Peer i Rysingen
jb
1679 Risingen 1679
Pär i Rysingen
jb
1680 Risingen 1680
Änkan i Risingen
jb
1681 Risingen 1681
Per Sunesson i Risingen, hust
mtl
1685 Risingen 1685
Pehr i Risingen, hust, 1 inhyses, 1 fattig
mtl
1686 Risingen 1686
Pehr i Risingen, hust
Truls i samma gård, hust
Båtsm Nils Stång i samma gård, hust
mtl
1687 Risingen 1687
Pehr i Risingen, hust
Båtsm. Truls Lång, hust
mtl
1688 Risingen 1688
Pehr i Risingen, hust
Båtsm. Truls Lång, hust
mtl
1689 Risingen 1689
Pehr Sunesson i Risingen, hust
Båtsm. Truls Lång, hust
mtl
1690 Risingen 1690
Per Sunesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Truls Lång, hust
mtl
1691 Risingen 1691
Pehr Sunesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Truls Lång, hust
mtl
1692 Risingen 1692
Pehr Sunesson?, hust, ½ mtl
Båtsm Carl (Lars?) Larsson, hust
mtl
1693 Risingen 1693
Pehr Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Nilsson
mtl
1694 Risingen 1694
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Nilsson
mtl
1695 Risingen 1695
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Nilsson Lång
mtl
1696 Risingen 1696
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Nilsson Lång, hust
mtl
1697 Risingen 1697
Per Larsson, hust,1/2 mtl
Båtsm. And. Nilsson Lång, hust
mtl
1698 Risingen 1698
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm nr 156 Anders N Lång, hust, 1 inhyses
mtl
1699 Risingen 1699
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1700 Risingen 1700
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1701 Risingen 1701
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1702 Risingen 1702
Per Larsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1703 Risingen 1703
Per Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1704 Risingen 1704
Per Larsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1705 Risingen 1705
Per Larsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm Anders Lång, hust
mtl
1706 Risingen 1706
Pähr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. And. Lång, hust
mtl
1707 Risingen 1707
Per Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Long, hust
mtl
1708 Risingen 1708
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1709 Risingen 1709
Pehr Larsson, hust, ½ mtl
Konan Elin inhyses
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1710 Risingen 1710
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Konan Elin
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1711 Risingen 1711
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1712 Risingen 1712
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm Anders Lång, hust
mtl
1713 Risingen 1713
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1714 Risingen 1714
Pähr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. And. Lång, hust
mtl
1715 Risingen 1715
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm Lång, hust
mtl
1716 Risingen 1716
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1717 Risingen 1717
Pähr Larsson, hust, ½ mtl, son Lars
Båtsm Lång (vakant?)
mtl
1718 Risingen 1718
Pähr Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm Måns Lång
mtl
1720 Risingen 1720
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång
mtl
1721 Risingen 1721
Pähr Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Pährsson, singel, ¼ mtl
mtl
1722 Risingen 1722
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm Påhl Lång, ogift
mtl
1723 Risingen 1723
Pär Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Påhl Lång, ogift
mtl
1724 Risingen 1724
Pär Larsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Påhl Lång, ogift
mtl
1725 Risingen 1725
Pär Larsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm Påhl Lång, ogift
mtl
1726 Risingen 1726
Pär Larsson, hust, ½ mtl, söner Anders och Pär, 1 piga
Båtsm. Påhl Lång, ogift
mtl
1727 Risingen 1727
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Påhl Lång, ogift
mtl
1728 Risingen 1728
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm Lång vakant
mtl
1729 Risingen 1729
Anders Pärsson, ¼ mtl (en hustru står markerad, men ovanför står ordet ”mor”)
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, ogift
mtl
1730 Risingen 1730
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, ogift
mtl
1731 Risingen 1731
Anders Pärsson, ¼ mtl (en hustru finns markerad, men texten ”mor” står ovanför)
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, ogift
mtl
1732 Risingen 1732
Anders Pärsson, ¼ mtl (en hustru finns markerad, men det står mor ovanför)
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1733 Risingen 1733
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lång, hust
mtl
1734 Risingen 1734
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1735 Risingen 1735
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lång, hust
mtl
1736 Risingen 1736
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1737 Risingen 1737
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1738 Risingen 1738
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1739 Risingen 1739
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1740 Risingen 1740
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lång, hust
mtl
1741 Risingen 1741
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lång, hust
mtl
1742 Risingen 1742
Anders Pärsson, hust, ¼ tl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mång Lång, hust
mtl
1743 Risingen 1743
And Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Lång, hust
mtl
1744 Risingen 1744
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär afsk.
Båtsm. Bengt Lång vakant
mtl
1745 Risingen 1745
And. Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Modig, hust
mtl
1746 Risingen 1746
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Lång vakant
mtl
1747 Risingen 1747
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lång vakant
mtl
1748 Risingen 1748
And. Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And.? Lång, ogift
mtl
1749 Risingen 1749
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Long, ogift
mtl
1750 Risingen 1750
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Long, ogift
mtl
1751 Risingen 1751
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Long, ogift
mtl
1752 Risingen 1752
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And Long, hust
mtl
1753 Risingen 1753
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, båtsm. And. Long, hust
mtl
1754 Risingen 1754
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Long, hust
mtl
1755 Risingen 1755
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Long, hust
mtl
1756 Risingen 1756
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lång, hust
mtl
1757 Risingen 1757
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And Long, hust
mtl
1758 Risingen 1758
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Long, hust
mtl
1759 Risingen 1759
And Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Long vakant
mtl
1760 Risingen 1760
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Long vakant
mtl
1761 Risingen 1761
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Btsm. Long vakant
mtl
1762 Risingen 1762
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Peter Pärsson, singel, ¼ mtl
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Long akant
mtl
1763 Risingen 1763
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, han bräcklig
Båtsm. Long, vakant
mtl
1764 Risingen 1764
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Petter Persson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Båtsm. Long vakant
mtl
1765 Risingen 1765
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Peter Pärsson, singel, ¼, piga Elin
Gamle bonden Pär Pärsson, utgammal, undantag
Båtsm. Long vakant
mtl
1766 Risingen 1766
Peter Andersson, singel, ¼ mtl, 1 flicka. Inhyses Karin ?dumm?
Dess föräldrar inhyses, han bräcklig, utan bruk
Peter Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla, intet undantag
Båtsm. Long vakant
Affsk. Båtsm. Joen Tärna, hust, bräckliga och utfattiga
mtl Petter Anderssons föräldrar samt gamle bonden Pär Persson med hustru omnämnes på sid 354
1767 Risingen 1767
Per? Andersson, singel, Inhyses Karin ”dumm”?, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla, intet bruk
Peter Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Sissa, 1 gosse, 1 flicka
Gamle Bonden Pär Pärsson, hust, utgammal, intet bruk
Båtsm. Long, vakant
Affsk båtsm Håkan Ohlsson, singel
Affsk Båtsm. Jon Blomma, hust, utfattiga
mtl
1768 Risingen 1768
Pehr Andersson, singel, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, bräckliga intet, 1 flicka
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla, intet bruk
Båtsm. Håkan Long, ogift
mtl
1769 Risingen 1769
Peter Andersson, singel, ¼ mtl, piga Karin dumm, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, bräckliga
Peter Pärsson,singel, ¼ mtl, dräng Pär fågl?, 1 flicka
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
Båtsm. Håkan Long, ogift
Inhyses: Joen Blomma, hust, utfattiga
mtl
1770 Risingen 1770
Peter Andersson, singel, ¼ mtl, inhyses Karin dumm, 1 gosse
Dess föräldrar, bräckliga
Peter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär 17 år, 1 flicka
Båtsm. Håkan Long, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utfattiga
Inhyses Jan Blomma, hust, utfattiga
mtl
1771 Risingen 1771
Pet. Andersson, singel, ¼ mtl, Karin, dumba, 1 gosse
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär
Båtsm. Håkan Long, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
Inhyses Jon Blomma, hust, utfattiga
mtl
1772 Risingen 1772
Petr Andersson, singel, ¼ mtl, inhyses Karin dumb, 1 gosse
Dess föräldrar, utgamla
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunil
Båtsm. Håkan Long, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
Inhyses: Olof Bruman, hust, utgamla
mtl
1773 Risingen 1773
Petter Andersson, ¼ mtl, inhyses Karin dumba
Dess föräldrar, utgamla
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunil
Båtsm. Håkan Lång, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
Inhyses Olof Bomman, hust, utgamla
mtl
1774 Risingen 1774
Pet. Andersson, hust, ¼ mtl, inhyses Karin dumba
Peter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunnil, 1 flicka
Båtsm. Håkan Lång, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
mtl
1775 Risingen 1775
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, inhyses Karin, dumba, 1 gosse
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunill
Båtsm. Håkan Long, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
mtl
1776 Risingen 1776
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, Inhyses Karin dumba, 1 gosse
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunill
Båtsm. Håkan Lång, ogift
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
mtl
1777 Risingen 1777
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, Inhyses Karin dumba, 1 gosse
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, pigor Gunnill och Maja
Båtsm Håkan Lång, hust
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
mtl
1778 Risingen 1778
Peter Andersson, hust, ¼ mtl
Peter Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunnill
Båtsm. Håkan Lång, hust
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
mtl
1779 Risingen 1779
Peter Andersson, hust, ¼ mtl
Peter ärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Gunnill
Båtsm. Håkan Lång, hust
Gamle bonden Pär Pärsson, hust, utgamla
mtl
1780 Risingen 1780
Petter Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Caisa
Pär Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Gunill
Båtsm Håkan Lång, hust
mtl
1781 Risingen 1781
Petter Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Ingred
Pär Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Giertru
Båtsm. Håkan Lång, hust
mtl
1782 Risingen 1782
Petter Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Pärsosn, singel, 1/8 mtl, piga Ingred
Pär Pährsson, 1/8 mtl, bor i Smedjemåla
Båtsm. Håkan Lång, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1783 Risingen 1783
Petter Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Håkan Lång, hust
mtl
1784 Risingen 1784
Petter Andersson, hust, ¼ mtl
Petter Pärsson, hust, 1/8, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Håkan Lång, hust, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1785 Risingen 1785
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Håkan Lång, hustrun gammal och bräcklig, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1786 Risingen 1786
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Lång, hustrun gammal och bräcklig
mtl
1787 Risingen 1787
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lång, ogift
mtl
1788 Risingen 1788
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lång, ogift
mtl
1789 Risingen 1789
Petter Andersson, singel, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders, Lena gammal och bräcklig
Båtsm. Håkan Lång, ogift
mtl
1790 Risingen 1790
Petter Andersson, singel, ¼ mtl, piga Stina, 2 gossar, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, 1/8 mtl, Lena gammal och …
Båtsm. Petter Lång ogift
mtl
1791 Risingen 1791
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, 2 gossar, 1 flicka
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Nils Lång, ogift
mtl
1792 Risingen 1792
Peter Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, 2 gossar, 1 flicka
Peter Persson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Per Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Lång, ogift
mtl
1793 Risingen 1793
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders dotter Ingrid
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Lång, ogift
mtl
1794 Risingen 1794
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders?, dotter Ingrid
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils? Lång, hust
mtl
1795 Risingen 1795
Per Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Peter Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Per Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Lång, hust
mtl
1796 Risingen 1796
Per Andersson, hust, ¼ mtl, dotter Ingrid
Petter Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Lång, hust
mtl
1797 Risingen 1797
Per Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl, båtsm. Nils Lång
mtl Under Rukebo står Petter Persson uppsatt för ¼ mtl med noteringen att han bor i Risingen
1798 Risingen 1798
Per Andersson, hust, ¼ mtl, son Matthis
Petter Persson, hust, 1/8 mtl
Per Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Lång, hust
mtl Notering under Rukebo att Petter Persson där har ¼ mtl men bor i Risingen
1799 Risingen 1799
Pehr Andersson, hust, ¼ mtl, son Mattis, 1 gosse, 2 flickor
Peter Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Pehr Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Nils Lång, hust
mtl Peter Persson har även 1/8 mtl i Rukebo men bor i Risingen
1800 Risingen 1800
Per Andersson, hust, ¼ mtl, söner Mattis och Anders
Petter Persson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 gossar, 2 flickor
Per Pettersson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Nils Lång
mtl Petter Persson har även ¼ mtl i Rukebo men bor i Risingen
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka