Mantalslängder för Alsjö, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Alsjö 1633
Gumme i Alsjö
Ibidem:
Olof Pädersson
jb
1635 Alsjö 1635
Inge bonde namngiven
jb
1638 Alsjö 1638
Gumme i Alsjö
Ibidem:
Oluff i Alsjö
jb
1640 Alsjö 1640
Gumme i Alsjö
Ibidem:
Oluff
jb
1642 Alsjö 1642
Gumme i Alsjö
Ibidem:
Oluff
jb
1644 Alsjö 1644
Gumme i Alsjö, hust (1 hemman)
Ibidem:
Oluf, hust (1 hemman)
mtl
1645 Alsjö 1645
Gumme i Alsjö, hust (1 hemman)
Oluff i Alsjö, hust (1 hemman)
mtl
1646 Alsjö 1646
Gumme i Alsjö, hust (1 hemman)
Ibidem:
Oluff i Alsjö, hust (1 hemman – notering i kanten ½ på ”fryhast”)
mtl
1647 Alsjö 1647
Gumme i Alsjö, hust (1 hemman)
Ibidem:
Oloff i Alsjö, hust (1 hemman)
mtl
1648 Alsjö 1648
Gumme i Alsjö, hust
Ibidem:
Oloff i Alsjö, hust
Ibid:
Nills Jonsson, hust
mtl
1649 Alsjö 1649
Gumme i Alsjö, hust (1 hemman)
Ibidem:
Somme i Alsjö, hust
Nills Joansson i samma gård, hust
(tillsammans 1 hemman)
mtl
1650 Alsjö 1650
Gumme i Alsjö – öde, bonden utfattig
Ibidem:
Sone i Alsjö, hust – endast hustrun står medtagen i mtl.
Nils Joansson i samma gård, singel
mtl
1651 Alsjö 1651
Nills Jonsson i Alsjö, hust
mtl
1652 Alsjö 1652
Nills Jonsson i Alsjö, hust
Ibidem:
Mattes i Alsjö, hust
mtl Mattes står för sig, sist i mtl.
1653 Alsjö 1653
Nils i Alsjö, hust
Ibidem:
Matz, hust
mtl
1654 Alsjö 1654
Nills i Alsjö, hust
Ibidem:
Matz, hust
mtl
1655 Alsjö 1655
Niells i Alsjö, hust
Ibidem:
Inge, hust
Ibidem:
Matthis, hust
mtl
1660 Alsjö 1660
Per Persson: ”most” i Alsjö, hust
Ibidem:
Nills Jonsson i Alsjö, hust
mtl
1663 Alsjö 1663
Per i Alsjö
Ibidem:
Nills Jönsson
jb
1664 Alsjö 1664
Per i Alsjö
Ibidem:
Nils Jönsson
jb
1665 Alsjö 1665
Per i Alsjö
Ibidem:
Nils Jonsson
jb
1666 Alsjö 1666
Per i Alsjö
Ibidem:
Nils
jb
1667 Alsjö 1667
Peder Pedersson i Alsjö, hust
Ibidem:
Nills Jonnsson, hust
Måns
mtl
1668 Alsjö 1668
Pär Pädhersson i Alsjö, hust
Tore Jönsson i samma gård, hust
Nils Jonsson i Alsjö, hust
mtl
1669 Alsjö 1669
Pär Pärsson i Alsjö, hust
Thore i samma gård, hust
Ibidem:
Nils Jonsson, hust, 1 son
mtl
1670 Alsjö 1670
Per Pehrsson (el. Paddersson?) i Alsjö, hust
Tor i samma gård, hust
Nils Jonsson i Alsjö, hust, 1 son
mtl
1671 Alsjö 1671
Per Persson i Alsjö, hust
Tore i samma gård, hust
Ibidem:
Niels Jonsson, hust, 1 son
mtl
1673 Alsjö 1673
Per Persson i Alsjö, hust
Thorei samma gård
Ibidem:
Joen
mtl SVAR
1675 Alsjö 1675
Pär i Alsjö
Ibidem:
Nils
jb
1676 Alsjö 1676
Per i Alsjö
Ibidem:
Nils
jb
1677 Alsjö 1677
Per P i Alsjö
Ibidem:
Jon
jb
1678 Alsjö 1678
Per i Alsjö
Jon i Alsjö
jb
1679 Alsjö 1679
Peer i Alsjö
Jon i Alsjö
jb
1680 Alsjö 1680
Pär i Alsjö
Jon Ibidem
jb
1681 Alsjö 1681
Pehr P i Alsjö, hust
Ibidem
Jonn Gummesson i Alsjö, hust
Jonn N i samma gård, singel (Jonn N är noterad som dräng, inte som bonde)
mtl sid 272
1682 Alsjö 1682
Pehr P i Alsjö, hust
Ibidem:
Joan Gummesson, dööf, hust
Jöns N i samma gård, hust
mtl
1685 Alsjö 1685
Pehr i Alsjö, hust, 2 inhyses
Ibidem
Jonn Gummesson, hust
Jonn N i samma gård, hust
mtl
1686 Alsjö 1686
Pehr i Alsjö, hust
Pehr Pehrsson i samma gård
Ibidem:
Jonn Gummesson, oduglig, i samma gård, hust
Jon Nilsson i samma gård, hust
Måns Paulsson i samma gård, hust
mtl
1687 Alsjö 1687
Gamle Pehr Pehrsson i Alsjö, hust
Unge Pehr Pehrsson i samma gård, hust
Båtsm. Tomas Fogde, hust
Ibidem:
Jonn N, hust
Måns i samma gård, hust
Båtsm Erich Want i samma gård
mtl
1688 Alsjö 1688
Håkan i Alsjö, singel
Gamle Pehr P. I samma gård, oduglig, hust
Pehr P i samma gård, hust
Båtsm. Måns i samma gård
Ibidem:
Jöns?, hust, och Måns, hust
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1689 Alsjö 1689
Håkan P i Alsjö, hust
Olof P i samma gård, oduglig, hust
Båtsm. Pehr P i samma gård, hust
Ibidem:
Jonn N, hust
Måns Påhlsson i samma gård, hust
Båtsm. Erich Matzon ibidem, hust
mtl
1690 Alsjö 1690
Håkan Persson, hust, 3/8 mtl
Per Persson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Fougde?
Ibidem:
Jon Nilsson, hust, 3/8 mtl
Måns Paulsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1691 Alsjö 1691
Håkan Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Fogel
Ibidem:
Jonn Nilsson, hust, 3/8 mtl
Måns Pålsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Erich Wandt, hust
mtl
1692 Alsjö 1692
Håkan Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Ibidem:
Jonn Nilsson, hust, 3/8 mtl
Måns Paulsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Erich Wandt, hust
mtl
1693 Alsjö 1693
Håkan Pährsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Jonn Nilsson, hust 3/8 mtl
Måns Paulsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1694 Alsjö 1694
Håkan Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Jonn Nilsson, hust, 3/8 mtl
Måns Paulsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Erich Want
mtl
1695 Alsjö 1695
Håkan Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Joan Nillsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påfwelsson, hust, 3/8 mtl, 1 inhys
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1696 Alsjö 1696
Håkon Pehrsson, hust, 3/8 mtl, 1 son
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Jon Nilsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påfwelsson, hust, 3/8 mtl, 1 inhyses
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1697 Alsjö 1697
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gume Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Jonn Nillsson, singel, 3/8 mtl, inhyses Elin
Måns Påfwelsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1698 Alsjö 1698
Håkon Pehrsson, hust
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 145 Jöns Lydberg, hust
Ibidem
Jonn Nillsson, singel, inhyses Elin
Måns Påfwelsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nr 146 Erich Wanth, hust
mtl
1699 Alsjö 1699
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Jonn Nillsson, hust, ¼ mtl
Måns Påfwelsson, hust, ¼ mtl
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1700 Alsjö 1700
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pährsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Jonn Nillsson, hust, ¼ mtl
Måns Påfwellsson, hust, ¼ mtl
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1701 Alsjö 1701
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Jonn Niellsson, hust, ¼ tl
Måns Påfwellsson, hust, ¼ mtl
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Erich Wanth, hust
mtl
1702 Alsjö 1702
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Jonn Nillsson, hust, ¼ mtl
Måns Påfwelsson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Erich Wandt, hust
mtl
1703 Alsjö 1703
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Pehr Persson, hust, ¼ mtl
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Joan N. Änka, ¼ mtl. 1 inhyses utfattig
Måns Påfwelsson, hust, ¼ mtl
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Erich Want, hust
mtl
1704 Alsjö 1704
Håkan Pärsson, hust, 1/ 4 mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Jöns Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Påfwelsson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Erich Want
mtl
1705 Alsjö 1705
Håkon Persson, hust, ¼ mtl
Änkan, ¼ mtl
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Per Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Påfwellsson, hust, ¼ mtl
Assar Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Want
mtl
1706 Alsjö 1706
Håkan Pährsson, hust, ¼ mtl
Gumme Tohrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Pähr Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Påfwellsson, hust, ¼ mtl
Assar Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Want, hust
mtl
1707 Alsjö 1707
Håkan Persson, hust, ¼ mtl
Gumme Torsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Per Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Want, hust
mtl
1708 Alsjö 1708
Håkan Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Torsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Pehr Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Want, hust
mtl
1709 Alsjö 1709
Håkan Pährsson, hust, ¼ mtl
Gumme Tohrsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Pähr Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pähr Want, hust
mtl
1710 Alsjö 1710
Håkan Pährsson, hust, ¼ mtl
Gume Tohrsson, hust, ¼ mtl
Gume Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydebärg, hust
Ibidem:
Pähr Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Pährsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pähr Want, hust
mtl
1711 Alsjö 1711
Håkon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Gume Tohrsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydberg, hust
Ibidem:
Pähr Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Want, hust
mtl
1712 Alsjö 1712
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Gume Tohrsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lydeberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Pärsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Sturck, hust
mtl
1713 Alsjö 1713
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Torsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lijdeberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wantt, hust
mtl
1714 Alsjö 1714
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Tofwesson, hust, ¼ mtl
Gumme Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lidbärg, hust
Ibidem:
Pehr Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pähr Want, hust
mtl
1715 Alsjö 1715
Håkan Börjesson, hust, ¼ mtl, son Anders
Gume Torsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 5/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Spant?, hust
mtl
1716 Alsjö 1716
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Torsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lindberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 5/8 mtl
Måns Påhlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Want, hust
mtl
1717 Alsjö 1717
Håkan Pährsson, hust, ¼ mtl
Gume Tohrsson – flyttar till Algudsboda socken
Staffan Pärsson, singel, ¼ mtl
Gume Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lindberg
Ibidem:
Pähr Månsson, hust, 3/8 mtl
Måns Pährsson, utfattig och bräcklig -
Pähr Håkansson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Pähr Want, hust
mtl
1718 Alsjö 1718
Håkan Pärsson, hust, ¼ mtl, Son Gumme 20 år
Staffan Pährsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pährsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Staffan Lindberg
Ibidem:
Pähr Månsson, hust, 3/8 mtl
Pähr Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Pähr Want, hust
mtl
1720 Alsjö 1720
Gume Håkansson, singel, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pärsson inhyses, utgammal bonde
Båtsm. Pär Lydberg
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Want, hust
mtl
1721 Alsjö 1721
Gume Håkansson, singel, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Håkan Pehrsson inhyses, gammal man
Ibidem:
Pehr Månsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Wandt, hust
mtl
1722 Alsjö 1722
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Persson, hust, ¼ mtl
Gume Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Per Håkansson, hust, 3/8 mtl
(Båtsm) Pär Wandt, hust
mtl
1723 Alsjö 1723
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga (notering i kanten: skulle kunna stå Svärmor)
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1724 Alsjö 1724
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1725 Alsjö 1725
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Want, hust
mtl
1726 Alsjö 1726
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1727 Alsjö 1727
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1728 Alsjö 1728
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1729 Alsjö 1729
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1730 Alsjö 1730
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Anders
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1731 Alsjö 1731
Gumme Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Saltpetersjudare Anders Gumesson, ogift
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1732 Alsjö 1732
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Saltpetersjudare Anders Gumesson, ogift
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1733 Alsjö 1733
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Saltpetersjudare Anders Gumesson, ogift
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Pär Håkansson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1734 Alsjö 1734
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Överstruket står: Saltpetersjudare Anders Gumesson
Båtsm. Pär Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Pär Håkansson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1735 Alsjö 1735
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gumes änka, ¼ mtl, son Gumme. Nämnes: dotter Kierstin
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gumme. Nämnes piga Karin
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1736 Alsjö 1736
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1737 Alsjö 1737
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jöns, 1 piga
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl, son Pär
Båtsm vakant
mtl
1738 Alsjö 1738
Gume Håkonsson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lydberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jonas, 1 piga
Pär Håkansson, hust, 3/8 mtl, son Pär
Båtsm. Inge Wandth, ogift
mtl
1739 Alsjö 1739
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Persson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Pär Håkonsson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm. Vakant
mtl
1740 Alsjö 1740
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Liedberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Pär Håkansson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm. Vakant
mtl
1741 Alsjö 1741
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Prässon, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lindberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ½ mtl, son Pär
Båtsm. Nils Wandt, ogift
mtl
1742 Alsjö 1742
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1743 Alsjö 1743
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Vakant
mtl
1744 Alsjö 1744
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Alsjö 1745
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Persson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 piga
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Per Månsson, hust, ¼ mtl
Per Håkansson, hust,1/2 mtl, son Jonas
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Alsjö 1746
Gume Håkansson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ½ mtl, son Jons
Båtsm vakant
mtl
1747 Alsjö 1747
Gume Håkanssons änka, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ½ mtl, son Jon
Båtsm. Jon Wandt, ogift
mtl
1748 Alsjö 1748
Carl Jonsson, hust, ¼ mtl
Staphan Phersson, hust, ¼ mtl, son Per, 1 dotter
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Per Månsson, hust, ¼ mtl
Per Håkansson, hust, ½ mtl, son Jonas
Båtsm. Vakant
mtl
1749 Alsjö 1749
Carl Jonsson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär och dräng ?Gerton? (ser ut som Kierstin men står att det är en dräng)
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonn
Båtsm. Vakant
mtl
1750 Alsjö 1750
Lars Ohlsson, ¼ mtl, bor i Bockabo
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Agda
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gumme Liedberg, ogift
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm Wandt, ogift
mtl
1751 Alsjö 1751
Lars Olsson, ¼ mtl, bor åt Bockabo
Staffan Persson, hust, ¼ mtl, son Pär
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lidberg, ogift
Ibidem:
Per Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1752 Alsjö 1752
Lars Olsson, ¼ mtl, bor i Båldön
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Pär Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl Sida 277: omnämnes: Staffan Pärssons dotter Malin
inhyses quinnsperson Anna Nilsdotter
Pär Månssons dräng Nils
Pär Håkanssons son Nils
1753 Alsjö 1753
Johan Larsson, singel, ¼ mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Agda
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Nils
Gamle bonden Pär Håkansson, dotter Stina, själv utgammal njuta af jorden
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1754 Alsjö 1754
Johan Larsson, singel ¼ mtl, pig. Giertrud
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, söner Jonas och Pär, dotter Malin
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dr Nils och piga Kierstin
Gamle bonden Pär Håkansson, hon utgammal
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1755 Alsjö 1755
Johan Larsson, singel, ¼ mtl, piga Giertru
Staffan, Pärssons änka, ¼ mtl, son Pär dotter Malin
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. And Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Nils piga Kirstin
Gamle bonden Pär Håkansson, hon bräcklig
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1756 Alsjö 1756
Johan Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, son Jonas, dotter Malin
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gume
Båtsm. Anders Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Persson, singel, ½ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Gamle bonden Pär Håkansson, hon utgammal
Båtsm. Per Wandt, ogift
mtl
1757 Alsjö 1757
Johan Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Stffan Pärssons änka, ¼ mtl, söner Jonas, Pär, dotter Malin
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Nils och piga Kirstin
Gamle bonden Pär Håkansson, han utgammal
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1758 Alsjö 1758
Johan Larsson, hust, ¼ mtl
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, son Peter
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär Månsson, hust. ¼ mtl, dräng Jon
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Gamle bonden Pär Håkansson, han utgammal
Båtsm. Pär Wandt, ogift
mtl
1759 Alsjö 1759
Nils Gumesson, singel, ¼ mtl, dräng Olof
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, son Jonas, piga Agda
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. Swen Lidberg, ogift
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon
Jonas Pärsson, singel, ½ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Båtsm. Pär Wandt, hust
Gamle bonden Pär Håkansson, han utgammal
mtl
1760 Alsjö 1760
Nils Gumesson, singel, ¼ mtl
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, piga Agda
Gume Gumesson, ¼ mtl, son Gumme, dotter Kierstin
Båtsm Swen Lidberg, ogift
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1761 Alsjö 1761
Nils Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Maja
Staffan Pärssons änka, ¼ mtl, dotter Stina, piga Agda, dräng Olof
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Gume, dotter Kerstin
Båtsm. Swen Lidberg, ogift
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1762 Alsjö 1762
Nils Gumesson, singel, ¼ mtl
Staphan Pärssons änka, ¼ mtl, dotter Stina, piga Agda
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Pär Wandt, hust
mtl
1763 Alsjö 1763
Nils Gumesson, singel, ¼ mtl
Pigan Agda Staffansdotter, ¼ mtl, dräng Peter
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, dotter Kierstin
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Kierstin
Båtsm. Pär Wandt, hust
Gamle bonden Pär Månsson, han utgammal
mtl
1764 Alsjö 1764
Nils Gummesson, singel, ¼ mtl, pig. Märta
Pigan Agda Staffansdotter
Gume Gummesson, hust, ¼ mtl, döttrar Kierstin och Kaisa
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, dräng Petter
Båtsm. Pär Wandt, hust
Gamle bonden Pär Månsson, han utgammal
mtl
1765 Alsjö 1765
Nils Gumesson, singel, ¼ mtl
Gume Påhlsson, hust, ¼ mtl
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, döttrar Kierstin, Caisa
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Per Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Pär Wandt, hust
Gamle bonden Pär Månsson, utgammal har undantag
mtl
1766 Alsjö 1766
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Gume Påhlsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, drängar Peter, Anders
Båtsm Pär Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Pär Månsson, hust, utgammal, har undantag
mtl
1767 Alsjö 1767
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl
Gume Påhlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Pär Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Per Månsson, hust, utgamla, intet bruk
mtl
1768 Alsjö 1768
Nils Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Olof Gumesson, singel, 1/8 mtl
Gume Påhlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Gumme Gummesson, hust, ¼ mtl, son Jonas, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Pär Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Pär Månsson, hust, utgamla, intet bruk
Inhyses And. Båtshake, hust, bräcklig och utfattig
mtl
1769 Alsjö 1769
Nils Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl
Gume Påhlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Pär Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Gamle bonden Pär Månsson, hust, bräckliga, utgamla
Inhyses: Anders Båtshake, hust, utfattiga
mtl
1770 Alsjö 1770
Nils Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl
Gume Påhlsson, hust, ¼ mtl, pig Kierstin, 1 gosse
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Jonas, piga Caisa, dotter Botilla, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, hustru
Ibidem:
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 gosse
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Pär Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses And. Båtshake, hust, utfattiga
mtl
1771 Alsjö 1771
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, 1 gosse
Gume Gumesson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Unge? Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, gossen Måns
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Gamle Peter Pettersson, singel, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Pär Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Anders Båtshake hust, utfattiga
mtl
1772 Alsjö 1772
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, piga Maja
Jonas Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Botill
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem:
Unge Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Måns, piga Stina
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Gamle Petter Pärsson, singel, ¼ mtl, pig Ingred
Båtsm. Pär Wandt, hust
Inhyses Anders Båtshake, hust, utfattiga
Torpare Swen ?Jullneström?, hust
mtl
1773 Alsjö 1773
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jon Gumesson, singel, ¼ mtl, pig. Botil, 1 gosse, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm Sw.? Lidberg, hust
Inhyses Hem. Hemingsson?, hust, bräckliga
Ibidem:
U. Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Måns, piga Stina, dess mor inhyses, utgammal
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Gl. Petter Pärsson, singel, ¼ mtl
Mår: And. Pärsson, ogift, inhyses
Båtsm. Pär Want, hust
Inhyses And. Båtshake, hust, 2 flickor, utfattiga
mtl
1774 Alsjö 1774
Olof Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, dr Swen, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Giertru, 1 gosse, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Unge Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Måns, piga Stina, dess mor inhyses, utgammal
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Kierstin
Gl. Peter Pärsson, singel, 1/8 mtl
Anders Pärsson, singel, 1/8 mtl, piga Giertru
Båtsm. Pär Wandt, hust
Inhyses Anders Båtshake, hust?, han bräcklig, 2 flickor, intet bruk
mtl
1775 Alsjö 1775
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Giertru, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm Vakant
Ibidem:
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, inhyses dess mor, utgammal
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Nils
Gamle Petter Pärsson, singel, 1/6 mtl, pigan Stina
Anders Pärsson, singel, 1/12 mtl, piga Giertru
Båtsm. Vakant
Inhyses Anders Båtshake, hust?, bräcklig, intet bruk, 2 flickor
mtl
1776 Alsjö 1776
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Gumesson, singel, 3/8 mtl, dess mor inhyses, utgammal
Båtsm vakant
Ibidem:
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr. Måns, dess mor inhyses, utgammal
Jonas Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Nils
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, pig. Giertru
Båtsm vakant
Torp: Måns Swensson, singel
Inhyses Anders Båtshake, hust?, gamla och bräckliga
mtl
1777 Alsjö 1777
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Gume Gumesson, ¼ mtl, bor i Hult
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm vakant
Ibidem:
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Måns
Jonas Pärsson, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Giertru
Båtsm. Johan Wandt, ogift
Torp: Måns Swensson, singel
Inhyses Anders Båtshake, hust, gamla och bräckliga
mtl
1778 Alsjö 1778
Gumme Påhlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Elias
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Olof Gumesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Swen Lidberg, ogift
Ibidem:
U. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Jonas Pärsson, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Giertru
Båtsm. Johan Wandt, ogift
Korp. Swen Gullneström, hust, son Måns
Inhyses Anders Båtshake, hust, gamla och bräckliga
mtl
1779 Alsjö 1779
Gumme Pålsson, hust, 3/8 mtl
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Assessor Schröder, 1/8 mtl, bor på Bruket
Båtsm. Swen Lidberg, ogift
Ibidem:
U. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr. Elias
Jonas Pärsson, hust, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl
Anders pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Pär, piga Giertru
Båtsm. Johan Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, gamla och bräckliga
Inhyses Anders Båtshake, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Alsjö 1780
Gume Påhlsson, hust, 3/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 flicka
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
U. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Elias, piga Giertru
Båtsm. Johan Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullneström, hust, bräckliga och utgamla
Anders Båtshake, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1781 Alsjö 1781
Gume Påfwelsson, hust, 3/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Swen Lidberg, hust
Ibidem, U. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Johan Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullneström, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses And. Båtshake, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1782 Alsjö 1782
Gume Påfwelsson, hust, 3/8 mtl, son Daniel
Gume Gumesson, ¼ mtl, bor på nr 3 i Hult
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Liedberg, hust
Ibidem:
u. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Johan Wandt, hust
Inhyses: Pär Andersson, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses: Swen Gullström, hust, bräckliga och utgamla
And. Båtshake, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1783 Alsjö 1783
Gume Påfwelsson, hust, 3/8 mtl, son Daniel
Gume Gumesson, ¼ mtl, bor på nr 3 i Hult
Halfb. Gumme Matsson, hustrun gammal och sängliggande
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Swen Liedberg, hust
Ibidem:
u. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, singel, 1/6 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Johan Want, hust
Inhyses Pär Andersson, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses Swen Gullström, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses: Anders Båtshake, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1784 Alsjö 1784
Gume Påfwelsson, hust, ½ mtl, son Daniel
Gume Gumesson, ¼ mtl, bor på no 3 i Hult
Halfb. Gume Mattsson, hustrun gammal och sängliggande
Båtsm. Swen Liedberg, hust
Ibidem:
u. Pär Pärsson, hust ,1/4 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, singel, 1/6 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
And. Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Vakant
Båtsm. Johan Wandts änka, har intet bruk
Inhyses Pär Andersson, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses Swen Gullström, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses Anders Båtshake, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1785 Alsjö 1785
Gume Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel och Staphan
Gumme Gumesson, ¼ mtl, bor på nr 3 i Hult
Halfb. Måns (…), hustrun sjuk och bräcklig
Båtsm. Hindrik Liedberg, ogift
Båtsmansänkan Catharina, har intet bruk
Ibidem:
u. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, singel, 1/6 mtl, 2 flickor
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Petter Wandt, ogift
Båtsm. Johan Wandts änka, har intet bruk
Inhyses Pär Andersson, hust, bräcklig och utgammal
mtl
1786 Alsjö 1786
Gume Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel och Staffan
Måns Månsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Lars
Båtsm. Hindrich Lindberg, ogift
Båtsmansänkan Cathrina, utfattig
Ibidem:
u. Per Pärsson, hust, ¼ mtl
Jonas Pärsson, singel, 1/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Petter Wandt, ogift
Båtsm Johan Wandts änka, utfattig
Inhyses Per Andersson, hust, bräckligt och utfattiga
mtl
1787 Alsjö 1787
Gume Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel och Staffan, 1 gosse
Måns Månsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Lars
Båtsm. Hindric Liendberg, ogift
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, singel, 1/6 mtl, 1 flicka
Nils Pährsson, singel, 1/12 mtl, 1 gosse,1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, 1 flicka
Båtsm. Petter Wandt, ogift
Inhyses Pher Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Alsjö 1788
Gume Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel, Staffan och Petr.
Måns Månsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Lars
Båtsm. Hindric Lindberg, ogift
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, singel, 3/6 mtl
Nils Pärsson, singel, 3/12 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Båtsm. Petter Wandt, ogift
Inhyses Pär Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1789 Alsjö 1789
Gume Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel, Staffan och Petr. Piga Ingre
Måns Månsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, son Lars
Båtsm. Hindric Lindberg, ogift
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr. Petr
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Stina
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Petter
Båtsm. Peter Wandt, ogift
mtl
1790 Alsjö 1790
Gume Påfwelsson, hustrun ugammal, ½ mtl, söner David och P(er?), dotter Ingred
Måns Månsson, hustrun sjuk och bräcklig, ¼ mtl, söner Lars och Jonas
Båtsm. Hindrick Lindberg, ogift
Ibidem:
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dr. Padder
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dr. Petter
Båtsm. Anders Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, utgamla
mtl
1791 Alsjö 1791
Gumme Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel, Per, dotter Ingri, Piga Lena
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, Söner Lars, jonas, piga Lena? Giertru
Båtsm. Hindrick Lindberg, ogift
Inhyses: Änkan Sara
Ibidem:
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Jonas Pehrsson, singel, ¼ mtl, piga Kajsa
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Båtsm. Anders Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, utgamla
mtl
1792 Alsjö 1792
Gumme Påfwelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel, Per, dotter Ingierd, piga Lena
Staffan Gumesson, ¼ mtl, bor i Hult nr 3
Båtsm. Hind. Lindberg, ogift
Inhyses: Änkan Sara, utfattig
Ibidem:
Per Persson, hust, ¼ mtl, dr. Jonas
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Kajsa
Anders Persson, hust, ¼ mtl, dr. Petter
Båtsm vakant
Inhyses Swen Gullerström, hust, utgamla
mtl
1793 Alsjö 1793
Gumme Påvelsson, hust, ½ mtl, dr. Daniel, Per, dotter Ingrid (min anm: bör vara söner, jfr tidigare år)
Petter Isacksson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Lindberg, ogift
Inhyses Änkan Sara?? (Suan??), utfattig
Ibidem:
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl, dr Jonas
Jonas Pehrsson, singel, ¼ mtl, piga Kajsa
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Båtsm. Jonas Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, utgamla
mtl
1794 Alsjö 1794
Gumme Påvelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel, Per, dotter Ingerd
Petter Isaksson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Lindberg, ogift
Båtsmansänkan Sara, bräcklig
Ibidem:
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, piga (kan ej läsa, står möjl. Något om quinnfolk) dr. Per (b…)
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Jonas Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, utgamla
mtl
1795 Alsjö 1795
Gumme Påvelsson, husts, ½ mtl, söner Daniel, Per, dotter Ingri
Petter Jonnsson? (Isaksson står överstruket), hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Lindberg, ogift
Båtsmansänkan Sara, bräcklig
Ibidem:
Petter Persson, hust, ¼ mtl
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Peter. Dess föräldrar bräckliga
Anders Persson, hust, ¼ mtl, dr Peter
Båtsm. Jonas Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, utgamla
mtl
1796 Alsjö 1796
Gumme Påvelsson, hust, ½ mtl, söner Daniel, Per, dotter Ingrid
Petter Jaensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindrich Lindberg, ogift
Båtsmansänkan Sara, utfattig
Ibidem:
Petter Pehrsson, hust, ¼ mtl, pig. Gertrud, dess mor, bräcklig
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Petter, Piga n.n., dess fader, bräcklig
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Båtsm. Jonas Wandt, ogift
Inhyses Swen Gullerström, hust, utfattiga
mtl
1797 Alsjö 1797
Gumme Påvelsson, hust, ½ mtl, söner Per, Daniel, piga Stina
Petter Jannsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Båtsm. Hindrich Lindberg, ogift
Båtsmansänkan Sara, utfattig
Ibidem:
Peter Persson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, dess mor inhyses bräcklig
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, dess far inhyses,bräcklig
Anders Persson, hust, ¼ mtl, son Per, dräng Peter
Båtsm. Jonas Wandt, hust
Inhyses Swen Gullerström, hust, utfattiga
mtl
1798 Alsjö 1798
Gumme Pålsson, hust, ½ mtl, söner Peter, Daniel, pigor Stina, Marta
Petter Joansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Hindric Linberg, hust
Båtsmansänkan Sara, utfattig
Ibidem:
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl
Jonas Jansson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, piga Caisa, dess fader? (eller föräldrar; endast en markerad i mtl)
Per Andersson, singel, ¼ mtl, dr Petter, dess föräldrar (endast en markerad i mtl)
Båtsm. Jonas Vändt, hust
Inhyses Swen Hallerström, hust, utfattiga
mtl
1799 Alsjö 1799
Gumme Pålsson, hust, ½ mtl, söner Pehr, Daniel, piga Martha
Peter Jaensson, hust, ¼ mtl, dräng Elias, 1 flicka
Båtsm. Hind. Lindberg, hust
Ibidem:
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl, piga Stina
Jonas Jönsson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, dess far inhyses, utgl
Peter Andersson, singel, ¼ mtl, dräng Peter, dess föräldrar, han utgammal
Båtsm. Jonas Wändt, hust
Inhyses Swän Guderström, singel, utgammal och utfattig
mtl
1800 Alsjö 1800
Gume Pålsson, hust, ½ mtl, söner Per, Daniel, piga Märta
Peter Jansson, hust, ¼ mtl, inhyses drängen Elias, bräcklig, 1 flicka
Båtsm. Hind. Linberg, hust, 1 flicka
Ibidem:
Per Persson, hust, ¼ mtl, dr Olof, piga Stina
Jonas Jonsson, singel, ¼ mtl, dr Peter, piga Lena
Per Andersson, singel, ¼ mtl, dr. Peter, dess föräldrar inhyses, fadern vanför
Båtsm. Jonas Wandt, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Sven Guderström, utgammal
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka