Mantalslängder för Ebbamåla, Vissefjärda (Kåraböket)

Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Ebbamåla 1631
oläsl. Möjl. Nils??
jb
1632 Ebbamåla 1632
Giert? Alt. Biörn?
jb
1634 Ebbamåla 1634
oläsl.
jb
1637 Ebbamåla 1637
Anders?
jb
1638 Ebbamåla 1638
Anders
jb
1640 Ebbamåla 1640
Anders
jb
1641 Ebbamåla 1641
inget namn
jb
1642 Ebbamåla 1642
Nils ?Svensson?
Hustru Kyrstin
dräng Jonn, Petter
mtl
1643 Ebbamåla 1643
Nils
hustru Kirstin
dotter Elin
mtl
1643 Ebbamåla 1643
Nils
mtl s 235
1644 Ebbamåla 1644
Hans
hustru Bäntta (Britta?)
mtl
1644 Ebbamåla 1644
Nils
Kierstin
Dotter Elin
mtl
1644 Ebbamåla 1644
Nils
mtl s 389
1645 Ebbamåla 1645
inget namn (eller helt oläsl)
jb
1645 Ebbamåla 1645
Nils
hustru Kirstin
mtl Notering sid 243:
Ergunna i Ebbamåla nu i Danmark.
Hans i Ebbamåla måla tiggare.
1646 Ebbamåla 1646
Nils ?Gumesson?
Hustru Kristin
mtl
1647 Ebbamåla 1647
Nils ??Giersson?? (osäker)
hustru Kyrstin
mtl
1648 Ebbamåla 1648
Nils
hustru Kyrstin
?Rent? Joen (avses möjligen knekt?)
mtl
1650 Ebbamåla 1650
Niells
jb
1650 Ebbamåla 1650
Nils
hustru Kierstin
mtl s 247
1650 Ebbamåla 1650
Nils
hustru Kyrstin
mtl
1651 Ebbamåla 1651
Nils
mtl
1652 Ebbamåla 1652
Niels
mtl
1653 Ebbamåla 1653
??Viar?? ??Swän?? (kan ej tolka namnet, märklig första bokstav)
mtl
1653 Ebbamåla 1653
Nills
jb
1654 Ebbamåla 1654
Måns? (alt. Nils?)
mtl
1655 Ebbamåla 1655
"Duunn"???
mtl
1656 Ebbamåla 1656
Olof, hustru
I samma gård:
Gume??
Nils i samma gård, hustru Kerstin och dåttren Erengunda utgamla, utfattiga, och skröpliga, förskonas
mtl
1657 Ebbamåla 1657
1/4 Oluff, hustru Sigrid
Soldat Diur
mtl
1659 Ebbamåla 1659
Oluff
hustru Singnel
Per
mtl
1660 Ebbamåla 1660
Nils?
jb
1660 Ebbamåla 1660
Oluf och hustrun Signil
Per och hustrun, fattiga
mtl
1661 Ebbamåla 1661
Måns, hustru Kirstin
Per hustru Märit utgammal, fattig
mtl
1662 Ebbamåla 1662
Måns hustru Kirstin
Peder hustru Marit husfattiga
mtl
1663 Ebbamåla 1663
Måns, hustru Kirstin, d. Oluff
mtl
1664 Ebbamåla 1664
Måns, hustru Kirstin, dräng Oluf
mtl
1665 Ebbamåla 1665
Måns, hustru Karin. Oluff, hustru Signill
mtl
1666 Ebbamåla 1666
Måns, Kirstin, Oluff, Signill (4 p)
mtl
1667 Ebbamåla 1667
Måns, Kirstin, Oluf, Signill (4 p)
mtl
1668 Ebbamåla 1668
1 (delat) Måns och hustru Kirstin (2 p)
I samma gård:
1 (delat) Oluff och hustrun Signil (2 p)
mtl
1669 Ebbamåla 1669
1 Måns och hustru (2 p)
Oluf och hustru i samma gård husfattiga (1)
dräng Johan? I samma gård (1 p)
mtl
1669 Ebbamåla 1669
Nills
jb

1670 Ebbamåla 1670
1 Måns och hustru (2 p)
dräng och piga i samma gård (2 p)
Oluf och hustru går och tigger
mtl
1670 Ebbamåla 1670
Nils
jb
1671 Ebbamåla 1671
1 Måns och hustru. Dräng Måns, piga. (4 p)
mtl
1673 Ebbamåla 1673
inget namn angivet
jb
1675 Ebbamåla 1675
1 Måns, hustru, Måns, hustru, Per, hustru (6 p)
mtl
1675 Ebbamåla 1675
Nills
jb
1676 Ebbamåla 1676
1 Måns, hustru, Måns, hustru (4 p)
Per änkling i samma gård (1 p)
mtl
1678 Ebbamåla 1678
Nills
jb
1680 Ebbamåla 1680
1 mtl Mns, hustru (2 p)
Per, hustru (2 p)
K (knekt) Måns, hustru (1 p, 1 milit)
mtl
1681 Ebbamåla 1681
1 mtl Måns och hustru, Per och hustru (4 p)
Knekt Måns och hustru (1 milit, 1 ?utgl?)
mtl
1685 Ebbamåla 1685
1 mtl Måns, hustru, Pär, hustru (4 p)
Knekt Oluf (1 m)
mtl
1686 Ebbamåla 1686
1 mtl Måns, hustru, Jöns, hustru (4 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1687 Ebbamåla 1687
3/4 mtl Måns, hustru, Jöns, hustru (4 p)
mtl
1688 Ebbamåla 1688
3/4 mtl Måns, hustru, Jöns, hustru (4 p)
dräng Jon (1 p)
mtl
1689 Ebbamåla 1689
3/4 mtl Måns, hustru, Jöns, hustru (4 p)
d. Oluf, dräng Lars (2 p)
mtl
1690 Ebbamåla 1690
3/4 mtl Måns, hustru, d. Jon (3 p)
Jöns, hustru, d. Oluf (3 p)
mtl
1691 Ebbamåla 1691
3/4 mtl Jöns, hustru, d. Oluf (3 p)
dräng Jon (1 p)
mtl
1692 Ebbamåla 1692
3/4 mtl Jöns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Änka Kirstin, utgammal och sjuk (1 utgl)
Son Joen, Son Lars (2 p)
mtl
1693 Ebbamåla 1693
3/4 mtl Jöns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Änkan Karin, utgammal (1 utgl)
Son Jon, Son Lars (2 p)
mtl
1694 Ebbamåla 1694
1/2 mtl Jon, hustrun (2 p)
Enkan Kirstin (1 p)
Måns, hustrun (2 p)
mtl
1695 Ebbamåla 1695
1/2 mtl Jöns, hustru, enkan Kirstin (3 p)
Måns, hustru, dr. Gudmund (2 p, 1 son)
mtl
1697 Ebbamåla 1697
Jöns, Joon och Lars
jb
1699 Ebbamåla 1699
Jon, Erich?
jb
1701 Ebbamåla 1701
1/2 mtl Jöns, hustru, Jon, hustru, dr. Pär (4 p, 1 son)
Måns, hustru (1 inhys) (oläsl. Notering)
änkan Kierstin, allmosehjon
mtl
1701 Ebbamåla 1701
Jöns och Jon
Tilläggstext: Åborna Jöns Carlsson 3/16 och Joan Andersson 3/16 kiöpt till skatte för 150 Rdr smt etc den 18 sept 1701
jb
1702 Ebbamåla 1702
1/2 mtl Jöns, hustru, dräng Pär (2 p, 1 son)
Jon, hustru, Gumme, hustru (4 p)
Måns, änkling (1 inhyses)
mtl
1703 Ebbamåla 1703
Jöns, hustru, d. Per (2 p, 1 son)
Jon, hustru, p. Karin (3 p)
mtl
1704 Ebbamåla 1704
1/2 mtl Jöns, hustru, dr. Pär (2 p, 1 son)
Pigan Karin (1 p) (anm. "brukar"?)
Måns, hustru (anm. Allmosehjon)
mtl
1705 Ebbamåla 1705
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
Johan, hustru (2 p)
dr. Pär (ej inräknad) anm. Sjuk eländig
Jon, hustru (2 p)
mtl
1706 Ebbamåla 1706
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
Johan, hustru, Jon, hustru (4 p)
mtl
1707 Ebbamåla 1707
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
Jon, hustru (2 p)
mtl
1708 Ebbamåla 1708
Jöns och Joan
jb
1710 Ebbamåla 1710
Jöns, Jonn
jb
1712 Ebbamåla 1712
Jon, Jöns
jb
1714 Ebbamåla 1714
Jöns och Jon
jb
1716 Ebbamåla 1716
Jon
jb
1717 Ebbamåla 1717
1/2 mtl dr. Zachris (1 p)
förlof. 6ting Jöns hustru (1 p)
Jon, hustru, p. Giertrud (2 p, 1 piga)
mtl
1717 Ebbamåla 1717
Zachris, Jöns och Jöns
jb
1718 Ebbamåla 1718
dr. Zachris Jönsson (1 p)
pig. Giertrud (1 piga)
Jon, hustru (2 p)
mtl
1719 Ebbamåla 1719
Zachris, hust
Jon, hust
rgd
1720 Ebbamåla 1720
Sachris och Jonn
jb
1721 Ebbamåla 1721
Zachris? Och Jonn
jb
1723 Ebbamåla 1723
Ingrid? Jonn
jb
1723 Ebbamåla 1723
Zachris
Jonn
rgd
1724 Ebbamåla 1724
Sackris
Jonn
Pig. Giertrud
rgd
1725 Ebbamåla 1725
Sachris
Jonn
Pigan Giertrud
rgd
1725 Ebbamåla 1725 Skatte
Sasris? Jon
jb
1726 Ebbamåla 1726
Sackris? Och Jon
jb
1726 Ebbamåla 1726
Zachris
Jonn
Dotter: Giärtrud
rgd
1727 Ebbamåla 1727
Sackris
Swen
Pig. Giertrud
rgd
1728 Ebbamåla 1728
Sofus? Swän och Giertrud?
jb
1728 Ebbamåla 1728
Zachris
dr. Swen
Pig. Giertrud
rgd
1729 Ebbamåla 1729
Sackris
dr. Swen, p. Giertrud
rgd
1729 Ebbamåla 1729
Sackris? Sven Hiertrud
jb
1730 Ebbamåla 1730
Zachris
dr. Swen
Giertrud
rgd
1731 Ebbamåla 1731
Zachris
dr. Swenn
p. Giertrud
rgd
1732 Ebbamåla 1732
Sackris
d. Sven
Piga Giertrud
rgd
1733 Ebbamåla 1733
Zachris
Piga Elin
Sven, piga Jiertrud
rgd
1734 Ebbamåla 1734
Zachris
Pigan? Elin
Swen
rgd
1735 Ebbamåla 1735
Zachris
Lisbet, Sven
rgd
1736 Ebbamåla 1736
Ebbamåla 1736
Sakris? Sven och Ingel
jb
1736 Ebbamåla 1736
Zachris, Swen
Ingall
rgd
1737 Ebbamåla 1737
Zachris
Swen, Ingall
rgd
1738 Ebbamåla 1738
Zachris
Swen, Ingall
rgd
1739 Ebbamåla 1739
Sackris
Swen, Ingell
rgd
1740 Ebbamåla 1740
Zackris
d. Gunnil
Swän och Ingall
rgd
1742 Ebbamåla 1742
Sakris? Sven Ingel
jb
1744 Ebbamåla 1744
Sachris Jönsson, hust
Swen Jonsson, hust
Ingal Jönsson, fattig
mtl
1745 Ebbamåla 1745
Sackris Jönsson, hust
Swen Jonsson, hust
Ingal Jönsson, fattig
mtl
1746 Ebbamåla 1746
Sakris Jönsson, hustru (2 p)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ingel Jönsson (1 p) anm. Fattig
mtl
1747 Ebbamåla 1747
Sakris Jonnsson, hustru (2 p)
son Jöns (1 son)
Swen Jönsson, hustru (2 p)
Ingall Jönsson (1 p) anm: ?fattig?
H. Gunnil (1 piga - trol menas inhyses?)
mtl
1748 Ebbamåla 1748
Sackris Jönsson, hustru (2 p)
Sonen Jöns (1 son)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ingal Jonsson, hustru (2 p)
dotter Gunnil (1 dotter)
mtl
1749 Ebbamåla 1749
Sackris Jönsson, hustru (2 p)
Son Jöns (1 p)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ingel Jönsson, hustru (2 p)
dot. Gunnil (1 dotter)
mtl
1750 Ebbamåla 1750
Sakris Jönsson, hustru (2 p)
Son Jöns (1 son)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
Ingal Jönsson, hustru (2 p)
dot. Gunnil (1 dotter)
mtl
1751 Ebbamåla 1751
Sackris Jonsson, hustru (2 p)
Son Jöns (1 son)
Swen Jonsson, hustru (2 p)
ggd: Måns (1 son) 15 år
Ingall Jönsson (1 p) anm. Hustru 79 år gammal
mtl
1752 Ebbamåla 1752
Zackris Jonsson, hustru (2 p)
son Jöns (1 son)
Swen Jönsson, hustru (2 p)
Ingiald Jonsson (1 p) anm. Hustru 80 år gammal och sjuk.
mtl
1754 Ebbamåla 1754 1/2 mtl
5/24 mtl Zachris Jonsson, hust (2 p)
son Swen? 18 år (1 son)
3/16 mtl Swen Jonsson, hustru (1 p*)
Son Måns 14år, dot. Giertru (1 son 1 dot)
5/48 mtl**) Ingal Jönsson, hust (1 p*)
Swen Jonsson, hust (2 p)
mtl *) Swen Jonsson d.ä. hustru är gammal o sjuk,
Ingal Jönssons hustru är 82 år gl och sjuk.
**) Ingal och Swen Jonsson d.y. är svärfar och måg.
1755 Ebbamåla 1755 1/2 mtl
5/24 mtl Sackris Jonsson, hust (2 p)
dr Anders (1 dr) 15 år
3/16 mtl Swen Jonsson, hustru (1 p*)
S Måns, dot. Giertrud (1 son, 1 dot)
5/48 mtl**) Ingall Jönsson, hust (1 p*)
5/48 mtl**) Swen Jonsson, hust (2 p)
mtl *) Swen Jonsson d.ä. hustru är sjuklig,
Ingall Jönssons hustru är sängliggande.
**) Ingall Jönsson delar 5/48 mtl med
sin måg Swen Jonsson d.y.
1756 Ebbamåla 1756 1/2 mtl
5/24 mtl Sakris Jönsson, hustru (2 p)
Gosse Måns (1 dr) 16 år
dot Kerstin (1 dot)
3/16 mtl Swen Jönsson, hustru (1 p) anm. Hustru sjuk
Dotter Giertru (1 dot)
son Anders (1 son) 15 år
5/48 mtl Swen Jonsson, hustru (2 p)
mtl
1757 Ebbamåla 1757 1/2 mtl
5/24 mtl Sackris Jönsson, hust (2 p)
dot. Kirstin (1 dotter)
gosse Anders (1 dräng)
3/16 mtl Swen Jönsson (1 p) anm. Hustru sjuklig.
Dot. Giertrud (1 dotter)
5/48 mtl Swen Jönsson, hust (2 p)
mtl
1758 Ebbamåla 1758 1/2 mtl
5/24 mtl Hindric? Jönsson, hust (2 p)
dot. Kerstin (1 dot)
dr. Anders (1 dr)
3/16 mtl Swen Jonsson, hustru (1 p) anm. Hustrun sjuklig.
D. Giertrud, S. Anders (1 dot 1 son)
5/48 mtl Swen Jonsson, hust (2 p)
mtl
1759 Ebbamåla 1759 1/2 mtl
5/32 mtl Zachris Jönsson, hust (2 p)
5/32 Per Mattisson, hust (2 p)
3/16 Swen Jonsson, hust (1 p) hustrun sjuk
döttr Giertrud, Ellsa (2 d)
mtl
1760 Ebbamåla 1760 1/2 mtl
5/48 mtl Sackris Jönsson, hust (2 p)
dot Ingrid (1 dot)
5/48 mtl Jöns i Pigsmåla ?brukare? Anm. Långasjö socken.
3/48 mtl Per Mattisson, hust (2 p)
3/16 mtl Erik (Emil?) Jönsson, hust (1 hust*)
dott. Ellsa (1 dot)
dr. Nils (1 dräng)
mtl *) det finns ingen kommentar som klargör
varför Erik(Emil?) inte står upptagen i mtl.
Endast hustru, dotter och dräng finns upptagna.
1761 Ebbamåla 1761 1/2 mtl
5/48 Zackris Jönsson, hust (2p)
dot. Ingrid (1dot)
5/48 Jöns i Pigsmåla brukar, bor i Långasjö
dr Olof (1dr)
5/48 Per Mattisson, hust (2p)
5/16 Enkan Giertrud (1p)
hennes svärson Jonas Eriksson, hust (2p)
dr. Ingal (1dr)
mtl
1762 Ebbamåla 1762 1/2 mtl
5/48 mtl Sackris Jönsson, hust (2 p)
5/48 mtl brukas av Jöns i Pigsmåla, Långasjö sn
5/48 Petter Mattisson, hust (2 p)
5/16 Enkan Giertrud (1 p)
Giertruds måg Jönns Ericksson, hust (2 p)
dr. Swen (1 dr)
mtl
1763 Ebbamåla 1763 1/2 mtl
5/24 mtl Jöns, hust (2 p)
pig. Marta (1 pig)
Enkan Marta - har undantag (1 p)
5/48 mtl Per, hust (2 p)
3/16 mtl Jöns, hust (2 p)
mtl
1764 Ebbamåla 1764 1/2 mtl
5/24 mtl Jöns ?Harengisson?, hust (2 p)
pig. Martha (1 pig)
gos. Jöns (1 dräng) 15 år
Enk. Marta (1 p) - har undantag
5/48 mtl Per ?Mattisson?, hust (2 p)
3/16 mtl Jonas Emilsson? (Eriksson?), hust (2 p)
mtl
1765 Ebbamåla 1765 1/2 mtl
5/24 mtl Jöns, hust (2 p)
Enk. Marta (1 p) har undantag
5/48 mtl Per, hust (2 p)
3/16 mtl Jonas, hust (2 p)
mtl
1767 Ebbamåla 1767 ½ mtl
5/24 mtl Jöns, hust (2 p)
Son Johan, dot Lena, Ingeborg (3 barn u 15 år)
5/48 mtl Per, hust (2 p)
Son Mattis, Anders, dot Ingierd, Ingrid (4 barn u 15 år)
Änkan Märta (1 p)
3/16 mtl Jonas, hust (2 p)
Son Sven, Gumme (2 söner u 15 år)
dr. Anders (1 dr)
Änk. Giertrud, 71 år (1 p)
mtl
1768 Ebbamåla 1768 ½ mtl
5/48 ? mtl Jöns, hust (2 p)
5/48 mtl Per, hust (2 p)
Enk. Märta (1 p) undantag
3/16 mtl Jonas, hust (2 p)
dr. Per (1 dr)
mtl
1769 Ebbamåla 1769 ½ mtl
5/24 mtl Jöns, hust (2 p)
Dot. Lena (1 dot)
5/48 mtl Per, hust (2 p)
3/16 mtl Jonas, hust (2 p)
Pig. Stina (1 pig)
mtl
1770 Ebbamåla 1770 ½ mtl
5/24 mtl Jöns, hust (2 p)
Dot. Lena (1 dot)
5/48 mtl Per, hust (2 p)
3/16 mtl Jonas, hust (2 p)
Pig Stina (1 pig)
mtl
1778 Ebbamåla 1778 ½ mtl
5/48 mtl Jöns, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme, hust (2 p)
5/48 mtl Pehr, hust (2 p)
Son Anders (2 p)
3/16 mtl Jonas, hust (2 p)
Son Sven (1 p)
mtl
1784 Ebbamåla 1784
½ mtl
Jöns Zackrisso, 5/48 mtl
Son Johannes
Gumme Börgesson, hust, 5/48 mtl
Per Mattisson, 5/48 mtl
Dotter Ingrid
Jonas Eriksson, hust, 3/16 mtl
mtl
1785 Ebbamåla 1785 ½ mtl
5/48 mtl Jöns ?Sakrisson?, hust (2 p)
s. Johannes d Ingeborg (2 p)
Dot Kierstin (1 d)
5/48 mtl Gumme Börgesson, hust (2 p)
5/48 mtl Per Mattisson, hust (2 p)
3/16 mtl Jonas Eriksson, hust (2 p)
Son Per (1 p)
mtl
1791 Ebbamåla 1791 ½ mtl
5/48 mtl Johannes Jönsson, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme Börgesson?, hust (2 p)
5/48 mtl Änkan Kirstin (1 p)
s. Swen (1 p)
3/32 mtl Jonas Eriksson, hust (2 p)
d. Stina (1 p)
3/32 mtl Swen Jonasson, hust (2 p)
mtl
1792 Ebbamåla 1792 ½ mtl
5/48 mtl Johannes Jonsson, hust (2 p)
5/48 mtl Gume Börjesson, hust (2 p)
5/48 mtl Änkan Kjerstin (1 p)
Son Swen (1 p)
3/32 mtl Jonas Eriksson, hust (2 p)
d. Stina (1 p)
3/32 mtl Swen Jonasson, hust (2 p)
mtl
1795 Ebbamåla 1795 ½ mtl
5/48 mtl Johannes, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme, hust (2 p)
Dotter ”Skrian”?? (1 p)
5/48 mtl Enkan Kierstin (1 p)
S Swen (1 p)
3/32 mtl Jonas, hust (2 p)
d. Stina (1 p)
3/32 Swen, hust (2 p)
mtl
1797 Ebbamåla 1797 ½ mtl
5/48 mtl Johannes, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme, hust (2 p)
Dot. Stina (1 p)
5/48 mtl Enkan Kjerstin (1 p)
Son Swen (1 p)
3/32 mtl Jonas, hust (2 p)
Dot. Stina (1 p)
3/32 mtl Swen, hust (2 p)
mtl
1798 Ebbamåla 1798 ½ mtl
5/48 mtl Johannes, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme, hust (2 p)
Dot. Stina (1 p)
5/48 mtl dr. Sven Persson (1 p)
3/32 mtl Jonas, hust (2 p)
Son Erick (1 p)
Dot. Stina (1 p)
3/32 mtl Sven, hust (2 p)
mtl
1799 Ebbamåla 1799 ½ mtl
5/48 mtl Johannes Jonsson, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme Börgesson, hust (2 p)
Döttrar Stina, Maria (2 p)
5/48 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
3/32 mtl Jonas Ericksson, hust (2 p)
Son Erick, dot. Stina (2 p)
3/32 mtl Swen Jonnsson, hust (2 p)
mtl
1800 Ebbamåla 1800 ½ mtl
5/48 mtl Johannes, hust (2 p)
5/48 mtl Gumme, hust (2 p)
Döttr. Stina, Maria (2 p)
5/48 mtl Jonas, hust (2 p)
5/64 mtl Gumme, hust (2 p)
dr. Erik, pig, Stina (2 p)
7/64 mtl Sven, hust (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
     
  <<Tillbaka