Mantalslängder för Öjasjömåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Öjasjömåla 1631
inget namn
jb
1632 Öjasjömåla 1632
Inget namn
jb
1634 Öjasjömåla 1634
inget namn
jb
1635 Öjasjömåla 1635
Sune alt. Swän
jb
1637 Öjasjömåla 1637
Swän?
jb
1638 Öjasjömåla 1638
Swän alt. Sune
jb
1640 Öjasjömåla 1640
Swän
jb
1641 Öjasjömåla 1641
Swen
jb
1642 Öjasjömåla 1642
Oloff
hustru Kyrstin
mtl
1642 Öjasjömåla 1642
Sven
mtl s247
1643 Öjasjömåla 1643
Oluff
hustru Kirstin
Inhysesfolk Erengunna
mtl
1643 Öjasjömåla 1643
Swen
mtl s 235
1644 Öjasjömåla 1644
Oluff
hustru Kierstin
mtl
1644 Öjasjömåla 1644
Sven
mtl s 389
1645 Öjasjömåla 1645
Sune? (alt Sven)
hustru Kirstin
mtl
1645 Öjasjömåla 1645
Swen?
jb
1646 Öjasjömåla 1646
Sven Joansson
hustru Kirstin
mtl
1647 Öjasjömåla 1647
Swen Joensson
hustru Kyrstin
mtl
1648 Öjasjömåla 1648
Swen Jonsson
hustru Kyrstin
mtl
1650 Öjasjömåla 1650
Per
hustrun
mtl s 247
1650 Öjasjömåla 1650
Pähr
hustru Karin
mtl
1650 Öjasjömåla 1650
Swen?
jb
1651 Öjasjömåla 1651
Pedher?
Hustru Karin
mtl
1652 Öjasjömåla 1652
Per
hustrun
mtl
1653 Öjasjömåla 1653
Swen??
jb
1653 Öjasjömåla 1653
Änkan Karin
mtl
1654 Öjasjömåla 1654
Änkan
mtl
1655 Öjasjömåla 1655
Änkan
mtl
1656 Öjasjömåla 1656
Änkan Karin, Son
mtl
1657 Öjasjömåla 1657
1/4 Änkan Karin, Sohn Påll
mtl
1660 Öjasjömåla 1660
Swän
jb
1660 Öjasjömåla 1660
Änkan Karin
mtl
1661 Öjasjömåla 1661
hustru Karin
mtl
1662 Öjasjömåla 1662
Änkan Karin, brådder (broder?) utfattig?
mtl en person räknas i mantalslängden.
1663 Öjasjömåla 1663
Måns, hustru Karin
mtl
1664 Öjasjömåla 1664
hustru Karin. Måns krympling.
mtl
1665 Öjasjömåla 1665
Måns, hustru Karin
mtl
1666 Öjasjömåla 1666
Håkan hustrun pigan Måns hustrun (5 p)
mtl
1667 Öjasjömåla 1667
Håkan, hustru, Måns död,?Karin?, Pigan finns utstadl. (3 p)
mtl
1668 Öjasjömåla 1668
1/2 (delat) Påffvel och pigan (2 p)
I samma gård:
1/2 (delat) Änkan hustru Karin gammal och utfattig.
mtl
1669 Öjasjömåla 1669
1/4 Påfwell och piga (2 p)
mtl
1669 Öjasjömåla 1669
Swän
jb
1670 Öjasjömåla 1670
1/4 Påfwel och hustru (2 p)
mtl
1670 Öjasjömåla 1670
Swänn
jb
1671 Öjasjömåla 1671
1/2 Påfwel och hustru (2 p)
mtl
1673 Öjasjömåla 1673
Swen
jb
1675 Öjasjömåla 1675
1/4 Påfwel, hustru (2 p)
mtl
1675 Öjasjömåla 1675
Svenn
jb
1676 Öjasjömåla 1676
1/4 Påfwel, hustru (2 p)
mtl
1678 Öjasjömåla 1678
Swen
jb
1680 Öjasjömåla 1680
1/4 mtl Påvel, hustru (2 p)
mtl
1681 Öjasjömåla 1681
1/2 mtl Påfwel och hustru (2 p)
mtl
1685 Öjasjömåla 1685
1/4 Knekt Nils, hustru (1 p, 1 m)
mtl
1686 Öjasjömåla 1686
1/4 Nils, hustru (2 p)
mtl
1687 Öjasjömåla 1687
1/4 mtl Nils, hustru (2 p)
mtl
1688 Öjasjömåla 1688
1/4 mtl Nils, hustru (2 p)
mtl
1689 Öjasjömåla 1689
1/4 mtl Nils, hustru, d. Nils (3 p)
mtl
1690 Öjasjömåla 1690
1/4 mtl Nils, änkl. D. Nils (2 p)
mtl
1691 Öjasjömåla 1691
1/4 mtl Nils, änkling, d Niels (2 p)
mtl
1692 Öjasjömåla 1692
1/4 mtl Nils, hustru (2 p)
mtl
1693 Öjasjömåla 1693
1/4 mtl Nils, hustru (2 p)
mtl
1694 Öjasjömåla 1694
1/4 mtl Nils, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1695 Öjasjömåla 1695
1/2 mtl Nils, hustru, Carl, hustru (4 p)
mtl
1697 Öjasjömåla 1697
Nills och Carl
jb
1699 Öjasjömåla 1699
Carl
jb
1701 Öjasjömåla 1701
1/4 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1701 Öjasjömåla 1701
Carl
Tilläggstext: Åbon Carl Olufsson kiöpt till skatte för 70 Rdr etc 24 oct 1701
jb
1702 Öjasjömåla 1702
1/4 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1703 Öjasjömåla 1703
1/4 mtl Mattis, hustru (2 p)
mtl
1704 Öjasjömåla 1704
1/4 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1705 Öjasjömåla 1705
1/4 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1706 Öjasjömåla 1706
1/4 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1707 Öjasjömåla 1707
1/4 mtl Carl, hustru (2 p)
mtl
1708 Öjasjömåla 1708
Carl
jb
1710 Öjasjömåla 1710
Carl
jb
1712 Öjasjömåla 1712
Carll
jb
1714 Öjasjömåla 1714
Carl
jb
1716 Öjasjömåla 1716
Oluf
jb
1717 Öjasjömåla 1717
1/4 mtl Sockensoldat Oluf, hustru (1 p)
Nils, änkling (1 dräng; sic!)
Carl, hustru (1 inhys) mannen utgammal
mtl
1717 Öjasjömåla 1717
Socken Soldat Oluf
jb
1718 Öjasjömåla 1718
dräng Lars Nilsson (1 p)
Sockensoldat Oluf, hustru (1 p)
Carl, hustru, (1 inhys)
Anm: Klammer över namnen i högerkanten, med noteringen att dessa är syskon.Lite oklart om Carl med hustru ingår i klammern, troligen inte.
mtl
1719 Öjasjömåla 1719
Dr. Lars.
Hust. Sissa
Carls hustru
rgd
1720 Öjasjömåla 1720
Oluf och Carl
jb
1721 Öjasjömåla 1721
Olof
jb
1723 Öjasjömåla 1723
Erik Sissa Carl
jb
1723 Öjasjömåla 1723
Änkan Sissela
Carl
rgd
1724 Öjasjömåla 1724
Änkan Sissa
Carl
Piga Kierstin
rgd
1725 Öjasjömåla 1725
Änkan Sissa
Carl
rgd
1725 Öjasjömåla 1725 Skatte
Erik Carl
jb
1726 Öjasjömåla 1726
Enkan Sissa och Carl
jb
1726 Öjasjömåla 1726
Änkan Sissa
Carl
rgd
1727 Öjasjömåla 1727
Änkan Sissa
Carl, död. Dess hustru
rgd
1728 Öjasjömåla 1728
dr. Lars (Carl??)
Änkan Sissa
rgd
1728 Öjasjömåla 1728
Lars och hust Sissa
jb
1729 Öjasjömåla 1729
dr. Lars
Änkan Sissa
rgd
1729 Öjasjömåla 1729
Lars Och änkan Sissa
jb
1730 Öjasjömåla 1730
dr. Lars
Änkan Sissa
rgd
1731 Öjasjömåla 1731
dr. Lars
Änk. Sissa
rgd
1732 Öjasjömåla 1732
d. Per
Änkan Sissa
rgd
1733 Öjasjömåla 1733
Änkan Sissa
d. Per
Änkan Kirstin och Lars
rgd
1734 Öjasjömåla 1734
Pär, änkan Kirstin
rgd
1735 Öjasjömåla 1735
Pär
Änkan Kirstin, son Håkon
rgd
1736 Öjasjömåla 1736
Per Enkan Kierstin?
jb
1736 Öjasjömåla 1736
Pär
Änkan Kirstin
rgd
1737 Öjasjömåla 1737
Pär
Änkan Kirstin, dr. Håkon
rgd
1738 Öjasjömåla 1738
Per
Änkan Kirstin, dr. Håkon
rgd
1739 Öjasjömåla 1739
Per
Änkan Kirstin, Håkan
rgd
1740 Öjasjömåla 1740
Per
Änkan Kirstin, Håkan
rgd
1742 Öjasjömåla 1742
Jan, Kirstin
jb
1744 Öjasjömåla 1744
Jöns Håkansson, hust
Änkan Kirstin
mtl
1745 Öjasjömåla 1745
Jöns Håkansson, hust
Änkan Kirstin
mtl
1746 Öjasjömåla 1746
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
dr. Mattis, Enk. Kierstin (2 p) anm. moder och son.
mtl
1747 Öjasjömåla 1747
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
dr. Mattis Carlsson (1 p)
enk. Kirstin utfattig
mtl
1748 Öjasjömåla 1748
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
Matthis ?Larsson? (Carlsson?), hustru (2 p)
mtl
1749 Öjasjömåla 1749
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
Mattis Carlsson, hustru (2 p)
mtl
1750 Öjasjömåla 1750
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
Mattis Carlsson, hustru (2 p)
mtl
1751 Öjasjömåla 1751
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
Mattes Carlsson, hustru (2 p)
mtl
1752 Öjasjömåla 1752
Jöns Håkansson, hustru (2 p)
Matthis Carlsson, hustru (2 p)
mtl
1754 Öjasjömåla 1754 1/4 mtl
1/8 mtl Jöns Håkansson, hust (2 p)
1/8 mtl Matthis Carlsson, hust (2 p)
mtl
1755 Öjasjömåla 1755 1/4 mtl
1/8 mtl Jöns Håkansson, hustru (2 p)
1/8 mtl Mattis Carlsson, hustru (2 p)
mtl
1756 Öjasjömåla 1756 1/4 mtl
1/8 mtl Jöns Håkansson, hustru (2 p)
1/8 mtl Matthis Carlsson, hustru (2 p)
mtl
1757 Öjasjömåla 1757 1/4 mtl
1/8 mtl Jöns Håkansson, hust (2 p)
1/8 mtl Matthis Carlsson, hust (2 p)
mtl
1758 Öjasjömåla 1758 1/4 mtl
1/8 mtl Jöns Håkansson, hust (1 hust) anm. Mannen bräcklig
1/8 mtl Mattis Carlsson, hust (2 p)
mtl
1759 Öjasjömåla 1759 1/4 mtl
1/8 mtl Jöns Håkansson, hust (2 p)
1/8 mtl Mattis Carlsson, hust (2 p)
mtl
1760 Öjasjömåla 1760 1/4 mtl
1/8 mtl Enkan Kierstin (1 p)
S. Jonas (1 son)
1/8 mtl Mattis Karlsson, hust (2 p)
mtl
1761 Öjasjömåla 1761 1/8 mtl
1/8 Enkan Kierstin (2 p - sic!)
son Olof (1 son)
dot. Britta (1 dot)
1/8 Mattias Karlsson, hust (2 p)
mtl trots att Öjasjömåla uppges vara 1/8 mtl
finns där enl mtl 2 åbor à 1/8 mtl.
Dessutom står det 2 pers noterade för enkan Kierstin.
1762 Öjasjömåla 1762 1/4 mtl
1/8 mtl Enk. Kierstin (1 p)
Son Jonas (1 son)
dot Britta (1 dot)
1/8 mtl Mattis Karlsson, hust (2 p)
mtl
1763 Öjasjömåla 1763 1/4 mtl
1/8 mtl enkan Kierstin (1 p)
dr. Olof (1 dr)
1/8 Mattis, hust (2 p)
mtl
1764 Öjasjömåla 1764 1/4 mtl
1/8 mtl enk. Kirstin (1 p)
son Jonas (1 son)
son Petter (-) anm. För ung
1/8 mtl Mattis Carlsson, hust (2 p)
son Carl (1 son) 15 år
mtl
1765 Öjasjömåla 1765 1/4 mtl
1/8 mtl Enkan Kierstin (1 p)
Son Olof, Jonas och Petter (3 söner)
dot. Britta (1 dot)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
son Carl (1 son)
mtl
1767 Öjasjömåla 1767 ¼ mtl
1/8 mtl Änkan Kirstin (1 p)
Son Jonas, Per (2 söner)
Dot Karin (1 dot u 15 år)
1/8 mtl Mattis, hust (2 p)
Son Carl, dot Stina (1 son 1 dot)
Son Nils (1 son u 15 år)
mtl
1768 Öjasjömåla 1768 ¼ mtl
1/8 mtl Enk. Kirstin (1 p)
Söner Jonas, Per (2 söner)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Pig. Annika (1 pig)
mtl
1769 Öjasjömåla 1769 ¼ mtl
1/8 mtl Enk. Kjerstin (1 p)
Son Jonas (1 son)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
dr. Måns (1 dr)
Pig. Annika (1 pig)
mtl
1770 Öjasjömåla 1770 ¼ mtl
1/8 mtl Enk. Kjerstin (1 p)
Son Jonas, Per, dot. ?Karin? (2 söner 1 dot)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Pig Annika (1 pig)
mtl
1778 Öjasjömåla 1778 ¼ mtl
1/8 mtl Änkan Kjerstin (1 p)
S. Jonas (1 son)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1784 Öjasjömåla 1784
¼ mtl
Änkan Kiertin 1/8 mtl
Son Jonas
Olof Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1785 Öjasjömåla 1785 ¼ mtl
1/8 mtl Enk. Kierstin (1 p)
Son Jonas (1 p)
1/8 mtl Olof Persson, hust (2 p)
mtl
1791 Öjasjömåla 1791 ¼ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
dr. Jonas (1 p) anm. (…) inhyses
Änkan Kirstin (1 p) anm. (…) inhyses
1/8 mtl Olof Persson, hust (2 p)
mtl
1792 Öjasjömåla 1792 ¼ mtl
1/8 mtl Peter Andersson, hust (2 p)
dr. Jonas (1 p)
Tore Lönqvist, hust (2 p) har undantag
Enkan Kjerstin (1 p) inhyses
1/8 mtl Olof Persson, hust (2 p)
Dot Botil (1 p)
mtl
1795 Öjasjömåla 1795 ¼ mtl
1/8 mtl Peter, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
d. Kirstin? (1 p)
d. Botel (1 p)
mtl
1797 Öjasjömåla 1797 ¼ mtl
1/8 mtl Peter, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1798 Öjasjömåla 1798 ¼ mtl
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
dr. Magnus (1 p)
Dotter Caisa, Stina (2 p)
mtl
1799 Öjasjömåla 1799 ¼ mtl
1/8 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
Pig. Maria (1 p)
1/8 mtl Olof Persson, hust (2 p)
Dot. Caisa (1 p)
mtl
1800 Öjasjömåla 1800 ¼ mtl
1/8 mtl Petter, hust (2 p)
Pig. Elin (1 p)
1/8 mtl Olof, hust ( 2p)
Dot Caisa (1 p)
mtl
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka