Mantalslängder för Skräddaremåla, Älmeboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1600 Skräddaremåla 1600
Fjärdingsman Abraham i Skräddaremåla
smh bild 46
1601 Skräddaremåla 1601
Abraham i Skräddaremåla, fjärdingsman
smh bild 80
1602 Skräddaremåla 1602
Fjärdingsman Måns i Skräddaremåla
smh bild 69
1603 Skräddaremåla 1603
Fjärdingsman Abraham i Skräddaremåla
smh bild 38
1604 Skräddaremåla 1604
Abraham i Skräddaremåla
smh bild 36
1605 Skräddaremåla 1605
Fjärdingsman Abram i Skräddaremåla
smh bild 41
1607 Skräddaremåla 1607
Fjärdingsman Abraham i Skräddaremåla
smh bild 41
1608 Skräddaremåla 1608
Fjärdingsman Abraham i Skräddaremåla
smh bild 35
1609 Skräddaremåla 1609
Fjärdingsman Abraham i Skräddaremåla
smh bild 39
1611 Skräddaremåla 1611
Abram, 1 hjonelag
smh
1613 Skräddaremåla 1613
Abram i Skräddaremåla
smh bild 37
1615 Skräddaremåla 1615
Abram
smh bild 35
1617 Skräddaremåla 1617
Abraham i Skräddaremåla
smh bild 186
1618 Skräddaremåla 1618
Abraham i Skräddaremåla
smh bild 36
1621 Skräddaremåla 1621
Abram
smh bild 37
1625 Skräddaremåla 1625
Abraham
smh bild 47
1628 Skräddaremåla 1628
Nils
smh bild 74
1629 Skräddaremåla 1629
Gudmund
smh bild 46 skatte
1630 Skräddaremåla 1630
Gudmund
smh bild 33 skatte
1631 Skräddaremåla 1631
Namnet oläsligt, svart
jb bild 28
1632 Skräddaremåla 1632
Abram?
jb bild 123 Öde ¼
1634 Skräddaremåla 1634
(inget namn)
jb bild 156 ¼ öde
1640 Skräddaremåla 1640
Fösing
jb bild 149 Skatte och Crono
1641 Skräddaremåla 1641
Lindorm
jb bild 141 Skatte och Crono
1642 Skräddaremåla 1642
Liniorm i Skräddaremåla
mtl s 248
1642 Skräddaremåla 1642 Lindorm, hust. Karin. Legodräng Nils
I samma gård: Nils ?Hanson?, hust Elin
mtl s 188 Skatte och Crono
1643 Skräddaremåla 1643
Lindorm i Skräddaremåla
mtl s 236
1643 Skräddaremåla 1643
Lindorm, hust. Karin. Legodräng Nils, legopiga Elin
I samma gård:
Nils, hust Elin
mtl s 178
1644 Skräddaremåla 1644
Lindorm i Skräddaremåla
mtl s 391
1644 Skräddaremåla 1644
Lindorm, hustru Karin
Samma gård: Nils, hustru Märit
mtl s 247
1645 Skräddaremåla 1645
Lindorm i Skräddaremåla
Hustru Karin
mtl s 99
1646 Skräddaremåla 1646
Lindorm
h. Karin
mtl s 119
1647 Skräddaremåla 1647
Lindorm
Hustru Karin
mtl s 135
1648 Skräddaremåla 1648
Lindorm
Hustru Karin
mtl s 247
1650 Skräddaremåla 1650
Lindorm
Hust Karin
mtl s 252
1650 Skräddaremåla 1650
Lindorm
Hustru Karin
mtl s 196
1651 Skräddaremåla 1651
Lindorm
Hustru Karin
mtl s 75
1652 Skräddaremåla 1652
Lindorm
Hustrun
mtl s 53b
1653 Skräddaremåla 1653
Lindorm i Skräddaremåla
Hustru Karin
mtl s 155
1654 Skräddaremåla 1654
Lindorm
Hust Karin
mtl s 866
1655 Skräddaremåla 1655
Lindorm
Hust. Karin
Abraham i Samma gård
Hust Märta
mtl s 675
1656 Skräddaremåla 1656
Lindorm, hust Karin
Abraham, hust Marir
mtl s 378
1657 Skräddaremåla 1657
Lindorm, hust Karin, ½ mtl
Abraham, hust Marit, ½ mtl
mtl s 349
1659 Skräddaremåla 1659
Lindorm, hust Karin, Abraham, hust Märit
mtl s 195
1660 Skräddaremåla 1660
Lindorm, hust Karin
Abraham, hust Märit
mtl s 492
1661 Skräddaremåla 1661
Lindorm, hust Karin, Abraham soldat, hust. Märit, d. Jon
mtl s 260 notering ngt om soldat
1662 Skräddaremåla 1662
Lindorm, hust, Karin, Jon, hust Anna, hust Märit i samma gård
mtl sid 290
1663 Skräddaremåla 1663
Lindorm, hust Karin, Jon, hust, Anna, hust Märit
mtl s 410
1664 Skräddaremåla 1664
Lindorm, hust Karin, Jon, hust. Anna, Abraham, Märit
mtl s 388
1665 Skräddaremåla 1665
Lindorm, hustru Karin, Abraham, Märit, Joan, hust
mtl s 530
1666 Skräddaremåla 1666
Lindorm, Karin, Abraham, Märitt
Jonn, Anna
mtl s 523
1667 Skräddaremåla 1667
Lindorm, Karin, Abraham, Märitt, Jonn, Anna
mtl s 706
1668 Skräddaremåla 1668
Lindorm och hustru Karin i Skräddaremåla
Abram och hustru Märit i samma gård
Jon och hustru Anna i samma gård
mtl s 554
1669 Skräddaremåla 1669
Lindorm och hust. I Skräddaremåla
Abraham och hust i samma gård
Jon och hust i samma gård
mtl s 652
1670 Skräddaremåla 1670
Lindorm och hust i Skräddaremåla
Abraham och hust. I samma gård.
Jonn och hust. I samma gård
mtl s 1009 OBS! Mantalslängden är Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:14 (1670) Bild: 5120 Sida: 1009
1671 Skräddaremåla 1671
Lindorm och hust i Skräddaremåla
Abram hust i samma gård, Joan, hust.
mtl s 499
1675 Skräddaremåla 1675
Lindorm
jb bild 208
1676 Skräddaremåla 1676
Lindorm, hust
d. Suen, Abraham, hust
Jon, hust i samma gl.
mtl s 239
1678 Skräddaremåla 1678
Lindorm
jb bild 201
1680 Skräddaremåla 1680
1 mtl
Lindorm, hust
Abraham, hust
Jon, hust
Änkan Elin
mtl s 319
1682 Skräddaremåla 1682
Lindorm
jb bild 212
1687 Skräddaremåla 1687
1 mtl
Lindorm, hust
Jon, hust, Abraham, hust
Knekt Jon
mtl s 1415
1688 Skräddaremåla 1688
1 mtl
Lindorm, hust
Jon, hust, dott. Ingabor
Abraham, hust
Inhyses Pär, hust
Knekt Jon
mtl s 607
1689 Skräddaremåla 1689
1 mtl
Jon, hust, d. Per
Tiänstepiga hos Jonn
Abraham, hust, Pär, änkl.
Knekt Joan
mtl s 755
1690 Skräddaremåla 1690
1 mtl
Jon, hust, Per, hust
Abraham, hust, Pär, änkl.
Knekt Jon
mtl s 1997
1691 Skräddaremåla 1691
1 mtl
Jon, hust, Abraham, hust
kn. Jon.
Inhyses: Per
mtl s 1175
1692 Skräddaremåla 1692
1 mtl
Jon, hustrun
Abraham, hust, Gammal, död?
Son Jon, Sonen Abraham
Knekt Jon (Jöns?)
mtl s 782 prästen har gjort noteringen om att antingen Abraham eller hustrun är gammal, ev död.
1693 Skräddaremåla 1693
1 mtl
Jon, hust
Abraham, hust, sjuk eländig
Son Jon, son Abraham
Knekt Jon (alt. Jöns)
Inhyses: Per förl. Hust
mtl s 998
1694 Skräddaremåla 1694
1 mtl
Jonn, hustrun
Piga Bengta
Per, hust, Abraham, hust
Dräng Jonn, Abraham
Knekt Jonn, ogift
Per, hustrun (inhyses) (ev står det ett annat ord än hustrun? Dock är det två personer som inhyses, så bör vara hustrun)
mtl s 1188
1695 Skräddaremåla 1695
1 mtl
Jonas, hust
Pär, hust, Änkan Märta
Dräng Jonas och Abraham, piga Bengta
Knekt Jonn, ogift
Per, hustru inhyses
mtl s 715
1697 Skräddaremåla 1697
Jon och Matthes
jb bild 309
1699 Skräddaremåla 1699
Jon, Jöns
jb bild 205
1701 Skräddaremåla 1701
1 mtl
Jon, hust
dr. Mattes br. ¼
Jon, hust. Dr. Abraham
p. Märta
Knekt Jon, hust.
mtl s 2151
1701 Skräddaremåla 1701 Skatte
Jon, Mattes, Jonas och Abraham
jb bild 484
1702 Skräddaremåla 1702
1 mtl
Jonas, hust. Anm. Upbördsman
Pigan Märta
dr. Abraham, pig. Karin. Dr. brukar
dr. Måns (alt. Matts), pig. Märta. Dr. brukar
Jon, hust. Utgl, uppdragit bruket
Knekt Jonas, hust.
mtl s 1421
1703 Skräddaremåla 1703
1 mtl
Jonas, hust
d. Abraham, skogvaktaren
d. Jöns, p. Kirstin
d. Mattias, p. Märta
d. Johan
Knekt Jonas, hust.
Jon, hust
mtl s 1853
1704 Skräddaremåla 1704
1 mtl
Jon, hust. Dr. Jon
Abraham, änkl. Skogvaktare
dr. Mattis, pig. Märta
dr. Jonas
dr. Johan, salpetersjudare
Knekt Jon, hust.
mtl s 1441
1705 Skräddaremåla 1705
1 mtl
Jonas, hust
dr. Abraham, skogvaktare, pig. Kirstin
dr. Jonas, dito Mattis, pig. Märta
dr. Johan
dr. Jonas
Knekt Jonas, hust
mtl s 1145
1706 Skräddaremåla 1706 
1 mtl
Jonas, hust
Skogvaktare d. Abraham
d. Jonas
?salpetersjud? d. Johan
d. Jonas
Knekt Jonas, ogift
mtl s 1171
1707 Skräddaremåla 1707
1 mtl
Abraham, skogvaktare, ogift
Jonas, hust. Anm: Man är biltogen
dr. Linnar
dr. Mattes. Anm: stadd i stort elände
dr. Jonas
dr. Johan
Knekt Jonas, hustru. Anm: hustrun är i Calmar
Jon, hust. (svårtydd anm., möjl. ”uttjänta”)
mtl sid 1139
1708 Skräddaremåla 1708 Skatte
Abraham. D. Jonas och hust. Elisabet
jb bild 205
1710 Skräddaremåla 1710 Skatte
Abraham, Jonas, Johan
jb
1712 Skräddaremåla 1712 Skatte
Abraham, Jonas
jb
1714 Skräddaremåla 1714 Skatte
Abraham Jonas Johan
jb
1716 Skräddaremåla 1716
Abraham Jonas och Johan
jb
1717 Skräddaremåla 1717 1 mtl
Abraham, hust anm. skogvaktare
Gossen Carl, pig. Sigred
dr. Jonas, pig. Märta
Johan, hust – brukare
mtl s 241
1718 Skräddaremåla 1718
Abraham, hust – skogvaktaren
Pig. Karin
Gossen Pär
dr. Jonas (Jönson) - bonde
Pig. Giertrud
Johan, hustru – sjudare
mtl sid 407
1719 Skräddaremåla 1719
Skogsvaktare Abraham Lund
dr. Pär
Pig. Karin
Jonas, hust
Johan, hust
Kenkt: soldat Erngissle, hust
rgd s 397
1723 Skräddaremåla 1723
Skogvaktaren Abraham Lund
Pig. Karin
Jonas
Johan
rgd s 173
1724 Skräddaremåla 1724
Skogvaktaren Abraham Lund
Dräng Swen
Pigan Karin
Jonas
Johan
Soldattorpet: soldat Erngissles hustru
rgd s 313
1725 Skräddaremåla 1725
Skogvaktare Abraham Lund
Pig. Karin
Sjudaren Johans hustru
Jonas
Soldattorpet: soldat Erngissles hustru
rgd s 259
1726 Skräddaremåla 1726
Abraham Lundh
dr. Lars, pig. Maria
Pig. Karin
Jonas
Sjudaren Johans hustru
Soldattorp: soldat Erngissles hustru
rgd s 305
1727 Skräddaremåla 1727
Abraham
Jonas, Johan
rgd s 239
1728 Skräddaremåla 1728
Abraham
Jonas och Johan
rgd s 239
1729 Skräddaremåla 1729
Abraham, Jonas
Johan
rgd s 281
1730 Skräddaremåla 1730
Abram Lund
dr. Måns
Pig. Märta
Jonas, Johan
rgd s 283
1731 Skräddaremåla 1731
Abraham
Måns
Jonas
Johan
Pig. Ingeborg
rgd s 183
1732 Skräddaremåla 1732
Abraham
Måns
Jonas
Abraham
rgd s 197
1733 Skräddaremåla 1733
Abram
Son Abraham
Måns, Jonas, Abram
rgd s 185
1734 Skräddaremåla 1734
Abram
Son Abraham
Måns, Jonas, Abram
rgd s 173
1735 Skräddaremåla 1735
Abram
Abram, Måns, Jonas och Abram
rgd s 149
1736 Skräddaremåla 1736
Abraham
Abraham, Måns, Jonas,
Abraham
rgd s 257
1737 Skräddaremåla 1737
Abram
Abram, Måns, Jonas
Abraham
Lars, ställd till soldat.
rgd s 239
1738 Skräddaremåla 1738
Abram
dr. Abram, Måns
Jonas, Abram
rgd s 263
1739 Skräddaremåla 1739
Abraham
Abram
Måns, Jonas
Abram
Dräng Petter stadd till soldat
rgd s 279
1740 Skräddaremåla 1740
Abram, Abram
Måns, Jonas, dotter Annika
Abram
rgd s 207
1742 Skräddaremåla 1742
Abram, Måns
Jonas, Abram
jb bild 62
1744 Skräddaremåla 1744
dr. Abram, hust Elin (moder och son)
Måns Giertonsson?, hust
Jonas Jonsson, hust
Abraham Jonsson, hust
Soldat Per Swensson, ogift
mtl s 477
1745 Skräddaremåla 1745
dr. Abram, hust Elin (moder och son
Måns Giertonsson, hust
Jonas Jonsson, hust
Abram Jonsson, hust
Soldat Pär Kulberg, hust
mtl s 475
1746 Skräddaremåla 1746
dr. Abram, hust Elin (mor och son)
Måns Giertonsson, hust
Jonas Jonsson, hust
Abram Jonsson, hust
Soldat Pär Kulberg, hust
mtl s 489
1747 Skräddaremåla 1747
d. Abram, hust Elin – moder och son
Måns Järtonsson, hust
Jonas Jonsson, hust
Abram Jonsson, hust
Soldat Pär Kullberg, hust
mtl s 247
1748 Skräddaremåla 1748
Hust. Elin
Sonen Abraham
Måns Giertonsson, hust
Jonas Jonsson, hust
Abraham ?Johansson?, hust
dr. Nils
Soldat Per Kullberg, hust
mtl s 381
1749 Skräddaremåla 1749
Abraham Lund, hust. Mannen över 70 år
Son Abraham
Måns Giertonsson, hust
Jonas Jonsson, hust
Abraham Johansson, hust
Soldat Per Kullberg, soldaten fattig.
mtl s 235  
1750 Skräddaremåla 1750
Abraham Lund, hust
Son Abraham
Måns Giertonsson, hust
Jonas Jonsson, hust
Dotter Märta, 15 år
Abraham Johansson, hust
Soldat Per Kullberg, soldaten fattig
mtl s 345  

  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder, småländska handlingar och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1750. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
smh = Småländska landskapshandlingar
 
 
<<Tillbaka