Mantalslängder för Ingelsmåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Ingelsmåla 1632
Lasse i Ingelsmåla, frälsetorpare
jb bild 124
1633 Ingelsmåla 1633
Peder i Ingelsmåla, frälsetorpare
jb bild 39
1635 Ingelsmåla 1635
Bonden ej namngiven
Jb bild 136
1638 Ingelsmåla 1638
Oluff i Ingelsmåla
Jb bild 342
1640 Ingelsmåla 1640
Oloff i Ingelsmåla
jb bild 357
1642 Ingelsmåla 1642
Oluff i Ingelsmåla
jb bild 363
1644 Ingelsmåla 1644
Suän i Ingelsmåla, hustru
mtl sid 791
1645 Ingelsmåla 1645
Suän i Ingelsmåla, hustru
mtl sid 119
1646 Ingelsmåla 1646
Swen? I Ingelsmåla, hustru
mtl sid 940
1646 Ingelsmåla 1646
Swen? I Ingelsmåla, hustru
mtl sid 288
1647 Ingelsmåla 1647
Swen? i Ingelsmåla, hustru
mtl sid 696
1648 Ingelsmåla 1648
Swen i Ingelsmåla, hustru
mtl sid 756
1649 Ingelsmåla 1649
Swen i Ingelsmåla, hustru
mtl sid 645
1650 Ingelsmåla 1650
Sven i Ingelsmåla, hustru
mtl s 528
1650 Ingelsmåla 1650
Swen i Ingelsmåla, hustru
mtl2 s 378
1651 Ingelsmåla 1651
Swen i Ingelsmåla
mtl s 295
1651 Ingelsmåla 1651
Swen i Ingelsmåla, hust
mtl2 sid 610
1652 Ingelsmåla 1652
Swän i Ingelsmåla, hustru
mtl s 705
1653 Ingelsmåla 1653
Sven i Ingelsmåla, åldrig, hustru. ¼ hemman
mtl s 207
1654 Ingelsmåla 1654
Sven i Ingelsmåla, åldrig, hustru. ¼ hemman
mtl s 1054
1655 Ingelsmåla 1655
Sven i Ingelsmåla, åldrig, hustru


1660 Ingelsmåla 1660
Swen i Ingelsmåla, hust
mtl s 508
1663 Ingelsmåla 1663
Suän
jb bild 351
1664 Ingelsmåla 1664
Swen
jb bild 363
1665 Ingelsmåla 1665
Suen
jb bild 337
1666 Ingelsmåla 1666
Suen
jb bild 426
1667 Ingelsmåla 1667
Swen i Ingelsmåla, hust
1 knekt
mtl s 57
1668 Ingelsmåla 1668
Swen i Ingelsmåla, hust
mtl s 644
1669 Ingelsmåla 1669
Sven i Ingelsmåla, hust
mtl s 604
1670 Ingelsmåla 1670
Jöns i Ingelsmåla, hust, 2 inhyses
mtl sid 1231
1671 Ingelsmåla 1671
Jöns i Ingelsmåla, hust
mtl s 625
1673 Ingelsmåla 1673
Jöns i Ingelsmåla, hust
mtl SVAR sid 1210
1675 Ingelsmåla 1675
Sven
jb bild 384
1676 Ingelsmåla 1676
Swen i Ingelsmåla
jb bild 375
1677 Ingelsmåla 1677
Änkan (eller möjl. Olof?)
jb bild 364
1678 Ingelsmåla 1678
Håkon i Ingelsmåla
jb bild 405 förbytte
1679 Ingelsmåla 1679
Håkon i Ingelsmåla
jb bild 270
1680 Ingelsmåla 1680
Håkon i Ingelsmåla (förbytte hemman
jb bild 361
1681 Ingelsmåla 1681
Håkan i Ingelsmåla, hust
mtl s 273
1682 Ingelsmåla 1682
Håkan i Ingelsmåla, hust, 1 dräng
mtl sid 325
1685 Ingelsmåla 1685
Håkan i Ingelsmåla, hust
mtl s 677
1686 Ingelsmåla 1686
Håkan i Ingelsmåla, hust
mtl s 366
1687 Ingelsmåla 1687
Håkan i Ingelsmåla, hust
Båtsm. Herman Lööf i samma gård, singel
mtl s 295
1688 Ingelsmåla 1688
Håkan i Ingelsmåla, hust
Båtsm. ?Herman? Höök, singel
mtl s 1097
1689 Ingelsmåla 1689
Håkan i Ingelsmåla, hust
Båtsm. Herman O. Höök
mtl s 869
1690 Ingelsmåla 1690
Håkan Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Herman Höök, singel
mtl s 405
1691 Ingelsmåla 1691
Håkan Gummesson, hust, 1/3 mtl
Båts. Herman Höök, singel
mtl s 412
1692 Ingelsmåla 1692
Öde 1/8 mtl
Båtsm. Soman Höök 1/8
mtl s 767
1693 Ingelsmåla 1693
Paull ?Infrsson??, 1/8 mtl
Båtsm. Herman? Höök
mtl s 697
1694 Ingelsmåla 1694
Änkan Kirstin, 1/16 mtl
Sven Börgesson, hust 1/16 mtl
Båtsm Soman (alt. Herman) Höök
mtl s 683
1695 Ingelsmåla 1695
Änkan Kirstin, hust, 1/16 mtl
Sven Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Hermand? Lööf
mtl s 727
1696 Ingelsmåla 1696
Änkan 1/6 mtl
Sven Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Herman Höök, singel
mtl s 689
1697 Ingelsmåla 1697
Håkon …, hust
Sven Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Herman Höök (Lööf?)
mtl s 765
1698 Ingelsmåla 1698
Håkan, hust, 1/16 mtl
Sven Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Nr 200, förlåf. Härman Höök, singel
Salpetersjudaren Anders, hust
mtl sid 765
1699 Ingelsmåla 1699
Håkan, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, singel
mtl s 937
1700 Ingelsmåla 1700
Håkan, hust, 1/16 mtl
Sven Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, singel
mtl s 901
1701 Ingelsmåla 1701
Håkan, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Sven Höök, singel
mtl s 821
1702 Ingelsmåla 1702
Måns Nillsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Lööf (anm: bör vara Höök)
mtl s 769
1703 Ingelsmåla 1703
Måns Nillsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börjesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, singel
mtl s 931
1704 Ingelsmåla 1704
Måns Nilsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börjesson, hust ,1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, hust
mtl s 1295
1705 Ingelsmåla 1705
Måns Nilsson, hust, 1/32 mtl
Håkon Carlsson, hust, 1/32 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, hust
mtl s 1401
1706 Ingelsmåla 1706
Måns Nilsson borta därifrån
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swän Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swän Höök, hust
mtl s 1731
1707 Ingelsmåla 1707
Håkan (möjl. Johan) Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båts. Swen Lööf, hust
mtl s 2007
1708 Ingelsmåla 1708
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börjesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, hust
mtl s 1569
1709 Ingelsmåla 1709
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök
mtl s 1627
1710 Ingelsmåla 1710
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 dräng
Swen Börigesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, hust
mtl s 1837
1711 Ingelsmåla 1711
Håkon Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Swen Höök, singel
mtl s 1997
1712 Ingelsmåla 1712
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Höök (vakant?)
mtl s 2015
1713 Ingelsmåla 1713
Håk. Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 inhys
Swän Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Höök (vakant?)
mtl s 1299
1714 Ingelsmåla 1714
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swän Börgesson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Höök (vakant?)
mtl s 2279
1715 Ingelsmåla 1715
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Hök (vakant?)
mtl s 1267
1716 Ingelsmåla 1716
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 inhys
Swän Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Höök (vakant?)
mtl s 1861
1717 Ingelsmåla 1717
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swän Pährsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Trulls Höök, hust
mtl s 690
1718 Ingelsmåla 1718
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swän Pährsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Trulls Höök, hust
mtl s 738
1720 Ingelsmåla 1720
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swän Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Truls Höök, hust
mtl bild 9670
1721 Ingelsmåla 1721
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swän Pährsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Truls Hök, hust
mtl sid 1386
1722 Ingelsmåla 1722
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Persson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Truls Höök, hust
mtl sid 834
1723 Ingelsmåla 1723
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, drängen Olof
Swen Pärsson, hust, 1/16 mtl
Pigan Elin (1 piga)
Båtsm. Trulls Höök, hust
Qwinfolket Lusia inhyses hos Håkan
mtl sid 835
1724 Ingelsmåla 1724
Håkan Carlsson, hust
Swen Pärsson, hust, 1 inhyses
rgd s 536
1724 Ingelsmåla 1724
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 1/16 mtl. Inhyses Sissa
Båtsm. Truls Höök, hust
mtl sid 369
1725 Ingelsmåla 1725
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm vakant
mtl sid 31
1726 Ingelsmåla 1726
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Swen Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Nils? (Möjl. Måns) Höök, hust
mtl sid 823
1727 Ingelsmåla 1727
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 piga
Swen Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Nils (alt. Måns) Höök, hust
mtl sid 198
1728 Ingelsmåla 1728
Håkan Carlsson, hust, 1/32 mtl
Swen Pärsson, hust, 1/32 mtl
Lars Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Nils Höök, hust
mtl sid 693
1729 Ingelsmåla 1729
Håkan Carlsson, singel, 1/32 mtl
Swen Pärsson 1/32 mtl, bor i Kyrkeby och brukar här
Lars Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Nils? (Måns?? eller Truls?) Höök, hust
mtl sid 900
1730 Ingelsmåla 1730
Håkan Carlsson, singel, 1/32 mtl, 1 piga
Pär Hindrichsson, 1/32 mtl, brukar men bor i Kyrkeby
Lars Pärsson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Truls? Höök, hust
mtl sid 1198
1731 Ingelsmåla 1731
Håkan Carlsson, singel, 1/32 mtl, 1 piga
Länsman Sahlsten, hust, 1/16 mtl, dräng Nils, piga
Lars Modig, hust, 1/32 mtl
Båtsm Truls? Höök. Hustrun sängliggande och sjuk
mtl bild 5030
1732 Ingelsmåla 1732
Håkan Carlsson, singel, 1/32 mtl, piga Agda
Länsman Sahlsten, hust, 1/16 mtl, dräng Lars, piga Agda
Lars Modig, hust, 1/32 mtl
Båtsm Truls? Höök, hustrun ofärdig?
mtl bild 1420
1733 Ingelsmåla 1733
Håkan Carlsson, singel, 1/32 mtl
Länsman Sahlsten, hust, 1/16 mtl, dräng Lars, 1 piga
Lars Modig, hust, 1/32 mtl
Båtsman Truls Höök, hust
Bild 8860
1734 Ingelsmåla 1734
Länsman Sahlsten, hust, 3/32 mtl. Dräng Lars, 1 piga
Lars Modig, hust, 1/32
Båtsm. Truls Höök, hust
Gamle bonden Håkan Carlsson, inhyses.
mtl sid 762
1735 Ingelsmåla 1735
Länsman Sahlsten, hust, 3/32 mtl, drän ?Nils?, 1 piga
Lars Modig, hust, 1/32 mtl
Båtsm. (…) Höök, hust
Gamle bonden Håkan Carlsson, utgammal, inhyses
mtl bild 1120
1736 Ingelsmåla 1736
Länsman Sahlsten, hust, 3/32
Dräng Pär, gosse Jöran, 1 piga (några ord om Jöran som jag ej kan uttyda)
mtl sid 1178
1737 Ingelsmåla 1737
Länsman Sahlsten, hust, 3/32 mtl, drängar Staffan och Jöns, 1 piga
Lars Modigs änka, 1/32 mtl, son Nills.
Båtsm. Nills Höök brukar i Klippingsbo
mtl sid 854
1738 Ingelsmåla 1738
Pär Larsson, hust, 3/32 mtl
Lars Modigs änka 1/32 mtl, Son Nils
Båtsm. Nils Höök brukar i Klippingsbo
mtl s 1331
1739 Ingelsmåla 1739
Pär Larsson, hust, 3/32 mtl
Lars Modigs änka, 1/32 mtl, son Nils
Båtsm. Nils Höök brukar i Klippingsbo
mtl sid 965
1740 Ingelsmåla 1740
Länsman Sahlsteen, hust, drängar Måns och Gumme, 1 piga
Lars Modigs änka 1/32 mtl, son Nils
Båtsm. Nils Höök, brukar i Klippingsbo
mtl s 818
1741 Ingelsmåla 1741
Brukspatron Schröder brukar
Lars Modigs änka 1/32 mtl, son Nils
Båtsm Nils Höök brukar i Klippingsbo
mtl s 904
1742 Ingelsmåla 1742
Carl ?Nilsson?, hust, dräng Håkan
Båtsm. Vakant
mtl s 1361
1743 Ingelsmåla 1743
Carl Nilsson, hust,
Båtsm vakant
mtl s 1682
1744 Ingelsmåla 1744
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Vakant
mtl s 384
1745 Ingelsmåla 1745
Carl Nilsson, hust, dräng Nils
Båtsm. Vakant
mtl s 396
1746 Ingelsmåla 1746
Carl Nilsson, hust, dr. Nils
Båtsm vakant
mtl s 376
1747 Ingelsmåla 1747
Carl Nilsson, hust
Båtsm. Vakant
mtl s 186
1748 Ingelsmåla 1748
Carl Nilsson, hust
Båtsm. Vakant
mtl sid 196
1749 Ingelsmåla 1749
Carl Nilsson, hust
Båtsm Pär Hök, ogift
mtl s 193
1750 Ingelsmåla 1750
Carl Nilsson, hust, dräng Pär
Båtsm. Pehr Höök, ogift
mtl s 197
1751 Ingelsmåla 1751
Carl Nilsson, hust, dr Lars
Båtsm. Pär Hök, hust
mtl sid 194 drängen är markerad som dotter, men namnet är Lars, så jag tror det är en dräng.
1752 Ingelsmåla 1752
Carl Nilsson, hust, dräng Jöns dotter Ingebor
Båtsm. Pär Höök, hust
Mtl 218
1753 Ingelsmåla 1753
Carl Nilsson, hust, dräng Gumme
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 200
1754 Ingelsmåla 1754
Carl Nilsson, hust, dräng Gumme
Båtsm. Pär Höök, hust
Mtl 189
1755 Ingelsmåla 1755
Carl Nilsson, hust
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 201
1756 Ingelsmåla 1756
Carl Nilsson, hust
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl s 196
1757 Ingelsmåla 1757
Carl Nilsson, hust
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 201
1758 Ingelsmåla 1758
Carl Nilsson, hust, dotter Botill
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 206
1759 Ingelsmåla 1759
Carl Nilsson, hust, son Jonas, dotter Botill
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 200
1760 Ingelsmåla 1760
Carl Nilsson, hust, son Jonas, piga Maja
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 200
1761 Ingelsmåla 1761
Carl Nilsson, hust, son Jonas, piga Maja
Båtsm Pär Höök, hust
mtl sid 203
1762 Ingelsmåla 1762
Carl Nilsson, hust, son Jonas
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 200
1763 Ingelsmåla 1763
Carl Nilsson, hust, son Jonas
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl s 197
1764 Ingelsmåla 1764
Carl Nilsson, hust, son Jonas
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl s 194
1765 Ingelsmåla 1765
Carl Nilsson, hust, son Jonas
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl s 192
1766 Ingelsmåla 1766
Carl Nilsson, hust, son Jonas, pigan Kierstin
Båtsman Pär Höök, hust, 3 gossar
mtl s 293
1767 Ingelsmåla 1767
Carl Nilsson, hust, son Jonas, pig, Kirstin, 1 gosse
Båtsm. Jon (Pär??) Höök, hust, 3 gossar
mtl sid 292
1768 Ingelsmåla 1768
Carl Nilsson, hust, 1/16 mtl, pigan Kierstin, 1 gosse
Jonas Carlsson, 1/16 mtl, hust
Båtsm. Pär Höök, hust, 3 gossar
mtl sid 279
1769 Ingelsmåla 1769
Jonas Carlsson, hust, 1/16 mtl
Carl Nilsson, hust, 1/16 mtl, pig. Botill
Båtsm. Jon Höök, hust, 3 gossar
mtl sid 283
1770 Ingelsmåla 1770
Carl Nilsson, hust, 1/16 mtl, pig Elin
Jonas Carlsson, hust, 1/16 mtl, pig. Ingred
Båtsm. Jon Höök, hust, 3 gossar
mtl sid 291
1771 Ingelsmåla 1771
Carl Nilsson, hust, 1/16 mtl, pig. Stina
Jonas Carlsson, hust, 1/16 mtl, pig. Ingred
Båtsm. Pär Höök, hust, 3 gossar
mtl sid 293
1772 Ingelsmåla 1772
Carl Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Giertru
Jonas Carlsson, hust, 1/16 mtl, pig. Brita
Båtsm. Pär Höök, hust, 3 gossar
mtl sid 294
1773 Ingelsmåla 1773
Carl Nilsson, hust, 1/16 mtl, piga Brita
Jonas Carlsson, hust, 1/16 mtl, 2 flickor
Båtsm, Pär Hök, hust, 3 gossar
Inhyses Kierstin, vanför
mtl sid 293
1774 Ingelsmåla 1774
Carl, hust, 1/16 mtl, pigan Brita
Jonas Carlsson, hust, 1/16 mtl, 2 flickor
Båtsm. Pär Höök, ogift, 3 gossar
mtl sid 296
1775 Ingelsmåla 1775
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Swenn, pig Ingebor, 3 flickor
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 291
1776 Ingelsmåla 1776
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Håkan, piga Elsa
Dess föräldrar, utgamla
Båtsm. Pär Höök, hustru
mtl sid 306
1777 Ingelsmåla 1777
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr Pär, p Lisbeth, dess föräldrar, utgamla
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 317
1778 Ingelsmåla 1778
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr Håkan, pig Lisbeth
Inhyses: dess föräldrar, utgamla
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 321
1779 Ingelsmåla 1779
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, pig Lisbeth
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Höök, hust.
mtl sid 321
1780 Ingelsmåla 1780
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Swen, pig. Lisa
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Pär Höök, hust
mtl sid 339
1781 Ingelsmåla 1781
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jonas, piga Botill?
Dess föräldrar, utgamla, inhyses
Båtsm. Pär Höök, hust.
mtl sid 355
1782 Ingelsmåla 1782
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jonas, piga Botill
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 462
1783 Ingelsmåla 1783
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jon
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 467
1784 Ingelsmåla 1784
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jan, dotter Lena
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 349
1785 Ingelsmåla 1785
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jan, dotter Lena
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 425
1786 Ingelsmåla 1786
Jonas Carlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Måns, dotter L…
Båtsm. Nils Höök, ogift.
mtl sid 403
1787 Ingelsmåla 1787
Jonas Carlssons änka, 1/8 mtl, dr. Petter, dotter Lena
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 447
1788 Ingelsmåla 1788
Jonas Carlssons änka 1/8 mtl, drängar Petr och Måns, dotter Lena
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 453
1789 Ingelsmåla 1789
Jonas Carlssons änka, 1/8 mtl, dr. Petr och Lars, dotter Lena
Båtsm. Nils Höök, ogift
mtl sid 456
1790 Ingelsmåla 1790
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Petter, dotter Lena?
Båtsm Chr..? Höök, ogift
mtl sid 462
1791 Ingelsmåla 1791
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Sven, dotter Lisken
Båts. Vakant
mtl sid 457
1792 Ingelsmåla 1792
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jonas, dotter Lisken
Båtsm. Vakant
mtl sid 456
1793 Ingelsmåla 1793
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Sven, dotter Lisken
Båtsm. Vakant
mtl sid 416
1794 Ingelsmåla 1794
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Per döttrar Lisken, Kajsa
Båtsm. Hans Höök, ogift.
mtl sid 396
1795 Ingelsmåla 1795
Peter Nilsson, hust, 1/8 mtl, döttrar Lisken och Cajsa
Båtsman Hans Hök, ogift
mtl sid 615
1796 Ingelsmåla 1796
Peter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dr. Peter, döttrar Stina, Caissa
Båtsm. Hans Höök, hust
mtl sid 336
1797 Ingelsmåla 1797
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter, döttrar Caisa, Stina
Båtsm Hans Hök, hustru
mtl sid 357
1798 Ingelsmåla 1798
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, döttrar Caissa, Stina
Båtsm Hans Hök, hustru
mtl sid 342
1799 Ingelsmåla 1799
Peter Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Caisa
Båtsm Hans Hök, hust
mtl sid 337
1800 Ingelsmåla 1800
Petter Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Per, dräng Jonas, dotter Cajsa
Båtsm Hans Hök, hust
mtl sid 330b
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka