Mantalslängder för Ryggamo, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Ryggamo 1623
Daniell i Ryggamo
mtl AS
Boskapsl.

1632 Ryggamo 1632
Joan
jb
1634 Ryggamo 1634
Jonn i Ryggamo
jb
1636 Ryggamo 1636
L: Nils i Lönshullt
Nils Persson i Ryggamo
mtl AS Dessa två hushåll upptas ihop; står ett ”L” framför den Biörn i förste Nils (kommentar i AS; jag förstår den inte till fullo)
1638 Ryggamo 1638
Måns i Ryggamo
Carll Ingelsson ibm
mtl AS
1640 Ryggamo 1640
Tore Nielsson, hust Elin Persdotter
mtl AS
1642 Ryggamo 1642
Jon Andersson, hust Ingerd Nilsdotter
mtl s 237
1643 Ryggamo 1643
Jon i Ryggamo
mtl s 246 saknas i främre längden, endast i boskaps
1644 Ryggamo 1644
Saknas? Finns ej heller på AS-skivan


1644 Ryggamo 1644
Jonn i Ryggamo
mtl
1645 Ryggamo 1645
Per
mtl
1646 Ryggamo 1646
Måns Andersson, hust Karin
mtl
1647 Ryggamo 1647
Tohre Nilsson, hust Ingefri
mtl
1648 Ryggamo 1648
Thore, hust Ingefrid
mtl
1649 Ryggamo 1649
Thore, hust Ingefrid
mtl
1650 Ryggamo 1650
Thore, hust Ingefred
mtl
1651 Ryggamo 1651
Tore, hust Kerstin
mtl
1652 Ryggamo 1652
Thore, hust Kerstin
mtl
1653 Ryggamo 1653
Tohre, hust Kirstin
mtl
1654 Ryggamo 1654
Tore, hust Kirstin
mtl
1656 Ryggamo 1656
Thore, hust Kierstin
mtl
1657 Ryggamo 1657
Lars, hust Kierstin
mtl
1658 Ryggamo 1658
Thore, hust Kierstin
mtl
1659 Ryggamo 1659
Tore, hust Kierstin
mtl
1660 Ryggamo 1660
Tore, hust Kirstin
mtl
1661 Ryggamo 1661
Tore, hust Kierstin
mtl
1662 Ryggamo 1662
Tore hust Kirstin
mtl
1663 Ryggamo 1663
Thor, hustru Kierstin
mtl
1664 Ryggamo 1664
Thor, hustru Kirstin
mtl
1665 Ryggamo 1665
Thor, hust Kirstin
mtl
1666 Ryggamo 1666
Thor, Kierstin
mtl
1667 Ryggamo 1667
Thoor, Kirstin
mtl
1668 Ryggamo 1668
Tore, hust Kirstin
mtl
1670 Ryggamo 1670
Tohre, hust
mtl
1671 Ryggamo 1671
Tohre, hust
mtl
1675 Ryggamo 1675
Tohre, änkling
mtl
1676 Ryggamo 1676
Tor, hustru
Inhyses Nils
mtl
1680 Ryggamo 1680
Thore, dödssjuk, hustru
Gumme, hustru
mtl
1681 Ryggamo 1681
Thore, förlovad, hustru
Knekten Joen
Änkan Maria
mtl AS
1683 Ryggamo 1683
Compag. Präst HL Daniel, hust
Dr Pär, piga Kirstin
mtl AS
1685 Ryggamo 1685
Comp. Präst HL Daniel, hust
Dr Pär, pigan
mtl AS
1686 Ryggamo 1686
Jöns, hust
Jöns, hust
mtl AS
1687 Ryggamo 1687 ½ mtl
Jöns, hustru (2 p)
mtl
1688 Ryggamo 1688 ½ mtl
Jöns, hustru (2 p)
Båtsm: Måns, hustru: skriven på sin rote i Korpemåla, Södra Möre
mtl
1689 Ryggamo 1689 ½ mtl
Bengt, hustrun
mtl
1690 Ryggamo 1690 ½ mtl
Bengt, hustru
mtl
1691 Ryggamo 1691 ½ mtl
Bengt, hustru
mtl
1692 Ryggamo 1692 ½ mtl
Måns, hustru, Bengt, hustru (4 p)
mtl
1692 Ryggamo 1692
Bengt, hustru
Måns, hustru
Svärmodern
Katekismi-längd av Sölve Olsson från AS
1693 Ryggamo 1693 ½ mtl
Måns, hustru
Bengt hustru finns på Knekt stället Algutsboda (osäker)
mtl
1694 Ryggamo 1694 ½ mtl
Måns, hustru, Per, hustru (4 p
mtl
1695 Ryggamo 1695 ½ mtl
Måns, hustru, Per, hustru (4 pers)
mtl
1697 Ryggamo 1697
Måns och Päär
jb
1699 Ryggamo 1699
Måns och Per
jb
1701 Ryggamo 1701 ½ mtl
Måns, hust,
Per, hust
mtl
1702 Ryggamo 1702 ½ mtl
Måns, hustru, Per, hustru
mtl
1703 Ryggamo 1703
Måns, hustru, Per, hustru
mtl
1704 Ryggamo 1704 ½ mtl
Måns, hustru (2 p)
Per, hustru (1 hustru) Notering: Per alldeles…. (något som gör att han inte är arbetsför uppenbarligen, möjl. Förl. = förlamad)
mtl
1705 Ryggamo 1705
Måns, hustru (2 p)
Jöns, hustru (1 bonde) anm. Jöns hustru hållas vid sängen.
mtl
1706 Ryggamo 1706 ½ mtl
Måns, hustru, Jon, hustru (4 p)
mtl
1707 Ryggamo 1707 ½ mtl
Måns, hustru (2 p)
Jon, hustru (1 p) hustrun dödssjuk
dr. Tore (alt. Tove) (1 dräng)
mtl
1708 Ryggamo 1708
Måns och Joan
jb
1710 Ryggamo 1710
Måns, Joan
jb
1712 Ryggamo 1712
Måns och Pär
jb
1714 Ryggamo 1714
Måns och Per
jb
1716 Ryggamo 1716
Måns
jb
1717 Ryggamo 1717 ½ mtl
Måns, hustru (2 p)
Gumme, hustru (2 p)
mtl
1718 Ryggamo 1718
Måns, hustru (2 p)
Gumme, hustru (2 p)
mtl
1719 Ryggamo 1719
Måns, hustru
Gumme, hustru
Bevillnings-längd
1720 Ryggamo 1720
Måns och Gumme
jb
1721 Ryggamo 1721
Måns och Gume
jb
1723 Ryggamo 1723
Måns och Gume
jb
Rgd

1724 Ryggamo 1724
Måns
Gumme
Dr. Gumme
Rgd
1725 Ryggamo 1725
Jb: Måns, Gumme
Rg: Måns
Gumme
dr. Gumme
jb
Rgd

1726 Ryggamo 1726
Jb: Mattias och Gumme
Rg: Måns
Gumme
Son Swen
jb
Rgd

1727 Ryggamo 1727
Månsas hustru (anm: obs)
Johan, Gumme
d. Maria
RGD
1728 Ryggamo 1728
Jb: Måns, Johan och ?Johan?
Rg: Månsas hustru (not: obs)
dr. Johan
Gumme
Dotter Maria
jb
Rgd

1729 Ryggamo 1729
Jb:Nils, Sven, Måns, Gume (namnen Nils och Sven är ev. överstrukna)
Rg: Måns
Gumme, d. Maria
jb
Rgd

1730 Ryggamo 1730
Måns
Gume
Dott. Augda
rgd
1731 Ryggamo 1731
Måns
Gumme
Pig. Agda
Målan soldat Gummes hustru
rgd
1732 Ryggamo 1732
E. Ingred
Gumme
Dott. Agda
Målan: Soldat Gumme Hägers hustru
rgd
1733 Ryggamo 1733
Zachris
Gumme, dot. Augda?
rgd
1734 Ryggamo 1734
Gumme, dotter Kersin
Sackris, änk. Ingrid
rgd
1735 Ryggamo 1735
Zachris
Enk. Ingrid Gumme
Dott. Karin
rgd
1736 Ryggamo 1736
Jb :Sakris, Pär, Elin
Rg: Zachris
Pär, pig. Elin
Änkan Kirstin inhyses
jb
Rgd

1737 Ryggamo 1737
Zachris
Johan, Pär
Änkan Kirstin
rgd
1738 Ryggamo 1738
Zachris
Johan, Per
rgd
1739 Ryggamo 1739
Sachris
Johan, Pär, dr. Per
rgd
1740 Ryggamo 1740
Zachris, Johan, Nils
rgd
1742 Ryggamo 1742
Sackarias, Johannes (alt. Johan?), Jonas (alt. Johannes?)
jb
1744 Ryggamo 1744
Zackris Månsson, hustru
Johan Månsson, hustru
Jonas Eriksson?, hustru
mtl
1745 Ryggamo 1745
Sakris Månsson, hust
Johan Månsson, hust
Jonas Månsson, hust
mtl
1747 Ryggamo 1747
Zackris Månsson, hustru (2 p)
Johan Månsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Målan brukas under gården
mtl
1748 Ryggamo 1748
Sackarias Månsson, hustru (2 p)
Johan Månsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Målan brukas under gården
mtl
1749 Ryggamo 1749
Sackris Månsson, hustru (2 p)
Johan Månsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Målan brukas under gården
mtl
1750 Ryggamo 1750
Sackris Månsson, hust (2 p)
Johan Månsson, hust (2 p)
Jonas Månsson, hust (2 p)
Målan brukas under gården
Flickan Annika skonas i år
mtl
1751 Ryggamo 1751
Sackris Månsson, hust (2 p)
Johan Månsson, hust (2 p)
Jonas Månsson, hust (2 p)
Pig. Annika (1 piga)
Målan brukas till gården.
mtl
1752 Ryggamo 1752
Sackris Månsson, hust (2 p)
Johan Månsson, hust (2 p)
Jonas Månsson, hust (2p)
Målan: Per Giötman, utfattig.
mtl
1754 Ryggamo 1754
1/8 mtl Sackris Månsson, hustru (2 p)
Son Måns 16 år
1/8 mtl Johan Månsson, hustru (2 p)
1/8 mtl Jonas Månsson, hustru (2 p)
1/8 mtl dr. Anders ?Persson?
Pigan Britta
Anders och Britta är fästehjon.
Målan: David ?Larsson? (Karlsson?
mtl
1755 Ryggamo 1755
1/8 mtl Sackris Månsson, hustru
Son Måns 17 år
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
1/8 mtl Anders Persson, hustru
Målan utan åbor
mtl
1756 Ryggamo 1756
1/8 mtl Sackris Månsson, hust
Son Måns, 18 år
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
1/8 mtl Anders Persson, hustru
mtl
1757 Ryggamo 1757
1/8 mtl Zackris Månsson, hustru
Son Måns
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
Gossen Johan (dräng)
¼ mtl Anders Persson, hustru
Dräng Måns
mtl
1758 Ryggamo 1758 1/8 mtl Zackris Månsson, hustru
Son Måns
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
¼ mtl Anders Persson, hustru
dr. Johan
mtl
1759 Ryggamo 1759
1/8 mtl Zackris Månsson, hustru
1/8 mtl Per Ollsson, hustru
¼ mtl Anders Persson, hustru
dr. Johan
mtl
1760 Ryggamo 1760
1/8 mtl Sackris Månsson, hustru
Dotter Stina
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
¼ mtl Anders Persson, hustru
dr. Johan
mtl
1761 Ryggamo 1761
1/8 mtl Sackris Månsson, hustru
Dotter Stina, son Petter
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
Dotter Stina
¼ mtl Anders Persson, hustru
Gossen Per (1 dräng)
Pigan Karin
mtl
1762 Ryggamo 1762
1/8 mtl Sackris Månsson, hustru
Son Petter
1/8 mtl Johan Månsson, hustru
¼ mtl Anders Persson, hustru
Gosse Per, flicka Brita (noterade som dräng och piga)
Mtl
1763 Ryggamo 1763
1/8 mtl Sackris Månsson, hustru
Son Petter
1/8 mtl Per Olofsson, hustru
¼ mtl Anders Persson, hustru
dr. Magnus
mtl
1764 Ryggamo 1764
1/8 mtl Zackris Månsson, hustru
Son Petter, 17 år
1/8 mtl Per Olsson, hustru
¼ mtl Anders Persson, hustru
dr. Per, pig. Elin
mtl
1765 Ryggamo 1765
1/8 Zachris, hustru
Söner Petter och Håkan
1/8 mtl Per, hustru
¼ mtl Anders, hustru
dr. Gumme (1 dräng)
mtl
1767 Ryggamo 1767
¼ mtl Anders, hustru (2 p)
SonPer, döttrar Anna, Karin (3 barn)
Dräng Anders, piga Karin (2 p)
Änkan Kirstin, 71 år
Dottern Kirstin (1 barn el. icke skattepliktig)
1/8 mtl Zachris, hustru (2 p)
Söner Per, Håkan (2 p)
1/8 mtl Jonas i Norra Dampemåla (se N Dampemåla)
Backstugan: Nils husaren, hustru (2 gamla, 83 och 81 år)
mtl
1768 Ryggamo 1768
¼ mtl Anders, hustru (2 p)
dr. Nils, pig Karin (2 p)
1/8 mtl Zachris, hustru (2 p)
Söner Per, Håkan (2 p)
1/8 mtl Jonas, hustru (2 p)
Söner Per, Håkan, Måns (3 p)
Målen: Sven, hustru (2 p) anm. maniuer
mtl
1769 Ryggamo 1769
¼ mtl Anders, hustru
dr. Anders, piga Kjerstin (2 p)
1/8 mtl Sackris, hustru
Son Håkan
1/8 mtl Jonas, hustru
Son Håkan
Målan brukas under gården.
mtl
1770 Ryggamo 1770
¼ mtl Anders, hustru
Son (dr?) Nils, pig ?Kjerstin?
1/8 mtl Zackris, hustru
Son Håkan
1/8 mtl Jonas, hustru
Målan brukas under gården.
mtl  
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka