Mantalslängder för Stålbergsmåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Stålbergsmåla 1633
Rissell? I Stålbergsmåla
jb
1635 Stålbergsmåla 1635
Ingen bonde nämnd
jb
1638 Stålbergsmåla 1638
Erich?? i Stålbergsmåla 1638
jb
1640 Stålbergsmåla 1640
Carl?? i Stålbergsmåla
jb
1642 Stålbergsmåla 1642
Änkan i Stålbergsmåla
jb
1644 Stålbergsmåla 1644
Sten i Stålberget, hust
mtl
1645 Stålbergsmåla 1645
Sten i Stålberget, hust, ¼ hemman
mtl
1646 Stålbergsmåla 1646
Sten i Stålberget, hust, ¼ hemman
mtl
1647 Stålbergsmåla 1647
Steen i Stålbärget, hust, ½ hemman
mtl
1648 Stålbergsmåla 1648
Steen i Stålbärget, hust
mtl
1649 Stålbergsmåla 1649
Sten i Stållbärget, hust
mtl
1650 Stålbergsmåla 1650
Steen i Stålbärget, hust
mtl
1651 Stålbergsmåla 1651
Sten i Stålbärget, hust
mtl
1652 Stålbergsmåla 1652
Sten i Stållberget, hust
mtl
1653 Stålbergsmåla 1653
Steen i Stålbergsmåla, hust, han åldrig
mtl
1654 Stålbergsmåla 1654
Steen i Stålbergsmåla, hust, han åldrig
mtl
1655 Stålbergsmåla 1655
Steen i Stålbergsmåla, hust, han åldrig
mtl
1660 Stålbergsmåla 1660
Jonn i Stålberget, hust
mtl Jonn är förlammad av fynnden?, hanl oduglig
1663 Stålbergsmåla 1663
Saknas i jordeboken


1664 Stålbergsmåla 1664
Ingen bonde omnämnd
jb
1665 Stålbergsmåla 1665
Ingen bonde omnämnd
jb
1666 Stålbergsmåla 1666
Ingen bonde omnämnd
jb
1667 Stålbergsmåla 1667
Jonn i Stålberget, hust
mtl
1668 Stålbergsmåla 1668
Jon i Stålbärget, hust
mtl
1669 Stålbergsmåla 1669
Joen i Stålberget, hust
mtl
1670 Stålbergsmåla 1670
Jon i Stallaberget, hust
mtl
1671 Stålbergsmåla 1671
Jonn i Stålberget, hust
mtl
1673 Stålbergsmåla 1673
Joon i Stålberga, hust
mtl SVAR
1675 Stålbergsmåla 1675
Ingen bonden nämnd
jb
1676 Stålbergsmåla 1676
Ingen bonde nämnd
jb
1677 Stålbergsmåla 1677
Ingen bonde nämnd
jb
1678 Stålbergsmåla 1678
Jon i Stålbergsmåla
jb
1679 Stålbergsmåla 1679
Jon i Stålbergsmåla
jb
1680 Stålbergsmåla 1680
Ingen bonde nämnd
jb
1681 Stålbergsmåla 1681
Jonn i Stålberget, hust
mtl
1682 Stålbergsmåla 1682
Jonn i Ståålberget, hust
mtl
1685 Stålbergsmåla 1685
Jonn i Stålbergsmåla, hust
Nils i Måhlabo, hust
mtl oklart om ”Nils i Måhlabo” hör till Stålbergsmåla.
1686 Stålbergsmåla 1686
Jonn i Stålbergsmåla, hust
Nils i Måhlan, singel, 1 fattig
mtl Oklart om ”Nils i Måhlan” hör till Stålbergsmåla.
1687 Stålbergsmåla 1687
Jonn i Stålbergsmåla, hust
mtl
1688 Stålbergsmåla 1688
Jonn i Stålbergsmåla, hust
mtl
1689 Stålbergsmåla 1689
Jöns Sunesson?, hust
Håkan i samma gård, hust
mtl
1690 Stålbergsmåla 1690
Jon Sommansson?, hust, 1/8 mtl
Håkan Svensson, hust, 1/8 mtl
mtl
1691 Stålbergsmåla 1691
Jonn Sommansson? (alt Svensson), hust, 1/8 mtl
Håkan Svensson, hust, 1/8 mtl
mtl
1692 Stålbergsmåla 1692
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, 1 fattig
mtl
1693 Stålbergsmåla 1693
Håkan Jönsson, hust, ¼ mtl
mtl
1694 Stålbergsmåla 1694
Håkan Jönsson, hust, ¼ mtl
mtl
1695 Stålbergsmåla 1695
Håkon Jonsson, hust, ¼ mtl
mtl
1696 Stålbergsmåla 1696
Håkon Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1697 Stålbergsmåla 1697
Håkan J, hust, 1/8 mtl
mtl
1698 Stålbergsmåla 1698
Håk. Jonnsson, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
mtl
1699 Stålbergsmåla 1699
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1700 Stålbergsmåla 1700
Håkan Jonsson
mtl
1701 Stålbergsmåla 1701
Håk. Jonnsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1702 Stålbergsmåla 1702
Håkan J, hust, 1/8 mtl, 1 dräng
mtl
1703 Stålbergsmåla 1703
Håkan, hust, 1/8 mtl
mtl
1704 Stålbergsmåla 1704
Håkan, hust, 1/8 mtl
mtl
1705 Stålbergsmåla 1705
Håkan, hust, 1/8 mtl
mtl
1706 Stålbergsmåla 1706
Håkan Pährsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1707 Stålbergsmåla 1707
Håkan Persson, hust, 1/8 mtl
mtl
1708 Stålbergsmåla 1708
Håkan Pehrsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1709 Stålbergsmåla 1709
Håkan Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl
1710 Stålbergsmåla 1710
Håkan, hust, 1/8 mtl
mtl
1711 Stålbergsmåla 1711
Håkan Pärsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1712 Stålbergsmåla 1712
Jon Håkansson, singel, 1/8 mtl, 1 dräng
mtl
1713 Stålbergsmåla 1713
Jonn, hust, 1/8 mtl
mtl
1714 Stålbergsmåla 1714
Jonn, hust, 1/8 mtl
mtl
1715 Stålbergsmåla 1715
Jonn, hust, 1/8 mtl
mtl
1716 Stålbergsmåla 1716
John Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1717 Stålbergsmåla 1717
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1718 Stålbergsmåla 1718
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1720 Stålbergsmåla 1720
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1721 Stålbergsmåla 1721
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1722 Stålbergsmåla 1722
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1723 Stålbergsmåla 1723
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1724 Stålbergsmåla 1724
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1725 Stålbergsmåla 1725
Jonn Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1726 Stålbergsmåla 1726
Joan Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1727 Stålbergsmåla 1727
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1728 Stålbergsmåla 1728
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Jon
mtl
1729 Stålbergsmåla 1729
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, gossen Lars för ung, skrivs 1730
mtl
1730 Stålbergsmåla 1730
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1731 Stålbergsmåla 1731
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan
mtl
1732 Stålbergsmåla 1732
Joh Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1733 Stålbergsmåla 1733
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
mtl
1734 Stålbergsmåla 1734
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1735 Stålbergsmåla 1735
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1736 Stålbergsmåla 1736
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 piga
mtl
1737 Stålbergsmåla 1737
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1738 Stålbergsmåla 1738
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1739 Stålbergsmåla 1739
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1740 Stålbergsmåla 1740
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, 1 piga
mtl
1741 Stålbergsmåla 1741
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
Fogdetjänaren Jonas Jonsson, singel
mtl
1742 Stålbergsmåla 1742
Jon Håkansson, hust, 1/8 mtl
Fogdetjänaren Jon Jonsson, singel
mtl
1743 Stålbergsmåla 1743
Jon Håkansson, singel, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1744 Stålbergsmåla 1744
Jon Håkansson, singel, 1/8 mtl, son Jonas
mtl
1745 Stålbergsmåla 1745
Jon Håkansson, singel, 1/8 mtl, son Jonas, 1 piga
mtl
1746 Stålbergsmåla 1746
Jonas Jonasson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1747 Stålbergsmåla 1747
Jonas Jonasson, singel, 1/8 mtl, 1 piga
mtl
1748 Stålbergsmåla 1748
Jonas Jonnsson, singel, 1/16 mtl
Per Jonsson, hust, 1/16 mtl
mtl
1749 Stålbergsmåla 1749
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1750 Stålbergsmåla 1750
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, piga Elin
mtl
1751 Stålbergsmåla 1751
Pär Jonnsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
mtl
1752 Stålbergsmåla 1752
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1753 Stålbergsmåla 1753
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1754 Stålbergsmåla 1754
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils, piga Ingrid
mtl
1755 Stålbergsmåla 1755
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl

1756 Stålbergsmåla 1756
Pär Jonnsson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan
mtl
1757 Stålbergsmåla 1757
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Håkan
mtl
1758 Stålbergsmåla 1758
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1759 Stålbergsmåla 1759
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1760 Stålbergsmåla 1760
Pär Jonsson, hust, dräng Jon
mtl
1761 Stålbergsmåla 1761
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1762 Stålbergsmåla 1762
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1763 Stålbergsmåla 1763
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1764 Stålbergsmåla 1764
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jan
mtl
1765 Stålbergsmåla 1765
Pär Jönsson, hust, 1/8 mtl, dräng Anders
mtl
1766 Stålbergsmåla 1766
Pär Jonsson, hust, dräng Daniel, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1767 Stålbergsmåla 1767
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, dräng Måns, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1768 Stålbergsmåla 1768
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Malin, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1769 Stålbergsmåla 1769
Pär Jonsson, hust, 1/8 mtl, dotter Malin, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1770 Stålbergsmåla 1770
Måns Ohlsson, hust, piga Märta, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1771 Stålbergsmåla 1771
Måns Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1772 Stålbergsmåla 1772
Måns Ohlssons änka, 1/8 mtl, dräng Gabriel, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1773 Stålbergsmåla 1773
Petter Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Inhyses: Jöns Gerdtsson, hust, 1 gosse, 1 flicka, bräckliga och utfattiga
mtl
1774 Stålbergsmåla 1774
Zackris Månsson, singel, 1/8 mtl
mtl
1775 Stålbergsmåla 1775
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
mtl
1776 Stålbergsmåla 1776
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Isack
mtl
1777 Stålbergsmåla 1777
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Isak, piga Kierstin
mtl
1778 Stålbergsmåla 1778
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, piga Kirstin
mtl
1779 Stålbergsmåla 1779
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, piga Kirstin
mtl
1780 Stålbergsmåla 1780
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
mtl
1781 Stålbergsmåla 1781
Zachris Månssson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga (..)
mtl
1782 Stålbergsmåla 1782
Zachris Månsson, hust, 3 gossar
mtl
1783 Stålbergsmåla 1783
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
mtl
1784 Stålbergsmåla 1784
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl

1785 Stålbergsmåla 1785
Zackris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Lars, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1786 Stålbergsmåla 1786
Zachris Månsson, hust, piga Ingebor
mtl
1787 Stålbergsmåla 1787
Zachris Månsson, hust, dräng Lars, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1788 Stålbergsmåla 1788
Zachris Månsson, hust
mtl
1789 Stålbergsmåla 1789
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, dräng Gostaf piga Caisa
mtl
1790 Stålbergsmåla 1790
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1791 Stålbergsmåla 1791
1/8 mtl Zachris Månsson, hust, piga Kajsa
mtl
1792 Stålbergsmåla 1792
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
mtl
1793 Stålbergsmåla 1793
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
mtl
1794 Stålbergsmåla 1794
Zachris Månsson, hust, son Måns
mtl
1795 Stålbergsmåla 1795
Zachris Svensson, hsut, 1/8 mtl, söner Måns och Peter
mtl
1796 Stålbergsmåla 1796
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns
mtl
1797 Stålbergsmåla 1797
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, piga Maria
mtl
1798 Stålbergsmåla 1798
Zahris Månsson, hust, söner Måns och Petter
mtl
1799 Stålbergsmåla 1799
Zachris Månsson, hust, 1/8 mtl, son Måns, Peter
mtl

1800 Stålbergsmåla 1800
Zachris Månsson, hust, söner Måns, Jonas
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka