Mantalslängder för Bredasjö, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Bredasjö 1633
Olof Svensson i Bredasjö
Ibidem:
Änkan Karin (ser ut att stå Frantz Enkia Karin)
Jb Bild 34
1635 Bredasjö 1635
Olof i Bredasjö
jb bild 130
1638 Bredasjö 1638
Änkan i Bredasjö
jb bild 339
1640 Bredasjö 1640
Måns i Bredasjö
Olof Ibidem
jb bild 354
1642 Bredasjö 1642
Monss i Bredasjö
(finns även en notering på bild 358 om Henning där det står dels Kyrkeby, dels Bredasjö, oklart)
jb bild 361
1644 Bredasjö 1644
Sone i Bredasjö, hustru
Svens Hustru ibidem (1 hustru, ingen bonde)
Tillsammans 1 hemman
mtl sid 275 v
EIIIa:5 sid 789 v

1645 Bredasjö 1645
Sone i Bredasjö, hustru.
1 hemman
Bengt Ibidem, hustru.
1 hemman
mtl sid 118 h
1646 Bredasjö 1646
Sune i Bredasjö, hustru
1 hemman
Ibidem:
Bängt, hustru
(Bängt tycks bilda hemman tillsammans med Anders i Kyrkeby, vilket förefaller lite märkligt. Kanske bara en teknisk lösning för skrivaren? Samma situation även i längden EIIIa:6 sid 287)
mtl sid 939 v
Mtl sid 287 v

1647 Bredasjö 1647
Sone i Bredasjö, hustru
1 hemman
Ibidem:
Bengt, singel
1 hemman
mtl sid 695 h
1648 Bredasjö 1648
Saknas i mantalslängd?


1649 Bredasjö 1649
Sune i Bredasjö, singel
Ibidem:
Sven, singel
Ibidem:
Nills, hustru
Ibidem:
Joan Svensson (änka? Ingen bonde står angiven, endast en hustru)
mtl sid 644 v
1650 Bredasjö 1650
Sone i Bredasjö, singel
Ibidem:
Swen, hust
Ibidem:
Nills, singel
Ibidem:
Jonn Swenssons änka? (ingen bonde medtagen, endast en hustru, men det anges ej att hon är änka)
mtl sid 377 v
1651 Bredasjö 1651
Sone i Bredasjö, hust
Ibm:
Sven S...son (Sonesson? Svensson?), hust
Ibm:
Nils, singel
mtl sid 609 h
1652 Bredasjö 1652
Swän i Bredasjö, står noterad som son, ej som bonde.
Ibidem:
Sone, hustru
mtl sid 703 h
1653 Bredasjö 1653
Sven i Bredasjö, singel
Ibidem:
Sohne, hustru
Inhyses: Nils Hemmingsson, hust. Utfattiga
mtl sid 207, inhyses sid 208
1654 Bredasjö 1654
Sven i Bredasjö, singel
Ibidem:
Sohne, hustru
Inhyses: Nils Hemmingsson, hust. Utfattiga tiggare.
mtl sid 1054, inhyses sid 1055
1655 Bredasjö 1655
Sven i Bredasjö, singel
Sone ibidem, hust
Inhyses: Nils Hemmingsson, hust, i Bredasjö (sid 788)
mtl sid 787, inhyses sid 788
1660 Bredasjö 1660
Sven Sohnesson? I Bredasjö, hustru. 1 son (endast hustrun och sonen räknas i mtl, om Sven står det: ”fadern är gammal och lahm”)
Olof i samma gård, hust
mtl sid 507
1663 Bredasjö 1663
Suän i Bredasjö
Sohne ibidem
jb bild 348
1664 Bredasjö 1664
Sven i Bredasjö
Sone Ibidem
jb bild 358
1667 Bredasjö 1667
Olof i Bredasjö, hust
Jonn i samma gård, hust
Ibid:
Jonn Svensson, hust
mtl sid 57
1668 Bredasjö 1668
Olof Ärlandsson i Bredasjö, hust
Lars (Jon?) Olufsson i samma gård, hust
Ibidem:
Joon Svensson, hust
mtl sid 643
1669 Bredasjö 1669
Oluff i Bredasjö, hust
Joan Olsson i Samma gård, hust
Sven i samma gård (2 inhys)
Joan Svensson ibm, hust
mtl sid 603
1670 Bredasjö 1670
Oluf i Bredasjö, hust
Jon Olufsson i samma gård, hust, 2 inhys
(Jon Svänsson i Bredasjö, hust – osäker på om det står Bredasjö, kan möjligen stå Wästra Alsjö?)
mtl sid 1229 Osäker på om Jon Svänsson bor i Bredasjö. Texten står för sig, efter Corporal Håkan i Djuramåla, och det ser snarast ut som Brea Alsjö. Men omkringliggande år finns där en Jon Svensson i Bredasjö, så rimligtvis är det hit han hör.
1671 Bredasjö 1671
Olof i Bredasjö, hust
Joan i samma gård, hust, 2 inhus?
Jon Svens i Bredasjö, hust
mtl sid 623
1673 Bredasjö 1673
Olof i Bredasjö, hust
Joon i samma gård, hust
Joon i Bredasjö, hust
Lars i Samma gård (2 pers, båda inhyses)
mtl sid 1209 SVAR
1675 Bredasjö 1675
Sven i Bredasjö
Ibidem:
Sohne
jb  
1676 Bredasjö 1676
Sven i Bredasjö
Ibidem:
Sohne
jb  
1677 Bredasjö 1677
Olof i Bredasjö
Ibidem:
Jöns i Bredasjö
jb  
1678 Bredasjö 1678
Olof i Bredasjö
Ibidem:
Jöns i Bredasjö
jb  
1679 Bredasjö 1679
Olof i Bredasjö
Ibidem:
Jöns i Bredasjö
jb  
1680 Bredasjö 1680
Olof i Bredasjö
Ibidem:
Nils (sic!)
jb  
1681 Bredasjö 1681
Olof i Bredasjö, hust
Jon i samma gård, hust
Ibid:
Sven Jonsson, hust
mtl sid 272
1682 Bredasjö 1682
Olof i Bredasjö, hust
Jöns i samma gård, hust
Ibid:
Sven Jonsson, hust
mtl sid 324
1685 Bredasjö 1685
Olof i Bredasjö, hust, 1 son
Jonn i samma gård, hust
Ibidem:
Svenn, hust
mtl sid 675
1686 Bredasjö 1686
Olof i Bredasjö, hust, 1 son
Jöns i samma gård, hust, 1 son
Båtsm. Måns Vattenkugla i samma gård, hust
Ibidem:
Båtsm. Sven, hust.
mtl sid 365
1687 Bredasjö 1687
Sven i Bredasjö, hust
Båtsm. Lars Malm i samma gård, singel
Ibidem:
Olof, hust, 1 son
Båtsm. Måns Vattenkugla, hust
mtl sid 294
1688 Bredasjö 1688
Sven I Bredasjö, hust, 1 dräng
Båtsm. Lars Malm, singel
Ibidem:
Olof, hust, Joan, hust. 2 söner (oklart om det är Olofs eller Joans söner)
Båtsm. Måns Wattenkugla, hust
mtl sid 1095
1689 Bredasjö 1689
Sven i Bredasjö, hust
Båtsm. Lars Malm i samma gård, singel
Ibidem:
Olof Ärlansson, singel, 2 söner
Joan i samma gård, hust, 1 son
Båtsm. Måns Wattenkuhla i samma gård, hust
mtl sid 867
1690 Bredasjö 1690
Sven Jonsson, hust ½ mtl. Nämndeman? (Sven står ej inräknad i mtl, endast hustrun)
Båtsm. Lars Mallm
Ibidem:
Oluf Erlandsson, hust, 3/8 mtl. 2 söner
Jon Olsson, hust, 3/8 mtl 1 son
Båtsm. Måns Wattenkuhla, hust
mtl sid 404
1691 Bredasjö 1691
Sven Jonsson (nämndeman?), hust (endast hustrun inräknad i mtl)
Båtsm Lars Malm
Ibidem
Olof Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Lars Olofsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olsson, hust, 3/8 mtl. 1 son
Båtsm. Måns Wattukuhla, hust
mtl sid 411
1692 Bredasjö 1692
Sven Jonsson, hust (endast hustrun inräknad i mtl), ½ mtl
Båtsm. Lars Malm
Ibidem
Olof Erlandsson, singel, 3/16 mtl
Lars Olofsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olsson, hust, 3/8, 1 son, 1 dotter
Båts. Måns Watukuhla
mtl sid 765
1693 Bredasjö 1693
Sven Jonnsson, nämndeman, hust (obs! Nämndemannen är exkluderad, bara hustrun räknas in)
Båtsm Lars Malm
Ibidem:
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Lars Olofsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olofsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Wattenkuhla
mtl sid 695
1694 Bredasjö 1694
Sven Jonsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Olof Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Lars Olofsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olofsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Båts. Måns Watukuhla, hust
mtl sid 681
1695 Bredasjö 1695
Sven Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Joen Joensson Malm
Salpetersjudare Ygge Nillsson, singel
Ibidem:
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Carl Olufsson, hust, 3/16 mtl
Lars Olufsson, hust, 3/16 mtl
Joen Olufsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga
Oluf Joensson, hust, 3/16 mtl.
Båtsm. Måns Watukuhla, hust.
mtl sid 725
1696 Bredasjö 1696
Sven Joensson, hust, ½ mtl. I dräng, 1 inhyses
Båtsm. Jonn Jonnsson? Mallm
Ibidem:
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Lars Olufssons Änka, 3/16 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Måns Watukuhla, hust
mtl sid 687
1697 Bredasjö 1697
Håkan Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jonn Jonnsson Malm -
(det finns en notering i v. kant som säger ”finns i Klippingsbo”. Om detta avser Håkan eller båtsman är oklart)
Inhyses: Håkan Svensson
Ibidem
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Sven Olufsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Wattukula, hust
mtl sid 763
1698 Bredasjö 1698
Håkan Andersson, hust ,1/2 mtl
Båtsm nr 168 Jonn Jonnsson Mallm
Inhyses: Håkan Svensson
Ibidem:
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Sven Olufsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnson, hust, 3/16 mtl
Båtsm nr 169 Måns Wattukula
mtl sid 763
1699 Bredasjö 1699
Håkan Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Mallm
Ibidem:
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Sven Olsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Wattenkula, hust
mtl sid 935
1700 Bredasjö 1700
Håkan Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Mallm, hust
(Ibm:)
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Swen Olufsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/16 mtl
Oluf Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Måns Wattukuhla, hust
mtl sid 899
1701 Bredasjö 1701
Håkon Andersson, hust, ½ mtl. 1 dräng
Båtsm. Håkon Mallm, hust
Ibidem
Oluf Erlandsson, hust, 3/16 mtl
Swen Olufsson, hust, 3/16 mtl
Jonn Olufsson, 3/8 mtl
Oluf Jonnsson – finns annorstädes
Båtsm. Måns Wattenkuhla, hust
mtl sid 819
1702 Bredasjö 1702
Håkon Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Malm, hust
Ibidem:
Swen Olsson, hust, 3/8 mtl
Jonn Olusson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Wattenkuhla, hust
mtl sid 765
1703 Bredasjö 1703
Håkan, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Mallm, hust
Ibidem:
Swen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Joen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båts Måns Wattenkula, hust
mtl sid 929
1704 Bredasjö 1704
Håkan Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Håkan Mallm, hust
Ibidem
Swen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Jonas Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Wattenkula, hust
mtl sid 1291
1705 Bredasjö 1705
Håkon Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Swen Malm, hust
Ibidem:
Swen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Wattenkula, hust
mtl sid 1397
1706 Bredasjö 1706
Håkan Andersson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Swän Malm, hust
Ibm:
Swen Olsson, hust, 3/8 mtl
Jon Olsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Måns Wattenkula, hust
mtl sid 1729
1707 Bredasjö 1707
Håkan Andersson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Swen Malm, hust
Ibidem:
Swen Olsson, hust, 3/8 mtl
Jonn Olsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Wattenkula, hust
mtl sid 2003
1708 Bredasjö 1708
Håkan Andersson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Swen Mallm, hust
Ibidem:
Swen Olofsson, hust, 3/8 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Wattenkulla, hust
mtl sid 1567
1709 Bredasjö 1709
Håkan Andersson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Swen Mallm, hust
Ibidem:
Swän Olufsson, hust, 3/8 mtl
Jonn Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Måns Wattenkula, hust
mtl sid 1623
1710 Bredasjö 1710
Håkon Andersson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Håkan Malm, hust
Ibm:
Swen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Änkan 3/8 mtl (siffran 50 med små bokstäver)
Båtsm. Måns Wattenkulla, hust
mtl sid 1833
1711 Bredasjö 1711
Håkan (..), hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Malm -
Ibm:
Swen Olsson, hust, 3/8 mtl
Änkan 3/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Wattenkula, hust
mtl sid 1993
1712 Bredasjö 1712
?Håkans? Änka, ½ mtl
Båtsm. Oluf Malm
Ibidem:
Sven Olsson, hust, 3/8 mtl
Änkan 3/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Måns Vattenkula, hust
mtl sid 2011
1713 Bredasjö 1713
Måns Andersson, hust, ½ mtl. 1 son
Båtsm. Ouf Malm, hust
Ibidem:
Swen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm.
mtl sid 1297
1714 Bredasjö 1714
Måns Andersson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Oluf Mallm, hust
Ibidem:
Swän Olufsson, hust, 3/8 mtl. 1 dräng
Påhl Tohrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 2277
1715 Bredasjö 1715
Måns Andersson, hust, ½ mtl. Dräng Carl
Båtsm. Oluf Malm, hust
Ibm:
Swen Olufsson, hust, 3/8 mtl
Pär Torsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 1265
1716 Bredasjö 1716
Måns Andersson, hust, ½ mtl. Dräng Erland (anm: vid noteringen för hust. Står siffran 40)
Båtsm. Oluf Malm, hust
Ibid:
Swän Olufsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Watukula
mtl sid 1859
1717 Bredasjö 1717
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. vakant
Ibid:
Swän Olufsson, hust, 3/16 mtl
Pähr Swänsson, hust, 3/16 mtl
Påhl Tohrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Pähr Wattenkula
mtl bild 688
1718 Bredasjö 1718
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Mallm, hust
Ibm:
Swän Olufsson, hust, 3/16 mtl
Pähr Swänsson, hust, 3/16 mtl
Påhl Tohrsson, hust, 3/16 mtl
Pähr Swänsson, bruk, 3/16 mtl
Båtsm. Pähr Wattenkuhla
mtl sid 736
1720 Bredasjö 1720
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Oluf Malm, båtsm
Ibm:
Swän Olufsson inhyses, bräcklig
Håkan Börgesson, singel, 3/16 mtl
Pär Swänsson, hust, 3/16 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swänsson, 3/16 mtl – brukar
Båtsm Pär Wattenkuhla
mtl bild 9650
1721 Bredasjö 1721
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börje Staffansson, hust, ¼ mtl
Ibm:
Håkan Börjesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Pär Svensson, 3/16 mtl. Ingen bonde noterad, endast en dräng med anm: dräng Nils, 20 år.
Swän Olufsson, hust, inhyses – hustrun gammal.
mtl sid 1384
1722 Bredasjö 1722
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börje Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibm:
Håkan Börjesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Per Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Wattenkula, ogift
Hustru Elisabet, gammal och utfattig, inhys hos sin måg.
mtl sid 830
1723 Bredasjö 1723
Måns Andersson, hust, ¼ mtl. 1 piga
Börje Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Mallm, hust
Ibm:
Håkan Börjesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Tohrsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pähr Wattenkuhla ogift
mtl sid 831
1724 Bredasjö 1724
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm Olof Malm, hust
Ibidem:
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Pär Wattenkula, ogift
mtl sid 366
1725 Bredasjö 1725
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl ?Torsson?, hust, 3/16 mtl
Jöns Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 29
1726 Bredasjö 1726
Måns Andersson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibidem:
Påhl Torsson?, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Håkan Wattenkula, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Håkan Wattenkula (samma som brukaren)
mtl sid 821
1727 Bredasjö 1727
Måns Andersson, hust, ¼ mtl. Dräng Oluf
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm
Ibidem:
Påhl Torsson?, hust, 3/16 mtl
Pär Svensson (Sunesson?), hust, 3/16 mtl
Båtsman Håkan Wattenkula, hust, 3/8 mtl
mtl sid 196
1728 Bredasjö 1728
Måns Andersson, hust, ¼ mtl. Dräng Olof.
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Jonsson, hust, 3/16 mtl
Pär Svensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 691
1729 Bredasjö 1729
Måns Andersson, hust, ¼ mtl. 1 piga
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibidem
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Jonsson (el Torsson?), hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 897
1730 Bredasjö 1730
Måns Andersson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jansson, hust, 1/8 mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båts. Olof Malm
Ibid
Håkan Börjesson, hust, 3/16 mtl
Gumme Skräddare, hust, 3/16 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 1195
1731 Bredasjö 1731
Jöns Jonsson, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Gamle bonden Måns Andersson över 80 år gammal
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/16 mtl
Gumme Skräddare, hust, 3/16 mtl
Pål Torsson, hust, 3/16 mtl
Pär Swensson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl bild 4990
1732 Bredasjö 1732
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Truls Pärsson, hust, 1/16 mtl (gamle bonden Pär Swensson är överstruken, oklart om Truls har en hustru)
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 270
1733 Bredasjö 1733
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Truls Pärsson, hust, (inget mantal anges)
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 1143
1734 Bredasjö 1734
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl
Påhl Torsson, hust, 3/16 mtl
Truls Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga
Båtsm. Jon Wattenkula ogift
mtl sid 759
1735 Bredasjö 1735
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, 3/2 mtl (sic) (not i kanten, ser ut som bnfp:2 1/3 s)
Pär Torsson, hust, 3/16 mtl
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl bild 1090
1736 Bredasjö 1736
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl. 1 piga
Börge Staffansson, singel, ¼ mtl (not: Dotter Karin angavs för ung)
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibid
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl. (not: Son Karl angavs för ung, abs)
Påhls änka, 3/16 mtl. Dräng Hindrik
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 1176
1737 Bredasjö 1737
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, singel, ¼ mtl. 1 dotter
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibm:
Håkan Börgesson, hust, 3/8 mtl. Son Carl
Påhls änka, 3/16 mtl. Dräng Hindrik
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl. 1 piga.
Båtsm. Jon Wattenkula, ogift
mtl sid 852
1738 Bredasjö 1738
Jöns Jönsson, hust, ¼ mtl
Börge Staffanson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Olof Malm, hust
Ibm:
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl. Dess moder inhyses
Påfwels änka, 3/16 mtl. 1 dotter.
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Johan Wattenkula, ogift
mtl sid 1329
1739 Bredasjö 1739
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl. 1 piga
Börge Staffansson, singel, ¼ mtl. 1 piga
Båtsm. Olof Mallm, hust
Ibm:
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl. Inhyses dess moder
Nils Persson, hust, 3/16 mtl. Dräng Peter
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jon Vatenkula, ogift
mtl sid 963
1740 Bredasjö 1740
Jonas Jonsson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, singel, ¼ mtl. 1 piga.
Båtsm. Måns Mallm, ogift
Ibm
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl. Inhyses dess moder
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jan Wattenkuhla, ogift
mtl sid 816
1741 Bredasjö 1741
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Måns Malm
Ibm:
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl. Dess moder inhyses
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Lars Månsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jon Wattenkula ogift
mtl sid 901
1742 Bredasjö 1742
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust
(Börje Staffanson är överstruken)
Båtsm. Måns Malm
Ibm:
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl. Dess moder inhyses
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson 3/8 mtl brukar och bor i Bussamåla
Båtsm. Jon Wattenkula, ogift
mtl bild 2540
1743 Bredasjö 1743
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl. Dess moder inhyses
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, 3/8 mtl, brukar och bor i Bussamåla
Båtsm Olof Wattenkula, ogift
mtl sid 1680
1744 Bredasjö 1744
Jon Jansson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibm:
Carl Håkansson, singel, 3/16 mtl, dräng Jon, 1 piga. Dess moder inhyses
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, 3/8 brukar och bor i Bussamåla
Båtsm. Olof Wattenkuhla, ogift
mtl sid 380b
1745 Bredasjö 1745
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl. Dräng Jonas
Gumme Persson, hust, ¼ mtl. Dräng Jonn
Båtsm vakant
Ibm:
Carl Håkansson, hust, 3/16 mtl. 1 piga. Modern inhyses
Nils Persson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson 3/8 mtl, brukar och bor i Bussamåla
Båtsm. Oluf Wattenkula, hust
mtl sid 392
1746 Bredasjö 1746
Jöns Jönsson, hust, ¼ mtl
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Jönsson, hust, 3/16 mtl
Jon Pärsson, 3/8 mtl. Brukar och bor i Bussamla
Båtsm. Vakant
mtl sid 372
1747 Bredasjö 1747
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibm:
Carl Pärsson, hust 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson 3/8 mtl bor i Bussamåla
Båtsm vakant
mtl sid 184
1748 Bredasjö 1748
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl
Gume (oläsl, bör vara Pärsson), hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibm:
Carl Persson, hust, 3/16 mtl
Nils Persson, hust, 3/16 mtl
Per Gabrielsson?, hust, 3/16 mtl
Håkans änka, 3/16 mtl. Son Jöns (Jon?)
Båtsm. Vakant
mtl sid 194
1749 Bredasjö 1749
Jöns Jaensson, hust, ¼ mtl. Son Pär f. (..)
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nills Persson, hust, 3/16 mtl
Mattis Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Börgessons änka, 3/16 mtl. Son Jaen? ½ (..)
Båtsm Pär Wattenkuhla, ogift
mtl sid 191
1750 Bredasjö 1750
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl. Son Pär
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Malm, ogift
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jan Håkansson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Pehr Wattenkuhla ogift
mtl sid 195
1751 Bredasjö 1751
Jöns Joansson, hust, ¼ mtl, son Pär
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm, ogift
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Nilsson, hust, 3/16 mtl
Joan Håkansson, singel, 3/16 mtl
Båtsm Pär Wattenkula, ogift
mtl sid 191
1752 Bredasjö 1752
Jöns Jönsson, hust, ¼ mtl. Son Pär ½
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Anders Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, singel, 3/16 mtl. Piga Sissla (..)
Båtsm Pär Wattenkula, hust
mtl sid 216
1753 Bredasjö 1753
Jöns Jansson, hust, ¼ mtl. Son Pär
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson 3/16 mtl bor i Bussamåla
Jaen Håkansson, singel, 3/16 mtl. Pig. Sissa.
Båtsm Pär Wattenkula, hust
mtl sid 198
1754 Bredasjö 1754
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl. Son Pär
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, 3/16, bor i Bussamåla
Jon Håkansson, singel, 3/16 mtl. Pig. Sissa.
Båtsm. Pär Wattenkula, hust
mtl sid 187
1755 Bredasjö 1755
Pär Jönsson, singel, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm, hust
Gamle bonden Jöns Jaensson, gammal och bräcklig (verkar inte ha någon hustru)
IBM
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Ohlsson, 3/16 mtl, bor i Bussamåla
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl sid 200
1756 Bredasjö 1756
Pär Jönsson, singel, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Malm, hust
Gamle bonden Jöns Jaensson, han (hon?) bräcklig
Ibm:
Karl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Jon Olsson 3/16 mtl bor i Bussamåla
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 195
1757 Bredasjö 1757
Håkan Jönsson, singel, ¼ mtl. Piga Karin
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm
Gamle bonden Jöns Jaensson, han (hon?) bräcklig.
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm vakant
mtl sid 199
1758 Bredasjö 1758
Jöns Jaensson, hust, ¼ mtl. Dotter Karin
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 204
1759 Bredasjö 1759
Jöns Jaensson, hust, ¼ mtl. Son Håkan, dotter Karin
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 198
1760 Bredasjö 1760
Sven Erlandsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Anders Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm Pär Wattenkuhla, ogift
mtl sid 198
1761 Bredasjö 1761
Sven Erlandsson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 201
1762 Bredasjö 1762
Sven Erlandsson, hust, ¼ mtl. Drän Joen
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Anders Malm ogift
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 198
1763 Bredasjö 1763
Sven Erlandsson, hust, ¼ mtl. Dräng Jöns
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingred
Båtsm. Anders Malm ogift
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 195
1764 Bredasjö 1764
Sven Erlandsson, hust, ¼ mtl Dräng Joen
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingier
Båtsm. Anders Malm ogift
Ibm:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl
Nils Persson, hust, 3/16 mtl
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl
Jon Håkansson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Vakant
mtl sid 192
1765 Bredasjö 1765
Sven Erlandsson, hust, ¼ mtl. 2 flickor
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingred.
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Carl Pärsson, singel, 3/16 mtl.
Nils Pärsson, singel, 3/16 mtl. Dottern Stina
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. Pig. Giertru
Jöns Håkansson, hust, 3/6 mtl.
Båtsm vakant.
mtl sid 190
1766 Bredasjö 1766
Sven Erlandsson, hust ¼? Mtl Dräng Isak. 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dot. Ingred. 4 gossar, 3 flickor.
Båtsm. Anders Malm, hust. Dess mor, utfattig. 1 gosse.
Ibidem:
Carl Pärsson, singel, 3/16 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Peter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Dräng Gumme, piga Märta. 1 flicka
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar.
Carl? Eller Jöns? Håkansson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka.
Båtsm. Vakant
Ref.d. Mats Ohlsson, hust. 1 gosse. (anm. står noterade som bonde och bondhustru, ej inhyses. Har inget mantal)
mtl sid 291
1767 Bredasjö 1767
Sven Erlandssons änka ¼ mtl, drängar Isak och Måns. 1 gosse.
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingred. 4 gossar, 3 flickor
Båtsm Anders Malm, hust. Dess mor, utfattig. 1 gosse.
Ibidem:
Carl Persson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Peter Nilsson, singel 3/16 mtl. Dräng Peter, piga Inger
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar
Jöns Håkansson, singel, pig. Maja. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Vakant
mtl sid 290
1768 Bredasjö 1768
Isak Jönsson, singel, 1/8 mtl
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl. 4 gossar, 3 flickor
Båtsm. Anders Malm, hust. Dess mor, utfattig. 1 gosse
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 2 flickor
Peter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Pig. Brita
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar.
Carl Håkansson 3/16 mtl bor i Bromboda
Båtsm. Måns Vattenkula, hust. 1 gosse.
mtl sid 277
1769 Bredasjö 1769
Måns Pärsson? (Jonsson?), hust, ¼ mtl. 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. 4 gossar, 3 flickor
Båtsm. Anders Malm, hust. 1 gosse. Dess mor, utgl. 1 gosse
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita. 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Pig. Brita. 1 flicka.
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar.
Carl Håkansson 3/16 mtl. Bor i Bromboda
Båtsm. Vakant
mtl sid 281
1770 Bredasjö 1770
Måns Jonsson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse
Isak Jonsson, singel, 1/8 mtl
Gumme Persson, hust, ¼ mtl. Dotter Ingierd. 4 gossar, 3 flickor
Båtsm. Anders Malm, hust. 1 gosse.
Ibidem
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita
Peter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Pig. Brita. 1 flicka
Olof Jönsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar
Carl Håkansson 3/16 mtl. Bor i Bromboda
Båtsm vakant.
mtl sid 289
1771 Bredasjö 1771
Måns Jonssons änka. 1/8 mtl Dräng Sven, piga Ingrid??
Isak Jonsson, singel, 1/8 mtl.
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Carl 16 år
Båtsm Anders Malm, hust. 1 gosse
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita
Peter Nilsson, singel, 3/16 mtl (står not. Abs)
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar.
Carl Håkansson, 3/16 mtl. Bor i Bromboda
Båtsm. Vakant.
mtl sid 291
1772 Bredasjö 1772
Måns J änka, 1/8 mtl. 1 gosse
Isak Jönsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Carl, dotter Stina.
Båtsm Anders Malm, hust. 1 gosse
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita. 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Pig. Giertru
Olof Jönsson, hust, 3/16 mtl
Carl Håkansson, 3/16 mtl. Bor i Bromboda
Båtsm. Vakant.
mtl sid 291
1773 Bredasjö 1773
Måns Johanssons änka, 1/8 mtl. 1 gosse
Isak Jönsson, hust, 1/8 mtl. Dess mor inhyses, utgl.
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl. Son Carl, piga Stina, bräcklig. 1 gosse
Båtsm. And. Malm, hust. 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Carl Persson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar
Petter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Pigan Brita
Carl Håkansson 3/16 mtl bor i Bromboda
Inhyses änkan Karin, utgl.
Båtsman vakant.
mtl sid 290
1774 Bredasjö 1774
Måns Änka, 1/8 mtl. 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Gume Pärssons änka, ¼ mtl. Son Pär, dotter Stina är bräcklig
Båtsman And. Malm, hust. 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita. 1 gosse, 1 flicka
Peter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Piga Brita
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar.
Carl Håkansson 3/16 mtl bor i Bromboda
Inhyses: Änkan Karin, utgl. 1 gosse
Båtsman vakant
mtl sid 293
1775 Bredasjö 1775
Månses änka, 1/8 mtl. 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl. Dotter Ingierd. 4 gossar, 1 flicka
Gumme Pärssons änka, 1/8 mtl. Dottern Stina
Pär Gummesson, singel, 1/8 mtl
Båtsm vakant
Fd Båtsm. And. Malm, utfattig (el utgl?). 1 gosse, 1 flicka
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita. 1 gosse, 1 flicka
Petter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Pigor Maja och Brita.
Olof Jonsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar
Carl Håkansson 3/16 mtl, bor i Bromboda
Inhyses: Änkan Karin, blind. 1 gosse.
Båtsman Magnus ?Mattiskula?, ogift
mtl sid 288
1776 Bredasjö 1776
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Pehr 15 år. 4 gossar, 1 flicka
Gumme Pärssons änka 1/8 mtl. 1 gosse
Pär Gummesson, hust, 1/( mtl
Båtsman vakant
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Döttrar Brita och Karin
Petter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Piga Brita
Olof Jönssons änka, 3/16 mtl. 2 gossar
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl.
Inhyses Änkan Karin, blind
Båtsm. Magnus Vattenkula, ogift
mtl sid 303
1777 Bredasjö 1777
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, 1 flicka
Gumme Perssons änka, 1/8 mtl, son Isak, 16 år
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Nilsson Malm, brukar här i gården
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, döttrar Brita och Karin, 1 gosse
Petter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Piga Brita
Olof Jonssons änka, 3/16 mtl, son Nils 15 år
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Magnus Vattenkula, ogift


1778 Bredasjö 1778
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl. 3 gossar, 1 flicka
Hindrik Svensson, 1/8 mtl. Bor i Nickamåla. Dräng Isak
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl.
Båtsm. Jonas Nilsson Malm, brukar här i gården
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl, dotter Brita
Peter Nilsson, singel, 3/16 mtl. Piga Stina
Olof Jönssons änka, 3/16 mtl. Son Nils
Nils Petersson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Magnus Vattenkula, ogift
mtl sid 318
1779 Bredasjö 1779
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Jonas Nilsson, hust, 1/8 mtl, 3 gossar, flicka
Hindrik Svensson, 1/8 mtl, bor i Nickamåla. Dräng Isack.
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jonas Nilsson Malm Brukar här i gården
Ibidem:
Carl Pärsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Brita och Karin
Peter Nilsson, hust, 3/16 mtl
Olof Jönssons änka, 3/16 mtl. Son Nils. 1 gosse
Nils Petersson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Magnus Vattenkula, ogift
mtl sid 318
1780 Bredasjö 1780
Gl. Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Jonas Nilsson, 1/8 mtl. Son Petter, dotter Caisa. Hustrun gammal och bräcklig.
Isak Gummesson, singel, 1/8 mtl. Piga Giertrud
Nye Per Gummesson, hust, 1/8 mtl. Son Jonas.
Båtsman Anders Malm
Ibm:
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl. Piga Brita och ?Dalma?
Petter Nilsson, hust, 3/16 mtl
Abram Olofsson, singel, 3/16 mtl. Dräng Nils. ?Inhyses Modern utgammal??. 1 flicka.
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Magnus (..), ogift. 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 335
1781 Bredasjö 1781
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl.
Jonas Nilsson, 1/8 mtl. Dotter Caisa. Hustrun gammal och ?barnslig?
Isak Gummesson, singel, 1/8 mtl. Piga Giertrud.
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. Son Jonas.
Båtsman Anders Malm. Hustrun vanför.
Ibm:
Håkan Carlsson, singel. Pigor Brita och Dasmar?
Petter Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Abram Olofsson, hust, 3/16 mtl. Dr Petr Dalman inhyses.
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. Piga Brita. 1 flicka
Båtsm Magnus Vattenkula, ogift. 1 gosse, 2 flickor
mtl sid 332
1782 Bredasjö 1782
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Jonas Nilsson, 1/8 mtl. Hustrun gammal och bräcklig
Isak Gummesson, singel, 1/8 mtl. Piga Giertru.
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. (...)Måns, bräckl.
Båtsm. Vakant.
Ibm
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl, Pigan Brita (…) man
Petter Nilsson, hust, 3/16. Pigan Caisa. 1 gosse, 1 flicka
Abram Olofsson, hust, 3/16, dess mor utgl inhyses
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Magnus Sjöman, ogift.
mtl sid 459
1783 Bredasjö 1783
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. Piga Martha
Jonas Nilsson, singel, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Isak Gummesson, singel, 1/8 mtl , piga Giertru
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Malm, ogift
IBM
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl. Pigan Brita
Dess moder (inhyses)
Petter Nilsson, hust, 3/16 mtl
Abram Olofsson, hust, 3/16 mtl. Inhyses: dess mor, utgl.
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl.
Båtsman Magnus Sjöman, hust.
mtl sid 464
1784 Bredasjö 1784
Gl. Pehr Gummesson, hust, ½ mtl
Jonas Nilsson, singel, 1/8 tl. Dottern Ingre. 1 gosse, 1 flicka
Isak Gummesson, singel, 1/8 mtl. Pigan Giertru.
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Malm, ogift.
Ibm
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl. Piga Brita, dess mor utgammal.
Petter Nilsson, hust, 3/16 mtl
Abram Olofsson, hust, 3/16 mtl. Inhyses dess moder, utgammal
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl
Båtsman Magnus Sjöman, ensam.
Mtl 1784

1785 Bredasjö 1785
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Jonas Nilsson, singel, 1/8 mtl. Dotter Catharina. 1 gosse, 1 flicka
Isack Gummesson, singel, 1/8 mtl. Piga Giertrud.
Nye Per Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 flickor
Båtsman Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl. Piga Brita. Dess mor inhyses, utgammal.
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl. 1 flicka
Abraham Olofsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. 2 flickor
Båtsman Magnus Sjöman
mtl sid 422
1786 Bredasjö 1786
gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl Anm. ”brukaren”
Isak Gummesson, singel, 1/8 mtl. Piga Giertrud
Nye Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsman Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl. Inhyses modern, utgammal
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl
Abraham Olofsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Nilsson, 3/32 mtl, hustrun utgammal
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. 2 flickor.
Båtsm. Magnus Sjöman, hust
mtl sid 400
1787 Bredasjö 1787
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsman Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Carlsson, singel, 3/16 mtl. Inhyses dess mor utgammal
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Abram Olofsson, hust, 3/32 mtl. 1 flicka
Jonas Nilsson, 3/32 mtl. Hustrun utgammal
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. 2 flickor
Båtsman Magnus Sjöman, hust
mtl sid 444
1788 Bredasjö 1788
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Isak Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsman Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl. Inhyses dess mor utgammal
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Abram Olofsson, hust, 3/32 mtl
Jonas Nilsson, 3/32 mtl. Hustrun utgammal. Son Anders.
Nils Pettesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Magnus Sjöman, hust
mtl sid 450
1789 Bredasjö 1789
Gl. Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 flickor
Nye Per Gummesson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsman Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl. Inhyses dess mor, utgl.
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Abram Ohlsson, hust, 3/32 mtl. 1 flicka
Jonas Nilsson, 3/32 mtl. Son Anders. Hustrun (oläsl, trol. utgl eller sjuklig el dyl, hon står som inhyses)
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. 2 flickor
Båtsman Magnus Sjöman, hust
mtl sid 453
1790 Bredasjö 1790
Gl. Per Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl Dräng Pär. 2 flickor
Nye Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl. Inhyses: Dess moder, utgl.
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl Son Nils, dotter Caisa
Abram Ohlsson, hust, 3/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Jonas Nilsson, 3/32 mtl. Son Anders. Hustrun utgammal.
Nils Pärsson, hust, 3/16 mtl. 2 flickor
Bptsm. Magnus Sjöman, hust 1 flicka
mtl sid 458
1791 Bredasjö 1791
Gl. Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 flickor
Dess Moder
Nye Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Karlsson, hust, 3/16 mtl
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl. Son Petter. 1 gosse, 1 flicka
Abram Ohlsson, hust, 3/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl.
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. Pigan Lisbeth. 2 flickor
Båtsman Magnus Sjöman, hust. 1 flicka
mtl sid 453
1792 Bredasjö 1792
Gl. Per Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 gossar, 2 flickor
Nils Olsson, hust, 1/8 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl. 2 flickor
Dess moder, bräcklig och utgammal, inhyses
Nya Per Gummesson, hust, 1/8 mtl 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibm:
Håkan Karlsson, hust, 3/16 mtl
Peter Åslesson, hust, 3/16 mtl. Son Nils. 1 gosse, 1 flicka
Abram Olsson, hust, 3/32 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl. 2 flickor
Båtsm. Magnus Sjöman, hust. 1 flicka
mtl sid 453
1793 Bredasjö 1793
Gamle Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl. Modern inhyses?
Nye Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibidem:
Håkan Karlsson, hust, 3/16 mtl
Petter Åslesson, hust, 3/16 mtl
Petter Zackrisson, hust, 3/32 mtl
Jonas Nilsson, hust, 3/32 mtl
Nils Pettersson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Magnus Sjöman, hust
mtl sid 413
1794 Bredasjö 1794
Gl. Pehr Gummesson, hust, 1/8 ml
Nils Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Isak Gummesson, hust, 1/8. Dess mor utgl.
Nye Pehr Gummesson, hust, 1/8 mtl Son Peter?
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibidem:
Håkan Karlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pettersson, 3/16, (..) i Skuteryd. Dess föräldrar utgl.
Petter Zachrisson, hust, 3/32
Jonas Ingesson, hust, 3/32
Nils Pettersson, hust, 3/16
Båtsman Magnus Sjöman, hust
mtl sid 394
1795 Bredasjö 1795
Per Gummessons änka, 1/8 mtl
Nils Olsson, 1/8 tml. Bor på No. 2
½ Brukare Peter Persson, hust
Isac Gummesson, hust, 1/8 mtl. Inhyses dess moder, utgl
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Anders Malm, hust
Ibidem:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Petersson, 3/16 mtl. Bor på No 2 Skutaryd
Nils Olsson, hust, 3/16. Dess svärfar brukar
Båtsman Magnus Sjöman, hust
Nils Persson, hust, 3/16 mtl.
mtl sid 609
1796 Bredasjö 1796
Per Gummessons änka 3/8 mtl.
Sjöman Nils Gummesson, singel
Dräng Per Gummesson, singel (bonde)
Isaac Gummesson, hust, 1/8 mtl. Inhyses: dess mor, utgl.
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm, hustru
Ibidem:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pettersson, 3/16 mtl. Bor på nr 2 Skuteryd
Nils Ohlsson, hust. 3/16 mtl
Nils Persson, hustru, 3/16 mtl. Dotter Stina
Båtsm. Magnus Sjöman, hustru
mtl sid 332
1797 Bredasjö 1797
Per Gummessons änka, 1/8 mtl. Son Isak
Isak Gummesson, hust, 1/8 mtl. Inhyses dess mor utgammal
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Malm. Hustrun bräcklig.
Ibidem:
Håkan Karlsson?, hust, 3/16 mtl
Nils Pettersson, 3/6 mtl. Bor på nr 3 Skuteryd
1/2-brukare Nils Persson, hust
Nils Olsson, hust, 3/16 mtl
Nils Persson, hust, 3/16 mtl. Dotter Stina
Båtsm. Magnus Sjöman, hust
mtl sid 354
1798 Bredasjö 1798
Pär Gummessons änka 1/8 mtl. Dotter Maria
Isak Gummesson, hust, 1/8 mtl
Per Gummesson, ¼ mtl. Dotter Maria. Hustrun ?lam?
Båtsm. Vakant
Avskedade båtsm. Ad. Malm, hust (oläsl. Notering i kanten)
Ibidem:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Nils Pettersson 3/16 mtl, bor på No 3 Skuteryd
1/2-brukare Nils Persson, hust
Nils Olsson, hust, 3/16 mtl
Nils Persson, hust, 3/16 mtl. Dotter Stina
Båtsm. Magnus Sjöman, hust.
mtl sid 339
1799 Bredasjö 1799
Pehr Gummessons änka, 1/8 mtl. Son Peter, dotter Maria
Isack Gummesson, hust, 1/8 mtl. Inhyses dess mor, utgl
Båtsm. Pehr Malm, ogift
Afsked båtsm. And. Malm. Bräcklig utgl (trol. änkl?)
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl. Dr. Jöns, dotter Maria.
Ibidem:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Nils Svänsson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Olsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Nils Pehrsson, hust, 3/16 mtl. Dotter Stina. 2 flickor
Båtsm. Magnus Sjöman, hust.
mtl sid 334
1800 Bredasjö 1800
Pehr Gummessons änka, 1/8 mtl. Son Peter, dotter Maria
Isak Gummesson, hust, 1/8 mtl. Dess mor inhyses, utgl. 1 gosse, 3 flickor
Jöns Persson, hust, ¼ mtl. Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga.
Båtsm. Peter Malm, ogift
Ibidem:
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Nils Svenson, hust, 3/16 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Olsson, hust, 3/16 mtl. 2 gossar, 1 flicka
Nils Persson, hust, 3/16 mtl. Dotter Stina
Båtsm. Magn. Sjöman, hust. 2 gossar, 2 flickor
mtl sid 328
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka