Mantalslängder för Lekaremåla, Älmeboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1600 Lekaremåla 1600
Jöns i Lekaremåla
smh bild 49
1601 Lekaremåla 1601
Jöns i Lekaremåla
smh bild 83
1602 Lekaremåla 1602
Jöns i Lekaremåla
smh bild 72
1603 Lekaremåla 1603
Jöns i Lekaremåla
smh bild 41
1604 Lekaremåla 1604
Jöns i Lekaremåla
smh bild 39
1605 Lekaremåla 1605
Birgir i Lekaremåla
smh bild 45
1607 Lekaremåla 1607
Byrger i Lekaremåla
smh bild 44
1608 Lekaremåla 1608
Byrgir i Lekaremåla
smh bild 38
1609 Lekaremåla 1609
Birgir i Lekaremåla
smh bild 43
1611 Lekaremåla 1611
Birger 1 ½ hjonelag
smh
1613 Lekaremåla 1613
Birgir i Lekaremåla
smh bild 40
1615 Lekaremåla 1615
Birger
smh
1617 Lekaremåla 1617
Berge i Lekaremåla
smh bild 187
1618 Lekaremåla 1618
Börie i Lekaremåla
smh bild 38
1621 Lekaremåla 1621
Börge
smh
1625 Lekaremåla 1625
Lafr? (Lars? Lasse?)
smh
1628 Lekaremåla 1628
Änkan? Eller möjligen Åsle?
smh
1629 Lekaremåla 1629
Saknas (rader i överkanten verkar ha fallit bort, helt svarta)
smh
1630 Lekaremåla 1630
Lars
smh bild 34 crono
1631 Lekaremåla 1631
Lars
jb bild 29
1632 Lekaremåla 1632
Lars
jb bild 124
1634 Lekaremåla 1634
Lars
jb bild 157
1640 Lekaremåla 1640
Lars
jb bild 154 Frälse
1641 Lekaremåla 1641
Gumme
jb bild 144 Krono, hela
1642 Lekaremåla 1642
Erengissell, hustru Märit
Samma gård: Måns Nilsson, hust Brita 
Samma gård: Lars, hust. Brita
mtl s 189  
1642 Lekaremåla 1642
Gumme i Lekaremåla
Måns?
mtl s 248
1643 Lekaremåla 1643
Erengissle, hust Märit.
Legopiga Märita, inhyses Jöns 
I samma gård: Lars Gume, hust. Brita
I samma gård: Nils, Karin
mtl s 179
1643 Lekaremåla 1643
Gumme i Lekaremåla
mtl s 236
1644 Lekaremåla 1644
Erengissle, hust Märit
Samma gård: Lars, hustru Brita
Samma gård: Nils, hust Karin
mtl s 249
1644 Lekaremåla 1644
Lars i Lekaremåla
mtl s 391
1645 Lekaremåla 1645
Erengissle i Lekaremåla
h. Marit
Lars i S.g.
h. Britta
Nils
h. Karin
mtl s 100
1646 Lekaremåla 1646
Erngissle
h. Marit
S.g. Lars
h. Brita
S.g. Nils
h. Karin
Inhyses: Håkan
mtl s 121
1647 Lekaremåla 1647
Erengissle
Hust. Märit
S.G. Nils
mtl s 136 Sid 182:
Karin? I Lekaremåla husfattig
Håkon i Lekarmåla profoss (..) i Halmstad
1648 Lekaremåla 1648
Erengissel
h. Märit
S.g. Nils
h. Botill
mtl s 249
1650 Lekaremåla 1650
Erngissel, ensam
Pehr Nilsson i samma gård, ensam
mtl s 198 ¼ öde
1650 Lekaremåla 1650
Erngissle
Hustru Kierstin
mtl s 254  
1651 Lekaremåla 1651
Erngissle
Hust Mait
Tore
Hust Elin
mtl s 76
1652 Lekaremåla 1652
Erengissle
Hustrun
Tore i samma gård
Hustrun
Per i samma gård
Hustrun
mtl s 54
1653 Lekaremåla 1653
Erngissle i Lekaremåla
Hustru Märit
Tofwe?
Hust Elinn
Pehr Suensson i samma gård
mtl s 157
1654 Lekaremåla 1654
Erngissle, hustru
Tore
Hust. Elin
Per Sunesson
mtl s 867
1655 Lekaremåla 1655
Erngissle och hust Märit
Tore och hust Elin
Gumme och hust Karin
mtl s 676
1656 Lekaremåla 1656
Ernagissle, hust Märit
Thore, hust Elin i samma gård
Gumme, hust Karin
mtl s 380  
1657 Lekaremåla 1657
Erengissle, hust Marit, ½ mtl
Lars? (möjl. Tore?), hust Elin, ¼ mtl
Håkan, hust. Botil, ¼ mtl
mtl s 351
1659 Lekaremåla 1659
Erengissle, hust Märit, Thore och hustrun, Håkon i Samma gård.
mtl s 196
1660 Lekaremåla 1660
Erngissle, hust Märit
Thore, hustru Elin, hustru Botil
mtl s 493
1661 Lekaremåla 1661
Erengissell, hust Märit, Tohre hust Elin, Soldat Håk Botill
mtl s 261
1662 Lekaremåla 1662
Erengissle, hust Märit, Tore, hust Elin, Sold? Håkans hustru
mtl s 290
1663 Lekaremåla 1663
Erengissle, hust Märett, Thor hust Elin, Per
mtl s 411
1665 Lekaremåla 1664
Ehrngissle, hust, Märit, Thor, Elin, Håkan, hustrun
mtl s 388
1665 Lekaremåla 1665
Erngissel, Märit, Thor, Elin, Håkan, hustrun
mtl s 531
1666 Lekaremåla 1666
Erngisell, Märitt, Thor, Elin, Håkan, hust
mtl s 524
1667 Lekaremåla 1667
Erengissell, Märitt, Thor, Elin, Håkon, hust.
mtl s 707
1668 Lekaremåla 1668
Erngissle, hustru Märit i Lekaremåla
?Thore? Håkan och hustrun i samma gård
mtl s 554  
1669 Lekaremåla 1669
Erngissle och hustru i Lekaremåla
Tore Håkan och hust i samma gård
mtl s 652
1670 Lekaremåla 1670
Tore och hust. I Lekaremåla
Håkon och hust. I Samma gård. Änkan Marit
mtl s 1009
1671 Lekaremåla 1671
Tofwe och hustru i Lekaremåla, Håkan, hust.
mtl s 499
1675 Lekaremåla 1675
Lars
jb bild 211
1676 Lekaremåla 1676
Mattis, hust, Abraham, hust
Måns, hust, i samma gl.
mtl s 239
1678 Lekaremåla 1678
Lars
jb bild 204
1680 Lekaremåla 1680
¾ mtl
Måns, hust
Abraham, hust
Per, hust
mtl s 319
1682 Lekaremåla 1682
Lars
jb bild 217
1687 Lekaremåla 1687
¾ mtl
Abraham, hust
Per, hust, Måns?, hust
Knekt Abraham
mtl s 1415
1688 Lekaremåla 1688
¾ mtl
Abraham, hust, Måns, hust
Pär, hust
Knekt Abraham
mtl s 609
1689 Lekaremåla 1689
Abraham, änkling, Per, hust
d. Gudmund, piga Elin
Måns, hustrun
Knekt Abraham, hust
mtl s 755  
1690 Lekaremåla 1690
¾ mtl
Abraham, hust, d. Gudm.
Per, hust, Måns, hust
Knekt Abraham, hust
mtl s 1997
1691 Lekaremåla 1691
¾ mtl
Abraham, hust, son Gudmund
Per, hust, Måns, hust
Knekt Abraham, hust
mtl s 1177
1692 Lekaremåla 1692
¾ mtl
Abraham, hust, son ?Päder?
Per, hust, Måns, hust
Knekt Abraham, hust
mtl s 782
1693 Lekaremåla 1693
¾ mtl
Abraham, hust
Pär, hust, Måns, hust
Knekt Abrahm, hust
mtl s 998
1694 Lekaremåla 1694
¾ mtl
Abraham, hust
Per, hust, Måns, hustru
Knekt Abraham, hust
mtl s 1190
1695 Lekaremåla 1695
¾ mtl
Abraham, hustru, pig. Karin
Per, hustru, Måns, hustru
Knekt Abraham, hustru
mtl s 719
1697 Lekaremåla 1697
Abraham
?Per? (möjl. Följt av Carl??), Måns (två första namnen på raden i det närmaste oläsl)
jb bild 311
1699 Lekaremåla 1699
Abraham, Pär
Anders
jb bild 207
1701 Lekaremåla 1701
Pär, hust, Måns, hust
Abraham, hust, dr. Jon
Kåhnan Karin
Knekt Abraham, hust
mtl s 2155
1701 Lekaremåla 1701 Krono
Per, Måns och ?Abraham?
jb bild 501 Fredrik Kruusbiörn förbytt till Kongl Majt:s
1702 Lekaremåla 1702
¾ mtl
Pär, hust, Måns, hust
Abraham, hust, dr. Jonn
Konan Kristinn
Knekt Abraham, hust
mtl s 1423
1703 Lekaremåla 1703
¾ mtl
Per, hust, Måns, hust
Abraham änkl., d. Hans
d. Swän, p. Kahrin
d. Mattes
Knekt Abraham, hust
mtl s 1857 något osäker, svårt tyda byanamnet.
1704 Lekaremåla 1704
¾ mtl
Pär, hust. Pig. Karin
Måns, hust. Abraham, hust
Knekt Nils, ogift
mtl s 1445
1705 Lekaremåla 1705
¾ mtl
Pär, hust
Måns, hust – övergivit bruk
Abraham, hust
dr. Swen
dr. Mattis
Knekt Nils, ogift
mtl s 1149
1706 Lekaremåla 1706
¾ mtl
Per, hust
Abram, hust
d. Swän
Måns, hust utgl. Updraget bruket
Knekt Nils, ogift
mtl s 1173
1707 Lekaremåla 1707
¾ mtl
Pär, hust
Abraham, hust, dr. Swen
Måns, hust, utgl. Anm. uppdragit bruket
Knekt Nils, ogift
mtl s 1143
1708 Lekaremåla 1708 Krono
Pär, Abraham och Swen
jb bild 208
1710 Lekaremåla 1710 Krono
Pehr, Lennardt, Jonas, Swen
jb
1712 Lekaremåla 1712 krono
Lennart? Jöns Pär
jb bild 197 osäker
1714 Lekaremåla 1714 Krono
Abraham, Swän och Jöns
jb
1716 Lekaremåla 1716
Jonas och Swän
jb
1717 Lekaremåla 1717 ¾ mtl
Dr. Abraham
Pigor: Ingred, Märta
dr. Jonas, dr. Swen
Utgamla: Per, hust
Knektastugan: soldat Carl, hust
mtl s 249
1718 Lekaremåla 1718
Dr. Abraham
Swen, hust
Dräng Jonas
Pig Ingred
Per, hust. - man förlamad.
mtl s 409
1719 Lekaremåla 1719
Dr. Abraham
Hustru Elisabet
Sven, hust
dr. Jonas
Knekt: soldat Carls hustru
rgd s 399
1723 Lekaremåla 1723
Swän
Dräng Swän
Hust. Elisabet
Dräng Jonas
Gumme
rgd s 175
1724 Lekaremåla 1724
Swänn, Per
Son: Swän
Pig. Märta
Dr. Jonas
Gumme
Pig. Kirstin
Soldattorpet: Soldat Carls hustru
rgd s 313
1725 Lekaremåla 1725
Swän
Hust. Elisabet
Dräng Swän
Piga Elisabet
dr. Jonas
Gumme
Soldattorp: soldat Carls hustru
rgd s 261
1726 Lekaremåla 1726
Swen
dr. Swän
Pig. Elisabet
Dräng Jonas
Gumme
Son: Abraham
Soldattorpet: soldat Carls hustru
rgd s 305
1727 Lekaremåla 1727
Swen, dräng Swen
Pig. Elisabet
dr. Jonas
Gume, Abraham
rgd s 241
1728 Lekaremåla 1728
Swen
dr. Swen, Jonas
rgd s 239
1729 Lekaremåla 1729
Swen
Swen, Gumme
dr. Jonas
rgd s 283
1730 Lekaremåla 1730
Swen, Swen
dr. Jonas
rgd s 283
1731 Lekaremåla 1731
Swen
Swen
dr. Jonas
rgd s 185
1732 Lekaremåla 1732
Swen
Swen
d. Jonas
rgd s 197
1733 Lekaremåla 1733
Sven
Sven och Jonas
rgd s 187
1734 Lekaremåla 1734
Swen
Swen och Jonas
rgd s 175
1735 Lekaremåla 1735
Sven
Jonas, Sven
rgd s 149
1736 Lekaremåla 1736
Jon
Jonas, Abraham
Swen och Swen
rgd s 259
1737 Lekaremåla 1737
Jonn
Swen, Swen
rgd s 241
1738 Lekaremåla 1738
Johan
Swen, Swen
rgd s 263
1739 Lekaremåla 1739
Jon
Swen, Swen
rgd s 279
1740 Lekaremåla 1740
Jon, Swän, Swän
rgd s 209
1742 Lekaremåla 1742
Jon, Swen, Swen
jb bild 69
1744 Lekaremåla 1744
Jon Gummesson, hust
Sven Månsson, hust
Sven Persson, hust
Soldat Sackris? Lekare, hust
mtl s 481
1745 Lekaremåla 1745
Jon Gummesson, hust
Sven Månsson, hust
Sven Pärsson, hust
Soldat Sakris Lekare, hust
mtl s 477
1746 Lekaremåla 1746
Jon Gummesson, hust
Änkan Elin
Son Anders
Sven Pärsson, hust
Soldat Sackris Lekare, hust
mtl s 491
1747 Lekaremåla 1747
Jon Gummesson, hust
p. Karin
Änk. Elin, son Anders
Sven Persson, hust
Soldat Sackris Lekare, hust
mtl s 249
1748 Lekaremåla 1748
Jon Gummesson, hust
Pig Märta
Änkan Elin
Sven Persson, hust
Soldat Zackarias Lekare, hust
mtl s 383
1749 Lekaremåla 1749
Jon Gummesson, hust
Änkan Elin
Gossen Jonas anm. skonas i år (==minderårig)
Sven Persson, hust
Soldattorpet: Sackris Lekare, hust
mtl s 239
1750 Lekaremåla 1750
Jon Gummesson, hust
Änkan Elin
Son Jonas, 15 år
Sven Persson, hust
Soldat Sackris Lekare, hust
mtl s 349
 
Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder, småländska handlingar och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1750. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
smh = Småländska landskapshandlingar
<<Tillbaka